Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Geldblog — Return of the PIIGS

De inflatie is niet dood en dat heeft vele experts (die sliepen) verrast. Wat ligt er nog in het verschiet, wat zijn de oorzaken en de verdere gevolgen?

Ik weet nog goed toen nog maar enkele jaren terug inflatie dood werd verklaard. Jarenlang ging de inflatie maar één kant op en dat was omlaag. Zo ver zelfs dat er deflatie was. Inflatieroepers zoals ondergetekende, werden weggezet als extremisten. Er was immers genoeg bewijs dat inflatie geen probleem meer was, zelfs niet met QE (Quantitative Easing; obligaties opkopen met geprint geld) en record-lage beleidsrentes. 

Het wijzen naar de inflatie van financiële waarden zoals aandelen, obligaties en vastgoed, werd weggewuifd net zoals de argumenten dat de beleidskeuzes op fiscaal en monetair vlak een inflatoire bom creëren en dat juist QE voor kunstmatig lage rentes op (staats-)schulden zorgt.

Nu het even anders uitpakt, komen deze experts met allerlei verklaringen (Putin!) om hun straatje schoon te vegen, maar hun argumenten snijden geen hout. Zo zei onze centrale bank president Klaas Knot dat de oorzaken van de huidige inflatie grotendeels buiten de controle ligt van de ECB. Het is wederom mooi om te zien waarom het geen goed idee is om op politieke gronden een centrale bank-president aan te stellen; als Rutte zijn veto niet had gebruikt bij de benoeming van Wellinks opvolger, dan had Lex Hoogduin nu aan het roer van de DNB gestaan en niet Knot. We waren beter af geweest met Hoogduin denk ik zo (alhoewel de macht van de DNB binnen de ECB beperkt is).

Feit is dat als de ECB een meer conventioneel monetair beleid had gevoerd, de euro nu sterker zou zijn waardoor al onze importen maar beperkt duurder zouden zijn geworden. Het lage rente-beleid had de uitwassen op de aandelenmarkt, obligatiemarkt en vastgoedmarkt kunnen voorkomen, terwijl deze nu juist zijn gestimuleerd. 

Dat de ECB niet de enige is in de beklaagdenbank is correct. Ook overheden die teveel boven hun stand hebben geleefd of willen leven, treft blaam. Dit is ook gelijk de verklaring waarom ECB- en nationale centrale bank-benoemingen steeds politieker van aard zijn: overheden hebben “gratis” geld nodig zodat ze veel kunnen lenen en begrotingstekorten kunnen blijven voeren. Zelfs in het land met een genetische angst voor inflatie & slecht monetair beleid, Duitsland, hebben de monetaire experts (zoals voormalig centrale bank presidenten Weber en Weidmann) het moeten afleggen tegen politiek aangestuurde trekpoppen.   

En dat de inflatie nog niet het achterste van haar tong heeft laten zien, zal de cognitieve dissonantie bij de beleidsmakers verder aanwakkeren. Zo hebben China en de VS al laten weten dat de winteroogst dramatisch slecht verloopt. De exportproblemen aangaande kunstmeststoffen (stikstof, kalium en fosfaat) door embargo’s en protectionistische maatregelen, zal er voor zorgen dat de Afrikaanse boeren nog maar nauwelijks kunstmest zullen gebruiken waardoor de voedselvoorziening van 100 miljoen mensen in gevaar zal komen. Veel boeren kiezen nu voor gewassen die minder  kunstmest-intensief zijn, zoals soja, waardoor tekorten van bepaalde granen en oliën verder toe zullen nemen. De EU en de VS komen met steeds meer embargo’s op onder andere Russische olie (VS) en kolen (VS en EU), wat de prijzen van deze energiedragers opdrijft. Als de EU besluit geen Russisch gas meer af te nemen, dan kunnen we Venezuela gaan bellen voor advies.

Verder gaat het oplopende conflict en de achterliggende machtsstrijd tussen het Westen en China juist tot verlegging van handelsroutes leiden (met hogere transportkosten tot gevolg) en zelfs tot algehele deglobalisatie (reshoring) en dus hogere prijzen. En veel van de prijsstijgingen zijn nog niet eens doorberekend, zoals het conflict tussen Ahold en Unilever laat zien. Verder zal vergrijzing ervoor zorgen dat de onbalans toeneemt tussen het aantal werkenden en totale vraag naar diensten en producten, wat stagflatoir werkt. 

