Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Een CO₂-krediet, dat kan helemaal niet! (Maar we hebben wel een alternatief voorstel)

Blonde bankier van de blaséwereld bazelt baarlijke bullshit

Speerpunten, zout, dierenhuid, goud, zilver, diamanten, kraaltjes, spiegeltjes: de wereldgeschiedenis barst van de eenheden die als valuta werden gebruikt. Als ons middelbareschoolboek ons niet in de steek laat is, de huidige economie gebaseerd op een goudstandaard die moderne munteenheden in waarde moet dekken. In werkelijkheid zal er wel meer geld dan goud zijn, en print de ECB al jarenlang schulden weg vanuit de stencilmachines in de kelders van hun Frankfurter Hauptstelle, maar goed, even voor dit argument: valuta zijn gedekt door een meetbaar systeem. CO2-krediet is dat niet.

Barbara Baarsma wil een CO₂-krediet voor burgers en bedrijven. Daarmee mag je dan vliegen en autorijden en douchen en barbecueën, maar als het op is gaat er een rode streep door je vakantievlucht en je houtbestelling, en komt iemand van de Rabobank de overheid een zegelslot aan het kastje voor je CO₂douchemuntjes hangen. Foei, klimaatvervuiler! Maar, zo zoet Baarsma het zuur: je kan je CO₂-krediet ook verkopen! Dan krijg jij wat extra doucheminuten en kan Sander Schipholjengel gewoon naar Kroatië en Zweden blijven vliegen voor Volkskrant & NPO, zonder lange rij Gewone Mannen & Vrouwen die zijn vliegplezier bederven met lange wachttijden bij check-in & kofferband.

Maar hoe geweldig klimaatneutraal heerlijk elitair dit systeem ook klinkt: het is onmogelijk. In alinea 1 van dit opstel staat namelijk dat het niet kan: CO₂-krediet wordt, in tegenstelling tot Echt Valutasysteem, niet gedekt door een meetbare standaard. Met 1 euro krediet weet je precies wat je kunt. Namelijk: iedere dag een beetje minder dan een dag eerder vanwege de torenhoge inflatie en stijgende belastingen en accijnzen op primaire levensbehoefte zoals voedsel, energie en brandstoffen. Maar waar is een CO₂-krediet aan gekoppeld? Welk fundament ligt daar onder, anders dan een ideologische overtuiging over de (verslechterende toe)stand van het klimaat? Dekt Moeder Natuur de waarde of zo? Is er een Bankier van de Magmabol?

In de huidige stikfstofcrisis stikstofdiscussie stikstofruzie stikstofoproer weten we dat de stik die Schiphol stoft niet gemeten is in de modellen, dat de kaart van Gelderland binnen twee weken volkomen van kleur kan verschieten en dat Waddeneilanden waar geen boer of auto te vinden is, gedupeerd worden door stikstofwind uit Denemarken en Duitsland. Bepaald geen geloofwaardige uitgangspunten om een (sociaal) kredietsysteem voor het klimaat op te baseren. Behalve een waardedekking moet een monetair systeem ook vertrouwen krijgen om te kunnen bestaan. Maar vertrouwen is een doodgeboren kindje bij het CO₂-idee van blonde bankier van de blaséwereld Babs Rabaarsma, tenzij we op de beursvloer van het publieke debat een handelswaarde gaan toekennen aan luide hoongeluiden.

Als Nederland zo'n systeem invoert, hoe gaan we dat dan gelijktrekken met andere landen? Als je in Nederland een CO₂-budget krijgt, dan boek je toch gewoon je volgende vliegvakantie vanaf Zaventem of Dortmund? Lekker met de trein daar naartoe, krijg je misschien nog wel CO₂-rente op de koop toe wegens duurzaam reizen. Dus: net als met de euro in de EU, of (nu nog) de dollar internationaal, zal er een standaard moeten komen. En ook dan blijf je met omwisselperikelen zitten, want wie bepaalt welke landen wat meewegen in hun industrie, luchtvaart, natuur en de miljard overige facetten die gewogen kunnen (en zullen) worden om krediet te bepalen? Als Rutte IV aka Kaag I luchthaven Schiphol al buiten beschouwing laten om hun Grote Boerenmoord te kunnen uitvoeren, wat denk je dan dat de regimes van Amerika, Rusland of China zullen doen om voor hen zwaarwegende "bedrijfsonderdelen" van hun naties te beschermen tegen klimatologische willekeur van een individueel CO₂-budget?

Maar ook op kleinere schaal is het een onmogelijk systeem. Zo is een Amerikaanse paardenkracht niet evenveel waard als een Europese paardenkracht, hoe moet je daarover CO₂ berekenen? Is er in bredere zin een omwisselkoers voor een monetair systeem dat letterlijk bestaat uit bestandsdelen van lucht? In de echte economie (die met muntjes en briefpapier dus - nu nog wel althans) kennen we de Big Mac Index, uitgevonden door The Economist in 1986, toen het nog een economenblaadje was en geen woke greenwashing-glossy, om inflatie en valutaverschillen te meten aan de hand van de prijs van een Big Mac in verschillende landen. Hoe gaat Baarsma dat met haar CO₂-norm doen?

In de Op₂-uitzending van dinsdagavond weet ze niet eens of haar ecologische sociale asociale kredietsysteem gebaseerd moet worden op het voorkomen 1,5 graad opwarming, of 2 graden. "Dat is een keuze die we maken." Nee schat, dat is geen "keuze die we maken", wat is dat toch met die elitaire arrogantie dat de mens een thermostaat op de aardbol kan schroeven waar we naar hartelust aan kunnen draaien, als je het maar koppelt aan een parallelle economie die een CO₂-kredietsysteem zou moeten zijn? Het is een systeem van schuld en zonde, zedig vanaf de Rabokansel via de televisiepreekstoel de argeloze huiskamer in gegeseld.

"Kritiek is een luxe", dus hier is een alternatief

"Kritiek is een luxe als je niet met een alternatief komt", zegt Babs Blaatsma, dus hier is ons alternatief: stap eens af van dat naar Marxisme meurende klimaatsocialisme en de naar religie riekende zondvloedretoriek en investeer in een betere aardse, rationele marktwerking in een gezond kapitalistisch systeem. Je weet wel, zo eentje met échte checks & balances waarmee Amerikaanse banken geen in bladgoud gewikkelde stronthypotheken hadden kunnen verkopen, of waarmee Europese politici de euro nooit hadden kunnen invoeren omdat te veel deelnemende landen niet aan de door henzelf gestelde eisen voldeden. Zo'n systeem zou ook minder overheidsbemoeienis achter voordeuren moeten krijgen, niet meer zoals wij bijvoorbeeld kennen met het doodzieke Toeslagensysteem, maar juist met meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid in het huishoudboekje.

Want het antwoord voor de aanpak van klimaatverandering, als je dat zo graag wilt, is niet meer dwang via op voorhand al failliete systemen. Het antwoord is méér welvaart. Meer rijkdom, meer bestedingsruimte, meer poen. Money money money. Kapitalisme met vrijhandel, dat is de weg. Hoe rijker, welvarender én vrijer een land is, hoe groter de kans dat burgers bereid zijn een deel van hun welvaartsoverschotten in "het klimaat" te investeren. Barbara Baarsma is zelf het levende bewijs: mensen waar het heel goed mee gaat, die wél iedere maand de gasrekening kunnen betalen en die de halve wereld rond vliegen om voor drie- of viercijferige uurtarieven praatjes te houden over CO₂-kredieten waarmee zij hun eigen ecologische zonde naar anderen proberen te verleggen, dát zijn de mensen die de tijd en het geld hebben om zich druk te maken over de opwarming van de aarde. 

Wereldwijd gezien maken de meeste andere mensen, lieve Babs, zich vooral zorgen over de opwarming van hun volgende maaltijd.

Reaguursels

Inloggen

Mijn alternatief kost niets, gewoon niet druk maken om CO2 en het klimaatverhaal zien als een vervelend sprookje.

Zoelense Hobbyboer | 04-08-22 | 08:05

CO2 is gewoon een luxe product. Wie wil er kopen, ik adem de hele dag uit nl.
Maar even niet om het eoa. Valt het jullie niet op dat de meest debiele en achterlijke gevaarlijke idiote voorstellen bij vrouwen ad top vandaan komen? Zie Kaag, Halsema, eindeleven dame, deze Babs, Pelosi en nog wel een heel stel (absolute uitzonderingen daargelaten). Volgens mij is het diversiteitsgezeik nu wel ontkracht. Vrouwen moeten we niet hebben op topposities want dan krijg je dit. Ze zijn nog veeeeel erger dan elk willekeurige man.

richardsp1 | 04-08-22 | 08:04

Als je veronderstellingen niet kloppen, dan is de rest van je verhaal ook BS. Er is geen klimaat”crisis”. Er is een beperkte opwarming die weinig schadelijk is. Deze opwarming kan zijn veroorzaakt door de mens, door afnemende luchtvervuiling, door verstedelijking, door cycli van de zon, of door onbekende factoren. Niemand weet in welke mate welke factor bijdraagt. Wat de oorzaak ook mag zijn, er zijn ook veel voordelen aan een iets warmer klimaat.
Iedere crisis heeft zijn opportunisten: Socialisten zien een drukmiddel voor herverdeling. Milieuclubs ruiken hernieuwd bestaansrecht. Ondernemers kwijlen bij windmolenpoen. En politici eisen macht, geld en invloed. Wat de opportunisten ook mogen schreeuwen, ze willen vooral zichzelf redden en niet de aarde.
Barbara Baarsma. Econome. Verhandelbare CO2-rechten. De zoveelste opportunist die roeptoetert dat haar beroepsgroep de aarde kan redden. Boeien dat we een enge, kille, oneerlijke en totalitaire samenleving krijgen: BB gaat straks berekenen wie wat wanneer krijgt volgens een complex algoritme waartegen je geen bezwaar kunt maken.
Wat BB ook verzint, het zal vrijwel zeker geen meetbare impact hebben op het klimaat. De impact op onze wijze van samenleven zal echter catastrofaal zijn. Geparafraseerd voor dwaze economen: Als een oplossing meer nadelen heeft dan het probleem, dan is het rendement negatief.

