Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Douglas Murray's essay over Tommy Robinson - nu met extragratis Nederlandse vertaling!

Onze favoriete cultuurchristennicht Douglas Murray schreef het meest complete verhaal over Tommy tot nu toe, dus dat willen we u natuurlijk niet onthouden. Onderstaand dus gratis in jullie taal.

Social

Tommy Robinson is een Britse politieke activist en "burgerjournalist" die bijna een decennium geleden bekendheid vergaarde toen hij de English Defence League (EDL) oprichtte. De EDL was Britse een straatprotest-beweging wiens doel waarschijnlijk het best samen te vatten valt als "anti-islamisering". Het ontstond in de stad Luton nadat een groep van lokale islamisten de thuiskomstparade verstoorde van een lokaal regiment dat terugkeerde van hun dienst in Afghanistan.

Vanaf het begin vroegen EDL-protesten aandacht voor zaken als sharia, islams houding tegenover minderheden en het fenomeen dat eufemistisch bekend zou komen te staan als "grooming gangs". In werkelijkheid ontaardden deze protesten vaak in hooliganisme en mild geweld (hierbij als vanzelfsprekend geholpen door zelf-omschreven "anti-fascisten"). De autoriteiten deden alles wat ze konden om de EDL te stoppen, en de media deed al het mogelijke om hen te demoniseren. In een voorproefje van wat komen zou, deden heel weinig mensen een inspanning hen te begrijpen. En niemand betaalde een prijs (veel mensen profiteerden er juist van) voor de claim dat de EDL simpelweg een fascistische organisatie was en dat iedereen die hen probeerde te begrijpen evenzo een fascist was. Het gebruikelijke verbod op brede generalisaties lijkt niet van kracht als de generalisatie die kant op kantelt. 

Ik interviewde Tommy Robinson vijf jaar geleden, nadat hij de EDL had verlaten (hij gaf zelf toe dat het hem niet gelukt was extremisten en daadwerkelijke neo-nazi's uit de beweging te houden). Zoals hij toen zei, een van de problemen als iedereen blijft volharden dat een bepaalde beweging een Vierde Rijk wil, is dat de mensen voor wie dat als een goed idee klinkt op komen dagen. Wat zijn andere tekortkomingen ook moge zijn, er is geen bewijst dat Robinson op deze manier denkt. Inderdaad, hij is ooit aangeklaagd omdat hij een nazi-sympathisant een kopstoot had gegeven nadat deze weigerde een EDL-protest te verlaten. Weinig mensen gaven aandacht aan zulke details. Het handgemeen werd gerapporteerd, de oorzaak niet. Het feit dat Robinson een nazi een kopstoot gaf verwerd tot alleen maar meer bewijs dat hij zelf een soort nazi moest zijn.

Hoe dan ook — Robinson werd iets wijzer, en begon zijn energie in een soort burgerjournalistiek / activisme te steken. Delen hiervan waren opmerkelijk dapper, andere delen opmerkelijk fout (zoals een video die hij afgelopen jaar maakte na de Manchester Arena-aanval, waarin hij woedend suggereerde dat iedereen die rondom een bepaalde moskee woonde een soort vijandelijke strijder moest zijn), en weer andere delen opmerkelijk onbezonnen — niet in de laatste plaats omdat het hem in het slechtst mogelijk licht afschilderde. 

Een paar maanden geleden ging Robinson naar Italië. Mei vorig jaar werd een Italiaanse televisiecrew die een rapportage maakte over migranten in Rome aangevallen door een aantal migranten nabij een plaatselijk treinstation. De presentatrice werd aangevallen en de hele zaak werd groot nieuws in Italië. Maar zoals het moderne Europeanen betaamt keerde iedereen na veel pappen en nathouden terug naar de semantische discussies die we zo graag voeren. Zoals of de term "no-go-zone" wel daadwerkelijk gepast is om een gebied te beschrijven waar een vrouwelijke journalist niet heen kan zonder fysiek aangevallen te worden. En zo gaan we rond en rond.

Robinson ging er een kijkje nemen en was even later ter plaatste met zijn eigen cameracrew om erachter te komen dat niets was veranderd. Het gebied werd nog steeds gedomineerd door migranten en een aantal van hen eisten al snel dat hij vertrok. Een van hen raakte in een intense confrontatie met Robinson en zei iets als "Ik kan je vermoorden", waarop Robinson zich prompt omdraaide en de man in het gezicht sloeg. Zoals wel vaker, was dit een geschenk voor zijn critici. De Daily Mail kopteFar-right thug Tommy Robinson punches a migrant in Rome while filming in an apparent ‘no-go zone.’” De beslissing waar de aanhalingstekens in die kop wel en niet geplaatst werden vertelt een geheel eigen verhaal over moderne Europese mores. 

De controverse rondom hem zette door. In maart werd Robinson van Twitter verwijderd, waar hij bijna een half miljoen volgers had. Twitter (waar terroristische organisaties als Lashkar e-Taiba wel gewoon accounts hebben) besloot dat Robinson verwijderd moest worden wegens het tweeten van statistieken over islamitische verkrachtingsbendes die afkomstig waren van de door moslims bestuurde Quilliam Foundation. En het is dit dossier waarmee het meest recente Robinson-drama startte — en dat nu wereldwijde aandacht heeft.

Tien jaar geleden, toen de EDL opgericht werd, was het VK nog minder bereid om het fenomeen te confronteren dat zo eufemistisch "Aziatische grooming gangs" genoemd wordt (eufemistisch omdat er geen Chinezen of Koreanen bij betrokken zijn en er geen sprake is van 'grooming' maar van massaverkrachting). Destijds werden er maar een paar van zulke zaken erkend. Tien jaar laten brengt elke maand wel nieuws over een andere stad waar gangs van (bijna altijd Pakistaanse) mannen schuldig bevonden zijn van het verkrachten van jonge, vaak minderjarige, blanke meisjes. Deze realiteit — die niet ontkend kan worden en klinkt als een fantasie van de meest lugubere racist — is nu meermaals bevestigd door rechters alsook door de meest mainstream journalisten in het land. 

Maar het hele onderwerp is zo lelijk en oncomfortabel dat weinig mensen het op kunnen brengen er lang bij stil te staan. Robinson is een uitzondering. Voor hem — zoals hij in een interview uit 2011 tegen BBC's Jeremy Paxman zei — is het "grooming gang"-fenomeen niet iets dat ver gelegen oorden treft, maar mensen uit de working class uit gemeenschappen die hij kent. En terwijl er journalisten zijn (voornamelijk Times' Andrew Norfolk) die aanzienlijke hoeveelheden tijd hebben besteed aan het belichten van dit verschrikkelijke fenomeen, wendt het merendeel van de Britse samenleving zich ervan af uit een combinatie van schaamte, walging en onzekerheid over hoe je het hier überhaupt over moet hebben. Iedereen die denkt dat het VK nu verder is opgeschoten met het omgaan met het taboe rond "grooming gangs" zou moeten onthouden dat Labour MP Sarah Champion vorig jaar nog het schaduwkabinet moest verlaten omdat ze het fenomeen accuraat identificeerde. 

Hetgeen me op vrijdag 25 mei brengt. Dat was toen Robinson aan het filmen was buiten Leeds Crown Court, waar de meest recente grooming gang-zaak zich voltrok. Ik moet hier enigszins voorzichtig zijn, want hoewel National Review in de VS gestationeerd is, ben ik dat niet, en er gelden verslagrestricties op de lopende zaak. Hoe dan ook, Robinson bevond zich buiten de rechtszaal en leek (afgaande op de volledige live stream) de beklaagden te filmen en te bestoken met vragen terwijl ze de rechtbank betraden. Hij leek ook enige voorzichtigheid te betrachten en zeker te maken dat hij zich niet op het eigendom van de rechtbank zelf begaf.

Klaarblijkelijk betrachtte hij te weinig voorizchtigheid, wat vreemd is aangezien Robinson vorig jaar nog schuldig bevonden werd aan "minachting van de rechtbank" door buiten de Canterbury Crown Court een andere verkrachtingszaak te filmen waarbij vier moslimmannen betrokken waren. In die zaak kreeg Robinson een gevangenisstraf van drie maanden die voor een periode van 18 maanden opgeschort werd. Wat betekende dat hij vrij zou zijn zolang hij zich vergrijp niet zou herhalen.

Ondanks dat Robinson die vrijdag voorzichtig probeerde te zijn buiten Leeds Crown Court, was dansen langs de lijn van wat hij wel en niet mocht live streamen tijdens een lopende zaak terwijl hem een opgeschorte gevangenisstraf boven het hoofd hing uitzonderlijk onverstandig. Wat er vervolgens gebeurde ging de wereld rond. De politie verscheen in een busje en arresteerde Robinson voor "schending van de vrede". Binnen een paar uur stond Robinson voor ene rechter Judge Geoffrey Marson die Robinson in minder dan vijf minuten tot 13 maanden veroordeelde. Hij werd onmiddellijk naar de gevangenis overgebracht.

Vanaf dat moment was het niet alleen Robinson, maar het gehele VK dat een mijnenveld aan juridische problemen betrad. In aanvulling op de gebruikelijke verboden op verslaggeving rondom lopende zaken, werd er een verslagverbod uitgevaardigd dat het überhaupt noemen van Robinsons arrestatie, zijn spoedzitting en veroordeling strafbaar stelde, wat erop neerkwam dat mensen in de blogosphere en de internationale media vrij waren te claimen dat Tommy Robinson zonder reden gearresteerd was en dat zijn arrestatie een demonstratie van een aanval van een totalitaire staat op de vrijheid van meningsuiting was, en zelfs (en dit is uitzonderlijk onbenullig en onvoorzichtig) dat de recente benoeming van home secretary Sajid Javid — die islamitische ouders heeft — de directe oorzaak van Robinsons arrestatie was. 

De feiten zijn meer alledaags en deprimerend. Robinson had nu niet in de gevangenis gezeten als hij niet alweer verdachten met vragen bestookte tijdens een lopende zaak buiten een rechtbank. Vorig jaar mei werd hem door een rechter opgelegd dit niet nogmaals te doen, en hij deed het wel. Het is niet het ergste in de wereld (het is bijvoorbeeld geen kinderverkrachting), maar het is een vergrijp waarop Robinson zelf schuld bekende. Belangrijker, de zaak die vrijdag afgerond werd was slechts een onderdeel van een zaak waarbij meerdere verdachten betrokken waren. Het is goed mogelijk dat Robinsons breken van het verslagverbod in de Leeds-zaak, die zaken bevooroordeeld hebben. Het ineen doen storten van zulke zaken zou meer dan een blunder zijn, het zou een bijkomende dreun zijn voor de slachtoffers die gerechtigheid verdienen. 

Sommige supporters van Robinson hebben erop gewezen dat er verslaggevers waren buiten de rechtbanken als bekendheden van kindermisbruik beschuldigd werden (Rolf Harris, bijvoorbeeld). Maar die vergelijking gaat niet op. Het is uitzonder moeilijk om een verslagverbod op te leggen als het om een heel bekende naam gaat, en het is heel moeilijk juryleden te selecteren die nog geen mening over de verdachten hebben. Het feit dat deze juridische complexiteit in sommige gevallen bestaat betekent niet dat een extra laag aan moeilijkheden toegevoegd moet worden aan het creëren van gerechtigheid voor gangs van anderszins onbekende mannen. Maar hoe dan ook, een bekendheid met vragen bestoken terwijl ze een rechtbank betreden zou ook als overtreding gelden.

De hele zaak is er op meerdere manieren een om gek van te worden. Omdat Robinson over een lijn stapte die heel duidelijk voor hem getrokken was. Omdat hij de politie en rechtbanken een legitieme reden tot zijn arrestatie gaven. Omdat hij had moeten weten (en zoals ik afgelopen jaren meerdere keren gezegd heb, o.a. tijdens een speech voor het Deense parlement drie jaar geleden), het overduidelijk is dat elke arm van de Britse staat het op Tommy Robinson voorzien had vanaf het moment dat hij tien jaar gelden in Luton op het toneel verscheen. 

Het probleem — zoals ik in 2015 zei — is dat de zaak rond Robinson allemaal een secundaire zaak is. De primaire zaak is dat de Britse staat jarenlang heeft toegestaan dat gangs van mannen duizenden jonge meisjes in heel Engeland verkrachten. Jarenlang hebben de politie, politici, het OM en elke andere tak van de overheid die ogenschijnlijk toegewijd zouden moeten zijn aan het beschermen van deze meisjes, hen in de steek gelaten. Zoals een aantal overheidsonderzoeken hebben geconcludeerd, keken zij weg van deze meisjes uit angst voor de beschuldiging van racisme die hun kant op zou komen als ze het zouden adresseren. Ze besloten dat het de moeite niet waard was. 

In tegenstelling besloot Tommy Robinson dat het de moeite wel waard was, zelfs als dit betekende dat zijn hele leven op de kop zou komen te staan. Enkele jaren geleden, na door al zijn persoonlijke zaken en zaken van zijn directe familie te zijn gegaan, vonden de autoriteiten een ongeregeldheid in een hypotheekaanvraag, veroordeelden zij Robinson en stuurde hem naar de gevangenis. Daar werd hij aangevallen en bijna vermoord door islamitische gevangenen. 

Wat met absolute zekerheid gezegd kan worden is dat Tommy Robinson met meer argwaan en aanname van schuld is behandeld door het VK dan welke islamitische terrorist of massaverkrachter ooit. Dat zou — maar is het niet — een nationaal schandaal moeten zijn. Als ook maar een mullah of sheikh met de aanname van schuld zou zijn behandeld die Robinson heeft ontvangen zouden Amnesty International, Humans Rights Watch en de rest van hen all over de Britse autoriteiten zijn. Maar een andere standaard wordt op Robinson toegepast. 

En zo gaat het door. Afgelopen zondag was er een demonstratie en steunbetuiging voor hem. De juridische blogger “The Secret Barrister” sprak wellicht voor een gehele neus-dichthoudende klasse toen hij het protest afdeed als "a Nazi-themed march". Bekijk de video waar hij naar linkt eens en je zult een hoop mensen met hun armen in de lucht "Oh Tommy Robinson" scanderen. Als onze eminente juridische verslaggever hier een nazi-thema in ontwaart is hij mogelijk nog nooit naar een voetbalwedstrijd geweest, laat staan een Jeremy Corbyn-demonstratie.  

En zo zal het blijven gaan. Tommy Robinson zal nog een jaar in de gevangenis zitten. Iedereen die blij is met de status quo zal opgelucht ademhalen. "Godzijdank is die relschopper verdwenen." Maar hun echte probleem bestaat nog steeds. Er is geen kans dat dit echte probleem verdwijnt. Want ze hebben geen plan het te laten verdwijnen. 

Ze hebben, natuurlijk, de vage hoop dat op een gegeven moment de problemen bedaren en dat de nieuw arriverende gemeenschappen standpunten ontwikkelen gelijk aan de Britse samenleving als het gaat over de status van vrouwen. En misschien komen we daar ooit. Maar het is veelzeggend dat tot die tijd de klaarblijkelijk toegestane slachtoffers bestaan uit een jonge man uit Luton — en duizenden verkrachtte meisjes.

Reaguursels

Inloggen

Engelse versie las toch wat prettiger (sorry Spartacus). Ook buiten beeld blijft het hele idee van een "onbevooroordeelde rechtsgang" Nooit zo geweest en zal ook nooit lukken. Zowel rechters als jury leven in de maatschappij en hebben daar een mening over die voortdurend door van alles en nog wat wordt beïnvloed. Men kan ze alleen een eed af laten leggen om dit zo min mogelijk van invloed te laten zijn en er dan maar het beste van hopen. Of Robinson of wie dan ook waar dan ook verslag van doet doet niet terzake. Die hele wet is een wapen in handen van het establishment.

Graaiende Teddybeer | 04-06-18 | 15:01

Het blijft een probleem, dat voltooide deelwoord als bijvoegelijk naamwoord gebruikt, zelfs voor échte interlectuelen als Spartacus: "duizenden verkrachtte meisjes" moet zijn "duizenden verkrachte meisjes". De meisjes zijn verkracht. De verkrachte meisjes. Gisteren verkrachtte hij de meisjes. De Tour is gestart. De gestarte Tour. Gisteren startte de Tour. De zaken zijn gedaan. Gedane zaken.

Rest In Privacy | 04-06-18 | 00:09

Hoe meer mensen in een bepaalde zaak geloven, des te groter is de waarschijnlijkheid dat die mening fout is. Mensen die gelijk hebben, staan meestal alleen. (S. Kierkegaard).

Sendis | 03-06-18 | 20:25

Wat ik me vooral afvraag is: wie waren de klanten van het pedonetwerk?
Daar zaten naar ik aanneem ook een hoop niet-islamieten tussen, wellicht hooggeplaatsten die er alles aan gelegen ligt de rechtsgang te frustreren en te beïnvloeden.
De slachtoffers hebben potentieel een schat aan informatie.

LuckyGirl | 03-06-18 | 19:24

Als je je kinderen wil beschermen tegen verkrachters, plunderende asielzoekers en sharia fanclubs dan ben je in zowat de hele EU een racist. Zeker als je iets organiseert om die wanpraktijken aan de kaak te stellen. Ze sluiten je op na de minste aanleiding. Wanneer stopt dat knuffelen van die islamitische duivelskinderen? Waarom wordt er met twee maten gemeten? Ik word helemaal beroerd van.

ILF2 | 03-06-18 | 19:10

*een straatprotest-beweging wier doel.

Bulloch | 03-06-18 | 13:52

Wilders gaat naar Londen om voor Tommy te protesteren!
George Orwell schreef in het voorwoord van Animal Farm: Als vrijheid überhaupt iets betekent, betekent het het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen
fenixx.org/2018/06/03/ik-kom-naar-lon...

telelezer | 03-06-18 | 12:28 | 2

Geert zegt:
"Tommy belichaamt de hoop van velen, van wie de stemmen niet gehoord worden. Daarom sta ik achter hem. Tommy is een held. Het is een schande dat hij nog steeds in de gevangenis zit. Ik ben uitgenodigd voor een grote protestdemonstratie volgende week in Londen, en ik kom eraan. Free Tommy now!"
www.geertwilders.nl/in-de-media-mainm...

telelezer | 03-06-18 | 12:32
-weggejorist-
Analysis | 03-06-18 | 14:17

Sinds een topic over de slechte spelling van reaguurders blijf ik dit doen: Het vervoegen van het woord “verkrachten” gaat minstens twee keer mis. Succes met zoeken en verbeteren.

Makro777 | 03-06-18 | 12:24

"Het ontstond in de stad Luton nadat een groep van lokale islamisten de thuiskomstparade verstoorde van een lokaal regiment dat terugkeerde van hun dienst in Afghanistan."

Dat wist ik niet en daarom heb ik het opgezocht. Misschien ben ik niet de enige die het niet wist en daarom wat links.

Dit is een video van dat protest in Luton destijds.
m.youtube.com/watch?v=uOpgmLY9bmg
Een artikel erover. www.telegraph.co.uk/news/uknews/defen...
Kijk nou eens! Nog meer protesten aangekondigd door de woordvoerder van de groep Anjem Choudary. amp.theguardian.com/uk/2009/mar/11/mu...
Hmmmm. Waar ken ik die naam ook weer van? Oh ja... Het is veroordeelde moslimextremist. en.m.wikipedia.org/wiki/Anjem_Choudar...
Net als de andere Luton demonstranten. www.telegraph.co.uk/news/uknews/49761...
Die bijna allemaal ervoor veroordeeld zijn. mobile.nytimes.com/2010/01/12/world/e... Met uitzondering van die Choudary, de woordvoerder, dan.

gaffelbaard | 03-06-18 | 11:51

Spiegel punt DE over Merkel: "Wenn man ihr zuhört, kann einem angst und bange werden".

spinselsinjehoofd | 03-06-18 | 10:32

Ze laten nog liever hun eigen (blanke) dochter verkrachten, dan voor racist uitgemaakt te worden.

Superarchie | 03-06-18 | 10:08

Verdere aantasting van de VvMU in Duitsland. Siegmar Faust was een mensenrechtenactivist in Oost Duitsland en was door de Stasi aangepakt voor o.a. vrijheid van meningsuiting.

Tot voor kort was hij werkzaam als gids in een Stasi museum. Nu is hij ontslagen. Wat heeft hij gedaan, iemand beroofd, vermoord?? Nee, hij vroeg het volgende:
"Is de 6 miljoen heilig?"

Ja, kan niet uiteraard. Ontslag en misschien wel vervolging in het vrije Duitsland. Mooi man, opgepakt worden voor woorden. Weet je, dat lijkt wel op de Stasi.
diversitymachtfrei.wordpress.com/2018...

Rest In Privacy | 03-06-18 | 10:00 | 8

Hebben we het hier over het uitmelken van het oorspronkelijk artikel van Martin Glynn op 31 oktober 1919 in The American Hebrew en mogelijke gepubliceerde respons of opvolging elders?

codoh.com/library/document/871/

Sinds 1994 maakt deze mallotigheid zo'n beetje vast onderdeel uit van het repertoire van Holocaustontkenners. Dat is dus uit 1919, nà de Eerste Wereldoorlog en handelt over de nasleep, waar de Joodse populaties disproportioneel onder leden als directe gevolg van de oorlog. Niet bij aanvang, noch tijdens de oorlog, noch gedurende het interbellum later. Het heeft totaal niks te maken met de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.

En over de zogenaamde bijstelling van 4 miljoen naar 1,5 miljoen (de consensus is 1.077.180, dus 1,1 miljoen sinds 1980, iets meer dan dat wat Raoul Hilberg stelde in "The Destruction of the European Jews" uit 1961) is ook al niet waar. Het getal van 6 miljoen (afgerond van 5,7 miljoen) Joodse slachtoffers van de Holocaust is nooit gebaseerd geweest op die Sovjet opgaven.

www.nizkor.org/features/denial-of-scie...

Mazzelstof | 03-06-18 | 21:00

Ja, ik moet mijn eerdere uitlating dat het alleen te maken heeft met de nasleep van WWI aanpassen. De oproep van die Iers-Katholieke gouverneur uit New Jersey maakt deel uit van een groter en consistent verhaal van onderdrukking, vervolging en geïnstitutionaliseerd antisemitisme in Rusland en haar invloedssfeer in dat tijdvak waarvan WWI een zeer belangrijk hoofdstuk, maar niet het hele boek is. Dat maakt de Holocaustontkenning of Shoah-minimalisering op basis van dit thema des te ridiculer, èn zo mogelijk weerzinwekkender. Krijg je ervan als je naïef begint aan het debunken van Holocaustontkenning. Zou je ook krijgen als je een discussie aanknoopt met een Big Foot gelovige, waar je dan binnen de kortste keren verzand in details over het uitsterven van gigantopithecus of met een 911 truther waar je ook binnen de kortste keren vastloopt in een barrage van nonsens uit de jacht op anomalieën.

Maar okay, het begint dus ook veel eerder en al voor de eerste wereldoorlog met de pogroms in Kishinev en Odessa en dat verklaart gelijk ook waar dat getal van 6 miljoen in deze context vandaan komt. Een schatting van het aantal Joden in het Russische Rijk alleen in 1914, vlak voor dat eerste artikel, is meer dan 5.250.000. Dit is zo vaag omdat de projectie is gebaseerd op de census van 1897 waarin de opgave van het aantal Joden 5,215,805 is. De schatting daarom van de "helft van het wereld-Jodendom" dat wordt opgejaagd door o.a. de Russische overheid is dan vrij accuraat. Na 1917 verandert de zaak natuurlijk, het verhaal in de kranten weerspiegelt dat door wat meer te differentiëren tussen verschillende Sovjetstaten.

chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn830...

Dat de ene nieuwsbron basale feiten van andere nieuwsbronnen overnemen is vast ook niet uitgevonden door Reuters of het ANP.

Mazzelstof | 04-06-18 | 20:18
▼ 5 antwoorden verborgen

Heb met die man te doen. Je hebt lef in je donder en je roept de staat ter verantwoording. Als je de Islam en de overheid wilt aanpakken, dan moet je er echter op voorbereid zijn, dat je leven zoals je die kende ophoudt te bestaan. Je wordt bedreigd, opgesloten, uitgesloten, je familie wordt bedreigd, je moet regelmatig achterom kijken enz. enz. Daarom ben ik toetsenbordkrijger. Was ik maar meer Tommie. Waren er maar meer Tommies.

Graaier | 03-06-18 | 09:52

Nu lees ik in de Telegraaf dat de Engelse politie ook waarschuwt van aanslagen van extreem-rechts. Goh, hoe zou dat nou komen!

Rest In Privacy | 03-06-18 | 09:13 | 2

Tja, een waarschuwing voor islamitische aanslagen hoor je nooit terwijl die het meest voor komen.

BozePaarseMan | 03-06-18 | 09:50

@bpm
Omdat ierdereen weet dat die er komen, hoef je er ook niet voor te waarschuwen. En ervoor waarchuwen is lastig als je met je kop voorovergebogen in het zand staat terwijl je van achter wordt genomen door ene Erdohan....

peterdh | 03-06-18 | 11:36

Wat Murray ook vergeet te vermelden is het feit dat inmiddels (in één week tijd) meer dan een half miljoen mensen de petitie getekend heeft: www.change.org/p/theresa-may-mp-free-...
Maar ja, onze drie lulketiers berbertje, drummertje en aapje zijn tegen dus die Engelsen kunnen net zo goed stoppen...

Petrus Poortwachter | 03-06-18 | 07:34

Mensen google 'Martien Pennings' eens.

Snoess | 03-06-18 | 06:15 | 1

Goed stuk. Mag niet meer hè, tegenswoordigs?

Snoess | 03-06-18 | 06:04

Hoe anders zou zijn gereageerd als de daders hooligans en de slachtoffers moslims waren geweest.

Rest In Privacy | 03-06-18 | 01:48

Een dictatuur zou blij zijn met zo'n rechtbank. Het kromme is, als dit in Rusland, Iran of Venezuela was gebeurd, had enkele westerse regering druk uitgeoefend voor "mensenrechten" enz.

Schepvogel | 03-06-18 | 01:26

Engeland zit officieel toch nog steeds in de EU? Zou met een boot, omgedoopt tot "Soldaat van Oranje" de overtocht moeten maken. Landen op het strand, dan met de auto verder. Fantastische PR, VOOR de vrijheid en TEGEN de PoliCors die van alles doen om toch maar bij de moslims in het gevlij te blijven.

EnNouJijWeer | 03-06-18 | 04:19
-weggejorist-
Analysis | 03-06-18 | 05:20
▼ 1 antwoord verborgen

Sinds ik die presentatie van hem heb bekeken geloof ik zo dat ze met gestrekt been hem aanpakken. Hij word ongelijk behandeld. Bagger.

Omebert | 03-06-18 | 00:19

Sinds GB Julian Assange min of meer gevangen gezet hebben ga ik al principieel niet meer op vakantie naar GB. Het gevangen zetten van Tommy Robinson komt hier nog bij, en de valse vlag aanslag op de Skripals. Als de nieuwe Italiaanse regering zijn beloftes na gaat komen, dan gaan mijn volgende reizen naar Italië!

Wladimir 1928 | 02-06-18 | 23:30

Hoeveel straf hebben de grooming pakies eigenlijk gekregen?

am*dam | 02-06-18 | 23:05 | 1

40 uur dienstverlening in een meisjesinternaat.

schoon-schip-maken | 02-06-18 | 23:44

Actie en Reactie
GEENSTIJL plaatst een onderwerp.
Dezelfde, altijd dezelfde mensen reageren.
Communicerende vaten lijkt het wel.
Iedereen bevestigd elkaar.
Want zo blijven we in stand.
Ik ga voortaan alleen maar lezen.... wat ik voorheen deed

Argwanus | 02-06-18 | 22:59 | 5

Er is medicatie aanwezig in de keuken.

rattenvanger XL | 03-06-18 | 00:33

U kunt ook naar de joop, maar dan zult u hetzelfde aantreffen. Alleen zijn daar "de jongens" de eigenlijke slachtoffers!

EnNouJijWeer | 03-06-18 | 04:24

Ik wilde een taalnazi grapje doen. Bevestigt elkaar. Maar is dat met nietjes of lijm?

ristretto | 03-06-18 | 07:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Tien jaar laten brengt elke maand wel nieuws over een andere stad waar gangs van (bijna altijd Pakistaanse) mannen schuldig bevonden zijn van het verkrachten van jonge, vaak minderjarige, blanke meisjes.
.
______________
.
Oorlog en verkrachting gaan hand in hand, dit is altijd zo geweest.
Deze massale verkrachtingen geven aan dat we in (stiekeme) oorlog zijn.
Maar wij weten het niet (door de deugpropaganda) , of willen het niet weten,....
Zij wel.
.

Kijkeensaan | 02-06-18 | 22:50 | 5
-weggejorist-
Rest In Privacy | 03-06-18 | 02:01

Zo is het , het is een oorlogs- daad doelbewust , berekenend

geenislam | 03-06-18 | 08:35

"We worden hier echt dom gehouden" stelt Dandruff. Mee eens. Het wachten is op Big Brother die [A] een slot op het www gaat zetten en [B] onze communicatie en meningen gaat door vlooien op onwelgevallig. Je vinkje is groen, oranje of krijgt een rood kruisje. Reken er op dat er ook slimme barbaren zijn die as-we-speak al voorsorteren. Onderschat nooit je tegenstander (en daar kunnen we gerust van spreken, het zijn geen medestanders immers).

spinselsinjehoofd | 03-06-18 | 10:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Fijn dat de deugpeople uit de VK alle aandacht aan Tommy kunnen schenken en die zielige Pakistanen een beetje rust gunnen. Wat een totaal verknipt land is dat toch geworden.

BozePaarseMan | 02-06-18 | 22:29

Een beetje liefde kunnen we nu wel gebruiken: Give a little bit by Roger Hodgson.
youtu.be/_h43VtfF8s4?t=50

ccr316 | 02-06-18 | 22:06 | 6

@Maartenalsoptwitter | 02-06-18 | 22:18
LOL praat er eens met een professional over Maarten als dit is wat U ziet.
Normale mensen zien gewoon een hoop mensen en kinderen die lol hebben met een liedje.
Sterkte ermee!

Berbaar | 02-06-18 | 22:29

Berbaar | 02-06-18 | 22:29
Ben jij normaal? En zo ja: Goed gedaan man! Normale mannen lusten heus wel iets minderjarigs en dan maakt het niet uit dat sommige meisjes eigenlijk te jong zijn en dat andere daders een andere religie aanhangen. Wij snappen jou.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-06-18 | 22:36

Dat waren nog eens tijden! Man man, wat mis ik die tijd!

vluchtelingallergie | 03-06-18 | 00:12
▼ 3 antwoorden verborgen

Het is ernstiger dan de meesten beseffen. Het VK, Duitsland en Zweden zijn in feite al verloren.

Bigi Bana Boy | 02-06-18 | 21:55 | 9

Dat gelul over vergrijzing. Ten eerste is het een goede zaak wanneer de wereldbevolking zou afnemen. In het westen kunnen we door de voortschrijdende techniek en robottisering met minder mensen de het zelfde of zelfs hoger welzijns nivo bereiken. Daar zijn geen nieuwe arbeiders voor nodig. Daarnaast, zouden er nu vooral vrouwen komen als migranten dan kan de vergrijzing mogelijk tegengegaan worden. Nu komen er vooral mannen. Deze voegen weinig toe in arbeidskracht en bovendien zijn daar geen vrouwen voor beschikbaar, of anders vrouwen die de Europese bevolking zelf ook wel had kunnen bevruchten. Dus daar valt ook geen winst te behalen.

Premier Trutte | 03-06-18 | 01:51

Niemand wil dat zien Premier, omdat demografische gezien alleen nog het aantal consumenten gewogen wordt. Produceren betekent kopers gezocht.

spinselsinjehoofd | 03-06-18 | 10:11

spinselsinjehoofd | 03-06-18 | 10:11 |:
Er is ook altijd een tekort aan mensen die leningen aangaan.
We importeren massaal debiteuren.

LuckyGirl | 03-06-18 | 19:11
▼ 6 antwoorden verborgen

Voostaneers van VvMU, vergeet mensen als de 89 jarige Ursula Haverbeck en bijvoorbeeld Jez Turner ook niet. Die laatste werd tot twee maal toe door de poltie naar huis gesturd omdat hij niets verkeerd deed. Toch werd hij na druk vanuit de gemeenschap veroordeeld en zit nu is de gevangenis.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 21:51 | 3

Voorstanders* Mss toch eens zo een premium account aanmaken.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 22:10

Beetje lastig met Ursula. Je mag het voor mij part zeggen maar wat ben je dom als je de holocaust ontkent. Overigens heeft zij opgeroepen tot geweld. Dat betekent “af”.

ristretto | 03-06-18 | 08:04

Ursula ontkent de holocaust niet. Zoals de meeste mensen die zo genoemd worden niet ontkennen dat er joden vermoord dan wel door ziekten omgekomen zijn. Wel stelt ze het aantal in vraag en wil ze rehabilitatie voor het Duitse volk omdat het ten onrechte als monsters afgeschilderd is en wordt, op basis van een aantal dat niet in vraag gesteld mag worden. Zie ook mijn andere reactie over Siegmar Faust.

Dat ze oproept tot geweld heb ik gemist. Heb je een bron? Dank je.

Rest In Privacy | 03-06-18 | 10:04
-weggejorist-
ChronischeKlager | 02-06-18 | 21:37 | 3

Hoe lang nog duurt dit omvolken, totdat wij murw zijn en de dictators blij zijn.

Ik haat dit. Vrouwen en meisjes die het onderspit delven. Het wegkijken. Hoe is het mogelijk. Kop in het zand, dan lost zich dit vanzelf op.

Hulde aan deze man. Een held is het, hij verdient een standbeeld.

Dat ze hem in een gevangenis hebben gestopt waar hij van die ‘gelovigen’ mishandeld werd.

Moestuinier | 02-06-18 | 21:33

Het VK is echt verrot. Paki's die worden verheven boven 1000-den verkrachte minderjarige meisjes. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat politici en andere instanties hier de ogen voor sluiten??

AnnaJL | 02-06-18 | 21:28 | 3

"Ze hebben, natuurlijk, de vage hoop dat op een gegeven moment de problemen bedaren en dat de nieuw arriverende gemeenschappen standpunten ontwikkelen gelijk aan de Britse samenleving als het gaat over de status van vrouwen. En misschien komen we daar ooit. Maar het is veelzeggend dat tot die tijd de klaarblijkelijk toegestane slachtoffers bestaan uit een jonge man uit Luton — en duizenden verkrachtte meisjes."

Dat dus. Zie verder mensen als Berbaar.

omanders | 02-06-18 | 21:29

Berbaar is geen mens maar een onmens.

Rest In Privacy | 03-06-18 | 01:59

Nee Gulliver, Berbaar is een mens. Dat onmens is een demonisatie a la Fortuyn.

ristretto | 03-06-18 | 07:57

Ik zou wel willen weten hoeveel Engelsen op de hoogte zijn van de rol van MI5 in het ronselen van IS soldaten en daarmee samenhangend de houding van politici, burgemeesters, politietop en rechters.

bodemloos | 02-06-18 | 21:21

Het is Groot-Brittanië. Verschillen die verkrachte voor het leven gemutileerde meisjes veel van de chimney sweeps? www.geriwalton.com/climbing-boys/
Hoezeer wij ons ook vaak verbonden wensen te voelen met het Britse volk ondanks vele oorlogen, er is een beduidend verschil in perceptie, dat wil zeggen de standenmaatschappij.
Anders gezegd, het veroordelen van de Britse mores in Brittanië is een soortement van EU-controle. 'Wij vinden iets, en alles en iedereen moet dat ook vinden.' Houdt je bevindingen voor je eigen land en verdedig háár mores te vuur ende te zwaard. Maar ja, daarvoor is men te belazerd, stel je voor dat je je baan verliest, je hypotheek niet meer kan afbetalen, kortom dat je echt dient op te staan.
Tommy doet het (het verdedigen van de standenmaatschappij die hem veroordeelt), maar omdat het tegen het mohammedanisme is verdient hij steun, want dat, het mohammedanisme, is vele graden desastreuzer.

Maartenalsoptwitter | 02-06-18 | 21:16

@spartacus. Hulde, goed stuk.

Koos Knak | 02-06-18 | 21:10

Ach Robinson, nieuws van gisteren.
Wel goed dat de auteur uit de doeken doet hoe hij eea voornamelijk aan zichzelf te danken heeft en de reeks van criminele feiten die hij op zijn naam heeft staan.
Tuigh 13 maanden van de straat en dat is winst.
Volgende week naar Londen, benieuwd of het "leeft" onder mensen met meer dan 1 hersencel.

Berbaar | 02-06-18 | 21:05 | 34

@Dandruff | 02-06-18 | 23:48
Maar in het stuk staat gewoon dat hij een domme criminele wetsovertreder is en dat mag volgens U ineens niet meer benoemd worden?
Pijnlijk moet het zijn als persoonlijke "helden" van het voetstuk worden gestoten en men ziet wat het uiteindelijk is.
Sterkte!

Berbaar | 02-06-18 | 23:59

Berbaar | 02-06-18 | 23:59,

Een wetsovertreder is nog geen crimineel.
En dat jij kinderpooiers op een voetstuk plaatst betekent niet dat ik Robinson op een voetstuk plaats.
Maar Robinson is geen nazi, en geen crimineel.
En dat weet jij ook; hoe dom je ook claimt te zijn.

Dandruff | 03-06-18 | 00:12

@Dandruff | 03-06-18 | 00:12
Truste knul, het was weer gezellig.
Toedels!

Berbaar | 03-06-18 | 00:36
▼ 31 antwoorden verborgen

Kom op zeg: “hetgeen”, “in tegenstelling”, enzovoort. Dat kun je niet met goed fatsoen letterlijk vertalen zonder dat de taalarmoede tevoorschijn spuit.

mpdeklerk | 02-06-18 | 20:31 | 6

Verloedering en verhuftering beginnen in de taal. Altijd maar klagen over omvolking en weg-met-ons is nogal hypocriet als we de basaalste anglicismen niet meer herkennen. Daarom is het belangrijk, zeker in een meer literair bedoeld artikel als dit. “Hetgeen mij brengt op” is inferieur Nederlands voor: “Dat brengt mij op”. “In tegenstelling” is hier per ongeluk gebruikt in plaats van “daarentegen”. Trouwens, het is “vind jij”. En ja, taalnazi’s zijn verschrikkelijk. Daarom streven ze hun eigen overbodigheid na.

mpdeklerk | 02-06-18 | 22:20

Meer als?

Zoltan | 03-06-18 | 04:46

Jazeker. Namelijk een artikel (zo-)*als* dit (artikel), dat meer literair bedoeld is *dan* het gemiddelde artikel op Geenstijl.

mpdeklerk | 03-06-18 | 08:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Qua filmpjes maken mag Tom Staal wel oppassen zo concludeer ik.

Maartenalsoptwitter | 02-06-18 | 20:23

Volgende week zondag zullen we zien hoe de gemiddelde Engelsman op dit hele gebeuren reageert.
Dan is er een grote protestmars aangekondigd.
Veel voetbalhooligans hebben al toegezegd hun verschillen tijdelijk opzij te zetten en mee te lopen.
Dit is nog niet over.

Petrus Poortwachter | 02-06-18 | 20:06 | 9

@Gulliver | 02-06-18 | 21:28
Het is geen "held" knul maar een meermaals veroordeelde crimineel.

Berbaar | 02-06-18 | 21:41

Je praat kinderverkrachting goed door steeds maar naar een relatief onschuldig vergrijp van vele jaren geleden te wijzen Berbaar. Heb je soms familie in Engeland die aan de verkrachtingen hebben deelgenomen?

Rest In Privacy | 03-06-18 | 01:57

Het EK? Welk EK? Curling?

Garry_de_Graaf | 03-06-18 | 13:00
▼ 6 antwoorden verborgen

Ondanks dat de schrijver kritisch is over de handelswijze van de Britse Overheid en deugers die vertegenwoordigd zijn in de media, lagere overheden en zeg maar Groen (S)Linksers en Ondemocraten '66érs, is hij ook weer naïef en best wel weer soft. Juist hierdoor zal er niets veranderen en alleen maar verergeren. Hij stelt dat de hoop gevestigd is dat dit ooit verdwijnt als andere groepen komen die zich wel aanpassen. Keep on dreaming. De enige taal die deze lieden (meestal met het oormerk, moslim), is een harde aanpak. Neem eens een voorbeeld aan Marokko. Daar durven zij niet eens een agent aan te kijken. Misdadigers, criminelen worden linea recta in het gevang gegooid. Hier komt geen advocaat aan te pas. De omstandigheden zijn daar minimaal, dus erg sober. Zo hoort het te zijn. Mensenrechten hoor ik alweer de deugers roepen. Mensenrechten gelden alleen van de goede mensen. Als je over de lijn gaat, verspeel je je rechten. Zo simpel is het. De maatschappij zal er van opknappen. Jammer voor alle mensenrechtorganisaties die wijd en zijd verspreid zijn, met maar een doel, zoveel mogelijk subsidies opstrijken om hun eigen zakken te vallen. Mensenrechten, ja voor de buhne.

De Evangelist | 02-06-18 | 19:49 | 1

Nou, Douglas is vanalles maar zeker niet naïef.
Lees zijn boek The Strange Death of Europe maar.

Petrus Poortwachter | 02-06-18 | 20:15

Quote : "Onze favoriete cultuurchristennicht Douglas Murray schreef het meest complete verhaal over Tommy tot nu toe"

Het "meest complete" klinkt zo mooi, maar het is net zo goed misleidend..... Murray "vergeet" nogal wat elementen te vermelden - onder andere dat Robinson VOOR zijn arrestatie door een raam gadegeslagen werd door de rechter die de "grooming gang" zaak aan het behandelen was, diezelfde (....) rechter gaf vervolgens dudelijk het bevel Robinson te arresteren - het staat op film : de vrouwelijke politieagent die Robinson arresteerde, stond 5 minuten voordien nog naast rechter Geoffrey Marson, TEVENS dezelfde rechter die Robinson OOK dezelfde dag in een showtrail van onder 5 minuten (...) veroordeelde tot 13 maanden bak en hem meteen liet afvoeren EN tegelijkertijd OOK nog es een totale media ban afkondigde , die inhield dat NIEMAND in de UK over Robinson's arrestatie en gevangenzetting mocht berichten.

1 & dezelfde Rechter speelde hier dus voor getuige (...), aanklager (...), rechter EN jury - dit terwijl hij als eerder betrokken partij (....) dat wettelijk gezien helemaal niet MAG doen......!

Wat we nu zien, is dat bepaalde zogenaamd "kritische" intellectuelen & politici in de UK zich niettemin TOCH tegen Robinson als persoon uitspreken en zijn arrestatie proberen "goed praten", omdat ZIJ op hun eigen manier NET ZO GOED deel uitmaken van het hele corrupte spel (...) - zij zijn de "bliksem-afleider"-oppositie (...), de gesettelde "gelegitimeerde alternatieve elite" die de regelmatige "verontwaardiging" van het geexploiteerde plebs moet helpen kanaliseren (....), zodat het politieke establishment geen enkel moment werkelijk in gevaar zou komen door het mogelijks ontstaan van een ONGECONTROLEERDE oppositie vanuit het Volk...... Robinson vertegenwoordigt die "ongecontroleerde oppositie" en de "officiele", door het Establishment gelegitimeerde (...) "oppositie" wil hem daarom OOK liever achter tralies zien......

En, laten we OOK niet vergeten, dat ondanks die opgelegde media-ban, diverse mainstream media TOCH toegestaan (bevolen...?) werd, om IEDEREEN die een probleem had met deze schandalige politiek gemotiveerde schijnvertoning & aanfluiting van GERECHTIGHEID, collectief te brandmerken als "far right" (....) en Robinson af te schilderen als een "racistische" crimineel...... (....)

Wie de ECHTE feiten in detail wil horen (en zien) moet maar es ZELF op de talrijke (goed onderbouwde) youtube kanalen die Robinson STEUNEN gaan rondneuzen...... De FEITEN spreken voor zich, niet dit hypocriet geneuzel van "establishment oppositie" a la Murray of Farage (....). #freetommy

Mau777 | 02-06-18 | 19:44 | 5

Gulliver. Het deksel. Niet de.

Normpje | 02-06-18 | 20:29

Er ontbreken idd nog heel wat details in het verslagje. Ook geen woord over de wereldwijde steunbetuigingen voor Robinson.

drs. P | 02-06-18 | 20:45

Mag allebei...

IAKSAKKAK | 02-06-18 | 20:47
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
katerinaliam91 | 02-06-18 | 19:41 | 1

Zou ie ook kans maken op vervroegde vrijlating na goed gedrag of is dat meer een criminelen dingetje??

schoon-schip-maken | 02-06-18 | 19:33

Wanneer wordt het eens begrepen dat islam niet thuis hoort in de
westerse samenleving!
Wat is er mis mee om de resten van een ploflim aan varkens te voeren
en dat in HD op internet te verspreiden?
Wat heeft islam op een positieve manier bijgedragen aan ONS land?
Probeer eens in een islammerig land te doen wat islamieten hier doen,
ik vrees dat je nooit meer je verjaardag zult vieren.
Wat zou er gebeuren als de brug over de Bosporus geblokkeerd zou worden
door mensen uit Europese landen die allemaal met hun nationale
vlag staan te zwaaien? Ik vermoed dat je niet uitgenodigd wordt voor
een kopje thee met een mariakaakje.
Er is maar een koran, en zolang die niet aangepast wordt aan de
21ste eeuw, krijgen we niets opgelost.

getzappad | 02-06-18 | 19:22 | 4

@arkan sonney
Moet je eens opletten wat die lafbekken hier voor elkaar boksen als ineens de HRA afgeschaft wordt ofzo..
T moet eerst financieel pijn doen, tot die tijd schapen we verder.

schoon-schip-maken | 02-06-18 | 19:36

@LiniaalRectaal | 02-06-18 | 19:13
Daarom wordt die pijn slechts langzaam opgevoerd en met leugens ingemasseerd. Zodat er generaties overheen gaan. Totdat generatie Z niet meer weet hoe het tijdens generatie X gesteld was. Kwartje van Kok.
Denk je echt dat iemand die net zijn rijbewijs heeft nog weet waarom peut hier 25 cent de liter duurder is dan in België. Het is gewoon zo.

En 2 %-punt meer hoge btw of 3%-punt meer lage btw, daar is ovet nagedacht. Er wordt wat geprutteld, er wordt wat geklaagd, maar het verschil is nu te miniem. De volgende keer hoog tarief +2%-punt en het lage +1%-punt. Over een jaar of 5-8. En iedereen die klaagt wordt door de "verstandigen" weggezet met een " ja maar de vorige keer waren de verhogingen hoger, jullie klagen teveel, wij hadden het toen veel erger".
Er ondertussen aan voorbijgaand dat btw sowieso al diefstal is en ze al aan hun 2de verhoging zitten in 15 jaar tijd.

En wat de HRA betreft. Daar is dan een oaar decennia over geluld. Beloftes gedaan en gebroken. "Tja, het zat eraan te komen, dit is het nieuwe nu en we moeten er het beste van maken".

De meeste mensrn zijn gewoon kortzichtig, met een slecht geheugen en nog minder vooruitziende blik. En daarmee passen ze zich aan naar de gangbare mores, leven hun leven binnen de gestelde kaders en dat is het dan wel.

Ze maken zich drukker om de huidige prijs van een bloemkool dan om de toekomst.
En dan krijg je het Nederland van 2018.

WasHetMaarMakkelijk | 02-06-18 | 20:46

@schoon schip dat is

WasHetMaarMakkelijk | 02-06-18 | 20:47
▼ 1 antwoord verborgen

UI dit voorval valt duidelijk op te maken dat links en rechts een pot nat is. Als er niet een paar normale burgers hun nek uitsteken gebeurt er helemaal niets. Rechts wordt rijk van al die instroom en links neemt het op voor de zielige medemens. En de islam lacht in het vuistje.

bodemloos | 02-06-18 | 19:17 | 2

Als een normale burger kijk je weg en zwijg je. De oplossing komt niet van normale burgers.

Boerkablaffer | 02-06-18 | 19:19

Linls ook, de zieligheidsindustrie.
Die Tom dat vind ik een held.

ger1306 | 02-06-18 | 19:30

Er moeten toch her en der wel wat zwaar gefrustreerde SAS gasten met een PTSSje rondlopen die her en der ff een paar rechters/politici/ verdachten in hun val mee willen nemen??

Als er niks meer te verliezen is heb je alleen nog maar te winnen..

schoon-schip-maken | 02-06-18 | 19:17 | 1

Is toch met Volkert ook niet gebeurd?

ger1306 | 02-06-18 | 20:04

De laatste regels van het artikel stellen me droef. Gewelddadige brute zielloze moslims passen zich zonder tegengeweld nl. niet aan aan onze samenleving. Het is vergelijkbaar met zombies; er valt niet met ze te praten en ze dragen een levensgevaarlijk virus bij zich. Vóór je het weet ben je verloren.

Boerkablaffer | 02-06-18 | 19:10 | 1

Dat dus. De echte zwijnen en hun gedrag worden in nevelen gehuld en iemand die door de nevelen probeert te kijken wordt in de bak geflikkert.

WasHetMaarMakkelijk | 02-06-18 | 19:29

Bij
"dat de recente benoeming van home secretary Sajid Javid"
ben ik afgehaakt...

WasHetMaarMakkelijk | 02-06-18 | 19:09 | 6

Hij praat gewoon verder. Washetmaarmakkelijk, een reaguursel in 1x plempen lol

Boerkablaffer | 02-06-18 | 19:33

Maar wat vinden jullie er nou van? Die benoeming, niet die zomeravond.

WasHetMaarMakkelijk | 02-06-18 | 20:31

WasHetMaarMakkelijk | 02-06-18 | 20:31 Totaal schandaal,uiteraard. Toch zullen velen zeggen dat het goed is "zolang hij onze normen en waarden deelt van vrije seks en homohuwelijken".

Betere keuze zou zijn om ambtenaren alleen uit de oorspronkelijke bevolking te halen ipv de diversiteits dwang die nu plaatsvind.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 21:44
▼ 3 antwoorden verborgen

Duizenden jonge meisjes geofferd op het altaar van de politieke-correctheid terwijl links angstvallig de andere kant op kijkt en de vingers in de oren stopt om het gekerm niet te horen.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 19:09 | 3

Weet je wat ik niet snap ?
Die 1300 meiden hebben toch 1300 vaders !?! Dat is een flink leger !
Waarom hebben die zich niet georganiseerd buiten het
politiek-correcte milieu om ?!?

utZuuje | 02-06-18 | 20:47

utZuuje | 02-06-18 | 20:47
Drank, drugs, onnozelheid en/of desinteresse: Weinig van die meisjes zullen een goede vader gehad hebben. Paki's maakten daar misbuik van en mensen die hun kinderen wel goed proberen op te voeden deden alsof het niet bestaat. Het was/is niet hun probleem immers?! En daarbij vinden ze tokkies kudt en wensen niet geconfronteerd te worden met akelige bijzaken die hun geloof in een maakbare samenleving kan doen betwijfelen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 02-06-18 | 21:04

Ik begrijp niet hoe het de mensen in en rond deze overheden kan ontgaan dat het inmiddels onherroepelijk is dat de nu al, o duidelijke tegenbeweging retrospectief gehakt van hun handelen zal maken, net zoals dat rondom misbruik in kerk, rondom racisme, rondom homoseksualiteit en rondom de ongelijke behandeling van vrouwen al is gegaan. De origine en ernst van deze dwaling van structureel wegkijken is zo overduidelijk. Hoe kun je het ziet zien?

F#ckingAwesome | 02-06-18 | 19:09

Shooting the messenger
"Genadige mevrouw, ik breng wel het nieuws maar sloot niet het huwelijk"
Afschuwelijk.

vanvandaag | 02-06-18 | 19:05

Meermalen veroordeelde hooligan en crimineel.
Gioed dat zulke lui uit de maatschappij zijn.

DrumPiet | 02-06-18 | 19:04 | 21

Wat een onnozele reactie Piet.
Je reacties worden net als je Jeneverfles steeds leger.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 19:46

Gulliver | 02-06-18 | 19:46
Schaakmat dus.
Next!

DrumPiet | 02-06-18 | 19:48
-weggejorist-
De musso linie | 03-06-18 | 00:21
▼ 18 antwoorden verborgen

FREE TOMMY!

Gerrit gordijnstok | 02-06-18 | 18:55

Oi!
Free Tommy Tommy!
Tommy Tommy Tommy Robinson!

Tot zover mijn bescheiden mening.

knutsel_ | 02-06-18 | 18:55 | 1

You are very good busy, KNUTSEL!!!

getzappad | 02-06-18 | 19:30

Was halbe er bij?

Omebert | 02-06-18 | 18:54

Naar ik heb gehoord was de rechter van de "grooming" gang dzelfde die Tommy berechte.

am*dam | 02-06-18 | 18:52

Toch een teken dat het VK dus echt islamizeert met de arrestatie van TR. Die hele 'Aziatische' gemeenschap daar is sowieso al bizar; veel strikte religieuzen met mannen in soepjurken+vrouwen&gezichtsbedekking... maar dan hun kroost: seksueel gefrustreerd, materialistisch en inderdaad echt jagen op blanke, ook af en toe Jamaicaanse, meisjes en vrouwen.. snap niet dat die laffe Britten dat beestje gewoon niet bij de naam noemen.

mortgage_freeman | 02-06-18 | 18:52

Wat me wel heel erg opvalt aan GS, is dat trollen als berbaar en DKS de laatste maanden steeds verder onder vuur kwamen te liggen.
En poef! Daar zijn ineens jackdown en bakito weer.
Allebei, alsof er niks aan de hand is, na maandenlange afwezigheid.
Dit zaakje stinkt.

Baski | 02-06-18 | 18:42 | 10

Drumpiet en familliedag..
Je hebt geen famillie, dat is je buurmeisje van 9 waarbij je ver uit de buurt moest blijven tijdens je proefverlof..

schoon-schip-maken | 02-06-18 | 19:24

schoon-schip-maken | 02-06-18 | 19:24
Drinken en reaguren gaat niet samen. Morgen heb je weer spijt.

DrumPiet | 02-06-18 | 19:29

Baski | 02-06-18 | 18:42
Een aantal zg trollen werken voor GS, om de zaak wat op te leuken zeg maar.
De verschillende trolreaguurnamen worden een beetje afgewisseld, anders valt het teveel op.
Soms ook lopen ze vast en dan verdwijnt de naam een tijdje, of helemaal.

BosrandDirk | 03-06-18 | 11:17
▼ 7 antwoorden verborgen

Zoals een zeer erudiete politicus hier ooit al eens zei; "Maar het probleem, meneer, dát blijft!" Ze kijken liever weg met z'n allen dan duizenden "working class" meisjes te beschermen tegen het schuim der Aarde. Hoe kunnen die lieden nog met zichzelf door één deur....

Sjefke7807 | 02-06-18 | 18:39 | 2

Die lieden hebben dubbele deuren.

kwark001 | 02-06-18 | 18:58

@Sjefke7807 | 02-06-18 | 18:39
Ze leven in lalalaland; lees achter de stadsmuren van hun elitaire wereld.

toetssteen | 02-06-18 | 19:02

Blogosphere is gewoon te vertalen naar blogosfeer, hoor. Veranglicering van de Nederlandse taal slaat steeds verder door.

Overigens super dat er eindelijk een uitgebreide uiteenzetting in Nederland gelanceerd wordt. Eerdere topic(s) over Tommy waren ook al van Spartacus... bonuspunt verdiend!

Rest In Privacy | 02-06-18 | 18:35 | 5

Hmm... Klopt! In Nederland wordt hier -zover ik merk- helaas zo goed als niks mee gedaan... en maar een kleine groep leest buitenlandse kranten/opinie oid. Wij wel maar wij zijn 'raar' ghehe.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 21:43

Heel raar zijn we, LOL. Wel goed om je internationaal te orienteren voor achtergronden. De streams van JF zijn echt wel goed. Een aanrader.

Hoe is het verder met je? Je reaguurt wat weinig de laatste tijd. Of mss kijk ik in de verkeerde artikelen. Goe weekend :-)

Rest In Privacy | 02-06-18 | 22:01

Klopt, het gaat een beetje op en neer nav de inhoud van de artikelen en mijn agenda... maar donderdag is mijn modem overleden en de nieuwe is nog niet binnen, dat heb je scherp opgemerkt... Volgens mij merken guurders het nog sneller dan mijn buren mocht me ooit iets overkomen! ;-) Goeies weekend!

Rest In Privacy | 02-06-18 | 22:49
▼ 2 antwoorden verborgen

Robinson heeft schuld erkent en wist van te voren wat hem te wachten stond. Hij kent de dril nog van de laatste keer toen hij voor oplichting in het Staatshotel zat.

the Jackdawn | 02-06-18 | 18:30 | 9

ik heb zn live verslag gezien en daar valt weinig schuld aan te bekennen. Hij was niet in de rechtbank, sprak niet inhoudelijk over de rechtzaak en heeft alleen al bekende informatie (uit kranten) herhaald.
Bovendien zou het media-verbod iets te maken hebben met niet willen beinvloeden van de jury, echter het was de laatste dag van die zaak, en de jury kon er dus onmogelijk door beinvloed worden, want die zat binnen in het gebouw.
Hij wordt systematisch tegengewerkt door de Britse overheid. De rechter zei zelfs dat ze het prima zou vinden als hij in de gevangenis mishandeld (vermoord) zou worden.

Dario.Maggi | 02-06-18 | 19:21
-weggejorist-
De musso linie | 03-06-18 | 00:14
▼ 6 antwoorden verborgen

Hier noemen we zulk soort vullis gewoon loverboys...

lovekila | 02-06-18 | 18:25 | 4

Toch denk ik dat omvangrijke zaken zoals Rotherham hier minder snel zullen gebeuren. De Britten zijn veel gevoeliger voor (gehoorzaamheid aan) autoriteit. Hier zou de storm niet meer gaan liggen.

LiniaalRectaal | 02-06-18 | 18:35

LiniaalRectaal | 02-06-18 | 18:35
Een schatting die ik tegenkwam had het over minstens 1400 gevallen in Nederland.

bodemloos | 02-06-18 | 19:03

@bodemloos
Maar niet in 1 zaak. Dat is wat ik bedoelde.

LiniaalRectaal | 02-06-18 | 19:08
▼ 1 antwoord verborgen

En speciaal voor de loudmouths als Berbaar en Bakito:
www.youtube.com/watch?v=ao2VlpxGFe4
Zijn ze een uurtje van de straat en kunnen ze hun blik verbreden.

Petrus Poortwachter | 02-06-18 | 18:24 | 7

Bakito was als kind op school zo vervelend dat hij een levenslang schoolverbod heeft gekregen.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 19:42

Tommy kan beter Volkert als adviseur in dienst nemen.
Die heeft tijd zat voor het buitenland nu.

De Profundus | 02-06-18 | 19:59
-weggejorist-
De musso linie | 02-06-18 | 23:59
▼ 4 antwoorden verborgen

En maar zeggen dat je in het westen vrij bent.
Intussen zijn we niet meer ver af van wat ze in oost-europa in 89 hebben afgebroken

Roger-Rabbit | 02-06-18 | 18:24

+10 voor Spartacus!

toetssteen | 02-06-18 | 18:23 | 1

10+

getzappad | 02-06-18 | 18:42

Had n dagje extra de tijd genomen voor n goede vertaling i.p.v. deze onbegrijpelijke Google translate shit.
Voor mij is ie n held die beter verdient dan deze wartaal.

DinkyToy | 02-06-18 | 18:22 | 3

+ zoveel

DommeNeger | 02-06-18 | 18:28

Of leer engels.

Trans_Fimmermans | 02-06-18 | 19:07

Lagaan mensen, niemand die het iets boeit.
Hij heeft het allemaal zelf uitgelokt, per slot van rekening.
Aldus berbaar.
Hypocriete hond die je bent.

Baski | 02-06-18 | 18:19 | 4

Nee jack, dat bepaal jij niet.
Je bent al net zo achterlijk bezig als berbaar.
Pleur op aub.

Baski | 02-06-18 | 18:39

De impact van de Berbarry op je leven is te groot, Baski.

RickTheDick | 02-06-18 | 18:44

@RicktheDick, no worries zoals ze hier zeggen.

Ik (tegen)aanval berbaar hier specifiek omdat hij staat voor alles waare onze regeringen voor staan en hij het goedpraat.
Hij is medeverantwoordelijk voor de ellende waar we ons nu in bevinden.

Ook heeft hij het altijd over zijn engelse 'vrienden'. Dat is wel het laatste wat ze hier met hem zullen zijn.

En finally, door hem zo toen te spreken, zal ik hopelijk een spiegel voor sommige reaguurders voorhouden en zo hopelijk een beetje 'goeds' te doen.

Makes sense? Probably not. Maar ja...

Baski | 02-06-18 | 19:21
▼ 1 antwoord verborgen

Heel Europa kampt met toenemend fascisme. Vrijwel ieder land wordt gegijzeld door mensen die zich superieur achten op basis van arbitraire kenmerken als opleiding, de juiste mening of fatsoen en die vanuit hun superioriteitswaan eigenlijk geen middel schuwen om oppositie uit de weg te ruimen. Demoniseren, dwingen, geweld, geweldsvergoeilijking, begrip voor medegeweldadigen. De lijst is eindeloos.
.
In Engeland de tories en labour, in Nederland vvd, pvda, d66, cda, gl en cu.
.
Wilt u opstaan tegen fascisme? Dan moet u daar zijn.

Parel van het Zuiden | 02-06-18 | 18:19 | 5

the Jackdawn | 02-06-18 | 18:35

Weet u zeker dat het niet Jack Down (syndroom) moet zijn?

Petrus Poortwachter | 02-06-18 | 19:53

Parel. Mosschien begrijp ik je opmerking verkeerd maar bedoel je nu dat de Nederlandse regering fascistisch is? Met open grenzen en beknotting van de oorspronkelijke bevolking. Dat is het tegenovergestelde van fascisme, communisme dus.

Rest In Privacy | 02-06-18 | 21:26
-weggejorist-
De musso linie | 02-06-18 | 23:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Agressieve en criminele hooligan. Echt een rolmodel voor de westerse beschaving.

Bakito | 02-06-18 | 18:18 | 22

LiniaalRectaal | 02-06-18 | 20:11
Coke snuiven? Wat een sneue reactie. Nee de benen uit elkaar is chique.
man man man.

Ongeblustekalk | 02-06-18 | 20:43

Bakito, ik geloof de cijfers van het CBS, want betaald door de staat en dus voor de staat. Wat die zeggen is waar. Dat om ons heen in de landen de cijfers volledig uw ongelijk bewijzen is een farce en een facistische leugen. Dat de geschiedenis en heden een bepaalde modus operandi tonen is een groot populistisch complot. Oh ja, en zionistisch. Minder mag niet, dus meer!, meer! en meer verkrachtingen!

RtotheB | 03-06-18 | 19:04
▼ 19 antwoorden verborgen

Wat vindt Timmerfrans ervan?

Rest In Privacy | 02-06-18 | 18:17 | 3

Ik vind helemaal mooi.

Trans_Fimmermans | 02-06-18 | 19:03

Fimmermans, heet jij Timmerfrans? Nee toch? Hou dan je fokking harses en rot op. Dit gaat over serieuse dingen en onrecht. En bedreigingen voor ons voortbestaan in vrijheid. En daar snap jij niks van zo het lijkt. Lampekap.

Normpje | 02-06-18 | 19:26

@Normpje
Jesus man, neem je bètablokkers, je loopt paars aan.

medusa324 | 02-06-18 | 20:14

'Rivers of blood'. Een halve eeuw wensdenken en ontkenning resulteerd in duizenden verkrachte meisjes, verminkte en vermoorde meisjes. Ooit rijden de treinen weer naar het oosten, maar dan wagons gevuld met ontheemde christenen op zoek naar een nieuw thuis.

Yeohan | 02-06-18 | 18:17 | 1

Gisteren op Radio 1 bleek maar weer dat -op PVV en FVD na- de politiek zorgwekkend naïef is. VVD-dame in gesprek met Sam van Rooy bleef maar wensdenken en geloven in het zelfreinigend vermogen van de parlementaire democratie. Tenenkrommend gezwam van deze politicus. Armoedige gespreksleider die het luchtig wilde houden, Van Rooy soms afkapte en onjuiste samenvattingen maakte. Echt zorgelijk.

Als het al goed gaat komen dan is het over meerdere decennia en met veel bloedspil.

spinselsinjehoofd | 03-06-18 | 09:46

Helaas de huidige werkelijkheid in ons "mooie" "wir shaffen das"europa!!

PlatgetrapteEierdoos | 02-06-18 | 18:13

Is al een stuk leesbaarder :)

Optelsommetje | 02-06-18 | 18:29

Kan toch ook niet, een beetje filmpjes maken buiten de rechtbank.
Goed dat dit met een jaar gevangenis is bestraft.

Kanarie_Geil | 02-06-18 | 18:09 | 3

In dit geval was het erg onverstandig van Robinson.

Guido | 02-06-18 | 18:21

@Guido | 02-06-18 | 18:21

Het is tegenwoordig ook onverstandig om de verkeerde mening te uiten. Niet meer doen maar?
.
Wist u trouwens dat dictaturen in de geschiedenis vooral gevestigd konden worden door een te grote meerderheid die zweeg of vergoelijkte, niet perse door de omvang van de groepen met zo’n vestigingsdrang?
.
Uw antwoord is vrij belangrijk. Het verschil tussen kwaadwillende potentaat of apathische dwaas?

Parel van het Zuiden | 02-06-18 | 19:22

Parel heeft IMO gelijk aangaande de "te grote meerderheid die zweeg". Ik zag het in het klein binnen bedrijven. Het is een naar, oncomfortabel fenomeen, lastig te bestrijden. De schade loopt op.

spinselsinjehoofd | 03-06-18 | 09:40

Een beweging te stoppen door eerst angst aan te jagen en vervolgens de kop eraf te snijden, dat hebben ze met Pim ook gedaan.

Kamikazepiloot | 02-06-18 | 18:05 | 2

Welke kop?

Cinemaniak | 02-06-18 | 18:13

De kop van jut. In casu Pim.

LiniaalRectaal | 02-06-18 | 18:27

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland