achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

ScienceGuide.nl: "Spreek je op poëtische, wetenschappelijke of literaire wijze uit tegen anti-woke en anti-gender-bewegingen"

Sorry hoor maar dit hele artikel leest als een hersenbloeding dus het behoeft überhaupt even geen weerlegging. We citeren uit "Het online medium voor de kennissector" ScienceGuide:

"Feministische studies en gerelateerde vakgebieden, waaronder queer-, postkoloniale en kritische rassenstudies, liggen voortdurend onder vuur. Wetenschappers van Genderstudies aan de Radboud Universiteit roepen hun collega’s en studenten op om alert te zijn op deze ontwikkelingen. 

(...) Deze brede acceptatie van anti-gender en anti-woke tendensen heeft steeds meer invloed op het universitair onderwijs. (...) Ondanks de hedendaagse kritiek op het fenomeen woke wordt er aan universiteiten nog steeds onderwijs gegeven over gender, ras, etniciteit, seksualiteit, handicap, sociaaleconomische ongelijkheid en vele andere kritische, aan sociale rechtvaardigheid gerelateerde onderwerpen. Dit is terecht, zeggen genderwetenschappers. “Onze collegezalen zitten vol met studenten met steeds diversere etnische en raciale achtergronden, met gender- en seksuele identiteiten die niet netjes binnen heteronormatieve binaire modellen passen en die openlijk spreken over hun mentale gezondheid en toegankelijkheidsbehoeften.” De studenten brengen hun strijd voor sociale rechtvaardigheid de collegezaal in en begrijpen dat kennisproductie inherent politiek is. Ze pleiten dan ook voor de dekolonisatie van universitaire curricula.

(...) De oproep van de redactie luidt als volgt: “Wat betekenen deze ontwikkelingen en hoe kunnen we feministische theorie onderwijzen en feministische pedagogie beoefenen, samen met gerelateerde kritische theorieën en pedagogieën, in tijden van ‘wokeness’ en ‘anti-wokeness’, en neoliberalisering?” 

(...) Wetenschappers en studenten kunnen hun bijdrage indienen tot 1 juni. De bijdragen kunnen een wetenschappelijke of niet-traditionele vorm hebben en kunnen zowel becommentariërend, empirisch, poëtisch als artistiek van aard zijn.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.