Zeddegeizot | 04-08-22 | 07:59

Overheid: ja weet ik maar we gaan het toch doen

priks | 04-08-22 | 07:56

Alle discussies over CO2, NOx en CH4 en analyses omtrent klimaatverandering zijn volkomen zinloos. Dit alles is gebaseerd op de arrogante mening dat de mens in staat is het klimaat te veranderen hetzij warmer, hetzij kouder.

Natuurlijk staan bedrijven en hun aandeelhouders te juichen bij alles wat hun omzet vergroot en vanzelfsprekend is het niet slecht als bepaalde emissies naar beneden gaan, maar ik wil mijn bier graag met CO2 blijven drinken, anders is het niet te zuipen.

Het kwalijkste is de rol van de media. Dat regeringen werken voor lobbyisten is al lang bekend, maar wat hebben de media voor belang kritiekloos achter elke mening aan te lopen en hun hersenspoelmachine aan te zetten, over klimaat, "gender", mensentint etc?

bergsbeklimmer | 04-08-22 | 07:31
-weggejorist-
Hadena | 04-08-22 | 03:14

Toch wel knap dat de meest ‘slimste’ de meest makkelijke oorzaak van alles wat er gebeurt niet kunnen willen benoemen. Ik geef je een ‘m’ en nog een ‘n’ en ‘s’. Je mag 3x raden. Het voelt alsof we de armpjes van een Tyrannosaurus zijn. Nutteloos en gedoemd om te mislukken.

Weazel | 04-08-22 | 01:50

Cruise schip dampt per dag net zo veel 'slecht voor het klimaat' gassen weg gelijk aan 87.000 oude diesel autotjes.
Vrachtschepen, duizenden die 24/7/365 nog meer rommel de lucht in jagen. En wij als inieminie landje gaan dat klimaat redden met Co2 tax. Verzin je niet.

Bong-Grijp | 04-08-22 | 01:40

De euro en de dollar zijn ook afspraken, want je kunt ze niet eten. Je kunt er niets mee doen zodra anderen er niet meer in geloven.
CO2 beprijzing gaat ergens over: iets meetbaars. Dus veel van dit artikel is gelul. Maar dat zijn we gewend van populistisch rechts.
Evenals het Trumpiaanse kleuterschoolachtige verdraaien van de naam van je tegenstander.
En dan de rechtse oplossing: gewoon kapitalistisch doordraaien! We zouden de klimaatdoden eens, als rechtse doden, want rechts heeft consistent klimaatschade ontkent, af moeten wegen tegen de Mao en Stalin doden. Kon wel eens dat rechts al op meer doden zit.

cugel | 04-08-22 | 01:29 | 4

Wat een populistische tegel Cugel vol met hyperbolen.en valse aannames. Lees het stuk van van Rossem nog een keer rustig door want u hebt er niets van begrepen.

therealbraindump | 04-08-22 | 08:03

Jezus cugel….
Dit is misschien wel je slechtste tegel ooit.
Wat een dom geouwehoer, verschrikkelijk gewoon.
Ik ben verbijsterd dat iemand zoveel onzin in één reaguursel kan verpakken.

Ruimedenker | 04-08-22 | 08:11

Nog nooit was er zo weinig armoede. Dat is een verdienste van kapitalisme. Als men in armoede leeft en van boterham naar boterham leeft is het klimaat het laatste probleem. Dan wordt het ineens aantrekkelijk om te gaan stropen en hout te gaan zagen in het bos in de winter voor wat warmte. Dat is niet bepaalt goed voor natuur en klimaat lijkt me.
Dus dat moet je voorkomen. Die klimaatvernietigers kun je dan het best afschrikken met draconische maatregelen.
Grootse hervormingen om utopische idealen te verwezelijken, miljoenen mensen zijn er voor over de kling gejaagd en gevangen gezet.
You can’t make an omelet and eat it too.

Als er klimaatdoden vallen dan is dat op het conto van dit soort megalomane plannen te schrijven wanneer die worden uitgevoerd. Voorlopig is de mens zo succesvol dat de bevolking groeit door dar men steeds ouder wordt er dus juíst minder mensen sterven. En wat nog briljanter is (of misschien een problerm) is dat het geboortecijfer wereldwijd daalt waardoor de bevolking op termijn slinkt. Geef de mensen (de natuur) de ruimte en het komt goed. Ga je ermee bemoeien en veeoorzaak allerlei onvoorziene problemen.

Ideologische deugkanker is vele male schadelijker dan welke verzonnen crisis dan ook.

Kortom u verkoopt ideologische ononderbouwde onzin en zit vast in wij (de moreel verhevenen) en zij (de verwerpelijke mens dodende klimaatvernietigers) denken.

ratelaar | 04-08-22 | 08:13
▼ 1 antwoord verborgen

Als ik deze winter niet voldoende CO2 punten meer heb om te mogen stoken of koken, mag ik dan bij jou ?

grapo | 04-08-22 | 01:06

Als ik het me goed herinner was het Maestro (of 1 can de andere grote creditcard aanbieders) die in 2020 een overeenkomst had getekend met de VN om precies dit te gaan doen; Alles wat gekocht kan worden gaat een CO2 score krijgen.

Dat Barbara hier mee komt, heeft zij (of de Rabobank) dus echt niet zelf bedacht. Ze is alleen maar "de pan aan het voorverwarmen".

Overigens; Hier in Noorwegen krijg ik in de app van de supermarkt overigens sinds begin dit jaar ook al te zien, hoeveel (en of dit gemiddeld meer of minder is) CO2 mijn aankopen veroorzaken. (Ik wil hiermee alleen maar aangeven dat dit in een aantal landen dus ook al door andere bedrijven dan alleen banken
ingevoerd aan het worden is)
Nu is het allemaal nog onschuldig, maar zodra we straks wat meer radicale milieu politici op het pluche krijgen is het realtief gemakkelijk om iedereen in het keurslijf te stoppen.

Borrom | 04-08-22 | 00:48 | 1

Ik zou alleen nog maar contant betalen....

EenGoedBegin | 04-08-22 | 01:55
-weggejorist-
Ervaringsdeskundige | 04-08-22 | 00:17
-weggejorist-
Ervaringsdeskundige | 04-08-22 | 00:11

"Als ik wil vliegen koop ik CO2 rechten van iemand die het vliegen niet kan betalen"

Nee trut,als je echt zo om het milieu geeft dan moet je niet wíllen vliegen.
Uit overtuiging.

chausson61 | 04-08-22 | 00:10

Dus persoon A, B en C krijgen ieder 5 CO2 punten.
A en B houden van verre vakanties en kopen de punten van C
Wat is dan de CO2 winst?
Juist, nul

Dit is gewoon een opmaat naar een digitaal controlesysteem, verkocht als milieuwinst, gemak, veiligheid, enz.

LonelyWanker | 03-08-22 | 23:50 | 3

Nee, want de arme sloeber die toch niet kan vliegen die krijgt dan een extra zakcentje voor een ijsje of een patatje met! Win win!

Zapata10 | 04-08-22 | 00:15

@Zapata10 | 04-08-22 | 00:15: A & B vliegen toch wel, maar door de extra centen die C nu krijgt kan hij meer consumeren; oftewel het klimaat gaat er op achteruit.

Borrom | 04-08-22 | 00:37

Barbara komt met een typische D66-oplossing. D66'ers kunnen blijven vliegen, maar kunnen zich tegelijkertijd goed voelen omdat ze een arme sloeber een aalmoes hebben gegeven door zijn CO2-rechten te kopen. Voor D66'ers een win-winsituatie. Niets van je luxeleventje inleveren en je toch sociaal voelen.

MAD1950 | 04-08-22 | 01:52

Volgens mij betekent het dwaze plan van de Rabobank econoom Barbara Baarsma concreet voor de burger de invoering van een rantsoeneringssysteem zoals ook wel wordt ingezet tijdens oorlogen en bij een centraal geleide planeconomie. In de kern zegt baarsma dat zij geen vertrouwen heeft in het huidige kapitalistische systemen en dat de co2 uitstoot nooit goed gereflecteerd kan worden in de prijzen van goederen en diensten, een totale gotspe.

therealbraindump | 03-08-22 | 23:45
-weggejorist-
RGV42 | 03-08-22 | 23:23

CO2 bestaat en de uitstoot kan worden gemeten. Er bestaan LCA-methoden om dit ook voor producten te doen. Er rammelt van alles aan het voorstel, maar er ligt toch wel iets onder?

Me_Giant | 03-08-22 | 23:20 | 1

Het is nog erger dan crypto en dat zou al niet deugen volgens banken.

Nichtsneues | 03-08-22 | 23:29

Het alternatief is ook geen bijster veelbelovend vooruitzicht. We zijn straks met 11 miljard. Op het niveau van Nederlandse welvaart gaan die mensen ca. 5,5 keer zoveel consumeren als de aarde duurzaam kan voortbrengen. Dan moeten we in een jaar of 50-100 dus een efficiëntie slag van meer dan een factor 5 hebben gemaakt om het houdbaar te maken.

Me_Giant | 03-08-22 | 23:18 | 1

Ja en dat gaat dus niet gebeuren.

Wim_Kut | 03-08-22 | 23:28

Het aflatensysteem was in feite ook gebaseerd op lucht

BASinnic | 03-08-22 | 23:02

Negeren

Happy People | 03-08-22 | 22:36

Gewoon doodzwijgen en geen aandacht schenken aan die Barbara..

Southpark | 03-08-22 | 22:29 | 1

Aan wie?

DeJemelscheet | 03-08-22 | 22:53

Het gaat er niet om of het systeem wel of niet deugt:

We willen helemaal geen systeem !

Elk systeem beperkt de vrijheid, en we hebben in bEUrocratië al honderden systemen !

Tee Of Cup | 03-08-22 | 22:25

Het wordt tijd dat het fundament onder de CO2 hoax getrokken wordt.

Iedereen die meent dat CO2 ook maar de geringste invloed op ons klimaat (hoe is dat ook alweer gedefinieerd?) heeft, spoort niet lekker.

Ook dit is een non-existent spook gecreerd in klomaatmodellen vol van valse aannames en een bedachte feedback (forcing) die alleen in klimaatmodellen bestaat en diens existentie enkel en alleen door uitkomsten van die klimaatmodellen ‘bewezen’ is.

In de reeële wereld nooit waargenomen/wetenschappelijk beschreven.

Onkel Bratwurstbude | 03-08-22 | 22:20 | 1

Onzin. Hoogleraar Barbara zegt net dat je door het instellen van een CO2 paspoort tot aan de thermostaat van de aarde kan reiken.
Zij gaat dat persoonlijk voor ons instellen.
Het is aan jou of het een halve of een hele graad reductie wordt.
Als het jou niet boeit, soit.
Je doet het voor een ander.

entredeuxverres | 03-08-22 | 22:38

Dit hele klimaatgeneuzel riekt naar dezelfde truc waar "het geloof" de meesten van ons de afgelopen 3 a 4000 jaar al laat intrappen! De vader, zoon en de heilige geest (zelf invullen naar gelang) en natuurlijk de maagd maria, die is al duidelijk, Greta -von- Thunenberg! Mensen trappen er net zo gemakkelijk in als in het begin van het geloof. Verspreid angst, doem en het einde der tijden en de lemmingen volgen slaafs. Ze dragen allemaal hun aflaat bij om een plekje in het paradijs veilig te stellen! De olifant in de kamer (overbevolking en drang tot welvaart voor eenieder) blijft wederom onbesproken.

VerganeGlorie | 03-08-22 | 22:19

Hoe blond moet je zijn om dit bepreek baar te maken?

kuus | 03-08-22 | 22:18

Je hebt economen,of financial engineers zoals ze zichzelf nog wel eens durven noemen nodig, om gebakken-luchtkastelen te verkopen.

JohnKarma | 03-08-22 | 22:17

Op de Joop houdt Han van der Horst een pleidooi voor het idee van Barbara Baarsma. Dan weet je eigenlijk ook al genoeg.

KeesBruin | 03-08-22 | 22:16

Het klopt inderdaad dat de valuta niet gedekt zijn en dus kansloos. Vreemde is wel dat er een hoop mensen bestaat die hier blijkbaar toch vertrouwen in heeft; exact hetzelfde geldt immers ook voor alle cryptovaluta.

Drosofila | 03-08-22 | 22:11

Deglobalisatie is volgens mij gewoon de oplossing. Zelf maken, opleiden, bouwen, ontwikkelen. Een diverse verzameling van allerlei kwaliteiten in de eu en onze bondgenoten. Dus geen verslaving aan meuk uit China, gas uit Rusland en olie uit Saudi-Arabië. Dan moet je je eigen broek ophouden en gaan we snel genoeg duurzamer leven. Zal zeker niet op elk vlak werken, maar elk begin helpt denk ik dan.

TheManiac | 03-08-22 | 22:01 | 2

Strategische goederen kun je inderdaad maar beter in bevriende landen laten produceren. Maar globalisering heeft heel veel welvaart gebracht en miljoenen mensen van de armoede gered.

Après toi | 03-08-22 | 22:06

Dus als jij je eigen mais gaat verbouwen gaat de riolering in Duitsland trager water afvoeren zodat er minder overstromingen zijn in hun Delta? Of gaat de zon dan minder hard schijnen? Gaat er meer water gebufferd worden? Alles wat ze doen is meer belasting en meer gelul. Geen oplossingen van mensen met fatsoenlijke visie die hout snijdt. Delta werken oid. Niks.

Denkhetnjet | 03-08-22 | 22:07

Een alternatief voor f*cking wat dan? Dat mens heeft geen idee, te veel lullen met ex astronauten die de aarde zien als een blauw ei, geen idee van geologische tijdschaal; noem maar op.
MAAR ..... zal ik je een geheimpje verklappen. CO2? het zal ze bij de Rabo aan de reet roesten. Zij willen gewoon overal prijskaartjes aan hangen en vervolgens handel drijven in "dingen" waar zo'n prijskaartje aan hangt.

fokkewoelf | 03-08-22 | 22:00

Speerpunten, zout, dierenhuid, goud, zilver, diamanten, kraaltjes, spiegeltjes........

Kunnen we niet beter terug naar ruilhandel ?
Heej Jaap ik kom morgen je dakgoten opknappen voor een zak aardappelen en drie kippen.

Ik wil die politici, coaches en bullshit-baantjes-figuren zien kruipen voor een afgebroken deurklink....

Piet-Kietelaar | 03-08-22 | 21:52 | 1

Daar gaan we naar terug zodra het contante geld wordt afgeschaft. Dan ontstaat er een parallel systeem

WillemWordtWakker | 03-08-22 | 22:14

We werken niet aan een beter klimaat voor dd aarde (die redt zich wel, gezien de historie), maar aan een klimaat, waarin de mensheid het beste floreert. Dat andere organismen misschien graag MEER CO2 willen, is daarbij niet interessant. Laat de mensheid gewoon zijn gang gaan, dan zal decedent vanzelf het schip keren, en wordt de mensheid vanzelf aan banden gelegd. Het is pure egoïsme van de jeugd om recht te claimen op een voor hen leefbare aarde.

Leffe Blonde | 03-08-22 | 21:50

“Lieve Babs “ lol. Uitstekend artikel weer van Rossem!

Tiscali-2 | 03-08-22 | 21:48

Ach ja, ze is econoom. To a man with only a hammer in his toolbox, every problem looks like a nail. Technische oplossingen zitten niet in haar gereedschapskist. Er moeten veel meer ingenieurs in de politiek.

Ivoren Toren | 03-08-22 | 21:47

Los van haar proefballonetje; het bankwezen heeft zich uitvoerig bewezen in totaal ongeschikt te zijn als het gaat om maatschappelijke kwesties enigszins eerlijk op te lossen.
Zo lang is de kredietcrisis nog niet geleden. Een wereldwijde crisis als gevolg van bewust uiterst slecht, en zelfs crimineel, beleid door de banken over de hele wereld.

De banken moesten gered worden met belastinggeld. Nooit is er een dankwoord voor gekomen. Bij interviews en in enkele landen parlementaire enquêtecommissies kregen die lui een “sorry” niet uit de arrogante muil geperst. Alleen IJsland heeft enkele bankiers strafrechtelijk vervolgd.

Figuren als Baarsma moeten niet aan een praat tafel zitten, maar aan de leiband gehouden worden.

Nuuk | 03-08-22 | 21:46 | 2

En ook dat was pas nadat Icesave IJsland praktisch failliet had laten gaan.

Ivoren Toren | 03-08-22 | 21:49

De belastingbetaler is er goed uitgesprongen: de aandelen van de geredde banken zijn bijna allemaal met winst verkocht.

Après toi | 03-08-22 | 21:56

Als je nou in eender welk ander tijdperk had verkondigd dat je het doel had de opwarming of afkoelen van de gehele globe te beinvloeden…

Dat was je toch verketterd of verbrand?

Wie zijn die mensen die de warmte van de zon trotseren willen beteugelen en dat ook nog zonder schaamte verkondigen?

Denkhetnjet | 03-08-22 | 21:46 | 3

Hoogmoedswaanzinnigen?

ChalinaRosa | 03-08-22 | 21:52

Mensen die onderzoek hebben gedaan en niet uit hun nek lullen zoals u. Heeft u enig idee wat de wereldbevolking was in “eender welk ander tijdperk?”

Me_Giant | 03-08-22 | 22:58

@Me_Giant | 03-08-22 | 22:58: ik zou eens beginnen met de temperatuur van een klein dorp ofzo, daarna de aarde. Succes!

Denkhetnjet | 04-08-22 | 06:03

Dat het waanzin is gaat ze er absoluut niet van weerhouden om het toch te proberen in te voeren. De burgers betalen wel, ook voor de kapitaalvernietiging en chaos die hiervan het gevolg zal zijn.

Ivoren Toren | 03-08-22 | 21:42

Ben benieuwd hoe de gemiddelde veganist hier over denkt. (Niet eigenlijk)

U wilt een kiwi en een paar eetlepels quinoa? Dan bent u binnen 1 week door uw jaarlijkse Co2 budget heen. Maar we hebben ook nog boerenkool... Oh, sorry, dat komt tegenwoordig uit Spanje. Dat scheelt, dan bent u pas over 2 weken door uw budget heen.

Stonecity | 03-08-22 | 21:40 | 3

Ha en dan CO2-groepsvakanties die het break-even punt hebben meegerekend:
"3 weken Nieuw Zeeland en eet u scheel aan kiwi's! (let op, 8 kiwi's per dag om uw jaarlijks CO2 budget te matchen, eet u meer, dan verdient u meer!)"

Kouwe Kees | 03-08-22 | 21:47

Tegenover vlees bedoelt u? Die paar honderd kilo voer voor uw biefstuk worden ook geïmporteerd.

Me_Giant | 03-08-22 | 23:00

@Me_Giant | 03-08-22 | 23:00: Ooit van grass-fed gehoord?
www.hesseling.nl/wat-is-het-verschil-...
En daarom moeten we de boeren houden en de onmenselijke mensenimport stoppen.
En nee, ik ga geen zooi eten waarvoor oerwouden worden gekapt, en dat hierheen wordt vervoerd met zeer vervuilende schepen. Mijn darmen zijn gemaakt om ook voordeel te halen uit het eten van vlees.

ffnietnu | 04-08-22 | 07:49

Ze doen maar.Stook met petroleum die ik in Belgie haal.Voor het overige betaal ik alles contant,behalve GS.Hoeveel rechten kost dat eigenlijk; lid zijn van GS?

pim achtertuin | 03-08-22 | 21:40

Zou mooi zijn als dit d666 weer een zetel zou kosten

Jansen63 | 03-08-22 | 21:38 | 1

Alle zetels als het even kan.

ChalinaRosa | 03-08-22 | 21:54

Vind het anders best een prestatie om met zo'n naam zo ver de carriereladder op gerold te zijn.

Nescio73 | 03-08-22 | 21:35 | 1

Hulde voor dit reaguursel.

djmarco2 | 03-08-22 | 22:23

Verder ben ik van mening dat elke discussie en het daardoor zoeken naar betere oplossingen, voor dit niet bestaande probleem, vermeden moet worden.
Het is juist de bedoeling een zogenaamde discussie op gang te brengen door dit soort ballonnetjes.
De goegemeente een bot toewerpen dat ze niet accepteren en hen vervolgens een minder slechte oplossing laten bedenken.
Ondertussen ze wel laten wennen we aan het idee dat hun bullshit idee levensvatbaar is.
Laat je niet voor het karretje spannen van het banktuig en ander tuig,
dat echt niet het beste voorheeft voor de planeet, laat staan voor jou.
Keihard weigeren is de enige manier om de plannetjes te ondermijnen.
Nee is Nee. Geen discussie mogelijk. Niet meedenken.

entredeuxverres | 03-08-22 | 21:32

Echt kapitalisme is nog niet geprobeerd, dat is precies de redenering die de communisten hebben, echt communisme is nooit geprobeerd. Kapitalisme heeft een hoop mensen uit de armoede getrokken maar de scheuren in het systeem zijn ondertussen toch wel redelijk zichtbaar. De taart wordt steeds oneerlijker verdeeld, hard werken geeft geen garantie voor brood op de plank en als er stront aan de knikker is en er een rekening te betalen is dan ontspringt de 1% keer op keer de dans

Terra | 03-08-22 | 21:31

Mooi gezegd van Rossem en een uitstekende beschrijving van een alternatief dus daar kan ze niet over zeuren.

Jan van Haerlem | 03-08-22 | 21:29

En dan nog wat. Praatjes vullen geen gaatjes. Tenminste, ligt er natuurlijk aan wie spreekt. Babs zal het met het zelfde co2 budget moeten doen als een ander. Vertellen hoe het moet kan iedereen, het doen is wat anders. Pas dan is het geloofwaardig

Mark van Leeuwen | 03-08-22 | 21:23 | 1

Ik ben ze genoeg tegengekomen in mijn vakgebied de gaatjes die met praatjes gevuld waren, niet al te fraai.. de gaatjes die in de mond van vrouw smoelensmid ooit in 1982 werden gevuld , zijn net bij de halfjaarlijkse controle bij de collega weer goed door de test gekomen .. ongelooflijk haribo witte vullingen die het 40 lange jaren hebben volgehouden, dat moet wel een heel goede smoelensmid zijn geweest ;)

Smoelensmid | 03-08-22 | 23:21

Wat is het volgende? Mensen met overgewicht? Want die hebben ook wel veel CO2 indirect geconsumeerd, laat staan dat het vervoeren van de persoon in bijv. lift, trein, auto meer energie kost.

martn | 03-08-22 | 21:23 | 1

De rokers waren al de pissang dus je kunt er op wachten

Mark van Leeuwen | 03-08-22 | 21:24

Wel zo efficient als mensen onder een bepaalde inkomensnorm gewoon niet meer met vakantie mogen.
Een en ander kan prima door onze Belastingdienst geregeld worden.

funda | 03-08-22 | 21:22

Om eerlijk te zijn heb ik iets soortsgelijk binnen familiekringen ook voorgesteld. Blijkbaar ben ik een vreselijke oetlul maar mijn gedachtengang was dat mensen die niet op vakantie kunnen toch wat extra kunnen verdienen. En bij schaarste stijgt de prijs.

Maar wel elke wereldburger dezelfde hoeveelheid CO2 credits.

Bootvisser | 03-08-22 | 21:18 | 2

Overigens niet mijn droomscenario maar als het echt allemaal zo erg is met de CO2 wel een eerlijke oplossing.

Uiteraard uitgeven en gebruiken op eigen naam.

Bootvisser | 03-08-22 | 21:20

Dan moet je je straks verschuilen in de Amazone wil je nog een normaal level leiden. Blijkbaar is er niemand die bedenkt dat de wereldbevolking verkleind moet worden.

martn | 03-08-22 | 21:24

Ik vond die Sandra Flipper toch wel prettiger overkomen - lebber.

HogeNood | 03-08-22 | 21:17

Overigens snap ik niet helemaal wat Van Rossem bedoelt met het idee dat zo'n CO2 stelsel "nergens aan gekoppeld is", zoals het monetair systeem dat wel is (of zou zijn, de goudstandaard is immers verlaten).
Mestquota of melkquota zijn ook niet aan een of andere standaard gekoppeld, maar ze bestaan wel degelijk, en er wordt in gehandeld ook, voor harde Euro's. Het onderliggende systeem daarvoor is het monetaire stelsel.
Dus wat dat betreft zie ik geen direct beletsel voor een eventueel CO2-systeem. Maar op andere terreinen, organisatorisch, qua controle en mogelijkheden tot afdwinging lijkt het me totale luchtfietserij. Dit gaat niet gebeuren, want het kan gewoon niet.

KeesBruin | 03-08-22 | 21:15

De goudstandaard is in 1971 al verlaten op initiatief van Nixon.
Sterker nog, de IMF verbiedt het koppelen van valuta aan goud.
Daarom kan er dus onbeperkt geld geprint worden.
Er zijn ook twijfels over de hoeveelheid goud dat in Fortknox nog aanwezig is. Niemand mag er in om te verifiëren.
De waarde van geld is gebaseerd op hoop, geloof en liefde voor Lagarde, niet op goud.

entredeuxverres | 03-08-22 | 21:13 | 2

Gelukkig blijft de prijs van een gram goud precies een goudgram.

funda | 03-08-22 | 21:17

Ok, geloof en hoop kan ik nog billijken, laat de liefde maar voor anderen

sgaapje | 03-08-22 | 21:19

Ach, die Co2 krediet komt er helemaal niet, dat is ook nooit de bedoeling geweest en haalbaar. Het is weer de aloude Nederlandse politieke truc voor als men de burger geld uit de zakken wil kloppen; eerst doe je een voorstel dat dusdanig buitenproportioneel is dat je iedereen volkomen in de gordijnen jaagt, daarna kom je met het bedoelde plan dat halverwege zit qua belastingen en kosten, en het hele volk slaakt een zucht van verlichting .... Pfff, het valt gelukkig nog mee, en het volk is er weer met boter en suiker ingetuind, betaald, en is nog blij en dankbaar dat het uiteindelijk nog meeviel.
Een truc die we toch ondertussen zouden moeten doorzien, al neemt de woede en emotie vaak bij de totaal debiele plannen als die van kutje Baarsma in het begin de overhand.

me163komet | 03-08-22 | 21:13 | 1

Ik denk dat de meeste mensen deze truc zo langzamerhand wel doorzien.
De boeren doorzien het in ieder geval wel.

ChalinaRosa | 03-08-22 | 21:34

Gewoon een proefballon van het WEF ( waar ze lid van is )
Dit gaan we vaker zien, de volgende keer gieten ze het in een iets andere vorm.

LonelyWanker | 03-08-22 | 21:13

Mensen kunnen "hun overschot aan rechten verkopen aan mensen die wat tekort komen". Het punt is alleen, dat de mensen die een eventueel 'overschot' hebben weinig geld hebben, en de mensen "die wat tekort komen" juist goed in hun slappe was zitten, en met dat geld de rechten van de paupers willen kopen.
Dat is natuurlijk typisch D66-gelul. Rob Jetten wilde, geconfronteerd met zijn overenthousiaste vlieggedrag, best een vliegtax betalen. Zo is het, de D66'er met poen betalen wel, en het plebs blijft aan de grond.
Hoe arrogant wil je het hebben?

KeesBruin | 03-08-22 | 21:10 | 4

@LonelyWanker | 03-08-22 | 21:16:
Ze krijgen dan wel korting op de bakfietshuur.
Torremolinos is best aan te fietsen zolang je de tolwegen mijdt.

funda | 03-08-22 | 21:20

@funda | 03-08-22 | 21:20: Alles is te fietsen, wij hebben onze voormalige B&B beschikbaar gesteld voor warmshowers dot org en het is fascinerend te zien wat mensen helemaal af fietsen, van London naar China en van Duitsland naar Marokko en terug heel Europa rond en van oost naar west kust USA.. fantastische verhalen kunnen deze mensen je vertellen wel wat mooier dan het gemiddelde Cor en Don relaas.

Smoelensmid | 03-08-22 | 23:27
▼ 1 antwoord verborgen

"Kritiek is een luxe als je niet met een alternatief komt", want een BULLSHIT.

Ok meneer, we gaan uw huis in de fik steken want u heeft een kakkerlakkenplaag.

Als je geen goed alternatief hebt is het in de fik steken van je huis niet ineens een goed idee.

peterdh | 03-08-22 | 21:10

Rete leuk idee

onbekend | 03-08-22 | 21:09

In Birmingham ging de verwarming uit op een koude December nacht. Mijn Pakistaanse vriend klom z'n bed uit. Hij sliep al met een winterjas. Krakkige trap af, pakte een plastic stokje en stak dit in de muur. Zo, pre-paid energie. Kostte maar bijna het dubbele.

GeheidEenGeit | 03-08-22 | 21:06

Ik verkoop mijn CO2 en ga wel wild poepen.

HaaiBaai | 03-08-22 | 21:05 | 2

stinkerd....

onbekend | 03-08-22 | 21:10

Zonde, binnenkort kun je je gedroogde uitwerpselen via het Timmerfrans-initiatief aan iedere EU-burger verkopen.

funda | 03-08-22 | 21:11

Lang stuk. Terwijl de analyse toch vrij simpel is: hebben we een probleem, zoeken we daar een niet beknottende oplossing voor.

Als oplossing voor het probleem van de uitstoot van meerdere schadelijke stoffen wordt gebracht het beknotten van activiteiten die die uitstoot bevorderen. Of zoals hier, heffingen op die activiteiten.

Dat gaat niet tot meer duurzame processen/ activiteiten leiden, ik denk juist het tegenovergestelde.

Osiris | 03-08-22 | 21:05

Asia Pacific is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de CO2, veroorzaakt door verouderde energieopwekking en een snel groeiende bevolking met een toenemende welvaart (er wonen nogal veel mensen buiten Europa en Noord-Amerika) gaat dat meetellen.

C02-Gemorrel hier gaat weinig uitmaken op het geheel. De grote winst zit in Asia Pacific en Afrika zal spoedig volgen.

De bevolking van Europa en de VS is toegenomen maar CO2 uitstoot is afgenomen. Dat lukt nog niet in Asia Pacific en Afrika.

AdvocatusDiaboli | 03-08-22 | 21:04

Babs Baarsma doet gewoon een communistische duit in het zakje. Alleen is de currency van de toekomst een molecuul genaamd CO2. Daarvoor bestaan geen digitale alternatieven. De banken willen relevant blijven in de postmoderne wereld, zo blijkt. Bewust of onbewust werpt ze hiermee ook alvast een steentje in de publieke vijver, zodat de term "CO2 budget" alvast kan inburgeren. De klimaattechnocraten komen klaar in hun broek van zulke akkefietjes.

Gladiator Fap | 03-08-22 | 21:03

De Rabobank, die boeren miljoenen de neus leende om vooral schaalvergroting door te voeren en de landbouw hebben gemaakt tot wat het nu is. De Rabobank melde hierover, dat ze met de kennis van nu de zaken anders zouden hebben aangepakt. Dan komt die doos van een Baarsma met een CO2 paspoort. Ook hierbij kun je over 25 jaar zeggen dat dit niet zo handig was. Doe het goddomme niet, mens ga toch koken!

pibasso | 03-08-22 | 21:03

Ze hebben natuurlijk al vingerend naar China gekeken.
Daar hebben ze sociaal krediet.
Als je je online negatief uitlaat, verzuimd je moedertje te bezoeken of je vuilnis een dag te vroeg buiten zet mag je voor straf niet in de spits reizen of raak je andere privileges kwijt.

Osdorpertje | 03-08-22 | 21:01
-weggejorist-
Blonde Nel | 03-08-22 | 21:01 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Misschien moeten alle klimaatpessimisten eens naar het onderstaande kijken voordat ze de stekker uit zich zelf trekken:
m.youtube.com/watch?v=zr6CYS9ie5E

Deze mijnheer komt namelijk met oplossingen voor het klimaatprobleem niet met problemen

JeanDragage | 03-08-22 | 21:00

Wanneer je dat mens aankijkt moet het duidelijk zijn. Van de pot gerukt.

demaup | 03-08-22 | 20:58 | 2

Hoe komt zo iemand op die plek dan?

ChalinaRosa | 03-08-22 | 21:39

@ChalinaRosa | 03-08-22 | 21:39: Tja, je moet ook als bank deugen... dus krijg je een zooitje deugers door je strot geramd anders tel je niet meer mee in de polletik.

ffnietnu | 04-08-22 | 07:44

Wacht ff... de aarde warmt op door CO2. En we moeten 15% minder gas gebruiken. Denk u wat ik denk? Win-win!

Gladiator Fap | 03-08-22 | 20:57 | 2

Ik doe mee, ga zelfs 20% minder gas gebruiken, heb al een elektrisch straalkacheltje gekocht.

jan huppeldepup | 03-08-22 | 21:02

@jan huppeldepup | 03-08-22 | 21:02: En dan gaat de stroomprijs omhoog. Houtkachel? Moet je eens kijken wat de houtprijs momenteel is... Laat maar lekker opwarmen, die aarde. Dan kunnen we de verwarming lekker uitlaten.

Gladiator Fap | 03-08-22 | 21:11

Very offtopic, maar je zal maar in Roermond wonen; nu ja, hebben gewoond

Rene Freauger | 03-08-22 | 20:56 | 2

Ja, inderdaad dan komt het nooit meer goed met je

JeanDragage | 03-08-22 | 21:00

De Donderberg, wonen veel Marokkanen.

namur62 | 03-08-22 | 21:29

Ook al ben ik een fervent tegenstander van alles wat er uit de mond komt van mevrouw Baarsma gaat er toch wel van alles mis in dit artikel.
-
De goudstandaard is al in 1971 afgeschaft en sindsdien hebben we fiduciair geld of fiatgeld. Dat is ook een van de hoofdredenen van de enorme inflatie sinds 1971.
-
Een systeem waarbij de waarde van een munt wordt uitgedrukt in het gewicht van een grondstof is een check op degene die bankbiljetten kan drukken. Als er teveel bankbiljetten zijn die niet meer kunnen worden ingeruild tegen een bepaald gewicht in een grondstof verliest dat geld zijn waarde.
-
Bij dit systeem van CO2 krediet lijkt dat in beginsel geen probleem. Het systeem geeft ieder persoon een bepaald krediet en daarmee kan je consumeren. Elke consumptie heeft een C02 waarde. Als bv Nederland als totaal een krediet krijgt voor de gehele bevolking van 1 miljard C02 tokens dan is dat de grens. NL kan niet meer tokens 'bij printen'.

Kaysersoze | 03-08-22 | 20:56 | 2

Voor 1970.had je ook jaren met erg hoge inflatie.

Après toi | 03-08-22 | 21:05

@Après toi | 03-08-22 | 21:05:
Ja, Weimar komt in herinnering.
Daar hebben we later een hoop plezier van gehad.

funda | 03-08-22 | 21:13

KLM is al aangeklaagd voor "greenwashing", je groener voordoen dan werkelijk...

KLM’s CO2ZERO programma laat je Co2 compenseren, bio brandstof tanken (0,1%). Net als de Green Deal van Franske geldklopperij.

KlaagGraag | 03-08-22 | 20:55 | 1

Bedrog wordt alleen op professioneel niveau toegestaan. Ben je niet groen genoeg, dan vind je een paardekop in je zelfverzorgende groentetuin.

Gladiator Fap | 03-08-22 | 20:59

Sorry mevrouw Baarsma, na 27 uur CO2 hijgen en puffen tijdens deze bevalling is de enige optie die rest uw nieuwgeboren CO2 neutraal te maken.

puszuiger | 03-08-22 | 20:54

Dit moeten ze juist met stikstof doen. Meeste boeren in Denemarken en Duitsland hebben nergens last van. Dan kopen wij hun stikstofrechten en hun norm gaat naar beneden die ze nu toch niet halen.

YoMoms | 03-08-22 | 20:53

Tenenkrommend. Dit is zo’n verschrikkelijk kansloos project waardoor ik me afvraag waarom deze vrouw überhaupt nog uitgenodigd wordt. Als je er even 5m voor gaat zitten, hebben jullie ook gedaan zie ik, dan bedenk je al 50+ argumenten waarom dit kansloos is. Vanuit privacy perspectief, uitvoerbaarheid, globaal perspectief (ook alle Indiërs een CO2 budget, en wat vindt Amerika hiervan? Etc. ) ongelooflijk wat een slecht verhaal. Geen woorden meer aan vuilmaken, deze vrouw nooit meer uitnodigen, kost alleen maar negatieve fossiele energie. Daar wordt de aarde ook niet kouder van.

Nietdanjatoch | 03-08-22 | 20:53 | 1

De media is al lang opgebruikt en uitgespeeld.

geheelvergeter | 03-08-22 | 21:32

Het wachten is op een zuurstofbudget. Dat zou 66 als muziek in de oren klinken...

Zupschufter | 03-08-22 | 20:51 | 1

Feitelijk is dat hetzelfde als een individueel CO2 budget. Gelukkig kan iedereen de rest van zijn leven zijn adem inhouden en zodoende geen CO2 uitademen. De vraag is alleen nog maar hoe lang dat duurt.

Gladiator Fap | 03-08-22 | 20:54

"Kritiek is een luxe als je niet met een alternatief komt"
Onzinstelling. Klinkt leuk, maar slaat nergens op. Sales en management-bla.
Een dom idee blijft een dom idee.

- Waarom zou u deze stofzuiger niet kopen?
....eh...
- Nou, dan moet u hem dus kopen.

- De aarde is plat.
Maar we kunnen bewijzen dat het niet plat is. Wat het wel is weten we nog niet.
- Als je niet met een alternatief komt is de aarde dus plat.

Moet er diesel in of benzine?
- Doe er maar benzine in
Maar we weten helemaal niet of dat goed is
- Kritiek is een luxe als je niet met een alternatief komt

AdvocatusDiaboli | 03-08-22 | 20:50

Mensen moeten eens ophouden met het onzinnige idee dat de aarde "gered" moet worden. Dit is echt te stom voor woorden. Niets is oneindig, ook aan het bestaan van een planeet komt eens een einde. Is dat erg?
Nee, dat is helemaal niet erg. Zo gaat het nu eenmaal.
En de kromme klimaatpropaganda die mevrouw Baarsma verkoopt, is even ondoordacht als zinloos.

Gravin v Kippenbouth | 03-08-22 | 20:50 | 4

Nou aan de mensen komt een einde en wellicht ook aan een andere zooi soorten dieren en planten. De aarde suist nog wel een paar miljard jaar door.

knutsel_ | 03-08-22 | 20:57

@Gladiator Fap | 03-08-22 | 20:55:-
'Op het moment dat' >>
'Zodra'

HogeNood | 03-08-22 | 21:02
▼ 1 antwoord verborgen

Wordt eenieder dan ook gekort op zijn CO2 budget bij het importeren van nieuwe Nederlanders?! Er zal tenslotte sprake moeten zijn van een bepaald CO2 plafond van waaruit het CO2 budget verdeeld moet worden. Dus hoe meer mensen, hoe minder CO2 budget.

EEGlivesagain | 03-08-22 | 20:48 | 1

Daarvoor worden uit het buitenland CO2 certificaten duur ingekocht. Zitten leuke verdienmodellen aan. Ben je ook uitgenodigd om daar over te vergaderen, of ben je stemvee?

GeheidEenGeit | 03-08-22 | 20:55

Geweldig de logica. bb vindt dat iets opgelost moet worden, dus moet iedereen dat vinden. Het enige juiste antwoord is, stik in je nep probleem. Overigens had er journalist in kwestie had BB moeten vragen om ter plekke haar afschriften te laten zien en te verantwoorden. Dan weet ze hoe vies dat voelt

3Xniks | 03-08-22 | 20:48

De Co2 footprint van mensen als Barbara of bijv. Frans Timmermans is die van mij x 1000. Ik ga er dus vanuit dat ze straks komen bedelen dat ze wat certificaatjes van mij mogen afnemen.

Stonecity | 03-08-22 | 20:48 | 1

Angebot und Nachfrage.
*ziet de kassa rinkelen*

knutsel_ | 03-08-22 | 20:59

Je ziet nu al die linkse mensen die het hele jaar door twitteren over klimaat, hun zonnepanelen en Tesla, die het toch niet kunnen laten om in het vliegtuig te stappen richting Azië ("lekker connecten met de lokale bevolking"). Dan vinken ze het CO2-compensatie-bomenplant-vinkje aan bij het boeken van het ticket. Die drie euro vinden ze correct, dan is hun schuldgevoel afgekocht. En daar planten ze echt bomen voor, echt waar! En wat is nou drie euro met je ambtenaren-links-lullen-communicatie-miep-baantje?

memanta82 | 03-08-22 | 20:47 | 2

De reële CO2 compensatie voor een retourtje New York kost 500 euro, las ik op Joop.

Frau_Ferkel | 03-08-22 | 20:56

Precies. Blijf dat volk daarom afrekenen op hun vlieggedrag. Op ieder feestje, iedere receptie of gelegenheid, iedere keer als ze weer de klimaatdeuger uithangen. Het helpt echt. Ze hebben er niet van terug.

NPOlitiekgekleurd | 03-08-22 | 20:57

Ik mag die Barbara wel. CO2 uitstoot beperking om de aarde naar KEUZE 1,5 of 2 graden warmer te maken. Mijn keuze: doe maar 5 graden warmer dan kan de kachel in de winter een stuk lager.

echtpaul | 03-08-22 | 20:46

Bij elke ademhaling stoot U CO2 uit. Het moet verboden worden.

Frau_Ferkel | 03-08-22 | 20:45

Mensen met een bankrekening bij de Rabobank doen er goed aan weg te gaan.

Badr Haary | 03-08-22 | 20:45 | 2

Graag!
Maar vertel me waar naartoe? Het valt tegenwoordig niet mee om ergens een zakelijke rekening te openen (zonder daarbij direct leningen en/of hypotheken af te sluiten.

DatInternetDingetje | 03-08-22 | 20:51

Dat heb ik 30 haar geleden gedaan. Ik vroeg een mantelpakje-kakmadam aan de balie of ik mijn rood-saldo kon aftikken. Na betaling van fl 875,00 vroeg ik haar om een schaar. Ze keek een beetje vreemd op, maar ik kreeg een schaar van haar. Toen knipte ik mijn pasje demonstratief door en melde haar dat ik nooit meer iets met die kudtbank te maken wilde hebben.
Inmiddels zal deze tuthola er hetzelfde over denken toen ze 5-10 jaar later weg gereorganiseerd werd, want baliemedewerker.......

pibasso | 03-08-22 | 21:45

Ik stel een sociaal krediet op domheid voor.
Wie zijn krediet heeft op verbruikt moet de rest van het jaar zijn mond houden.
Omdat het een experiment betreft geld het voorlopig alleen voor politici (zowel landelijk als plaatselijk), het baantjescarroussel, ambtenaren (met name beleidsmakers en woordvoerders), NGO's, alle goede doelen van de postcodeloterij en voor de RABO bank.
Jesse Klaver en Rob Jetten halen het einde van de eerste maand niet.

Osdorpertje | 03-08-22 | 20:44 | 1

kut... ik moet nu 10 jaar thuis zitten... godsomme wat ben ik toch een domme kudt...
Goed initiatief!

nobodiesunmighty | 03-08-22 | 21:02

Cafe con leche index is ook een interessant verhaal.

youtu.be/HqmVEnS5SEU

Schemerlamp | 03-08-22 | 20:44

Vanavond kip kerrie gegeten, heerlijk. Hoeveel CO2 heb ik nu uitgestoten?

thanseeuwen | 03-08-22 | 20:43 | 1

De CO2 is geen probleem.
Morgen vroeg, de zwavelhoudende verbindingen, dat is een ander verhaal.

Frau_Ferkel | 03-08-22 | 20:47

Ik stel voor om tulpenbollen weer eens serieus te beprijzen.

ChatBot | 03-08-22 | 20:42

Als ik doodga wil maar op één ding een antwoord krijgen als het me gegund is:
Op welk punt en door welk evenement ben ik op dit bizarre zijspoor van een tijdlijn terecht gekomen? Dit is gewoon regelrecht uit middelmatige horror / sci-fi meuk boeken.

Kouwe Kees | 03-08-22 | 20:42 | 1

Toen u een rekening opende bij de Rabo-bank.

AdvocatusDiaboli | 03-08-22 | 20:52

Ik vond het anders wel een leuk proefballonnetje van Barbara. En het leeft bij de mensen, gezien de vele constructieve reacties.

Après toi | 03-08-22 | 20:42 | 10

@Ruimedenker | 03-08-22 | 21:56: Het gaat er niet om of een plan origineel is. Het gaat erom of het zoden aan de dijk zet. Natuurlijk zitten er nadelen aan haar voorstel. Maar ze geeft in ieder geval een richting aan en maakt discussie los. Dat is ook wat waard.

Après toi | 03-08-22 | 22:00
-weggejorist-
Penus Decoratus | 03-08-22 | 22:24
-weggejorist-
Penus Decoratus | 03-08-22 | 22:25
▼ 7 antwoorden verborgen

Kijkt Tijs altijd zo verbaasd of alleen bij dit onderwerp?

Keutels | 03-08-22 | 20:41

Barbara Baarsma morrelt aan de basis van vrijheid en levenskwaliteit.
Die denkt dat iedereen kan kiezen tussen brood en cake.
Zo werkt dat niet, zeker nu niet.
Maar ja, weet zij veel.

Barbara Baarsma
geboren in Leiden
dochter van een arts.
Atheneum B
een jaar Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft
economie aan de Universiteit van Amsterdam
promoveerde aan de UvA tot doctor in de economie.
hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam
kroonlid van de SER.
directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank
directievoorzitter van Rabobank Amsterdam
directeur van Rabo Carbon Bank
Volgens Follow the Money gaf Baarsma als directievoorzitster van Rabobank Amsterdam steun aan het initiatief van de Stichting Hulptroepen Alliantie.
Baarsma was volgens het blad Ravage in 2013 lid van de VVD en is in elk geval vanaf 2019 lid van D66

Van goede komaf check
kan goed leren maar toch niet zo heel slim check
hoge opleiding check
goed salaris check
veilig goedbetaald leventje check
begrijpt inmiddels helemaal niets meer van de keuzes van gewone mensen check

AdvocatusDiaboli | 03-08-22 | 20:41 | 5

.... en toch ook blijft het een lekkere milf.

antagonist | 03-08-22 | 20:50

@antagonist | 03-08-22 | 20:50: milf neuqen... hoeveel CO2 kost dat? Nadien effe vragen aan BB, kan zij je mischien compenseren...

nobodiesunmighty | 03-08-22 | 21:03

@nobodiesunmighty | 03-08-22 | 21:03: Ze ziet er wel goed uit, alleen dat strakke mondje. Die haatbek. En die haat-ogen. World Economic Forum it is.

antagonist | 03-08-22 | 21:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Heerlijk, van die verzonnen troep. Slik het dan. SLIK DAN.

UnderTheDevil | 03-08-22 | 20:40

Iedereen speelt mee in de CO2-loterij!
En wat zijn de prijzen, Gaston?

Mr_Natural | 03-08-22 | 20:39 | 3

Als je pech hebt een voetreis naar Rome.

osolemio | 03-08-22 | 20:41

Gas-ton..
Scherp weer Mr_.

Ruimedenker | 03-08-22 | 20:51

Of iets ouder: wat hebben zij gewonnen pi-air?

knutsel_ | 03-08-22 | 21:01

En hoe zit dat bij mensen met kinderen? Ik neem aan dat als je kinderen hebt, cq. gaat nemen, je ook meer moet CO2 belasting moet gaan betalen. Je neemt een kind en je berekent wat deze over een heel leven aan CO2 gaat uit stoten. Plus natuurlijk de kinderen van die kinderen, enz... Tel dat allemaal bij elkaar op en dan mag je bij mij CO2 credits komen kopen. Ik zie mijn huis binnenkort hypotheek vrij zijn op die manier. Hoeveel kids zou Bharbuhrah hebben?

Tube64 | 03-08-22 | 20:39 | 1

Van Babs mag je de CO2-belasting voor je kinderen compenseren door je ouders een paar jaar eerder te euthanaseren.

Festen | 03-08-22 | 20:53

Rabo Bank doet er alles aan om bij het 'groene' circuit in het gevlei te komen. Want van de boeren moeten ze het binnenkort niet meer hebben. 'Green' is where the money flows!

DumboJet | 03-08-22 | 20:38

Het hele idee is belachelijk maar soms denk ik stiekem, doe maar zo'n systeem alleen dan met CO2 rechten die niet verhandelbaar zijn. Iedereen dezelfde rechten en op is op maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Is het snel afgelopen met dat gezeik want OSM willen echt blijven doen wat ze doen.

osolemio | 03-08-22 | 20:37

Natuurwetenschappen beginnen met representatieve metingen. Die zijn pas relatief kort geleden mogelijk geworden mbv satellieten.
Relatief kort is 40 jaar in dit geval. We hebben dus pas één representatief venster van 30 jaar waarin we zeker zijn van de werkelijke globale temperaturen.

'Wetenschappers' zich bij hun doemscenario's op modellen. Modellen die tot op heden nooit in staat zijn geweest om te voorspellen wat er in de (zelfs nabije) toekomst zal gebeuren.
In de natuurwetenschap zou dan de opmerking "Terug naar de tekentafel!" de enige juiste zijn, maar deze 'wetenschappers' beweren met droge ogen dat het niet aan hun model ligt. (ik vermoed dat ze het klimaat beschuldigen van wispelturigheid)

Of zou het misschien zijn omdat deze volstrekt wetenschappelijk onwaardige lieden gestuurd worden op gewenste uitkomsten?

DatInternetDingetje | 03-08-22 | 20:37

Superjachten worden toch wel vrijgesteld?

Mr_Natural | 03-08-22 | 20:37

Te koop!
Een scheet in een fles.
Zo goed als vers, tot de hals gevuld.
T.e.a.b.

Ruimedenker | 03-08-22 | 20:36 | 1

123,45 CO2 krediet VVV CO2 Oké tegoedbonnen?

nobodiesunmighty | 03-08-22 | 20:47

Tenzij uw economie onderwijs van voor '71 was, is de goudenwisselkoers al een tijd geschiedenis. Dekking van de gulden in goud was al in '36 afgeschaft.

Schemerlamp | 03-08-22 | 20:36

Iedereen nul co2 krediet, dat zet zoden aan de dijk.

Neuth | 03-08-22 | 20:34

De handel in CO2 uitstoot bestaat al 30 jaar.
Babs en haar Rabo hebben last van stikstofschaamte, daarom komen ze nu met een “deugend” CO2 plan.
Niets meer dan een afleidingsmanoeuvre.
Ok, het oeroude CO2 plan heeft ertoe geleid dat in Europa/US bedrijven schoner zijn gaan werken, maar verkochten hun schone lucht aan vieze bedrijven.
Per saldo zijn we minder opgeschoten dan gehoopt.
Wel zijn er partijen heel rijk mee geworden.
En zo ziet eigenlijk de gehele energietransitie eruit.
Een paar partijen vullen hun zakken met windwaaijpanelenparken, maar in de toekomst zal blijken dat het effect op klimaat te verwaarlozen zijn.
Een gecreëerd economisch model, met winsten, maar zonder resultaat.
Dat is dit reeds verzonnen plan van BarbaRabo Baarsma ook.

Ruimedenker | 03-08-22 | 20:33 | 1

Industrieel NIMBY en heet dat. Zet geen zoden aan de dijk. Ver weg dumpen totdat niemand het meer ziet (in Afrika of Oost Europa. O ja, India...

nobodiesunmighty | 03-08-22 | 20:48

Kernenergie, maar dat blijft het faalkabinet traineren.

TheBigKirth | 03-08-22 | 20:32

Hulde, Van Rossem!
'Babs Rabaarsma', die ga ik erin houden!
Inmiddels heb ik (ook) geen 'Roze Kroon-schaamte' meer, het is ook geen 2004 meer, maar jullie plempen toch nog steeds pakkende, rake tiksels neer!

Hoeck | 03-08-22 | 20:32 | 2

Eeuhh, ik verzon zojuist BarbaRabo Baarsma….
Cijfer?

Ruimedenker | 03-08-22 | 20:34

@Ruimedenker | 03-08-22 | 20:34: Correct, ik zag net uw tegel en inderdaad verdient uw verzinsel ook een 'Hulde'! Al is de stap naar Brabo dan wel weer snel gemaakt, dus het kan zijn dat u daarmee een onbedoelde trend zet. Maar in een cijfer uitgedrukt dan een 8!
Laten we eens afwachten wat voor andere spitsvondige en treffende afgeleide namen we kunnen bedenken voor de nu toch wel gevallen blondine die net als M.Rutte te lang in een eigen bubbel heeft mogen incuberen om vervolgens klinkklare nonsens te mogen spuien op de staatsomroep.

Hoeck | 03-08-22 | 20:42

Psst .. Co2 certificaat kopen?

Rattus | 03-08-22 | 20:32

De goudstandaard is al behoorlijk lang geleden afgeschaft. Zie daar 1 van de oorzaken voor de enorme inflatie van deze tijd.
Als je daar niet voor bent en voor je land wel een goudgedekte munt wil hebben wordt afgemaakt. (zie Khadaffi)

A.I. van Dee | 03-08-22 | 20:32 | 2

Tussen 2010 en 2021 was er nauwelijks inflatie in Nederland. Dus ik zie het verband met de goudstandaard niet.

Après toi | 03-08-22 | 21:25

Bijzonder om te zien dat veel mensen denken dat in dit scenario de "paupers" straks hun overtollige co2 budget voor een paar kunnen verkopen aan de mensen die het kunnen betalen. Ik durf er mijn linker bal om te verwedden dat, mocht dit realiteit worden, de "paupers" co2 budget moeten gaan kopen van de welgestelden. Die laatsten krijgen vast pluspunten omdat ze een warmtepomp, elektrische auto, zonnepanelen, etc. hebben (zij hebben wel het geld om daarin te investeren). Dus genoeg punten over om te consumeren. De minder bedeelden moeten een houtkachel aanschaffen om 's winters niet dood te vriezen maar hebben niet genoeg punten. dus dan maar inkopen om het warm te houden. Uiteindelijk is de kleine man/vrouw altijd de lul, Barbara in ieder geval niet.

Bugblatter | 03-08-22 | 20:29

0 kinderen hier. Dus ik zit wel goed.

überholprestige | 03-08-22 | 20:28

Barbara Baarsma had nog twee vergelijkbare ideeën.
Met Herstel-NL had ze het plan geopperd om kwetsbare mensen tijdelijk uit het openbare leven te verwijderen zodat tijdens de corona periode de rest van het land gewoon door kan gaan.
Toen FvD veel stemmen won tijdens de Statenverkiezingen leek het haar een verstandig idee dat de stem van jonge mensen zwaarder zou moeten wegen dan die van de ouderen. Aangezien veel ouderen op FvD bleken te stemmen.
En nu weer de CO2-krediet luchtballon.

Kort samengevat gaat het in deze 3 ideeën slechts om één grotere gedachte:
Alles en iedereen moet wijken wat haar luxe elitaire leven dwarsboomt.
De D66 elite heeft te veel last van de gewone burger en daarom moeten hun verworvenheden ingeperkt worden: vleestaks, vliegtaks, CO2-krediet, hogere energieprijzen en wat nog meer.

leo de pejo | 03-08-22 | 20:28 | 2

Meen je dat nou? Is dat mens gestoord?

ChalinaRosa | 03-08-22 | 20:35

Dat tijdelijk verwijderen van kwetsbare mensen uit het openbare vind ik eigenlijk gewoon en heel realistische zienswijze.

Waarom de complete samenleving stil leggen, met alle negatieve gevolgen van dien. Solidariteit? Dat is wel de meest dure oplossing.

Zoals we spijtig genoeg al mogen aanschouwen.

Maytheforcebewithyou | 03-08-22 | 21:05

Aha dus als ik veel geld heb, dan is dat hele klimaat geklooi helemaal niet meer voor mij aan de orde. Want dan koop gewoon wat Co2 krediet. Het riekt wel heel erg naar onzin dat fucking klimaat gedram.

Overtwar | 03-08-22 | 20:28

Hoe bereken we de reiskosten van Somalië, via Iran, via Griekenland naar Nederland?

Exactly

Kaas de Vies | 03-08-22 | 20:27 | 1

Dat wordt gewoon van ons collectief tegoed gehaald, zoals gewoonlijk.

Mr_Natural | 03-08-22 | 20:29

En hoe werkt het op bijvoorbeeld Marktplaats? Ik denk: niet.

Mr_Natural | 03-08-22 | 20:27

Ik plant een boompje in mijn tuin, laat hem groeien en bouw zo dus CO2 krediet op. Die boom verkoop ik dan als hij groot is aan Rob Jetten die hem in de biomassacentrale op laat branden.
Heb ik dus én CO2-krediet, die ik weer door kan verkopen, én geld van Rob verdient. Hoef ik nooit meer te werken met zo een geldboom in de tuin.

2voor12 | 03-08-22 | 20:27 | 2

Een boom als munteenheid kent wat praktische bezwaren, zoals bijvoorbeeld die enorme portemonnee die je nodig hebt als je boodschappen gaat doen.

ChatBot | 03-08-22 | 20:40

@ChatBot | 03-08-22 | 20:40:
Dan neem je gewoon de eikeltjes of beukennootjes mee in een zakje naar de winkel. En voor grote bedragen zaag je een tak af.

Graaisnaaiert | 03-08-22 | 21:17

Ik dacht dat we de goudstandaard al een poosje hadden afgeschaft? Niet? My bad.

Verder heb ik geen problemen met "de vervuiler betaalt". Of "de gebruiker betaalt". Waarom zou mijn buurman die geen auto heeft moeten meebetalen?

Ik heb er geen moeite mee.

Theodorus.Goldbach | 03-08-22 | 20:26 | 1

U heeft er geen moeite mee. Prima, uiteraard.

Maar brengt het wat? Waarom een systeem
Introduceren dat aan alle kanten rammelt?
En daarbij: we dokken gewoon de gealloceerde miljarden én gaan op pad met dit type brainfarts.

Maytheforcebewithyou | 03-08-22 | 20:54

Is dat de CEO van mijn bank?!
Waar moet ik nu heen met mijn centjes?

WasHetMaarMakkelijk | 03-08-22 | 20:26 | 1

Naar de ABNAMRO.. oh nee, daar zit Sandra Phlippen, ook al zo'n rare deugtoos. * Driftig verder zoeken doet *

Tietmier | 03-08-22 | 21:12

Als alle arme mensen hun credits alleen voor het 100-voudige van de waarde gaan verkopen, dat zou grappig zijn.

Mr_Natural | 03-08-22 | 20:26

Aanbieding: co2 tegoed van een oud vrouwtje, altijd binnen gezeten.

dedwarsligger | 03-08-22 | 20:26

Moest direct denken aan die andere wereldvreemde elitaire miep uit dezelfde bubbel: Sandra Phlippen. Misschien kan Baarsma haar advies opvolgen en een halfjaar een sabbatical nemen om daarna iets heel anders te doen, dieetcoach bijvoorbeeld.

Spring Bruissteen | 03-08-22 | 20:24

Dit plan is werkelijk zo out there en zo bizar, dat de bedenkerts ervan eigenlijk zouden moeten worden opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Asteroid-B612 | 03-08-22 | 20:23 | 1

Zeker weten.

ChalinaRosa | 03-08-22 | 20:37

Goedkoop CO₂douchemuntjes inkopen en weer duur verkopen.
Nou-en-of dat de bankiers daar tussen willen zitten. Gouden handel.

pjotr nicknaamtov | 03-08-22 | 20:23

Het enige verschil tussen de uitstoot van persoon A en de opkoop van persoon B is de handelswaarde.
Uiteindelijk blijft de uitstoot gelijk.
Waanzinnig plan, tenzij je de tussenhandel beheert.

Ruimedenker | 03-08-22 | 20:22 | 1

Precies. En toevallig dat ze directeur wordt van de Rabo Carbon Bank. Zag/zie je die duivelse blik in haar ogen? WEF waarschijnlijk ook.

antagonist | 03-08-22 | 20:46

Trek in een hamburger… Geen idee waarom. Ik pak wel de auto!

Producent | 03-08-22 | 20:21

Vraag me af of je dan markt manipulatie gaat krijgen, wat normaal standaard veel gebeurd. Dus dat 1 of x aantal personen die dan veel co2 credits gaan opkopen, ze ergens verstoppen, zodat het lijkt of er tekort is wat prijs doet stijgen en wanneer prijs hoog is weer terug op de markt dumpen voor profits.

nutsniet | 03-08-22 | 20:21

Amen

Pummetje | 03-08-22 | 20:20

Puik plan, en als iemand dan halverwege het jaar aan zijn tax zit en niks bij kan kopen moet hij stoppen met ademen.

miko | 03-08-22 | 20:20 | 2

Hoeveel CO2 verbruik jij in het jaar? Ik wil een verwarmd zwembad aanleggen aankomende winter.. wat kosten jouw CO2 bonds?

Rene Freauger | 03-08-22 | 20:23

@Rene Freauger | 03-08-22 | 20:23:

Excuus, ik was iets te opgewonden en riep Jij en Jouw waar niet zou moeten.

Kunnen u en ik iets afspreken over toekomstige Co2 bonds?

Rene Freauger | 03-08-22 | 20:25

regurgitation

RickyLaRue | 03-08-22 | 20:19

Babs liet gewoon een ballonnetje op, kijken hoe het loopt.
Als de weerstand te groot blijkt, loslaten en laten wegvliegen. Maar evenzogoed vasthouden als het geslikt wordt, ongeacht hoe debiel het in eerste instantie, en tweede nog steeds, lijkt en is.

EEnzame SchizofrEEN | 03-08-22 | 20:17 | 3

Baarsma is hoogleraar en vreemd genoeg heeft ze er dan wel veel meer zicht op dan al de pseudo-deskundigen op internet,.

AntiZanicz | 04-08-22 | 00:00

@AntiZanicz | 04-08-22 | 00:00:
Welnee, ze ziet slechts een verdienmodel voor de BarbaRabobank.
Ze heeft totaal geen verstand van scheikunde, maar wel van hoe eraan te verdienen.

Ruimedenker | 04-08-22 | 00:27

Psssst... wil je mijn Co2 krediet kopen? Oh? Nergens anders te koop? Nou.. dan kost het dus 5x meer

Rene Freauger | 03-08-22 | 20:16 | 1

Nieuwe soort katvanger, 'arme' die boodschappen gaat doen voor meer bedeelden. Of krijgt die arme op een gegeven moment geen boodschappen meer? Die mag dan verhongeren? Hoe had die D66 fasciste dat gedacht?

ffnietnu | 04-08-22 | 07:42

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl