Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Brugklassers worden steeds dommer

Laten we LERAReNTEkORt eens een keertje buiten beschouwing laten

willekeurige brugklas, toen ze nog slim waren

Kinderen die zich op de middelbare school melden worden steeds dommer. "Door het lerarentekort merken ze dat meer leerlingen niet het gewenste niveau hebben." Dat lerarentekort, het is een gigaprobleem, zie filmpje na de klik. Maar laten we eens VERDER kijken dan alleen het lerarentekort, want het is wel erg lui het niveau van de kinderen volledig op te hangen aan dat ene probleem.

Misschien zit er wel een componentje opvoeding in. Pak die PlayStation eens af en zet het kind aan het huiswerk. Misschien ligt het wel aan onze zesjescultuur, met al die 'niets-aan-de-hand-scholen'. Alleen de náám al. Misschien is het niveau van de pabo-opleiding nou ook niet echt om over naar huis te schrijven. Misschien is er wel een bepaald deel van de bevolking dat op hun twintigste nog steeds praat met oer-Hollandse volzinnen als 'wollah wat is deze, die smatje is skeere tatta jwz'. Valt daar tegenaan te onderwijzen? Misschien is het vangnet voor kinderen wel te groot en weten ze dat het toch wel goed komt. En misschien zijn die ontelbare onderwijsvernieuwingen, met iPad-onderwijs, tweetalig primair onderwijs, 'ruimte voor experiment', Onderwijs3032, curriculum.nu en meer van dat hippe gelul over 'onderwijspionieren', wel net eventjes TE VEEL. Misschien worden veel basisscholen wel geleid door omhooggevallen docentjes die geen flauw idee hebben hoe ze een team moeten aansturen; ze waren één keer invalscheidsrechter bij de lokale voetbalclub en daar ontlenen ze dan 'leiderschap' aan. Misschien drukken we tegenwoordig wel te veel en te vaak stempeltjes op de kinderen, met zonnetjes, maantjes, sterretjes, raketjes, vlammetjes en schijfjes, en nemen we daardoor een groot deel van de onbevangenheid weg. Misschien vragen we simpelweg te veel, met 'commercieel opgelegde prestatiepictogrammen' en meer van dat soort pusherige ellende. Het is namelijk heel mooi dat iedereen en z'n linkse politicus op sociale media krijst over het lerarentekort, applaus want jullie doen het állemaal, maar stap voor de grap eens uit de polonaise en kijk om je heen.

Reaguursels

Inloggen
-weggejorist-
Misterspok | 15-01-20 | 06:43
-weggejorist-
Mo het varken | 14-01-20 | 22:44

Maar weer eens bij de basis beginnen op school:,
A. Geen wollige vakken maar simpel lezen. Schrijven. Rekenen.
B. De juf of de meester is de baas en wordt ook als zodanig aangesproken zonder jij en jou
C. Medezeggenschapsraden van Ouders afschaffen.
D. In geval een leerling komt klagen heeft het onderwijzend personeel het voordeel van de twijfel en krijgen daarbij steun van de ouders.
E. Voor ouders zijn onderwijskrachten net als hulpverleners. Je blijft er fysiek en verbaal van af.

strawdog | 14-01-20 | 20:51

Er is geen discipline meer. Dat is logisch, want kinderen groeien op als kleine prinsjes en prinsesjes. Als jij les moet geven en een kwart van je klas kan zich niet normaal gedragen, dan gaan docenten hun heil wel ergens anders zoeken. Buiten de randstad, buiten het onderwijs. Aan het salaris kan het niet liggen. 4100 bruto aan de top van je schaal is in vergelijking met het bedrijfsleven niet zo heel veel, maar je krijgt ook 10 weken vakantie he. En een goed pensioen. En lang niet alle werkdagen wordt er ook daadwerkelijk gewerkt.

Vrouwtje_haram | 14-01-20 | 20:37

Achterstand kun je als ouder ook beïnvloeden. ik heb mijn beide kinderen leren lezen en verder bij aardrijkskunde en geschiedenis op de lagere school lekker geholpen. Het hoeft echt niet alleen van de juffen en meesters te komen. Je kunt je kind ook gewoon wat leren.

Schilder58 | 14-01-20 | 20:33
-weggejorist-
Mo het varken | 14-01-20 | 20:26

Eerder vandaag had ik het over de middelbare school het OSB. En ja hoor, het Jeugdjournaal wist deze school in het onderwerp over de brugklassers te vinden. Hartje Bijlmer en 98% gekleurde kindertjes. Want in Hilversum of elders zijn geen scholen. De nppropagandamachine draait weer op volle toeren. Kan het weten want mijn oudste zit dus al 4 jaar op deze school.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 19:54

Sja, intelligentie is genetisch bepaald.

teevee | 14-01-20 | 19:34 | 1

En door neef nicht huwelijken

Nathan | 14-01-20 | 23:30

Een van de problemen is dat de basisschool voor de helft gericht is op het leren van vaardigheden die 50 jaar geleden nog niet geautomatiseerd waren (laat staan wanneer je over 15 an 20 jaar je diploma's hebt) en voor de andere helft gericht is nutteloze linkse ideeën die over 15 a 20 jaar helemaal niet meer te betalen zijn.

W_F | 14-01-20 | 19:05

Ja, er is een lerarentekort (alhoewel deels vooral bepaalde steden/regio's). Ja, het niveau van het lagere onderwijzend personeel is soms onvoldoende. Beide factoren zijn echter volkomen van ondergeschikt belang ten opzichte van wat men van thuis meekrijgt. De massale import van (semi-)analfabeten en de sterke opkomst van het consumeren van "gemak" (/passief dingen tot zich nemen) in de laatste 20 jaar zijn van een veel grotere invloed.

Grachus | 14-01-20 | 18:21

Tsja, ik zie een hoge correlatie met de verkleuring......

vranac | 14-01-20 | 18:04 | 2

Correlatie hou toch op met je correlatie. Wat is dat met dat woord. Plotsklaps gebruikt iedereen dat afschuwelijke woord, te pas en te onpas.

decaliter | 14-01-20 | 18:13

@decaliter | 14-01-20 | 18:13: ik zie een correlatie tussen het gebruik van het woord ‘correlatie’ en de agitatie van enkele reaguurders.

Highwoodman | 14-01-20 | 18:18

Maar dat is toch juist de bedoeling!
Bij marxistische dictaturen wordt altijd eerst de intellectuele bovenlaag gezuiverd.
Dat is: in concentratiekampen heropgevoed.

Bolder | 14-01-20 | 17:55

De kindertjes weten het nu nog niet maar met de huidige trend is het tegen de tijd dat zijn volwassen zijn afgelopen met Nederland, Kennisland. Onze beste studenten komen uit Azië en gaan daar weer naar terug tegen de tijd dat ze klaar zijn. Wij blijven achter met een bevolking die compleet aan het subsidieinfuus ligt en eenieder krijgt de dag te voren te horen waar ze morgen te werk gesteld gaan worden anders geen uitkering meer. Er worden immers al voorzichtige stapjes gezet in die richting.

Sans Comique | 14-01-20 | 17:40 | 1

Ik kan mij nog de tijd herinneren dat Nederlandse universiteiten internationaal een hoog aanzien genoten en onze afgestudeerden gretig aftrek vonden. Dat is inderdaad flink veranderd. De algemene kennis van middelbare scholieren is in dezelfde periode drastisch achteruit gegaan.

DeathValleyCreek | 14-01-20 | 19:24

"... oer-Hollandse volzinnen als 'wollah wat is deze, die smatje is skeere tatta jwz'..." Wow, Ewoks bestaan dus echt....

Nederlanddraaitdoor | 14-01-20 | 17:27 | 2

Van de " tot de ... snap ik alleen niet wat Ewoks zijn.

Grachus | 14-01-20 | 18:54

95% van de bevolking is dom. Gelukkig hoor ik tot de overige 10%.

Bigi Bana Boy | 14-01-20 | 17:13

Automatiseren, herhalen, stampen, het is niet van deze tijd en daarmee gaat dus een aantal noodzakelijke basisvaardigheden verloren. Het is echter heel effectief om domweg een aantal zaken te leren middels ouderwetse methoden omdat ze er de leeftijd voor hebben en omdat nog altijd geldt: jong geleerd, oud gedaan. Netjes schrijven, hoofdrekenen, taal, spelling. Je hebt er je leven lang profijt van.

Beste_Landgenoten | 14-01-20 | 16:58 | 3

Eens. Wel verrassend voor mij.
De basisschoolleeftijd is de perfecte leeftijd voor het automatiseren. Op die leeftijd is het immers onmogelijk nog alles te begrijpen, maar automatiseren gaat heel goed.
Maar het progressieve volksdeel vreesde zulke ingestampte oude kennis.
Lees het boek van Dalrymple (hoewel ik bij jou geen ontvankelijkheid verwacht) 'Door en door verwend'. Hij geeft een uitstekende analyse, ook over de gedachtengangen aangaande het onderwijs (in het VK steeds een tandje extremer dan hier). Ik denk dat alleen Baudet hem gelezen heeft. Helaas, want de man werkte als arts in de meest verloederde milieus en was aldus niet een kouwe en droge huiskamer-theoreticus.
Ook onder de reaguurders zal Dalrymple niet gelezen zijn.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 17:19

Ik ken Dalrymples werk en ben het grotendeels met de man eens. Maar goed, niet alleen het automatiseren en het leraren tekort is er debet aan. Zag juist op het journaal het item, waarin mij in één oogopslag duidelijk werd waar het probleem ligt. Hint: Vooral in de grote steden, vooral in de probleemwijken. Ik zag even die roze olifant door het beeld lopen zeg maar..

Beste_Landgenoten | 14-01-20 | 18:07

@arie-hoax | 14-01-20 | 17:19: Nou nou, niet zo borstklopperig hoor. Ik ken hem ook al een aantal jaar en kan niet anders beamen dat hij voor een heel groot deel gelijk heeft.

Grachus | 14-01-20 | 18:11

Lerarentekort, er is geen lerarentekort en is een gebrek aan het aantal uren wat een leraar maakt. Een school waar een basisleraar/es meer dan 3 dagen op school aanwezig is, is nauwelijks te vinden. Het punt is niet het lage salarisniveau maar het veel te hoge salaris waardoor parttime werken veel te gemakkelijk wordt. Verhoog de salarissen en het onderwijzers tekort stijgt nog harder. Er is praktisch geen opleiding met startsalarissen als in het onderwijs(op tandartsen e.d. na), en na ca. 10 jaar onderwijzer een sal. van bijna 5000,00 bruto per maand is geen hongerloon. Men is in het onderwijs gaan denken en heeft zich gek laten maken door de bonden en journaille, dat men zielig is in dat beroep. Het wordt tijd dat die bedrijfstak eens op een volwassen manier gaat functioneren, dus voor het prima salaris gewoon 5 dagen a.d. slag niet zo veel zeuren. En bevalt het niet : zoek een andere baan, dan kun je tevreden zijn met zowat de helft van wat je nu verdient.

portuca | 14-01-20 | 16:40 | 3

Ben het eens wat betreft de grote hoeveelheid parttimers. Maar u vergeet één ding: ruim eenderde van de leerkrachten gaat binnen nu en 10 jaar met pensioen. Dat is wel een probleempje...

wazakzegguh | 14-01-20 | 18:14

Hmm, vreemd want toen ik begon te werken verdiende ik 1600 euro netto in de maand.

teevee | 14-01-20 | 19:37

5000 euro bruto? Een LB schaal (meeste VO-docenten) stopt rond de 4100

Vrouwtje_haram | 14-01-20 | 20:28

School heeft 2 functies:
1) vaardigheden aanleren (lezen schrijven rekenen)
2) ideologische en persoonlijke vorming.

Deze twee concurreren direct met elkaar om de schaarse onderwijstijd: meer aandacht voor het ene gaat automatisch ten koste van het andere.

Ideologische vorming was vroeger voornamelijk Christelijk, maar het fanatisme van het Christendom is flink afgezwakt. De laatste paar decennia is het Christendom weggeconcurreerd en langzaam vervangen door (neo) Marxistisch gedachtengoed dat slachtofferschap benadrukt. Hoewel het Christendom zeker zijn slechte kanten heeft, is (neo) Marxisme eerder een verslechtering dan een verbetering. Het pad naar volwassenheid bestaat uit meer verantwoordelijkheid en meer vaardigheid. (neo) Marxistische indoctrinatie tot slachtofferschap gaat in de tegenovergestelde richting.

petersteenkamp | 14-01-20 | 16:17 | 3

.... en zo komen partijen als GL, D66, SP, PvdA en PvdD aan hun electoraat...

Nederlanddraaitdoor | 14-01-20 | 17:32

School heeft zich helemaal niet te bemoeien met 'ideologische vorming'. Welke ideologie dan wel niet? School moet kinderen voorbereiden zich staande te houden in een competitieve maatschappij. Die wordt wel steeds infantieler maar dat heeft niets met ideologie te maken. Eerder met verantwoordelijkheid nemen en volwassenheid en dergelijke.

Sans Comique | 14-01-20 | 17:44

Gadverdamme, School behoort helemaal niet aan ideologische vorming te doen. Daar is juist waar het nu fout gaat. Houdt die EU, milieu, migranten etc. propaganda buiten de scholen.

Grachus | 14-01-20 | 18:14

maar wel steeds multicultureler en trangenderder begreep ik.

Moonwarrior | 14-01-20 | 15:57

Wat nou als ik zeg dat je alle ‘misschiens’ uit deze tekst moet halen? Wat nou als ik zeg dat het allemaal waarheden zijn? Wat nou als dit ongeveer de helft van de problematiek is? Wat nou als we goed onderwijs willen en niet denken dat scholen opvoeder, politieagent, sociaal werker, huiswerkbegeleider, geitenwollensokkenpappenennathouder, ouderswetenhetbeteraanhoorder en wijzijnbestandtegenadviesmoethogerroeper zijn?
Wat dan?

teacher | 14-01-20 | 15:45

Heeft ook met omvolking te maken. Kinderen van nieuwkomers presteren minder en daarop wordt aangepast richting milde debilisering waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen autochtoon of allochtoon.

Willibald von Klúúúk | 14-01-20 | 15:02

Ik lees hier nogal wat mensen die denken dat "vroeger", in tegenstelling tot nu, iedereen wel kon spellen en rekenen.
Wat betreft de spelling ben ik daar niet zo zeker van. In mijn klasje op de lagere school tussen 1959 en 1965 waren toch wel enkele minder begaafde kinderen. Het verschil met nu is dat er toen dictees werden afgenomen. De CITO-toets, waarbij niemand iets zelf hoeft te schrijven, bestond nog niet. Wie niet kon spellen kreeg geen MULO-advies en zeker geen lyceum-advies.
Tegenwoordig kun je een CITO-score van 548 halen terwijl je een volstrekt onleesbaar handschrift hebt, geen zin foutloos kunt schrijven en de tafel van 9 niet kunt opzeggen. Hoewel de meester of de juf weet dat zo'n kind niets kan, drammen de ouders er dan dankzij de CITO-score een VWO-keuze door.

JvanDeventer | 14-01-20 | 15:01 | 1

"Tegenwoordig kun je een CITO-score van 548 halen terwijl je een volstrekt onleesbaar handschrift hebt, geen zin foutloos kunt schrijven en de tafel van 9 niet kunt opzeggen."

Dat weet ik uit tweede hand. Het klopt helemaal.

Beste_Landgenoten | 14-01-20 | 16:55

Homo domestificus is gwn een evolutionair doodpunt joh..

Neut | 14-01-20 | 14:59

Het is de tijd en die draai je niet terug.
Wen er maar aan.

Mr.Crowley | 14-01-20 | 14:44 | 3

Toch is het wrang dat iedereen de mond vol heeft van "ontplooiing" terwijl juist nu tal van menselijke capaciteiten tamelijk onberoerd blijven liggen in dat onderwijs.
Maar inderdaad, we kunnen ook al lang niet meer rekenen volgens Bartjens. En we werden er niet armer van. En dan schijnt het onderwijsniveau in de USA ook niet bijzonder hoog te liggen, terwijl alle innovaties daar wel vandaan komen.
Dus laten we maar een open deur intrappen: tijden veranderen. Boejuh.
Maar het klop

Rest In Privacy | 14-01-20 | 14:51

@arie-hoax | 14-01-20 | 14:51:
Mensen laten het gebeuren. Een beetje meer ambitie en inzet zou een totaal ander beeld geven. Om welke reden dan ook, gebeurt dat niet, dus ja, tijden veranderen en we vergeten hoe het geweest is en omdat niemand het meer weet, wordt het een blijvende situatie.
De vraag is, wordt het beter dan het geweest is?

Mr.Crowley | 14-01-20 | 15:20

Het probleem ligt niet aan de brugklassers of het tekort aan meesters en juffen. Het probleem komt voort uit het onvoldoende niveau van meesters en juffen en dus mede uit het onvoldoende niveau van hun opleiding. Zolang er nog meesters en juffen zijn die "het is gebeurt" met een t schrijven kan je niet verwachten dat brugklassers die fout niet maken,

Toppinghe | 14-01-20 | 14:35 | 1

Correct. Werkwoorden vervoegen lukt in het basisonderwijs al niet meer. Vroeger lukte dat wel.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 14:43

Er mag niet meer gestampt worden. Zelfs de tafels niet.
En dan heeft men 4 of 5 verschillende niveaus in een klas, dus tijd voor grondige uitleg is er ook niet. Iedereen zwemt maar wat rond, zo schijnt het.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 14:07 | 1

En daar komt bij dat het basisonderwijs de experimentele speeltuin is geweest voor tal van nieuwlichters met idealen die ver boven de dagelijkse werkelijkheid stonden. Zo moest er worden gedaan aan 'high order thinking' waarbij het juiste antwoord niet meer belangrijk was, maar was het construerende denkproces dat je al samenwerkend ging voltooien, veel belangrijker. Rekenen en wiskunde moest bijdragen aan de persoonsvorming.
En dan had je diverse goeroes die vonden dat het onderwijs de "creativiteit" doodde. Dus moest die "creativiteit" worden bevorderd, wat dan resulteert in de totale vrijblijvendheid zonder enige kennisbasis. Het onderwijs is de blablabla-wereld bij uitstek geworden en Rosemöller heeft slechts oppervlakkige praat kunnen bijdragen tijdens zijn langdurige voorzitterschap van de VO-raad. Hij juichte veel 'vernieuwingen' toe.
Alleen BON heeft steeds correct de vinger aan de pols gehouden, maar die club werd steeds te conservatief gevonden door al die lege-hulzen- nieuwlichters.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 14:33

Ach dit verbaast me niets, al sinds jaren wordt het niveau waarop les gegeven wordt aangepast aan de scores van al die zielige kindertjes...
Zo blijft NL een kennis economie.

Remzilla | 14-01-20 | 13:57

Leer de kinderen op de basisscholen een basis als Nederlands in woord en geschrift, rekenen en vaderlandse geschiedenis. Wat nu belangrijk wordt gevonden (door wie?) haalt al het niveau naar beneden.

Wouterhetkanstouter | 14-01-20 | 13:51

Tsja. Gemiddelde kleurplaat is voor Mo (24) al heel lastig. Nuff said.

Lorejas | 14-01-20 | 13:46

Domme mensen krijgen vaak 2+ kinderen slimme mensen beginnen er niet aan of houden het bij eentje. Vroeger had je een hok vol nodig om te overleven of omdat de kerk zat te pushen. Met de overbevolking van nu denk je toch wel na!?

Rallywally | 14-01-20 | 13:32 | 3

Dat klopt dus niet. Het aantal kinderen van migranten die langer in Nederland wonen daalt. Hoogopgeleiden met hoog inkomen nemen gemiddeld meer kinderen. 3 tot 6. Vandaar dat ze allemaal een duwbak hebben nu. (en dan bedoel ik die fietskar, niet hun vrouw)

Premier Trutte | 14-01-20 | 14:07

@Premier Trutte | 14-01-20 | 14:07: er staat toch 2+? Dat kunnen er ook zes zijn van 5 verschillende vaders. En ik heb het over slimme ouders, geen hoog opgeleiden. Dat zijn vaak brave mensjes die nooit buiten de pot pissen, braaf alles leren wat er wordt gevraagd en braaf dood gaan.

Rallywally | 14-01-20 | 15:20

@Rallywally | 14-01-20 | 15:20: Wanneer ze buiten de pot pissen hebben ze nóg meer kinderen he! Ala the African way.
Maar ik begrijp je. Wanneer je ouders slimmer waren geweest was jij er niet geweest?

Premier Trutte | 14-01-20 | 15:44

Alle niveaus lijken lager te liggen dan vroeger. Heb zelf geen universiteit gedaan, maar zowel zoon als dochter studeren nu. Mijn zoon presteert het om helemaal geen boek aan te raken, tot zo'n 3 weken voordat de tentamens beginnen. Dan sluit hij zich iedere dag 10 uur lang op in de bibliotheek en duikt in de vakken.
En dat is bij hem genoeg. Wel volgt hij altijd trouw alle colleges. Daar slaat hij niets van over. Maar toch. Ik kan mij van vroeger herinneren dat je op de uni toch wel een studielast van > 20 uur per week zou hebben. Doe de math bij mijn zoon zou ik zeggen. Die paar weken dat hij echt studeert vormen bij elkaar opgeteld misschien 5 uur per week. En toch zit hij inmiddels in zijn 3e jaar bedrijfskunde.
En hij is echt niet hoogbegaafd of begiftigd met een fotografisch geheugen of zo. Redelijk intelligent is hij wel, maar toch blijft bij mij het gevoel dat je vroeger wel iets in je mars moest hebben om een uni opleiding te volgen en af te maken en dat je dat echt niet lukte met 3 weekjes in de bieb de boeken open slaan....
Blijft dus over dat het niveau van nu lager is dan het niveau van toen. Of heb ik het mis en is het uni niveau nog wel acceptabel in NL?

Eagle0511 | 14-01-20 | 13:27 | 2

Ja, maar sinds er internet is hoeven studenten blijkbaar niets meer te leren of zo.

teevee | 14-01-20 | 19:40

U heeft het niet mis.

tectonicos | 14-01-20 | 22:40

Komt omdat je met kwalitatief mindere docenten van doen hebt. PABO is een makkelijke opleiding. Wil je dus het label hoogopgeleid hebben maar voldoe je niet echt aan het niveau dan doe je een dergelijke opleiding. Het zijn vaak meisjes die met hakken over de sloot de havo hebben gehaald - makkelijkste profiel (Cultuur en Maatschappij).

Aan het thuisfront zie je twee ontwikkelingen: twee werkende ouders die eigenlijk geen tijd voor kinderen hebben of eenoudergezinnen. In beide gevallen is er weinig toezicht.

Gebrekkige opvoeding en gebrekkige docenten.

koter | 14-01-20 | 13:25

Nivellering, allochtonen, assertieve ouders, assertieve kinderen, telefoons en aan school bezorgde pizza's en shoarma. Zie daar, in een chronologische notendop.

Rationa | 14-01-20 | 13:23

Alle functies in de ‘publieke’ sector zal dit lot treffen: het ’publiek’ neemt alle ruimte die zij krijgen (en dat is per definitie te veel ruimte!) en jij trekt als professional altijd aan het kortste eind. Wie wil dat nou nog?

Alles moet nu draaien om de allerzwaksten en de allerarmsten van de samenleving.
Maar, zo gek: in mijn jeugd hadden we helemaal niet zoveel “zwakken en armen”.

Wering | 14-01-20 | 13:23

Een van de grote oorzaken is de taalachterstand bij mensen met een migratieachtergrond. Vooral de nieuwkomers die de eerste 5 jaren bijna geen Nederlands spreken. Maar de rest die in de sociale woningbouwwijken woont brabbelt ook een onleesbaar taaltje waarmee je geen lesboeken kunt lezen.

Premier Trutte | 14-01-20 | 13:18

Dus ik was vroeger erg slim, leuk om te weten.

Uw Verzekeringsadvis | 14-01-20 | 13:15

Dat die eerste rode vlek in de video in het overzicht in en rond Amsterdam ontstaat verbaast me niets.

Wekkertje | 14-01-20 | 13:07

Er loopt ook steeds meer gemêleerd dom volk tussen wat het niveau naar beneden haalt. Alleen die straattaal al, man man man. Als je dom volk binnen haalt, dan ga je daar ook de vruchten van plukken.

Gaat het niet dan? | 14-01-20 | 13:06 | 6

Ja en zwarte piet mocht niet meer zo praten, want stigmatiserend/karikaturaal.

2tribes | 14-01-20 | 21:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik zie het probleem niet zo. Wat is de waarde van een titel als je er vervolgens geen reedt mee kan ? De meest succesvolle mensen zijn relatief vaak schoolverlaters. Deze mensen doen aan zelfontwikkeling en leren wat echt nodig is, zonder al die bullshit. Aan gezond verstand en wat zelfkennis heb je het meest.

Baron Clappique | 14-01-20 | 12:58 | 2

Nou er zijn in Nederland ontzettend veel banen waar je Universiteit voor nodig hebt. Dan krijg je een plek waar je geen reet doet, behalve een dik salaris opstrijken. Dan ben je bijvoorbeeld direct ketchup. Of beleidsmedewerker.

Zeiss | 14-01-20 | 13:11

@Zeiss | 14-01-20 | 13:11: Deze werkgevers zijn dan nog dommer dan de huidige brugklassers.

Baron Clappique | 14-01-20 | 14:13

In tegenstelling tot hetgeen Rosenmöller vindt is een basisschool ook niet bedoeld om "talenten" te kunnen benutten. Zoals het woord basisschool al aangeeft dienen er maatschappelijke basisvaardigheden (aan)geleerd te worden zodat iemand zijn verdere leven in ieder geval op basisniveau mee kan draaien in de maatschappij (voor zowel de bewuste persoon als de maatschappij fijn). Zijn deze basisvaardigheden eenmaal goed onder de knie, wat zo gedurende de tijd op de middelbare school het geval zou moeten zijn, dan kun je eens verder gaan kijken en een studiekeuze gaan maken. Heb je daar voor de rest geen behoefte aan dan ben je op dat moment ongeveer niet meer van de leerplichtige leeftijd en kun je (met gedegen basiskennis) lekker aan de slag.

Ik ga ervan uit dat voorgaande oorspronkelijk ongeveer door de wetgever werd beoogd. Worden er thans echter allerlei linkse hobby's en experimenten op de leerlingen losgelaten dan hou je minder tijd over voor de basisvaardigheden en krijg je kinderen (en later dus volwassenen) die niet meer de basics hebben om zelfstandig in de maatschappij mee te komen en afhankelijk worden van de (daar zijn ze weer) linkse "professionals" en partijen. Zo is de cirkel weer rond en worden de linkse zakken gevuld ten koste van talloze generaties.

R.F.Pickering | 14-01-20 | 12:55 | 2

Ik denk dat uw samenvatting de spijker aardig op de kop raakt.

Gele Beer | 14-01-20 | 13:22

Inderdaad een cruciale misvatting voor iemand op die plek,

2tribes | 14-01-20 | 21:15

Kinderen komen in sommige gevallen met een verschrikkelijke taal en culturele achterstand binnen op het basisonderwijs. Het is een feit dat veel kinderen tot aan het hek van de school geen Nederlands spreken en de ouders Vvvvv en Zzzzz praten ; Doner Nederlands met afgrijselijk accent.
Thuis alleen maar zandbak televisie en wat Mo de Pedo shit.

Dan zijn er natuurlijk nog de Banga kids , Djaylano en Inqisha.

Zelfs op witte scholen is de opkomst steeds groter en deze raken geïnfecteerd

Jack010 | 14-01-20 | 12:55 | 3

"Het is een feit dat veel kinderen tot aan het hek van de school geen Nederlands spreken en de ouders Vvvvv en Zzzzz praten"

Dat heeft de Chinezen niet weerhouden massaal naar de uni te gaan. HBO is in die gemeenschap gewoon gefaald hebben als ouders en kind. Met IQ heeft het ook weinig van doen. Punt is discipline. Dat is het verschil tussen Aziaten en de rest. Met een bescheiden intelligentie maar ijzeren discipline kan je ver komen in het Nederlandse onderwijssysteem.

koter | 14-01-20 | 13:45

@koter | 14-01-20 | 13:45:

Inderdaad. Daarom is de 'zesjes-mentaliteit' ook funest; Leuk dat je met minimale moeite net een voldoende weet te scoren, maar wat ga je doen als de moeilijkheidsgraad hoger wordt? Ben je dan in staat om diep in de boeken te duiken? De oefenopdrachten te maken? Bikkelen en stampen om die test te halen?

Op de uni heb ik het zien gebeuren: medestudenten die trots vertelden dat ze op de middelbare school nooit hoefden te leren en dan nog een acht haalden. Maar op de uni moesten ze opeens hard werken voor een zesje. Verschillende konden dat niet aan en dropen teleurgesteld en gedesillusioneerd af.

Kwaliteit leerstof is 1 ding; de leerlingen aanleren om daadwerkelijk te leren is net zo belangrijk.

quantumcollider | 14-01-20 | 14:34

Heb me tien jaar geleden verbaast dat er nog geen massale uitloop was vanuit de Randstad. Wie wil er nu voor zo'n klas etterbakken staan ? Daarnaast onbetaalbare huizen.

Wekkertje | 14-01-20 | 12:47

Geen lerarenprobleem maar een opvoedprobleem. Stuur als ouders dat gespuis eens aan het huiswerk. En willen ze niet gaan ze maar werken (vanaf 12 jaar graag)

Petroselinum crispum | 14-01-20 | 12:47 | 3

Het gespuis is in de eerste plaats de ouders, die niet willen opvoeden.

ches | 14-01-20 | 12:49

@ches | 14-01-20 | 12:49: die zien de opvoeding graag bij de school, die er geen tijd voor heeft én totaal geen gezag.

boerk | 14-01-20 | 12:51

Tuurlijk het ligt aan het lerarentekort, of aan de methode, of aan of aan het systeem, of aan financiering, of aan het weer, maar natuurlijk niet aan........ Wat dat moet je natuurlijk niet benoemen, want anders.

HoniSoit | 14-01-20 | 12:44

Tja, mijn dochter (6) is echt niet de domste maar zeker niet briljant. Toch hoort zij in haar klas bij de beste qua taal, woordenschat en lezen, en wordt zij met ca. 5-6 andere zogenaamde 'slimme' kindertjes regelmatig apart gezet voor wat uitdagender lesstof. De namen van de kinderen zullen u weinig verbazen: o.a. een Marie-Louise, Quirijn, Tein, Linde en (voor de diversiteit) Fang-Piau. De rest van de klas, met o.a. Rovinio, Mo, Jada, Mahir en Vince hebben het wat lastiger. En de grap is dat dat verschil er op dag één van de basisschool al was en het is er nu 2,5 jaar later nog steeds, terwijl ze tot nu toe geen seconde last hebben gehad van welk lerarentekort dan ook. Een boel kinderen zijn eigenlijk (qua taal) al totaal verziekt voordat ze op school komen. Het is voor leraren gewoon trekken aan een dood paard.

trottle | 14-01-20 | 12:39 | 6

@koter | 14-01-20 | 13:34:

Een goede vuistregel om de kwaliteit van een school te bepalen is kijken hoe ze met rekenen/wiskunde om gaan. Getallen spreken voor zich, en daar kan geen zweverige ideologie iets aan doen. Als een school dat toch doen, merk je dat snel en weet je gelijk dat de hele lesstof daar van doordrongen zal zijn.

quantumcollider | 14-01-20 | 14:42

@quantumcollider | 14-01-20 | 14:42:

Absoluut mee eens. Daarom domineert Singapore en het Verre Oosten op dit gebied. Heeft hoofdzakelijke te maken met superieur wiskundeonderwijs.

koter | 14-01-20 | 15:43

@koter | 14-01-20 | 13:34: dat dus. School van mijn kinderen veel kinderen met hoogopgeleide ouders. Maar ook daar is achterstand in taal. En dat komt toch echt door gebrekkig onderwijs, de lat laag leggen, veel leuke dingen doen en een extreme nadruk op gezellig met elkaar omgaan. Scholen beginnen steeds meer op psychiatrische inrichtingen te lijken waar de juffen vinden dat iedereen vooral in de juiste sociale mal moet passen in plaats van gewoon echt goed tabletjes leren, werkwoorden vervoegen etc.
Het is te feminiem geworden.

Gazelle | 14-01-20 | 19:23
▼ 3 antwoorden verborgen

Onderwijzers in het voortgezet onderwijs zijn in de grote steden en verstedelijkte gebieden vooral opvoeders en ordehandhavers. Dit komt mede door taalachterstand en culturele verschillen. Zoals u merkt probeer ik mij prudent uit te drukken. Voor kennisoverdracht is geen ruimte meer.

decaliter | 14-01-20 | 12:20

Omdat ze steeds dommer worden krijgen ze de eigenschappen van Lemmings. Ze lopen daardoor zo achter Greta, Jesse en Rob aan. “Die zullen het wel weten” immers want die zijn op TV en ik kom niet verder dan de McDonalds is de gedachte waarschijnlijk.

Ronnie02 | 14-01-20 | 12:19

Weet men hier WAT die VO-raad eigenlijk is? De VO-raad is niets meer dan de organisatie van de werkgevers in het voortgezet onderwijs, populair gezegd de club van schooldirecteuren / schoolbestuursvoorzitters.
De VO-raad is vooral een organisatie van en voor bureaucraten, die zijn positie dankt aan het feit dat het voor de overheid veel makkelijker praten is met een VO-raad dan met het bonte allegaartje van middelbare scholen. Die bureaucraten zijn mensen zonder onderwijservaring en hun aanvoerder is in het algemeen een tamelijk abjecte carrièretijger zoals Rosenmöller of zijn voorganger Doekle Terpstra. Deze mensen hadden even makkelijk bij de vereniging van werkgevers in de Metaal kunnen werken en weten helemaal niet wat onderwijs is.
Desondanks is het loffelijk dat die club nu alarm slaat. Het is weliswaar vele decennia te laat en zij missen ieder inzicht hoe de problemen geanalyseerd en opgelost moeten worden (sterker nog, VO-raad, PO-raad en MBO-raad zijn onderdeel van het probleem), maar toch: op dit punt hebben ze gelijk.

JvanDeventer | 14-01-20 | 12:13

Het intrappen van open deuren is een sport die ook GS beheerst, gezien dit draadje.
Bij een vorige gelegenheid heb ik al eens vermeld, dat ik 40+ jaren voor de klas heb gestaan, van Lagere School (toen nog) naar MAVO en tenslotte HAVO/VWO, met een tussenstop in het speciaal onderwijs. 25 Jaar schooldecaan geweest, en bijna 5 jaar zorgcoördinator. Veel van de problemen zijn door Mosterd en reageerders al in beeld gebracht. Die ga ik niet herhalen.
Wat ik wel wil vermelden is, dat het niveau van de leraren m/v in het VO mede omlaag is gehaald door het stapelen van akten niet meer te belonen. Dat was in de beginjaren van mijn lerarenbestaan wel zo. De studie moest je zelf bekostigen, maar na het behalen van een akte kreeg je daarvoor een (klein) extra bedrag extra per maand. Dat stimuleerde om zelf ook te studeren, en zo aan den lijve te voelen wat het is om testen en examens af te leggen. Bovendien bleef je bij op het gebied van vakdidactiek. Het was ergens ook een compensatie voor het ontbreken van carrièreperspectieven, want directiefuncties in het VO liggen niet voor het oprapen.
Juist het ontbreken van enig carrièreperspectief heeft er imho toe geleid dat jongens/mannen afhaken - naast een aantal andere zaken.
Wat ik via mijn kleinkinderen zie van het huidige basisonderwijs vervult mij met schrik en zorg. Simpel uit te leggen zaken (taal, rekenen) worden bladzijgewijs zo moeilijk uitgelegd, dat ik er zelf een paar keer naar moet kijken voordat ik mijn kleinkinderen ermee kan helpen, indien nodig.
De huidige lesmethoden lijken geschreven door lieden die nog nooit zelf voor de klas hebben gestaan, en die elke vorm van logica ontberen.
Ik voorspel dramatische ontwikkelingen, wat we nu zien en hier lezen is nog maar het topje van de ijsberg.

L.E. Raar | 14-01-20 | 12:08 | 5

@Heiner | 14-01-20 | 12:37: Daar lijden mijn twee dyslectische kindertjes (echte dyslecten) ook onder. De fopdyslecten noemen we de kinderen die de onterechte diagnose krijgen en daarmee een excuus voor wat achterblijvende resultaten en extraatjes als meer tijd bij een toets, maar ondertussen heel best kunnen lezen. Ik wist niets van dyslexie, tot ik ermee in aanraking kwam door onze kinderen. Het zet ze echt op achterstand en als ouder ben je veroordeeld tot uren en uren ondersteuning geven, wat je uiteraard graag doet. Achteraf gezien besef ik nu dat ik in mijn jonge jaren naar alle waarschijnlijkheid een meisje in de klas had, die dyslexie zou kunnen hebben gehad. Het bestond toen nog niet en ze is toen wegens onaangepast gedrag van school getrapt, maar ik herken nu veel in haar wat op dyslexie zou kunnen wijzen. Dus dat was toen geen goede aanpak van het probleem en gelukkig is dat nu anders, maar schiet het wel weer wat door. Als ik de strijd van mijn kinderen met letters en de teksten in bijvoorbeeld de wiskundeopgaven zie, moet ik nog wel eens aan dat meisje van vroeger terugdenken.

ches | 14-01-20 | 12:48

@ches | 14-01-20 | 12:48: "Het bestond toen nog niet" Dat herken ik wel uit mijn eigen schooltijd. Ik had ook klasgenoten die niet goed konden lezen of rekenen. U schrijft ook over "doorschieten". Als ik ouders met kinderen op basisschoolniveau of middelbare school niveau hoor, krijg ik de indruk dat zo ongeveer de helft van de kinderen wel een "bijzonderheidje" heeft.

Heiner | 14-01-20 | 13:57

@DitjaarkrijgikAOW | 14-01-20 | 12:46: Gelukkig, dat heb ik nooit meegemaakt. Dit soort taferelen mochten in het begin van de negentiende eeuw dan nog wel tot de toegestane folklore behoren, na WOII zijn we daar echt wel van afgestapt.
Wel denk ik, dat de overstap van klassikaal naar individueel onderwijs met zich mee heeft gebracht, dat leer- en gedragsmoeilijkheden als dyslexie, ADHD, ASS e.d. met zich mee heeft gebracht dat kinderen met deze problemen zich niet meer in de massa konden 'verstoppen'. Daarom kreeg het speciaal onderwijs (LOM met name) steeds meer leerlingen te verwerken. Het succes werd dermate groot (en kostbaar) dat in 2002 het VSO-LOM werd afgeschaft, en het reguliere VO deze kinderen moest opvangen.
De ellende VAN 'passend onderwijs' is dan ook tenhemelschreiend voor die kinderen die dit soort onderwijs nodig hebben (op ALLE niveaus).

L.E. Raar | 14-01-20 | 15:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Op de werkelijke oorzaak ligt een taboe.

JackStick | 14-01-20 | 12:01 | 3

Ik wilde het net schrijven, maar jij was mij.. Sssstttt... don't mention the elephant. What elephant? Precies.

Mokum Kosher | 14-01-20 | 12:07

over taboe gesproken, zag het net op de staatsomroep, echt elke keer als het over onderwijs gaat zie je een geheel zwarte klas, laten ze met dit onderwerp een vrijwel compleet blanke klas zien. zo doorzichtig

onesolution | 14-01-20 | 12:36

Fort Alpha, de 'goede' oude tijd.

Pluisbaard | 14-01-20 | 12:01

Misschien hadden we eeuwen van Taal, Rekenen, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Filosofie niet zo snel moeten vervangen door al die samenwerkvehikels.
En ook begint de pubertijd steeds jonger. Wij mensen zijn ontzettend lang 'jong', omdat er zoveel te leren is. Maar op de een of andere manier is onze beschaving deze inlooptijd aan het inkorten.

Alquest | 14-01-20 | 11:51

Een hele klas heeft last van kinderen die eigenlijk op speciaal onderwijs hadden moeten zitten. Bezuinigen op speciaal onderwijs, ook al zo’n giga onderschat probleem.

BozePaarseMan | 14-01-20 | 11:51 | 3

Ja

decaliter | 14-01-20 | 12:06

Nou ja, eerder de juf die er meer werk aan heeft.

Papa Jones | 14-01-20 | 12:07

Idd, hele scholen verloederen omdat er simpelweg geen afvoerputje meer is voor volkomen asociaal tuig (al dan niet met gediagnosticeerde gedragsstoornissen). De school waar mijn zus lesgeeft behoorde bij de betere en rustigste VMBO scholen in de regio. Veel leerlingen van bepaalde richtingen hadden voor hun examen al aanbiedingen van bedrijven op zak. Nu door het passend onderwijs je de raddraaiers niet meer kwijtraakt, is de rust totaal verdwenen, het niveau gedaald. En die kinderen waarvan je wist dat het twee kanten op kon, worden nu allemaal de verkeerde kant op gezogen.

trottle | 14-01-20 | 12:52

Was enkele jaren geleden een docu over een lagere school in de Schilderswijk. Daarin zag je de laatste klas voordat je naar de middelbare school ging, in die klas zaten een aantal marokkaantjes die al voor het tweede jaar in de klas zaten. Nu moesten ze wel naar de middelbare school maar hun niveau was nog steeds veel te laag. Dat krijg je dan in de brugklas, een stel die te dom ervoor is en die hele klas dan naar de klote helpen want die gaan alleen lopen klieren.

vinzDH | 14-01-20 | 11:47 | 1

Het niveau van brugklassers zou dalen als gevolg van een lerarentekort.

Ik vermoed dat de VO raad het verschil tussen correlatie en causaliteit niet kent.

Zoals al aangegeven door anderen zijn andere factoren ook van invloed.

Veel ouders vinden dat het bijbrengen van kennis en opvoeding is uitbesteed aan het onderwijs. M.i. Is dat slechts gedeeltelijk het geval; het ontslaat je niet van je rol als eindverantwoordelijke.

Wijzen naar het lerarentekort is te gemakkelijk gedacht.

J.Luns | 14-01-20 | 11:35 | 6

ik vind dat scholen veel te veel op de rol van opvoeder zitten en te weinig op die van onderwijzer. Dat dit zich zo heeft ontwikkeld is ook voor een groot deel de schuld van de overheid, die kosten wat het kost wil stimuleren dat alle ouders fulltime werken. Daardoor beperkt bij een groot aantal ouders de opvoeding zich tot de tijd na het avondeten en de weekenden. De scholen zitten vervolgens met de problemen en gaan het ineens Als hun taak zien dit op te lossen. Degenen die thuis gewoon wel opgevoed worden krijgen vervolgens minder tijd om gewoon te leren, wat wat mij betreft toch gewoon de kerntaak is. Gevolg; het onderwijs wordt kudter voor iedereen.

bulk | 14-01-20 | 12:36

@bulk | 14-01-20 | 12:36: Misschien speelt ook mee dat tegenwoordig de meerderheid van het docentencorps vrouw is en het lijkt mij dat vrouwen anders aankijken tegen school/opvoeding dan mannelijke docenten, die misschien meer de visie hebben van school/onderwijs. De softe, sociale waarden winnen het dus. Ik zou er niet aan moeten denken om met mijn doelgerichte, mannelijke, (voor sommigen ietwat botte) leerinstelling te moeten integreren in een overwegend vrouwelijk onderwijsteam, waar 'we elkaar moeten respecteren'. Schop onder d'n kont, bek houden, leren, met uiteraard tijd voor wat ongein, maar wel met duidelijke grenzen. En jongetjes moeten kunnen ravotten, af en toe vechten, waarna ze aan hun oren uit elkaar worden getrokken, ook leuk, maar weg met dat softe gedoe.

ches | 14-01-20 | 13:14

@ches | 14-01-20 | 13:14:
Ik kan niet anders als het hier mee eens zijn. Van die verdwaalde mannelijke docent die er in het primair onderwijs nog rondloopt verwacht ik ook niet veel. Het is moeilijk om een no-nonsense mentaliteit aan te houden in een dergelijk collectief maar misschien onderschat ik ze. Ik denk dat precies dit ook de reden is dat vrouwen het in het hedendaags onderwijs beter doen als mannen (jongens); onderwijs ontworpen en gegeven door vrouwen sluit beter aan bij meisjes als jongens.

bulk | 14-01-20 | 13:25
▼ 3 antwoorden verborgen

Heeft er iemand een gedetailleerd kaartje van de slechtpresterende scholen? misschien in combinatie met de wegingsfactor die hieronder genoemd wordt?

www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen...

Wat ik dan wel weer grappig vind (en wat hiervan uiteraard losstaat) is dat scholen die in 'slechte buurten' staan anders gewogen worden dan scholen die in goede buurten staan, dit alles om het resultaat wat te middelen (en de oorzaak te kunnen verbergen):

geen_kwijl | 14-01-20 | 11:34 | 1

Ze nemen bij een "slechte" buurt de salarissen van de ouders mee. Want dat zou iets zeggen over de thuissituatie. Inspectie brandt de scholen in vissersdorpen helemaal af. Die ouders verdienen goud geld, maar zitten niet hun kroost te helpen met huiswerk. Bij de inspectie is de spreadsheet heilig.

Feynman | 14-01-20 | 11:45

en iets van 20 % loonbelasting, maar dat ligt een beetje aan het canton waarin je woont want in bv Zug is het maar liefst 4%

Captain_Dipshit | 14-01-20 | 11:33

Voor verbetering is een ommezwaai van beleid nodig en een drastische verzwaring van de lerarenopleiding.
Gaat niet gebeuren, en dat is ook helemaal terecht.
We zitten met een dalend iq (u weet wel waarom) en de arbeidsmarkt zit ook niet te wachten op onafhankelijk denkende en opererende hoogvliegers, maar op mensen die taken kunnen uitvoeren volgens het boekje.
HBO-ers dus.

jemagookniksmeer | 14-01-20 | 11:30

Moehaha, kankeren op het niveau beheersing Nederlandse taal en hier zie je hele volksstammen gretig lappen tekst in de Engelse taal plempen. Staat dat chique of is het een exposé van uw vermeend intellect, want ik spreek m'n talen? Spreek uw moerstaal intelligente sukkels en laat zien dat u zelf dan wel correct Nederlands kunt schrijven of kom eens met een correcte vertaling.

Sjekkie | 14-01-20 | 11:29 | 3

Correcte vertalingen in kranten bvb... Ergert u zich daar ook dood aan, de huidige journalisten nemen zelf niet meer de moeite om een tekst te herschrijven. Ze nemen hem letterlijk vertaald over.

Lt-Kol Kilgore | 14-01-20 | 11:42

Mais parfois on trouve des gens tellement well educated that they are able de hablar en otros lenguas denn die Muttersprache...

Bucket of Shit and P | 14-01-20 | 11:50

Ook leuk: mensen vertalen een quote uit het engels, maar dan met een net iets andere strekking. Puur voor het eigen voordeel.
Fake news dus in feite. Oeps pardon, nepnieuws.

Papa Jones | 14-01-20 | 12:12

Misschien is het ook hoog tijd om het onderwijs flink op de schop te gooien.
Meer te mikken op praktijk onderwijs voor mensen die meer praktisch ingesteld zijn en dit ook niet afdoen als "laag onderwijs".

Barkruk2 | 14-01-20 | 11:29

Het kan ook anders. Mijn 9 jarige zit in Zwitserland op school. Er zijn altijd 2 leerkrachten beschikbaar voor de klas. Geluisterd moet er worden anders worden de ouders meteen ingeschakeld. De voertaal in de les in HochDeutsch en als je dat niet beheerst gaat het kind naar een speciale Einschülungsklasse. De andere kinderen worden daardoor niet gehinderd. Soms vind ik het allemaal erg streng maar veel beter dan die vrijheid blijheid in NL. Gewoon weer terug naar het onderwijs van vroeger. Leren en stampen.

Zatkniss | 14-01-20 | 11:27 | 4

Welke school is dat? Dan noteer ik het vast voor die van mij.

Stijlicoon | 14-01-20 | 12:19

Discipline in de opvoeding en op school is niet verkeerd en als het leidt tot zelfdiscipline is het nog beter. Dat "iedereen gelijk idee" deugt niet. Uiteindelijk zal je merken dat de betere leerlingen niet de mindere goden meenemen. Het omgekeerde gebeurt. Het niveau zakt.

Heiner | 14-01-20 | 12:26

Dat is inderdaad beter, ik zie dit alleen niet meer gebeuren in Nedrrland. In Nederland moet het vooral leuk zijn. Maar leren is gewoon niet altijd leuk. Dat besef is helemaal weg.

Gazelle | 14-01-20 | 13:04
▼ 1 antwoord verborgen

Dat de inbreng van de allochtone bevolking een slechte invloed heeft op het niveau van het basisonderwijs geloof ik direct. Het probleem is echter groter. Ook op basisscholen zonder marokkanen enz. is het niveau bedroevend. Onderwijzers kunnen niet meer goed spellen (ik moet nu goed gaan opletten (: !) Zie hun briefjes met mededelingen aan de ouders. Er wordt naar onnozele of politiek-correcte televisieuitzendingen gekeken. De ambulance/brandweer komt vertellen op school. Ze gaan een ochtend kijken in de apotheek/bij de huisarts. Is het nodig? Lijkt me niet.
Waarom niet diezelfde en dus alle tijd besteden aan rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Tekenen, zingen en wat natuurkennis. En dat is het dan. School is niet leuk. Jammer dan. Het bereidt je wel voor op de rest van je leven, wanneer het ook niet altijd leuk zal zijn. En zeker voor jongetjes is al dat gezever over het afgelopen weekend en de cavia van marietje en eindeloos geknutsel en dat je nooit terug mag slaan alleen maar zeer demotiverend.
Het onderwijs van vroeger had nog verbeterd kunnen worden, al was het best goed. Wat doen ze? Ze maken er een grote puinhoop van. Leerboeken waarin eerst drie bladzijden gewauweld wordt over je vakantie in Frankrijk voordat je iets tegenkomt dat de moeite waard is om te leren. Wiskunde- en natuurkundeboeken waar je eerst een inleiding en een ‘leuk’ verhaal moet lezen voordat de opgave in zicht komt. Op dat moment heb je bijna alle b-aangelegde jongetjes al verloren.
Ik herinner me een juffrouw in mijn vierde klas (groep 6, ook al zoiets) die ons en passant uitlegde hoe de verhouding van de vlamingen en de walen in elkaar stak. Nooit vergeten. Kom daar nou eens om. Toen ik het mijn zoon vertelde zei hij: Ik wist, voordat ik naar de middelbare school ging, niet eens dat er vlamingen en walen bestonden (sorry zoon!).
Om nog maar niet te spreken over alle leerlingdossiers die onderwijzers moeten bijhouden. Weg ermee.

B. Randnetel | 14-01-20 | 11:27 | 3

Maar een moskee bezoeken met de hele klas vindt u toch wel nuttig mag ik hopen?

The7thGuest | 14-01-20 | 12:28

Algehele teloorgang met vele oorzaken..

Rest In Privacy | 14-01-20 | 12:59

Naast de hierboven al genoemde desastreuze wijzigingen in het onderwijssysteem denk ik toch dat we het vooral moeten zoeken bij de migranteninstroom. Als in een klas een aantal kinderen worden geplaatst die niet onze taal beheersen alsook gezegend zijn met een IQ ver onder het landelijke gemiddelde moet een leerkracht, waar dus een gigatekort van is, zoveel tijd besteden aan die migrantenkinderen dat het niveau van de hele klas naar beneden dondert. Christelijke scholen hebben dat probleem veel minder en scoren wel gewoon naar behoren.

The7thGuest | 14-01-20 | 11:25 | 2

Ja

decaliter | 14-01-20 | 12:11

He, he. Eindelijk iemand die het durft te benoemen.

Eagle0511 | 14-01-20 | 13:12

Dom is niet het juiste woord. Kinderen zijn pragmatisch ingesteld en ontwikkelen daardoor een zekere handigheid. Je hoeft in feit nauwelijks meer iets uit het hoofd te leren want zo'n beetje alle noodzakelijk zaken kun je googlen, Echter alles op internet heeft bias terwijl search resultaten of wiki blind geloofd worden. Ik zou het eerste pleiten om kinderen bij te brengen dat er verschillende opvattingen zijn over veel zaken. Maar goed dat zal wel moeilijk liggen.

straatsurfer | 14-01-20 | 11:21

Niet toevallig dat het probleem zich juist in de grote steden voordoet waar de zelfbenoemde onderwijspartijen GL/D66/PvdA al sinds mensenheugenis de scepter zwaaien. Kennelijk willen de linksstemmende leraren graag aan anderen onderwijzen hoe ze in een multiculturele samenleving moeten leven. Maar zelf voor een multiculturele klas met een groot tal kansenparels staan is natuurlijk weer een heel andere zaak. Het wordt tijd dat er inderdaad eens wat minder oppervlakkig (hoor je Rosenmöller!) wordt ingegaan op de vraag hoe deze situatie kon onstaan. Nog even los van het feit dat Nederland in 2019 een record aan buitenlandse studenten binnen heeft gehaald.

jochum1980 | 14-01-20 | 11:21

Het onderwijs is er in zijn geheel slecht aan toe. Ja, de kinderen worden dommer. Ja, dat heeft te maken met een (gemiddeld) dalend iq, maar ook met de kwaliteit van leerkrachten die afneemt, een algeheel gebrek aan discipline en plichtsbesef, met een desastreus effect van afleiding op het concentratievermogen, de doorgeslagen feminisering van het onderwijs en de maatschappij, en met een samenleving die domheid op een voetstuk heeft gezet (iedere mongool een eigen real life soap) en intellect niet langer waardeert (want elitair en verdacht).

Stijlicoon | 14-01-20 | 11:19 | 5

Vroeger hadden we nog meesters, maar de mannen zijn door de vertrutting het onderwijs uitgejaagd en nu is de meerderheid 'juf'. Heeft er misschien ook iets mee te maken?

ches | 14-01-20 | 12:19

@AkoPower | 14-01-20 | 11:26: Het schort inderdaad mee aan opvoeding, maar ook het onderwijs is van bedroevend niveau. Heb me later nog eens laten omscholen en ben toen enorm geschrokken van de manier van lesgeven. Verschillende snelheden in één klas, oeverloos gezeik over welke ervaring we op de stage-adressen op hadden gedaan, om de haverklap met een opdracht het schoolgebouw in worden gestuurd om maar even van ons af te zijn als groep, regelmatige ziekte van docenten, vaak vanuit een hoog theoriegehalte doceren zonder de huidige praktijk goed te kennen, werken met methodes die zo vaak veranderen dat docenten elkaar zelf tegenspreken, eindeloos geouwehoer over pop's en pap's (tegenwoordig afgeschaft) die destijds zo belangrijk waren dat je pas na een door een docent ondertekende pop/pap aan een opdracht mocht beginnen, en ga zo maar door. En slecht betaald? Valt heel erg mee hoor. Voor wat betreft het basisonderwijs kan ik dat argument nog een beetje volgen, maar voor de rest is het best een redelijk betaalde baan met, en dat vergeet men gemakshalve er bij te zeggen, in vergelijking tot andere sectoren vaak uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

jochum1980 | 14-01-20 | 12:47

@jochum1980 | 14-01-20 | 12:47:
Een bruto jaarsalaris tussen de 35.000 en 55.000 euro afhankelijk van ervaring in schaal L10. (Slechtste geval) Maakt je promotie naar L12 kan je tot 68000 euro per jaar verdienen. Als je dit dan vergelijkt met een verpleegkundige die tussen de 32.000 euro en 45.000 euro verdient in schaal 45 (de startschaal voor verpleegkundigen) voor een gelijk opleidingsniveau en niet de secundaire arbeidsvoorwaarden (geen deels doorbetaald ouderschapsverlof, geen vakanties vrij, vaak wel onregelmatige diensten) dan is het salaris in het primair onderwijs zo slecht nog niet.

bulk | 14-01-20 | 13:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Beroepsmatig ben ik veel over de vloer geweest bij die overlegclubs als de MBO-raad, de HBO-raad etc. Trust me, de belangrijkste motivatie om daar te werken was vooral om nooit meer een leerling in levende lijve te hoeven zien. Veel vergaderen, nota's schrijven, interessant doen (De Minister dit, de staatssecretaris dat) en in een duur pak rondlopen alsof je bij een internationale bank werkt.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:19

aap noot mies leek wel te werken. Dat en dicipline. Als je huiswerk moet maken tegen morgen, is dat gemaakt tegen morgen, niet overmorgen niet de dag erna. Het is netjes neergeschreven en correct. Als je vragen hebt steek je je hand op en vraag je mijnheer, mevrouw.... Als dat niet kan, 0 blijft dat gedrag aanhouden. Mijnheer , Mevrouw het gedrag van uw kind hoort niet bij de waarden van onze school. U kan beschikken. Streng maar rechtvaardig.

Een 6 is inderdaad niet goed genoeg, met de hakken over de sloot, werd er bij ons gezegd, wat wou zeggen volgende keer beter of er is een relatief grote kans dat je blijft hangen.

In het oude hoge school / unief systeem was het in Belgie zo, zakken voor 1 vak, alle vakken met 6 of minder herdoen. Niet door, niks vakken meepakken, jaar herdoen of andere richting kiezen. Dat was een prima systeem.

Lt-Kol Kilgore | 14-01-20 | 11:18 | 2

Maar ook in België glijdt het in rap tempo af. Zo begreep ik van mijn Vlaamse nichtje (zelf lerares) dat haar zoon tegenwoordig beoordeeld wordt met een smiley-systeem. De voorheen gebruikelijke percentages werden te confronterend bevonden. Dat verzin je toch niet?

Stijlicoon | 14-01-20 | 12:00

@Stijlicoon | 14-01-20 | 12:00: Belgie bestaat niet. Vlaanderen gaat nog wel, maar in Wallonië hebben ze niet eens schoolboeken op de basisschool en heel vaak ook niet op de middelbare school. Docenten grabbelen wat bij elkaar van internet, kopiëren de blaadjes en geven hun les zonder onderliggende lesmethode. Ik wist niet wat ik zag en ik kom nog wel eens op scholen in Wallonië. Schokkend.

ches | 14-01-20 | 16:27

Vorig jaar was ik bij een afscheidsavond voor de groepen 8, ik was verbaasd hoeveel kinderen naar havo/vwo gingen.

Bij mij was dat percentage veel lager, begin jaren tachtig.

Pushende ouders wellicht, tegenwoordig?

Papa Jones | 14-01-20 | 11:16 | 5

Hiero ook. Komt echt omdat ouders steeds hoger opgeleid zijn, denk ik. Toch gaat nog steeds landelijk een meerderheid naar het VMBO/MAVO.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:54

Ik kon een stuk meer dan mijn kinderen en kreeg Mavo advies (ben wel ingenieur geworden). Het aantal kinderen dat vroeger Havo/Vwo kregen was zeer beperkt.
Tegenwoordig kunnen ze minder en de Havo en Vwo adviezen vliegen je om de oren. Rara hoe kan dat.

ja-ja-nee-nee | 14-01-20 | 12:03
-weggejorist-
Bloemenmeisje | 14-01-20 | 14:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Waarom verbaast mij dit niets? Die jonge huppelkutjes die tegenwoordig van de Pabo komen, kunnen zelf niet 100% foutloos Nederlands schrijven. Dit heb ik meegemaakt op de basisschool van mijn kinderen. Eén van de kinderen kwam thuis met een werkboek Nederlands; ik haalde er op iedere pagina minstens 1 fout uit die over het hoofd was gezien door de desbetreffende leerkracht. Ik heb daarover bij de directeur aan de bel getrokken: er werd niets mee gedaan.
Het onderwijs in de jaren 70 (lagere school) en jaren 80 (middelbare school) was veel degelijker, beter en overzichtelijker. Leraren waren mijns inziens beter opgeleid. Er was geen afleiding in de vorm van social media of internet. Iedereen was met dezelfde leerstof bezig. De leraren hadden het nog voor het zeggen in de klas. De klas zat niet stampvol met allochtone leerlingen. ADHD, dyslexie etcetera waren nog niet uitgevonden. Zal ik nog even doorgaan?

DianaSpencer | 14-01-20 | 11:16 | 1

Minder geklets, meer doen, langer naar school en minder leraren en meer leerlingen. Dat zijn de jaren zeventig (mannen onderwijs)
Nu veel minder leerlingen dan in de jaren zeventig, veel meer leraressen (bijna alles is vrouw in het basisonderwijs) dan in de jaren zeventig, heel veel geklets en veel onnodige dingen doen (bezoeken musea, enz).
Het niveau dendert achteruit. Logisch denken is weg (hier voor in de plaats: gevoel) en we zitten straks met een extreem dalende welvaart.
Door de ministers Deetman en Kemenade werden de mannen in de jaren tachtig uit het onderwijs geschopt. Ze moesten plaats maken voor vrouwen. Dit is nooit meer goed gekomen. Er is zeker een correlatie want sinds die tijd daalt het niveau van het onderwijs (en op termijn dus onze welvaart).

ja-ja-nee-nee | 14-01-20 | 12:12

Het minimale gewenste IQ voor het basisonderwijs zal rond de 85 liggen. Maar wanneer er steeds meer leerlingen met een IQ van 80 en lager bijkomen zal het niveau wel iets dalen.

Elessir | 14-01-20 | 11:15

Uit eigen ervaring weet ik dat het onderwijsniveau in de afgelopen decennia is ingezakt. De laatste 10 jaar is die daling versneld.

Oorzaken: niveau personeel minder, bureaucratisering, perverse financiële prikkels, onderwijsmethodes, import.

balustrade | 14-01-20 | 11:14 | 1

Dit is van basisschool tot universiteit zo. Ik zit nu zelf in een (academische) executive master aan een business school. Als ik het niveau vergelijk met mijn doctoraal van pakweg 15 jaar geleden, dan is het inderdaad verbluffend makkelijker geworden. Natuurlijk zullen de extra jaren levenservaring en het feit dat het om mijn eigen tijd en geld gaat meehelpen, maar tot mijn eigen verbazing is het meest voorkomende cijfer op mijn lijst inmiddels een 8.

Stijlicoon | 14-01-20 | 12:07

Och, slimme kinderen hebben genoeg aan een bibliotheekkaart en domme kinderen kunnen hun werktrucje binnen en par maanden in de praktijk leren.

De rest heeft een nuttige consumeer-functie door alle anderen aan het werk te houden.

Polarisator | 14-01-20 | 11:12

Je kunt je ook afvragen waarom er geen mensen leraar willen worden. En even iets verder kijken dan het obligate 'salaris'. Niet alleen het niveau van de pabo is bedroevend, maar de debiliteit is ronduit afschrikwekkend voor ieder zichzelf respecterend persoon. Van een hooggewaardeerd ambacht met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid is de rol van leraar inmiddels verworden tot netjes de voorgeschreven lesjes afdraaien en voortgang rapportages invullen - waar extreem veel tijd in gaat zitten. Mocht daaruit blijken dat een kind achterloopt, dan moeten plannen van aanpak worden opgesteld - maar ho, niet zelfstandig of in samenspraak met de ouder. Daar is een andere professional die om de hoek komt kijken, en je direct weer jouw zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor de leerling uit handen neemt. Samen met 4/5 vrouw (man?) om tafel (ib-er, bijlesjuf, soms de 'teamleider', met een beetje pech iemand van de gemeente om te kijken of er extra ondersteuning nodig is; en, ow ja, jij de leraar mag er ook bij zitten, samen met de ouder van het kind) om lijstjes met vragen in te vullen en actie punten te formuleren - die jij dan (jawel, daar ben je dan weer wel goed genoeg voor) mag 'implementeren' in de klas. Waarna het hele circus van voortgangsreportages weer van voren af aan begint. Mocht het beter gaan, heeft de ib-er succes. Zo niet, moeten we toch nog even kijken 'wat je anders kunt doen'.
Wat voor mensen trek je aan met deze arbeidsomgeving? Mensen zonder enig eigen initiatief, zonder diep verantwoordelijkheidsgevoel voor de voortgang van de leerlingen (daar zijn de controle mechanismen namelijk voor - niet teveel zelf nadenken graag) - veel part-timers. Buitengewoon juffige juffies die alles netjes volgens de regels, richtlijnen en gebaande wegen willen doen - niet afwijken van de planning mocht de klas dat nodig hebben - het leuk vinden om 'lesjes' te doen - die grapjes in de klas 'inplannen'.
Het is ronduit treurig gesteld met het basisonderwijs. De weg omhoog kan alleen worden ingeslagen als we de verantwoordelijkheid weer echt bij de juf of meester leggen, 90% van alle controlemechanismen schrappen en vertrouwen dat de leraar naar eer en geweten het beste uit ieder kind haalt en zelf hulp inschakelt zodra dat nodig mocht zijn. Dan komt er weer tijd vrij om dat te doen wat het onderwijs aantrekkelijk maakt: kinderen nieuwe kennis bijbrengen - ze enthousiast maken voor dat waar ze goed in zijn - ze zo goed mogelijk helpen met waar ze moeite mee hebben.

bleached | 14-01-20 | 11:10 | 6

Zijn overigens slechts observaties - ben zelf geen leraar - ook niet geweest. Wel kinderen op school en vrienden die leraar waren, en aan alles voel je deze infantiele, verstikkende houding jegens leraren.

bleached | 14-01-20 | 11:26

@Polarisator | 14-01-20 | 11:16: Hehe - als die mensen 'talent' moeten scouten gaat het echt niets worden. Ze scouten hoogstens vlijtigheid.

bleached | 14-01-20 | 12:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Als er angst is vanwege messen etc. dan komt er van verkennend, speels leren weinig terecht. verder wordt er waarschijnlijk teveel oppervlakkig geluld. Communicatie is uiterst belangrijk maar dat gaat op vele niveaus. Verder is er waarschijnlijk weinig houvast. Bovendien wordt kennis niet meer belangrijk gevonden, niet door managers niet door politici die zelf het goed voorbeeld geven superoppervlakkig te zijn. NL is een lulcultuur zonder inhoud. Werkelijk belangrijke besprekingen worden immers altijd achter gesloten deuren gevoerd en de media storten elke dag complete nonsens uit over de onderdaantjes.

ecologiste | 14-01-20 | 11:09

Wat ook niet helpt is de afschaffing van speciaal onderwijs. Waardoor twee onopgevoede klootzakken ongeveer 95% van de aandacht opeisen in een klas. Ik geef de kleine Voorzittertjes al jaren persoonlijk bijles om ze op de juiste koers te houden.

de Voorzittert | 14-01-20 | 11:08

Is al een tijd gaande hoor. Cassieres van in de 20 die compleet in paniek raken en schreeuwen om een rekenmachine als ze iets simpels als 2.98 + 2.98 op moeten tellen en ze het niet langs een scanner kunnen halen.

Vuurwezel | 14-01-20 | 11:08 | 4

Ja, maar 2 onthouden en dan krijg ik nog een tientje terug. Althans, dat is wat ik op zo'n moment tegen de caissière zeg.

Stijlicoon | 14-01-20 | 12:23
▼ 1 antwoord verborgen

De VO-Raad: Niveau brugklassers daalt snel door lerarentekort basisscholen. Ik heb één simpele vraag aan de VO-Raad: als dit werkelijk de oorzaak is, kunnen jullie dan aantonen dit migratie uit Noord-Afrikaanse landen (waarvan gebleken is dat het gemiddelde IQ lager ligt) NIET de oorzaak is? Alvast bedankt.

JackStick | 14-01-20 | 11:06

Ligt het ook niet aan de feminisering van het basisonderwijs? Kinderen leren singen als: hoe ga je ermee om, hoe sta je er zelf in, heb je een goed gevoel, hoe is de diversiteit, getekende dieren die kunnen praten, goed voor het milieu, roetveegpiet, boomers.

DitjaarkrijgikAOW | 14-01-20 | 11:03 | 1

BAM ! 80/90% procent vrouw, zie allecijferspuntnl is geen uitzondering. Ik heb 12 jaar tegenover een basisschool gewoond, heb daar ook nooit een mannelijke conciërge gezien. Alles was vrouwelijk, lief en bovenal tolerant.
Regelmatig kwam het tuig in mijn tuin om belletje te trekken, heb de school verzocht hier een einde aan te maken, na diverse beloftes werd het alleen maar erger. Toen ik een jongetje een keer op heterdaad betrapte, en hij wegrende, en ik hem bij zijn schouder tegenhield, hebben die Zweedse Troela's aangifte tegen mij gedaan.

zwemverbrander | 14-01-20 | 11:14

Wie wil nog voor een honger loontje les geven aan een klas die voor de helft bestaat uit wilde Finnen en ander tuig met een ernstig aangetaste denk capaciteit door generaties lang inteelt en die de moderne westerse samenleving als vijand ziet. Nou geef mijn portie maar aan fikkie

Captain_Dipshit | 14-01-20 | 11:02 | 5

@JJMS | 14-01-20 | 11:11: ja dat ligt er maar net aan hoe je het bekijkt.. je kan namelijk met een hbo diploma ook gewoon ergens in het bedrijfsleven een anonieme manager worden.. Goed salaris met bijbehorende extra's zoals telefoon en auto van de zaak en daar hoef je niet dagelijks een oorlogsgebied in

Captain_Dipshit | 14-01-20 | 11:19

Het is niet bepaald een hongerloontje, maar het lesgeven aan geestelijk verknipte moslims lijkt me ook geen pretje

Bill Cosby | 14-01-20 | 17:46
▼ 2 antwoorden verborgen

De Mammoetwet was het startsein, van volledige afbraak van het onderwijs.
De kennis van het volk, is beperkt tot een selecte groep, de rest is nog dommer dan het achtereind van een koe! Dat is onder andere te zien aan de deplorabele staat, waar ons land zich in bevind.

vluchtelingallergie | 14-01-20 | 11:01 | 6

Dat is exact de spijker op zijn kop! de gelijkschakeling door de PvdA en de "sosjale akademies". Ze kennen tegenwoordig slechts 2 talen. Duits en Frans zijn uit, terwijl deze culturen nu nog steeds toonaangevend zijn en een geheel andere kijk geven op de wereld dan altijd maar weer die botte angelsaksisch-amerikaanse cultuur.

ecologiste | 14-01-20 | 11:13

Ja Nederland kijkt graag dingen af die in het buitenland geïntroduceerd werden, daar niet werkten en het vervolgens gaan overnemen. Zo deden ze dat ook met de Fyra treinen, de Denen hadden ze al en wilden er vanaf, de stomme Hollanders beginnen ermee. Raar volk.

Hebbiehemookweer | 14-01-20 | 11:33
▼ 3 antwoorden verborgen

*‘ Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum’ van John Taylor Gatto aanraden doet.*

Onderwijs/scholing is volgens Gatto gebaseerd op de volgende 7 principes:

1) It confuses the students. It presents an incoherent ensemble of information that the child needs to memorize to stay in school. Apart from the tests and trials, this programming is similar to the television; it fills almost all the "free" time of children. One sees and hears something, only to forget it again.

2)It teaches them to accept their class affiliation.

3)It makes them indifferent.

4)It makes them emotionally dependent.

5)It makes them intellectually dependent.

6)It teaches them a kind of self-confidence that requires constant confirmation by experts (provisional self-esteem).

7)It makes it clear to them that they cannot hide, because they are always supervised.

Zit wel een kern van waarheid in. Gelukkig heeft scholing mijn educatie nooit in de weg gezeten. (Mark Twain )

Computer_says_no | 14-01-20 | 10:59

"Misschien is er wel een bepaald deel van de bevolking dat op hun twintigste nog steeds praat met oer-Hollandse volzinnen als 'wollah wat is deze, die smatje is skeere tatta jwz'."

Een bepaald deel van de bevolking is veel ouder dan 20, woont langer in NL dan doe 20-'ers oud zijn, zijn op een of andere manier - hoe weet ik ook niet- in het onderwijs terecht gekomen, en praat zo enorm slecht Nederlands dat ze niet of nauwelijks te verstaan zijn.

Zelf had ik vroeger ooit een Surinaamse leerkracht. Die had zo'n enorm accent dat je die nauwelijks kon verstaan. Een van de tieners die ik ken had een paar jaar terug hetzelfde met een Marokkaanse wiskundeleraar. Gelukkig was die beter met cijfers en gaf hij geen Nederlands, zullen we maar zeggen.

Wat ik bedoel te zeggen ... als die ouderen zo slecht Nederlands beheersen, en het vaak ook letterlijk weigeren te leren, wat verwachten we dan van die kinderen? En wat denkt u dat die kinderen dan weer aan hun eigen kinderen leren?

Misschien kunnen of moeten we zelfs zover gaan door te zeggen dat als je als ouder weigert goed Nederlands te spreken, en weigert ook thuis Nederlands te spreken, we dat voortaan als een (RvdK- of AMK-waardig) zorgsignaal van verwaarlozing moeten gaan bestempelen?

P.s. veel gevallen van discriminatie zijn geen discriminatie maar een op gebrekkige kennis van het Nederlands gerechtvaardigde ongelijke behandeling.
Als voor een functie een goede beheersing van de Nederlandse taal gevraagd word, wat Farid en Sylvana slecht spreken maar Giovanca en Pieter goed beheersen, zijn Farid en Sylvana dan echt gediscrimineerd op afkomst/achtergrond? Of omdat ze niet aan voor de functie gestelde eisen voldoen?

Je kan ook denken: "Ben ik als autochtone NLer geprivilegieerd omdat ik het Nederlands goed beheerd, of zijn Farid en Sylvana door hun ouders/verzorgers verwaarloosd omdat hen geen Nederlands is geleerd en dat thuis ook niet gesproken werd?"

Ik hou het op het laatste.

(Dat is, Sylvana, Giovanca en Pieter zijn hier slechts voorbeeldnamen, meer niet).

@overheid
Doe eens even meer leraren opleiden. Maak die opleiding gewoon gratis!

gaffelbaard | 14-01-20 | 10:59 | 3

Wij hadden een Surinaamse overblijfjuf. Die zei tegen de kinderen in groep 6: Zet die boek weg! De kinderen corrigeerden haar dan. Nee juf, het is: Leg dat boek weg.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 11:12

Het is 'spreekt Nederlands'.

JJMS | 14-01-20 | 11:13

Ik hou er ernstig rekening mee dat er in veel van die gezinnen sprake is van pure onwil, bij alle leden.

Schulzie | 14-01-20 | 11:37

Er is geen lerarentekort, er zijn karrenvrachten koters bijgekomen die veel te veel persoonlijke begeleiding en aandacht nodig hebben. Er is geen woningtekort, er zijn teveel mensen bijgekomen. Er is geen bewaarderstekort, er zijn teveel onhandelbare grootsmoel criminelen , die teveel in de watten worden gelegd, bijgekomen. Enz. enz. enz.

Jan Leul | 14-01-20 | 10:58 | 4

"... koters bijgekomen die veel te veel persoonlijke begeleiding en aandacht nodig hebben ..."

Is het demense wel eens opgevallen dat het speciaal onderwijs, waar zulke kinderen dan vaak terecht komen, wel heeeeuuulll erg "wit" (lees: blank) is? Mij wel. (Just saying)

gaffelbaard | 14-01-20 | 11:03

Woningnood speelt al structureel sinds 1945.

koter | 14-01-20 | 15:48
▼ 1 antwoord verborgen

Het is misgegaan toen ze onderwijzers leraren zijn gaan noemen.

Nogood Boyo | 14-01-20 | 10:57

Zo moeilijk is het toch niet?
Het gaat fout bij rekenen en taal, en algemene kennis.
Dus de eerstvolgende onderwijsvernieuwing moet focussen op die zaken. De leraren die dit onderwijzen moet hier dus ook expert in zijn.

Zo, opgelost.

Draak uit Brabant | 14-01-20 | 10:57 | 2

Het is alleen opgelost als je ook een harde lijn trekt. En dat gaat niet gebeuren op het moment dat je een school geld laat krijgen per afgestudeerde.

helodia | 14-01-20 | 11:07

Wat Mosterd al aangeeft een breed scala aan oorzaken en het leraren tekort is niet meer dan een kapstok om alle problemen aan op te hangen.
Vanuit mijn lange onderwijs ervaring kan ik zeggen dat de kiem is gelegd door o.a. Jos van Kemenade.
Voortdurend is de politiek bezig geweest om het onderwijs in dit land te veranderen, vaak budget neutraal en intellectueel kapitaal vernietigend.
Van mammoet wet tot basisvorming en studiehuis, ook de directies van scholen begonnen door te draven met tweetalig onderwijs, Leonardo klassen, ipad gebruik met brakke software.
Wat men wel had moeten doen het gebruik van de smartphone in de klas verbieden.
Het niveau van de pabo was schrikbarend laag aan het begin van dit millennium de brugklassers konden onvoldoende rekenen.
Niets ten nadele van vrouwen maar de feminisering die nu ook in het VO aan gang is zal het voor jongens nog moeilijker maken.

Het onderwijs de zorg en bouw en politie zijn sectoren in deze maatschappij waar straks niemand meer wil werken.

polderaar | 14-01-20 | 10:56 | 2

Zo is het precies!

vluchtelingallergie | 14-01-20 | 11:04

Vergeet niet de groei van het aantal lastige leerlingen, gevormd door een ander cultuur en vaak godsdienstig gebrainwasht. Hierdoor raken de goede leerlingen ook besmet, een algeheel daling van het iq in het vooruitzicht. Gelukkig dat dit land dan ook de kosten niet meer kan dragen en het definitief in de prullenbak kan.

Bill Cosby | 14-01-20 | 17:45

Iets zegt mij dat degenen die vloeiend zijn in straattaal zwaar onder de maat presteren bij Nederlands. Dit biedt dus in ieder geval aanknopingspunten voor het MKB om klaplopers, wollah-mompelaars en andere cultureel uitgedaagden te weren uit hun organisaties. Afkomst is geen excuus meer om achter te lopen met de taal als je derde generatie bent. Ter plekke een goeie taalassessment tijdens de sollicitatieprocedure en adieu (pun intended)! Een sollicitatiebrief door de docent laten schrijven helpt dan niet meer.

Schulzie | 14-01-20 | 10:55

Beter, want ze doen ook ziekelijk veel meer een carrièreplanning en cv-bouwen. Misschien halen ze mij nu toch niet in.

beldewouten | 14-01-20 | 10:54 | 3

Maar waar ben jij dan?

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:05

En presentatietechnieken en personal branding... vorm boven inhoud.

2tribes | 14-01-20 | 21:20

Ook een leuke; de deelschool-leidster mag ons graag mailen. Ik lees inmiddels haar eerste versie niet meer want ze stuurt daarna standaard een 2e of 3e mail met de correcte datums, de juiste namen of tijdstippen. 32 februari, dat werk. Best wel knap.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:53 | 2
-weggejorist-
Bloemenmeisje | 14-01-20 | 14:46

Met name in de grote steden: Scholen waar veel allochtone kinderen op zitten presteren slechter, alle leraren lopen gillend weg omdat ze elders een minder stressvolle baan kunnen vinden. De sukkels blijven over. Thuis en onderling wordt gewoon Turks of Afgaans gesproken. Logisch dat ze op school niet mee kunnen.

Leon010 | 14-01-20 | 10:53

Geloven ze makkelijk alles. Dat is meegenomen hier in Nederlands toekomst. Beter niet begrijpen.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:51 | 3

Dit snap ik niet. Leg eens uit.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:52

Zoiets als baby's die zich veilig voelen aan de borst bij mama. Zo beseffen zij ook niet wat er in het groot gebeurt. Als dat niet fijn is.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:58

En makkelijk voor hen die daar baat bij hebben. De hartjes.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:59

Haha. In ons wijkje staat een blank schooltje en die hebben talentenklasjes voor diegenen die meer kunnen.
The perks van een islamitische Basisschool vlakbij. Dat zorgt echt voor een gewenst effect. Keurig gescheiden onderwijs.

Spinal Fap | 14-01-20 | 10:51 | 2

Dit riep ik een tijd geleden al eens; lang leve de islamitische (basis-) scholen! Die trekken alle zorgleerlingen uit de school, wat 'overblijft' zijn de meestal blanke, surinaamse, hindoestaanse en overige kleine minderheden-kinders, die net even anders zijn opgevoed en daardoor beter ontwikkelen.

EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:11
-weggejorist-
Bloemenmeisje | 14-01-20 | 14:48

Afgelopen weekend liep ik langs een Primera winkel. Buiten stond zo'n schattig speelapparaat waar je een euro in doet om je kleuter 5 minuten stil te houden. Helaas was het toestel deeffect. Jazeker er stond deeffect. Moet ik verder nog wat erover zeggen?

Terpetijnzeikert | 14-01-20 | 10:49 | 1

In goed nederlands is het.... moet ik er verder nog wat over zeggen

Tojo5156 | 14-01-20 | 10:55

Het ging mis toen we eind jaren zeventig het leren van spelling en tafels loslieten, want niet leuk en onderwijs moet leuk zijn. Dat waren de eerste niet leuke delen van het onderwijs die men liet vallen. Volgden topografie en geschiedenis want niet in de belevingswereld van het kind. Daarvoor in de plaats kwamen "creatieve vakken"; het leven was een toneelstukje, uitgedroogde klei, tekeningetjes en lichamelijke oefening die vooral niet te inspannend mocht zijn, want anders was het frustrerend voor die kinderen wier enige inspanning was tot aan de auto te lopen waarmee ze naar school gebracht werden.

De glijdende schaal van steeds minder eisen stellen en het leerplan aan te passen aan de leerling onder het gemiddelde. Steeds minder eisen aan de leerling, de pabo student, de immigrant etc.. Regels werden en worden losgelaten, aangepast aan de grootste bek, liever groen spijbelen als studeren. De "strebers" redden het toch wel, de mindere strebers gingen een sociaal vak studeren, daar kun je je eigen inhoud aan geven en het als nieuwe waarheid op tafel leggen.

Daar heb je dan je vrijheid.

bergsbeklimmer | 14-01-20 | 10:49 | 5

Hier op de basisschool staan de tafels en spelling nog wel op een voetstuk.

kortebroek | 14-01-20 | 11:06

@kortebroek | 14-01-20 | 11:06: En de rest van de vakken? Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, lichamelijke opvoeding, handvaardigheid, techniek?

EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:13

Standaard vraag van kinderen als je voor het eerst in een klas komt om les te geven: 'Bent u leuk?'. Standaard antwoord is inmiddels :'nee, ik ben open, eerlijk, hard en snel. Ik ben alleen maar lief voor mijn eigen kinderen.'
Meestal resulteert dat dan in grote ogen.

EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Er is een lerarentekort. Want je mag als leraar tegenwoordig ook via uitzendbureau werken en van school naar school pendelen. Maar wat verwacht je ook van de kinderen. Vroeger konde ze in ieder geval nederlands praten. Nu zorgen veel kinderen voor een afrem van de rest. Ook kunnen ouders geen tijd vrij maken vanwege hun drukke leven. Vroeger werd je als kind opgevangen door je moeder terwijl vader werken was. Ook twijfel ik aan de taak van de school: veel lessen over klimaat en andere linkse troep en de ouders worden verwacht de kinderen bij te spijkeren. En laat dan nog eens zwijgen over de soepele voorwaarden: vroeger was een onvoldoende gewoon pech .... nu kun je extra punten verdienen met allerlei activiteiten en slaag je alsnog waardoor gebrek aan kennis meegenomen wordt. En ook heel jammer is het afschaffen van bedrijfsopleidingen. Dit onderwerp is gewoon een resultaat van een slechte regering.

ET007 | 14-01-20 | 10:49 | 1

Tja iekke vint de rerierung anders besd wel goet.

jan huppeldepup | 14-01-20 | 10:53

Wa wilde dan ok mee namen as Witnie en Kennie?

nieuwe_Deen | 14-01-20 | 10:49 | 2

of reetsjul en mitsjul

r frier tuck | 14-01-20 | 10:54

Dommie?

The2Amendment | 14-01-20 | 11:20

“VO-Raad: Niveau brugklassers daalt snel door lerarentekort basisscholen”. Hmm, de oorzaak wordt hier wel heel overduidelijk en onomstotelijk als reden aangedragen. Maar zo simpel werkt causaliteit natuurlijk niet, causaliteit dient aangetoond te worden.

JackStick | 14-01-20 | 10:49 | 1

Haha hm ja om toch vooral maar eventuele speculaties over mogelijke andere oorzaken de kop in te drukken.

2tribes | 14-01-20 | 21:28

Hoor het Harrie Potter nog zeggen : Ons grootste export product word kennis.
Hahahaha
Hij bedoelde : niemand word gehinderd door enige vorm van kennis.

Het leven is zwaar | 14-01-20 | 10:48 | 6

@John_J | 14-01-20 | 10:55: Terwijl wort weer iets met bier te maken heeft! Proost (is het al 5 uur?)!

EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:16

Hij had groot gelijk toch? Alle kennis stroomt het land uit, de onkunde erin.

Wol | 14-01-20 | 18:06

@Wol | 14-01-20 | 18:06:
Ja echt. Wat een giller, die Nederlandse kenniseconomie. Voorlopig wordt half India en Roemenië door de banken hiernaartoe gelokt om hun IT-vacatures in te vullen. Idem vwb (tand)artsen en techneuten.

2tribes | 14-01-20 | 21:33
▼ 3 antwoorden verborgen

De algemene imbecilisering van het onderwijs vindt plaats op het terrein van de lesstof, de leerlingen maar ook de leerkrachten. Het is een monster met vele hoofden.
Het basisonderwijs, dat in verstandiger tijden de lagere school heette, zou kinderen elementaire vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen moeten bijbrengen, en als er dan nog tijd over is nog wat algemene ontwikkeling op het gebied van aardrijkskunde en wat Nederlandse geschiedenis.
Helaas is de trend een andere kant uit.
Allerlei nuttige zaken zijn verdwenen en het lijkt mij dat er straks, met goedkeuring van Hen Die Het Weten Kunnen, nog maar twee dingen worden onderwezen.
Ten eerste politieke correctheid in al zijn vormen.
Ten tweede het gesproken Engels zoals je dat hier op GS aantreft.

JvanDeventer | 14-01-20 | 10:46 | 8

@EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:21: Een achternicht van mij was docent op een VWO en die vertelde me dat ze gek werd van de taken die ze er ieder jaar weer bijkreeg, en die niks met het onderwijs te maken hadden.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:50

@Kuifje-naar-Brussel | 14-01-20 | 11:50: Hou op, schei uit.
Zo ben ik vandaag eigenlijk vrij, maar al sinds vanochtend bezig met een informatie-markt, moet ik zo naar mijn eigen opleiding om vervolgens terug naar school te gaan voor rapportgesprekken. Ondertussen nog wat boodschappen moeten rijden want 'iedereen' is weg of bezig... Maar ben niet bezig met les!

EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 12:02

Tsja wat is nuttig? Rekenen hoeft niet meer, want dat doet de smartphone. Talen leren? Mwah met google en youtube kom je al een heel eind. De vaderlandse geschiedenis wordt elke paar jaar herschreven ehh aangepast aan nieuwe inzichten en waar is een vak als aardrijkskunde en topografie goed voor met googlemaps en gps?

2tribes | 14-01-20 | 21:45
▼ 5 antwoorden verborgen

Gelukkig is er genoeg nieuwe bevolkingsaanwas, potentiële leraren en handjes aan het bed voor de toekomst. Geen vuiltje aan de lucht, vadertje staat zorgt voor u.

Bill Cosby | 14-01-20 | 10:45 | 1

Inderdaad, de nieuwe Nederlanders staan in de rij voor het arbeidskantoor, of was het nou bij het gemeentehuis voor een uitkering aan te vragen, ik ben het effe kwijt.

voorbips | 14-01-20 | 10:52

"... ik vrees het ergste voor de leerlingen die nu in groep 8 komen”, zegt Maryse Knook, directeur-bestuurder van Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam."
"... met name de grote steden hard geraakt door een tekort aan leraren op basisscholen."
"Rosenmöller: ,,Voor de kinderen is deze situatie echt het ergst. Zij kunnen hun talenten niet voldoende benutten.”

"Zij kunnen hun talenten niet voldoende benutten."

?

Welke "talenten" worden hier dan bedoeld?

Rosenmöller zou eens moeten gaan kijken wat voor volk daar in de Bijlmer en in de "grote steden" de probleemgroep vormen. Die kinderen krijgen ook nog eens allemaal als voorbeeld dat je hand ophouden in NL voldoende is om je van een comfortabel bestaan te verzekeren.

Bucket of Shit and P | 14-01-20 | 10:44 | 1

Ah, Rosenmöller. Geen wonder dat het mis gaat met scholen. Dat extreemGroenlinkse sujet staat zo ver van de realiteit dat die kansloos wordt in de duisternis die rond deze figuur uit het niets opstijgt.

Jan Passant mk2 | 14-01-20 | 10:49

Sja, moderne scholen zijn er op ingericht om kinderen zo dom mogelijk te maken. Dat maakt kinderen gewenst-vatbaar voor Deugende nieuwe geschiedenis & - staatsvorming. Ook de media doen mee aan dit proces, wanneer je die gelooft is de wereld heel anders dan de werkelijkheid.

Even spijbelen voor het klimaat? De Greta-teller zal ons anders inmiddels nog maar 10,5 jaar geven tot uitsterven.

Jan Passant mk2 | 14-01-20 | 10:44 | 1

Inderdaad ouderwetse 'nuttige' vakken die plaats moeten maken voor propaganda en 'creatieve zelfontplooiing' om een moderne makke wereldburger van je te maken.

2tribes | 14-01-20 | 21:49

Het is natuurlijk wel grappig dat het lerarententekort op zwarte scholen het grootst is. Multiculti is leuk, maar niet om 40 jaar tussen te moeten werken.

Duifmans | 14-01-20 | 10:44 | 3

Is niet grappig, maar een voldongen feit.

Yellow Shark | 14-01-20 | 10:50

Terwijl die zwarte scholen erg gebaat zijn bij goede onderwijskrachten.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:51

@Kuifje-naar-Brussel | 14-01-20 | 11:51:
Ja maar dan moet zo'n kracht zich wel gesteund weten door de schoolleiding als het gezagsevenwicht tussen leraar en leerling een beetje uit balans dreigt te raken.

2tribes | 14-01-20 | 21:52

Mijn oudste zoon zit op de OSB. Net als Timmermans spreekt hij vloeiend 7 talen. Straattalen wel te verstaan. Lusu!

Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:42 | 1

Pfff. Dat is niks. Die van mij kan zwijgen in ALLE talen.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:45

Waar je mee omgaat raak je mee besmet .

iopeth | 14-01-20 | 10:41

Zesjescultuur....... heeft mijn neefje van 16 inderdaad ook erg last van en zijn vader maakt er ook niet zo'n probleem van . Heb gevraagd of een cijferlijst met achten en negens (ongevraagd overleggen) bij een toekomstige sollicitatie alles niet wat makkelijker zou maken....

Koning BongoBongo | 14-01-20 | 10:41 | 5

@ikbenerweer! | 14-01-20 | 10:45: Als hij binnen afzienbare tijd transgender wordt, weet je dat hij / zij op de juiste weg zit om wereldberoemd te worden!

EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:23

@ikbenerweer! | 14-01-20 | 10:45:
Hahaha. Daarmee is de debilisering ook voor een belangrijk deel ingezet -met honderden stupide filmpjes en vlogs per dag op je telefoon.

2tribes | 14-01-20 | 21:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Het "experiment" met alleen vrouwelijke meesters is totaal mislukt, daardoor is de basisschool een emo-kippenhok geworden en de valste ouders spelen de rol van de vos. Overigens zullen mannen zich pas weer melden na een oorlog/crisis in dit land en de gekken niet meer aan het bewind zijn.

grindbak | 14-01-20 | 10:40
-weggejorist-
Pedronegro | 14-01-20 | 10:40 | 1

Het is een en-en-en verhaal natuurlijk. Ten eerste zijn er nu alleen maar zeven-granen-kutjes lerares. Er zijn geen mannelijke leraren meer. En leraren inspireren meer en hebben meer overwicht op een klas. Dus meer orde, dus meer rust, dus minder prikkels, dus meer leertijd. Daar profiteren zowel jongens als meisjes van, maar voornamleijk de jongens, want die hebben daar qua persoonlijkheid het meeste moeite mee. Leraressen zijn voor jongens geen rolmodel. Meisjes leren van zichzelf al beter. De PABO is gericht om sukkels op te leiden tot leraar. Dat is 1. Dan is er nog het smartphonegebruik. Je kunt niet 6 uur lang geconcentreerd zijn op alles, dan ben je gesloopt. Die telefoon moet uit de klas. Jammers, blokkades, dat soort techniek heb je nodig. En dan hebben we het nog niet over de immigrantentsunami. Die gasten neuken als konijnen, dus meer allochtonen in de klas en hoe welwillend ze soms ook zijn, het blijft lastig om mee te komen als je ouders thuis in een andere taal communiceren.

BBRDWR | 14-01-20 | 10:38 | 1

Gisteren toevallig weer even gekeken naar het programma " Twinstitute "op de BBC. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat dat over tweelingen.
De artsen Chris en Xand Tulleken, zelf een tweeling, doen allerlei testen e.d. met tweelingen door hen uit elkaar te halen en later beider resultaten te vergelijken.
Gisteren moest 1 groep een soort examen doen maar moest hun telefoon inleveren.
De andere groep hetzelfde, met de telefoon, zonder gebruik ervan, naast zich.
Gebleken is, dat mensen gemiddeld 80 x per dag! op hun telefoon kijken.
De groep zonder telefoon, haalde beduidend betere resultaten. De groep met telefoon had steeds de neiging erop te kijken, wat afleidt, stress en onrust opleverde.
Aanrader dat programna trouwens.

LoesjeP | 14-01-20 | 10:51

Scholen willen graag iedereen een diploma geven. Dus zijn die eisen die aan de lesstof worden gesteld drastisch naar beneden bijgesteld. Jaar in, jaar uit. Scholen waar leerlingen een klas over moeten doen of niet slagen, krijgen het labeltje "slecht". Dat wil geen enkele school want dat kost geld. Dus iedereen krijgt een diploma. Een mooi opstel of een goed gesprek worden beloond met hoge cijfers. Zo kan het gebeuren dat leerlingen na 14 jaar leerplichtwet op hun 18de als analfabeet of laaggeletterd de schoolbanken verlaten. Afschaffen dus die leerplicht. Terug naar het leerlingstelsel. Leer die kinderen een vak. Vakmensen zijn goud waard. Val ze niet lastig met genderneutraliteit, biodiversiteit, transgenderzebrapaden, stikstofdeposities, worteltrekken, 't Kofschip.

ReneDeGelder | 14-01-20 | 10:38

Een waarschuwing dat er een foto van ‎Paul Rosenmöller in 1 van de linkjes voorkwam was wel op zijn plaats geweest.

Dank u.

Zoethoudertje | 14-01-20 | 10:36 | 1

Terecht punt.

Rohin | 14-01-20 | 10:46

Harrie Jekkers +1

kenny harder | 14-01-20 | 10:36

@kenny harder | 14-01-20 | 10:36:
Ik heb weer gelachen. Dank!

piloot47 | 14-01-20 | 10:46

Een aantal jaren geleden had ik een 10 minuten gesprek op de school van mijn zoon. De juf (adjunct directeur v.d. school) legde zonder blikken of blozen uit, dat wanneer ze inviel in groep 8 en er rekenen op het programma stond, ze dan ook niet precies wist van hoe of wat. Dit loste ze dan op door de leerling met het hoogste cijfer haar even uit te laten leggen hoe het zat en daarna nam ze het zelf over. Dat je dit doet is al erg, maar dat je het zonder schaamte aan ouders vertelt is nog veel erger. Dit vat het failliet van het basisonderwijs aardig samen wat mij betreft.

Kukooo1 | 14-01-20 | 10:32 | 7

@Graaisnaaiert | 14-01-20 | 10:38: In het geval van een 'oudere' juffrouw kan het inderdaad zijn, dat ze even gemist heeft dat er in de rekenmethode een 'nieuwe' manier van delen is geïntroduceerd. Jawel, staartdelen is niet meer vaan deze tijd!
Ik had hier net een heel stuk staan over hoe er tegenwoordig 'gedeeld' wordt, en die methode is ronduit slecht. Dit alles dankzij instituten, die vanachter hun bureau complete nieuwe manieren van rekenen zitten te bedenken, om die vervolgens over de schutting bij het PO te gooien.
Geloof me, als je zelf staartdelingen gewend bent, lukt het je echt niet een groep 7 werkboek rekenen te doorgronden als je plotseling even van straat geplukt wordt.

EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:29

@EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:29: PS, toetsenbord doet vreemd, de a blijft soms kleven. Vaandaar.

EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:30

@EEnzame SchizofrEEN | 14-01-20 | 11:29:
Het ergste was, het was een jong ding. Begin 20. Wij waren halverwege de 30...

Graaisnaaiert | 14-01-20 | 12:39
▼ 4 antwoorden verborgen

De helft van onze jeugd krijgt geen "onderwijs" meer en de andere helft geen opvoeding.
Met wat logisch denkwerk kunt u wel bedenken hoe het schip zal stranden.

Dr mabuse | 14-01-20 | 10:32

En vooral niet, herhaling niet inenten!

Bouwfraudeur | 14-01-20 | 10:32

Dit is niet mijn skool, vriend!

Normpje | 14-01-20 | 10:31

De reden dat de kinderen steeds "dommer" worden heeft volgens de onderwijsbond te maken met het lerarentekort. Dit is koren op de molen van de onderwijsbond, maar daar ligt het niet aan. Het heeft te maken met het smartphone-gebruik en het feit dat kinderen hierdoor structureel, continue geprikkeld zijn op een verkeerde manier. Van een prikkelvrije schooltijd is geen sprake. Als kinderen huiswerk gaan maken is de smartphone altijd aan. Dit gaat overigens ook op de middelbare school gewoon verder. Op de school van mevrouw P. staat in de kerstvakantie (dus halverwege het schooljaar) bijna 30% op zittenblijven.
Dit is zowel op havo als op atheneum het geval, dus ik heb het hier over kinderen die in de basis een gezond stel hersens hebben. Mevrouw P. pleit voor een smartphone-verbod om het tij te keren. Een andere verklaring is niet van toepassing, ook haar collega's bevestigen dit massaal.

pibasso | 14-01-20 | 10:31 | 3

Natuurlijk ligt het daaraan. Maar die oplossing is veel te simpel.

Nacho_Vidal | 14-01-20 | 10:35

Goh, het M.O. en de Arabische wereld blinken uit in domheid en een laag IQ, hoe zou het toch komen dat hier het IQ daalt terwijl er ook nog eens veel van dat volk hierheen komt...?

Zag afgelopen week beelden van een universiteit in Iran, waar dus gewoon stenen trappen zijn met de afbeeldingen van Israëlische en Amerikaanse vlag. Zodat de studenten daarover heen moeten lopen, puur uit dis-respect voor die 2 landen.

Op een universiteit. Zelfs daar. Hoe verzin je het...? Wat een onopgeleide, onontwikkelde barbaren.

Realism Is All | 14-01-20 | 10:31 | 8

@Kuifje-naar-Brussel | 14-01-20 | 10:59:
M'n broer en een aantal klasgenoten van de lagere school deden de HTS Utrecht, dat was een vrijwel geheel blank clubje. Maat van me deed later TU, 99 % blank. Jij moet ergens anders gewerkt hebben...

Bucket of Shit and P | 14-01-20 | 11:10

@Bucket of Shit and P | 14-01-20 | 11:10: Amsterdam.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:52
▼ 5 antwoorden verborgen

Er word een generatie black mirror cult klaargestoomd.

steekmug | 14-01-20 | 10:31

Dat is jaren aan de gang, sinds de jaren '80. Toen kwam er dus PC. Plus, zoveel asiel-kinderen die geen Nederlands spreken. Ja, ja.

Thoth | 14-01-20 | 10:30

Ze glimmen altijd zo van de vloeibare vetten die uit hun poriën stromen , die brugklassers.

RickTheDick | 14-01-20 | 10:30 | 1

En 's nachts zie je ze stralen, zeker bij volle maaan.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:36

Zet een didaktisch talent met veel humor voor de klas. Die de baas is en de kaders aangeeft. Ouders de school uit en leerlingvolgsysteem over de schutting.

Bouwfraudeur | 14-01-20 | 10:30 | 1

Als het in het bedrijfsleven al niet lukt met managers behalve managers haantjesgedrag lukt het ook niet bij semi ambtenaren.

steekmug | 14-01-20 | 10:34

De bevolkingssamenstelling veranderd in rap tempo. Door de groei van het aantal mensen met een lager IQ neemt het gemiddelde IQ in de klas af. Een van de zegeningen van de multiculturele samenleving moet u maar denken. Maar volgens de grote Jessias is de integratie geslaagd, dus het gaat goed komen. Gaat u maar rustig slapen.

The2Amendment | 14-01-20 | 10:29 | 1

De integratie ofwel de grote samensmelting is geslaagd zodra de hele bevolking ongeveer even dom en arm is, zoiets?

2tribes | 14-01-20 | 22:17

Het lijkt wel de stem van Baudet in het filmpje.

steekmug | 14-01-20 | 10:28 | 1

Over Baudet gesproken. Otten heeft daags voor aanvang van de rechtzetting teveel uitgekeerd salaris aan fvd teruggestort. Inmiddels al 50.000€

Mogwai | 14-01-20 | 10:41

social media, PS 4, MTV. goede scholing is ver te zoeken, ik schrik mij dagelijks van de algemene kennis van de jeugd.

Schepvogel | 14-01-20 | 10:27 | 2

@Schepvogel | 14-01-20 | 10:27 |
Die kennis is werkelijk schrikbarend laag. Evenals het taal- en rekenniveau. Als deze jeugd onze toekomst moet zijn, dan houd ik mijn hart vast. Met excuses voor de volgende zin, maar ze zijn echt te dom om te pe0pen. Normale volzinnen kunnen schrijven? Nope. Correcte werkwoordvervoegingen, lidwoorden gebruik etc.? Wat is dat. Iets uit het hoofd uitrekenen? Zonder smartphone krijgen ze 2 + 2 niet eens meer voor elkaar. Niets dat u en ik nog als normaal niveau beschouwen wordt ook maar in de verste verte gehaald.

Tel daarbij op dat het Onderwijs als zodanig de laatste decennia constant naar beneden is bijgesteld om alles dat hier analfabetisch kwam binnen dobberen maar mee te laten komen, en je moeder aller Clusterf*cks is compleet. Zelfs inheemse Nederlandse jeugd praat tegenwoordig met dat afgrijselijke visgraat rif-accent. En dan raar opkijken als geen bedrijf je binnen wil hebben. Je kunt zoiets toch niet bij je klanten loslaten? Dan kun je als bedrijf de tent wel sluiten.

Sjefke7807 | 14-01-20 | 10:47

'ik schrik mij dagelijks' > 'ik schrik dagelijks'

HogeNood | 14-01-20 | 11:22

Het probleem is het grootst in de grote steden.....
Tsja...

laurentius | 14-01-20 | 10:27

Maar het zijn wel experts in burgerschapskunde.

de honden blaffen... | 14-01-20 | 10:26

Al heeft een school het stempel 'zwak' toch sturen velen hun kroost ernaartoe. Want bijv. Islam-onderwijs. En dat gaat boven alles.

Laat dan allemaal maar verder...

Realism Is All | 14-01-20 | 10:26 | 7

@Kuifje-naar-Brussel | 14-01-20 | 10:28:
Bij het berekenen van de Cito-scores worden ongunstige factoren in de thuissituatie, zoals schuldenproblematiek, laag opleidingsniveau en herkomst van ouders, meegenomen.

Het gaat om de beeldvorming

katvanger | 14-01-20 | 10:54

@Bucket of Shit and P | 14-01-20 | 10:58: Ik baseer me op enkele krantenartikelen in Volkskrant en Parool die over Islamitische scholen gingen. Het verraste me dat ze goed scoorden op onderwijs. Maar er moeten cijfers over zijn. Ik denk dat de onderwijsinspectie ze publiceert op een site, en ik denk ook dat de meeste scholen ze vermelden.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:02
▼ 4 antwoorden verborgen

Over enkele jaren gaan de prive scholen en opmars maken. Goede onderwijsinstituten voor kinderen van succesvolle VVDers.
De rest kan doodvallen.

ikweethetzeker | 14-01-20 | 10:24 | 3

Ik mag het hopen.

Wiezewalakristalix | 14-01-20 | 10:26

Zijn er al. 12.000 per jaar. VMBO-diploma niet nodig.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:37

@Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:37: De betere instituten kosten zo'n 20 duizend per jaar.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:38

Het lullige is dat we de laatste decennia juist zijn overgeschakeld van een maakeconomie naar een kenniseconomie. En wat halen we massaal binnen? Domoren.
Heerlijk toch, dat beleid van onze mainstreamelite de afgelopen 40 jaar....

Graaisnaaiert | 14-01-20 | 10:24

Ze denken dat het vanzelf wel goed komt nu je ook een ROC ´student´ bent.
Of als de school is herbenoemd tot College of Academie?
Overgaan van de eerste naar de twee klas heet nu "je P halen".
En als je in je examenjaar zit, ben je aan het "afstuderen".
Allemaal mooie woordjes, maar intussen wordt het allemaal steeds inhoudslozer.

Wering | 14-01-20 | 10:24 | 3

Ik zag net bij de Ecoplaza dat het 'fruitbeleg' in de aanbieding was. Weet je wat dat is? Fruitbeleg.

Nacho_Vidal | 14-01-20 | 10:32

@Nacho_Vidal | 14-01-20 | 10:32: Omdat er minder suiker in zit dan toegestaan en meer vruchten, mag het geen jam heten van de warenwet.

tantesidonia | 14-01-20 | 11:49

Het is een combinatie van factoren me dunkt.

Maar de grootste problematiek komt voort uit hoe tegenwoordig de maatschappij als geheel wordt beschouwd door de mens.

Het is misschien een raar voorbeeld, maar je ziet en hoort vooral door de manier waarop mensen (vooral vrouwen) tegenwoordig praten. Laat ik de reclame's van 'Vinted' en 'Sodastream' als extreem voorbeeld noemen. Als je gewoon luistert hoor je een vrouw dingen zeggen, maar het is de manier waarop. Het is heel kinds allemaal.

En daar zit de kern van het probleem. Mensen, jong volwassenen, maar ook gewone volwassenen willen niet volwassen worden. Het is blijkbaar geen vereiste meer tegenwoordig om je eigen verantwoording te nemen voor belangrijke zaken.

Het moet allemaal 'leuk' en 'gezellig' zijn. En zeker geen tegenslagen. Dit is met alles zo, school, werk, eten maken (eten bestellen!). Alles is tegenwoordig kinderlijke gemaakt om zoveel mogelijk mensen tevreden te houden.

Datzelfde gebeurd ook met brugklassers. Ze hebben allemaal een iPhone, allemaal Netflix en de ouders zullen nooit daar iets van zeggen, want het moet allemaal 'gezellig',

Maargoed, gelukkig kan ik zelf een beetje nadenken, maar ik stoor me er wel aan. Net als het nieuws van gister van die Nikkie. Iedereen moedigt dat aan, iedereen vind het 'dapper'. Maar het is niet normaal. Het is niet de norm en toch wordt het aangemoedigd (Little Nikkies moeten uit de kast komen).

Ach ja.

Nacho_Vidal | 14-01-20 | 10:24 | 10

Hear hear Nacho!

Hier in de UK is het nieuws over Nikkie, een top item. 8 uur journaal op Radio 1 bijvoorbeeld. Hoofdpunt no. 3 vanmorgen.

*Headdesken doet*

Baski | 14-01-20 | 11:05

@Sjefke7807 | 14-01-20 | 10:56:
Precies dit. Zowel mijn broer als ikzelf zijn op ons 17/18e gaan werken, mijn zusje daarentegen begon op haar 26e aan een derde studie en was 29 toen ze zelf haar eerste centen ging verdienen. Zij vond het overigens vanzelfsprekend dat pa en moe wel even krom zouden liggen voor de studiekosten en huisvesting, ook al was ze bijna 30, want ze studeerde immers en had dus geen tijd om veel te werken. Toen mijn ouders aangaven de geldkraan dicht te draaien tijdens de 3e studie was mevrouw nog verontwaardigd ook.

Alfred E. Neuman | 14-01-20 | 11:05

“Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And, weak men create hard times.”

Barkruk2 | 14-01-20 | 11:12
▼ 7 antwoorden verborgen

Bij dit soort berichten moet uw Dr. altijd denken aan het onderzoek van een wetenschapper naar brieven van "achterlijke" kinderen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Deze kinderen zaten op internaten en schreven brieven naar hun ouders in foutloos! nederlands.

Blijkbaar was het onderwijssysteem destijds in staat om ook de zwakste leerlingen essentieële vaardigheden aan te leren. In plaats van het wiel voor de zoveelste keer pogen te herverheruitvinden zouden onderwijskundigen eens moeten kijken naar wat gewoon werkte in het verleden en daar lering uit trekken.

Dr. Ka wo lo | 14-01-20 | 10:23

De meeste kinderen leren op jonge leeftijd ook om voor de korte termijn dopamine te gaan. Lekker op social media zitten, fortnite of league of legends spelen en ''savonds voor het slapen nog even jezelf aftrekken op pornhub. Al die bezigheden speelt direct in op onze instincten waardoor leren niet meer de voldoening geeft.

Suncatcher | 14-01-20 | 10:21 | 2

Weg met internet!

Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:23

@Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:23: nou, nee.. Alles met maten. Net zoals alcohol en drugs.

Suncatcher | 14-01-20 | 10:24

De puberteit is een verdienmodel geworden voor begripvolle pedagogen en psychologen. Dat je pubers kort móet houden is een vergeten volkswijsheid

Abu Bachouca | 14-01-20 | 10:21

Instroom ... inteelt ... IQ ... tja

e_abbastanza | 14-01-20 | 10:21

De mens degenereert nu eenmaal. Een leuke film daarover is idiocracy. Echt een aanrader. Erg grappig maar er zit wel een kern van waarheid in.

Tronald_dump | 14-01-20 | 10:19 | 2

Zeg ik ook al jaren. Maar ipv een leuke film wordt het steeds meer een waarheid.

Nacho_Vidal | 14-01-20 | 10:39

Electrolites.

Alfred E. Neuman | 14-01-20 | 10:41

Mijn Nederlands is helaas niet zo goed. Wat wordt er bedoeld met 'wollah wat is deze, die smatje is skeere tatta jwz'?

robert1 | 14-01-20 | 10:19 | 3

U zegt het exact juist. Dit is het hedendaagse, en toekomstige, Nederlands.
Hoef je geen wiskundige voor te zijn, simpel de demografische ontwikkelingen volgen.

Realism Is All | 14-01-20 | 10:29

Google transleet kan er ook al niks mee

Leeuwarder | 14-01-20 | 10:38

@Leeuwarder | 14-01-20 | 10:38: met een beetje google: Ey gast wat is dat, het meisjes is een blutte Hollander, je weet zelf.
Maar dan nog kan ik er niks mee.

Maytheforcebewithyou | 14-01-20 | 12:46

Precies wat de politiek wil, domme mensen die ze alles wijs kunnen maken en zijn makkelijker te mennen.

leijpeideaud | 14-01-20 | 10:19

(Vijf) VWO heeft in ieder geval een pittig niveau. Mijn man en ik kijken regelmatig mee over de schouder van ons kind en vinden het VWO van de jaren '80 niet te vergelijken met dat van nu. Als ik het nu zou moeten doen gaf ik mijzelf in nul kans.

MickeyGouda | 14-01-20 | 10:18 | 6

Vroeger was het stampen, nu moet je je eerst door plaatjes en voorbeelden heenwerken, waarbij je je afvraagt wat ze in vredesnaam nou precies willen weten? En dat feitje weet u echt wel hoor...

Graaisnaaiert | 14-01-20 | 10:28

Klopt wel. Of kwestie van te lang geleden. Veel ook in het Engels.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:33

Nou dat "pittig" valt tegen... Inhoud valt tegen qua harde vakken (nat, wis, sch, bio - een natuurkundedocent voor 6VWO die zijn HBO-opleiding nog niet afgerond had) maar er werd ook niet meer gelezen voor Nederlands en Engels (wel erg kleine boekenlijsten).

Laatst ontvluchtte die Ghosn in een kist en mijn (inmiddels) volwassen nageslacht had nog nooit over Hugo de Groot en de boekenkist gehoord.

Enrique C | 14-01-20 | 13:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Misschien eens stoppen met die enorme leerfabrieken van 1.000 leerlingen of meer. Mijn oude mavo met 180 leerlingen verdeeld over 7 klassen. Waarbij de leraren je bij naam kende en precies je zwakke plekken wisten om je bij te scholen was de manier om je te sturen in je ontwikkeling. Terug naar de tijd van LTS, MAVO en HAVO.

gummetjes | 14-01-20 | 10:17 | 4

Je laatste zin 100% mee eens

Idiot456 | 14-01-20 | 10:37

Eensch. In Nederland moeten scholen in krimpgebieden sluiten want niet efficient. Het valt mij op dat je in Frankrijk of Spanje in de kleinste dorpjes naast een politieburo of postkantoor ook vaak gewoon nog een schooltje ziet met 9 of 10 leerlingen. Daar is het blijkbaar wel efficient.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:45

Liever nog LTS, MULO en HBS.

Elessir | 14-01-20 | 11:03
▼ 1 antwoord verborgen

Niet alleen dommer, ook steeds luier. Hoeveel van die gaatjes ik wel niet voorbij zie komen op een electrische fiets, op weg naar de middelbare school in het dorp 10 km verderop.

Vroeger met windkracht 9 en stromende regen kreeg ik een schop onder m'n reet van moeders... en nou fietsen luie donder.

Alfred E. Neuman | 14-01-20 | 10:17 | 5

@Alfred E. Neuman | 14-01-20 | 10:39:
Ik had teveel hobbies om geld voor een brommer opzij te leggen. Muziek, verzamelen en op een gegeven moment ook biertjes. Sja, dan blijft er weinig over, ook al heb je bijbaantjes...

Graaisnaaiert | 14-01-20 | 10:42

@Alfred E. Neuman | 14-01-20 | 10:39: >70, dan had je behoorlijk zitten vijlen aan die Puch. Wij deden dat met Zundapps en Kreidlers, die kreeg je wel tot 90.

ThePozz | 14-01-20 | 11:03

@ThePozz | 14-01-20 | 11:03:
Vijlen? Welnee. Gewoon een 70cc eronder icm een 15mm carburateur, flinke sproeiertjes erin, snelle uitlaat en wat extra gaten in het luchtfilter.

Een maat van mijn broer had destijds een Puch die net geen 100 liep... dat ding was wel eng

Alfred E. Neuman | 14-01-20 | 11:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Ach, het eeuwige de jeugd van tegenwoordig. Jan Salie. We worden als samenleving gewoon steeds dommer. Mijn dochter staat nu in haar brugklas op 100% dikke voldoendes inclusief een 10 voor gym vorige week. Maar goed. zij heeft dan ook een briljante en sportieve vader met veel levenservaring die de juiste websites bezoekt.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:17 | 4

Het zit bij haar in de geenenen.

Normpje | 14-01-20 | 10:30

@Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:19: Thuis noemt men mij Adonis.

Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:31

@Piet Karbiet | 14-01-20 | 10:31: En in de kroeg?

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:03
▼ 1 antwoord verborgen

Niet alleen de jongeren hebben een probleem. Ik ben geen jongere meer en ik ben redelijk goed opgeleid. Maar het punt is dit. Ik weet wel wat "wollah" betekent, maar wat betekent "die smatje is skeere tatta jwz" nou weer. Begin mijn voeling met de maatschappij een beetje te verliezen. Net alsof het mijn land niet meer is.

Nivelleermarionet | 14-01-20 | 10:16 | 3

De illusie is onjuist. Het is uw land niet meer.

Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:18

Moet je aan je ouders vragen of zij de "taal van de jeugd" ook begrepen.

Erikjan79 | 14-01-20 | 10:19

@Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:18:
Dank voor uw bemoedigende woorden. Ik had al zo'n lichtgetint vermoeden.

Nivelleermarionet | 14-01-20 | 10:21

Mijn zoon van zes komt elke keer thuis met rekenboekjes waar ie enkel een lijntje moet trekken naar het goede (ABC of D) antwoord. Ik moest op school sommen overschrijven. En rekenen, dus niet gokken. Dit geldt ook voor taal. Op deze manier wordt nadenken kapot gemaakt. En ook de schrijfvaardigheid.

Leptob | 14-01-20 | 10:15

Nou het wat te maken kunnen hebben met de veranderende samenleving? Gewoon, theoretisch.

Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:14

Misschien eens overwegen de kinderen op te voeden met een norm en plichtsbesef…? Het is maar een voorstel ……
Zou wellicht ook nuttig zijn om ze uit te leggen dat je inzet en werk tegenover inkomen stelt - en dat die verzorgingsstaat waar ze op rekenen langzaam leeggeplunderd word.

nietoptimistisch | 14-01-20 | 10:14 | 1

Welkom welkom welkom.
Werken is voor kk kazen.

Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:15

Meschien moet de leeraar ook gewon respect tonen. Zelf zie ik het problem nit.

John McClane | 14-01-20 | 10:13 | 1

Wie denk hij wel me vertelluh.

Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:16

Er staan geen brugklassers op die foto.

piloot47 | 14-01-20 | 10:13 | 1

Die linker is transgender?

Is dit nog nieuws? | 14-01-20 | 10:16

ik denk dat de foto hierboven niet echt een juiste afspiegeling is van de 'domme'. brugklassers.... zo te zien zijn de jongeren op de foto al helemaal geen brugklassers... als je op die leeftijd nog in de brugklas zit dan ben je wel heel erg dom....

Heisenberg74 | 14-01-20 | 10:13 | 2

Ziet er eerder uit als havo 4 scholieren uit een oude tv serie.

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:18

Hahaha allemaal 4 jaar blijven zitten. +1

keestelpro | 14-01-20 | 11:02

Hoe komt dat nou? Heeft de instroom van kansarme migranten er ook iets mee te maken?

Rest In Privacy | 14-01-20 | 10:11 | 8

@Kuifje-naar-Brussel | 14-01-20 | 10:26: Klopt, vooral als er vanuit de ouders geen enkele ambitie is om er iets in te veranderen. De een begrijpt het gewoon beter dan de andere, dat geldt zowel voor ouders als voor kinderen., daar doe je niet zoveel aan. De ouders kunnen de kinderen niet altijd helpen met hun schoolwerk. Vroeger speelde dat nog veel meer. Heel veel ouders hadden nooit iets van middelbare school gehad en de jaargangen vanaf 1935 kregen te maken met de bezetting die regulier onderwijs veelal onmogelijk maakte. Veel mensen uit die tijd hebben bij elkaar opgeteld misschien drie of 4 jaar lagere school Maar als ouders of de omgeving niet meewerken als het om zaken gaat die wel relatief makkelijk aan te passen zijn, wordt het wel heel erg moeilijk. Als ik "Mustafa" (2e of 3e generatie) in krom Nederlands hoor beweren dat Erdogan zijn leider is, dan gaat daar gewoon iets fout en dat niet sinds gisteren, maar al vanaf het moment dat Mustafa benul kreeg van de wereld om hem heen. Dat geldt trouwens ook voor de toegang tot smartphone en media. Als kinderen vastgegroeid zitten aan hun smartphone en daar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat mee bezig zijn, (500-600 "appies" per dag) is dat volgens mij ook niet bevorderlijk. Vraagt ook capaciteit, vraagt ook energie van het kind.

Heiner | 14-01-20 | 11:51

@Heiner | 14-01-20 | 11:51: Herkenbaar wat je schrijft. Wat me ook opvalt: al die kinderen die bijles krijgen. Ik heb vroeger nooit bijles gehad, en mijn ouders bemoeiden zich nauwelijks met mijn onderwijs carrière. Behalve als ik weer eens van school gestuurd was, dan grepen ze in, waarbij opviel dat ze het altijd opnamen voor mijn docenten. Is het tegenwoordig niet meer mogelijk om een goede score te halen voor Cito-testen zonder hulp van derden?

Rest In Privacy | 14-01-20 | 11:58

@Kuifje-naar-Brussel | 14-01-20 | 10:26:
Zeker als die omgeving je keer op keer als een moeras naar beneden trekt en vooral vrouwen ( daar hebben we het meeste aan, die kerels zijn grotendeels al verloren ) verplichten in de eigen kring te trouwen.

Graaisnaaiert | 14-01-20 | 12:35
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl