Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Optimist - Kernfusie: probleem of oplossing? (2)

GeenStijl ontving een wetenschappelijk geschreven klimaat-betoog in vijf delen. Dit is deel 2. Deel 1 staat hierrr.

Vervolg van hoofdstuk 1. Probleemstelling

Het broeikasgas methaan is met 15% de tweede oorzaak van de opwarming. De atmosfeer bevat heel weinig methaan, maar methaan veroorzaakt een veel sterker broeikaseffect als CO2. Ruim een derde van het methaan heeft een natuurlijk oorsprong, methaan kan ontstaan in rottingsprocessen en het wordt geproduceerd door een reeks van natuurlijke processen, van vulkanisme tot termieten (11). Menselijke activiteit in de mijnbouw, veeteelt en landbouw zijn belangrijke bronnen, net als het verbranden van biomassa en verspilling. Gasleidingen in Rusland die aardgas, dat is hoofdzakelijk methaan, transporteren lijken bijvoorbeeld gigantische lekken te hebben (12).

De hoeveelheid methaan in de atmosfeer is in de laatste 32 jaar toegenomen met 200 ppb (13). Dat komt neer op gemiddeld 3,7 promille per jaar, maar de emissies lijken te versnellen. Methaan heeft in de atmosfeer een levensduur van 12 jaar. Het verbindt zich met zuurstof tot kooldioxide en water. 

Ozon, O3, is een lastige om samen te vatten (3). Het heeft goede en slechte kanten. Om te beginnen – zonder ozon zou de aarde voor mensen onleefbaar zijn. Onder invloed van harde ultraviolet straling van de zon ontstaat ozon hoog in de stratosfeer en dat houdt de dodelijke UV-C straling helemaal tegen. Zachtere UV-B straling, waar mensen bruin van worden (en verbranden), en die zorgt voor de aanmaak van vitamine D in de huid, wordt bijna helemaal tegengehouden. De zachtste UV-A straling wordt bijna volledig doorgelaten. Maar die richt geen schade aan. 

Ozon ontstaat ook, met mate, op leefniveau in bliksemflitsen. Ook dat is niet verkeerd, want een beetje ozon is essentieel voor de fotochemische verwijdering van luchtverontreiniging (14). Maar ozon ontstaat ook op leefniveau als andere verontreinigingen in de zomer onder invloed van zonlicht onderling fotochemische reacties aangaan. Er kan dan een verstikkende smog gevormd worden. De bijdrage van ozon aan het broeikaseffect is substantieel, 12%. 

Stikstofoxiden, NOX, (hoofdzakelijk NO en NO2) zijn ook sterke broeikasgassen (2). Een aanzienlijke hoeveelheid NOX ontstaat door bliksem uit zuurstof en stikstof in de atmosfeer, dus op natuurlijke wijze. Daarnaast ontstaan stikstofoxiden in verbrandingsmotoren en industriële processen. De invoering van de driewegkatalysator voor auto’s per 1975 heeft de uitstoot van NOX redelijk goed aan banden gelegd. De hoeveelheid NOX is nu slechts 20% groter dan in 1750. Dit type vervuiling van de atmosfeer werkt wel lang door, omdat NOX lang blijft bestaan. Uiteindelijk ontleedt NOX weer in stikstof en zuurstof, onder invloed van straling van de zon, met een levensduur van 120 jaar.

CFK’s leveren eveneens een behoorlijke bijdrage van 11% aan de opwarming, ook al is de hoeveelheid in de atmosfeer extreem klein. Ze werken veel heftiger door dan alle andere broeikasgassen, en ze blijven ook veel langer in de atmosfeer aanwezig. CFK’s zijn stabiele verbindingen met een lange levensduur. Ze reageren echter wel met het ozon dat hoog in de stratosfeer aanwezig is waardoor de hoeveelheid ozon daar vermindert. Gedurende de poolwinter wordt er op de pool geen nieuw ozon gevormd, en dan kan de ozonlaag daar tegen de lente verzwakt of zelfs verdwenen zijn, zoals sinds 1984 bij de zuidpool gemeten is.

Gelukkig is er paal en perk gesteld aan het gebruik van CFK’s, en dat is in de grafiek hieronder (15) goed te zien. Verwacht wordt dat de situatie van 1980 rond het jaar 2060 weer bereikt zal worden. CFC-12 is ook wel bekend als Freon-12. Jammer genoeg komen er nog steeds een aantal stoffen wel in de atmosfeer terecht. HFC 134a (tetrafluorethaan) is bijvoorbeeld een koelvloeistof die het veel schadelijker Freon-12 vervangt. HFC 134a komt nu aan de beurt om vervangen te worden.

Emissie van enkele CFK’s

De hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer is nu zodanig toegenomen dat het aardoppervlak significant opwarmt. In de grafiek hieronder (16) wordt het verloop van de gemiddelde temperatuur aangegeven over de laatste 140 jaren, waarbij de rode lijn de invloed van de mens voorstelt, en de groene de natuurlijke variatie. Dat ziet er nogal verontrustend uit, want die stijging gaat nog steeds onverminderd door.

Toch moet ook dit gerelativeerd worden – de site CarbonBrief.org toont een grafiek van de temperaturen (17) zoals bepaald uit boorkernen van de Groenlandse gletsjers: 

Zij komen tot de conclusie dat het voor een deel van de afgelopen 10.000 jaar in Groenland tot wel vier graden warmer is geweest dan in 1750 het geval was. Het is algemeen bekend dat het in de Romeinse tijd ook in Europa en Noord-Afrika een paar graden warmer was dan nu. De zeespiegel is toen waarschijnlijk ook gestegen; het Friese kwartier Westergoa, toen nog een groot eiland, is in de derde eeuw geleidelijk verlaten, denkelijk vanwege zeespiegelstijging, en was in de vierde eeuw leeg op een paar terpen aan de kust na (18). Pas in de vijfde eeuw is dat kwartier geleidelijk weer gekoloniseerd vanuit het oosten. 

Maar in wezen maakt het niet zoveel uit of het al eerder warm is geweest. In de Romeinse tijd lagen er voor zover bekend geen wereldsteden pal aan zee. En er leefden ook geen honderden miljoenen mensen op land dat maar net boven of zelfs onder de zeespiegel ligt zoals nu overal op de wereld wel het geval is, van New Orleans tot Bangladesh en van Amsterdam tot Sjanghai. 

Over de grootte van de verwachte zeespiegelstijging kunnen we kort zijn. Die is niet goed bekend. Er zijn wel een aantal scenario’s berekend (19), waarvan er drie getoond worden in de navolgende grafiek. 

Deze grafiek behoeft enige toelichting. RCP 2.6 is het scenario waarin de emissies van broeikasgassen in 2020 hun piek bereikt hebben, dus vanaf nu minder worden. Dat is een gepasseerd station. RCP 4.5 is het scenario waarin de emissies in 2040 hun piek bereiken en daarna afnemen. Dat is misschien nog haalbaar. RCP 8.5 is het scenario waarin er geen maatregelen worden getroffen om de uitstoot te verminderen. Dan zal in 2100 het niveau van de oceanen misschien wel 1,20 tot 2,40 meter hoger zijn en komt daar vanaf 2100 ieder jaar een stukje meer bij. In het begin een paar centimeter per jaar, maar het gaat steeds sneller. 

De kaarten op de volgende bladzijde geven de impact aan van de scenario’s RCP 2.6 en RCP 8.5 op een aantal kuststeden in Europa (21). Er zullen regelmatig overstromingen optreden. Deze kaart is opgenomen juist omdat de gevolgen van de zeespiegelstijging in Nederland nog wel meevallen. Nederlanders bedenken gewoon een nieuwe deltahoogte en passen hun dijken aan. De kaarten laten voor Nederland dus heel weinig overstromingen zien. Maar in de rest van Europa bestaat die cultuur niet of nauwelijks en daar ziet men de frequentie van overstromingen de pan uit rijzen.

Een tweede punt dat werd aangestipt is de verzuring van de oppervlaktelaag van het zeewater. Dat is misschien nog wel een groter probleem dan de opwarming. Als dit zo doorgaat zal het hele ecosysteem van de oceanen in deze eeuw al significant veranderen en er zullen heel veel soorten uitsterven. Niet alleen schelpdieren maar alle ecosystemen waarvoor schelpdieren en plankton de basis vormen. Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen – naar de diepzee transporteren van het teveel aan CO2 dat in de atmosfeer en de bovenlaag van de oceanen zit of stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Transporteren van de bovenlaag naar de diepzee is voorlopig geen haalbare kaart (het betreft 36 * 1015 m3water), dus blijft er maar één mogelijkheid over: stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Dat kan slechts op één manier bereikt worden. De mens heeft een inventieve geest die altijd manieren zal vinden om een gebod of een verbod te omzeilen tenzij dat omzeilen financieel nadelig is. Fossiele brandstoffen moeten dus vervangen worden door een goedkopere energiebron. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid van een belasting op de uitstoot van koolstof om dit effect te bereiken, een belasting dus op het lozen van CO2 of andere koolstofverbindingen in het milieu, maar om dat mondiaal op een eerlijke manier te regelen is met 197 landen waarschijnlijk teveel gevraagd. 

Een vraag die zeker ook gesteld moet worden is of al die energie wel nodig is. Is het niet mogelijk door vergaande bezuinigingen op energie de rampen die op de mensheid afkomen af te wenden of in ieder geval te vertragen? Hoogstwaarschijnlijk niet. In Nederland lukt dat misschien nog wel. Een beetje, op kleine schaal. Wij leven op superhoog niveau in vergelijking met de meeste andere landen. Maar onze manier van leven, in grote welstand, kan niet onthouden worden aan al die anderen op andere continenten en zelfs ook in Europa, die het vaak met veel minder moeten doen dan wij. Er moet juist naar gestreefd worden dat iedereen op dat niveau kan leven. Kortom, er is nog heel veel meer energie nodig dan er nu gebruikt wordt. Als alle mensen op de wereld nu energie gaan gebruiken op het niveau van de inwoners van de Verenigde Staten is dat ruim 4 maal zoveel. 

Maar dat is het probleem niet. Er mág veel meer energie gebruikt worden. Energie is er genoeg, en het gebruiken van energie is niet schadelijk. Er mag geen fossiele koolstof meer verbrand worden! 

In de volgende hoofdstukken wordt onderzocht hoe dit probleem kan worden opgelost. Hierbij wordt alleen gekeken naar Nederland, en in eerste instantie alleen naar bestaande technieken. Daarna worden een paar uitstapjes gemaakt naar nieuwe technieken en nieuwe inzichten.

Wordt vervolgd.

Literatuurverwijzingen:

11) https://en.wikipedia.org/wiki/Methane_emissions
12) https://www.reuters.com/article/climatechange-methane-satellites/insight-satellites-reveal-major-new-gas-ind ustry-methane-leaks-idUSL1N2DZ0KI
13) https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_methane
14) https://www.clo.nl/indicatoren/nl047307-fotochemische-luchtverontreiniging-oorzaken-en-effecten
15) https://www.pnas.org/content/111/49/17379
16) https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
17) https://www.carbonbrief.org/factcheck-what-greenland-ice-cores-say-about-past-and-present-climate-change
18) https://www.rug.nl/research/portal/files/37458383/De_lege_vierde_eeuw.pdf
19) https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise
20) https://climate.esa.int/sites/default/files/content/docs/5_ESA_CCI_ColMeet_4Feb2014_bis.pdf
21) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/change-in-the-frequency-of/image_original

Over de auteur:

Dit verhaal is geschreven om in het tijdperk van corona iets zinnigs te doen te hebben. Tijdverdrijf. Waarom warmt de aarde op? Is dat erg? Waarom wordt daar zo hysterisch over gedaan? Zijn er nog andere gevaren? Ik ben ooit opgeleid tot kernfysicus en deze materie speelt al een tijdje, dus ik zou dit eigenlijk allemaal moeten weten. Maar nee. Daarom ben ik op nul begonnen en heb ik geen verhalen gebruikt of overgenomen die ik niet begreep. Gelukkig zijn wetenschappelijke publicaties tegenwoordig vaak gewoon op internet te vinden, zeker als het doorbraken zijn. 

Maar toen werd het een verhaal met een verrassend positief einde, en nu wil ik het met iedereen delen. Er is een probleem, maar dat kan worden opgelost en veel eenvoudiger dan je zou denken. Bovendien kon het wel eens heel lucratief zijn. 

Eerst iets over mijzelf ter introductie. Lang geleden, in 1970, werd het door het Rapport van de Club van Rome zonneklaar dat er Grenzen aan de Groei zijn, en vooral grenzen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar er was in die tijd een lichtpunt: kernfusie zou een onuitputtelijke energiebron zijn. Het leek mij prachtig om daar mijn leven aan te wijden, en dat betekende een studie natuurkunde, specialiseren in kernfysica en verder specialiseren in de fysica van lichte kernen. 

Je moet nogal wat weten voordat je aan de finesses van deze processen toekomt dus pas na een jaar of vijf, zes werd het mij langzamerhand steeds duidelijker dat kernfusie op aarde een doodlopend spoor is. In kernsplijting geloof ik niet; omdat dat zo verschrikkelijk gevaarlijk is, is het ook verschrikkelijk duur. 

Na mijn promotie heb ik dan ook een heel ander beroep gekozen: programmeur. Per slot van rekening had ik tijdens mijn studie en promotie honderden programma's geschreven voor heel veel verschillende processoren en in een stuk of tien verschillende programmeertalen.

Vanwege mijn achtergrond heb ik me gespecialiseerd in technische en – af en toe –  wetenschappelijke programmatuur. Dat heeft geleid tot veel werk in het buitenland, voor tientallen bedrijven in Europa en Azië. Het is een goede keuze geweest - ik ben in mijn leven geen dag tegen mijn zin naar mijn werk gegaan.

Na mijn pensionering hebben we heel veel gereisd, maar toen corona kwam was er tijdenlang niets leuks te doen. Dat was het moment om terug te gaan naar een oude liefde. En wat blijkt? Kernfusie is toch de oplossing voor de problemen van de aarde, maar dan wel op de zon, op aarde gebruiken we alleen het product van de fusie – zonlicht.

Er moet nog één opmerking gemaakt worden over het verhaal. Alles is naar beste kunnen berekend, maar er is geen peer review geweest zoals bij echte wetenschappelijke artikelen altijd wel het geval is. Ik ben benieuwd of iemand fouten kan vinden en dat zou ik dan graag willen weten.

Dit verhaal is veel belangrijker dan ik ben. Ik ben een oude man die niet zit te wachten op publiciteit, daarom schrijf ik dit verhaal anoniem. Maar als er dan toch een naam gebruikt moet worden, noem me dan maar Optimist.

(Echte naam bij redactie bekend)

Reaguursels

Inloggen

De NASA geeft toe dat het gewoon de stand van de planeten ten opzichte van elkaar is. (Geen link) Innovatie en terugdringing van CO2 is prima. Doe het net als met stikstof met mate.

mygoodness | 27-08-21 | 15:15

Een vraag voor de auteur: Je stelt dat ergens in de eerste eeuwen na Christus een gedeelte van het huidige Friesland onderloopt. Elders in het artikel laat je zien dat de temperatuur (bepaald op Groenland) op dat moment al tientallen eeuwen aan het dalen is. Hoe kun je dan de temperatuur (als enigste parameter) in verband brengen met de waterspiegelstijging?

nono_einstein | 27-08-21 | 12:24 | 2

De zeespiegel stijgt al heel lang (120 meter sinds de laatste ijstijd 12.000 jaar geleden). In de Romeinse tijd zaten de Nederlandse waddeneilanden nog vast aan het Nederlandse vasteland, en in de middeleeuwen zijn delen van de Zuiderzee (nu IJsselmeer) onder water gelopen. Met de drooglegging van de Noordoostpolder kwamen de resten van verdwenen middeleeuwse dorpen weer boven water. De vraag is of er een versnelling is of niet. Vooralsnog is er geen versnelling. In 1890 steeg de zeespiegel aan de Nederlandse kust met 1,9 mm/jaar en nu stijgt de zeespiegel aan de Nederlandse kust nog steeds met 1,9 mm/jaar. Ik heb verschillende oude havensteden gegoogled met de term "tide gauge" en diverse gevonden met meetreeksen die teruggaan naar de 19e eeuw. Overal is de stijging lineair, nergens is een versnelling (schaarse uitzonderingen na een aardbeving in het gebied, maar dat wordt veroorzaakt door landdaling en niet door zeespiegelstijging)
Maar "wetenschappers" combineren allerlei meetreeksen en construeren een grafiek waarin wel een schijnbare versnelling te zien is, die in meetreeksen op individuele plaatsen niet te zien is. Wat mij betreft is dat hard bewijs dat er actief gesjoemeld wordt met gegevens om een niet-bestaande zeespiegelstijgingcrisis te pretenderen.

DutchLion33 | 27-08-21 | 13:25

@DutchLion33 | 27-08-21 | 13:25: helemaal met u eens !

Het hele verhaal was in de jaren 70 een klimaatafkoeling (en.wikipedia.org/wiki/Global_cooling) daarna werd het klimaat-opwarming... maar eind 2010 bleken die cijfers ook niet te kloppen en werd de term veranderd naar climate change, en dat klopt natuurlijk altijd omdat klimaat niet iets statisch is.

parterretrap | 27-08-21 | 14:19

Zin in Bob Ross nu.

Von Knarrenstein | 27-08-21 | 12:08 | 1

Dat dacht ik nou ook.

Lu_Tze | 27-08-21 | 15:35

Iets wat ik stelselmatig zie ontbreken in die hele klimaat discussie is de verschuiving van de magnetische pool.
Vooropgesteld, ik ben geen deskundoloog op dat gebied, maar heb uit meerdere discussies meegekregen dit ook een effect kan hebben op het klimaat en dat men eigenlijk helemaal niets begrijpt van het hoe en waarom.

In al die betogen van die (pseudo) wetenschappers zie ik vooral veel, heel veel aannamen.. koffiedik kijken. Als we niet dit, dan gebeurt er misschien wel dat.
Maar hoe reeel is dat misschien? Hoe heb je dat dan vastgesteld?

DatInternetDingetje | 27-08-21 | 11:06 | 3

Bij een verschuiving van de polen is een eventueel broeikaseffect wel het minste van je problemen.

Pecunia | 27-08-21 | 11:30

Dat strookt niet met de snelheid van de verschuiving. Daar heb je het over duizenden jaren, en vervolgens weer terug.

Tolo | 27-08-21 | 12:09

Nucleair, daar is gewoon geen ontkomen aan. In het huidig tempo zijn we in 2100 nog steeds meer aan het uitstoten dan nu. Schrijver dezes wuift dit weg omdat "hij er niet in gelooft wegens gevaarlijk en zo". Daar schuilt het probleem: groenwappies die weigeren te accepteren dat er geen alternatief is voor nucleair, gezien de enorme hoeveelheden EXTRA energie die we nodig gaan hebben als we metaal en cement productie, gigantisch toenemende nodige electriciteit willen gaan realiseren.

Meneer moet met pensioen en het rekenen overlate aan mensen die daar wel een voldoende voor hadden.

Homer P. Simpson | 27-08-21 | 10:49

Op zich allemaal leuk en aardig maar als ik dan dingen ertussen lees als:

"De waterstand zal in 2100 misschien wel 1m20 of 2m40 hoger zijn."

Ja dank je de koekkoek. *misschien* zal de waterstand in 2100!!!! wel 80 tot 540 meter hoger zijn. *misschien* is ie wel 8 meter of 40 meter lager, in 2100 (over 80!! Jaar dus)

Mij bekruipt bij dit soort uitspraken, *misschien* en over 80 jaar, een gevoel van gehyped alarmisme.

peterdh | 27-08-21 | 10:39 | 1

Eerste fase van verwerking van slecht nieuws: ontkenning. Kun je het adaptief vermogen van mensen uit aflezen en is bij u blijkbaar (vrijwel) 0 . (Na 30 jaar waarschuwen en bewijs aanvoeren)

Homer P. Simpson | 27-08-21 | 10:45

Een zeer lezenswaardige gefundeerde beschouwing.
Dank, heer Optimist.

Here's Freddy | 27-08-21 | 09:28 | 2

De oude man stuurt heel sneaky aan op een van te voren bepaalde uitkomst,speudo- wetenschap van de groene kmher ?.

De natuur laat zich niet regelen,en wat de msm natuur noemt is in eerste instantie gemaakt ddor de mens.de echte natuur,de oer- oude natuurbossen in Polen en Litouwen zijn nu de ddr66 bio brandsstof.

Coolcalmcollected | 27-08-21 | 10:22

@Coolcalmcollected | 27-08-21 | 10:22: Op het einde van je tweede alinea zeg je toch zelf juist dat de mens enorme impact heeft op de natuur?

Elke debiel mag toch hopelijk onderhand snappen dat we niet massaal allerlei stoffen kunnen verbranden en er dan vanuit gaan dat dat géén enkele impact heeft? Natuurlijk heeft het wel (óók) impact, naast vele andere factoren waarschijnlijk.

Timide_Aso | 27-08-21 | 12:22

"Fossiele brandstoffen moeten dus vervangen worden door een goedkopere energiebron." zo is het precies! Het moet niet meer de moeite zijn om olie op te pompen of kolen te delven. Zolang dat punt niet wordt bereikt zijn alle inspanningen zinloos. Windmolens en zonnecellen zijn kansloos, veilige kernenergie is kansrijk. Met veilige kernenergie doel ik op nieuw ontworpen intrinsiek veilige reactoren. Waar de huidige centrales letterlijk gebaseerd zijn op bom-technologie moet en kan dat wezenlijk anders.

chefren | 27-08-21 | 09:26

In de jaren '70 werd er gepaniekt dat er een nieuwe ijstijd aan te komen zat. De temperatuur daalde jaar op jaar, en men was bang dat die daling door zou gaan.
In bovenstaande grafiek van "global service temperature" zie ik die dip in de jaren '70 echter nauwelijks. Dit heeft tot gevolg dat mensen denken dat er gesjoemeld wordt met de temperatuursgrafieken; dat de piek bij 1940 in werkelijkheid veel hoger was.

DutchLion33 | 27-08-21 | 05:22

Er zijn meer vormen van warmtetransport dan alleen de stralingsbalans en de invloed van broeikasgassen daarop.
Ten eerste is er convectie (luchtbeweging). Wind gaat niet alleen parallel aan het aardoppervlak maar ook verticaal. En neemt daarmee warmte mee. De afgelopen decennia is de mondiale windsnelheid afgenomen (google "global stilling") en dat kan een verklaring zijn voor temperatuursstijging.
Als water verdampt, en hoog in de atmosfeer weer condenseert dan is dat ook een vorm van warmtetransport.
Als je er van uitgaat dat warmtetransport alleen maar via straling gaat, dan ga je het effect van broeikasgassen waarschijnlijk te hoog inschatten. Voor een flink deel van de warmtestraling is de lagere atmosfeer ondoorzichtig, en andere vormen van warmtetransport (zoals ik hierboven noem) zijn dan dominant.

DutchLion33 | 27-08-21 | 05:12 | 4

mss wil de schrijver van dit paper jouw hypothese nog wel eens mee doorrekenen. Wat verder nog ontbreekt in de redeneringen is het zelfhelend vermogen van de aarde. Dat lijkt niet te bestaan al lijkt me dat moeilijk te voorspellen dan mag het toch zeker hoop en vertrouwen geven in deprimerende bewijsvoering.

SalvaNos.Life | 27-08-21 | 09:14

Wat ik meen te begrijpen van global stilling is dat na 2010 de waargenomen windsnelheden weer zijn toegenomen en dat versneld blijven doen

RocketMan | 27-08-21 | 11:20

@Beste_Landgenoten | 27-08-21 | 08:22: lees IPCC rapporten. Waterdamp wordt niet meegenomem in de modellen, omdat dat te complex is. Eigen tekst IPCC: de atmosfeer is een complex chaotisch systeem dat niet in modellen is na te bootsen.

Dwaalgast | 27-08-21 | 12:58
▼ 1 antwoord verborgen

100+ miljoen jaar geleden had de aarde meer dan 5000 ppm CO2 in de atmosfeer. En toen wemelde het al van het leven in de zee. 150 jaar geleden hadden we een armzalige 300 ppm CO2. In anderhalve eeuw is daar ruim 100 ppm bijgekomen. Stellen dat de zee op de lange termijn uit gaat sterven vanwege een paar honderd ppm extra is ongeloofwaardige onzin.

DutchLion33 | 27-08-21 | 04:41 | 3

Maar vroeger kon je als mens niet leven in die atmosfeer. Het punt is niet dat er geen leven meer zou kunnen zijn door de opwarming van de aarde, maar dat het voor ons niet meer zo aangenaam zou zijn.

Beste_Landgenoten | 27-08-21 | 06:52

@Beste_Landgenoten | 27-08-21 | 06:52: In onderzeeers wordt regelmatig een CO2 concentratie van 2000-7000 ppm CO2 aangehouden. Dus 100 ppm extra is niet indrukwekkend.

DutchLion33 | 27-08-21 | 13:10

* jeggeworist *

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 23:59

Denk dat de oplossing bestaat uit zonnepanelen (of zonneboilers in de woestijn). Ik had ooit een docent aan de uni, die had daar een studie van gemaakt, volgens hem was de aarde te redden door in de sahara een hoop zonneboilers neer te zetten. Geconcentreerd zonlicht met spiegels. Etc. De man had een aardige naam: Evert Du Marchie Van Voorthuijsen.

Nou wel potverkaatje:
gezen.nl/over-deze-site/

Ik denk dat dit hem is!

Over deze man heb ik nog een anekdote. Ik reed ooit op de A1 en moest een afslag hebben. Ik was vergeten welke. Toen zag ik opeens het gezicht van deze docent voor me. Ik vroeg me af waarom. Maar ik moest eraf bij Voorthuisen.

Ladies and gentlemen, we've got him!

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 23:48

China opende enkele weken geleden de duizendste kolencentrale. Stoppen met kopen van Chinese troep gaat de aarde redden.

Astroturfer | 26-08-21 | 23:31 | 1

Maar ze hebben wel een primeur. Ze hebben de eerste thorium centrale.

A.I. van Dee | 26-08-21 | 23:38

"belasting op de uitstoot van koolstof [...] op een eerlijke manier te regelen" Ben je mal, eerst en vooral iederen die van wokken op aardgas houdt zijn gasfornuis kapot belasten / afsluiten / beboeten / in beslag nemen / symbolisch offeren.

dugo | 26-08-21 | 23:11 | 1

Mensen met kinderen schofferen. Luid het beleefd in met: "jij gore klootzak" of "vieze vuile tyfushoer". En vervolgens begin je een relaas over wat die kinderen wel niet allemaal gaan consumeren aan grondstoffen: "Ze gaan een iphone willen! En een auto!". Wijs ze er ook op dat al die websites die die kids in hun leven gaan bekijken allemaal draaien op servers die stroom kosten, en dus letterlijk de wereld vernietigen. Blaf vervolgens in hun gezicht:"Het is JOUW SCHULD DAT DE WERELD WORDT VERNIETIGD!" wijs ze daarna nog even op hoe makkelijk anticonceptie tegenwoordig te verkrijgen is, geef nog een minachtende blik en eventueel kun je er nog mompelend aan toevoegen terwijl je wegloopt dat je hoopt dat ze niet het gore, smerige lef hebben gehad ook nog kinderbijslag aan te vragen.

je therapeut | 26-08-21 | 23:21

@marcoplarco | 26-08-21 | 22:04: Minder afstand is minder weerstand. R x A = l x p (Rho) Met een zonnepaneel op je dak heb je dus geen 10.000 Volt nodig om 220 Volt uit een wandcontactdoos te krijgen hè? Een LED lamp van 5 Watt heeft geen 230 Volt nodig. Je deurbel ook niet. Je moederbord ook niet. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Afijn, dit kun je binnen een gesloten netwerk wél reguleren, maar op een openbaar netwerk dus niet. En dat een paar apparaten sterkstroom/krachtstroom nodig hebben snap ik óók wel, maar dit kán opgelost worden met accu's/batterijen/generators. De kern van mijn verhaal was gewoon dat huizen allang zelfstandige units hadden kunnen zijn qua energievoorziening, en daar kun jij dan wel een wedstrijdje ver plassen van maken door formules uit te braken, maar dat snappen de meeste lezers toch niet.

VBO_B_Niveau | 26-08-21 | 23:02 | 3

Een oplossing die vaak voorgesteld wordt is een laagspanningsnet binnen elke woning, naast het 220V net. Vooral ook omdat de meeste 5V adapters bij volle belasting loeiheet worden, dus erg inefficiënt zijn. Dat probleem kan je eigenlijk alleen oplossen met zeer snelle en dure schakeltransistoren. Ik heb een paar van die dingen, die zonder koelplaat koud blijven onder 5V bij 10A. De truc is om de schakeltorren zo kort mogelijk in hun halfgeleidende toestand te houden.

Nivelleermarionet | 26-08-21 | 23:25

Het lullige is dat de meeste apparaten werken op 220 Volt wisselstroom.

Beste_Landgenoten | 27-08-21 | 00:02

@Beste_Landgenoten | 27-08-21 | 00:02: 240 volt inmiddels, maar je hebt gelijk.
Koelkast, diepvries, stofzuiger, keukenboiler, kookplaat, airfryer…

Analia von Solmsch | 27-08-21 | 12:20

Het heeft mij als HTS’er vele jaren gekost om te leren dat de conclusie van een betoog in het begin moet zitten, de rest is onderbouwing. Deze professor weet dat nog niet. We moeten dus wachten tot de laatste zin van deel 5. En dat zal tegenvallen denk ik.

FordPrefect | 26-08-21 | 22:55 | 1

Conclusie is dat we allemaal arm doodgaan aan de klimaatverandering.

klaas24 | 26-08-21 | 23:09

CFK's en HFK's zijn geen koelvloeistoffen.
R134a tast de ozonlaag niet aan. Het is is wel een dik broeikasgas.
Ik dacht dat R22 ook al jaren verboden was. Dit blijkt niet uit de grafiek.

kleybeuker | 26-08-21 | 22:42

Het hele klimaatgedoe is net als de kruistochten, geloof je er niet in dan gaat je kop eraf.

MargauxGrandCru | 26-08-21 | 22:20

"wetenschappelijk geschreven".
Bij deel 1 was het al twijfelachtig, maar bij dit deel is het werkelijk een kopschop richting de wetenschap. Geef deel 3 tm 5 maar aan Greta Thunberg.

Luivend | 26-08-21 | 22:20 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

mooi verhaal, beter te lezen als deel 1.
Maar het interessantste was het deel van de 197 landen die volgens jou niet op 1 lijn te krijgen zijn. Juist dat moet dus wel gedaan worden, gewoon ieder land dwingen om aan bepaalde doelstellingen te voldoen. Zo niet, dan geen subsidies en geld meer. Het moet maar eens afgelopen zijn om alles op de burger te schuiven, Dus alle regeringsleiders in een grote zaal, en je komt er pas uit als er een akkoord is. Wie naderhand de afspraken niet nakomt die gaat eraan. Zo nu hoeft deel 3 niet meer.

Stijlloser_from_NL | 26-08-21 | 22:17 | 2

Zo. Dat wordt vette bonje!

Deksmaat | 26-08-21 | 22:20

Briljant. Gaat u die vergadering waarin die 197 landen tot overeenstemming komen zelf even voorzitten, geachte heer / mevrouw Stijlloser from NL? Ik kom wel kijken.

Magna Carta | 26-08-21 | 23:46

Tja weer zo'n wetenschapper die mislukt is in zijn vakgebied en een daarom maar voor gemakkelijke geleuter over het kimlaat kiest door andere leuteraars een beetje na te praten.

watazooi | 26-08-21 | 22:15

En wat vindt Johan Vollenbroek hiervan?

thanseeuwen | 26-08-21 | 22:14

Mensen mogen best onderling gaan fuseren als er maar wat minder bijproducten bij vrij komen.

Acidstain | 26-08-21 | 22:05

Volgens de laatste berichten uit Kaboem al 72 aardeopwarmers minder. Wie t kleine niet .....

Swaffelkaffert | 26-08-21 | 22:03 | 2

Ze hebben daar vaak last van een opgeblazen gevoel.

Knufter | 26-08-21 | 22:14

De boemers zelfs niet meegeteld. Maar war ik wilde zeggen is dat de verbranding van de springstof het voordeeltje weer heeft het gecompenseerd.

Tjemig | 26-08-21 | 23:44

Waarom staat daar bovenaan een schilderij van Bob Ross?

TonAlias | 26-08-21 | 22:02 | 1

Bob Ross is de Henk Helmantel van vroeger…

eerstneukendanpraten | 26-08-21 | 22:11

Misschien moeten we gewoon stoppen met fokken en langzaam uitsterven, zodat de natuur weer kan opleven.

Kowalski11 | 26-08-21 | 22:00 | 1

Dat gebeurt vanzelf vermoed ik. Nou, niet dat stoppen met fokken. Maar we groeien kwantitatief gewoon lekker door tot we niet meer kunnen lijkt het. Muizen doen hetzelfde, vandaar dat je van die beelden ziet van enorme muizenplagen in sommige gebieden. En dan opeens is het voedsel toch echt op en beginnen ze elkaar op te vreten. Klimaatverandering is een symptoon, niet het probleem zoals al meer mensen hieronder gezegd hebben. Gewoon te veel mensen. Als we de klimaatcrisis wonderbaarlijk weten op te lossen door daadwerkelijk in staat te zijn "even het klimaat aan te passen van de wereld"(besef je even heel goed hoe bizar dat is), dan gaan we daarna gewoon op het volgende probleem af stevenen en het volgende en het volgende. De wereld van consumeren met meer en meer mensen tot je erbij neervalt is gewoon niet haalbaar. Of we passen ons aan als mensheid en gaan proberen kwalitatief (i.pv. kwantitatief) betere levens voor ons zelf te maken, of vaker en vaker en vaker worden er zo nu en dan dreunen uit gedeeld door moeder natuur of onze eigen falende systemen waardoor in 1x miljoenen mensen te grazen worden genomen.
Ik ben dus wat minder optimistisch dan optimist... :(

je therapeut | 26-08-21 | 22:09

Met interesse begonnen te lezen, later dacht ik hier schrijft een idealist. Gefokussed op zijn eigen gelijk, echter. De afknapper kwam door de volgende zin:
In kernsplijting geloof ik niet; omdat dat zo verschrikkelijk gevaarlijk is, is het ook verschrikkelijk duur.
Geen discussie maar twee vragen: wat is zo gevaarlijk en wat is zo duur?
Geloven doe je in de Kerk. Amen.

Goedzo | 26-08-21 | 22:00 | 1

De kerk is gevaarlijk. En duur.

Toverkaag | 26-08-21 | 22:05

''Een vraag die zeker ook gesteld moet worden is of al die energie wel nodig is.''

Hoi Optimist! Ik heb mezelf als elektromonteur weleens afgevraagd of decentralisatie van onze stroomnetwerken misschien een optie is om dit doel te bereiken. Ik zal het héél kort en simpel uitleggen, zodat iedereen het begrijpt. Een stroomkabel heeft weerstand. Hoe langer de kabel, des te meer weerstand, des te harder de stroom hier doorheen ''gepompt'' dient te worden, wat dus resulteert in hogere voltages en meer energieverlies. Er komt bijvoorbeeld 220 tot 230 Volt uit de meeste stopcontacten, terwijl de meeste apparaten in jouw woning al functioneren op een fractie daarvan. De oplossing is dus vrij simpel, alleen zijn de grote energieleveranciers het daar niet mee eens. De oplossing is om wijken of zelfs woningen zelfvoorzienend te maken, alhoewel dit wel een aanpassing van huishoudelijke apparaten vergt. Je zou een zwakstroom netwerk in huizen aan kunnen leggen, aangezien veel apparaten op lagere voltages prima kunnen functioneren. Zonnepanelen in combinatie met een batterij of generator zouden op die manier met groot gemak jouw huishouden kunnen laten draaien, omdat de afstand tussen de energiebron en jouw apparaten verwaarloosbaar wordt, en er dus geen Kilo Volts meer aan te pas hoeven te komen om de stroom uit jouw stopcontacten te persen. Je zou zelfs schakelaars op de stopcontacten kunnen aanbrengen, zodat op het moment dat er geen apparaat aangesloten is, de batterij oplaadt.

VBO_B_Niveau | 26-08-21 | 21:57 | 23


Hmmm, ja die hoogspanning heeft voordelen, namelijk veel minder verlies. I²R is het energieverlies door een kabel. Je moet dus die I zo laag mogelijk houden, daarom is de V zo hoog gemaakt. Bij laagspanning worden je draden heet, daarom werkt lassen ook zo goed bij een paar Volt, maar wel heel veel Ampere.

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 23:43

@Knufter | 26-08-21 | 22:21: Is niet helemaal waar, de adapter zorgt wel voor verliezen en heel veel adapters zorgen dus voor heel veel verliezen.
Om dat een beetje tegen te gaan kan je kiezen voor een nieuw type adapter en om meerdere apparaten uit die adapter te voeden. Scheelt ook weer posities in de wandcontactdozen.

DatInternetDingetje | 27-08-21 | 10:41

@VBO_B_Niveau | 26-08-21 | 22:21: Het gaat er niet om dat leken het moeten of kunnen snappen, het gaat er om dat JIJ duidelijk niet hebt opgelet bij elektriciteitsleer en allerlei aannamen doet die natuurkundig helemaal niet kloppen.

DatInternetDingetje | 27-08-21 | 10:44
▼ 20 antwoorden verborgen

Geen van deze scenario's houdt rekening met Plan Knufter.

Dat is dat we de zee gewoon dieper maken door te baggeren. Van het uitgebaggerde zand maken we een nieuw land zo groot als Duitsland en Frankrijk samen en daar gaan dan alleen nette mensen wonen.

Ik draag mezelf reeds voor als De Eerste Despoot. DEDdy.

Knufter | 26-08-21 | 21:57 | 7

@Knufter | 26-08-21 | 22:11: Hmm, er zijn grote meren op aarde die opdrogen. Omleiden van rivieren zou iets kunnen doen aan de zeespiegelstijging en tevens zorgen voor drinkwatervoorziening. In Zuid-Afrika is dit nu al een probleem door het opdrogen van een meer. Moet makkelijk mogelijk zijn als je kijkt naar een project als nordstream bijvoorbeeld.

Sinterbikske | 26-08-21 | 22:20

Briljant idee want als de zee dieper is kan er ook meer water in, van die gesmolten ijskappen. Van dat bagger kan je Antarctica weer ophogen en hoe hoger, hoe kouder dus meer ijs. Cirkeltje rond.

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 23:44
▼ 4 antwoorden verborgen

Reykjavik, Iceland. "The Dream of Carbon Air Capture Edges Toward Reality".

Toverkaag | 26-08-21 | 21:56 | 2

Ik spreek 12 talen maar geen Engels. Kun je dit uitleggen?

eerstneukendanpraten | 26-08-21 | 22:07

Ik las ergens iets over een procédé waarmee ze CO2 kunnen omtoveren in pure wodka. De productie van één liter daarvan onttrekt net zoveel CO2 aan de atmosfeer als 15 bomen. Dit is geen grap.

Nivelleermarionet | 26-08-21 | 22:55

Je kan blijven gillen dat we met vloeibare dino moeten stoppen, maar zo lang er geen politicus is die DURFT te spreken over een veel groter probleem wat op ons af komt geloof ik het allemaal wel.
Er zijn té veel poppetjes op té weinig aardoppervlak.

Moeilijke discussie, maar hij moet wel gevoerd worden: misschien moeten we serieus overwegen om een fokgrens op te werpen.
Als dat niet gebeurt gaat de aarde sowieso stoek, duurt misschien wat langer, maar het zal gebeuren..

DatInternetDingetje | 26-08-21 | 21:53 | 3

Earth overshoot day is ieder jaar eerder, we gaan het niet vol houden op dit tempo wat betreft bevolking en consumptie.

Sinterbikske | 26-08-21 | 21:57

stuk gaat de aarde niet, maar er zullen vanzelf wat mensen doodgaan door een veranderende omgeving.

elco485 | 26-08-21 | 22:01

Ik hoop stiekem dat na al dit onderzoek de conclusie is dat om de aarde af te koelen, we een grote parasol de ruimte in moeten schieten of een andere slechte grap als afsluiter. Ik wacht in spanning af :D

je therapeut | 26-08-21 | 21:52 | 4

Zou de National "Forest Service and Bureau of Land Management" hun onderzoek dan al klaar hebben wat betreft DE oplossing voor het milieu voorgesteld door Louie Gohmert?

Vraag het voor een vriend.

SmurfenSlurfje | 26-08-21 | 22:56
▼ 1 antwoord verborgen

Bob Ross is niet gestopt met roken, hij leeft!

eerstneukendanpraten | 26-08-21 | 21:52

‘Ons’ woningtekort, eh ik bedoel onze overbevolking. Ook al zoiets.

Verderkijkert | 26-08-21 | 21:52

Ben nog aan het proberen om van twee eidooiers 1 te maken, maar het is me nog niet gelukt. Wel een enorme teringzooi in de keuken.
Tot zover kernfusie.

Deksmaat | 26-08-21 | 21:51 | 6

@Milton_Styx | 26-08-21 | 22:06:
Over welk collectief heeft u het? Ik bedoel, er zit nogal een verschil tussen het Collectief van Zwangere Deeltijdkokkinnen en het collectief van de Borg. Bij dit soort dingen moet je wel precies weten waar het om gaat.

Nivelleermarionet | 26-08-21 | 22:45

Lol ! Wat goed, hou vol, het lukt niet de eerste keer, net als bij pannenkoeken, maar over 50 jaar, zeker weten !

2021 sla ik ff over | 27-08-21 | 00:45
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik heb moeite met die zeespiegelgrafiek te geloven.

En dat stukje tekst waar gezegd wordt dat mensen dingen omzeilen, daar doen beleidsmakers lekker aan mee. Energielabels zijn zoiets. En emissierechten ook.

Nieuwsgierig naar de volgende post

sjef-van-iekel | 26-08-21 | 21:49 | 1

Er is hele goede reden om die zeespiegelgrafiek niet te geloven. Zie www.deltares.nl/nl/nieuws/nauwkeurige...
"De conclusie is dat de zeespiegel de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) is gestegen en dat de stijging niet is versneld"

marcoplarco | 26-08-21 | 22:18

Als je serieus beweert dat RCP 8.5 een valide scenario is, dan ben je mij kwijt. Dat is volledig gebaseerd op modellen die aantoonbaar onjuist en zwaar politiek aangezet zijn.

marcoplarco | 26-08-21 | 21:46 | 4

@Andersdenkend | 26-08-21 | 21:49: Lees nog even. Optimist beweert dat RCP 2.6 al een gepasseerd station is en dat RCP 4.5 twijfelachtig is. Dat is verkapt aansturen op RCP 8.5. Die scenario's zijn ergens een jaar of 20 geleden gestart, en zowel temperatuurontwikkelingen, ijsverlies als zeespiegelstijging zitten ver onder RCP 8.5. Zelfs het IPCC geeft aan dat RCP 8.5 een onwaarschijnlijk scenario is. Als Optimist dat dan als aannemelijk scenario aanwijst, dan is wat mij betreft de geloofwaardigheid zoek.

marcoplarco | 26-08-21 | 21:57

@marcoplarco | 26-08-21 | 21:57: fair enough.
Ik zelf denk bij zeespiegelstijging aan het water minder word gebufferd op land. Bossen worden massaal gelapt en het water dat er normaal word vastgehouden beland eerder in zee. Ook de tegel tuintjes vormen een probleem, hoewel dat echt een Nederlandse aangelegenheid is. Meer bouw / wegen en infrastructuur alsmede de kap van bossen zal het probleem alleen maar vergroten.

Andersdenkend | 26-08-21 | 22:06

@Andersdenkend | 26-08-21 | 22:06:
Die tegeltuintjes zouden toch door GroenLinks worden wegbelast? Zie je wel, het probleem is lang niet zo groot als het nu lijkt.

Nivelleermarionet | 26-08-21 | 22:36
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Kaan78 | 26-08-21 | 21:44 | 2

Ik vind dat we in plaats van fossiele brandstoffen te verbranden gewoon elektriciteit uit het stopcontact moeten halen, voor alles, licht, koken, auto opladen etc, probleem opgelost.

skoftig | 26-08-21 | 21:43 | 7

@je therapeut | 26-08-21 | 21:50: en daar weer zo'n kastje in met ieder 4 dan heb je al 16. Perpetuum dinges gaat nog groot worden. Maar zonder gekheid, alleen politici lossen problemen op zoals "skoftig" verwoord. We hebben een kuil, graven een andere kuil en vullen met die grond de eerste kuil. Voor de tweede kuil graven we een derde en met vrijgekomen grond vullen we de tweede ect., probleem opgelost.

revolte | 26-08-21 | 22:15

@skoftig | 26-08-21 | 22:02:
Geniaal! En nog mooier: de maximale belasting van het eerste stopcontact is en blijft 220 Volt * 16 Ampère. Als je daar een wereldwijde keten van verdeelstekkers achterhangt dan kan elk achterliggend stopcontact hoogstens enkele femtoampères leveren. Daarom kan je met hele dunne draadjes toe, van enkele atomen in diameter. Dat scheelt enorm veel koper, wat goed is voor het milieu.

Nivelleermarionet | 26-08-21 | 22:31

@skoftig | 26-08-21 | 22:02:
En dat hoofdstopcontact, kun je gewoon lussen naar een van die afsplitsingen die je toch al had aangemaakt. BAM, high five man, we hebben hier, gewoon, op een lukrake donderdagavond het energieprobleem opgelost. De wereld zou ons moeten eren om onze genialiteit.

je therapeut | 26-08-21 | 22:42
▼ 4 antwoorden verborgen

Het verbeteren van de situatie in arme landen, kan alleen met enorme druk vanuit het westen. Maar ook dat gaat niet gebeuren. Productie in lage loon landen is dé manier van de rijken op aarde om nog rijker te worden.

Andersdenkend | 26-08-21 | 21:42

Optimist heeft het zo geschreven dat zelfs ik het kan volgen. Morgen alsnog even deel 1 gaan lezen.

Mr_Miscellaneous | 26-08-21 | 21:41

Goed artikel. Komt er nog een deel? Check de Archimedes wave swing.

Toverkaag | 26-08-21 | 21:40 | 1

Nog 3 of 4 volgens mij.

SomsGenuanceerd | 26-08-21 | 21:47

Fijn, ik was al afvragende of het vorige deel de volledige probleemstelling was.

Voor de menschjes die om het café zitten te roepen:
"Welle: Erdball 114 - Wasserstoff (H2)" op jijbuis.

PaardenliefhebberVet | 26-08-21 | 21:40

Vraagje:
... "het betreft 36 * 1015 m3water"...
Klinkt mij niet als heel veel in de oren.
Klopt het getal?
Zo ja, waarom is het dan "geen haalbare kaart"?

Zuurteregelaar | 26-08-21 | 21:39 | 1

Tien tot de vijftiende

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 21:44

Van een versnelde zeespiegelstijging is geen sprake, dat geschetste doom-scenario geloof ik niet.
Zie alle metingen (vanaf 1807) het is een normale stijging op bijna alle plaatsen.
tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/ms...

2_amazing | 26-08-21 | 21:34 | 4

@pieterS | 26-08-21 | 21:48: conclusie van dat artikel kan zijn dat je juist pro smelten zou moeten zijn omdat daarmee het zoete water Verregenen kan boven de continenten. Waarmee je de vers watervooraden op bepaalde plaatsen juist uitbreid (op het land). Het land vruchtbaarder wordt etc, Maar geld en de natuur is hetzelfde als een gemeente en cultuur. (gaat samen als een perfectie in symbiose. Links erin en rechts er weer uit.

pieterS | 26-08-21 | 21:52

Gemiddeld 20 cm per eeuw.

revolte | 26-08-21 | 22:19

getijde is machtig met eb en vloed. Dat heeft weer te maken met de zon (die heeft veel invloed). De zon staat wel heel veel verder weg dan de maan. Daardoor is de maan die dan wel een lagere massa heeft van grotere invloed op de zee dan de zon. als je nieuwe maan hebt, (geen maan) dan staat de maan in de schaduw van de zon en heb je dus een grote aantrekkingskracht & hoog water. Bij volle maan (dat hij vol beschenen wordt is het ook maximaal. omdat de zon en de maan in dezelfde lijn staan. springtij heet dat en gebeurd 2 x per maand. Daar tussenin wordt de golf "gecanseld" als een headset. met noisecanseling. en dat is de invloed van de maan. De invloed van de zon is ook goed te zien dat heet eb en vloed. Dat is ook een apart fenomeen want die "verspringt" elke dag 50 minuten. dat heeft weer te maken met de Breedte (geografie) dat waar je het over hebt. Op de evenaar gebeurd dat niet want daar is het de afstand tot de zon altijd even ver. Echter hier in Nederland verspringt het om de 50 minuten. en ik heb geen hbo maar gebruik gemaakt van ons collectief geheugen (gggle)

pieterS | 26-08-21 | 22:48
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
KonijnZwijn | 26-08-21 | 21:30 | 10
▼ 10 antwoorden verborgen

ik ben meer kamp Tesla, en dan niet die elecrische auto's. Wel dat er genoeg energie om ons heen is wat gratis te gebruiken is voor iedereen. Weleens gehoord van de magnetische eigenschappen van de aarde? Iets met Polen. en een potentiaalverschil tussen de verschillende lagen lucht (elektrosfeer). Dat we ons dan focussen op zon en wind vindt ik vreemd want met gelijkspanning wat op dat niveau wordt gegenereerd kan je volgens mij alle problemen de wereld wel uithelpen. Dat Tesla toen niet geliefd was vanwege gratis stroom kan ik me wel voorstellen. Dat is hetzelfde dat Bill gates tegen "vaccines" vrij van royaltie's te gaan verstrekken is.
Geld en wij zijn het product.

pieterS | 26-08-21 | 21:27 | 1

"dat er genoeg energie om ons heen is wat gratis te gebruiken is". Gratis? Hoe dan? Hoeft er niks meer te worden uitgevonden? Geïnnoveerd? Geïnvesteerd?

Vunzigheid | 26-08-21 | 22:08

Overzichtelijk en begrijpelijk, ik kijk uit naar de volgende.
De alfa's die het niet volgen springen snel op de taalfoutjes, alsdan om een excuus te hebben het niet te lezen.

Blauwpetje | 26-08-21 | 21:27 | 1

De Alfa’s geven mensen de schuld ipv de autocomplete functies van telefoons.

Astroturfer | 26-08-21 | 23:23
-weggejorist-
meesh | 26-08-21 | 21:22 | 1

Hulde voor deze man. Maar het zijn parels voor de zwijnen. De klimaatdiscussie lijkt erg op de coronadiscussie. De downplayers, de zgn ‘kritische denkers’, zijn niet gevoelig voor ratio en rede en proberen de schuld vaak zoveel mogelijk bij anderen te leggen.

BobDobalina | 26-08-21 | 21:21 | 2

De dik gedrukte slotzin vind ik meer gevoelig dan ratio.

Alsdan | 26-08-21 | 21:25
-weggejorist-
KonijnZwijn | 26-08-21 | 21:28
-weggejorist-
Wisselend_2014 | 26-08-21 | 21:20 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Met notenapparaat maar liefst; keurig keurig

Tobi | 26-08-21 | 21:19

achterhaalt idee, de zwaartekracht van de aarde is afhankelijk van de massa toch, Dus minder zwaar minder zwaartekracht. dat is een leuke theorie, echter als zout water zoet wordt, (door het toevoegen van meer zoet water dan is er ook een grotere verdamping. (regen) die dan wel weer broodnodig is in sommige continenten. Ook word geen rekening gehouden met het feit dat de zon en maan invloed hebben op de oceanen alsmede de draaing van de aarde en de onverklaarbare "chaos' in de zee. (nee waarnemingen van de zee zijn alleen te verklaren door de chaos theorie en dan hoor ik ze zeggen er gaat "dit" gebeuren. Dat is hetzelfde dat een website verklaart dat juni droog en heet ging worden... Of iemand die rutte gelooft. de zee laat zich (nog) niet verklaren. die gaat al iets langer mee dan die jongens die oceanografie hebben gestudeerd. Klimaat is te verklaren door geografie en astronomie. de factor mens is veelste overschat. Maar daar zijn mensen wel kampioen inl. zichzelf overschatten.

pieterS | 26-08-21 | 21:19 | 5

Eerste woort fout schrijven is af.

Verderkijkert | 26-08-21 | 21:42

Klinkt super geloofwaardig

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 21:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ben tegen het broeikaseffect
das mijn mening

Transgender-Airlines | 26-08-21 | 21:18 | 2

Broeikasontkenner?

Beste_Landgenoten | 26-08-21 | 21:47

Zonder broeikaseffect is dit bolletje onleefbaar da's geen mening maar een feit.

revolte | 26-08-21 | 21:51
-weggejorist-
Wisselend_2014 | 26-08-21 | 21:14

Er is één ding veel belangrijker dan klimaatgeneuzel, verdienmodel.

revolte | 26-08-21 | 21:10 | 1

De EU zal synthetische kerosine gaan bevoordelen op de veel vuilere, wolken creërende, fracking kerosine. Een Whopping 67% van de olie gaat naar kerosine. Kortom vliegen gaat bijdragen aan het vastleggen van carbon (zie eerdere comment). Vliegen wordt iets dat goed is en het milieu gaat helpen. Wie had dat kunnen bedenken…

Astroturfer | 26-08-21 | 23:21

"Hierbij wordt alleen gekeken naar Nederland, en in eerste instantie alleen naar bestaande technieken"

Lijkt me een weinig relevant artikel als dit idd zo is.

MrTee | 26-08-21 | 21:09 | 1

Shell is Nederlands en een van de grootste carbonisateurs. De oplossing (zie eerdere comment) kan dus wel degelijk uit NL komen. Waarom denk je dat Shell teerzanden afstoot, inzet op lNG en elektriciteit. Ook zijn er op diverse universiteiten projecten gestart om de synthetische ketens verder te ontwikkelen. Dus….

Astroturfer | 26-08-21 | 23:17

Maar die vermaledijde Malediven hè.

Ohja en geologische tijdschalen.

Lood om oud ijzer | 26-08-21 | 21:05 | 3

Malediven, die twintig jaar geleden onder water zou zijn verdwenen?

revolte | 26-08-21 | 21:12

@revolte | 26-08-21 | 21:12:
De Malediven die, net zoals al die andere klagende lage eilandjes, gewoon zelf zakken. Vaak wegens het massaal oppompen van zoet water maar ook wegens het natuurlijke proces van inklinking.
Dat effect is veel groter dan de zeespiegelstijging.

2voor12 | 26-08-21 | 21:19

@2voor12 | 26-08-21 | 21:19: En dan nóg krijgen de Malediven het voor elkaar om niet, zoals door Al Gore opgedragen, onder water te verdwijnen. Sterker nog, investeringsmaatschappijen bouwen er op dit moment grote vakantieoorden en vier of vijf nieuwe vliegvelden voor toerisme. Zouden zij geloven dat hun investering in de komende pakweg 30 jaar onder water staat?

marcoplarco | 26-08-21 | 21:52

De ozon en de ozonlaag - zooo jaren 90.

Alsdan | 26-08-21 | 21:04

Als je in de 2e zin al zo'n taalfout maakt, neem ik je stuk niet meer serieus.

H.J.W. | 26-08-21 | 21:03 | 6

Misschien kan methaan wel veranderen in CO2 en veroorzaakt het dan een sterker broeikaseffect. Dan klopt het, maar ik ben niet slim genoeg om te bedenken of dat wel ergens op slaat.

SomsGenuanceerd | 26-08-21 | 21:53

Sorry, dubbel geplaatst.

SomsGenuanceerd | 26-08-21 | 21:54

Spellingcontrole haalt dit soort grammatica voutjes er niet uit

McFreek | 26-08-21 | 22:35
▼ 3 antwoorden verborgen

In een land met deze politici zal kernfusie nooit een oplossing worden.

negerinnenzoenen | 26-08-21 | 21:02 | 3

Nee want wij hebben een "'kenniseconomie'", niet te verwarren met kenniseconomie.

revolte | 26-08-21 | 21:55

De oplossing is de chemie keten van fracking van olie om te draaien. Men neme LNG + Waterstof (via elektriciteit gemaakt) + coolstof. We creëren dus synthetische brandstoffen. Uit onderzoek blijken deze ook minder door vliegtuigen gemaakte wolken te produceren. Het dinming-effect zal sterk afnemen (grote warmte vasthouder). De aarde zal koelen, permafrost zal minder snel dooien (ethaan komt minder vrij). We moeten dus waterstof produceren met kernfusie. En nog steeds bomen planten. De verhoogde zuurstof productie zal plankton laten groeien (net als temperatuursdaling). Dood plankton zinkt sneller af dan de 120 jaar die CO2 erover doet.

Astroturfer | 26-08-21 | 23:14

Politiek gaat nooit een oplossing worden.

keestelpro | 27-08-21 | 03:50

Gestopt met lezen bij "sterker als CO2".

Mean Dean | 26-08-21 | 21:01 | 4

Eerste woord gemist?

Toverkaag | 26-08-21 | 21:52

Einstein (niet de domste) zou dezelfde germanistische fout gemaakt hebben.

keestelpro | 27-08-21 | 03:51
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland