Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Stemmentellen Les. Hoe werkt het?

GeenStijl gaat weer Stemmentellen. Meld je hier aan, al honderden mensen gingen je voor en meer mensen = meer data = betere exitpoll. Maar wat is nou precies de bedoeling? GeenStijl How To Stemmentellen FAQ!

Thanks voor de reminder, Ome Roon

Donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europarlement. Maar helaas: ditmaal geen Dionne Stax die staafjes op een scherm verhaspelt, want de NOS heeft geen uitslagenavond. Sterker nog: helemaal niemand heeft een uitslagenavond. Omdat we van Brussel op 23 mei niet mogen weten wat Nederland op 23 mei gestemd heeft. Dat horen we pas op zijn vroegst op zondag 26 mei na 23:00 uur.

Dat betekent dat de uitslagen vier dagen geheim gehouden worden, in de handen van een (veel te klein) groepje mensen. Dat vinden wij van de GeenStijl principieel ondemocratisch: in Nederland horen we op de verkiezingsdag wat Nederland gestemd heeft. Als je die informatie verzwijgt, breek je deze democratische spelregel en wie aan de spelregels rommelt, morrelt aan het vertrouwen in de democratie. 

Gelukkig is er een geitenpaadje: Kiezers kunnen de uitslag van hun stembureau zelf opvragen nadat de telling is afgerond. "De Kieswet is duidelijk. De uitslag moet openbaar worden voorgelezen, en daar mag eenieder bij aanwezig zijn". Daarom roept GeenStijl heel democratie-minnend Nederland op Stemmenteller te worden. Om je eigen stem, je eigen stembureau en onze democratische spelregels te bewaken . Net als in 2014, toen we dat met bijna 1300 stemmentellers tot een mooi democratisch succes wisten te maken.

We hebben inmiddels honderden aanmeldingen, en krijgen uiteraard ook veel vragen. Voor iedereen die zich al heeft opgegeven, maar ook voor iedereen die het overweegt, of iedereen die nog overtuigd wil worden, hebben we een FAQ opgesteld. Lees je in. En geef je op via het aanmeldformulier voor Stijlloze Stemmentellers! Nog steeds iets onduidelijk? Mail ons!

1a. Leuk stuntje, GeenStijl
Bedankt. Maar het is géén stunt. We hebben deze actie serieus opgepakt en we proberen hem zo oprecht mogelijk in te vullen. We schakelen hulptroepen in, gebruiken wetenschap & statistiek, laden oude uitslagdata in, we hebben onze eigen Statistieskens en we krijgen hulp van onder andere electoraal geograaf Josse de Voogd.

1b. HEEL GOED! IK BEN OOK TEGEN DE EU!!1!
Fijn zo. Vergeet niet rustig te blijven ademen. Maar deze waarnemingsactie is géén actie voor of tegen de Europese Unie, en ook niet vóór euroscepsis of tégen eurofielen. Het is ons maar om 1 ding te doen: eerlijke, open en transparante verkiezingen, waarbij we - zoals bij alle verkiezingen die in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden worden - op de dag van de verkiezingen zelf kunnen beschikken over een voorlopige uitslag, en niet pas op een moment dat het Brussel goed uitkomt. Hun Unie, prima. Maar het is nog steeds ons land, met onze verkiezingen. En daar blijf je met je rotpoten vanaf. Stemmentellers bewaken de spelregels.

2. Zo erg is dat toch niet, een paar dagen wachten op de uitslag?
Jawel, dat is wél zo erg, want in die vier dagen zijn er mensen in kartelkelders en die al wél inzage hebben in de uitslagen, en dat werkt de kans op verkiezingsfraude of andere onrechtmatigheden in de hand. Er kan gesjoemeld worden met uitslagen en met opkomstcijfers, of gesleuteld worden aan ongewenste uitkomsten. Bij de verkiezingen van 2004 probeerde de Europese Commissie ook al om het bekend maken van de uitslagen op verkiezingsdag te verbieden, en toen was het officiële Nederlandse standpunt nog dat de openbaarheid van de verkiezingen belangrijker was dan de embargowensen van Brussel. GeenStijl is van mening dat dit standpunt nooit gewijzigd had mogen worden. (Meer info: dit topic.)

3. OK, fine. Maar wat moet ik nou eigenlijk precies doen?
Het is niet zo ingewikkeld. De bedoeling is dat je op 23 mei voor sluitingstijd (21:00 uur) aanwezig bent in je stemlokaal, om getuige te zijn van het tellen van de daar uitgebrachte stemmen, en om de uitslag daarvan  aan ons door te geven. 

3b. Hoe kom ik aan de uitslag van mijn stembureau?
Als de stemmen geteld zijn, is de voorzitter van het kieslokaal volgens Artikel N9, punt 1 van de Kieswet (link) VERPLICHT om de uitslag van dat kieslokaal hardop voor te lezen aan de aanwezige kiezers. Dat is de informatie die het GeenPeil Science Team graag wil hebben. Schrijf mee, neem het op, of nog beter: film het voorlezen van de stemuitslag of verzoek of je het uitslagformulier mag fotograferen, zodat je zelf de data rustig kunt overschijven op ons invulformulier.

Je hoeft dus niet zelf de stemmen te tellen (al mag dat wel, je kunt je daarvoor opgeven bij de gemeente), en je hoeft ook niet aan ons door te geven wat je zélf gestemd hebt. Het gaat om de totale uitslag van het hele stembureau.

MEER VRAGEN/ANTWOORDEN NA DE BREEK! ALLES ZAL DUIDELIJK WORDEN! GEEN IDEE WAAROM WE ZO SCHREEUWEN!

4. Welke uitslag-informatie wil GeenStijl precies weten?
De uitslag van het stembureau, zoals hieronder beschreven. Vooral punt 1a en 1b zijn belangrijk (het aantal stemmen per partij, en het totaal aantal stemmen dat op het stembureau is uitgebracht). Maar ook punten 2a, 2b en 3 zijn relevant en willen we graag van je horen.

Voorgelezen worden:
1a. het aantal op iedere partij uitgebrachte stemmen;
1b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a.
Daarnaast stelt het stembureau vast:
2a. het aantal blanco stemmen;
2b. het aantal ongeldige stemmen.
3. Ook wordt de som van alle op partijen uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en ongeldige stemmen bekend gemaakt.
(Bron: Kieswet Artikel N6 - link) 

5. Hoe geef ik die uitslag aan GeenStijl door?
Wij regelen een webformulier om de uitslag online in te kunnen vullen. Verstandig is wel om eerst op pen en papier mee te schrijven als de uitslag wordt voorgelezen, en daarna pas het invulformulier te gebruiken om de uitslag aan GeenStijl door te geven. Nog beter: maak audio- of video-opnames of fotografeer het uitslagenformulier als de voorzitter dat goed vindt. Filmen is sowieso toegestaan; zie punt 11. We zorgen vóór de 23e dat alle deelnemers glasheldere instructies krijgen hierover.  

6. OK. Inderdaad niet moeilijk & wel leuk. Ik doe mee. Waar moet ik zijn?
Meld je aan via dit formulier. Vul het zo nauwkeurig mogelijk in. Zorg dat je op 23 mei 's avonds vóór sluitingstijd (21:00 uur) in het stembureau dat je opgeeft aanwezig bent. Het makkelijkste is om naar je 'eigen' stembureau te gaan, op het adres dat op je stempas staat. Maar je mag als kiesgerechtigde overal in Nederland bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn. Nogmaals: zorg wel dat je naar het stembureau gaat op het adres dat je bij ons hebt opgegeven. Daarmee help je ons om de uitslagen zuiver te houden. Als meerdere tellers zich op hetzelfde bureau aanmelden, zullen we hen benaderen om te kijken of iemand naar een ander stembureau in de buurt kan gaan.

7. Hoe laat moet ik aanwezig zijn?
Uiterlijk op het moment dat het stembureau sluit. Dat is om 21:00 uur. Daarna kun je buiten de deur gehouden worden, dus zorg dat je bijtijds binnen staat. Een stemlokaal is een publieke ruimte, dus je mag niet geweigerd worden als je op tijd binnen bent. Je moet je uiteraard wel gedragen volgens de regels van de openbare orde. Maar dat hoeven we u niet uit te leggen, toch?

8. Hoe lang duurt het tellen van de stemmen?
Dat hangt sterk van de opkomst af. Een gemiddeld stemlokaal is bedoeld voor ongeveer 1500 kiezers. Aangezien er doorgaans maar een opkomst rond de 35% is bij EU-verkiezingen, zijn dat dus zo'n 500 uitgebrachte stemmen. Het tellen daarvan hoeft niet lang te duren, maar hou er rekening mee dat je niet om tien over negen al weer buiten staat. In het ergste geval sta je tot middernacht in het stemlokaal voordat de uitslag voor dat bureau bekend is en wordt voorgelezen. Neem een tijdschrift, puzzelboekje of goed opgeladen telefoon mee en hang in daar! 

Er gaat een prachtige geruststelling in de bejaarde traagheid van ons democratische gezelschapsspel, dus het is een prima avond om eens lekker te onthaasten. Echt spannend wordt het natuurlijk nooit, het is geen Game of Thrones. In 2014 lieten heel veel Stemmentellers ons achteraf wel weten dat ze het een leuke en leerzame ervaring vonden, en dat het vaak nog best gezellig is op zo'n stembureau na sluitingstijd.

9. Hoe brengt GeenStijl de uitslagen naar buiten?
Op 23 mei willen we een live verkiezingsavond organiseren van GeenStijl.TV. Daarin zullen we de uitslagen presenteren. We zijn in overleg met een paar partijen over een locatie (we hebben zelf geen studio meer in onze blogkelder), en willen proberen om zowel interessante gasten als vette visuals te gaan fixen. We durven het bijna niet te vragen omdat we dat al zo vaak doen tegenwoordig, maar: een bijdrage in de campagne- en productiekosten is zeer welkom en kan hierrr deze bunq-link of gewoon daarrr op onze reguliere donatiepagina. We hebben al een paar duizend euro opgehaald, waarvoor grote dank!

10. Wat als de stembureauvoorzitter de uitslagen niet hardop voorleest?
Daar gaan we niet van uit, in 2014 ging dat op een paar incidentjes na vlekkeloos en in vriendelijke samenspraak. Het stembureau is bovendien volgens de Kieswet verplicht de uitslagen voor te lezen aan aanwezige kiezers. Mensen die kiesbureaus bemannen zijn bovendien vaak zeer betrokken bij een goed, open, eerlijk en transparant verloop van de verkiezingen. We zijn in Nederland immers geen bananenrepubliek. Toch een weigering? Dan kun je een officiële klacht laten opnemen in het proces-verbaal dat het stemlokaal over het verloop van de verkiezingsdag moet opstellen.  

11. Mag ik filmen in het stembureau tijdens het voorlezen van de uitslagen?
Goeie vraag! Kort antwoord: Ja, dat mag. Het stemlokaal is immers een publieke ruimte. Lang antwoord, via een reaguurder die het in 2014 bij de Kiesraad heeft nagevraagd: "Als hoofdregel geldt dat een stemming rustig en ordelijk verloopt en dat kiezers niet worden belemmerd of gehinderd in het uitbrengen van hun stem. Zo dient het filmen en fotograferen binnen het stemlokaal altijd met toestemming van de voorzitter van het stembureau te gebeuren. Daarnaast mogen kiezers niet zonder hun toestemming gefilmd of gefotografeerd worden in het stemlokaal. Het gebruik van foto- en/of filmapparatuur in het stemlokaal mag er namelijk niet toe leiden dat het stemgeheim van andere kiezers niet (meer) is gewaarborgd." 

Uit de stembureau-instructies van 2014 uit Utrecht (pdf) halen we tevens de volgende quote: "Filmen in het stemlokaal Als hoofdregel geldt dat een stemming rustig en ordelijk verloopt en dat kiezers niet worden belemmerd of gehinderd in het uitbrengen van hun (geheime) stem." 

Kortom: het mag, mits je niemand tot last bent. Het is sowieso NIET verboden bij wet. We moedigen het op video vastleggen van het voorlezen van de uitslag aan, want het voorkomt vergissingen in het noteren van de uitslag, en het is meteen bewijs voor de buitenwereld dat je de correcte uitslag hebt geregistreerd. Je kan je filmpje vervolgens rustig overschrijven in het online invulformulier dat we alle Stemmentellers toesturen op 23 mei.

Sexy hoor, dat stemmentellen

12. Hoe betrouwbaar is de uitslag die GeenStijl gaat publiceren?
Laten we het zo zeggen: we gaan ons uiterste best doen om de uitslag zo eerlijk mogelijk te presenteren. Niemand heeft iets te winnen bij het hoaxen van een verkiezingsuitslag. We zullen samen met diverse experts en ervaringsdeskundigen allerlei wegingsfactoren en statistiek loslaten op de data die we binnen krijgen, om zo tot een zo volledig en betrouwbaar mogelijke voorlopige uitslag cq prognose cq zetelverdeling cq EUxitpoll te komen.

13. Mag ik de uitslag ook zelf bekend maken?
Ja natuurlijk. Dat is precies ons punt: de verkiezingsuitslag moet openbaar zijn. Dus Twitter, Facebook of Snapchat die shit. Het enige wat GS vraagt, is om ons óók op de hoogte te brengen, zodat wij een zo volledig mogelijk landelijk plaatje kunnen samenstellen.  

14. Valt er in al deze ernstige poepsaaie bloedserieuze toestanden ook nog wat te trollen?
Nee, eigenlijk niet. We zijn echt op zoek naar gortdroge maar goudeerlijke uitslagcijfers. Omdat we het belachelijk vinden dat Brussel onze democratie in een euroblauw kussen smoort, en dat verantwoordelijk MinBiZa Ollongren daar nog aan meewerkt ook.  

OK, vooruit. Wie per se de opstandige burger uit wil hangen, kan een klacht laten opnemen in het proces verbaal van je stembureau over het feit dat de uitslagen niet op de verkiezingsavond wordt gepubliceerd. Dat soort dingen moeten centraal worden geïnventariseerd, dus als zo veel mogelijk mensen deze klacht laten optekenen, komt het als gezamenlijk signaal binnen in Den Haag. LET OP: ook kiezers die niet meedoen aan het Stijlloze Stemmentellen, kunnen hier aan meedoen.  

15. Kan ik nog meer doen behalve stemmen tellen?
Natuurlijk. Je kan andere mensen in je omgeving aanmoedigen om mee te doen. Je voetbalteam, kroegmaatjes, collega's, vrienden en/of buren. Verdeel de stembureaus - we hebben al mensen die hebben laten weten dat ze dit met een groepje bekenden onderling van plan zijn. Werk je met een eigen groepje? Wel allemaal ff apart aanmelden als Stemmenteller svp!

I6. Ik blijf toch wel anoniem hè?
J
azeker! Wij maken alleen uitslagen bekend, zonder daar je naam aan te koppelen. Extra info (naam, mail, telefoon) is louter en alleen voor onze administratie, en wordt ná bekendwording van de officiële uitslag allemaal in het grote ronde archief geflikkerd. We slaan niets op, geven niets aan derden en zullen al helemaal niets publiceren. 

17. OK. Nog 1 keer. Waarom roept GeenStijl op tot deze actie?
De Europese verkiezingen zijn van 23 tot en met 26 mei. Dat komt omdat niet alle landen op dezelfde dag stemmen. Nederland en Engeland zijn het eerste aan de beurt, op donderdag 23 mei, maar bijna alle andere EU lidstaten stemmen op zondag de 26e. Wij niet, want Bible Belt. Maar nu heeft de Europese Commissie ons land dus VERBODEN om de nationale uitslag op 23 mei al bekend te maken. GeenStijl vindt dat dit indruist tegen alles waar een open democratie voor staat, dat het wantrouwen kan opwekken en dat het niet volgens onze democratische spelregels is, en roept daarom zo veel mogelijk kiezers op om aanwezig te zijn in zo veel mogelijk stembureaus, om getuige te zijn van het oplezen van de uitslagen op 23 mei. 

En omdat de NOS het verzuimt, zullen we zelf een live uitslagenavond opzetten en presenteren. Zodat Nederland gewoon op donderdagavond 23 mei weet van nul naar hoeveel Forum is gegroeid, of de PVV echt zo veel verliest als de peilingen voorspellen, of mensen toch gewoon vvd en D'66 blijven stemmen, en hoe groot de Groenen worden na hun spectaculaire zendtijd Politieke Partijen.

En kijk nou toch hoeveel roze stippen op de Hollandse horizon we al verzameld hebben:

Word ook een roze stipje op de kaart!

Enfin. Duidelijk? Meld je aan als Stemmenteller, het wordt een prachtige democratische lente-avond!

Reaguursels

Inloggen

ik zie een analogie in het onoverwinnelijke dorpje van Asterix en Obelix dat ligt op een bepaalde plek in Gallië dat vecht tegen de Romeinen.... (NL vs EU). Laten wij daar een goed voorbeeld aan nemen en bewijzen dat er tòch nog meer goede zaken uit Frankrijk komen dan wijn en schimmelkaas....

surffee11 | 05-05-19 | 10:26

Ik lees veel mensen die oproepen om niet te gaan stemmen om op die manier een signaal af te geven.
Als je niet stemt geef je GEEN signaal af!
Als je niet stemt heb je niet gestemd. Niet meer en niet minder.

Denk even terug aan de uitslag van het Brexit referendum. Er was toen door het 'stay-kamp' een advies gegeven om niet te gaan stemmen (in de hoop dat de opkomstdrempel niet gehaald zou worden).
Die drempel werd wel gehaald en de uitslag was 'leave'.
Met niet-stemmen bereik je niks, geef je geen signaal af en zet je jezelf bij verdere discussies over politieke onderwerpen buiten spel.

Majoor Pikindewind | 05-05-19 | 09:27

Ik heb geen bevestigingsmail gehad en mijn roze stip staat er ook nog niet bij. Maar opnieuw aanmelden dan?

hustler01 | 04-05-19 | 22:30 | 1

lijkt mij wel slim, anders gwn voor de zekerheid!!

surffee11 | 05-05-19 | 10:20

Moeten we niet gewoon geld inzamelen voor een rechtszaak?
Dat lijkt me veel interessanter.

mark1487 | 04-05-19 | 21:27

2014 zat ik op zee en kon ik niet mee doen. En helaas was er toen in mijn Zeeuwse gehucht geen stemmen teller. Nu trots op mij roze stip.
Ik begrijp de tegenstanders van dit initiatief niet zo, dit maakt de democratie toch alleen transparanter. Eigenlijk zouden we dit met alle verkiezingen moeten doen...

Peillood | 04-05-19 | 21:12 | 2

Nou ik begrijp ze wel, hoewel ik zéker niet tegen deze actie ben en zelfs toejuich. Voortijdig bekend maken van een deel van de stemmen beïnvloed het stemgedrag voor diegenen die nog moeten stemmen, omdat die vaak calculerend denken. Zo zijn mensen.
Geenstijl moet de uitslagen absoluut verzamelen maar het voortijdig bekend maken vind ik dan weer niet 'democratisch-kies'.

druipsmurf | 05-05-19 | 13:58

@druipsmurf | 05-05-19 | 13:58:
Als aanvulling.
Stel: het wordt voortijdig bekend dat Engeland en Nederland vooral anti-EU hebben gesteld. Dan kun je er donders op zeggen dat de oost en zuid Europese landen als reactie hierop juist méér pro-EU gaan stemmen.
En nee, dat heb ik dus liever niet. U wel?..

druipsmurf | 05-05-19 | 14:06

Aangemeld. Leuk! Spannend!

SaintNick | 04-05-19 | 21:03

Ben benieuwd welke zombies hier op ingaan. Ik heb wel wat anders te doen om die tijd. Jullie niet?

Michael03 | 04-05-19 | 20:46 | 1

Het is eigenlijk juist iets heel moois. Dat het kan en mag. U heeft (nog) rechten in dit land. Gebruik ze, of lever ze in.

O2Neutraal | 05-05-19 | 09:26

Zit er ook iemand bij de telling van buitenlandse kies/stem-gerechtigden, ergens bij KBN Den-Haag?
Zou best een grote groep kunnen zijn met "ander geluid" nu ze Ned hebben verlaten?

Flentyx | 04-05-19 | 19:53 | 2

Ik ben een buitenland stemmer. Ben benieuwd wat er met mijn stem gebeuren gaat. Misschien kunnen we die stemmen alvast doorgeven ofzo. De Facebook (ja-wel!) groepen zitten vol met duizenden landverlaters.

Koekkeloere | 04-05-19 | 23:01

Ik woon ook in het buitenland ik ben een economische vluchteling. Ik heb een beter leven kunnen opbouwen in het buitenland. Het EU proces is onomkeerbaar, 1984 is echt en heet de EU.

EmilioEsteves | 05-05-19 | 01:56

Hieronder al weer een aantal idioten die beweren dat er fraude gepleegd gaat worden bij het tellen. Zonder enige aanwijzing, zonder enig bewijs
Is het een hobby van FvD en PVV aanhangers om het wantrouwem aan te wakkeren en de democratie te ondermijnen?
Na neppartlement, D66 rechters gaan we nu weer suggereren dat de verkiezingen niet eerlijk verlopen.
Walgelijk calimerogedrag.

Meneerdemesmeaker | 04-05-19 | 19:47 | 16
-weggejorist-
brekebeen | 05-05-19 | 01:26
-weggejorist-
brekebeen | 05-05-19 | 01:39

De laatste regeringen lopen niet echt over van democratische gevoelens. Referenda negeren en vervolgens afschaffen. Niet onderhandelen met 1 van de grootste partijen, achterkamer politiek, koste wat kost aan de macht blijven. Waarom dan ook niet wat stembiljetten veranderen, ik zie ze er best voor aan.

EmilioEsteves | 05-05-19 | 01:59
▼ 13 antwoorden verborgen

Heb me eergisteravond aangemeld, maar ben nog geen stipje. Is in het kader van voorkomen van dubbele bemanning op een stemlokaal wel handig om een actueel overzicht te hebben van de reeds bemande lokalen denk ik. Of wordt dit op andere wijze gecheckt bij aanmelden?

RedBill | 04-05-19 | 19:29 | 1

FAQ punt 6.

BubbelWater | 04-05-19 | 20:14

"We zorgen vóór de 23e dat alle deelnemers glasheldere instructies krijgen hierover."

Dit topic heeft al een hoop vragen beantwoord, mooi dat er ook nog een apart mailtje met uitvoerige informatie komt.

Zin in 23 mei.

BubbelWater | 04-05-19 | 18:47

Mogelijk is het beter om juist geen weegfactoren toe te passen. Wat ik zou doen is op basis van de vorige uitslag per stembureau (deze zijn vast wel ergens beschikbaar) een multinominaal-logitmodel schatten voor de huidige verkiezingen (op basis van de stembureaus waar stemmentellers zijn geweest), om met de uitkomsten van dit model vervolgens de uitslagen van de overige stembureaus te voorspellen. Denk dat dit vrij goed zou moeten werken; denk dat de reden dat het de vorige keer niet goed ging te maken heeft met het hanteren van een gebrekkige methodologie.

Dr. Vigilante | 04-05-19 | 18:46 | 1

Overigens is het natuurlijk wel belangrijk ook een aantal controlevariabelen op te nemen die betrekking hebben op de locatie van het stembureau.

Dr. Vigilante | 04-05-19 | 18:52

Aan die roze stippen te zien heeft Nederland ernstige verkiezingsuitslag door de roze mazelen. Geen wonder dat de EU ons in quarantaine wil houden tot die epidemie van pokkepopulisme is overgewaaid...

Maar gepokt en gemazeld en goed ziek van Haagse fopjes en Brusselse machtshonger stem ik toch lekker weer FvD. Eet dat, Timmermans en Verhofstadt... Dieet en dente volente uiteraard.

Wol | 04-05-19 | 18:41

Is dat kaartje wel verstandig vanuit het oogpunt dat een niet gecontroleerd stembureau dat dan weet en dus kan gaan frauderen?
Niet kenbaar maken is beter en effectiever. Alleen aantallen per gemeente.
Echt mijn advies opvolgen.

Ongeblustekalk | 04-05-19 | 18:14 | 7

@VanBukkem | 04-05-19 | 18:42: Jonge dames = GL? Heeft er weleens iemandtegen je gezegd dat je last vanvooroordelen hebt?

Meneerdemesmeaker | 04-05-19 | 23:12
-weggejorist-
brekebeen | 05-05-19 | 01:28
▼ 4 antwoorden verborgen

De uitslag in het ene land zou het stemgedrag in een ander land kunnen beïnvloeden.
“Eurofielen verliezen massaal inNederland”
“Groene partijen vinden geen steun Nederlandse stemmer”
“Nederland stemt massaal tegen migratie en de EU”
Dat zou stemmer met gelijke standpunten kunnen bewegen om stoch maar te geen stemmen.
Ik weet dat het wensdenken is, maar hier nog eentje “Frans Timmermans pleegt zelfmoord na enorme verkiezingsnederlaag, Jean Claude Juncker opgenomen in afkickkliniek”

Osdorpertje | 04-05-19 | 18:07

Volgens mij ben ik 1 van de eerste roze stipjes *snift van ontroering*

Maria.1 | 04-05-19 | 17:56 | 2

Volgens mij klopt er geen ruk van die stippenkaart. Mijn stembureau staat er nog steeds niet bij. En die van sommige andere reaguurders ook niet, weet ik toevallig.

VanBukkem | 04-05-19 | 18:01

'eerlijke, open en transparante verkiezingen, waarbij we - zoals bij alle verkiezingen die in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden worden '
Jongens,...ST Maarten zit ook in het koninkrijk.
https://www.google.com/search?q=verkiezingsfraude+st+maarten&rlz=1C1SAVU_enCW539CW539&oq=verkiezingsfraude+st+maarten&aqs=chrome..69i57.7127j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Wilde ik even melden.

miko | 04-05-19 | 17:44 | 2

Jammer dat Chavez niet de daad bij het woord heeft gevoegd en die zooi daar heeft overgenomen. Zoals het nu gaat zal het niet meer gebeuren ook.

2voor12 | 04-05-19 | 17:58

@2voor12 | 04-05-19 | 17:58: Chavez kon niet zover varen met zijn vloot,die kon alleen de abc eilanden bereiken, nu met 'el gran conductor' halen ze dat al niet meer.
zijn kustwacht zit vast op de eilanden, dat is lekker, zit je duizend kilometer van huis op een fokking zandplaat.
https://www.youtube.com/watch?v=7APuIXjfmDo

miko | 04-05-19 | 18:11
-weggejorist-
JanP999 | 04-05-19 | 17:44 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Niet alles wat de EU doet is slecht hoor.
Zoals de salarissen die worden uitgekeerd bij een 32 urige werkweek...

HoerieHarry | 04-05-19 | 17:41

32000 per maand ( verdienen ) krijgen is gewoon te veel en daarom is het tijd voor een nieuw fris windje. Kom van je luie reet en ga stemmen.

likmegaties | 04-05-19 | 17:41 | 1

waar heb je het over?

Michael03 | 04-05-19 | 20:52

Ach, de EU-adepten hoeven niet eens met de uitslag te sjoemelen. Want ondanks dat wij veruit de grootste nettobetaler zijn heeft ons landje helemaal niets in te brengen in de besluitvorming. Het enige dat we doen is de knip weer eens trekken.
Daar gaat geen uitslag iets aan veranderen.
Alleen door in ons eigen land voor een Nexit te kiezen komen we onder het brusselse juk uit.

2voor12 | 04-05-19 | 17:40

Denk er nog even over na, maar zal t wrs wel doen, klein dorpje, ik ben vast de enige stemtel'verrader' dan, en weten wat daarmee gebeurt in kleine dorpjes, als ik het niet overleef, .... m'n nalatenschap gaat naar de hondenboot, als die er al is. En anders bouwen ze maar een hondenark.

Yumi | 04-05-19 | 17:36 | 1

dus ook niks beters te doen? Zielig

Michael03 | 04-05-19 | 20:53

Het zijn Europese verkiezingen, in alle lidstaten stemt men op zondag, maar dat hebben de Gristenen in Nederland tegengehouden. Het zou niet zuiver zijn om de uitslag van Nederland openbaar te maken terwijl andere stembureau's nog niet geopend zijn.

SjonnieC | 04-05-19 | 17:23 | 1

Dus alle polls en peilingen bij Nederlandse verkiezingen, voordat de stembussen gesloten zijn, zijn in die zin dan ook onzuiver..

Yeah sure | 04-05-19 | 18:53

Even een gewetensvraagje. Bestaat er zoiets als een ProDemos kieswijzer voor Europa? Graag met geyle rondleiding!!! In het Europees. Ik ga nu m'n adem inhouden: www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw

En ik kan me een potje deepthroaten!

Rest In Privacy | 04-05-19 | 17:06 | 2

Ik begrijp geen snars van uw tegel, edoch wel een lekker nummertje...

Wijze uit het Oosten | 04-05-19 | 17:26

@Wijze uit het Oosten | 04-05-19 | 17:26: Oneens: de EU is een nepdemocratie! De Esperantoklassieker: www.youtube.com/watch?v=RhrJW3sVaWs Excuse my French. Een soort van Alle Menschen werden Brüder, maar dan wat meer to the point.

Ondergetekende gaat graag zijn eigen brave gang. Hierbij bij voorkeur zo min mogelijk gehinderd door de overheid. Die kan zich maar beter richten op zijn eigen asociale zelf. En dan al die andere uitvreters. Verhef ons burgers, maar geef dan zelf godverdomme zelf eens het goede voorbeeld!!!!

Rest In Privacy | 04-05-19 | 17:35

Oproep aan reaguurder Mark de Grootte: Hee zeg, ga jij jezelf ook nog eens aanmelden of hoe zit dat? Je gaat me toch niet vertellen dat je iets beters te doen hebt!

VanBukkem | 04-05-19 | 16:57 | 3

Reeds gedaan; stembureau Badstratenbuurt is van mij.

Mark de Grootte | 04-05-19 | 17:42

@Mark de Grootte | 04-05-19 | 17:42:
Je staat niet op de stippenkaart. Ik ook niet trouwens.
Volgens mij klopt er geen ruk van die stippenkaart.

VanBukkem | 04-05-19 | 17:56

Ik ga zelf op Timmerfrans stemmen. Gewoon, omdat het kan.

VanBukkem | 04-05-19 | 16:47 | 4

Ik wil een Timmerfrans t-shirt.

ploppy | 04-05-19 | 17:02

@ploppy
Die zijn er om onbegrijpelijke redenen alleen maar in maatje XXXL.

VanBukkem | 04-05-19 | 17:04

Er is een stembureau op die planeet?

Wol | 04-05-19 | 17:53
▼ 1 antwoord verborgen

Handig die stippen. Zeker weten dat dit geen inbreuk op de privacywet is?, de adressen zijn namelijk te achterhalen op deze manier.

Ongeblustekalk | 04-05-19 | 16:40 | 7

Zijn postcodes/adressen van stembureaus. We vragen stemmentellers niet om hun eigen adressen, die hebben we niet nodig. Alle privé info van tellers blijft privé.

Van Rossem | 04-05-19 | 17:21

Ik weet waar je stemlokaal woont!

Rest In Privacy | 04-05-19 | 17:25

@Van Rossem | 04-05-19 | 17:21:
Duidelijk. Dank voor de toelichting!

Ongeblustekalk | 04-05-19 | 17:36
▼ 4 antwoorden verborgen

Logisch. De EU kan niet functioneren wanneer zij rekening moeten houden met democratie, daarom is de democratie zodanig verwaterd en buiten spel gezet dat het een soort ritueel werd.
Evengoed moet ook dat ritueel eerst dagenlang bewerkt kunnen worden om geen scheve gezichten te krijgen. Een gezonde dictatuur kent altijd verkiezingsuitslagen die bevestigen wat de Timmerfransen reeds voorspelden.

De NOS is een spreekbuis van de dictatuur en volkomen loyaal aan de Opperste Sovjet.

Jan Passant mk2 | 04-05-19 | 16:31

Heb er zin in.

VanBukkem | 04-05-19 | 16:28

Wel stemmen of niet stemmen?
Stemmen is een erkenning van een ondemocratisch bestuur.
Niet stemmen is een gemiste kans om er iets aan te veranderen.
StemStress met een dichtgeknepen keel.
Wie gaat mij overtuigen, wel of niet te stemmen?

Ruimedenker | 04-05-19 | 16:25 | 9

De EU is blij met weinig stemmen omdat dit wel zo makkelijk is. Ze gaan zich niet afvragen hoe groot hun democratisch tekort is, ongeacht opkomst. Dat zou wel moeten maar zo werkt het daar niet. Zelf ga ik voor een EU kritische partij, het is de enige manier om de EC en hun applausmachine EP in het hok te krijgen en aan de leiband. Helaas.
Ze zijn al rap bezig inspraak te smoren, misschien is dit wel je laatste kans.

Nichtsneues | 04-05-19 | 17:05

@Ruimedenker | 04-05-19 | 16:55: Mijn hart zegt: PVV, mijn verstand zegt: FvD... Dat wordt een muntje, net als bij de Provinciale Staten... Toen wees het fatum naar FvD...
Enne, het is niet zinloos. Ze schrikken zich rot in Den Haag en Brussel als FvD de grootste wordt. Dat alleen al... Timmermans die lijkbleek rondloopt...

Angélica de Sancé | 04-05-19 | 17:06

Stemmen en niet op een partijkartel, blijft over: FvD of PVV.

marian2???? | 05-05-19 | 06:23
▼ 6 antwoorden verborgen

Stemmen is in het geval van de EU nutteloos. De uitkomst staat toch al vast. En al zouden álle Nederlanders gaan stemmen, en ook allemaal op dezelfde anti-EU partij, en die zou theoretisch dan met 26 zetels in het EP komen, dan maakt dat nog he-le-maal niets uit. Want op 751 zetels zijn die 26 zetels een spuugvlekje in een mondhoek.

Ik zou willen dat mensen helemaal niet gingen stemmen, dán geef je een signaal af wat die Brusselse éénrichtingsverkeerbureaucraten wel zenuwachtig moet gaan maken. Stel dat de opkomst in Nederland voor de EP verkiezingen, ik noem maar wat, nog geen 10% zou zijn. Wat dan? Kun je moeilijk met wetjes en regeltjes aan komen kakken als slechts 10% van de inwoners van het betreffende land uberhaupt gestemd hebben. Dan sta je als wannabe machthebber gewoon in je nakende reedt je best te doen om serieus genomen te worden. Maar helaas, utopie. Mensen zijn en blijven schapen die maar wat graag het hun toegeworpen kruimeltje 'zelfbeschikking' pakken zodat ze kunnen denken; mijn stemt telt!

Nee die telt niet. Sorry. Ze flikkeren je stem gewoon op de grote eenheidsworst hoop en die smaakt altijd exact hetzelfde: naar méér EU en de ever closer union.

Dutchbeaurouge | 04-05-19 | 16:23 | 9

@Zwizalletju | 04-05-19 | 16:49: Oké, alleen dat is al zo vaak gebeurd, het tégen de EU stemmen. Dik en vet tegen, telkens weer. De uitkomst is echter toch telkens idem; méér EU. Dus mijn cynisme vwb de stuurbaarheid middels democratische gereedschappen van de EU is op een triest hoogtepunt aan beland. Of het word domweg genegeerd, of, als werkelijke belediging voor de democratie, er komt een 'inleg velletje'. Allemaal hocus pocus want de weg gaat altijd in dezelfde richting verder. Ik heb eerlijk gezegd dat we als kiezers gewoon voor het karretje gespannen worden om zolang mogelijk de illusie van een democratie hoog te houden, tegen de werkelijkheid in. Dat stembiljet is een soort equivalent voor de spiegeltjes en de kraaltjes; ze houden weer een tijdje hun kop want het glimt zo mooi en tegen de tijd dat ze erachter komen dat de kraaltjes waardeloos zijn is de deal al gemaakt en onomkeerbaar volgens de wet. 'Je hebt zelf getekend voor akkoord' Dat stemmen is als een handtekening zetten; gecontroleerd, geregistreerd en dus wettelijk. Je hebt de deal gemaakt, de EU als instituut daarmee geaccepteerd en dus is de deal wat dat betreft rond.

Dutchbeaurouge | 04-05-19 | 17:17

@Dutchbeaurouge | 04-05-19 | 17:17: De EU zal nooit democratisch kunnen zijn want de grote landen bepalen wat er gebeurt via de regeringsleiders samen met de ongekozen EU toplieden die om dit clubje heen cirkelen. En in het parlement heb je als Nederland ook geen moer in te brengen als je niet met meer landen of langs partijlijnen een front kunt vormen op bepaalde onderwerpen.

Dat hebben we gezien met onze pulsvisserij innovatie. Wordt niet geslikt omdat de Fransen hun vissers liever laten voortmodderen en omdat ze een veel grotere en betere diplomatieke dienst hebben die twijfelende landen heeft omgeluld in ruil voor andere zaken.

Dus mijn stem gaat naar FvD voor minder EU ,meer macht voor de landen zelf , geleidelijke afbouw van dit wangedrocht, terug naar de EEG of zoiets, en geen vrij verkeer van personen.
En als dat betekent dat we er uit moeten dan moet het maar.

Zwizalletju | 04-05-19 | 17:50

Toch breng ik mijn stem uit. Anti EU. Dan kan daar geen misverstand over zijn. Als ik niet ga stemmen dan kan het ook als politieke onverschilligheid worden uitgelegd.

osolemio | 04-05-19 | 17:52
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
vanrechteren | 04-05-19 | 16:23

Dit is een prima en gezond initiatief hoor.
Heeft de EU al voorstellen gedaan om onze Kieswet aan banden te leggen?

Shareholder II | 04-05-19 | 16:22

Ik heb weinig tijd maar zal tijdens mijn bezoek om te stemmen eens goed rond kijken of er onregelmatigheden te bespeuren zijn.
Helaas geen toestanden hier van meerdere turken in het stemhokje, want woon in een Blanke Vinex wijk buiten de randstad.

Ongeblustekalk | 04-05-19 | 16:20 | 2

Och. Om die meerdere Turken in een stemhokje maak ik mij niet zo zorgen. Wat ik veel verontrustender vind is het stemmentellen door de medewerkers van het stembureau. De laatste keer dat ik ben wezen stemmen werd het hele stembureau 'bemand' door 1 type mens: GroenLinksvrouwtjes in de leeftijdscategorie 20 to 30 jaar, die allemaal stembiljetjes op stapeltjes leggen: Een stem voor GroenLinks, en nog een stem voor GroenLinks, en nog een stem voor GroenLinks, en warempel, nog een stem voor GroenLinks.
Ik ga niet alleen de uitslag van de daken schreeuwen, ik sta er ook nog eens op dat ik de stapeltjes mag controleren.

VanBukkem | 04-05-19 | 16:41

@VanBukkem | 04-05-19 | 16:41:
In wat voor hellenoord woon jij? Hier was FvD de grootste partij en ik verwacht dat nu weer en straks landelijk.

Ongeblustekalk | 04-05-19 | 17:29

Mijn roze stip is nog steeds niet zichtbaar...

brekebeen | 04-05-19 | 16:19 | 3

Mijne ook nog niet. 9711, Folkingestrasse.

Mogwai | 04-05-19 | 16:25

9715, Tokkiebuurt, ook niet.

VanBukkem | 04-05-19 | 16:44

Schrok even dacht dat ze die idioot met hoed weer eens een baan hadden gegeven.

Uw Verzekeringsadvis | 04-05-19 | 16:16 | 2

Ik ook, ongeëvenaarde idioot inderdaad.

ploppy | 04-05-19 | 16:23

@ploppy | 04-05-19 | 16:23: Zijn van die Pavlov reacties die je krijgt als je die gek opeens ziet.

Uw Verzekeringsadvis | 04-05-19 | 16:33

Ik doe mee!! En zal anderen uit mijn omgeving oproepen/aansporen dat ook te doen.

RickRD | 04-05-19 | 16:13

Zit ik daar dan zo meteen in mijn eigen postcode. Ik ben lief, maar ook nogal direct. Die verkiezingen zijn bij voorbaat door links gekaapt. Kom ik aan met mijn bijna 120 kg.

Hoi, meneer de stembusvoorzitter, wat is de uitslag? En niet te snel praten want ik kan geen stenografie! Het zal maar een bijdehandje zijn en dan kan ik mijn natuurlijke behoefte om te muilperen niet bedwingen!? Godt verhoede!

Wat moet je eigenlijk kunnen om voorzitter van een stembureau te worden?

Rest In Privacy | 04-05-19 | 16:12 | 7

Hard werkende aan mijn re-integratie heb ik dus al bij voorbaat de democratische boot gemist blijkbaar. Dit terwijl ik toch o zo graag (positief uiteraard!!!) het democratische proces zou willen beïnvloeden.

Helaas kom ik mijn eigen mening maar niet voorbij. Macht corrumpeert. Democratische macht zonder echt weerwoord is absoluut corrumperend. Los van alle vreselijke corporate concentratie: is er zoiets als een supranationale internationale pers om de op het eerste gezicht ergste multinational, de Europese Unie, überhaupt goed in de gaten te houden? Ik zeg dit als Europeaan, de VS is al reddeloos verloren.

Rest In Privacy | 04-05-19 | 16:47

Ik ben wel eens vz geweest. Toen moest je niet gestoord zijn (...) en een boek doorwerken met regels. Daarna examen waarbij je een gering aantal fouten wordt toegestaan. Je kunt niet onbeperkt herexamens doen, max 1 of 2 keer geloof ik. Je leert over de wetgeving, inrichting stembureau (waar moeten de hokjes komen, waar de stembus), toezicht, wat is toegestaan voor de kiezers, wie mag waarmee al dan niet geholpen worden, taken van eenieder, wie moeten aanwezig zijn en de stemtelprocedure. Wat als de stemmen per partij niet tot het juiste totaal optellen ? Verder over het papierwerk/PV. Je hebt evt ondersteuning en iemand van het hoofdstembureau maakt rondjes langs de stembureaus voor evt vragen. Men doet erg zijn best het goed te laten verlopen.

Nichtsneues | 04-05-19 | 17:18

@Shareholder II | 04-05-19 | 16:30:
Mijn stembureau werd volledig bemand door jongedames in de studentikoze leeftijd (plus 1 ouwe heks). Zullen er wel studiepunten ofzo voor krijgen denk ik.

VanBukkem | 04-05-19 | 17:24
▼ 4 antwoorden verborgen

Heel trots ben ik op GS die dit vol moed aangaat, ik kan zelf niet meedoen, ik heb mijn vrienden en kennissen (we zijn allemaal ouder maar dragen GS op handen) wel zover gekregen dat ze gaan stemmen, allemaal op FvD. Hopelijk is Haarlemmermeer onder de GS pannen?

lanexx | 04-05-19 | 16:11

"meer mesen = meer data = betere exitpoll..."
Bijna goed!

Bart_Banaan | 04-05-19 | 16:09

Ik heb tijdens het openmaken van de envelop per ongeluk het stembiljet doormidden gescheurd.
Jammer maar helaas...

HoerieHarry | 04-05-19 | 16:01 | 5

Ik had een keer dat de hond ook een mening had, Stempas opgevreten, je kunt gewoon bij de gemeente een nieuwe halen. Ambtenaar moest er wel om lachen, had het zelf ook een keer gehad.

brekebeen | 04-05-19 | 16:16

Je kunt een nieuwe aanvragen bij je gemeente
Stempas niet ontvangen of kwijt

Heeft u uw stempas na 9 mei niet ontvangen, of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij uw gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Het mondelinge verzoek moet uiterlijk woensdag 22 mei om 12.00 uur zijn gedaan. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk op maandag 20 mei zijn ontvangen.

RickRD | 04-05-19 | 16:16

Vraag een nieuwe aan bij je gemeente.

Cadaver | 04-05-19 | 16:39
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
frank4444 | 04-05-19 | 16:00 | 3
-weggejorist-
frank4444 | 04-05-19 | 15:57

Aangemeld. Democratie en de transparantie van het kiesproces dat dit bewerkstelligt zijn belangrijke pilaren van onze samenleving, voor eenieder die waarde hecht aan onze democratische samenleving vind ik het zijn of haar plicht om dit te blijven realiseren, en daar moet je soms wat moeite voor doen.

Hunkje | 04-05-19 | 15:57

Stemp op de Tegenpartij, samen voor ons eige

Rest In Privacy | 04-05-19 | 15:56 | 1

Geen gezeik, iedereen rijk!

VanBukkem | 04-05-19 | 16:48

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl