achtergrond

Geenstijl

@steur

Video's. Man vangt visje

Ja dat is dus een steur

En geen kleine ook. Zo'n 10,5 voet  en 600 pounds maar liefst, wat we in het Westen zo'n 3 meter noemen en 270 kilo noemen. De bovenstaande Canadees Yves Bisson zegt dat het een van de grootste is die hij ooit heeft gezien. En dat zegt waarschijnlijk wel iets, want hij is dus STEURGIDS op de Fraser. In Nederland heb je ze ook, de vissen, maar hier zijn het erkende mieten. Paar Jurassic River-achtige foto's, na de breek.

Dit is toch: niet normaal

Vissen, dat is een man, en een vis

"Moet je kijken wat een k*ankergrote vis" (mag op de NPO)

MH17: Steur geeft (geen) antwoord op radarvragen

Ja! Daar zijn ze: antwoorden op vragen over de vraag waarom niemand die onderzoek naar MH17 doet pretendeert te doen enige interesse lijkt te hebben in het primaire bewijsmateriaal: radarbeelden van Rusland en Oekraïne. Eind januari beweerde Ard van der Steur dat het OM in zijn oor gefluisterd heeft dat ze geen radarbeelden hoeven te hebben. Nee, dat had hij niet op schrift, dat moest de Kamer maar geloven, zei hij tijdens het MH17 Radar Raadsel Debat van 4 februari. Dat leverde toen uitermate pijnlijke beelden op die wij hierboven met alle liefde nog eens tonen. We zagen een hevig zwetende zwaarlijvige minister radeloos zijn onmacht probeerde weg te bladeren met een stapel paperassen die niet groot genoeg was om zijn zichtbare nervositeit achter te verbergen. Fascinerend falen was dat. Er lagen op dat moment ook al dertien dringende Kamervragen van Pieter & Sjoerd (wij mogen Pieter & Sjoerd zeggen) over de radarbeelden en die zijn nu, twee weken later, eindelijk alsook te laat beantwoord. Een paar opvallende zaken:
• Volgens Van der Steur heeft het OM 'bij verschillende staten' om "benodigde informatie' gevraagd via rechtshulpverzoeken. Of die verzoeken ook wat hebben opgeleverd, vertelt Van der Steur niet. Maar 1. Nederland heeft geen primaire radarbeelden van Rusland, Oekraïne, USA of NAVO en 2. De regering weigert een rechtshulpverzoek bij het ICAO in te dienen (en de Kamer vond dat deze week bizar genoeg helemaal prima), dus: die rechtshulpverzoeken staan kennelijk nog open, maar hebben tot dusver in elk geval geen primair bewijsmateriaal opgeleverd en niemand lijkt er haast achter te zetten om die beelden tóch te bemachtigen.
• Van der Steur beweert in zijn antwoorden dat niemand minder dan het College van procureurs-generaal (de hoogste bazen van het OM - hallo schaduw-VVD'er Herman Bolhaar) tegen de minister heeft gezegd "dat er nu geen behoefte bestaat aan verzoeken door de regering om aanvullende informatie op het gebied van radar- en satellietgegevens." Daar is geen bewijs van, want het is volgens Steur mondeling gebeurd. Dat is bizar op het niveau 'Diverse mensen hebben videobeelden van een onopgeloste moord, maar de politie hoeft ze niet te hebben'. Onbestaanbaar.
• Tot slot is het bij Van der Steur niet bekend of er in het Joint Investigation Team (JIT, landen die onder leiding van Nederland onderzoek doen naar de daders van het neerhalen van MH17) landen zijn die het niet eens zijn met het níet opvragen van de primaire radargegevens. Steur: "Deze signalen zijn mij niet bekend." Lees: 'Ze weten er niet van' of 'We hebben hen niks gevraagd'. Dat JIT loopt dus ook voor geen meter, qua samenwerking. Zou Van der Steur mensen kennen die aan een internationale blamage zijn overleden?
Enfin, lees zelf de antwoorden maar. Van der Steur klinkt op papier (pdf) al net zo nerveus als in de video hierboven.

MH17. Van der Steur bijna overleden aan Dossier Maat

indiana-bones1.png Nog een keer MH17, want ook dossier over George Maat is nog lang niet "afgedaan" voor MinJus Ard van der Steur, ongeacht hoeveel tijd zijn voorlichters tegenlichters ook voor hem proberen te kopen. De minister heeft een zeer gewaardeerd en gerespecteerd forensisch anatoom ten onrechte de laan uit gestuurd en daarbij diens reputatie ernstig bezoedeld. De bewijzen tegen Van der Steur zijn legio, en dat is mede te danken aan het feit dat "Indiana Bones" het politierapport dat Van der Steur over zijn handelen heeft laten opstellen met de hand heeft overgeschreven. Stel je dat eens voor: je bent een bejaarde professor met een meer dan indrukwekkende staat van dienst, die door een paar iets te gretige nieuwsjagers het mikpunt van onterechte ophef wordt. De verantwoordelijke minister hangt je vervolgens zonder pardon te drogen, maar als blijkt dat hij daarbij te voorbarig te werk is gegaan, manipuleert hij een politierapport zodanig dat hij er zelf mee weg hoopt te komen. Excuses krijg je niet. En als je dan je eigen rapport wil inzien, mag dat alleen onder toezicht van een stel ambtenaren, en je mag het vooral niet mee naar huis nemen. Maat liet het er niet bij zitten, pakte een potlood en schreef het in zes uur tijd woord voor woord over. En nu liggen er dientengevolge 42 gloednieuwe Kamervragen (van zes partijen) voor VVD-minister Ard van der Steur, die alles lijkt te proberen om onder dit dossier uit te komen, behalve 'sorry' zeggen. Want sorry zeggen is je grove fout toegeven, en dat kon wel eens het einde van de prille ministerscarrière van de corpulente kasteelheer betekenen. Bovendien kent VVD'ertje Ard van der Steur kabinetten die zijn overleden aan ministers die faalden... De waarheid ligt op tafel, Van der Steur moet 'm alleen nog erkennen. Hieronder nog een stuk context om duidelijk te maken dat deze zaak echt meer inhoudt dan '1 prof die ruzie heeft met 1 minister' - het gaat om grondwettelijke en bestuurskundige principes die aan het fundament van ons politieke bestel en rechtsstaat staan, en over de VVD-reflexen om informatie onder de onderste steen te verstoppen. En, excuseert u ons Frans, Ard is fuckin' it all up. Waarbij het overigens opvalt dat niemand binnen de VVD het voor hem opneemt in de media. Want ten eerste is Van der Steur in de zaak-Maat evident fout, en ten tweede zou Steur verdedigen betekenen dat ze Maat nog eens aan moeten vallen, hetgeen de eerste keer ook al niet terecht was. Steur heeft dus momenteel weinig vrienden. En wij hebben binnenkort misschien Han ten Broeke wel als minister van V&J. Mocht Steur Maat eigenlijk wel ontslaan? Bij het openbaar maken van de stukken in deze kwestie kwam naar boven dat de eerste zin die in het feitenverslag zwart gemaakt is, luidt: “Op donderdag 23 april werd op last van de minister van Veiligheid en Justitie de samenwerking met professor Maat beëindigd.” Dit betekent dat minister Van der Steur zelf rechtstreeks opdracht gegeven heeft tot het wegsturen van professor Maat. Enkele Kamerleden vragen zich af of minister van der Steur die bevoegdheid überhaupt wel had, om zomaar dit contract persoonlijk te verbreken. En of het moment in dat debat ook het exacte moment was waarop Maat werd ontslagen: live, in een debat.

MH17: Steur maakt onderzoek prof Maat "openbaar"

politierapportmaat.png Vorige week schreven we dat Ardappel van der Steurj zijn lasterlijke broddelonderzoekje naar de weledelde forensische professor Maat dinsdagmiddag zou openbaren, in de luwte van het MH17-rapport. Maar voorwaar, het heeft zijne excellentie Billie Turf behaagd om het rapport hedenavond al aan de Kamer te doen toekomen! Helaas is er wel wat tekst weggevallen onder de Maatzwarte censuurstift van de minister. Pagina na pagina na pagina is zwart, zwarter, zwartst. Professor Maat geen excuses, de Kamer en de burger geen inzicht in het volstrekt ondeugdelijke rapport. De onderste steen blijft wéér onder. Inkoppertje voor de boeken: Ard van der Steur kent mensen die aan openbaarheid van bestuur zijn overleden... Klein bonuslolletje: bijna alles is zwart gemaakt, behalve een door een (politie-)ambtenaar intern doorgemaild GeenStijl-topic (pdf). Jammer dat de persoonlijke beleidsopvatting (art. 11.1) die er boven stond omwille van de privacy & derdenbescherming (art 10.2.e) wél is weggejorist om onevenredige bevoor- of benadeling (art. 10.2.g) van de auteur in kwestie te voorkomen. "Topstuk, gezien?" zal er niet gestaan hebben... topstukgezien.png

MH17. Blamage voor Van der Steur. Forensisch expert ten onrechte uit het vliegtuig gegooid

timmerfranszuurstof.jpgHet was een zijspoor in de MH17-doofpot: forensisch expert professor George Maat die door Ard van der Steur uit een vliegtuig werd geflikkerd omdat hij een forensische lezing over MH17 had gegeven. Het was een heel vies afleidinkje van het gelieg en de miskleunen van het kabinet inzake MH17. Maat werd op schandalige wijze aan de kant gezet. Maat is op zoek naar eerherstel (en terecht), en dat zit er aan te komen ook. MinJus Billie Turf noemde het handelen van Maat 'buitengewoon ongepast en onsmakelijk', maar blijkt vooral zelf degene te zijn die onsmakelijk en ongepast heeft gehandeld. Dat blijkt uit zijn eigen antwoorden op Kamervragen die Omtzigt en Sjoerdsma hadden gesteld. We knippen ze hieronder integraal met wat duiding, want Van der Steur moet naar nu blijkt al zijn woorden en statements terugnemen en het onderzoek naar Maat openbaren. Hij gaat daarmee eigenlijk, nou ja, enorm op z'n bolle gezicht in deze kwestie. Van der Steur gaat woensdag praten met Maat en je zou kunnen zeggen dat Ard van der Steur na dat gesprek iemand kent die aan andermans eerherstel is overleden, want dit is echt een blamage voor zowel de MH17-onderzoekers als de minister van V&J. Lees maar mee: Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Sjoerdsma (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het onderzoek dat gedaan is naar de gang van zaken rond de presentatie van een professor m.b.t. de ramp met de MH17 (ingezonden 14 augustus 2015). Vraag 1 en 2 Kunt u het politieonderzoek, waarop de brief van 10 juni van de korpschef van de nationale politie, de heer Bouman gebaseerd is, openbaar maken en aan de Kamer doen toekomen? Indien dit onderzoek – dat geen strafrechtelijk onderzoek is en ook nooit zo bedoeld is – niet openbaar wordt, kunt u dan aangeven waarom het in het belang van de staat zou zijn ingevolge artikel 68 van de Grondwet, om het niet openbaar te maken? Antwoord vraag 1 en 2: Mede naar aanleiding van uw vragen en vier verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die inmiddels zijn ontvangen, heeft de politie de mogelijke openbaarmaking van het onderzoek bezien. De politie ziet geen bezwaren tegen openbaarmaking van grote delen van het onderzoek. Zodra [enkele details] zijn afgerond, deel ik met u het geanonimiseerde feitenonderzoek. GS: Het onderzoek mocht eerst niet openbaar worden. Maat mocht het zelfs zelf niet inzien. Nu dus wel. Maat 1 - Steur 0.

MH17. Rutte gooit forensisch expert uit vliegtuig

timmerfranszuurstof.jpg In het Eerste Echte Plenaire MH17-debat gebeurde gisterenavond niet zo veel en alles was voorspelbaar. De oppositie prikte wat, het kabinet pareerde de plaagstoten en de boel zit vooral heel erg op slot totdat het OVV-rapport verschijnt. Dat zou uiterlijk in juli moeten zijn, maar het wordt oktober. Ook de mediadekking van MH17-debat was om te janken. Er keek niemand, aperte onzin wordt klakkeloos overgetikt en de frontpage van de Staatsomroep komt niet verder dan ‘Spreekgestoelte Kamer valt uit elkaar’. (OK, dat was ook best lollig.) MinBuZa Koenders stond wéér te liegen over de Kiev Briefing (waarover later meer, als we de debatbeelden hebben), Stas Mansveld stond oeverloos te wauwelen over haar niet-werkende luchtveiligheidsfopsite (een afleidingsprojectje dat zinloos is als je het vertikt om uit te zoeken waar bestaande systemen gefaald hebben rond MH17) en Kasteelheer van der Steur smeet forensisch patholoog-anatoom professor George Maat uit het vliegtuig, opdat het kabinet strijdvaardigheid op het MH17-dossier kon veinzen. In werkelijkheid verstopte Van der Steur zich met goedkope emo-retoriek ('ongepast', 'onsmakelijk') achter het handelen van professor Maat, die een (ontzettend stomme) inschattingsfout nu met de hoogste prijs moet bekopen: openlijk geslachtofferd worden zonder kans om jezelf te verdedigen. Een hele gore en goedkope actie van pratende zitzak Van der Steur. Toen Timmerfrans uit pure egoïstische ijdelheid Jeroen Pauw openlijk voor 1 miljoen live kijkers de les las over zuurstofmaskertjes (en daar diep voor door het stof moest), vroeg toch ook niemand zich af 'of hij nog wel in het team paste' en werd zijn promotie naar Brussel toch ook niet geblokkeerd? Rutte II blijft aan het pluche plakken ondanks het actief doofpotten van cruciale informatie en ondertussen wordt vanaf Vak K de carrière van een gewaardeerde, ervaren forensisch expert die wél informatie gedeeld had zonder enige scrupules kapot gemaakt. Het is ranzig, en walgelijk opportunistisch bovendien. Maat staat bekend als 'een heer tussen de lijken', en assisteert al tientallen jaren bij vliegrampen en andere grote forensische zaken. Waaronder de Nederlandse crash in Tripoli, de massagraven van Kosovo en de tsunami in Thailand. Een studente die op de bewuste avond aanwezig was (@), schreef dit blog waarin ze zegt dat ze George Maat (die van de forensische politie TOESTEMMING had voor de lezing!) 'enorm dankbaar' is voor een 'bijzonder college'. Maar ineens heet je ondanks die lange en respectabele staat van dienst 'omstreden' te zijn, en alle luie overtikmedia tuinen er met open ogen in. Prutsers, en ongelofelijke Maatennaaiers bovendien. Allemaal. College: Na de breek een lezing van professor Maat over de identificatie van Tripoli-slachtoffers. Debatverslag: Alles wat er in de Kamer gezegd is: hierrr terug te lezen (linksonder op 'MH17' klikken).

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.