Veel van deze items zullen wellicht wat minder intens worden naar het einde van 2022 toe (jaar op jaar effect ook), maar sommige vormen lange termijn trends. Daarom denkt de BIS (zie verderop) dus ook dat inflatie nog lang bij ons zal blijven.  

Het zou mooi zijn, maar ook volkomen utopisch, als de kiezer eens tot de realisatie zou komen dat de overheden, in samenspraak met de ECB, allerlei fratsen hebben uitgehaald waar de kiezer nu voor voornoemde ellende zal op moeten draaien. De gebakken lucht zal duur betaald worden. 

Wat ook lang zal duren bij de beleidsmakers, is de realisatie dat de periode waar inflatie geen zorg was juist de uitzondering was en niet het nieuwe normaal. Gezien zowat alle modellen van beleidsmakers en bedrijven niet berekend zijn op een omgeving met verhoogde, laat staan oplopende, inflatie, liggen er aardig wat onaangename verrassingen in het verschiet. 

Bij de BIS hebben ze het licht wel gezien. De slimste bankier van Europa, Agustin Carstens, betoogt in een speech dat inflatie terug is en hier zal blijven. Dit betekent dat beleidsmakers niet meer zo ‘vrijgevig’ kunnen zijn en niet alleen hun huishoudboekje op orde moeten brengen, maar ook werk moeten maken van het afbouwen van de overheidsschulden. 

Verder moet de ECB volgens Agustin teruggaan naar het originele mandaat: alleen inflatie in plaats van inflatie EN economische groei. Dit laatste was er een beetje ingekropen (iets wat de Fed wel expliciet in haar mandaat heeft staan, maar de ECB dus niet) omdat het toen kon. Immers, de inflatie lag onder het streefniveau, dus het stimuleren van de economie zou de inflatie juist naar het streefniveau van 2% kunnen brengen. Nu inflatie terug is en hardnekkig lijkt te zijn, moet de ECB dus terug naar haar leest en zich alleen bezig houden met inflatie.

Maar daar wringt de schoen. Een hogere rente helpt dan wel in het beteugelen van de inflatie, maar de recessie die dit zal veroorzaken gaat enorm pijn doen. Nog erger zijn de oplopende rentekosten op staatsschulden van zwakkere eurolanden, de PIIGS (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland, Spanje, weet u nog). Nu zal dat niet gelijk gebeuren gezien de looptijden van de schulden per land verschillen en dus niet alles binnen 1 jaar geherfinancierd moet worden tegen een veel hogere rente; er is dus wat tijd voor dit direct pijn gaat doen. Maar indirect zal de markt inzien dat het een stijgend rentepad tot betalingsproblemen zal gaan leiden, wat de markt dan ook proactief gaat inprijzen. Een nieuwe eurocrisis (eigenlijk is het een continuatie, maar goed) ligt op de loer en kan veel eerder losbarsten dan de herfinancieringsschema’s zouden doen vermoeden. 

Als dat gebeurt, zal de ECB moeten beslissen om toch verder te gaan met een ruim monetair beleid (QE en lage beleidsrentes) om ervoor te zorgen dat de PIIGS niet de handdoek in de EMU-ring gooien (overigens unfair van mij om alleen de PIIGS als zwak te bestempelen, want de letters F, B, C en nog enkele anderen kunnen worden toegevoegd). 

Maar dit zal wrevel wekken bij de sterke eurolanden die er bij in moeten schieten (bailouts). Verder zal de inflatie dan vrijelijk rond kunnen waren waardoor ook de euro flink zal verzwakken, waardoor importen nog duurder worden, er nog meer inflatie zal zijn, enfin u krijgt het idee wel.

Inflation is back and so is the default of the PIIGS. Of de euro dat zal overleven, is uiterst onzeker.

Reaguursels

Inloggen

Het langverwachte einde van de euro zou fijn zijn. 1 lichtpuntje in tijden van sombere vooruitzichten.

Het brein erachter | 11-04-22 | 03:29
-weggejorist-
MerlinPoortvliet | 11-04-22 | 00:16

Ach ja, gewoon een kwestie van zo goed mogelijk voor jezelt zorgen. Goed sparen, schulden snel aflossen en geen stomme dingen doen.

de IJsman | 10-04-22 | 22:36
-weggejorist-
ReinieJongenelen | 10-04-22 | 22:11

Klaas Knot DNB evenals trouwens Lagarde ECB hadden nooit in die functie benoemd mogen worden. Het zijn politieke benoemingen. De centrale banken als toonbeeld van objectiviteit is helaas voorbij. De centrale banken dienden als tegenwicht tegen de "gratis geld luchtfietserij" van de politiek. Zij zijn nu onderdeel van die politiek. Niet moeilijk om te voorspellen, dat dit dus voor rijke landen niet goed gaat. Inflatie is niets anders, dan mensen met en pensioentje of een beetje geld worden armer, mensen met (een flinke schuld) worden b.v. Italië worden rijker door minder schuld. Het grote herverdelen is begonnen.

PieterPassant | 10-04-22 | 21:07

Inflatie, a.k.a. daylight robbery. Wat mij altijd verbaast is dat mensen als ene Sylvana S. te A. het altijd hebben over slavernij maar dit dan weer missen. Of is dit de algemeen geaccepteerde vorm van slavernij?

Stonecity | 10-04-22 | 20:19 | 1

Over een paar honderd jaar wordt er pas gepraat over deze periode, vol afschuw waarschijnlijk

davidhasseltoff | 10-04-22 | 20:55

Pink Floyd, Aminals

de-emigrant | 10-04-22 | 20:11

Als het (te) lang economisch goed gaat, gaan politici te veel geld uitgeven en te veel risico's nemen. Politiek en militair geldt hetzelfde. De psychologie van risicoperceptie; hoe langer het risico zich niet materialiseert, hoe lager het risico wordt ingeschat, ook als het risico in werkelijkheid veel groter is.

Harry.Langezwaal | 10-04-22 | 19:12

35 miljard voor klassenvertegenwoordiger / knaapje Rob Jetten ter CO2 bestrijding zal de gehele wereld doen veranderen.

U moet een beetje vertrouwen hebben. De overheid waakt over u.

Ervaringsdeskundige | 10-04-22 | 19:09

Altijd opvallend. Dus dat mensen met (een beetje) geld altijd met (hun) geld bezig zijn. Moet altijd meer, dag en nacht in en uit. Maar hoe vrij ben je dan nog, het heeft je kop helemaal in beslag genomen

Mark van Leeuwen | 10-04-22 | 18:56 | 1

Meestal mensen die te weinig geld hebben. Aan de andere kant als je nu nog veel fiat geld op de bank hebt staan ben je wel een beetje dom.

MargauxGrandCru | 10-04-22 | 20:18

Misschien moeten we eens positiever gaan denken over de energietransitie. Ook hier wordt onnodig sceptisch gedaan. Verminderen van afhankelijkheid is naast het milieu ook altijd al een sterk argument geweest voor de energietransitie. Warmtepompen worden hier altijd gekielhaald. Het is prima om kritisch te zijn alleen zijn we vaak te kritisch omdat wegkijken zoveel makkelijker is. We betalen een dure prijs. Energieonafhankelijkheid had de inflatie hier voor een groot deel gedempt.

flame_me | 10-04-22 | 18:46 | 6

Eens, betekend echter wel dat we moeten durven. Durven boren naar Gas in de Noordzee (Waddenzee) en Groningen. Ook Kernenergie kunnen we niet meer omheen. Daar is lef voor nodig en dat ontbreekt bij beleidsmakers vrees ik.

Meneert | 10-04-22 | 19:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Die klaas Knot denkt dat hij zo'n beetje de dictator van ons land kan zijn; hij bemoeit zich overal mee, heeft anti-volkse ideeën welke ook nog eens thuishoren bij een roofregering en niet bij een regering die het land dient. Bijv. woningbezit belasten (overwaarde). Die vent had nooit benoemd mogen worden.

langzullenweleven | 10-04-22 | 18:31 | 8

@Basil Fawlty | 10-04-22 | 19:06: Concurreren. Wat inderdaad iets anders is dan ondernemertje spelen door de overheid. Dezelfde overheid die maar wat graag de oren laat hangen naar "het bedrijfsleven": het is maar net wie je wenst te dienen.

Mijn persoonlijke huishouden kan prima zonder een Raad van Commissarissen, al dan niet ambtenaar. Deze is tot slot uiteraard puur om te plagen: Ik dacht altijd dat Moral Hazard in de financiële sector een puur hypothetisch dingetje was.

"gelukkig hadden wij wel ethiek": live and learn. Dank!

Hetkanverkeren | 10-04-22 | 19:20

Ja klopt hij gedraagt zich meer als een politicus dan als een saaie bankier die zijn plek weet.

MargauxGrandCru | 10-04-22 | 19:52
▼ 5 antwoorden verborgen

Lol! Alexander leest de comments hier van de afgelopen week.
Overigens Zwitserland is 2.4 YoY (maw maart 2021-maart 2022), en maart zelf was dus echt maar 0,6 MoM terug van 0.7 (oa ziektenkosten goedkoper geworden) februari MoM. Waarom? Zwitserland is bijna energie onafhankelijk en dat helpt in deze tijden. Echter "ripple effects" bij voedsel, industriele grondstoffen etc. etc. zullen ook hier tzt door gaan werken maar minder dan in Nederland als je het totale plaatje bekijkt.

YoY is year on year.
MoM is month on month.

Basil Fawlty | 10-04-22 | 18:31 | 2

@Harrie Nak | 10-04-22 | 20:38:
Zucht. Lief SRF artikel maar haal de cijfers eruit. Zwitserland is voor 15.1% van de 100% energieverbruik afhankelijk van gas. Van die 15.1% is het voor 47% afhankelijk van import uit Rusland wat weer terugkoppelt op het totale energiegebruik rond de 3.5% met kleingeld. Dus niet echt van belang maar SRF moet ook hun artikelen verkopen en clicks zijn alles. Begrijpend lezen aub.

Basil Fawlty | 10-04-22 | 22:13

ECB bestaat alleen nog maar uit duiven. KK is de zoveelste laffe lamlul die zijn bek niet opentrekt maar braaf ja-knikt. Het komt nooit meer goed.

gestoptmetroken | 10-04-22 | 18:27

De nadruk ligt zoals gewoonlijk in het geldblog weer eens op het negatieve en er wordt afgesloten met een lukrake voorspelling. Zomaar een paar positieve punten: inflatie zorgt ervoor dat als je een hypotheek hebt de restschuld op de einddatum een stuk minder zwaar drukt op je financiële situatie. En reshoring zorgt voor een stimulans van de eigen economie en maakt landen bovendien, nu zeer actueel, minder afhankelijk van import.

Spring Bruissteen | 10-04-22 | 18:22 | 2

Reshoring maakt alles wel duurder, waardoor inflatie enz.

kokenrel | 10-04-22 | 18:46

Als je inkomen achterblijft bij de inflatie heb jer vwb je hypotheek niets aan...

FW Ta-183 Huckebein | 10-04-22 | 21:02

Daarom moet er meer belasting geheven worden om de inkomsten van de overheid op peil te houden.

thanseeuwen | 10-04-22 | 18:20

Is het nou centrale bank gebouw, centralebankgebouw, Centrale Bankgebouw of Centrale Bank-gebouw? De eerste vorm lijkt me hoe dan ook niet goed.

lekgoot | 10-04-22 | 18:14 | 1

Stop de tijd. Vervang gebouw door president.

lekgoot | 10-04-22 | 18:20

Gossie, tis weer es vijf voor twaalf.
* Frikandellen in het vet gooit

Montgomery Burns | 10-04-22 | 18:14 | 2

Die zijn dan nog net voor twaalf uur klaar.

SterF... | 10-04-22 | 18:26

Slecht nieuws, het is tien over twaalf maar de verbinding is vertraagd.

funda | 10-04-22 | 18:47

Pigs on the Wing, zo'n platenhoes kan tegenwoordig echt niet meer omdat allerlei figuren zich beledigd zouden voelen.
Dat opblaasvarken boven bepaalde wijken laten vliegen tijdens ramadan is dan wel weer een leuke provocatie.

Zeurders | 10-04-22 | 18:13 | 2

Toen Roger Waters in Landgraaf speelde raakte het varken los en ging er vandoor (werd ergens in Duitsland, ik meen Keulen, teruggevonden).

Louter Leuter | 10-04-22 | 18:28

@Louter Leuter | 10-04-22 | 18:28: Het vliegverkeer bij Heathrow werd stilgelegd vanwege dat losgeslagen varken.
Waarom photoshoppen als je ook een opblaasvarken van veertig voet lang kunt maken?
ultimateclassicrock.com/pink-floyd-in...

funda | 10-04-22 | 18:50

Allemaal onzin. "Ze" hebben veel geld bijgeprint. Maakt niet uit of het papier of digitaal is, geld is alleen maar een expressie van waarde. Door er meer van te maken wordt het per eenheid minder waard. Maar "ze" hebben dat geld voor zichzelf geprint. Waardoor bij "hen" veel meer waarde kwam liggen en bij ons minder. Waardoor ons geld minder waard is. En dat is precies wat inflatie is.

De enige oplossing is dat de geldbijdrukkerbonusgraaiers het geld in omloop brengen door de rente laag te houden waardoor wij nog aan economie kunnen doen in plaats van alleen te bezuinigen.

Het achterliggende probleem is dat "zij" zichzelf belangrijker vinden dan "wij". En dat heeft met de zucht naar meer macht, controle en invloed te maken. Zoals altijd trouwens.

Patatter | 10-04-22 | 18:13 | 1

Spaarrente verhogen was in de jaren '80 (Volcker) een beproefd recept om de inflatie te beteugelen. Maar ja, dat gaat nu niet meer.

UpdateAvailable | 10-04-22 | 20:06

Als iemand met de nodige formele praktische en theoretische training in de Economie, de exegese van deze zin uit het artikel:

Het wijzen naar de inflatie van financiële waarden zoals aandelen, obligaties en vastgoed, werd weggewuifd net zoals de argumenten dat de beleidskeuzes op fiscaal en monetair vlak een inflatoire bom creëren en dat juist QE voor kunstmatig lage rentes op (staats-)schulden zorgt. Einde citaat.

Nog steeds is inflatie de toename van de geldhoeveelheid M1. Om dan naadloos over te springen op de resultante: prijsstijgingen in de reële economie. Ik begrijp werkelijk helemaal niets van dit artikel, anders dan EU is Bad.

Kan iemand van u het citaat hier boven duiden?

Hetkanverkeren | 10-04-22 | 18:10 | 2

Zie mijn berichtje hierboven. Er wordt met heel moeilijke termen gegooid die echter niks voorstellen. Het is helemaal niet ingewikkeld. Ze maken dat alleen maar zodat niemand ziet wat er eigenlijk gebeurt.

Patatter | 10-04-22 | 18:16

@Patatter | 10-04-22 | 18:16: Iets meer onderbouwing zou uw betoog goed hebben gedaan. Maar als inmiddels elders in het paneel alhier gememoreerd: het feit dat de regeringsleider van Nederland een vetorecht heeft inzake de benoeming van de President van De Nederlandse Bank.

In termen van good governance de zoveelste cruciale weeffout in ons staatsbestel. Weet u nog, vroeger in Frankfurt?

Hetkanverkeren | 10-04-22 | 18:42

Maar u bent wel happy. Of, tenminste uw kinderen, volgens het SCP. En de VN. Of volgens het Bureau voor de Weggeef Omgeving. En als op het eind van uw salaris de maand nog niet op is bent u gewoon racist. Simpel.

Piet Karbiet | 10-04-22 | 18:03

Koop nou toch dat droomhuis . Koop nou toch die nieuwe wagen koop koop koop

likmegaties | 10-04-22 | 17:58 | 3

Betaal die BTW. Betaal die BPM. Betaal die accijns.

Plaque-doctor | 10-04-22 | 18:01

"Kopen, kopen, kopen. Lenen, lenen, lenen. Kopen, kopen kopen". Youp van 't Hek.

Tietmier | 10-04-22 | 18:06

Euro minder waard is duurdere import. Gaat helemaal aan mij voorbij zoiets. Zou er niet eens aan denken.

Ik heb zoiets van; als de lonen gaan meestijgen is het prima.

sjef-van-iekel | 10-04-22 | 17:47 | 3

Ik vermoed dat de lonen van mensen met vaardigheden en verdiensten gaan stijgen, terwijl de lonen van mensen met laag-vaardige banen of lage opbrengsten niet meestijgen. Oftewel, de lonen van een salespecialist of ontwikkelaar stijgt wel. Die van een callcenter medewerker of ziekenhuismedewerker niet.

Ik verwacht dat de kloof tussen tweemaal modaal en benedenmodaal toeneemt, en dat die toename in de private sector groter is dan de publieke sector. En de kloof tussen de private en publieke sector zal nog sneller toenemen, waardoor het nog financieel onverstandiger wordt om verpleegkundige te worden als je ook data analyst kan worden.

Regeren is vooruitzien. Niet dat ik die kwaliteit heb, maar zie wel dat de huidige regenten vooral geïnteresseerd zijn hun stokpaardjes te financieren en vol op de korte termijn all-in te gaan.

Dr.Platypus | 10-04-22 | 18:23

Ald de lonen meestijgen is de ramp niet te overzien

neolib | 10-04-22 | 18:25

@neolib | 10-04-22 | 18:25:
De lonen van bepaalde beroepen zal vast meestijgen, want talent is een schaarste.

Dr.Platypus | 10-04-22 | 18:32

Ik vind Dogs mooier nummer.

SamV | 10-04-22 | 17:37

Zo ziet Battersea Power Station er niet meer uit. Was er onlangs nog. Allerhande winkels en woningen (er in en op het dak).

Louter Leuter | 10-04-22 | 17:37 | 1

Oh ja. De schoorstenen van tegenwoordig zijn nepperds. Dat is de kracht van een platenhoes.

Louter Leuter | 10-04-22 | 17:48

Met andere woorden de middenklasse kan de knip weer zoals gewoonlijk trekken.

de uitbater | 10-04-22 | 17:32 | 4

Jer moet het maar zo zien: als zelfstandige betaal ik 21% btw, 50% belasting. dus al 60% weg. Dan zit op alles wat ik prive koop, BTW, heffingen. En heb ik nog wat meer lasten en verzekeringen omdat ik bij de overheid niet mag meedoen aan pensioen, arbeidsongeschiktheid etc. Netto betaal ik als je alles optelt 75 % belasting, ik denk eigenlijk wel meer.

Nu het goede nieuws: we kunnen gewoon niet meer betalen. Want dan is het op.

Patatter | 10-04-22 | 18:20

@Patatter | 10-04-22 | 18:20:
Als je aan de totale belastingssom denkt die je kwijt bent aan belasting, accijnzen, BTW, heffingen, dan vraag je idd af wat je überhaupt nog overhoud als besteedbaar inkomen.
Ik ben in loondienst, maar betaal inmiddels ook al een aardige zakcent aan de incompetente overheid.

Dr.Platypus | 10-04-22 | 18:27
▼ 1 antwoord verborgen

Hee, vliegende varkens... concert Pink Floyd?

Oh nee, gewoon weer zo'n slecht geschreven saai verhaal.

OverdaanDerOnderheid | 10-04-22 | 17:29 | 1

moest ik ook aan denken, met dat ietwat dikke vrouwmems.

drastic | 10-04-22 | 18:00

Tja, je wist dat het zou komen.

rifraf | 10-04-22 | 17:26

Ik ook 12.2% trouwens. Heel apart.

sjef-van-iekel | 10-04-22 | 18:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Iets met na het zuur komt het zoet.
Ik kan niet wachten tot er weer een CBS bericht gepubliceerd wordt over hoe iedereen er weer een x aantal procenten erop vooruit gaat.

Reebensteeltje | 10-04-22 | 17:25 | 1

En mensen geloofden het ook nog. Vertel een pauper dat hij rijk is en hij voelt zich een miljonair.

Zapata10 | 10-04-22 | 17:36

De Eu en ECB wisten allang dat we hyperinflatie zouden krijgen.
Anders gooi je toch geen miljarden naar kans arme landen als Griekenland?

Die schulden zijn straks geen reet meer waard dankzij de inflatie.
Problem solved.

hang-time | 10-04-22 | 17:21 | 3

Diegenen die eigenaar van die schulden zijn (ongeveer iedereen met een bankrekening) hebben dan ook niets meer van waarde. Welk probleem is dan precies opgelost?

funda | 10-04-22 | 17:25

@funda | 10-04-22 | 17:25:
Onzin. Je hypotheek op je huis stelt geen reet meer voor.
Maar je huis is ineens 3x zoveel waard.
Landen hebben geen geld op de bankrekening, alleen maar schuld.

hang-time | 10-04-22 | 17:32

Die afrikanen zijn wel gewend wat minder te eten.

nietfransekaas | 10-04-22 | 17:19 | 1

Die in Amerika (en het Caraibisch gebied) dan weer niet.

sjef-van-iekel | 10-04-22 | 17:41

Kortom, NeeDDRlandse burger trek uw poeplap maar!

Wijze uit het Oosten | 10-04-22 | 17:18

Gewoon rustig doorgaan met investeren. There is no alternative.

Diederik_Ezel | 10-04-22 | 17:18 | 1

En zoek alvast een mooi richeltje met uitzicht, op een hoog gebouw.

funda | 10-04-22 | 17:22

Als ik niet genoeg geld heb dan pin ik gewoon meer geld en als ik niet meer kan pinnen leen ik meer geld zodat ik weer meer geld heb.

Brabeaulander | 10-04-22 | 17:14 | 3

U lijkt de overheid wel?

Zitvlak | 10-04-22 | 17:57

Perfecte analyse van de financiele situatie, die voor iedereen die aan de andere kant schone horizonten zag als een volslagen verrassing komt.
Het eenvoudige feit is dat het sinds de "oprichting" van de Euro maar een kant opgaat - de verkeerde. En de politiek heeft altijd maar een en dezelfde oplossing : bijlenen.

funda | 10-04-22 | 17:12 | 1

perfect? obligaties zijn opgekocht en lopen straks af, dan worden ze afgelost en komt het geld vanzelf weer bij de opkopert. er is geen geld gedrukt.

AntiZanicz | 10-04-22 | 21:46

Links Nederland zag dat het goed was... niemand nog bezit en volledig afhankelijk van de overheid.

WellusNietus | 10-04-22 | 17:10 | 6

@kapt.Jerkoff | 10-04-22 | 18:08: Bakker was een echte communist. Die zie je tegenwoordig gelukkig niet meer hier, op een enkele 'oudere jongere' wappie na nog soms.

der Schweinigel | 10-04-22 | 18:16

@Zapata10 | 10-04-22 | 17:40:

Dat gaat niet om anarcho kapitalisme of gemakzuchtig labelen. Economisch rechts inclusief de oude VVD staat voor;
- lagere belastingen;
- kleinere overheid;
- minder regelgeving.
Het door Rutte gevoerde beleid is precies het tegenovergestelde. En laat het nou uitgerekend de linkse partijen zijn die doorgaans pleiten voor;
- hogere belastingen;
- een grotere overheid;
- meer regelgeving.

Dandruff | 10-04-22 | 18:36

@der Schweinigel | 10-04-22 | 18:16: Kom eens onder die steen vandaan!

kapt.Jerkoff | 10-04-22 | 19:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Alle negative zaken worden aan Putin toe geschreven.
Deze problematiek was al lang gaande.
Met heeft het steeds een ander naampje gegeven.
Het pleps heeft er weinig last van.
De onder en middenklassen des te meer.
Hoe lang houden we dit vol in Europa?
De EU maakt het niet uit, bijdrukken is hun credo.

Zitvlak | 10-04-22 | 17:10
-weggejorist-
Pimhadgelijk | 10-04-22 | 17:06 | 1

Beleid willen voornemen opgrond van 0% rente verdient de guillotine.

HogeNood | 10-04-22 | 17:05 | 3

Wat te denken van negatieve rente? Je kunt dan geld verdienen door het zo snel mogelijk weg te gooien en nieuw te 'lenen' waarvoor degene die 'uitleent' dan moet betalen.

radiatorknopje | 10-04-22 | 17:38

Mafkezerij om na drie sukkel presidenten Biden plots verantwoordelijk te houden voor het losbreken van de Adolf Putin

AntiZanicz | 10-04-22 | 21:52

Battersea Power Station, laatst keer gezien toen het in de steigers stond, nu appartementen en Apple.

uisge baugh | 10-04-22 | 17:03 | 4

@funda | 10-04-22 | 17:17:
De steigers zijn weg. De andere bekende voormalig centrale is nu Tate Modern. Er is nog maar één elektriciteitscentrale aan de Thames in Londen operationeel. De stand-by centrale in Greenwich (nu op gas, voor de metro).

Louter Leuter | 10-04-22 | 17:45

Icoon. Net als die oude fabriek Tres Xemeneises, aan de kust van Barcelona.

Piet Karbiet | 10-04-22 | 17:53

@Louter Leuter | 10-04-22 | 17:45:
Het ging mij meer om het beeld van "The Dark Princess", vooral de zwartwitseries waren magistraal.
Hoe het er nu bijstaat doet mij (persoonlijk) aan een nog smakelozer versie van Las Vegas denken.

funda | 10-04-22 | 17:57
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen