Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Margareth Thatcher krijgt status van profeet

Op internet circuleert een oude video met beelden uit 1992, waarmee Maggie T. (1925 - 2013) postuum tot profeet verklaard kan worden. Laten we haar eren met een strakke groene broek vertaald transcript van de voorspellingen van deze IJzeren Nostradame:

Margaret Thatcherss profetische voorspelling over het falen van de euro:
De groei van extremistische partijen, massamigratie, en werkloosheid

"Als de onderlinge afwijkingen tussen verschillende Europese economieën zo groot zijn dat zelfs het Europees Wisselkoersmechanisme ze niet kan normaliseren, hoe zouden deze economieën dan reageren op een Europese eenheidsmunt? Het antwoord is, dat er een chaos zal ontstaan van het soort waarbij de moeilijkheden van de afgelopen dagen zouden verbleken. (De Britse pond werd drie dagen voor deze speech uit het ERM geforceerd door speculanten, evenals de Italiaanse lire, waarmee de route naar de invoering van de euro bemoeilijkt werd  - red.)

Enorme sommen geld zouden moeten worden overgemaakt van rijkere landen naar armere landen en regio's om hen in staat te stellen om de druk aan te kunnen. Maar ook dan zullen werkloosheid en massamigratie binnen de nu geopende grenzen volgen. En een volledige eenheidsmunt zal geen ontsnappingsluiken kennen.

De politieke gevolgen kun je ook al ontwaren: de groei van extremistische partijen, die zich voeden met de angsten over massamigratie en werkloosheid, zullen een reëel - maar zeer ongewenst - alternatief bieden aan de Eurocentrische politieke elite.

Als je daar bovenop nog een supranationele Europese federatie creëert, waardoor het volk niet langer hun eigen nationale parlementen aan hun democratische verantwoordelijkheden kunnen houden, kan het extremisme alleen maar verder groeien.

Het is tijd dat Europese politici rechtop gaan zitten en op gaan letten. Het is tijd om de eindeloze reeks Eurotoppen te staken - toppen zijn in hoog tempo een surrogaat geworden voor besluitvorming - om de realiteit om zich heen te aanschouwen.

Er is een groeiend gevoel van eenzaamheid, een vervreemding onder het volk ten aanzien van hun regerende instituties  en hun politieke leiders. Er is een vrees dat de Europese trein voort zal denderen, beladen met zijn gebruikelijke lading van jus, richting een eindbestemming die niet gewenst is, noch wordt begrepen door het electoraat. Maar de trein kan gestopt worden."

Zaterdag 19 september 1992,
CNN World Economic Development Conference

Original English, voor de volledigheid:

Margaret Thatcher's prophetic prediction of the Euro's failure:
The growth of extremist parties, mass immigration, and unemployment

"If the divergence between different European economies is so great that even the ERM cannot contain them, how would those economies react to a single European currency?
The answer is that there would be chaos of the sort which would make the difficulties of recent days pale by comparison.

Huge sums would have to be transferred from richer to poorer countries and regions to allow them to take the strain. Even then unemployment and mass migration across now open frontiers would follow. And a full-fledged Single currency would allow no escape hatch.

The political consequences can already be glimpsed: the growth of extremist parties, battening on fears about mass immigration and unemployment, offering a real — if thoroughly unwelcome — alternative to the Euro-centrist political establishment.

If in addition you were to create a supra-national European federation, and the people could no longer hold their national parliaments to account, extremism could only grow further.

It is time for the European politicians to sit up and take note. Time to stop their endless rounds of summits — summitry is fast becoming a substitute for decision-making — and observe the reality around them.

There is a growing sense of remoteness, an alienation of people from their institutions of government and their political leaders. There is a fear that the European train will thunder forward, laden with its customary cargo of gravy, towards a destination neither wished nor understood by electorates. But the train can be stopped."

Reaguursels

Inloggen

Thatcher was toch die Mevrouw die Mitterand voorstelde om samen de DDR een financieele injectie te geven om een eenwording tegen te gaan ? En toen Mitterand weigerde, met die hitserige oorlogs-retoriek weer aan kwam, totdat Bush sr haar vriendelijke verzocht daarmee op te houden.
Was toch die Mevrouw die de engelse industrie ruineerde om de oorlog tegen de vakbonden te kunnen winnen? En die ook gewonnen heeft.
Die Mevrouw die direct een oorlogsvloot naar de Falkland stuurde "like in in the good old days" met verschrikkelijke verliezen?
Die Mevrouw die dacht dat de EU een kommercieel project was van "dubbeltje erin-kwartje eruit" en begon te roepen " I want my money back" ?

Henk1955 | 14-08-19 | 11:00 | 3

Ja, die! En tevens de vrouw die het gepresteerd heeft een geheel nieuwe klasse te creëren, de Britse sociale onderklasse. In 1987 ontdekt door de socioloog Dahrendorf.

SolidRock | 14-08-19 | 11:15

Die mevrouw was een visionair, net als Koot en Bie waren, en Pim Fortuyn. Maar naar die mensen wordt niet geluisterd. Pas als het te laat is, worden ze tot profeet verklaard.

Panzuulor | 14-08-19 | 11:23

Henk tot op zekere hoogte, de eenwording van Duitsland vind ik nou echt geen onverdeeld succes.

Mijn klomp breekt | 14-08-19 | 11:28

The iron lady hield niet van Roemeens pisbakkenstaal. Zou deze speech ook worden onderwezen of doen we dat alleen met hoopvolle dromen?

Mickdestok | 14-08-19 | 08:37

HET Britse pond, druiloren, HET Britse pond!
Dank u.

paulvink | 14-08-19 | 04:38

The iron lady. Niets geen helderziende zweverig gedoe gewoon een met gezond verstand .

Datgingniegoed | 14-08-19 | 03:32 | 1

En zich niet liet leiden/lijden door emoties en gevoelens.

PisFinger | 14-08-19 | 12:22
-weggejorist-
GetOffMyWify | 14-08-19 | 01:06

En dan te weten dat zij deze vooruitziende blik al een heel decennium eerder had dan de invoering van de euro in 2002.
Jammer dat ze niet meer kan zeggen; zien jullie nou wel?! Ik zei het toch!
Dit filmpje moet overal te zien zijn zodat er eens ergens ogen open gaan en de mensen het niet meer willen pikken dat we erin geluisd zijn.

pino2 | 14-08-19 | 00:10 | 3

De mensen / de kiezer heeft zichzelf erin geluisd door te blijven stemmen op de partijen van de halve maatregelen, de VVD bijvoorbeeld. Nu niet zeuren dus.

HaatbaardKnipper | 14-08-19 | 00:31

De Britten doen liever een stapje terug in de beloofde welvaart dan door te gaan met dat EU monster. De meest recente peiling van vandaag geeft aan dat 54% van de Britten wil dat de Brexit doorgaat. Verstandige mensen die Britten en uiteindelijk zal dit het beste besluit ooit van ze zijn.

sprietatoom | 13-08-19 | 23:51

Madam Medusa...

medusa324 | 13-08-19 | 23:06 | 1

Voor linksgekkies wel ja. Vrouw met ballen. Grote ballen.

HaatbaardKnipper | 14-08-19 | 00:34

Zolang er geld aan de EU wordt verdiend, zal dat model blijven bestaan. Ook gaat dat ten koste van de bevolking

edo2018 | 13-08-19 | 22:11

Helderziend mijn bips. Als je de armere landen het devaluatiewapen ontneemt, blijft binnen een muntunie alleen de transfermogelijkheid over. Het wezenlijke verschil tussen die twee is dat een devaluatie de reële economie ten goede komt, lees echte ondernemingen, en een transferunie de banken. Dat hebben we met de gecombineerde krediet- en eurocrisis geweten.

En voor mevrouw Thatcher, die austerity politics zo ongeveer heeft uitgevonden, was Labour al een extremistische partij. Zij heeft aan de wieg gestaan van de ondergang van het Verenigd Koninkrijk. Uit de EU en een vazalstaat van de VS. Binnen een maand zal de Chunnel zijn afgesloten. Binnen een half jaar zullen de eerste Britse vluchtelingen het Kanaal proberen over te steken.

Brexit wordt een humanitaire en economische ramp. Als het goed is wordt het ook de laatste opleving van het rechtspopulisme. Als ik Nigel Farage of Boris Johnson was maakte ik me op tijd uit de voeten. Anders konden ze Benito Mussolini wel eens achterna gaan.

Rest In Privacy | 13-08-19 | 22:02 | 6

Het VK doet meer zaken met de VS dan met welk EU land dan ook. (Nederland zo als altijd met Duitsland) De ondergang van het VK gaat niet gebeuren, integendeel, de EU houdt zelf economische groei tegen en sluit slechte deals. Het is een gedocht, een ambtenaren monster en meer in zichzelf gekeerd dan de Sovjet-Unie, het grote voorbeeld van de EU. Het VK zal net als de VS nu onder Trump floreren en het veel beter doen dan de EU landen waar het gemor alleen maar groter zal worden..... Dat zijn de feiten.....

dijkbewaker | 14-08-19 | 00:17

Praat normaal, met je ousterietiet!

Rhenium | 14-08-19 | 02:21

Hetkanverkeren: U vergeet gemakshalve dat Labour de schatkisy leeg achterliet toen Cameron aan de macht kwam. Typisch links. De joviale partij uithangen en de rekening op iemand anders' verantwoording schuiven. En het meest irritante is dat de mensen waar labour zo voor zou moeten staan bij austerity het hardst gelag krijgen omdat ze vaak al in de marge leven. En ook heeft Thatcher gelijk toen ze zei. dat bij socialisme op een bepaald moment de portemonnee van de ander leeg is. Ze heeft niet altijd gelijk. Bij de sluiting van de mijnen had ze voor alternatieve werkgelegenheid moeten zorgen!

Slough | 14-08-19 | 11:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Die kutplayer werkt de helft van de tijd niet op wat oudere Mac's, zowel in Safari als Firefox

Bertus Balhaar | 13-08-19 | 21:41 | 3

Waarom zou je je filmpje ook op zo'n schmutzige, vaak vol ongeïnteresseerd personeel rondlopende buitenwijkhamburgerhut willen?

Shoarmamasutra | 13-08-19 | 22:10

Goeie player. Kut Mac en -FF en -Safari.

grapo | 13-08-19 | 22:37

Ja die ouwe taart was nog niet gek. De vraag rijst echter; is zij nu zo slim, of was het zo voor de hand liggend?

Ik denk het laatste. Het is simpele natuurkunde, streven naar evenwicht. Je zet steenrijke landen in een muntunie met straatarme landen. Hoe gaat het geld dan stromen. Hint: van arm naar rijk, kan niet. Arm heeft geen geld.

Landen die een cyclus kennen met totale geldontwaarding zoals griekenland, italië, etc, ga je in een unie zetten met landen met een stabiele munt.

Je gaat mensen vrij laten reizen naar landen met een verzorgingsstaat waar schuldig-voelenden klaarzitten om ze te pamperen.

What could possibly go wrong?

KoopSlogelt | 13-08-19 | 21:19 | 6

Bam. Je slaat de spijker met 1 klap in de balk. Het was allemaal te voorzien. De verdere toekomst van dat systeem is ook makkelijk te voorspellen. De bevolking van het boreaal-westelijk gedeelte van de EU zal de komende jaren steeds iets armer worden aangezien de inflatie hoger is dan de stijging van het inkomen. Iets wat al bezig is sinds de EU een feit is. Het Australe gedeelte zal steeds meer geld nodig hebben om de inkomensverschillen kleiner te maken. Kijk maar naar het doel wat Timmermans en zuster Urssula voor ogen hebben. Een EU waar het minimumloon in elk land(gewest) gelijk is. Als ze het niet snel genoeg gaat zijn ze zelfs in staat om het minimum loon te verlagen in het boreaal-westelijk gedeelte van de EU.

The_Challenger | 13-08-19 | 21:33

@wilmeister00 | 13-08-19 | 21:33:
Het gaat feitelijk nu al mis.. Bedrijven kunnen nog amper geschikt personeel vinden. Dus willen ze meer meer meer massa-immigratie uit moslimlanden. En daar begint dus het einde van het kapitalisme.

Wasbakplasser | 13-08-19 | 21:40
-weggejorist-
MAD1950 | 14-08-19 | 01:39
▼ 3 antwoorden verborgen

Ieder rationeel mens met boerenverstand zag dit ook al aankomen dus er lopen vele zieners rond in o.a. Nederland. De wegkijkers kun je vinden bij D66, Groen links, PvdA en Denk. Een Bij1 geraapt zooitje!

Harrie7949 | 13-08-19 | 21:16 | 7

@Red shirt | 13-08-19 | 21:53: Punt is dat we nog niet weten of FvD en PVV idioten zijn. Daarentegen weten we wel dat Nederland door de kartelpolitiek, met de VVD voorop, volstrekt idioot gemanaged wordt.

5611 | 13-08-19 | 22:20

@5611 | 13-08-19 | 22:20: FvD en PVV zijn ontstaan door mismanagement van die andere kloojos. Dit haat en nijd gebeuren is ontstaan door de ontevredenheid van de werkende bevolking hoe ambtenarij in samenwerking met links teveel rechten (en geen plichten) aan niet werkenden heeft gegeven. Een logische ontwikkeling dus.

Slough | 14-08-19 | 11:50

@Slough | 14-08-19 | 11:50: Ja eigenlijk wel ja. Die 2 partijen moeten nog bewijzen dat ze er een kutdzooi van maken ( krijgen ze überhaupt de kans niet voor, maar goed). De gevestigde partijen leveren dat bewijs dagelijks, al vele tientallen jaren.

Mallepietje1001 | 14-08-19 | 13:45
▼ 4 antwoorden verborgen

Ook leuk die standaard lap code via de iphone gs-app...

Binnenbaan | 13-08-19 | 21:05 | 2

Ook op Android werkt de kudt-app niet hoor! Haha

Het brein erachter | 13-08-19 | 21:29

2 meter code doorworstelen op zowel de ipad als op een Samsung Android dankzij die fijne player. Vreemde manier van open source software.

Schemerlamp | 13-08-19 | 22:11

Er is altijd kritiek geweest op de Euro. Maar dat werd allemaal van tafel geveegd. De Nederlandse politici zijn niet in staat om een behoorlijk beleid op te zetten. Het is te hopen dat de Duitsers zich gaan inzetten om een verder verval te voorkomen. Dat zal nog moeilijk worden met mevrouw Lagarde als baas van de ECB..
www.youtube.com/watch?v=grliNk9Mqz4&a...

Romeintje2 | 13-08-19 | 21:05 | 2

Het gemak waarmee landen zoals Griekenland erbij kwamen is ook nog steeds een ergernis.

kloopindeslootjijook | 13-08-19 | 21:10

@kloopindeslootjijook | 13-08-19 | 21:10: Het ontkennen van de problemen, dát is pas een ergernis. En natuurlijk klootzak Zalm die achteraf toegaf dat hij de gulden 'te goedkoop' had weggedaan.

Die man moet in retrospect opgepakt en opgehangen worden.

KoopSlogelt | 13-08-19 | 21:23

Had ze nou ook maar de bankencrisis kunnen voorspellen, een resultaat van een helaas iets te vrije markt en 'greed is good' in de 90ies, waar de Conservatieve Partij ook geen probleem zagen aankomen.
Dat had ons ook een hoop geld=welvaart kunnen schelen

kloopindeslootjijook | 13-08-19 | 21:02

Kan naast de profeet Moammar al-Qadhafi in de hall of Fame die zei dat als hij uit weg geruimd zou worden, Europa overspoeld zou worden met Afrikanen.

Zoemert | 13-08-19 | 20:59 | 1

Spot on inderdaad...

klamme.vla | 13-08-19 | 21:32

Als je in ogenschouw neemt dat haar opvolgers het zo slecht hebben gedaan dat de Britse bevolking ze terug heeft moeten fluiten, dan kan je wel stellen dat ze de beste naoorlogse premier is geweest. Wel is het zo dat elk zelf nadenkend met een beetje gevoel voor logica dit heeft kunnen voorzien. Die man met de groene broek was zo onduidelijk in zijn bewoordingen dat elke gebeurtenis van voor of na zijn verschijning gekoppeld kan worden in zijn kwatrijnen. Wel moet ik die nootmuskaatsnuivert nageven dat zijn visie adequater was dan van de klaverjasploeg die het met de regelmaat van de klok de plank volledig mis slaan. Die ploeg durft met met droge ogen te beweren dat het hele slechte leiders waren en ontkennen dat Reagan en Thatcher ook maar iets te maken heeft gehad met het langzaam openen van de oude USSR. Dan ben je horende doof en ziende blind.

The_Challenger | 13-08-19 | 20:59 | 6

@The_Challenger | 13-08-19 | 21:21: Reagan was al seniele toen hij aan het ambt begon. Hij las alleen voor wat anderen voor hem hadden opgeschreven.

Red shirt | 13-08-19 | 21:57

@Red shirt | 13-08-19 | 21:57: Beweer alles toch niet als vaststaand. Zo pijnlijk als je het moet terugnemen. Dat geldt niet enkel voor Reagan. De meest intelligenten twijfelen het vaakst.
Zo beweer je nog dat Beria een fijne man was. Zou me niet verbazen.

Rest In Privacy | 13-08-19 | 22:21
-weggejorist-
Red shirt | 13-08-19 | 22:36
▼ 3 antwoorden verborgen

Men heeft destijds ook gewaarschuwd voor de nadelen van marktwerking, maar nee, nutsbedrijven en woningbedrijven moesten verzelfstandigd worden, zonder toezicht, want de markt lost de problemen wel op, resultaat: een directeur van woningbouwvereniging Rochedale die met een massarati en blauwe taxikenteken over de trambaan scheurt, Vestia failliet door een derivaten schandaal, enzovoort enzovoort. Nee, kapitalisme is de oplossing! Kutwijf is gelukkig dood.
En ja, Griekenland is willens en wetens met bedrog in de Euro gerold. Dank u vvd!

Analia von Solmsch | 13-08-19 | 20:56 | 4

@kindapaas | 13-08-19 | 21:24: ja, fijn, honderden, nee duizenden huurders opgescheept met de schulden van een gemankeerde “ondernemer”, ja dat is kapitalisme!
Kapitalisme is een leuke theorie, niets meer niets minder, in de werkelijkheid leidt het tot armoede, en rijkdom voor de happy few.

Analia von Solmsch | 13-08-19 | 22:04

Hysterisch verhaal, zonder enige kennis van ideologieën en markt.

In het kort. Kapitalisme komt neer op markt. De markt dient gereguleerd te worden om kartelvorming tegen te gaan. Dit dient de overheid te doen middels de macrofactoren. Echter, de overheid is in de markt getreden en domineert de markt dmv de macrofactoren:
* politiek: EU via partijkartel;
* economisch: staatskapitalisme (zorg);
* sociaal; multiculturele samenleving;
* demografisch: immigratie:
* technologie: private surveillance;
* ecologisch: klimaat plan.

Verdere nuancering; de overheid heeft dit alles kunnen bewerkstelligen op basis van een gecorrumpeerd bestuursmodel.

Kortom, we hebben te maken met socialisme. Heeft niets met kapitalisme te maken. 'kindapaas' legt e.e.a. goed uit. U gaat niet in op zijn/haar reactie, maar blijft uzelf herhalen.

Voight-Kampff | 14-08-19 | 04:08

Toevoeging economische factor: quantitative easing!!!!!

Voight-Kampff | 14-08-19 | 04:21
▼ 1 antwoord verborgen

Kan deze ook nog even in het Duits en Frans vertaald worden, alles wat deze dame aanstipt klopt en is uitgekomen / komt uit.
Dit zou door Farage of die Eppie van het FvD in het Europees "Parlement" voorgelezen moeten worden en aan de geachte afgevaardigden gevraagd wat ze er niet van begrepen hebben.

bwanabanjo | 13-08-19 | 20:54

Ook een mooie van Thatcher: “The probleem with socialism is that eventually you run out of other people’s money”. Waarheid als een koe.

Pierke Pierlala | 13-08-19 | 20:45 | 15

@uisge baugh | 13-08-19 | 20:56: die had ik niet gelezen.

Pierke Pierlala | 14-08-19 | 09:37

@D.Turpin | 13-08-19 | 21:21: Klets, de belasting kan slechts beperkt geld ophalen bij de burgers. Want het raakt anders echt op.

Pierke Pierlala | 14-08-19 | 09:43

@Red shirt | 13-08-19 | 20:54: Als jij er kwaad om wordt, zonder enig tegenargument (zoals altijd) zal de stelling wel kloppen, nietwaar?

Pierke Pierlala | 14-08-19 | 09:46
▼ 12 antwoorden verborgen

Als je nog geen tefalpan hebt dan kom je met Thatcher een heel eind.

Simon_GS | 13-08-19 | 20:45 | 1

Deze tegel is een van de beste product-placements in jaren:)

klamme.vla | 13-08-19 | 21:34

Er was ooit een tijd van collectieve vooruitgang. Dat werd een beetje minder in de jaren 70 toen het economisch wat minder ging. Kan gebeuren. Thatcher en Reagan hebben toen iedereen doen geloven dat er iets goed mis was met hoe we de boel verdeelden. Het was een mooie streek van ze en het is ook nooit meer goed gekomen. In principe zijn we weer terug naar de tijd van voor WOII. De tijd van de roofbaronnen. Toen het de hoogste tijd was om te redden wat er te redden viel kregen we Clinton, Blair, Kok en andere koekebakkers met een zogenaamde derde weg, de weg naar drie keer niks.
Toegegeven, hier had Thatcher wel een punt wat betreft de Euro. Maar ze was de enige niet. Ene Paul Krugman toch wel een beetje een links figuur heeft die munt ook nooit zien zitten. Anyway, die Margareth wilde sowieso niet van munt wisselen. Dus het was een verhaal dat haar wel redelijk goed uitkwam.
Even tussendoor. Volgens Margareth was Mandela een terrorist. Reagan is de man die Osmama Bin Laden heeft bewapend. Bijzonder om te zien hoe populair ze nog zijn zo hier in de tegels.

D.Turpin | 13-08-19 | 20:40 | 9

Eric Weinstein heeft de stagnatie sinds de jaren 70 mooi omschreven met het begrip Anthropic Economy: de economische groei tussen 1945-1970 uniek was in de Westerse wereld, waarin alle economische parameters net goed stonden (het anthropic gedeelte). De corruptie die vervolgens optrad zit veel dieper in het systeem, en hangt niet af van twee politici. Blijkt wel uit dat nu zowel linkse als rechtse politici de economie niet meer aan de gang krijgen zonder enorm overheidsingrijpen (zoals Quantitative Easing).
www.edge.org/response-detail/26756
youtu.be/4NxVVzwWtpM

Overigens waren zowel Thatcher en Reagan vooral reacties op totaal mislukt links beleid. Thatcher heeft in haar eentje de Britse vakbonden moeten breken, toen die door stakingen de mijnindustrie lamlegden. Dat was in de tijd dat opportunistisch links nog niet om de natuur gaf, en kolenmijnen open wilden houden. En de verkiezing van Reagan was een reactie op het presidentschap van Carter, zo'n beetje de slapste Amerikaanse president uit de 20ste eeuw.

Festen | 13-08-19 | 22:16

Een verhaal dat kant nog wal raakt.

Voight-Kampff | 14-08-19 | 04:24

Nou Kok EN Blair EN Clinton hebben 1 ding gemeen. Ze hebben erg goed voor zichzelf gezorgd. Typisch links trouwens.

Slough | 14-08-19 | 11:55
▼ 6 antwoorden verborgen

Ah, the Iron Lady. Eega van Iron Man

Olleke | 13-08-19 | 20:37

Uit de Euro kost erg veel geld. Maar erin blijven kost ook heel erg veel geld (ik denk veel meer dan blijven). Zo ergerlijk dat eurofielen die boodschap nooit durven brengen. En uit de Euro hoeft niet in 1 klap, en ook niet alleen, Zweden en Oostenrijk en Duitsland kunnen mee bijvoorbeeld. Wacht maar tot Macron voor elkaar heeft dat er Europees belasting wordt geheven, dan is uw pensioenverlaging een schijntje vergeleken met de heffing die je dan mag betalen om de pensioenen (zonder fonds!!) in Frankrijk, en het basisloon in Italië mede te bekostigen.

Het brein erachter | 13-08-19 | 20:36 | 9

Zweden is nooit in de euro gestapt, net als Denemarken. Het leuke is dat als de euro een daverend succes zou zijn, deze twee landen zouden smeken om erbij te mogen.

5611 | 13-08-19 | 22:30

@pino2 | 14-08-19 | 00:16: Hæl scandinavia stååt in de top 10 van rijkste lånden ter wereld. :-)

quasielaks | 14-08-19 | 09:33
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik weet niet waar die Indische nerds bij GS mee bezig zijn, maar ik krijg dit (verkorte versie) nu ipv een werkende videoplayer. Mag hopen dat je ze niet per regel betaald.
serverPlayerPath = cdn.bluebillywig.com/apps/player/2019....

Schemerlamp | 13-08-19 | 20:31 | 1

+ 1 hindoenerd - kaste weet ik niet.

HogeNood | 13-08-19 | 21:21

Och man, 1992. Negentien-twee-en-negentig. Het lijkt zo ver weg, want is het is zo ver weg. In mijn hoofd althans.
En 1976 is nog verder weg.
Maar de omvolking, de passief aanwezige ongestructureerde chaos in de koppen van de mensen, de terreur, de bezoeken aan psychologen en psychiaters, de verdeelheid onder de gewone burgerT tegenover die andere, feitelijk *gewone* burgerT, maar ja, met een duivelse religieuze agenda, is helder aanwezig.
.
Komen er mensen als Dennis Honing met termen als *Straat-Dawah*.
Straat-Dawah? Had nog nooit kunnen bedenken, ook niet op oudere leeftijd, dat IK, liberaal en ongelovige ketter, heiden, opgegroeid tussen veel joodse families, chicago river, zou moeten weten, laat staan ERVAREN, wat iets als *Straat-Dawah* zou moeten zijn. Dat hoort hier niet, doet dat maar op de markt in Bagdad, Dar-Es-Salaam, Raqqa of Rabat, maar niet in Neder-land.
.
En de mensen maar loeren op die aaifoons.
Studie-ontwijkend gedrag zonder te studeren, want voor werkende volwassenen, za'k maar zeggen.
Er is geen weg terug, naar een *verderdewereldisering* van dat landje aan de Noordzee.
Het leed is geschied.
O tempora, o mores! /*KLOK!*

chicago river | 13-08-19 | 20:31 | 1

Dank voor uw bijdrage, CR!

borgmonster | 14-08-19 | 00:11

'92. Was ze toen al dement?

Ignatius J Reilly | 13-08-19 | 20:26

Typisch om juist nu zo'n bericht te posten terwijl het VK een grote puinhoop is door de Brexit die nog moet komen. De EU kan beter maar eruit is nog dwazer.

druif | 13-08-19 | 20:25 | 4

Precies wat hierboven staat, het gekut in het zuiden gaat veel meer kosten dan we ooit aan de EU kunnen verdienen.

Het brein erachter | 13-08-19 | 20:38

Principe. Je laat je niet vrijwillig belazeren.

Rest In Privacy | 13-08-19 | 20:43
▼ 1 antwoord verborgen

De Europese Unie is in principe ondemocratisch en een echte democraat heeft daar uit principe grote moeite mee.

Het alternatief, een continent van soevereine staten zal uiteindelijk leiden tot econimisch conflicten, handelsoorlogen, geruzie en een instabiele economie.

Een economische unie kan alleen goed fungeren, wanneer het arbeidsproces, het productieproces en de handel zich aan dezelfde spelregels moeten houden in alle lidstaten. Een economische unie wordt uiteindelijk een politieke unie, met afspraken op het gebied van arbeid, vervoer, recht, belastingen, welzijn, enz.

Ik zou niet willen dat een vrij en soeverein Nederland overgeleverd is aan de willekeur van andere vrije en soevereine landen op dit continent. Ik zou niet willen dat Nederland volgzaam dezelfde richting als Duitsland opgaat, omdat de Duitsers dat willen.

Vreemd genoeg zijn we gedwongen buiten of binnen een unie de grotere machten te volgen.

Het democratische probleem in Europa is alleen op te lossen door een soeverein Europees parlement. En dus een politieke unie.

De macht van Europa is alleen te beperken door het tegenovergestelde, en een terugval naar achterkamertjes politiek.

Vertrekken uit de EU, zal ons wederom een volgzame volgeling van grote machten als Duitsland maken.

Meeroever | 13-08-19 | 20:23 | 9

@Meeroever
Dat een economische unie automatisch een federale unie moet worden, is echt de grootste onzin die je kan bedenken en als je dat stelt, kwek je simpelweg, maar o zó braaf al die ongekozen patjepeeërs uit Brussel na. Die stelling gaat totaal voorbij aan demografische, topografische, sociale, culturele en historische verschillen tussen de diverse landen en hun bevolkingen. Je kunt bij wijze van spreken een Fries al niet laten doen en denken als een Brabander, dus laat staan een Portugees als een Oekraïner. En nee, die zitten er nog niet bij, maar da's een kwestie van tijd en nee, óók niet omdat ze allebei te lijmen zijn met een zak geld onder de tafel. Verder zullen er vanuit de historie van individuele staten en vooral op basis van de omvang/oppervlak van een land met evenredige groot aantal inwoners, alsmede de al dan niet strategische geografische ligging ten aanzien van majeure problemen als immigratie, grondstoffen of strategische liggingen t.o.v. bijvoorbeeld Rusland, Turkije of Noord-Afrika, altijd en eeuwig verschillende belangen en dus ook inzichten zijn. Dan heb ik nog niet eens over verschillen en daaruit voortvloeiende problemen met religie, welke vanuit tribaal historische gevoelens per land nog wel te handelen zijn, maar grensoverschrijdend voor onoplosbare problemen zullen zorgen. Je vergeet de mens en zijn/haar onaantastbare recht op een simpele overtuiging dat hij of zij wèl bij de ene groep wil horen en niet bij een andere. Zoals politici dat doorgaans ook vergeten en als één dat niet doet, neem een Salvini, dan is dat direct een populist en een politieke outcast.
Nee, een federale unie met meer dan 27 staten zal alleen maar voor ellende zorgen en een garantie voor oorlog. Mevrouw Thatcher zag het heel, heel goed ….

Mr Sanbou | 13-08-19 | 21:40

@Mr Sanbou | 13-08-19 | 21:40:
Volgens mij begrijp je niet zo goed wat ik zeg. De economie zit totaal verweven in onze maatschappij. Veel besluiten die wij politiek nemen hebben daar invloed op. Zoals de veiligheid op de werkvloer, de kosten voor een verzekering voor een werkende, de hoeveelheid belasting die bedrijven betalen, de hoogte van de BTW, de maximale werktijd van een arbeider, het minimum aantal vakantiedagen, enz.

Als je op een eerlijke en vrije manier goederen van land A naar B wilt brengen, en vice versa, ontkom je er niet aan op op termijn op steeds meer terreinen afspraken te maken, bandbreedtes te stellen, enz.

Nederland maakt nu misbruik van haar positie als belastingparadijs. Veel Europese bedrijven, maar ook bedrijven van buiten de EU, halen in Nederland een fors belastingvoordeel. Het is een kwestie van tijd voordat de EU daar ook paal en perk aan gaat stellen.

Meeroever | 14-08-19 | 00:06

"Een soeverein Europees parlement". De bodem is geraakt qua politiek onbenul.

Uw woorden vertaald: Een Europees parlement dat de vrijheid heeft om zelf te beschikken over uw en mijn vrijheid en veiligheid. Voor alle duidelijkheid: Een soevereine rechtstaat is bottom-up georganiseerd! Een oligarchie op uw wijze; top down.

U heeft last van een vader/moeder complex. De overheid is er voor de infrastructuur (wegen aanleggen en bruggen bouwen) en het onderhouden van contacten met het buitenland.

Dat politieke tuig dient strak aangelijnd te worden aan de volksmacht (hoogste gezag in een soevereine natiestaat).

Voight-Kampff | 14-08-19 | 06:06
▼ 6 antwoorden verborgen

Hoe waar..., en hoe nou verder???

wiener mit pommes | 13-08-19 | 20:22 | 1

Meer EUSSR, it's game over man.

Graaf_van_Hogendorp | 13-08-19 | 20:24

(Het Britse pond werd drie dagen voor deze speech uit het ERM geforceerd door speculanten, evenals de Italiaanse lire, waarmee de route naar de invoering van de euro bemoeilijkt werd - red.) Wie was deze speculant die daarmee miljardair werd? Antwoord: George Soros.

Eendragtmaaktmagt | 13-08-19 | 20:21 | 3

Hoorde dat hij tegenwoordig de wierie hosselt voor Sjerry Airfryer...

Graaf_van_Hogendorp | 13-08-19 | 20:24

"On September 16, 1992 (subsequently referred to as "Black Wednesday"), Soros, as a currency speculator, "broke the Bank of England" by placing a hedge bet that the UK would devalue the pound sterling. This audacious act earned him one billion dollars in a single day."

kindapaas | 13-08-19 | 21:30

@kindapaas | 13-08-19 | 21:30: Sorry pindakaas maar mag u van links niet zeggen hoor. Ben er van overtuigd dat de oude boef, omdat ie nou eenmaal van een gokje houdt, heel veel geld heeft staan op de vernietiging van de EU en de Euro.

Slough | 14-08-19 | 12:03

Onze communistische trollen zijn er weer zie ik.

Twisted_Faith | 13-08-19 | 20:20 | 3

Meer ALDE maar goed die zijn ook praktisch GL tegenwoordig.

Graaf_van_Hogendorp | 13-08-19 | 20:21
-weggejorist-
frank4444 | 13-08-19 | 20:25

Maakt het allemaal wel leuker trouwens. Kun je je lekker ergeren aan links onbenul

Slough | 14-08-19 | 12:04

Volgens de standaard pers gaat het UK kapot cq. eraan. Echter, dit zullen we nog wel eens zien.
Noorwegen en Zwitserland, doen het prima. Plus ze zijn welvarender, omdat ze geen hoge lasten hoeven te betalen aan armere landen in de E.U.
Betalen is een ding, echter wie zegt dat corruptie voldoende wordt gestopt.

Nederlandop1 | 13-08-19 | 20:20 | 8

Wat de Brexit uitkomst ook mag zijn..... Brussel vergeet altijd dat het er is om de landen te dienen en niet de landen om Brussel te dienen.

Slough | 14-08-19 | 12:06
▼ 5 antwoorden verborgen

Komop van Rossem! Het is het pond, niet de pond. Dat schrijf je met een t: pont

amateurrr | 13-08-19 | 20:19 | 4

@klamme.vla | 13-08-19 | 23:14: Op internet kan je alles vinden;
Is het de Britse pond of het Britse pond?
Juist is het Britse pond.
In de praktijk wordt pond nogal eens als de-woord gebruikt. Waarschijnlijk gebeurt dit onder invloed van de namen van andere munteenheden. De euro, de forint, de gulden, de kroon, de zloty, de real en de sjekel – het zijn allemaal de-woorden. Alleen het pond dus niet.
In het Britse pond is pond een verkorting van pond sterling, dat eveneens met het lidwoord het gecombineerd wordt. De valuta-aanduiding pond is hetzelfde woord als de gewichtsaanduiding pond: het was oorspronkelijk een bepaald gewicht aan zilver.

pino2 | 14-08-19 | 00:25
▼ 1 antwoord verborgen

Alles is uitgekomen of is aan het uitkomen....... zij zag dat al in 1992 en een groot deel van de huidige politici zien het nog steeds niet....... De EU en de Euro zullen bij de eerst volgende crisis en die is nabij als je economen mag geloven, ten onder gaan....... chaos wordt ons deel.

Fatwabuster | 13-08-19 | 20:17 | 1

Binnenkort misschien negatieve rente op je saldo dus iedereen zijn eurootjes van de bank afhalen en simsalabim weg is de euro. Zo kan het dus ook.

pino2 | 14-08-19 | 00:27

Wat een humorloos verhaal en doemdenkerij, zoiets vreet toch niemand?

mozaard | 13-08-19 | 20:17 | 1

Niets mis met Thatcher haar vooruitziende blik. Niet echt een boodschap die met humor gebracht dient te worden.

padbuffel | 13-08-19 | 20:21

100% acuraat. Het was voor velen in de jaren '90 (politici, economen) volstrekt duidelijk dat Het Europese Experiment - een monetaire unie zonder een politieke unie - desastreuze gevolgen zou hebben. Kijk in dat kader ook eens naar deze uitzending van Andere Tijden: anderetijden.nl/programma/1/Andere-Ti...

Dampende_aardappel | 13-08-19 | 20:12

Eilanders, die snappen het vaker volgens mij.

Aap Noot Miesje | 13-08-19 | 20:11 | 7

Kuifje-in-de-EU | 13-08-19 | 20:15
Maar onze Narcissus kloon snapt alles, staat uren voor de spiegel om zichzelf te bewonderen....
Man, man, wat ben jij vreselijk door het ijs gezakt in het laatste Epstein topic....

the namster | 13-08-19 | 20:28

En Kuifje niet gok ik, anders had 'ie dat gezegd.

Aap Noot Miesje | 13-08-19 | 20:28
▼ 4 antwoorden verborgen

Vandaag ergens waar een bord buiten stond dat je koffie en een stuk appeltaart kon krijgen voor 6,50 euro. Alsof het goedkoop was. Ruim 14 gulden voor wat slootwater en een stukje diepvriestaart. Lang leve de eu en wat heeft ze ons toch veel gebracht he?

Ofzo2 | 13-08-19 | 20:08 | 17

Of de komkommers zijn in de aanbieding voor 99 cent, is gewoon 2,20 gulden en wat te denken van de aardappels 5,70 euro voor 5 kilo, is gewoon 12,50 gulden. Overal rijzen de prijzen maar het salaris reist alleen de portemonnee uit.

pino2 | 14-08-19 | 00:31
▼ 14 antwoorden verborgen

No. The train can not be stopped. Too late madam, we have passed that station way, way back.

Deksmaat | 13-08-19 | 20:07 | 3

We're approaching the end of the line.

Mr_Natural | 13-08-19 | 20:09

Gravy train, choo choo motherfransers.

Aap Noot Miesje | 13-08-19 | 21:02

wijze vrouw die Thatcher. verder is de eu en de Europese munt voornamelijk vanwege de Franse drang om Europa te overheersen en Duitse centen over te hevelen naar Frankrijk en het zuiden. tegenwoordig heeft Frankrijk niet meer de overmacht maar Duitsland, waarbij het geld van 'ons' west/ noord Europa, wel naar het zuiden blijft gaan.

Schepvogel | 13-08-19 | 20:06
-weggejorist-
Stanley_de_Rus | 13-08-19 | 20:06

Er zit een foutje in: juist door dat ERM kon onder andere Soros speculeren met informatie over wat de banken zouden gaan doen. Dat is juist het belangrijkste argument VOOR de Euro.

frank87 | 13-08-19 | 20:05 | 2

Onzin ! De spilkoers + of - 3% was de graadmeter voor deelname aan de " slang".
Soros zat short op het Pond en ondanks massieve steunaankopen moest het Pond de slang verlaten.

Eendragtmaaktmagt | 13-08-19 | 20:35

@Eendragtmaaktmagt | 13-08-19 | 20:35: En hoe spreekt dit mijn stelling tegen dat het gespeculeer op gereguleerde valuta erger is dan gewoon één valuta voor allen?
Er is een hoop mis met de euro, maar het stoppen van speculatie lijkt me nu net een pluspunt.

frank87 | 14-08-19 | 14:07

Waarom moet ik aan een papegaai denken?

Pimp my Voortuin | 13-08-19 | 20:04 | 1

Geen idee. Mij valt vooral de Uil van Minerva-bril op

Rest In Privacy | 13-08-19 | 20:06

Ik zei het gisteren nog! What zou Magareth er toch van vinden!

MeneerGuggenheimer | 13-08-19 | 20:03

Nostradame Thatcher. Zij voorzag wat sommigen nu nog niet zien, terwijl het zich onder hun neus afspeelt.

MickeyGouda | 13-08-19 | 20:03 | 9

@CalamityJane | 13-08-19 | 22:31:

Gelukkig zijn er altijd leuke medespelers bij wie je je kaarten gewoon open op tafel kunt leggen. ;-)

MickeyGouda | 13-08-19 | 23:32
▼ 6 antwoorden verborgen

Geheel correct wat ze Zegt. Wereldwijf. Kunnen al die typhushonden van nu nog wat van .
De zogenaamd hoog opgeleiden die net van School komen en de zelfbenoemde Messias van links stemmen

Lieveschat | 13-08-19 | 19:55 | 1

"The Iron lady" wist van aanpakken. Falkland oorlog en zo...

Zwezerik | 13-08-19 | 20:02

Zo lang de euro er is, zullen de noordelijke landen miljarden moeten blijven betalen aan de zuidelijke. Zeker zolang ze geen begrotingsdiscipline hebben en massaal belasting ontduiken. Dat geld zal toch ergens vandaan moeten komen. Devalueren van hub eigen munt gaat immers niet meer.

du Roi Soleil | 13-08-19 | 19:53 | 2

Niet alleen aan de zuidelijke, ook aan het oosten. De EU heeft een handjevol nettobetalers en de rest ligt aan het infuus.

Wasbakplasser | 13-08-19 | 20:08

@Wasbakplasser | 13-08-19 | 20:08: Het infuus van subsidies ja. Maar dit is een veel ander, veel groter en veel oncontroleerbaarder infuus. Het transferunie-infuus!

du Roi Soleil | 13-08-19 | 21:07

Socialism seems like a good idea, until you run out of someone’s else’s money. Thatcher en Reagan. Twee van de grootste leiders die we ooit gehad hebben.

The2Amendment | 13-08-19 | 19:52 | 15

@Red shirt | 13-08-19 | 20:33:
Is dat een feit of ben je van mening dat hij totaal ongeschikt was aangezien hij het durfde op te nemen tegen de red shirts?
Vraagje over dat red shirt van jou. Zit er ook een embleem op met een hamer en een sikkel?

The_Challenger | 13-08-19 | 21:02

@The_Challenger | 13-08-19 | 21:0 Red shirts zijn personages uit Star Trek. Het betekend 'zij die vervangbaar zijn'. Laat je niet misleiden. Wel is mijn vrouw een dochter van een Russische diplomaat. Maar een hamer en sikkel zijn symbolen uit de Sovjet- periode.

Red shirt | 13-08-19 | 21:39

@Red shirt | 13-08-19 | 21:39: Heeft meneer diplomaat je niet het graf in geprezen?

Rest In Privacy | 13-08-19 | 22:35
▼ 12 antwoorden verborgen

Tatcher is ongeveer het slechtste wat GB is overkomen sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik kan me herinneren dat ze vriendjes was met Reagan, ook zo'n onmetelijke flapdrol. Soort zoekt soort zullen we maar zeggen.

Red shirt | 13-08-19 | 19:51 | 17

@Red shirt | 13-08-19 | 20:37: De Britse economie is gedurende haar bewind netto gegroeid met 23.3%. Dus het lijkt me eerder het tegenovergestelde te zijn.

Veel van de wijzigingen die onder haar bewind tot stand zijn gekomen (o.a. privatisering van bepaalde industrieën/bedrijven en het hervormen van de verzorgingsstaat) zouden bovendien vroeg of laat toch onvermijdelijk zijn, i.v.m. onder meer de betaalbaarheid op de lange termijn.

countus | 13-08-19 | 22:30

@Red shirt | 13-08-19 | 22:13: Yep, ken je geschiedenis. Jammer dat je daar geen tijd aan besteed. Zou wat frustratie schelen.

crt | 14-08-19 | 10:45
▼ 14 antwoorden verborgen

Bijzonder knap van haar. Toen al die visie van wat de EU nu voor gedrocht is geworden. Toch knap.

Jan, Leiden | 13-08-19 | 19:50 | 20

@Red shirt | 13-08-19 | 20:21:
Jij loopt per definitie de EU te pijpen, dus jullie zijn netjes in balans.

TeeJee | 13-08-19 | 20:30

@Red shirt | 13-08-19 | 20:17: Noemt u eens een paar voorbeelden van zaken die ons wat opleveren die we aan de EU kunnen toeschrijven?

OverdaanDerOnderheid | 14-08-19 | 00:50
▼ 17 antwoorden verborgen

Ze zei ook dat het probleem met socialisme is dat andermans geld uiteindelijk opraakt.

uisge baugh | 13-08-19 | 19:50

"de Europese trein voort zal denderen, beladen met zijn gebruikelijke lading van jus"

Gravy train ... nudge nudge, wink wink.

Tapu | 13-08-19 | 19:49 | 2

Hihihi en weg is mijn chagrijn

Rest In Privacy | 13-08-19 | 19:52

Thanks voor deze.

Henk5 | 13-08-19 | 23:34

Ik lees niks over duurdere kroketten in het EU-hoofdkantoor.

BrutusBosch | 13-08-19 | 19:48 | 1

Alsof figuren zoals Timmermans hoeft te betalen voor hun kroketjes..

Wasbakplasser | 13-08-19 | 20:01
-weggejorist-
frank4444 | 13-08-19 | 19:47

"Er is een vrees dat de Europese trein voort zal denderen"
Inderdaad, het dendert maar door zonder dat wij daar invloed op hebben.
Alleen al al die ongekozen idioten als Juncker, Verhofstadt, Timmerfrans, Draghi, en ga zo maar door ....

Wekkertje | 13-08-19 | 19:47

Wat ieder weldenkend mens al wist. Maar inderdaad de trein moest door en niemand wist waarom.

azijnseikerT | 13-08-19 | 19:46

Toch gek dat politici als Churchill en Thatcher, alsmede de SP (een reaguurder heeft enkele malen hun visie uit de jaren 80 gepost), de huidige ellende omtrent 1 Europa en migratie al decennia voorspelden.
En dat het dan toch door huidige politici wordt toegelaten, neen, aangemoedigd

Olleke | 13-08-19 | 19:46 | 6

@Kaas de Vies | 13-08-19 | 19:47: De uitvinder van de concentratiekampen?
Gezien je gebrabbel lijkt het wel alsof je al aan de nectar zit.
Hoewel hij Indiers en Paki's haatte en meedeed in verschillende conflicten, was hij ten tijde van zijn eigen internering in een Boer concentratiekamp een journalist.
En hij wist van de Nazi kampen.
Maar de uitvinder daarvan is quatsch

Olleke | 13-08-19 | 20:04

@Sans Comique | 13-08-19 | 19:53: Cartman heeft er ook al een voorstel over gedaan

Olleke | 13-08-19 | 20:07

@Kaas de Vies | 13-08-19 | 19:47: Horatio Kitchener

tipo | 13-08-19 | 20:15
▼ 3 antwoorden verborgen

Friedrich Hayek zei dit al in 1976 in 'Denationalisation of Money'. mises-media.s3.amazonaws.com/Denation... Thatcher volgde zijn school.

kerncitaat: "Moreover, in many respects a single
international currency is not better but worse than a national
currency if it is not better run. It would leave a country with a
financially more sophisticated public not even the chance of
escaping from the consequences of the crude prejudices
governing the decisions of the others. The advantage of an
international authority should be mainly to protect a member
state from the harmful measures of others, not to force it to
join in their follies."

tipo | 13-08-19 | 19:46 | 3

Leuk om te weten. Dank voor de link!

Mogwai | 13-08-19 | 20:44

En het nu Dragi nog wijs zien te maken, maar ja een Italiaan, die zorgt wel dat z'n eigen land niet in de stront zakt.

watmagjenogwel | 14-08-19 | 04:25

Wow, uncanny!

Accident_Prone | 13-08-19 | 19:45

Mooi topic. Vreemd trouwens dat al die feministes die zeuren over powervrouwen, Margaret nooit noemen. Ja, rechts en vrouw is verraad. Ook was Margaret niet het type dat excuustruus of positieve discriminatie nodig had. Ze was zo goed dat ze niet te stoppen was.

ZoekEenVrijeNick | 13-08-19 | 19:45 | 4

Ze staat wel bij de top 10 inteligentste vrouwen ooit

ritter vn hüpfburg | 13-08-19 | 20:24

Precies dit. Je was me voor.
Typisch voor hypocriet links

Gajus | 13-08-19 | 21:39

Inderdaad.

vlotterik | 13-08-19 | 21:53
▼ 1 antwoord verborgen

zooi werkt niet. En ik ga mijn adblocker toch echt niet verwijderen.

Rest In Privacy | 13-08-19 | 19:44

Laten we het hopen, ze werd begraven !

KlauwnBassie | 13-08-19 | 19:50

Kom nou,beetje je fouten toegeven en opnieuw beginnen.Dat doen we niet.Wel zeuren over een patatje van 6 gulden.

van stampij | 13-08-19 | 19:43

Spreken over 'die extremistische partijen' terwijl ze zelf met haar partij in de jaren '80 mensen met HIV in kampen wou stoppen. Fris was Thatcher zeker niet.

Deflatiemonster | 13-08-19 | 19:41 | 8

@jan huppeldepup | 13-08-19 | 20:16:

Je kunt aan het gezicht zien als men hiv medicijnen slikt, ik herken ze meteen.

Dutch_Holland | 13-08-19 | 21:34

@jan huppeldepup | 13-08-19 | 20:16:
Ook een goeie prepper nemen voor het kontneuken. Die komen gewoon in het standaard pakket straks.

NiCeY | 13-08-19 | 22:31

Ja da's ook waar, dat was ik weer even vergeten.

watmagjenogwel | 14-08-19 | 04:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Toch raar. Je zou denken dat ze zijn hoofd op een bord wilden hebben. Tijd genoeg voor gehad om dat voor elkaar te krijgen.

Deflatiemonster | 13-08-19 | 19:44

Soros heeft de Pond toen bewust laten struikelen en daar een miljard aan verdiend.

Osdorpertje | 13-08-19 | 20:09

Stukje pijnlijk realisme voor de gebruikelijke EU-wegkijkers.

TeeJee | 13-08-19 | 19:41 | 1

Tja, hadden ze mij destijds geïnterviewd, hadden ze pakweg dezelfde tekst gehad.

J-van-de-Bontekoe | 13-08-19 | 19:58

Verguisd, bespot, gehaat, en toch steeds maar weer gelijk krijgen... het is een talent!
Hele grote dame. Zo zie je maar dat het niet gaat om een vagina hebben, of een paar kloten, het gaat om rationeel denken, (zo) vrij (mogelijk) van dogma's...

zattekater | 13-08-19 | 19:41

Weer geen beeld,wat een troep die speler.

pegaje | 13-08-19 | 19:41 | 2

20 sec wachten, met als feestelijk bij-effect dat mijn keyboard de spatie dan gebruikt om de video (welke volledig uit zicht is) te starten of te stoppen. Werkelijk een bagger videospeler.

Dit eerst in een notepad gemaakt, toen geplakt. Nog ff en dan is de lol er vanaf....

the namster | 13-08-19 | 21:15

Ben het met je eens, dit keer moest ik 4 browsers starten voordat ik het kon afspelen, dit keer met Safari.
Maar het allergekste vindt ik nog +cntr kom ik bij e.o.a. stomme website terecht, die ook niet direct begint met afspelen.
Overigens, Margaret die had tenminste nog haar op d'r tanden, en eelt op d'r handen, het liedje is onvindbaar, maar that's another story.

watmagjenogwel | 14-08-19 | 04:18

"uit het ERM geforceerd door speculanten". Man en paard noemen: dit is waar Soros destijds een miljard dollar mee verdiende.

Muxje | 13-08-19 | 19:39

En nu?

We laten het allemaal gebeuren.

Kaas de Vies | 13-08-19 | 19:39 | 5

@Ommezwaai | 13-08-19 | 19:50:
"Janmaat liep door rood waardoor een bestelbus gevuld met neg... met chocozoenen zo hard moest uitwijken dat de lading over het wegdek verspreid lag. Toen de bestuurder uitstapte en naar achteren liep zag hij Janmaat dat als een bezetene op de chocolade lekkernijen stond te trappen, onderwijl naar de bestuurder roepend; "Vlug, voor ze uitkomen..."."

Sans Comique | 13-08-19 | 20:20

@Sans Comique | 13-08-19 | 20:20:
Wat zijn chocozoenen?

Kaas de Vies | 13-08-19 | 21:19

@Kaas de Vies | 13-08-19 | 21:19:
Ik wil geen negerzoenen.
Ook geen negerin trouwens, in het bijzonder die ene beruchte.

Gajus | 13-08-19 | 21:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Retteketet, die Margaret!

Verderkijkert | 13-08-19 | 19:39

You go Maggy!

HerrWolf | 13-08-19 | 19:38

De seniele heks.

KlauwnBassie | 13-08-19 | 19:38 | 5

Foei, zo lelijk praten over Adriaen. Ga je schamen bassie

The2Amendment | 13-08-19 | 19:55

Stiekem is het "Sapper de fap"

Mogwai | 13-08-19 | 20:13

Niet zo praten Bas. Zorg eerst zelf eens niet dement te worden.

Rest In Privacy | 13-08-19 | 22:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Leuk zo'n zwart scherm.

Binnenbaan | 13-08-19 | 19:38 | 3

Neem een andere browser. Opera heeft er geen enkel probleem mee. Krijg je nog een gratis VPN ook.

Abject | 13-08-19 | 19:42

Je leert er mee omgaan, serverplayerpath op app. Vinger je het andere kroontje op je foon (400x geenstijl googelen en dan opent er ergens een menu nadat je de site hebt aangeklikt) en bam, een engelse originele versie, de nederlandse vertaling èn beeld.

Schuim verstandig, schuim met mate.

Aap Noot Miesje | 13-08-19 | 20:01

Neem een snellere inbellijn!

Van Rossem | 13-08-19 | 20:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino