Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Boekverslag. Lale Gül - Ik Ga Leven

Ja sorry nu pas, we lezen nou eenmaal een beetje langzaam

We zijn een beetje in de ban van Lale Gül. Uit het niets zit ze al wekenlang in onze gedachten, als een zonovergoten kroegterras in de lente, tijdens grijze tijden waarin iedereen langzaam mentaal wegkwijnt. En dan bedoelen we niet alleen vanwege corona, we zijn als land al langer de bibberende  begeleidingsband die de grafmuziek verzorgt achter de rouwstoet van onze eigen rebellie, op de platgetreden wegen naar het crematorium van het conformisme.

Het conformisme van de partijpolitiek, een door enkele honderden hoge heren bestuurd kartel dat louter nog regeert in bijzinnen omdat de echte wetten door Brussel worden gedicteerd. Het conformisme in de media, die zich steeds opzichtiger als hoeder en helper van die macht hebben opgeworpen, uit angst voor een veelkoppig populistisch monster dat ze eerst zelf onder hun bed verzonnen hebben voordat ze er in zijn gaan liggen. Zwijg ons nog harder van het conformisme van de culturele sector, waarin satire een persiflage op zichzelf is geworden, subsidie van individuele creativiteit een platgeslagen pastiche heeft gemaakt, en je louter nog geacht wordt de eigen bron te vergiftigen met woke identitair vitriool tegen de nationale geschiedenis, de autochtone samenleving en de artistieke, literaire of polemische vrijzinnigheid.

Maar plots en uit het culturele niemandsland van Amsterdam-West is daar de Turks-Nederlandse Lale Gül. Uiterlijk zou je haar in eerste opslag zo verwarren met een voluptueuzer uitgevulde Famke Louise. Het Amsterdamse straataccent. De neiging tot uiterlijke oververzorging. Een licht loensende oogopslag, die je steeds doet twijfelen of ze nou onwetend of uitdagend is. Maar dan neemt ze het woord. Of liever, het geschrift. Haar roman Ik Ga Leven is als een dagboek dat vanaf de eerste pagina explodeert om een jong leven in één rollende bal van vuur, rook en drukgolven te bevrijden van de religieuze lockdown waar het twee decennia onder gebukt ging. De taal gejaagd maar de vertelling bedrukt, in een verhaal dat alles tegelijk naar buiten perst in een tempo alsof het vreest te worden onderbroken, alsnog in de knop gebroken - de vrijheid toch nog afgenomen.

De hoofdpersoon heeft een andere naam - Büsra - en betrokkenen zijn onherkenbaar gemaakt. Sommige conversaties zijn ongetwijfeld louter fictief gevoerd. Maar het is onmiskenbaar de autobiografie van Lale zelf, een jonge Turkse vrouw wier leven in Nederland niet over tulpen gaat. Omdat niet de aardse vrijheid, maar de wil van Allah regeert via de imam, familie en een sociaal-culturele omgeving die haar ouders (of ‘verwekkers’, zoals zij ze consequent noemt) in een greep van verwrongen vroomheid houden, waarin Büsra wordt gewurgd tussen redeloze geloofsdwang en hypocriete groepsdruk.

Vergeef ons de blanke blik maar het allerergste van haar hele boek is de absolute herkenbaarheid van het verhaal. Je moet wel heel erg diep met je kop in het vaderlandse veen gestoken zitten, wil je als autochtone niet-moslim nog steeds doof en blind zijn voor de bekrompen beperkingen waarin te veel meisjes en (jonge) vrouwen moeten leven in een Nederlandse samenleving waarin eenzelfde hypocriete groepsdruk heerst, maar dan om de lasten van lafheid samen te delen onder een verhullend vaandel van de hier zo gevierde tolerantie. 

Onze herkenbaarheid is echter niet gebaseerd op eigen ervaring (wij zijn immers vrij geboren), maar afkomstig van buitenaf, van horen zeggen, van niet blind willen zijn voor wat zich in de schotelwijken afspeelt en van je hardop durven afvragen waarom cartoonisten kapotgeschoten worden, cineasten op straat worden afgeslacht en Parijse poptempels in bloederige altaren van Allah kunnen veranderen.

Een leven in vertwijfeling
Wat Gül doet en wat haar daarmee zo dapper (en laten we dat doodse woord maar gewoon gebruiken: belangrijk) maakt, is dat ze details invult bij de brede schets die iedere wakkere buitenstaander al jaren van het vaak zo bekrompen islamitische (sociale) leven kan maken. Details die een leven in vertwijfeling en frustratie beschrijven, een dubbelleven tussen culturen - eentje waar ze enerzijds niet bij wil horen, en die ze anderzijds niet uit kan, wil of durft te leggen. Het is een onmacht die Gül vertaalt naar een tsunami van tekst, waarin de metaforen je om de oren vliegen, waarbij de taal soms hapert, waar laten we zeggen de allochtone invloeden duidelijk spreken in nét niet goed gebruikte gezegdes of naar voren komen in woorden of fragmenten die niet precies betekenen wat de schrijfster bedoelt te zeggen.

Maar tuimel niet in de valkuil van taalkundige verbeterdrift - achter dat licht lonkende racisme van de lage verwachtingen trachtte NRC zich ook al te verbergen en dat leidde tot een absurd dissonante recensie waarin de krant alle open zenuwen van onderontwikkelde culturele overtuigingen, gefaalde integratie, sociale hypocrisie en religieuze gevangenschap wist te missen (of omzeilen?) door volstrekt misplaatste ontroering te vinden in “de moeder, die op haar meest menselijke moment in de hele roman haar dochtertje voor wil lezen, zoals andere moeders dat kunnen. Ze is analfabeet en verzint zelf moeizaam een verhaaltje bij plaatjes.” Oh, die arme moeder! Wat moet het moeilijk zijn, in een land waar je van Meden noch Perzen weet, en je niets kunt omdat je alles mag.

Moslimmannen en hun snikkels
Die moeder, door Büsra geduid als “Karbonkel” of (veel) erger, die de ketenen van het kwaad verpersoonlijkt. De vrouw die Büsra een eigen leven ontzegt, die religieuze regels en culturele normen boven alles stelt, de vrouw die Nederland, zijn cultuur en zijn inwoners verwerpt, de vrouw die van moslimmannen en hun snikkels net zo veel accepteert als ze haar eigen dochter misgunt en ontzegt, de vrouw wier eigen intellectuele onderontwikkeling een cultuur-religieus gevolg is en geen intrinsiek motief, precies die omkering waarmee de islamknuffelende goegemeente altijd symptomen voor de gehele ziekte verwart en daarom nooit een goede diagnose kan stellen.

Lale Gül maakt die diagnose wel, in een stijl die hartvochtigheid acteert maar het sentiment niet los kan laten, bijvoorbeeld over zusje Defne, die zowel naar de koranschool moet (“een instantie die er puur op is gericht waarheidsvinding te frustreren”) als op een islamitische basisschool zit en over wie Büsra zich bezorgd afvraagt of het “ooit nog goed komt met de reeds ontketende intellectuele mutilatie die ronduit desastreus is”. Zelf wordt ze niet gegijzeld door het geloof, maar wel door haar liefde voor gezinsleden: “Eigenlijk haat ik mijn verwekkers. In alles wat ik wil en waar ik voor sta in het leven, zitten ze me alleen maar dwars, maar ik voel me bezwaard om Oma en Defne voorgoed te verlaten”. Zo’n zin verklaart ook waarom Gül niet verwacht had dat haar boek zo veel stof zou doen opwaaien en zo veel (internationale) haat zou aanwakkeren in de Turks-islamitische gemeenschap.

Daarom is Ik Ga Leven ook meer een dagboek van een ontdekkingsreis dan een ‘coming out’ als vrijheidsstrijder. Waar verbetenheid soms lijkt te winnen, zijn er dan plots weer scenes waarin de wraakgevoelens hun zoete bron vinden - zoals in de bijna banaal beschreven seksscènes met haar vriendje Freek, oppervlakkig in de luie lust-metaforen van een streekroman, maar waarin ze ook de eerste momenten van échte vrijheid voelt. Uit haar verhouding met en tot Freek volgt het besef van gelijkheid, of zelfs de macht die vrouwen moeiteloos over een man kunnen hebben. Niet zoals in haar eigen cultuur, waar ze als een stuk koopwaar waarvan de vroomheidszegel moet worden bewaakt, moet wachten totdat ze van mannenhand kan wisselen op een veiling waar cultuur en Koran de klok bedienen. 

Geliefde schapen en het zwaard van fatsoen
Toch wist ze heus wel wat ze deed. Al vroeg in het boek staat de passage “Als ik er in slaag vijanden te maken, getuigt dat van talent, immers zijn enkel schapen alleen maar geliefd. En talent is slechts het vermogen iets beter te kunnen dan de meesten, dus in mijn geval is dat weigeren te zwijgen. Originaliteit is soms niets anders dan een frisse variant op onze gekoesterde eenzijdigheid.”

Is Lale Güls relaas thans Reviaans te noemen? Niet echt, want de ironie zit niet in vileine pen van Gül, die zit in het machtige zwaard van het fatsoen waarmee, onder dreiging van sociale onthoofding, een hele maatschappij in ontkenning wordt gehouden over een zeer reëele parallelle samenleving waarbinnen de patriarchale machtsverhoudingen worden bewaakt onder het alziend oog van de islamitische profeet. Wat dat betreft heeft Gül - gelukkig - ook geen goed woord over voor de vele conformisten in de Nederlandse samenleving: “Ik minacht ze met grote innigheid, de mensen die zich ontslaan van de plicht om alles met macht te krenken en met enige regelmaat te provoceren. [...] Fatsoen is voor kannibalen die satire bedrijvende mensen opeten met tafelmanieren.”

Mannen zijn kroonprinsen in de korancultuur, die zullen hun beloofde troon nooit zomaar opgeven in ruil voor liberale vrijheden die ook verantwoordelijkheid en meer vrouwvriendelijkheid verlangen. Ayaan Hirsi Ali, Nazmiye Oral, Fidan Ekiz of Nadia Ezzeroili: steeds zijn het de vrouwen die het vuile werk moeten opknappen om hun eigen vrijheid te vinden tussen twee culturen. Twee, ja, want voor de dames van drie hoog achter in de schotelsamenleving is het ook geen gelopen race tegen het modefeminisme van volkskrantvrouwtjes, Kaagkiezers of vrome knotjesmannen die zich "feminist" noemen maar feitelijk helemaal niet zitten te wachten op vrijgevochten vrouwen zonder doek die de op hen geprojecteerde zieligheid niet heilig achten, maar verwerpen en verachten. Lale Gül is de jongste telg in een nog veel te kleine stamboom en eentje die twijfelt of ze wel moet blijven schrijven na alles wat er over haar heen spoelt. Maar dit verhaal ligt er, het staat geschreven, en voor wie de realiteit niet vreest is het een waar Woord.

Lale Gül - Ik Ga Leven (Prometheus) - We doen hier niet aan ballen of sterren, lees Het Boek gewoon lekker zelf

Passage: ranten tijdens de Romereis

Hieronder nog een hele fijne bonuspassage uit het boek, over allochtonen, autochtonen, (schijn)heiligheid en gedroomde zieligheid. Het speelt zich af tussen allochtone scholieren op een (goedkope) hotelkamer tijdens een Romereis - een goed gekozen setting voor onderstaande waarheidsbom:

"In Nederland hebben wij Turken toch wel de meest verfijnde cultuur", zei Emre.

“Maak nou van de bok geen tuinman. Zowel jullie als de Marokkanen zijn zandnegers. Jullie hebben achterlijke collectivistische culturen en schieten jullie dochters neer op straat als ze een vriendje hebben. In jullie landen zitten die garnalenbreinen nog altijd tot in den treuren te bakkeleien over zaken zoals of je wel of geen tanden mag poetsen als je vast in de ramadan en zijn ze nog altijd vergeefs bezig met het stichten van een democratie, aldaar een tamelijk onontgonnen begrip. 

Toen Noord-Europa jullie als skillloos volk reeds in vrachtladingen onthaald had in de paternalistische roes van de naoorlogse, getraumatiseerde, antipatriottistische Germaanse zelfoverschattingssentimenten, vroegen ze zich decennia later af wat ze eigenlijk aan hun fiets hadden hangen. Ze hadden toen nog uit bravoure het idee dat hoe secundair een cultuur ook is en hoezeer de mensen ook aan lagerwal geraakt waren, dat het wel allemaal maakbaar is, ze sublimeerden het zaakje oneindig, want schuldgevoel doet de waarheid nog geweld aan. 

Dat is het residu van het christendom; hoe zieliger, hoe heiliger. Er zijn te veel mensen die men een dienst bewijst wanneer men ze een aanleiding geeft om hun medelijden te tonen, en dit hebben de Sylvana Simonsen van dit land goed door. 

Ze hebben de kansloze migranten vervolgens over zich uitgestort in de vitale randsteden en daar de boel laten overwoekeren, nadat de deugelite bleef volhouden dat er geen vuiltje aan de lucht was. Diezelfde deugmensen zitten nu de allochtonen allerlei problemen en smoezen in de schoenen te schuiven, racisme dit en uitsluiting dat, hou toch op, die zien dingen die er niet zijn, ze zijn religieuzer dan ze denken met dat schromelijke overdrijven. Elke scheet die je laat die zou kunnen rieken naar kritiek op de meer gepigmenteerde medemens wordt weggezet als rancune. 

Misschien dat Turken in sommige gevallen het voordeel van de twijfel krijgen vanwege de relatief lagere criminaliteit en een respectabel arbeidsethos in tegenstelling tot de oblomovistische overigen die niet weten van kikken noch mikken, ze zijn wellicht uit iets beter cultureel hout gesneden en geen lapzwansen, maar het zaakje is nog steeds verre van gevorderd en is niet zelden publiekelijk ontaard in een vijfde colonne, dus dat hoeven we niet op het schild te hijsen.

Men zegt dat het Trojaanse paard in Turkije staat, nou, het staat nu midden in Europa en is gegroeid, heeft nu de omvang van een miljoenendiaspora. De sympathieksten en gelijk het hoogst haalbare onder de Turken zijn degenen die passanten zijn met een eigen agenda, de geldwolven, de gezellige rakidrinkers, de mensen die geloven zonder god en die verder niets verraderlijks aan de dag leggen, maar hoeveel Turken ken je die nou echt uitgesproken loyaal aan dit land zijn, die meer begaan zijn met Nederlandse problematiek dan de Turkse? Die zijn in de minderheid, en die wetenschap met het bijbehorend toekomstvooruitzicht grijpt menig patriottistische tatta bij de keel.”

Social

Reaguursels

Inloggen

"Ik ga leven."
Dat betekent, ook hier in Nederland:
"Ik besluit te gaan leven. Dat kan me mijn leven kosten."

Schoorsteenveger | 12-03-21 | 12:05

Ik heb het stuk nog niet eens af gelezen, maar wat kan Van Rossum toch heerlijk spot on schrijven. Als hij op zijn schrijversstoel zit dan is iedere zin een schot in de roos, ik ken echt niemand met zo'n vlijmscherpe pen. Die 2e alinea " Het conformisme... vrijzinnigheid" bijvoorbeeld, de staat van onze democratie op zijn kernachtigst omschreven. Ik lees weer verder...

De Bredaonaar | 12-03-21 | 09:51 | 1

Een van de betere boekrecensies. Van Rossum, wat kan hij niet?

Bad_Pritt | 12-03-21 | 12:49

Ayaan ' revisited', meer maak ik er niet van. En denk eraan dat die islamitische bekrompenheid ook geldt voor de mannen. Die hebben het ook zwaar hoor.

DeCynischeAmbtenaar | 12-03-21 | 09:15

Ik vraag mij af wanneer de Nederlanders massaal ik opstand gaan komen. Tel dit demissionair kabinet of kan ik beter het woord regime gebruiken.

Hoelang denkt Den haag ons nog te kunnen onderdrukken of kan ik beter het woord kunnen bezetten gebruiken dat past beter bij de avondklok.

De Nederlanders vinden alles blijkbaar wel goed wat Den Haag doet.

lex63 | 12-03-21 | 08:56

Ik zag dat Denk deze vrouw "islamofoob" noemt. Een fobie is een Irreële angst, en ik denk dat bij Lale sprake is van goed onderbouwde argumenten tegen de Islam en de bijbehorende cultuur. Laten we de term Islamofobie, die is verzonnen door de Islamisten als frame voor critici, vervangen door islamkritiek of Islam-aversie. Dat dekt de lading veel beter.

Koning Willy | 12-03-21 | 08:49

Over islamitische scholen, waartegen GW zo ageert; het is m.i. Erger dan Gul zegt, dat het ‘frustreren van waarheidsvinding’ is. Als klein kind leer je van je ouders dat vuur gevaarlijk is en pijn kan doen. Kind neemt het voor waar aan, hoeft er dan niet mee te experimenteren, geen pijn/ongelukken/schade. Diezelfde ouders claimen dat god bestaat, koran woord van god is etc. Kind neemt het voor waar aan en groeit er mee op. Het is weinigen gegunt om die claims achteraf te toetsen. Islam, of elke religie/sekte, snapt dat je kinderen dus jong moet les geven zodat wanneer het kind groter wordt het er goed ingeramd zit. Die warme denken van geloven en bij een groep horen blijft schijnbaar lekker.

Maar waarom op scholen, zo jong? Waarom niet vanaf bv 18 jaar, net zoals stemmen, rijbewijs etc. Geef mensen de kans om met andere religies of atheisten in contact te komen, te leren kennen.

Lijkt mij veel beter voor ten eerste waarheidsvinding (van de 1000-den religies/stromingen heeft nog nooit iemand het bestaan van een god, of interactie van een god met onze realiteit, aangetoond. Daardoor staat tevens ‘het woord van god’ of ‘heilige boeken’ op de tocht, want als je de schrijver niet kan aantonen, hoe toon je dan het verband met het boek aan) en ten tweede kan een mens dan veel beter bepalen wat bij hem/haar/x past. Je mag geloven wat je wil, maar ook niet geloven. Maar je mi wel recht op goede en juiste informatie.

Ik verwacht dan dat islam langzaam zal verdwijnen.

BenDeLier | 12-03-21 | 08:42

hartvochtigheid ??

zbb | 12-03-21 | 08:18

Met alle, alle respect voor Lale, er zijn haar tientallen, nee honderden voorgegaan. Malala kreeg zelfs een Nobelprijs. "Wij" voelen allemaal mee met deze vrouw, maar aan de andere (linker) kant staan "feministen" en hun aanhang die veel harder roepen. Die roepen dat het of niet zo erg is of schelden haar uit voor nestbevuiler.

Zo lang "wij" niet harder roepen en blijven roepen gaat Lale's verhaal de kant op van de tegenstanders van windmolens, zonnepanelen, waterpompen en elektrische vervoersmiddelen. De Turken en Marokkanen stemmen Denk of moslimbroederbruidjes, Amsterdam Z.O. stemt Bij1 en de zetels komen van de useful idiots. Degenen die aan Lale's kant staan worden uitgesloten door de kartelpartijen die zeker niet aan Lale's kant staan.

Dit probleem wordt nooit opgelost.

bergsbeklimmer | 12-03-21 | 06:30 | 1

Maar als het wordt opgelost moet het van binnenuit komen, zoals nu bij haar. En haar vrije woord moeten wij dan verdedigen tegen abjecte mensen als die van denk, die met die poster van haar feitelijk een "hit" uitvaardigen. Het is wachten tot er wat gebeurd. Dat hier geen aangifte tegen wordt gedaan, het is gewoon een verkapte doodsbedreiging... maar als je dan zegt dat je minder van DIT volk wilt, heb JIJ een rechtzaak aan je broek...

Snoorderlag | 12-03-21 | 08:22

Koop allen het boek.
Meer verklap ik niet.

aflaatverkoper | 12-03-21 | 04:06

De "Nederlandse" Feministen moeten echt hun ogen uit hun kop schamen , hoe hun moslim zusters geterroriseerd en geknecht worden en zij de andere kant op kijken. . Vooruit Hollandse rooie wijfen , er is veel en belangrijk werk aan de winkel! Ik vind trouwens dat het moslim geloof niet in een Westerse samenleving thuis hoort.

streknek | 12-03-21 | 03:21

Daar is weer een allochtoon,
die door zowel de islam als door bijhorende regressief linkse bruinhemden,
gecanceld gaat worden.

Sluit maar aan in het rijtje van Hirsi Ali, Ebru Umar, Fidan Ekiz.
Jammer, maar van beroeps-discriminatie-partijen als Denk, Bij1 en NIDA, hoef je geen bijval te verwachten.

michelpen | 12-03-21 | 01:50

Over een paar jaar komt ze wel weer terug op dat besluit om niet meer te willen schrijven. Ze heeft een schrijfstijl die haar hoog op de lijst kan brengen van de boekenlijst voor scholieren. Een aansprekende manier van vertellen, bijna straattaal maar raak in haar beschrijvingen. Deze dame hangt de pen echt niet aan de wilgen. Ze duikt hooguit even weg uit de negatieve aandacht van het thuisfront. Maar die komt wel weer terug.

Beste_Landgenoten | 12-03-21 | 00:51 | 2

Als zij over een paar jaar nog leeft bedoelt u natuurlijk.
Nederland haalt 500 nieuwe vijanden per week binnen.

Pieter_Auper | 12-03-21 | 00:53

Iedere leraar die dit boek op de leeslijst voor scholieren zet raakt zijn/haar hoofd kwijt. Maar dat even terzijde toch.

Rdock | 12-03-21 | 03:49
-weggejorist en opgerot-
Pieter_Auper | 12-03-21 | 00:03

Leuk boek. Ik had een paar hoofdstukken gelezen...

van heinde en verre | 12-03-21 | 00:00 | 1

Je hebt ze echter niet begrepen want dan had je het niet een 'leuk boek' genoemd.

Pieter_Auper | 12-03-21 | 00:09

Mijn dank voor dit artikel. Misschien dat ik de afgelopen dagen teveel onder een steen heb geleefd, of mijn vrije tijd heb gevuld met een van mijn favoriete computer games, maar dat er veel deining is ontstaan over het boek van Lale Gul zodat zij nu politiebeveiliging nodig heeft nu ze vanwege de inhoud van haar boek met de dood wordt bedreigd is de zoveelste grove schande binnen de zogenoemde multiculturele samenleving. Schandalig hoe onze vrijheid van meningsuiting door een zogenoemde religie van de vrede steeds verder onder druk is komen te staan.

Je suis Charlie, je suis Lale Gul. Zie ook: www.gelderlander.nl/nazmiye-oral/ik-z...

Vrijheid van godsdienst mondt vaak uit in mentaal destructieve onvrijheden van kinderen die de pech hebben op te groeien in gemeenschappen waar intolerant (orthodoxe) religies worden aanhangen. Of dat nu gaat om fanatieke mohammedanen, bekrompen biblebelt gristenen of op Amerikaanse leest geschoeide sektes zoals de Jehova Getuigen (afgekort JG).

Ooit heb ik twee jaar een verhouding gehad met een vrouw die van kinds af aan was opgegroeid in een JG gezin. Zij wilde ruim dertig jaar later eigenlijk ook gaan leven en koos er een tijdje voor niet langer naar JG bijeenkomsten te gaan en sprong voor haar doen zogezegd uit de ban. Maar van jongs af aan zo gehersenspoeld en mentaal afhankelijk geworden van die sekte koos zij daar na een tijdje opnieuw voor toen ze gedwongen werd echt kleur te bekennen op straffe van uitsluiting waarmee al haar sociale banden (inclusief die met haar familie) die ze tientallen jaren heeft gehad verbroken zouden worden. Ik ben toen zelfs even bij een ouderling van die Amerikaanse $$$ sekte thuis gekomen om hem te vertellen wat ik van hun bemoeizucht vond. Want als zij met hun religieuze gekwezel bij mijn deur durven komen dan durf ik dat andersom bij hun ook met mijn mening. Ik zei toen tegen die ouderling, "Meneer, ik bemoei mij niet met uw liefdesleven, dus wil ik niet dat u dat in mijn leven wel doet".

Bijna iedereen die ik over dit waar gebeurde voorval vertelde vond mijn gedrag op z'n minst wat merkwaardig en niet zelden raar. Dat soort blijkbaar in brede kring gedragen sociale codes dat je de persoonlijke onvrijheden van onderdrukkende religies als heilig moet respecteren zijn, als je er echt over nadenkt raar. Intolerantie en mentaal schadelijke bekrompenheid in streng religieuze gemeenschappen wordt daarmee in de hand gewerkt.

Vuurspuger | 11-03-21 | 23:48 | 3

Het probleem zit hem vooral in het monopolie dat religieuzen denken te hebben op grondrechten hier in Nederland. Ze zijn vooral bezig met het afnemen van rechten van anderen (vrije woord, abortus) dan met de plichten die ze OOK hebben.

Snoorderlag | 12-03-21 | 08:26

Een van origine franse vriend van mij was ook jehova en heeft dienst geweigerd (was in Frankrijk verplicht was) wegens zijn religie en heeft zijn diensttijd in de gevangenis doorgebracht. Toen hij er uit kwam werd hij door de Jehova gemeenschap als geote held ontvangen. Hij is later uitgetreden maar heeft dus wel dat predikaat “ex-gedetineerde” aan zijn kont hangen.

banana moeskoerie | 12-03-21 | 11:21

Bij Zembla "Misbruik op weg naar het Paradijs" zagen we schrijnende misstanden die het beeld van brave geloofsverkondigers hard onderuit haalt. Een eigen rechtssysteem hanteren, kindermisbruik intern afhandelen, de slachtoffers die hun mond open trekken verstoten, het mag kennelijk allemaal. Als het maar achter de voordeur blijft. En dan te bedenken dat deze club al decennialang van een ANBI status geniet.

Wiebenick | 12-03-21 | 19:21

We zullen het er allemaal lekker mee moeten doen, die islam.
Het wordt almaar groter en ellendiger maar partijen die er iets tegen willen doen wordt het leven, ook hier, zo goed als onmogelijk gemaakt.

Rechts mag gewoon niet in Nederland. Al schreeuwt het volk er in 80 gepeilde zetels om.

Rechts wordt uitgesloten en door media wordt dat, ook hier, allemaal in rare bochten wringend zoveel mogelijk kapotgeschreven.

Verder naar rechts dan het saaie eindeloos veilige midden mag je niet in Nederland.

Jammer want het had echt een gaaf land kunnen zijn.

Pieter_Auper | 11-03-21 | 23:39 | 2

He pamperen van de verstikkende invloed van islam, het in bescherming nemen van het afkappen van menselijk potentiaal, frustreren van levensgeluk tot en met het daadwerkelijk beëindigen van levens sec, is een intern links probleem. Het is hèt linkse probleem. Héél af en toe zie je een zelfcancellende eendagsvlieg de treurnis ontstijgen en opeens een rudimentair besef van de omvang en impact van dit falen ontwikkelen alvorens de muggenmeppers der ideologische puurheid de subversieve ontsnappingspoging smoren. Zijn de rooie vrouwen alweer tot de orde geroepen?

Mazzelstof | 12-03-21 | 06:44

I.a.w. links meende islam links te kunnen maken, maar in plaats daarvan maakte islam links islam.

Mazzelstof | 12-03-21 | 06:50

Stylistisch heb ik wel eens betere boeken gelezen, maar zelden een moediger boek. Het is in ieder geval relevanter dan de zoveelste debuutroman van een of andere fotogenieke provincietrut die verslag doet van haar groots en meeslepend leven in de grote stad Amsterdam.

Ad Hominem | 11-03-21 | 23:32

Complimenten aan Van Rossum.

Ik heb het boek al een midweek in huis en ben op driekwart. De hoofdpersoon is gezellig met de familie zes weken op vakantie in Turkije. Freekie alleen achtergebleven in Den Haag zonder zijn Turkse schone, arme stakker.

Toevallig dat Bart die passage over de Romereis heeft geciteerd, want die vond ik ook erg leuk om te lezen. Prachtig hoe de half-Koerdische, half-Nederlandse Devrim wordt neergezet. Een bijzonder personage. Volks, maar heel intelligent. Mooie combinatie.

Lale, stay safe...

DutchCountryBoy | 11-03-21 | 23:12

Prachtboek. 'Koranvaste lul' is nu al de uitdrukking van het jaar.

Rosaturbinata | 11-03-21 | 22:58 | 1

Haha sowieso!

DutchCountryBoy | 11-03-21 | 23:13

Wat weer opvalt is het zwijgen in praatprogramma's en de politiek die wel over een snorretje schande spreken, en dit doodzwijgen.

zoalsikhetzeg | 11-03-21 | 22:57

Lang verhaal kort, als ik mijn ogen dicht doe krijg ik beelden hoe haar labia de voor de hand liggende indringer behoedzaam omsluiten ..

Harry.Langezwaal | 11-03-21 | 22:46

Citaatje:
".... De taal gejaagd maar de vertelling bedrukt, in een verhaal dat alles tegelijk naar buiten perst in een tempo alsof het vreest te worden onderbroken, alsnog in de knop gebroken - de vrijheid toch nog afgenomen."

Ik twijfel of ik dit proza of poëzie moet noemen; maar het is in elk geval van de bovenste plank. En geknipt voor een dubbelgebakken tegel met gulden letters.
Van Rossem, ik buig voor je.

Peter Emile | 11-03-21 | 22:28 | 1

Van Rossem is vooral vergeefs aan het wachten tot links het islamprobleem oplost.

Pieter_Auper | 11-03-21 | 23:42

Gekocht !!! steun deze meid.

Chieltje | 11-03-21 | 22:15 | 1

Ik ook! Als de linkse media het niks vindt, moet het wel goed zijn.

Snake | 11-03-21 | 22:50

tJEZUS, Wat een lap tekst , Maar hulde voor het goed geïntegreerde Turkse meisje.
Heb ik helumaal niets tegen en ben zelfs blij met zulke integratie.

Datgingniegoed | 11-03-21 | 22:07 | 1

*vrouw, meisjes schrijven geen boeken als deze.

hetze | 11-03-21 | 22:30

Bedankt voor dit topic.

FogerRederer | 11-03-21 | 22:06

Gisteren werd nog even bericht over de azaan in Zwolle. Wie nog steeds niet begrijpt dat we gedoemd zijn als we niet snel een halt toeroepen aan de islam, die is gek of stekeblind. Wat Corona, wat economie, wat Europa, wat milieu, wat duurzaam, wat gender/zwart/wit? De islam eruit, geen tijd te verliezen!!!

Normpje | 11-03-21 | 21:53
-weggejorist-
Waterpijpert | 11-03-21 | 21:46 | 2

Laatst in het parool. Door leugen 13 jarige (over les over cartoon) is leraar vermoord. Dus het was geen religieuze islam achterlijke idioot maar een 13 jarig meisje dat schuldig is aan de moord.
Gelukkig maar he linkse elite.
Kranten als het parool, Trouw, Volkskrant en ook het AD. Het moet toch wel verstikkend zijn om daar te werken. Toch wel sneu zo'n te hoge hypotheek

metdedag | 11-03-21 | 21:40

Hoeveel tegendraadse moslimvrouwen zijn er al met zuur mismaakt? Kijk goed uit Lale.

ger1306 | 11-03-21 | 21:38

Maar wanneer ze eenmalig de profeet noemt in het boek, plakt ze er toch 'vrede zij met hem' achteraan.

Misschien heeft ze daarom haar hoofd nog, je weet het niet.

Knufter | 11-03-21 | 21:29 | 2

Dat zou zelfmoord zijn om die te bespotten.

Roze_bril_drager | 11-03-21 | 21:36

Nou, ze schroomt niet om Allah te bespotten dus...

Roadblock | 11-03-21 | 21:39

Op naar bol voor Gul.

Schepvogel | 11-03-21 | 21:29

ik ga maar weer eens een boek kopen(voor een vriend)

de broeder | 11-03-21 | 21:29

"Fatsoen is voor kannibalen die satire bedrijvende mensen opeten met tafelmanieren.” Dit mag van mij het citaat van het jaar worden. En deze van Van Rossem komt daar direct achteraan. "Kaagkiezers of vrome knotjesmannen die zich "feminist" noemen maar feitelijk helemaal niet zitten te wachten op vrijgevochten vrouwen zonder (hoofd)doek die de op hen geprojecteerde zieligheid niet heilig achten, maar verwerpen en verachten".

Vuurspuger | 11-03-21 | 21:28

Gekocht! Ga mijn intellectuele schoonfamilie eens wakker maken :)

Acidstain | 11-03-21 | 21:23 | 1

Doe maar niet.. Ga je slapie doen...

niv01 | 11-03-21 | 21:35

Ze is de perfecte vrouw: moedig, intelligent, principieel en erg aantrekkelijk.

_Roy_ | 11-03-21 | 21:17 | 4

@Roze_bril_drager | 11-03-21 | 21:58:
Dat is weer wat anders.
Een moslimmeisje heeft weinig mogelijkheden om elders te gaan wonen.
Geef je dit aan bij de ouders, dan krijg je plotseling een "vakantie" in Turkije waar je uitgehuwelijkt wordt en niet meer terugkomt.

Roadblock | 11-03-21 | 23:37
▼ 1 antwoord verborgen

.. meteen maar even gekocht om die meid een hart onder de riem te steken en een dikke middelvinger voor alle geloofsgekkies.. ongeacht of ze bukken voor sprookjesbaas God, Allah of Jahweh

Lieverdekeudandebal | 11-03-21 | 21:15 | 1

Precies dit! Ik heb haar boek vandaag ook besteld na het lezen van het Briefje van Jan op TPO. Met zulke moedige vrouwen moet je solidair zijn. Een echte feminist. Niet eentje die wel durft wanneer Johan Derksen een seksistisch grapje maakt, maar haar mond houdt wanneer vrouwen daadwerkelijk onderdrukt worden door hun islamitische familie. Van die laffe, verwende GL/D66 grachtengordel typjes zeg maar...

_Roy_ | 11-03-21 | 21:30

"We zijn een beetje in de ban van Lale Gül."

Nou, pas maar op dan, en Lale zelf ook, want als autochtoon, 'rechtsig' Nederland haar omarmt, dan kan ze simpelweg niet deugen.

Tenminste, dat lees ik vandaag op het margeblogje van Neerlands bekendste en fanatiekste nazijager, Peter Breedveld:

"Afvallige moslims die zich bedreigd voelen door hun gemeenschap, mogen bij mij in huis, echt. Maar ik zie hier iets heel anders. Ik zie afvallige moslims met een leger boze gorilla’s in hun kielzog – Domrechts, de media, het hele conservatievewittemannendom – kritiekloze gehoorzaamheid eisen. Ik zie niet Gül, maar Uğur geïntimideerd worden, en Sylvana Simons, en de antiracistische beweging, en tegen die intimidatie neem ik stevig stelling, zoals ik altijd heb gedaan."

Je ziet het, niet Lale wordt geïntimideerd/bedreigd, maar Sylvana Simons. Het zal ook eens niet.

Dr_Johnson | 11-03-21 | 21:11 | 4

Ik vraag me wel eens af of dit soort mensen psychisch in de knoop zitten, dit doen om mensen om stang te jagen of er dik voor betaald krijgen om dit soort uitingen te doen.

Kevinho | 11-03-21 | 21:43

Ugh, wat is die Breedveld een ziek mannetje. Moeilijk voor te stellen dat er iemand naast hem op de bank wil zitten.

Deflatiemonster | 11-03-21 | 22:09

Het is lastig voor mensen om hun religie af te vallen, zo ook bij Peter breedveld en zijn religie

Snoorderlag | 12-03-21 | 08:32
▼ 1 antwoord verborgen

Zeer goed boek en een bangmakende kijk achter de biculturele voordeur. Ik zou willen dat het niet zo was, maar vooroordeelbevestigend in veel gevallen. Vooral het stukje waarin haar vader haar doodleuk opdracht geeft om op Kuzu te stemmen is zorgwekkend. Dat is precies zijn doel. De grote vraag van de komende jaren is hoe om te gaan met deze groeiende groep mensen die naast de Nederlandse samenleving leven.

Nutbag Deluxe | 11-03-21 | 21:07

Lale mag mijn vrouw een bosje komen brengen. Getrouwd met een niet moslim, niet Turk en dan ook nog yahud. Toch heeft ze het gedaan. Lale, ze houdt van tulpen ;-)

Mokum Kosher | 11-03-21 | 21:06

Ik KOOP nooit boeken. Dit wel.

Verderkijkert | 11-03-21 | 21:03

Ik snap islamitische mannen niet, waarom wil je je nageslacht van een aangewezen slaafs ingepakt vrouwtje als je ook met een intelligente leuke onafhankelijke vrouw die jou oprecht ziet zitten zou kunnen gaan. Het probleem is dus islamitische mannetjes die denken dit niet aan te kunnen. Deze angst geeft frustratie en dat leidt tot woede.

BorisBonkestoter | 11-03-21 | 21:02 | 4

Omdat een geëmancipeerde onafhankelijke vrouw duidelijk maakt dat de islamitische man niks kan. En als er iets is dat ze nooit zullen toegeven is dat het wel. Ze zeggen op alles altijd “Ja hoor kan/ken ik” terwijl ze er geen kloot van snappen. Ze willen geen gezicht verliezen. En met een mondige vrouw die haar eigen mening heeft , zouden ze in notime hun imago tot 0 gebracht hebben en daarmee hun hele ‘cultuur’.

me | 11-03-21 | 21:27

@me | 11-03-21 | 21:27:
Dat bedoel ik generaties er in gestampt en een nieuwe werkelijkheid gemaakt.
Een gezonde samenleving kan alleen bestaan met onderling respect.

Mr.Crowley | 11-03-21 | 21:42

@me | 11-03-21 | 21:27: precies dit! Ik was 20 jaar geleden team-leider van een groep van 14 man waarvan 9 moslims (7 Marokko en 2 Tunesie). Bij het inwerken was het steevast ‘ja begrijp ik, ken ik al, weet ik al’ als ik vroeg waarom zij geen aantekeningen maakten. Als het dan fout ging was het altijd ik of een niet-moslim collega die het fout had uitgelegd. Constant discussies dat het niet aan hun lag. Over fraude bij het in- en uitklokken om extra uren uitbetaald te krijgen zullen we het maar niet hebben. Daar moest een heel IT programma voor gecreëerd worden om het beter te kunnen controleren. Ik kon niet de hele dag achter 14 man aanlopen. Voor de goede orde, ik was het niet die die lui had aangenomen. De HR afdeling werd geleid door een Tunisische.

banana moeskoerie | 12-03-21 | 11:14
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Draaikontje | 11-03-21 | 20:56

Mijn 2 cents: zij heeft natuurlijk wel haar uiterlijk mee, ze is een knappe, welbespraakte vrouw.
Haar stijl is een beetje aan de hysterische kant.
Zij beschrijft als insider hoe het Turkse familieleven is in de schotelwijken.
Zij is de rebel, het zwarte schaap, wat haar zowel aandacht, als haat oplevert. Dit kan heel gevaarlijk voor haar zijn. Ze kan worden shunned, een term uit de Amerikaanse Amish gemeenschap, waarbij je uit de familie wordt gezet als paria.
En dat is een woord uit de Indiase cultuur, waarbij je dus een onaanraakbare bent.
Dus niet speciaal een Turks verschijnsel.
Dit kan haar ook haar leven kosten, als er een gek genoeg "boos" wordt en even de eer van de familie komt "redden".
Maar ik geloof niet dat ze speciaal de islam aanvalt, maar meer de ondergeschikte positie van vrouwen in die cultuur.

Ze staat er straks alleen voor, want de linksen en feministen willen eigenlijk niets hebben van een echt vrije vrouw.
Zelfs als ze trouwt met een Nederlandse man, zal er nog misverstand en wrijving zijn, want de echte Nederlandse cultuur begrijpt ze ook niet.
Namelijk: Nederlanders zijn heel koud en nuchter, en leven in niet in een extended family.

Maar goed, het is niet dat wij dit allemaal niet wisten, zij weet het alleen goed te beschrijven, hoe het in zo'n familie toegaat.
Ze zijn immigranten, die in hun hoofd nog gewoon in de Turkse cultuur blijven hangen.
Dat kunnen ze niet los laten.
En omdat ze mekaar allemaal kennen, van Keulen tot Zaandam tot Istanboel, zullen ze ook nooit echt loskomen van hun land.
Kijk, Nederlanders zijn eigenlijk eerloos en koud qua familie, maar gewoon nuchter en vrij, onverschilligheid vermomd als vrijheid.
Want ik zou ook wel willen dat de dames meer vrijheden hebben, maar dat moet vanuit hunzelf komen, en misschien is dit boek het eerste stapje.
Dikke lol om die laatste opmerking natuurlijk.

En dat zal zeker wel weer racistisch en rechts zijn, maar mag ik de vraag stelklen waarom er zoveel Turken in mijn land wonen, terwijl ze gewoon dus een eigen land hebben plus ook gewoon twee paspoorten ook, en bovendien vrijgesteld zijn van inburgeringseisen, waardoor ze dus moeiteloos vrouwen uit Turkije kunnen laten binnestromen.

King of the Oneliner | 11-03-21 | 20:52 | 4

Niet echt een oneliner. Maar wel tot te point.

Red shirt | 11-03-21 | 21:02

"Maar ik geloof niet dat ze speciaal de islam aanvalt, maar meer de ondergeschikte positie van vrouwen in die cultuur."
Het is een definitie van die cultuur dat ondergeschikte.
Dat is kritiek op de islam We weten welke straf daar op staat

Mr.Crowley | 11-03-21 | 21:21

"Maar ik geloof niet dat ze speciaal de islam aanvalt, maar meer de ondergeschikte positie van vrouwen in die cultuur."
Dat IS dus de Islam. Die mensen ademen, eten, pissen schijten en ejaculeren Islam. En waar ze geen Islam etiket op kunnen plakken, dat noemen ze onrein en haram en een belediging voor de Profeet. De Islam en het christendom zijn geestesziektes waar geen therapie voor bestaat.

naaktslakker | 12-03-21 | 01:31
▼ 1 antwoord verborgen

Vlucht Lale. Stap uit die wereld. Breek er mee.

Bigi Bana Boy | 11-03-21 | 20:52 | 4

Vluchten lijkt me voor haar persoonlijk inderdaad het beste. Met helden loopt het meestal niet goed af. Zie Naima el Bezaz, je wordt als persoon opgevreten door de zogenaamde discussie.

BorisBonkestoter | 11-03-21 | 21:09

Met de opbrengsten van het boek kun je een aardig eind weg vluchten maar dan ?

Je zus en andere familie waar je wel om geeft nooit meer zien ?

Roze_bril_drager | 11-03-21 | 21:40
▼ 1 antwoord verborgen

Meisje probeert literair over te komen door niet doorsnee woordgebruik toe te passen, maar in the end is het gewoon broddelwerk en wordt ze op een voetstuk gezet door the usual suspects.
Gebruikelijke tendens, gezien bij Eshan Jami, en vele soortgelijken.

mocroGS | 11-03-21 | 20:51 | 22

Het is een quote van Ghandi

BASinnic | 11-03-21 | 22:28

Je weet dat kritiek legitiem is wanneer de reactie ad hominem is. Uw reactie zegt meer dan uw woorden.

Snoorderlag | 12-03-21 | 08:34
▼ 19 antwoorden verborgen

Zou me niet verbazen als ze veel GeenStijl heeft gelezen in haar studietijd; naar wat ik hierboven in het artikel zo lees.
Het zou zo maar kunnen dat voor veel islamitische jongeren GeenStijl ook een heel belangrijke eyeopener is.

Aristotalloss | 11-03-21 | 20:48 | 2

Niet alleen voor islamieten denk ik.

ceriel82 | 11-03-21 | 20:50

Ik denk dat er hier veel islamitische trollen reageren.

Mr.Crowley | 11-03-21 | 21:17

Nou ik ben 3 weken jarig, dus heb nu iets om op mijn verlanglijstje te zetten.

Nuuk | 11-03-21 | 20:45

Goed geschreven stuk. Mijn complimenten @Van Rossem.

Dwarsdenker | 11-03-21 | 20:45

Ik word moe van de Islam. Het is een faalgodsdienst. Ik heb daarvoor geen uitleg nodig van iemand die de Islam aanhangt of heeft aangehangen.

Lentehaas | 11-03-21 | 20:42 | 1

Helaas zijn er genoeg mensen die dit wel nodig hebben om de ogen geopend te krijgen.

naglfar | 11-03-21 | 23:15

Je moet eens stiekem sex hebben met een moslim vrouw. Die missen wel wat. Namelijk gelijkheid, en sex samen...

MeneerGuggenheimer | 11-03-21 | 20:40 | 1

Gedaan en niets aan. Veel te veel haar.

Draaikontje | 11-03-21 | 20:51

Hoe minder christelijke dwang, hoe meer islamdwang er in Europa kwam. Door een kunstmatige wet van communicerende vaten, in stand gehouden door conservatieven die hun zaakjes op orde willen blijven houden als vanouds. Dan is het blijkbaar prima dat de westerse vrouw porno moet leren waarderen, maar ook de hijab, de jilbab en de niqab die de arabisch georiënteerde vrouw tot sieraad maken. Dat is 'vrijheid' in een behoudende maatschappij. 'Vrij zijn' en 'eigenheid' bestaan echter niet. Iets - wat ook - doen zonder dat de conservatief het in paden leidt lukt hier niet.

zeurmachine | 11-03-21 | 20:37 | 1

In banen leidt.

zeurmachine | 11-03-21 | 20:40

Is toch de rekening van het importeren van hordes barbaren!! Sterkte schrijfmadam! Kunnen we Denk niet strafrechtelijk vervolgen ivm moordtweetje

Rome | 11-03-21 | 20:36

Haar moeder vond het terecht dat Samuel Paty was onthoofd.

Roze_bril_drager | 11-03-21 | 20:35 | 1

Volgens de nieuwste berichten naar aanleiding van leugens over de leraar van een 13-jarige. Altijd als je denkt dat het dieptepunt met islam is bereikt weten ze je toch weer te verassen.

BorisBonkestoter | 11-03-21 | 22:40

Zeer benieuwd naar dit boek. Literair gezien is het misschien niet alles, dapper is het wel van haar. Dat alleen verdient al lof. Het is een vorm van feminisme die in de media en ook door sommige politici niet bepaald geliefd is. De media blijft lievere geloven dat een Kauthar (1) gelovig moslima is en (2) progressief links is. Dat gaat uiteraard nooit samen maar past beter in het verhaal dan een moslima die de aan de islam inherente intolerantie aantoont.

Semi OT: laatst biografie van Churchill gelezen en de beste man zegt over de islam het volgende: "De razernij van de intolerantie wordt door de islam niet afgevlakt maar juist aangescherpt. Deze religie is oorspronkelijk verbreid met het zwaard en sindsdien worden de volgelingen ervan, in sterkere mate dan de volkeren van anderen religies, onderworpen aan deze vorm van waanzin [,,,]' Toen hij dit schreef in omstreeks 1900 was hij trouwens amper 24.

StiekemeBunzing | 11-03-21 | 20:31 | 3

Niet mee eens. Vind het literair wel en hoogstandje door onconventioneel en verfrissend taalgebruik, ni die vorm nog nooit vertoond. Beetje op het niveau waar bijvoorbeeld Reve, Houellebecq, Wolkers op binnenkwamen. Wel degelijk uniek - valt dus ook niet goed bij NRC.

Galois256 | 11-03-21 | 20:38

Nooit het boek ("The River War") van Churchill gelezen waarin de volgende quote over de Islam stond, maar deze quote uit het boek wel tegengekomen en vond het altijd een mooie ... en destijds evenveel waar als vandaag de dag:

"How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity.

The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid qualities. Thousands become the brave and loyal soldiers of the Queen: all know how to die; but the influence of the religion paralyzes the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world.

Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytising faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity were sheltered in the strong arms of science – the science against which it had vainly struggled – the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."

Deze quote is mogelijk niet te vinden in moderne drukken van het boek, wegens politieke correctheid.

DolfWeerwolf | 11-03-21 | 21:32

Natuurlijk al enkele dagen geleden het (e)book gekocht.
€ 12 bij Bol, € 20 als je van papier houdt.

Haar intelligentie waarmee ze zaken doorziet en haar (vorige) leefwereld beschrijft, soms met een knipoog, maakt het zonder meer zeer lezenswaardig en de kosten van de aanschaf waard.

Dus een oproep, besteed die 12 of 20 euri en help haar financieel te overleven, want de Kuzu's van deze wereld zullen blijven proberen haar onderuit te halen.

Bolhoed | 11-03-21 | 20:31 | 1

Oh leuk! Als je die ebook uit hebt wil ik hem graag van je lenen!

SaintNick | 11-03-21 | 20:57

We wachten nog steeds op steun voor deze moedige dame van de progressieve partijen. De partijen die de mond vol hebben van discriminatie, gelijkwaardigheid man-vrouw, het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw enzovoorts enzovoorts. Waar blijft staatsman/vrouw Kaag, de laatste week heeft zij de mond vol over vrouwenrechten en de verhouding man-vrouw. Achter de arrogante
glimlach van deze wereldvrouw zit een portie lafheid die alleen geevenaard wordt door de deze week door de mand gevallen babbelkous Klaver, en de eveneens op dit onderwerp doodstille mevrouw Ploumen. Een hart onder de riem van dit meisje zou zeer welkom zijn, van eikeltje Grunberg en beroemd schtijver Geert Mak kunnen we dit niet verwachten, de lafheid heeft ze helemaal overgenomen. Het is een diepe schande, grote bekken over gelijkwaardiheid van man en vrouw, maar aks het er op aankomst een doodse stilte.

Ruud5 | 11-03-21 | 20:30 | 2

Deze vrouw is de grote vijand van progressieve partijen. Vrouwen, zeker met Islamitische achtergrond, zijn zielig en dienen beschermd te worden door linkse partijen, en daarmee af.

skoftig | 11-03-21 | 20:34

@skoftig | 11-03-21 | 20:34: en islamitisch achterlijke mannen worden ook beschermd door links. Ga maar door met je dwang tegenover vrouwen, het is wel lekker zo, naar buiten toe de baas kunnen spelen. Vrijwel alle godsdiensten zijn een zegen voor de mannetjes, de vrouw komt op de tweede plaats

Ruud5 | 11-03-21 | 20:42

Een relatie met Freek? Freek Jansen van de FvD?

blikjegrolsch | 11-03-21 | 20:28 | 4

Nee, Freek, die vriend van Eren Yilmaz.

Ruimedenker | 11-03-21 | 20:32

@skoftig | 11-03-21 | 20:32:
Seks met Freek de Jonge in ieder geval niet. Lijkt me een contradictio in terminis.

Gravin v Kippenbouth | 11-03-21 | 20:55
▼ 1 antwoord verborgen

Luister vooral ook naar de solocast van Bert Brussen met Lale Gül als gaste.

Glasgow Argus | 11-03-21 | 20:25

Arme Kuzu, die moet zijn haatcampagne tegen verlichte landgenoten nu echt stoppen.

smdyasc | 11-03-21 | 20:22 | 3

Leuk briefje van Jan op de Tpo

Ruud5 | 11-03-21 | 20:31

Hij moet niks stoppen, hij krijgt alle ruimte totnutoe

Ruud5 | 11-03-21 | 20:43

Geweldig boek. Ben nu op pagina 120 maar het blijft boeiend (en erg treurig natuurlijk). Goede inkijk in de achterlijke islam.

GuidoTheKillerPimp | 11-03-21 | 20:21 | 1

Achterlijk mag je niet zeggen van de Linkse heelmeesters, voor je het weet ligt je op het asfalt.

Ray Skak | 11-03-21 | 20:39

Ik ben hier echt even stil van. Wat een totaal andere wereld is en vooral blijft die Muzelellende toch.
Lale, ik heb je boek besteld.
Reaguurders en leden, stel deze daad met mij. Okee?

Pieterman | 11-03-21 | 20:18 | 2

Yep.

schijtzat | 11-03-21 | 20:28

gedaan

Chieltje | 11-03-21 | 22:17

De islam is kut. Dat weten nu onderhand wel.
Maar wat gaan we er aan doen dan?

Eduardo-2 | 11-03-21 | 20:17 | 6

@Ridde Rogter | 11-03-21 | 20:31: Nee, het is kiezen voor cultuur die past bij de geschiedenis van het Westen.

Adriel | 11-03-21 | 20:33

PVV, en wel allemaal.

Ray Skak | 11-03-21 | 20:39
▼ 3 antwoorden verborgen

Moedige dame, verdient aandacht en bescherming.

Ruimedenker | 11-03-21 | 20:13 | 1

Uitermate dapper. Als je haar Twitter leest zie je hoe ze bedreigd wordt. Helaas heeft ze bescherming hard nodig.

Juffrouw op de fiets | 11-03-21 | 20:33

 "achter de rouwstoet van onze eigen rebellie, op de platgetreden wegen naar het crematorium van het conformisme."
......................
Vanmiddag hoorde ik meer dan conformisme:
Pure woede, vanwege de impliciete moordoproep door Denkula.
Deze woede uit de mond van mijn fysiotherapeute; m.a.w. uit volstrekt onverwachte hoek.

MoslimMolen | 11-03-21 | 20:12 | 3

Na de veldtocht van dit rapalje tegen Turkse kamergenoten een nieuw dieptepunt van deze slangen. Als je het als een impliciete oproep tot geweld ziet wordt het tijd om die ratten uit de Kamer te flikkeren, het is een schande voor het parlement. Links is zoals gewoonlijk weer doodstil

Ruud5 | 11-03-21 | 20:35

@Ruud5 | 11-03-21 | 20:35: en zeker de PVDA, die deze slangen losliet op het parlement. Als je dat allemaal overziet is die PVDA toch een vreselijke kutpartij

Ruud5 | 11-03-21 | 20:48

@Ruud5 | 11-03-21 | 20:35:
En:
Vlak de vervloekte GrrristenUnie niet uit!!!
Dat gespuis verkoopt NL liever gisteren dan vandaag aan de buk-duivel.

MoslimMolen | 11-03-21 | 20:59

Ik vrees dat dit weer zo'n geval is waarbij hoe meer aandacht ze krijgt hoe slechter het met haar afloopt.

Niet_Van_Hier | 11-03-21 | 20:11

Wát een dame!

Hai D. | 11-03-21 | 20:11

Hiervoor kom ik naar GS, intelligente oprechtheid.

R.E.Aguurder | 11-03-21 | 20:10 | 1

haha, oprechtheid. Terwijl men zich laat voor staan op geen stijl te hebben.

MaarFeitelijk | 11-03-21 | 23:07

Het heeft prachtige ogen, een mooi gezicht en de lippen... En het heeft een een boek geschreven wat hout snijdt en niet verbrandt?

IQ the Straycat | 11-03-21 | 20:09

Het is een bijzonder goed boek ondanks de zure recensie van NRC die het maar middelmatig vond - had ook niet anders verwacht van die dominees krant, die kunnen helemaal niet meer overweg met islam kritiek, seks of subversiviteit. Anyway, het boek is op het niveau van de auto biografische inhoud boeiend, de filosofische, politieke en morele beschouwingen zijn vlijmscherd verwoord en op net niveau van de taal is het onconventioneel zeer goed, een feest om te lezen als ben je het helemaal niet met de inhoud eens. Kuzu zou het zelfs goed kunnen vinden maar dat lijkt me niet zo'n lezer :-)

Galois256 | 11-03-21 | 20:09 | 5

Geeft nooit antwoord op welke vraag dan ook maar beleert als een selfmade wijsgeer. Af-schu-we-lijke figuur.

Pieterman | 11-03-21 | 20:21

@Pieterman | 11-03-21 | 20:20: Kuzu is een schande voor de Turken, die wel van van hun leven maken in Europa. Die hard werken en behalve hun maffe muziek Erdogan de tiefus wensen.

Ray Skak | 11-03-21 | 20:42

@Ray Skak | 11-03-21 | 20:42: die zijn er gelukkig ook

Ruud5 | 11-03-21 | 20:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Maar vindt Kouthar daarvan?

ivo_nl | 11-03-21 | 20:08 | 6

En de Nederlandse stemmer, vooral?

Pieterman | 11-03-21 | 20:23

Die heeft géén hersenen.

Ray Skak | 11-03-21 | 20:42

De Trojaanse spionne graaft zich steeds verder bij in bakfietsclub Groene Khmer. Ze heeft een missie uit te voeren en het land der blinden zit Kauthar gebeiteld. Verblinde honden bijten niet, ze zien niks.

Gravin v Kippenbouth | 11-03-21 | 20:51
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl