Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Zwarte Piet = racistische lange arm van de sultan

Iedereen die zegt dat Zwarte Piet geen racistisch karikatuur van zwarte mensen is, is debiel. De rode lippen, het domme taaltje, de oorbellen en het kroeshaar (en de schoenpoets) zijn ongetwijfeld een uitvergroting van de negroïde verschijning van demense met roots in Donker Afrika. Van de andere kant is iedereen die zegt dat Zwarte Piet een vanuit de overheid opgelegd soort institutioneel racisme is wegens de eeuwige wens van de boze witte man om de joekel eronder te houden even idioot. Ook is niet iedereen die pro-Piet is automagisch een soort Leonardo di Caprio in Django Unchained en is ook niet iedereen die op zoek gaat naar een meer eigentijdse invulling van het Sinterklaasfeest een kwetsjankie met plantagezand in de vagijn en een paar ton subsidie op de bank. 

Misschien wel de belangrijkste mythe: Zwarte Piet komt voort uit een soort gesloten, kleinburgerlijk nationalisme, xenofobie en angst voor het vreemde. Dit is ook het argument dat je veel hoort vanuit de antibeweging, dat iedereen die pro-Piet is nog in een soort Ot & Sien-wereldje leeft waarin de postbode nog twee keer per dag langskomt en de veldwachter nog een borrel komt drinken bij gebrek aan lichtgetint steeltuigh. Grappig genoeg is dat dus precies niet wat er aan de hand is: Zwarte Piet is inderdaad ontstaan in de koloniale periode, maar juist uit een nationale manie voor alles wat uit den vreemde kwam. Sterker nog, juist alles wat van verre met de stoomboot werd aangesleept was hot en happening en Zwarte Piet is een belangrijke exponent van de fascinatie in die tijd met alles wat uit de islamitische en zwarte wereld kwam. 

Om te begrijpen wat er achter deze beweging zat moeten we terug naar het midden van de 19e eeuw, niet toevallig de tijd dat een Haarlemse schoolmeester voor het eerst een Zwarte Pieter introduceerde. Nederland industrialiseerde, internationaliseerde en door de toegenomen middelen van transport en communicatie werd de wereld steeds kleiner. In Nederlands-Indië en Suriname maakten oude, afstandelijke modellen van koloniaal bestuur die vooral dreven op een op plantages gerichte economie in handen van semi-overheidsbedrijven plaats voor een koloniaal bestuur dat steeds meer ingreep in het dagelijks bestuur. In plaats van wat lokale vorsten het werk te laten doen bouwde Nederland, zeker in Ons Indië, steeds meer een eigen bestuursapparaat op. Handel en nijverheid bloeiden op, de wereld werd aan elkaar geknoopt en de zeevarende naties als Nederland liepen voorop in deze globalisering.

Het komt misschien omdat Nederland een klein, miezerig, nat, koud, guur en ellendig regenachtig kudtlandje is, een paar havens met wat polders tussen de Moffen en de zeevarende Britten in, maar voor het zelfbeeld van de Nederlander was het uiterst prettig om niet meer gezien te worden als een blonde moerasbewoner met commercieel instinct, maar als onderdaan van Groot Nederland. Een Nederland dat van de jungles van Zuid-Amerika tot de Indische archipel bevaren werd door de Jongens van De Witt. Toen in Zuid-Afrika de Boeren in opstand kwamen tegen de Britse overheersing werden de Afrikaans sprekende protestanten met groot enthousiasme onthaald als "verloren broeders" uit de Nederlandse stam. Bij zulke mondiale aspiraties past een volkscultuur die juist met de blik naar buiten gericht is. In het onderwijs ging het grotendeels over Nederland overzee en in de populaire cultuur werd het idee van een Groot-Nederland breed gedragen. Geen wonder dus dat we de sporen van deze gedachte terug vinden in de volksfeesten die in die tijd gedefinieerd werden.

Vanzelfsprekend had deze epochale verandering invloed op de dagelijkse rituelen en gebruiken in het vaderland. Ook het feest van Sinterklaas werd herschapen in het nieuwe imago van Nederland als burgerlijk-koloniale natie, niet in de laatste plaats omdat door de toegenomen economische voorspoed ook steeds meer mensen opgenomen werden in de bourgeoisie. Een opkomende koloniale middenklasse zocht zijn plaats in een sterk moderniserende wereld waarin massamedia, massaproductie en massaconsumptie de samenleving radicaal overhoop gooiden. 

Met het imperialisme ontstond ook een steeds levendigere consumptie van koloniale waren, veelal luxegoederen: tabak, chocola, eksotiese kruiden en alles wat verder slecht voor de gezondheid en met veel zwart zweet werd verbouwd is werden opgenomen in de dagelijkse behoeften van de bourgeoisie  en werd zelfs voor de arbeidersklasse bereikbaar. Ineens kon de werkman ook genieten van een bakkie pleur of een pijpie tabak en voor de allerkleinsten betekende de koloniale expansie een flinke uitbreiding van de snoepwinkel. Kijk maar eens naar al het traditionele snoepgoed van Sinterklaas: zonder specerijen geen kruidnoten en zonder peper geen pepernoten (de discussie of die lompe gore bonken nou pepernoten moeten heten en die kleine harde bruine dingies juist de pepernoten zijn vecht u maar uit in de comments). Ook chocoladeletters, (riet)suikerbeesten en speculaas zijn niet te maken zonder flink koloniaal imperium. Appeltjes van oranje en de amandelen van de amandelspijs zijn respectievelijk zuidvruchten en lichtgetinte nootjes van rond de Mediterranée. Zeker chocola was erg belangrijk voor het koloniale zelfbeeld van het land. Nederland pionierde eeuwenlang op het gebied van de bereiding en had een virtueel monopolie op de cacaohandel. 

Kortom, het hele Sinterklaasfeest zoals dat in de loop van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw herschapen werd was een lens waarin de producten van de nieuwe koloniale wereld geïntegreerd werden in de Nederlandse volkscultuur. Dat de Sint zelf een soort geridiculiseerde variant was van de Rooms-Katholieke octopus (in de vorm van de Habsburgers, de angst voor Rome en tal van ander antipaaps sentiment) op wie de Nederlandse onafhankelijkheid was veroverd is nu even niet relevant, maar waar Piet in dit verhaal zijn intrede doet is wel belangrijk. Voor Piet moeten we echter niet op zoek in Suriname of in Nederlands-Indië, maar in de islamitische wereld en dan met name aan de hoven van de koninkrijken in Noord-Afrika en dat van de Ottomaanse sultan. In tegenstelling tot nu werd het globale oosten en de islamitische wereld niet gezien als religieus extreem en ongezellig: sterker nog, men zag juist de zinnelijkheid, de seksuele losbandigheid en de decadente aard van de "oosterling" - geen haatbaarden, maar dikke Pasja's die op kussens aan waterpijpen lurkten, nippend van allerlei exotische dranken en vruchten, kijkend naar voluptueuze haremmevrouwen. Google maar eens op "Odalisk" om een beetje een idee te krijgen. 

Dit decadente imago verklaart nog niet waar Zwarte Piet vandaan komt; we komen niet vanzelf van Ottomaanse neukslavinnen met een dikke bips naar geschminkte kaaskoppen die met handjes pepernoten gooien. Wat we ook niet mogen vergeten is dat al die koloniale waren ook een ander, nieuw fenomeen met zich meebrachten: marketing. Er was meer te verkopen en omdat de druk- en verpakkingstechnieken steeds geavanceerder werden - de krant en het (conserven)blik kwamen tegelijkertijd massaal de huiskamers binnen - nam ook de marketing een enorme vlucht. In een hypemarkt waarin de concurrentie moordend was buitelden de fabrikanten over elkaar heen met de meest exotiserende reclamecampagnes om hun spullen aan de man te brengen. Alles wat van ver kwam was goed, dus met allerlei exotische plaatjes van tijgers, junglepaleizen en inboorlingen werden de producten aangeprezen. De Javaanse Jongens op uw pakkie shag staan daar niet voor niets. De hoven van de islamitische vorsten waren met hun luxecultuur perfect om te associëren met de luxe producten uit de koloniën. De Moren, imagobroertjes van Zwarte Piet, speelden hierin een belangrijke rol: de slaven van de dikke Pasja van zo-even die de vorst zijn bakkie pleur of stukkie chocola bracht vond ook zijn weg naar de reclame. Eerder werden medicijnen van verre al verkocht met Gapers bij de apotheek en werd ook tabak aangeprezen met morenkoppen en in de 19e eeuw werd deze lijn doorgezet. De Moor was in Nederland de symbolische Prometheus van de koloniale waren, om het een beetje pompeus te zeggen; de luxueuze uitstraling van de Oriënt met zijn decadente slavenmaatschappijen was zo ook bereikbaar voor de gewone burgerman in Schubbekutteveen. Een welkome afwisseling van het calvinistische haatland met saai eten en stom weer, zo'n geurig bakkie Oriënt. Koffie en sigarettenpakjes met moren erop hebben we hier stilletjes afgeschaft, maar is trouwens nog steeds te koop in Oostenrijk maar iedereen weet hoe het zit met die alpenhitlers

Dit alles gezegd hebbende over moren en exotische producten is het dus niet verwonderlijk dat de symbolische representant van Sinterklaas die de koloniale waren onder de kindertjes distribueert een Moorachtige is. De jaarlijkse luxe en verwennerij van het Sinterklaasfeest werd gerepresenteerd met de symbolen van luxe indertijd en dat is niet meer dan logisch. Is het echter een racistische karikatuur die voortkomt uit xenofobie en angst voor het vreemde? Juist niet. Integendeel: de karikatuur komt voort uit exotisme, uit nieuwsgierigheid voor het vreemde en een Nederland dat juist openstaat voor de invloeden uit de rest van de wereld (zolang het maar genotsmiddelen zijn, natuurlijk). Grappig genoeg gaat het bij Zwarte Piet dus in de eerste plaats niet om een representatie van de zwarte slavernij in de Nederlandse koloniale bezittingen, zoals de Jerry Afriye's van deze wereld beweren, maar om die van de zwarte slavernij in de Islamitische wereld. Het is geen plantageslaaf die de pepernoten uitdeelt, maar een haremjongetje - anders had ie wel minder kleren, meer kettingen en meer spiritueel gezang in zijn fenotype. Helaas is de islam voor de extreemlinkse muppets heilig en durven ze daar niet onder ogen te zien dat moslims net zo goed imperialistische slavendrijvers waren als wij boze blanke mannen, maar dat is weer een een ander verhaal.

Inmiddels is de oriënt en de global south niet meer iets waar je specifiek met de stoomboot naartoe moet (ziet u trouwens hoe goed de stoomboot in de koloniale aspiratie van het Sinterklaasfeest past?) maar waar men gewoon mee in aanraking komt in de tram. Zwarte mensen zijn geen mensen die geëxotiseerd voorgesteld hoeven te worden: ze zijn gewoon bakker om de hoek, tramconducteur, talkshowhost of burgemeester van Almere. De samenleving is postkoloniaal geworden en het hernieuwde exotisme hoeft helemaal niet meer zo: bovendien is het beeld van de islam radicaal gekanteld - niet in de laatste plaats omdat de islamitische wereld een gigantische ruk naar rechts heeft gemaakt. In plaats van het exotiseren van Barbarijse en Otomaanse slavernij middels zwarte karikaturen hebben we nu ander exotisme om de spulletjes van de nieuwe tijd te slijten. 

Dan de vraag voor de ijskast: moeten we de Pieterbaas afschminken? Misschien wel. Een racistische karikatuur die zowel een lolletje maakt van de islamitische wereld en van people of colour heeft eigenlijk geen plaats meer in een postkoloniale samenleving. Het koloniale model van Afrika en Azië leegtrekken voor westers genot in de vorm van koffie en chocola is weliswaar nog lang niet geheel verdwenen - hoi Unilever, hoi Douwe Egberts - maar door de massamigratie is het burgerschap in koloniale metropolen als Nederland wel veranderd. Er is geen mono-etnisch wit burgerschap meer dat zijn identiteit middels contrast vorm kan geven in eenzijdige en afstandelijke representatie van exotische zwarte en islamitische mensen - ze wonen immers gewoon om de hoek. Van de andere kant is deze verandering moeilijk te realiseren als de oppositie tegen Zwarte Piet gevoerd wordt op oneigenlijke gronden, zoals het verwijt dat Pieterbaas voortkomt uit xenofobie en dat een doorwerking van de Caraïbische en Surinaamse plantageslavernij is. 

Kort gezegd: Zwarte Piet komt juist voort uit de aspiratie van Nederland om een mondiaal georiënteerd land te zijn; nu de rest van de wereld hier op de stoep staat en al binnen de landsgrenzen een bestaan probeert op te bouwen is het misschien maar beter om het karakter van onze volksfeesten eens wat meer op postkoloniale leest te schoeien dan om maar te blijven hangen in de reclamepraatjes van de koloniale tijd. Karikaturen van zwarte mensen zijn niet leuk, stereotypen van de slavernij onder de Naffers en de DENK-voorvaderen zijn niet leuk en exotisme om spulletjes te slijten is alleen al uit marketingoogpunt onzinnig en ouderwets. Het is voor iedereen leuker om de identiteit van onze volksfeesten in lijn te brengen met globalisering van de dekolonisatie dan blijven vast te houden aan de tradities die stammen uit de hoogtijdagen van het kolonialisme. Mogen we een voorbeeld geven? Het jongetje dat een kameel regelde voor de intocht van Sinterklaas is een veel beter voorbeeld voor het scheppen van een inclusieve Sinterklaastraditie dan 19e eeuwse schoolmeesters met een gemiste carrière in de reclame. 

Reaguursels

Inloggen

Wat een kletsverhaal. Het begon al met zulke nonsens dat ik het niet eens heb uitgelezen.
Zwarte Piet is geen karikatuur van een neger. Een neger heeft geen rode lippen. Zwarte Piet praat geen dom taaltje en oorbellen zijn niet typisch iets voor negers.
De grondstelling van zentgraaf slaat dus nergens op en dan durft deze simpleton een ander debiel te noemen, het moet niet gekker worden.
Zwarte Piet is een cool en nijver mannetje. Of hij bruin is van de zon, van geboorte of de schoorsteen is helemaal niet duidelijk en dat is prima.

kempenaer | 28-11-17 | 21:34

Heel mooi verhaal, Zentgraaff, en ik heb er veel van geleerd, toch ben ik het niet met je eens en wel hierom:
Jij en heel veel reaguurders gaan mee in het verhaal over de 'racistische karikatuur', ik vind dit klinklare onzin. Een karikatuur dikt specifieke eigenschappen van een mens op een lachwekkende manier aan. Jij betoogt feitelijk dat dit niet meer mag met 'zwarte mensen'. Hoe zit het dan met karikaturen over Joden, Duitsers, Mexicanen, Engelsen, Amerikanen, Chinezen etcetera? Is dat voortaan ook verboden? Is het beroep van karikaturist nog toegestaan?
Waar jij in je goedbedoelde verhaal naar een oplossing zoekt, zie ik de volgende strijd al weer losbarsten. Als Zwarte Piet is afgeschaft, gaan we stripverhalen in de ban doen. Kuifje: fout, Suske en Wiske: fout, Asterix: superfout en ga het rijtje maar af. Wat mag nog wel en wie bepaalt dat dan? Gaan we een speciaal departement hiervoor oprichten misschien? Een soort toezichthoudende instantie die in een speciale kamer bijeenkomt? We kunnen het 'cultuurkamer' noemen.... kijk, dat is pas een Godwin.
Ik begrijp als halve buitenstaander - me Brietiesj (karikatuur van een Indiër die Engels spreekt, mag ook niet meer) - heel goed waarom de Nederlander zijn hakken in het zand zet bij zo'n ogenschijnlijk onbelangrijk item. De grenzen van zijn tolerantie zijn al lang en breed bereikt en de manier waarop deze discussie is aangezwengeld kon niet anders dan tot polarisatie leiden.
Er is geen redelijk voorstel geweest om dit onder de aandacht te brengen, nee, dit is vanaf dag 1 drammen, dreinen, razen en tieren geweest. Ik weet niet hoe het met jou is, maar als iemand mij de hele dag loopt uit te schelden voor rotte vis, ben ik niet van plan hem ook maar een duimbreed te gunnen. Men heeft bewust gekozen voor de confrontatie, men wilde het conflict. Men wil het vuur van de tegenstelling aanwakkeren, en als Zwarte Piet gesneuveld is, komt het volgende item op de agenda, want er moet gedramd worden tot de dood erop volgt.
We zitten nu in de situatie waar een kleine lawaaïge minderheid uit Dramsterdam een kinderfeest voor een heel land loopt te verstieren. Men schuwt hierbij niet om langs de kant kinderen doelwit te laten zijn en ze uit te schelden voor racist. Sorry, maar dit soort mensen gun ik geen blik waardig en ben al helemaal niet van plan ook maar een seconde te luisteren. Alsof je in de supermarkt met een spuugvervelend kind zit dat jengelt, raast, tiert en stampvoet omdat het zijn zakje dropjes niet krijgt. Ga je als ouder hieraan toegeven? Waarom moet dan een maatschappij van volwassenen toegeven aan een meute volwassen 4-jarigen die niet het fatsoen of de integriteit hebben om een normale discussie aan te gaan.
Men is te ver gegaan en dus is er geen oplossing meer. Dit is ook de bedoeling. De bedoeling is om tegenstellingen aan te wakkeren, vuurtjes te stoken, groepen tegen mekaar op te zetten. Echt niet dat het gaat om Zwarte Piet, wie dat denkt, heeft het niet begrepen. Lees 'Rules for Radicals' van Saul Alinsky maar, dan zie je wat voor een spel er wordt gespeeld en welk doel men eigenlijk nastreeft. Of lees 'Asterix en de Intrigant', zo politiek incorrect als het maar kan, vol karikaturen die nu verboden moeten worden, maar wel waar.
Meebuigen is geen optie meer, dit is niet meer te sussen. Wat je ook doet, het zal een diep gevoel van onvrede niet wegnemen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en Nederland is een grote zwerende buil geworden.

Rest In Privacy | 28-11-17 | 20:28 | 1

Hear, hear! Goed verwoord.

zwarte_weduwe | 28-11-17 | 22:55

Wat voor een kleur hebben nonnenvotten dan wel?

Rest In Privacy | 28-11-17 | 17:40

Overigens vind ik Obelix ook een kwaadaardige, beledigende en kwetsende karikatuur van roodharige krijgers met een paar pondjes extra op de botten.
Karikaturen! Schande! Generalisaties! Foeibah! Kwestend!

Stormageddon | 28-11-17 | 14:16 | 1

Kijk, my point exactly!

Rest In Privacy | 28-11-17 | 20:30

Straks in plaats van Sinterklaas maar het suikerfeest. Alles moet en zal Islam worden. Mijn zoon ging laatst met een uitje van de kerk naar een moskee (had ik eerder moeten weten, was hij niet gegaan) De Christelijke kinderen kregen uitleg over de Islam en gingen met de kont omhoog in gebeld. Daarna ging de pastoor met ze bidden. De moslimkinderen keken toe, deden niet mee. Heb de pastoor gevraagd wanneer de moslimkinderen de kerk gaan bezoeken om daar te bidden. Gaat niet gebeuren. Mijn zoon, toen een jaar of 9, vond het al een rare bedoening en zijn kijk op de islam is er niet positiever op geworden. Laat dat laatste een plus punt zijn. Jong en nu de ogen al geopend

borus | 28-11-17 | 13:47

Als de de chaos, wetteloosheid, luiheid, armoe, nepotisme en dictaturen in de landen ziet welke vroeger koloniën waren, is er maar één effectieve oplossing:

wederom kolonialiseren !

Mazoeza | 28-11-17 | 13:05

Sint Nicholas wordt al s8nds de vierde eeuw geerd als bevrijder en kinderweldoener (plus een hele trits andere zaken) binnen zowel de Katholieke als Orthodoxe Kerken. Bij zijn feest was er een hele entourage, waaronder de overwonnen dood/duivel - daar komt Zwarte Piet om de hoek kijken, waarbij de gesichtsbeschildering zowel praktisch als symbolisch is en teruggaat tot de oertijd en ver verspreid is (bv ook de Hindoe godin Kali, Oost-Aziatische demonen etc.). De Reformatie moest van al die verkleedpartijen en ‘zondige’ uitwisseling van spijzen weinig hebben, vandaar dat je in die landen de entourage zag krimpen en minder ‘bovennatuurlijk’ worden (geen horens e.d. meer). Later, toen er weer meer godsdienstvrijheid in die streken kwam, konden de oude feesten weer geleidelijk terugkomen.
Dit kan men overigens makkelijk zelf opzoeken, bv op de Santa Claus society pagina. Daar komt ook meteen een issue naar voren waarom Piet steeds minder griezelig gewordn is naar voren, men vond het geleidelijk te eng voor de tere kinderziel (een cynicus zou zeggen dat het resultaat snowflake gedrag is) en vandaar dat het Sinterklaasjournaal met zn vrolijke en domme ‘want dat is grappig vor kinderen’ Bruine Piet op de proppen kwam - en sinds dien is het echt bonje.
Dat is een van de problemen met het GS stuk: juist ook evenementen etc. met Bruine en Rem- en Roetspoor Pieten hebben OOK met KOZP dreigementen te maken, eendergelijke capitulatie werkt dus niet. Daarom: vervang hooguit het kapsel.

Knoeperd | 28-11-17 | 12:49 | 1

Niks veranderen. Piet is al genoeg aangepast. Het gaat om de reden dat men de aanpassing wil. En die reden vindt het grote deel van dit land ongegrond. Alles moet maar aangepast worden om een ander (voornamelijk donker en/of islam) maar niet te kwetsen,. Maar als een groep het zich gekwetst voelen tot kunst verheft, heb je een probleem

borus | 28-11-17 | 13:51

Gaat iemand nog ergens onderbouwen waarom Zwarte Piet racistisch is?

TheOrangeLion | 28-11-17 | 12:42 | 1

Omdat iemand het zegt en gekwetst zegt te zijn. Dat is kennelijk voldoende, idioot genoeg.

Knoeperd | 28-11-17 | 12:50

Blijft dit geleuter aanhouden tot 6 december?? Zwarte Piet is zwart. Get a life!

Janneus | 28-11-17 | 12:41

De moren waren zelf slavendrijvers! Verkochten vnl blanken die ze ontvoerden bij Europese kustplaatsen en vanaf boten die ze enterden. Anyway, de kleur zwart is puur praktisch zodat niemand je herkend als je piet speelt en het is een overblijfsel van vroegere heidense rituelen voordat Europa werd gehersenspoeld met het geloof.

dutch bikkel | 28-11-17 | 12:18 | 2

Inderdaad, de donkere figurant in talloze feesten voor de christelijke kerk is een europeese traditie en iets van voor ons slavernijverleden. Maar men lijkt daar dan ook geen aandacht voor te hebben. De marketingframe is belangrijker dan een onwelgevalig feit

InclinedtoLiberty | 28-11-17 | 12:49

Wat Inclined zegt. Het is gewoon een vorm van provinciaalse bekrompenheid om te denken dat het Sint Nicholaasfeest plotseling inde 19e eeuw en enkel in Nederland is ontstaan.

Knoeperd | 28-11-17 | 12:53

Ik zie het zo: zwarte piet is niet zwart omdat dat zijn huidskleur is. Anders was ie na het Sinterklaasfeest nog steeds zwart. Kijk maar naar Wild Geraas, waaruit blijkt dat overal in Europa zwart-witfeesten worden gevierd in december. Ik heb zelf het vermoeden dat het kostuum is geïntroduceerd toen we ons hebben verlost van het juk van de Spanjaarden. Daarom komt Sint ook met de boot, uit Spanje. Om ons te vertellen dat we eindelijk gewonnen hebben. Daarom is het ook feest. Het clownsgedrag van de pieten is om tegelijkertijd de Spanjaarden (want kostuum) belachelijk te maken. Da's namelijk ook een traditie van de lage landen: autoriteiten voor lul zetten. Kijk maar naar het carnavalsfeest, daarbij wordt het ridiculiseren ook ingezet.
Piet was dus altijd al zwart (met roe, zie ook andere decembertradities in Europa), en dat was hij al lang voordat men hier wist dat Afrikanen bestonden. Het straffende karakter van ‘in de zak mee naar Spanje’ kan zijn gebaseerd op het feit dat moslims te kusten terroriseerden en mensen roofden, maar ook op de algemene opvatting van niet-Nederlanders destijds dat Nederlandse kinderen brutaal waren, en zo werd de opvoeding dus uitbesteed. Daarna heeft ie een kostuum aangekregen en is ie een clown geworden. Maar dat was om de Spanjaarden voor gek te zetten, niet om negers voor gek te zetten, want daar had het nooit wat mee te maken. En daar heeft het nog steeds niks mee te maken.
En dan komt er nu een clubje dat Piet ziet en direct oordeelt dat het blackface is en minstrel shows zijn, omdat ze door de globalisering alleen maar met Amerika bezig zijn (daarom gebruiken ze ook steeds Engelse termen). Totaal uit het oog verliezend dat Nederland een heel andere geschiedenis heeft dan Amerika.
Daarom zal ik faliekant tegen verandering van Piet blijven. Omdat er wordt gedramd op basis van onwetendheid. Kom met een echt argument, aub.

zwarte_weduwe | 28-11-17 | 12:13

Ik denk dat Zentgraaff beter eerst de pagina op Wikipedia had kunnen lezen:

nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Piet

Maar als je niet voor waarheidsvinding gaat......

kortebroek | 28-11-17 | 12:02 | 1

Of in ieder geval een poging had gedaan buiten de provinciaalse kokerblik van 020 te kiijken. Dat Sint Nicholaas OOK van Amsterdam de patroonheilige was en Schenkman een Adammer beteknt niet dat alles uit die koker komt.

Knoeperd | 28-11-17 | 12:55
-weggejorist-
Braboblanke | 28-11-17 | 11:29 | 2

Had vanmorgen een chocolade kikker met een vulling van fondant in m'n schoen, dank je wel Sinterklaas en Zwarte Piet

BosrandDirk | 28-11-17 | 11:20

Wie de schoen past ...
Hé Syl

BosrandDirk | 28-11-17 | 11:13

De argumentatie van dit stuk klopt niet.

Er wordt gestelt dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is zonder enige onderbouwing behalve de debiele redenatie dat wie dat niet vindt een debiel is... uhhh nee dus.

Racisme is het koppelen van negatieve eigenschappen aan een ras/volk/etniciteit en het beoordelen van mensen op deze eigenschappen.

Zwarte Piet is om te beginnen alles behalve negatief. Het is een ongedefinieerde mythische karikatuur van wie de af of herkomst aan de verbeelding overgelaten kan worden. Dat is ook waar het misgaat.
Vervolgens is er helemaal geen sprake van het koppelen van enige eigenschappen of wat dan ook. Het is echt waanzin om dit zo te stellen.

Laten we voor de grap eens stellen dat ook het positieve karakter van Zwarte Piet en de eigenschappen die aan deze mythische karikatuur worden gekoppeld racistisch zijn.
Dan zou het heel vreemd zijn dat we ons zo focussen op dit kinderfeest en niet op geinstitutionaliseerd racisme in de vorm van diversiteitsbeleid en positieve discriminatie waarbij mensen op grond van hun afkomst/geloof of huidskleur bevoordeeld worden en daarmee indirect anderen op deze gronden worden benadeeld.

Men kan er van alles uit de geschiedenis bijhalen maar de primaire vraag in deze is nog nooit hard gemaakt namelijk dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is? Zonder die vraag te beantwoorden en dus de beschuldiging hard te maken is er niet die zoch voor of over Zwarte Piet hoeft te verantwoorden. Sterker nog wie dit wel doet geeft daarmee ongevraagd voor iedereen indirect toe dat alle andere Nederlanders racisme bedreven heeft. Wat dus enorm veel weerstand opwekt. Al helemaal als jr beschouwd dat het Sinterklaasfeest een van de weinige dingen is waar alle Nederlanders (uit alle 7 provinciën) zich mee identificiëren. Rooms, Protestants, Groninger, Fries, Limburger of Zeeuw.

Re:Kniftig | 28-11-17 | 11:07 | 2

Sorry voor de spelfouten...

Re:Kniftig | 28-11-17 | 11:23

Dat is ook een van de redenen waarom men zo fel op dit misplaatse gejammer reageert - Sinterklaas was nu net een van de weinige voorbeelden van Nederlands cultureel erfgoed waarbij de koppen naar een kant gingen.

Knoeperd | 28-11-17 | 12:57

Nu wil ik een X-box.

Rest In Privacy | 28-11-17 | 10:47

Hoe zit dat eigenlijk met Blackfriday, gelden die aanbieding nog wel voor een boze witte man?

mondkapje | 28-11-17 | 10:33

Terug naar het uitgangspunt, een kinderfeest. De uitbeelding van een sprookje waarbij betoverend uitgedoste figuren uit een ver land kadootjes komen brengen aan de kinderen die lief zijn geweest. Het is niet de bedoeling dat de kinderen neef Peter die Piet is en oom Rob als Sinterklaas herkennen want dan is het sprookje weg.
'Als je nou slim bent' omarm je de geliefde en grootste kindervrienden van dit land van aankomst ipv hen om te brengen. Had er voor geijverd de liedjes te updaten en klaar. Maar nee, de dram(a)lobby.

eastender | 28-11-17 | 10:32
-weggejorist en opgerot-
Tux1337 | 28-11-17 | 10:23 | 2
-weggejorist-
Braboblanke | 28-11-17 | 10:17 | 2

Zwarte Piet stelt helemaal geen negerT voor. Als hij zijn broek uittrekt heeft hij namelijk een blanke lul. Einde discussie.

Kapitein Stijlvol | 28-11-17 | 10:07
-weggejorist-
Nuchternederland | 28-11-17 | 09:49 | 1

Zentgraaff komt een par jaar te laat aan met de stoomboot.

Denk je werkelijk dat het nog gaat om wel/niet racistisch en of we met zijn allen dat wel of niet zien? Het is een gevecht tussen randstedelijke uitkeringstrekkers (met een deug-agenda) die anti-blank zijn, versus mensen die dat soort deug-parasieten zat zijn.

En het kinderfeest is ondertussen "collateral damage"

Rest In Privacy | 28-11-17 | 09:34 | 2

Juist. Helemaal 100% goed verwoord.

Dutchbeaurouge | 28-11-17 | 09:52

Tja, grotendeels is dat waar. Dat het wat onnozels heeft een eeuwenoude zwarte sprookjesfiguur opeens met bruine mensen te vergelijken heeft ook iets typisch, te meer daar je Zwarte Piet natuurlijk ook gewoon zwart kan houden maar dan zonder de zogeheten negroide kenmerken - maar daar hoor je vreemd genoeg niemand meer over.

Knoeperd | 28-11-17 | 13:00

Prachtig lang stuk, ben het er bijna helemaal mee eens.
Alleen met de conclusies niet.

Nuchternederland | 28-11-17 | 09:34

Het meest smerige in dit verhaal is nog, dat de Antifa van de slavernij ook een submarine gemaakt heeft ten bate van de eigen anarchistische slashhammer en in wezen daarmee alle Surinamers voor de bus gooit als potentiële intolerante Zwarte Piet Killers en mensen die nog in een gevoelde werkelijkheid van slaaf leven.

Maar toegeven aan de Zwarte Piet eis is toegeven aan Antifa en alle submarines die in het "hele" westen een waarheid-monopoly op "alle" policor thema opeisen. Nog sterker ze eisen intussen de minderheden zelf op.

Dus geen goed idee. If it comes to Antifa, you have to draw the line.

MistaRazista | 28-11-17 | 09:29 | 1

Dit.
Waarom de Race Pimps als Silvana Hildegard Simons hier aan mee doen snap ik nog ergens wel (subsidie stromen en cloud, die villa van Maxine Waters etc. is natuurlijk heel aantrekkelijk voor een overjarige champagnehoer) maar hoe het voetvolk denkt zich populairder en kansrijker op de arbeidsmarkt te maken door een kinderfeest te verstieren met geweldsdreigingen en wat nog, is me een raadsel.

Knoeperd | 28-11-17 | 13:03

Sinterklaas is een kinderfeest toch? Denk je nou echt dat het een 2, 3, 4 of 5-jarig kind iets uitmaakt of ze een cadeautje krijgt van een groene, blauwe, oranje, zwarte of witte piet? Het zijn alleen de volwassen voor- en tegenstanders die er een probleem mee hebben. de kinderen maakt het geen reet uit van wie ze iets krijgen, als ze maar iets krijgen. Kortom, een kleine verandering van het kinderfeest is toch niet zo erg? In het verleden is het toch ook al aangepast? Vroeger werd je bang gemaakt met de roe en de zak om meegenomen te worden naar Spanje? Da's toch nu ook niet meer zo? De sint is nu toch een kindervriend? De Nederlandse 'cultuur' gaat heus niet ten onder als de kleur van een door bedrijven verzonnen marketing truc en donkere helper van de Sint wordt veranderd? Mocht dat wel het geval zijn dan is ons land er pas echt slecht aan toe.

Pete_1968 | 28-11-17 | 09:14 | 6

Dacht je dat nou echt? Dan wordt er wel eer over iets anders gezeken. Het gevolg van al die (zelf)censuur) is o.a. geweest dat in Amsterdam het kruis van de mijter verdween omdat moslims zich daar wel eens aan zouden kunnen storen. Waarom zou je iets moet aanpassen dat vanuit een kleine minderheid komt? Hoofddoekjes uit de publiek ruimte omdat vrouwen dat vrouwonvriendelijk en discriminerend vinden? Kerstfeest aanpassen omdat moslims dan uitgesloten worden. Een eerste aanzet was er al toen men probeerde een kerstboom uit de hal van een uni of hbo probeerde te verwijderen, ik dacht in denk Haag. Is het rood verven van je haar discriminerend voor alle roodharigen? Gaan we straks ook protesteren tegen clowns met hun witgeschminkte gezichten en rood aangezette lippen? Want karikatuur van de blanke of witte mens zoals hij nu al door policor Nederland wordt genoemd?

knerf | 28-11-17 | 11:21

Sorry maar Slavernij Verleden cs vinden ook dat pepernoten niet mogen, want specerijen’dus’ kolonialisme ‘dus’ fout. KOZP bedreigd ook vrolijk Bruine en Roetveegcluba als daar met dat circus en dat Sinthuis, dus dat gaat het dus ook niet worden. In plaats van concessies te verlangen die de klagende partij al heeft verworpen kan men beter naar andere oplossingen kijken, inclusief ‘dan vier je het maar niet’.

Knoeperd | 28-11-17 | 13:07

Mijn kinderen willen een zwarte Piet. Regenboogpieten en roetveegpieten vinden ze niet leuk. En ook al zal het voor veel kinderen niet uit maken: je moet niet gaan veranderen om drammers hun zin te geven. De drammers zijn nog steeds een hele kleine minderheid (als ik het woord minderheid nog mag gebruiken) Schaf je ZP af, dan is Sint zelf aan de beurt: Want, ondanks dat er geen Zwarte Pieten meer zijn, wordt hij gezien als slavendrijver, dus racisme dus opbokken. Waarom wordt kerst nu door sommigen al decemberfeest genoemd? Waarom negatieve geluiden over dodenherdenking? Oppassen. Of eigenlijk al te laat: Hoop dat de stuiptrekkingen van onvrede bij Joure nog iets positiefs gaan bijdragen, maar ook die mensen worden al weggezet als neonazi, racist en boze witte man. Een kleine, enge groep mensen, heeft het slecht met ons voor en we laten het gebeuren

borus | 28-11-17 | 13:41
▼ 3 antwoorden verborgen

Tussen mijn online contacten zitten veel Amerikanen. Bij de meeste van hen zit het politieke correctheid inmiddels diep ingebed in het systeem. In onderlinge discussies komen echter al snel onderliggende vooroordelen, frustraties en soms zelfs puur racisme boven drijven. Vaak willen ze hun eigen model op Europa te projecteren.. Ik probeer ze dan uit te leggen dat onze problematiek van totaal andere aard is. Bij ons geen geschiedenis van slavernij op eigen grond met een nasleep in het heden, maar de Jodenvervolging die ons per definitie waakzaam maakt voor oprispingen richting minderheden. Te waakzaam, naar nu blijkt Bij ons geen immigranten die trouw zweren aan de vlag en die er trots op zijn om erbij te mogen horen. Bij ons zwaaien ze met hun eigen vlaggen op het moment dat de Twin Towers bezwijken. En dat is nota bene de reeds 'ingeburgerde' instroom. De nieuwe komt deels ongefilterd binnen, is grotendeels moslim, kansarm en spuugt op al het Westerse. Ik denk niet dat de Amerikanen zich dat ooit zouden laten gebeuren. Waar iedereen die gevoelig is voor trends uit Amerika dus voor moet waken is om nog verder mee te gaan in de hype van politiek correct denken die vanaf dit land overwaait. Dit gaat verder dan Halloween, Valentijnsdag en Black Friday, dit kan de toekomst van ons continent definitief veranderen, en niet ten goede. De hele Zwarte Pieten-discussie zie ik dan ook in dit licht. Hoe politiek correct-denken van iets moois en onschuldig een gedrocht heeft gemaakt.

MickeyGouda | 28-11-17 | 09:07 | 11

@Pete_1968 | 28-11-17 | 10:51
U poogt niks, maar u meldt het wel een aantal keer. Net zoals Zentgraaff overigens, die beargumenteert dat ZP niks meer is dan een marketing actie. Lijkt me knap, aangezien we het hier hebben over 1820.
Dus een feestje, wat we al eeuwen vieren en sinds 1820 met ZP, is een trucje ban bedrijven? Het is een verzonnen feestje? Nou, komt de revelatie hoor; elk feest is verzonnen! Pasen, Pinksteren, Sint Maarten, Kerst; allemaal verzonnen door mensen om uiteenlopende redenen.
Maar houdt u vooral uzelf voor de gek dat het de bedrijven zijn die ons alleen een rad voor de ogen draaien. Dat klinkt trouwens behoorlijk als de linkse dooddoener; "het zijn de multinationals!"

Een ruime 90% van Nederland ziet overigens geen enkele reden om er iets aan te veranderen. Die zijn inderdaad het gezeik van een stel beroepsmekkeraars zat. Dat is een "einde discussie" en wel degelijk een goed argument om er niets aan te veranderen.

Rest In Privacy | 28-11-17 | 11:00

@Pete_1968

Ikzelf zie met lede ogen aan hoe al die Amerikaanse shit bij ons klakkeloos wordt overgenomen, maar ook daar gaat het hier niet om. Feit is dat al die politiek correcte figuren alles wat van buitenaf wordt opgedrongen boven hun eigen cultuur lijken te stellen, omdat het hetzij en vogue is, hetzij salonfähig. Openstaan voor anderen is iets anders dan volledige assimilatie. Tot dat besef beginnen we nu eindelijk te komen. En nogmaals, als ZP daar dan het symbool van moet zijn, dan zij dat zo.

MickeyGouda | 28-11-17 | 11:32

@Pete_1968

De kleur wordt in de Antillen ook niet aangepast. Wat jij voorstelt is toegeven dat die kleur een *probleem* is. Met andere woorden, toegeven om er vanaf te zijn. Als je zo je kinderen opvoedt heb je binnen een paar jar een stel monsters.

omanders | 28-11-17 | 12:54
▼ 8 antwoorden verborgen

Zwarte Piet wordt verbeeld zoals negers worden neergezet in de strip Kuifje in Afrika. Tuurlijk kun je dat uitleggen als racisme. Nederland worstelt gewoon met toegeven dat dat zo is, maar niet willen ingeven omdat dat overgeven is. Zwarten voelen zich overal ter wereld minderwaardig omdat ze symbool staan voor kolonialisme, slavernij en onderdrukking. Maar of dat gejank een bijdrage levert aan minder racisme vraag ik mij af. Black is beautiful werkt beter.

Willemdrie33 | 28-11-17 | 09:05 | 2

Black is beautiful is op zich al een uiting van racisme. Moet je eens proberen met "White is beautiful". Dan wordt je meteen uitgemaakt voor racist.

knerf | 28-11-17 | 11:26

Nee dat is geen uiting van racisme. Die slavernij is de zwarte gemeenschap niet in de koude kleren gaan zitten. Generaties lang heeft men zelf geleefd rn gelopen met de aangepraatte gedachte dat ze.door hun huidskleur minderwaardig zijn. Als je eens wist hoeveel Surinaamse oma's hun donkere kleinkinderen beledigen soms omdat ze iets te donker zijn of hun haar kroes is, dan doet dat gewoon pijn aan je hart en begrijp je goed waar die gedachtes vandaan komen em waarom er met dit soort leuzen wordt geprobeerd deze gedachtes te veranderen.

Re:Kniftig | 28-11-17 | 14:37

Tja.....
Het tot de snaartheorie uitpluizen en antwoorden zoeken voor zoiets als Zwarte Piet heeft net zoveel zin als de onderzoeken naar waarom iemand van carnaval houdt.
Sommige kwesties doe je af met boeg roepen en kwetsen.
Dat lucht op, dan ben je het kwijt.
Ergens over door blijven zoeken heeft ook lucht..... zeiklucht.
En ja dat blijft hangen!

Dachthetal | 28-11-17 | 09:02 | 1

Zoeken is zeiken

Dachthetal | 28-11-17 | 09:02

Goed verhaal Zentgraaff. Veelzeggend dat de meest voorkomende comment gaat over de lengte van je topic. Ik vrees dat de scheeuwende snelwegblokkeerders en hun aanhangers niet meer voor rede vatbaar zijn en daar gaat dit stuk ook niets aan veranderen. Toch blij om te zien dat GS ook ruimte biedt voor de geluid.

jawor36 | 28-11-17 | 08:50 | 3
-weggejorist-
knerf | 28-11-17 | 11:30

Och kom toch op. Een oude witte religieuze man op een paard, met zwarte hulpjes die zijn shit te voet dragen in gekke pakjes. Als dat geen racistische oorsprong heeft weet ik het ook niet meer.

jawor36 | 28-11-17 | 11:50

Jawor, je weet het inderdaad niet. Kijk gewoon eens naar de Europese geschiedenis, en hoe het Sint Nicholaas feest elders wordt gevierd, alsmede waar overal ter wereld men de kleur zwart met de onderwereld verbind sinds mensenheugenis - ook in gebieden waar negers nooit geweest zijn, en die hele paniek reactie ‘oh de godin Kali is zwart, die Indiers moeten wel negerinnen belachelijk maken’ op zijn (geringe) waarde geschat kan worden.

Knoeperd | 28-11-17 | 13:14

Indrukwekkend stuk, en de essentie van gebalanceerd schrijven. Ik kan eerlijk zeggen dat dit tot zover het enige stuk is wat mij anders naar de tradities rond Sinterklaas heeft doen kijken.

arbanafal | 28-11-17 | 08:38 | 1

Eens.

Wanneer deze discussie met dergelijke onderbouwing gevoerd zou worden, was ik al lang om.

Tjoerd | 28-11-17 | 08:56

Sinterklaas beloont, zijn knecht is een demon die straft.
Christelijker kan symboliek bijna niet.
Dat was te eng en daar is een knullige knecht van gemaakt.
Wat dus overblijft is kroeshaar en een oorring, het sop is de kool niet waard maar als het belangrijk voor je is....

Einde van de Domheid | 28-11-17 | 08:32 | 3

Kijk inderdaad zo kan het ook! Kort en krachtige uitleg, Piet was inderdaad de straffende demon.
Later heeft een Nederlandse leraar daar zwarte Piet van gemaakt en is dat uitgegroeid tot de huidige hulp van Sint.
Puur gristelijk opgezet opvoedkundig bedoelde traditie met beloning bij goed gedrag via Sint de heilige en afstraffing door de naast hem zittenden demon bij slecht gedrag.

penis-aqua-rosA | 28-11-17 | 08:59

Die leraar heette trouwens Jan Schenkman

penis-aqua-rosA | 28-11-17 | 09:02

Zwarte Piet was vroeger een van de bijnamen van de duivel, en Sint is een heilige de goedheiligman dus. De Moorse pakjes waarin Piet nu zit zijn inderdaad kleurig en vrolijk en zijn waarschijnlijk bedoeld om de duivel wat minder angstaanjagend dan zwart met hoorntjes enzo te
presenteren aan de kinderen

penis-aqua-rosA | 28-11-17 | 09:09

Wat fijn dat nu eindelijk het historische verhaal achter Piet en Sinterklaas is opgeschreven! Wel raar dat dit nu pas komt. Dit had iedereen kunnen uitzoeken en vertellen, in de media. Maar jaren discussies met non-argumenten en dubieuze beweringen zijn gepasseerd tot nu eindelijk de ware geschiedenis is opgetekend. Wat betreft de stelling dat we Piet dan toch zouden moeten afschaffen, daar ben ik het niet mee eens. Wat is er mis met verkleedpartij en spel? We gaan toch ook nog steeds naar theater, naar de klassiekers? En dan film: we kijken toch ook nog steeds naar kostuumdrama's? Waarom dan niet ons inleven (vooral de kinderen) in de geschiedenis van Sinterklaas?

pjisonline | 28-11-17 | 08:16

Een racist zou geen neger als held voor z'n kinderen willen hebben.
Conclusie zwarte piet is geen neger of pro-zwarte pieten mensen zijn geen racist.
.
Mensen die chronisch gekwetst zijn en hun meelopers (links tuig) hebben waarschijnlijk tijd te veel. Dwing ze een baan te zoeken of zo.

a4p | 28-11-17 | 08:00

Als je zoveel tekst nodig heb dan heb je een zwak verhaal.

Zwarte Piet gaat ver terug voor de slavernij, donkere tijden met goden als Wodan.

Piet is Zwart Piet blijft Zwart, schiphol heeft dagelijks vluchten naar non Zwarte Pieten Landen.

Ps ik zou Suriname en de Antillen niet kiezen en vanwege hun omarming van Zwarte Piet en direct terug gaan naar Afrika.

zwaanshals | 28-11-17 | 07:57 | 3

In de wereld van snel, twitter en politiek framen is een goed gebalanceerd en afgewogen betoog niets waard.
Dat is misschien nog wel zorgwekkender dan het vermeende racistische karakter van Zwarte Piet.

Rommelende Onderbuik | 28-11-17 | 08:01

@Rommelende Onderbuik

Argumenten en betogen zijn sowieso niet besteed aan mensen die in hun eigen heilige gelijk leven. Las gisteren een discussie over Lubach, en raad eens: de meest fanatieke SJW-ers zijn boos omdat 'er nu pas geluisterd wordt, omdat een witte man het bespreekt'.

Er is geen normaal debat met die mensen mogelijk. Zitten muurvast in hun dogma's en hun zelf aangemeten Slachtofferschap & Juistheid.

raskol | 28-11-17 | 08:10

raskol | 28-11-17 | 08:10
Het is ook moeilijk om je open te staan voor feiten en argumenten als je al heftig stelling hebt genomen. Daarom is de polarisatie zo naar - Hoekse en Kabeljauwse twisten ga je nog krijgen.

Vond Lubach inhoudelijk niet sterk trouwens. Beste idee vond ik nog de reset-knop.

Rommelende Onderbuik | 28-11-17 | 08:19

Ik vermoed ook invloed van de "bekende" mammelukse slaaf van Napoleon "Roustam Raza" in de zin dat de machtigen of beroemden soms een exotische dienaar als statussymbool hadden die ook hoge posities kon bekleden. Het was technisch bezit, inderdaad, maar slavernij is in wezen een gedateerd sociaal-economisch model, slechts in theorie maar vooral gevoelsmatig beter dan de latere fabrieksarbeider of mijnwerker, voordat het socialisme wat rechten afdwong en vakbonden oprichtte. En laten we niet vergeten dat in Nederland zelf de slaaf of donkere mens zeker niet als beest werd gezien, zoals sommige Britten en Amerikanen toen wel geloofden en inderdaad beestachtige behandelingen rechtvaardigden.

Maar goed "mens zijn" was vroeger niet eens biologisch gedefinieerd maar meer een maatstaf van beschaving en gedrag! Om die reden werden "primitiever" ogende of gedragende wezens als minder menselijk gezien. De wereld verandert en nu ben je mens puur uit biologie en krijg je alle mensenrechten. Een vooruitgang maar ook niet het complete antwoord op het universele probleem van de medemenselijkheid.

GeenAccount | 28-11-17 | 07:49 | 1

En ondertussen krijgt Mugabe 10 miljoen dollar als gouden handdruk die hij opmdw grote hoop kan gooien.
En shopt zijn 50+ vrouwtje voor tientallen miljoenen per jaar haar inloopkasten vol.
Daar hoor je niemand over, gelukkig blijven we geld die kant op sturen dat bij de bevolking terecht komt.

penis-aqua-rosA | 28-11-17 | 07:56

Mijn kids zijn oud genoeg en en voor de rest zoekt iedereen het zich lekker uit met die kutpiet.... see if I care...

PijlVader | 28-11-17 | 07:44 | 4

@Pijlvader
Dit verklaart 5 decennia wegkijken in 2 zinnen.

de Voorzittert | 28-11-17 | 08:02
-weggejorist-
Nuchternederland | 28-11-17 | 09:41
▼ 1 antwoord verborgen

Bijna tijd voor een nieuwe discussie, de rendieren van de Kerstman worden uitgebuit.
Het vliegen over de hele wereld met slechts 1 span rendieren is niet meer van deze tijd.
Bovendien hebben ze een getinte vacht en is de Kerstman ongezond, zelfs morbide obese en daardoor een veel te zware belasting voor de diertjes. Hij is ook een slecht voorbeeld voor mensen met diabetes 2 die moeten afvallen met een diëtist.

penis-aqua-rosA | 28-11-17 | 07:43 | 2

Vergeet ook vooral niet dat de kerstman altijd blank is! Dat kan best een neger zijn, daar stikt het van op de noordpool namelijk.

peterdh | 28-11-17 | 07:49

De kerstman is een verzinsel van een colaboer, gebaseerd op diezelfde wodan maar dan te dik en zo dom als fuck, pure marketing dus kan weg, in de zak van zwarte piet mee naar dat land dat niet eens echt bestaat. Ofzo. Sjezus, my head hurts.

elfenstein | 28-11-17 | 09:21

Zo. Heeft nu iedereen een keer over zwarte piet geplast?

GroenGrasBijBuren | 28-11-17 | 07:22 | 3

Hij is er nog, dus het zal nog wel ff doorgaan. Of totdat we dat salamigeschaaf een keer stoppen, of totdat we toegeven. Ik ben voor optie 1

peterdh | 28-11-17 | 07:51

Oh ja, vergeten dat dit de ondergang van het Vaderland symboliseert. Net als toen ze Sjimmy (van Sjors) een make over gaven. Dat moment zal ooit bekend worden als ‘de grote ommekeer’.

GroenGrasBijBuren | 28-11-17 | 07:57

Tijd voor de volgende traditie of sprookjesfiguur.
De kerstman heb ik al genoemd en de wolf met de zeven geitjes klopt ook niet.
De wolf is zwart en eng en de geitjes zijn spierwit.
Dit sprookje zet aan tot angst.

penis-aqua-rosA | 28-11-17 | 08:11

Eerst bakt Zent een tegel van drie kwartier en dan schrijft hij "Kort gezegd". Hihi.

McSnor | 28-11-17 | 07:10

Zorgelijk. GS lijkt meer en meer te willen deugen. Naast het steeds negeren van de Islamslacht, het was me het weekje wel weer, dus ook politiekcorrect nabalken. Altijd een risico wanneer er meer en meer broodschrijvers in de redactie plaatsnemen.

Parel van het Zuiden | 28-11-17 | 07:09 | 5

'Willen deugen', Pareltje is verkeerd begrepen. GS is een shock-blog herkenbaar aan een ongefilterde rauwe waarneming.

Wie duidelijk wil zijn, moet niet subtiel omschrijven.

MadDieu | 28-11-17 | 08:00

MadDieu | 28-11-17 | 08:00
Daar heeft u absoluut een punt -was mijn eerdere, slecht begrepen kritiek tegen de ontwikkeling dat GS steeds meer long read kreeg -en helaas niet altijd van de kwaliteit die Zentgraaff gisteren ten toon spreidde.

Rommelende Onderbuik | 28-11-17 | 08:03

Zentgraaff is dan ook de grootste deugerd van de redactie.
Dat zegt niks over zijn schrijftalent (wat duidelijk aanwezig is), zegt wel iets over de inhoud.

Rest In Privacy | 28-11-17 | 10:46
▼ 2 antwoorden verborgen

In een inclusieve maatschappij is geen plaats voor de boodschappen van Islam. Een religie die er van zeer jong wordt ingestampt. Edoch, het is er.
.
Zo lang dat het geval is lijkt me een “dialoog” over de wijziging van een vriendelijke en vreedzame Nederlandse traditie onwenselijk.
.
Sowieso moet je natuurlijk niet te hard schreeuwen over inclusiviteit wanneer je het volstrekt normaal vindt om medeburgers te demoniseren om hun afwijkende mening.
.
Laten we sowieso niet al te veel luisteren naar politiekcorrecten en hun hobbyprojectjes. Deze “mensen” hebben al voldoende maatschappelijke schade aangericht.
.
The least of us, unfortunately also the loudest of us...

Parel van het Zuiden | 28-11-17 | 07:00
-weggejorist-
Mo het varken | 28-11-17 | 06:56

In België loopt zwarte piet ook gewoon rond. Wat dat met Nederlands-Indië en Suriname te maken heeft is wat raadselachtig.

Maartenalsoptwitter | 28-11-17 | 06:32 | 2

de Kongo

Japannert | 28-11-17 | 07:32

Japannert | 28-11-17 | 07:32
Precies. België liep voor de industriële revolutie maar kwam qua koloniseren wat -nou, ja, de koning dan- later op stoom.
Past wel in de analyse.

Rommelende Onderbuik | 28-11-17 | 08:04

Jaja blabla Arjen Lubach had veel minder woorden nodig om het beter uit te leggen.

Balgesjaakt | 28-11-17 | 06:25 | 4

Ja, dingen uit je raam gooien die op iemands hoofd terecht komen is hetzelfde als Zwarte Piet, volgens ZML.
Deze GeenStijl context is de juiste, waar komt Zwarte Piet vandaan is beantwoord door inzicht te geven in het tijdsbeeld van het Nederland van toen. Waarom hij zal verdwijnen is ook beantwoord. Voor de samenleving van toen waren verre werelden mysterieus en spannend, daar speelde de commercie op in. Nu woont die wereld bij ons op de hoek. We zien ook geen reclameposters met tijgers meer om dezelfde reden waarom Zwarte Piet zijn tijd heeft gehad. Het tegenstribbelen tegen zijn verdwijnen heeft meer te maken met de foute argumenten van de jankende anti beweging. Die beweging is namelijk fouter dan Zwarte Piet zelf vanwege hun argumentatie.

me,myself and IK | 28-11-17 | 08:01

Vond Lubach wat zwak - wel mooi dat stukje met die Doutze die duidelijk met een USA-blik naar Zwarte Piet was gaan kijken.

Rommelende Onderbuik | 28-11-17 | 08:05

@rommelende onderbuik.
Wat ik persoonlijk zo goed aan ZML vind, is dat het vaak nieuwe, relatief onbekende kwesties fileert. Als ZML zich ook eens gaat bemoeien met een jarenlange “discussie” dan voelt dat als mosterd na de maaltijd.

Rico Tampeloerus | 28-11-17 | 08:39
▼ 1 antwoord verborgen

De overeenkomsten tussen Wodan / Odin (en zijn zwarte Pieten / Pietjes Pek) en Sinterklaas zijn te groot om in een tl;dr om te zetten naar "wij zijn schuld" want kolonies.

Grappig is dat de halve wereld naar Marvel films over Thor (en Odin) zit te kijken, maar zich schijnbaar niet wenst te verdiepen in de diepere achtergronden van de Germaanse / Noorse mythologie en de daaruit voortkomende (door vroege christenpredikers overgenomen) gewoonten tot in de huidige tijd. Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, allemaal feesten in de "donkere dagen" waarin de "duivels" werden verdreven en gebeden werd om vruchtbaarheid. Ook een prachtige manier om, nog steeds in boeren gebieden, de christenen bij de les te houden. In de voorjaar, zomer, vroege herfst hadden ze het te druk met werken, in de tijd van ledigheid moesten ze niet op gekke gedachtes komen.

Maar droom maar verder Zentgraaff. Voor mij blijft uiteindelijk de vraag wie nou eigenlijk de racisten zijn, zij die zonder bijgedachten een oeroud feest vieren of zij die met alle macht geschiedenis wensen te verkrachten en de identiteit van een volk wensen te vernietigen.

bergsbeklimmer | 28-11-17 | 05:20 | 3

En ik maar denken dat Erkenbrand een hoax was.

Panos88 | 28-11-17 | 05:57

Ja, het is ook wel wat egocentrisch om alles op jezelf te betrekken.
Alsof ik naar een film van een knappe Hollywood-acteur zit te kijken en hem daarna op basis van enige uiterlijke kenmerken een proces aandoe omdat ik mij beledigd voel omdat ik in het echt toch wat intelligenter ben het personage dat hij neer zet...

Ik begrijp overigens helemaal dat in de VS en de Amerikaanse cultuur blackfacing een taboe is. Toch- we nemen grote delen van de VS cultuur in levensstijl, van Spijkerbroek tot een veramerikaniseerde europese uitvinding als pizza-... Een beetje wederzijds begrip dat niet alles gelijk is wat het in hun ogen lijkt, zou ik respectvol vinden.
Ik heb hier al eerder op gewezen -whitefacing is in dele van Afrika en Azië cultureel gezien ook heel gebruikelijk. Laten we daar ook niet moeilijk over doen. Het leven is al ingewikkeld genoeg zonder je altijd maar beledigd te voelen.

Rommelende Onderbuik | 28-11-17 | 05:59

@onderbuik
Het is ook heel hypocriet wat er geroepen word. En heeft niets met discriminatie te maken, zwarte Piet word op curaçao ook gewoon zwart geschminkt, ja ook de negers daar doen dat. Die lachen ons uit. Vergeet trouwens ook niet dat we hier de hele Ruslandfobie aan het overnemen zijn van de VS. Zorgelijk allemaal

peterdh | 28-11-17 | 07:57

Telkens dat theoretische geleuter over wel of niet racistisch zijn van Zwarte Piet.
(in het recht wordt zelfs de parlementaire (ontstaans)geschiedenis losgelaten, zodra er de nodige jaren voorbij zijn gegaan.
Ofwel, met de discussie van 'ja maar, in de geschiedenis is uit dit of uit dat 'geput' slaat echt volkomen de plank mis; hoé de ontstaansgeschiedenis ook zou zijn geweest met al of niet achteraf bedenkelijk-racistische motieven.
En ook omgekeerd, bekeken naar de toekomst (in plaats vanuit de traditioneel orthodoxe geschiedenis); ook die 'theleologische' uitzichten zijn niet doorslaggevend. (echt waar; je kunt iets niet om 't hogere idealistische doel in de toekomst, al vast maar alles wat daar niet op lijkt, afschaffen)
Weet u hoe 't moet?
Kijken naar hoe 't nu gaat.
En, zo vraag ik dan maar even aan iedereen; 'is er 'n melding bekend van ook maar één geval van 'n Zwarte Piet zelf, die openlijk racistische taal heeft geuit tegen iemand?'
Want als er kennelijk bij 't opvoeren van 'n sprookje, 'n volksverzinsel, vanuit die toneelspelers geen enkele aanzet tot racistische haat bekend is, waar maken we ons dan druk over?
Is er 'n Zwarte Piet bekend (er lopen er jaarlijks in deze maand wel tienduizenden rond), die iets onaardigs heeft geroepen of gedaan tegenover 'n enkel kind of enkele ouder, dat duidde op 'racisme'.
Ik heb daar niets over gehoord.
En dat er Zwarte-Piet-verdedigers zijn gestraft, is niet hetzelfde, als dat de Zwarte Piet zèlf ooit ergens mee de fout is ingegaan.
Zwarte Piet is onschuldig.
Zolang de Zwarte Piet zelf voor 100% onschuldig is, en slechts bezig is om onschuldige kinderen 'n leuk feestje te bezorgen, mogen volwassenen best met elkaar in de clinch gaan; maar doe dat dan als voor- en tegenstanders in 'n volwassen setting, en dus niet door opzettelijk uit te dagen en de ander te treffen, tijdens 't kinderfeestje, en daar door party-crashen, de boel lekker te verstieren.
(ik zie dat al gebeuren als gelovigen elkaar op elkaars religieuze feesten met demonstraties gaan verstoren; ziet u 't voor zich (?), dat christenen tijdens 't suikerfeest invallen doen bij de moslims om tegen de Islam te demonstreren, 'met hun recht op vrijheid van meningsuiting; of dat de islamieten dat doen tijdens de kerstnacht)
Conclusie: het recht op vrije meningsuiting is niet absoluut en overal; maar moet altijd worden afgewogen tegenover andere rechten; geen enkel (grond)recht is absoluut, overal in te zetten.

Der Paulie | 28-11-17 | 03:33

Ja, ja, sla voor het gemak de duivelse oergronden der Europese cultuur, maar over alsof Arnold Jan Scheer niet bestaat met zijn films; met uw soort van deeltijd-D66-babbel.

Het is importpaniek, import-anti-racisme, gemakzuchtig overnemen van de zoveelste shit die de VS over de wereld uitstort en wegens de voorhanden gemiddelde denkluiheid voor zoete koek, ondersteund door reclame opgezogen wordt.

Wel erg veel woorden voor de stelling: Wat je van ver haalt is lekker. Dat gaat bij normale mensen dezer wereld twee kanten op. Van West naar Oost en vice versa.

(Ik herinner mij bijv. een Japanse avangarde film met draaiorgelmuziek van een Amsterdams draaiorgel eronder. De traditionele Jap schrikt zich misschien de pleuris, maar wij herkenen het vrolijke moppie. OK, ik dwaal af.)

Natuurlijk onstaan en ook veranderen tradities in de loop van de tijd, maar deze verandering wordt ons in zéér korte tijd opgedrongen door een nieuw verdienmodel zoekende, hun minderwaardigheidscomplex vertroetelende zielepoten.

Dat door u gewenste "in lijn brengen" kan langzamerhad en a.h.w. organisch ontstaan zonder dat er aanstoot aan genomen hoeft te worden. Maar nee, liever vorig jaar, dan volgend jaar met vooral beperkte oneigenlijke argumenten.

Dát Zentgraaff, dát is wat mij stoort. Het is dat eenrichtingsverkeer van hen ondersteund door de angstige NLse media-slappe-knietjes-lulhanessen, doodsbang om voor racist versleten te worden. Ook dát staat mij tegen!

Och en in de loop van de tijd waren we niet bewoners van een "miezerig" landje. We hadden Christiaan Huygens groot wetenschapper op gelijke voet met Newton, Hugo de Groot schreef de "Mare Librum" we grossieren voor zo'n klein pestlandje in Nobelprijwinnaars, kijk naar de huidige ontwikkelingen op medicijngebied.

Buiten bepaalde randstadtelijke gebieden is NL nog steeds overwegend blank, al doet de politiek zijn best te verdunnen met import. Niet doen alsof NL inderdaad multicultureel geworden is.

Dan ten laatste het substraat waarop dit alles onstaat is het mondiale minderwaardigheidscomplex van een gekleurde minderheid, omdat een bepaalde cultuur, de zgn Westerse, op alle fronten dominant geworden is en dat moet, vind men, bestreden worden. Overigens ben ik helemaal niet zo blij met die Westerse cultuur, als u misschien denkt.

Zelfs de wetenschap dient te verdwijnen en vervangen te worden door een soortement van voodoo. U kent de filmpjes wel, waarin studenten in Zuid-Afrika zich verzetten tegen de wetenschap in algemene zin. Waar een leider van een staat zich totaal onwetenschappelijke meningen aanmatigd over AIDs/HIV.

Laat staan de Wekkers die er zijn, die dank zij hun kletskoek jarenlang op de universiteit geestelijk konden vegeteren op merkwaardige gedachten. Verene Shepherd, iemand?

Van mij moge we weer terug naar de oerPieten die met straffe hand het kleine grote schorum weer in het gareel breng. De roede erover! Zelfs Sinterklaas slaat soms vrouwen op de billen met een koehoorn. Ik verheug met op "Wild Geraas 2.0"
Verba mea tela, ad arma, Evocatus

Evocatus | 28-11-17 | 03:00 | 1

Weet je, Evocatus, waar ik me nog het meest aan begin te ergeren is de stuip waarin we met z'n allen dreigen te schieten. Enige tijd geleden waren we nog diep verontwaardigd als we beticht werden van racisme. Hoe durfden die buitenstaanders ons de les te lezen! We zouden, zo dachten we in onze naïviteit, wel eens even een lesje cultuurgeschiedenis en literatuuronderzoek geven om voor eens en voor altijd klaarheid te scheppen. Maar dat was buiten de waard gerekend. Elke poging om context te geven werd weggewoven, met als slotargument dat iets wat door een individu of groep als een racistische karikatuur wordt waargenomen ook als vanzelf een racistische karikatuur ís. En dat bijgevolg eenieder die volhardt in het in leven houden van die als racistische karikatuur bestempelde figuur als vanzelf de verdenking op zich laadt een racist te zijn.
elnu, ik zie Zentgraaff hier de zoveelste poging doen om aannemelijk te maken dat hier geen sprake is van een racistische karikatuur, om daarmee degegen die de traditie overeind willen houden zoals die is van alle blaam te zuiveren. Maar dat gaat inmiddels al niet meer werken. Wat je ook doet of zegt, het is "in the eye of the beholder", zoals de vraag of iets beledigend is, of kwetsend volledig bepaald wordt door degene die zich om welke reden dan ook beledigd voelt.
We zijn nu in een stadium beland waarin we van een zelfbewust "dat ziet u verkeerd" zijn verschoven naar een haast wanhopig "echt, we zijn echt geen racisten, je moet ons geloven, kiek, hier, kijk, daar, dat moet jij toch ook zien?"
Met andere woorden, we beginnen eenzelfde houding aan te nemen als degegen die ons aanvallen. Riepen we eerst "u ziet dat verkeerd", we roepen nu inmiddels "er wordt ons onrecht aangedaan". We zijn in de verdediging, voelen dat we geslagen worden, en smeken als kindertjes om genade.
Ik ben er een beetje klaar mee, met die verdedigende houding, die al te veel 'redelijkheid' aan het inbouwen is. Je ziet het bij Lubach zelfs, dat het cynisme is omgeslagen in kruiperige redelijkheid die ons verkocht wordt als morele overwinning op onszelf, op onze vooroordelen, op ons racisme.
Vermakelijk eigenlijk ook wel weer, dat de discussie nu zo vastloopt, juist omdat we nu óók in de slachtofferrol aan het kruipen zijn.

Schoorsteenveger | 28-11-17 | 10:42

Op de Antillen hebben ze gewoon Zwarte piet heurrr en de Zeurpieten hierooo worden daar ook uitgekotst door de bevolking net zoals de andere rovende bende Ali Baba en de veertig rovers , geen strobreedte krijgen ze van mij bevalt je het niet op pleuren dan .,

Jetstream | 28-11-17 | 02:38
-weggejorist-
Rest In Privacy | 28-11-17 | 02:31 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Misschien is het beter als we het uitpluizen van de geschiedenis van Zwarte Piet aan de geschiedkundigen overlaten. Geschiedenis is natuurlijk altijd aan een zekere mate van subjectieve interpretatie onderhevig, maar de laatste tijd probeert alleman het verhaal van arme Piet naar eigen politieke overtuiging te herschrijven.

lieverdeauddanreaud | 28-11-17 | 01:57

Er is maar een geldig argument om Zwarte Piet te veranderen en dat is wanneer men met logische redeneringen en feitelijke argumenten kan aantonen dat de figuur Zwarte Piet racistisch is danwel een racistische karikatuur zou zijn. Tot het tegendeel is bewezen is tornen aan Zwarte Piet het openen van Pandora's doos.

Re:Kniftig | 28-11-17 | 01:36

Kijk nou... een grote “Mosterd na de Maaltijd” demonstratie. Het KOZP tuig gaat alsnog Dokkum bezetten. Krijg het bijna m’n bek niet uit, maar... arme Friezen.
www.facebook.com/events/8523724749399...

Stormageddon | 28-11-17 | 01:08 | 11

@ photto | 28-11-17 | 02:22

Vrijheid van meningsuiting zolang je na zorgvuldige screening wel de juiste mening hebt. Zoiets als bij joop en zo.

Roze_bril_drager | 28-11-17 | 02:38

Ik ben ook voor vrijheid van meningsuiting en zou graag mee willen demonstreren, maar als ik de foto bekijk is het alleen voor boze zwarte mensen en ongewassen AFA's.
Voel me institutioneel racistisch(kleur)/ideologisch(gebruik van zeep) buitengesloten.

Rommelende Onderbuik | 28-11-17 | 08:30

Ik heb die evenementpagina en bijbehorende tekst gemeld bij facebookkk als racistisch. Lees dat eens, de haat jegens blanken (daar: wit) spat er vanaf. Volgens die mafklappers geld de vvmu alleen als je wit bent, staat er letterlijk. Schrijf eens 1 zin op FB over zwarten in negatieve zin, I dare you....

elfenstein | 28-11-17 | 08:57
▼ 8 antwoorden verborgen

Hè, eindelijk DE afdoende verklaring voor Zwarte Piet. Housop Zentgraaff. Het interesseert ons geen ene fuck meer Van KOZP zul je ook wel geen gelijk krijgen. Als ze dit epistel al gaan lezen.

Graaf van Egmont | 28-11-17 | 01:00

Ik wil vanaf nu elk jaar een discussie starten over het afschaffen van het Slachtfeest/Offerfeest.
Met discussies in de media, internet, de Wereld draait door, de Joop, en alle NPO zenders.
Lijkt me goed om de discussie zowat 5 maanden vòòr het Slachtfeest te laten beginnen, inclusief vragen in de Tweede Kamer.

King of the Oneliner | 28-11-17 | 00:43 | 4

Kick Out Offerfeest. KOFF, klinkt goed.

Mark_D_NL | 28-11-17 | 01:19

KOOF, dus. grammercheck tablet stond nog op Russisch.

Mark_D_NL | 28-11-17 | 01:20

Uitstekend idee!
Ik wil ook een demonstratie vak. Vol schapen en een aantal vrijwilligers. Iedereen een bord vast met een grafische foto van ritueel slachten. Graag een andere vrijwilliger die aanschuift bij Pauw, DWDD, Jinek, Humberto etc. want het staat wellicht vreemd als er één tafelgast bij alle overige onderwerpen met zijn voorhoofd op de tafel zit te rammen.
.
Heb Van Aartzen al geappt net. Neem aan dat KOOF vanavond nog in de stopera aan de speciaal bier zit!

de Voorzittert | 28-11-17 | 06:09
▼ 1 antwoord verborgen

Ohja helemaal vergeten: Ushi en Van Dijk; tokkiehumor ten koste van aziaten. Nooit wat over gehoord, terwijl 10x zo kwetsend als zwarte piet. Waarom? Omdat Sunny Bergman nooit een Chinees vriendje heeft gehad.

Panos88 | 28-11-17 | 01:27

Top humor !

Bat-Adam | 28-11-17 | 06:01

Ik ben benieuwd wanneer deze volkomen zinloze discussie doorslaat naar andere geschminkte types. Een redelijk deel van de bevolking heeft een bloedhekel aan clowns. Eigenlijk kan die wit geschminkte Pierrot ook niet, afgezien nog van het feit dat het een arrogant stuk **** is onder de clowns.. Maar goed. het is een clown. Clowns zijn niet de aller slimste, maar moeten die dan altijd wit geschminkt zijn, met een grote geverfde grijns en sapperdeflap schoenen ? Is dit de manier waarop domme mensen (zwart of blank) worden gekarakteriseerd ? We kunnen er o wachten dat de Josti-band binnenkort de snelweg gaat blokkeren om een circus te beletten op te treden in een stad.

Ruikbaard | 28-11-17 | 00:26 | 1

Alle clowns moeten dood.
Next.

elfenstein | 28-11-17 | 08:59

Leuk stukje in een ander AD
antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/lez...
Terug naar het pragmatische:
De Sint feestjes werden op kleine schaal georganiseerd door allemaal bekenden van elkaar.
De beste manier om een buurman/oom/neef/tante etc. onherkenbaar te maken is de Sint achter een baard te verstoppen en het compleet zwart schminken van de Pieten gezichten. Dat geeft optisch bedrog mbt gezichtsprofiel.
Dat is de oorsprong van het zwart schminken van Pieterman.

Een witte met zwart haar werd vroeger gewoon zwarte genoemd, zoals rooie of blonde. Dat woord mag al lang niet meer.
Racisme? Daar moet hard tegen worden opgetreden.
Maar we moeten niet achter elke boom een beer zien.
Overigens is een kaalgeschoren ijsbeer gitzwart, maar ik dwaal af.
White men can't jump.

Ben-Bataaf | 28-11-17 | 00:24

Ik vermoed een belangrijke factor in de steun voor ZP een opgestoken middenvinger is naar de drammerige, intimiderende, intolerante groep van "jullie zijn racist" schreeuwende KOZP'ers.
Overigens mag ZP wat mij betreft morgen paars of groen worden, zolang dit maar niet geclaimd kan worden als overwinning door Quinsy & KOZP. Dat zou namelijk verdomd irritant zijn.

nick.name | 28-11-17 | 00:23 | 1

Excuus! Als ik op je nsb-knop heb gedrukt, was het per ongeluk! Sorry, Joris. Die tablet is ellende.

Lewis Lewinsky | 28-11-17 | 00:37

Alle lokale cultuur moet dood, en de mensen moeten worden gemengd, zodat we een Europese import-cappuccino overhouden. Wie dit jarenplan niet ziet, is blind.

Wilderst2 | 28-11-17 | 00:16 | 1

Inderdaad.
Nederland en de Nederlanders moeten kapot dood naar de kloten tot er niks meer van over is.
Het is buigen of barsten voor de beroepsklagers contra vervangers.

klinkklaar | 28-11-17 | 00:24

Sorry hoor, maar uit dit nogal (heeeeel) lange verhaal krijg ik de indruk dat Zwarte Piet moet verdwijnen vanwege "het veranderende Nederland", niet omdat het een inherent racistisch figuur is, dat verzonnen is door kolonialen van het vreselijkste soort. Nu kun hier je allerlei dingen willen veranderen vanwege "het veranderende Nederland" (onderwijs over de Holocaust, bijvoorbeeld, vanwege hier wonende moslims die daar aanstoot aan nemen), maar waarom Zwarte Piet...

Erlembaldo | 28-11-17 | 00:06

Als iedereen gewoon een beetje rustig aan doet dan zijn de typische ‘negerkenmerken’ na de volgende generatie al verdwenen. Maar ja, in de huidige tijd moet alles altijd ‘gister af’.

Sjeik-Sjotum | 28-11-17 | 00:05 | 1

(Of je het nou leuk vindt of niet)

Sjeik-Sjotum | 28-11-17 | 00:05

Ja Zentgraaff en dan hebben we straks de roetveegpiet.... en dan? Denk je dan dat het gezeik over is? Het gaat namelijk niet om zwarte piet maar om een systematische afbraak van NL (of west Europa for that matter). Kijk maar wat voor issues er nog meer liggen.
-Gouden koets
-Koen Tunnel
-Michiel de Ruyter, Witte de With, etc etc.
-Rijksmuseum
-Rembrandt
-en van Gogh is ook al te wit.

De hele geschiedenis van NL ligt op het hakblok. En ondertussen wordt de geschiedenis van de zwarte wereld, de islamistische wereld en zelfs het communisme schoongeveegd.

trottle | 28-11-17 | 00:02 | 3

Wie is Koen Tunnel en waarom moet-ie dood? :-)

paulvink | 28-11-17 | 00:18

de Nederlandse geschiedenis blijkt dus geen succesverhaal te zijn,

adjudant | 28-11-17 | 06:36

Zentgraaff blijkt een slechte waarnemer:
"De rode lippen, het domme taaltje, de oorbellen en het kroeshaar (en de schoenpoets) zijn ongetwijfeld een uitvergroting van de negroïde verschijning..."
1. Rode lippen zijn een kenmerk van blanken, niet van negers.
2. Een dom taaltje heeft niets met wat voor ras of huidskleur dan ook te maken.
3. Oorbellen? Circusartiesten, zigeuners, waarzegsters, kunstenmakers, vrouwen... niets maar dan ook niets specifiek 'zwarts'.
4. Kroeshaar? Nooit een Piet met kroeshaar gezien, u wel? Vrijwel altijd krullen. Zoals blanken kunnen hebben, of aboriginals.
5. Schoenpoets. Vroeger waren veel Amerikaanse negers schoenpoetsers; op straat, in nachttreinen en in hotels. Maar dat was pas ná de afschaffing van de slavernij, toen Zwarte Piet allang bestond.
Kortom: vijf keer geschoten, vijf keer mis.
Het goede nieuws: er is ruimte voor verbetering. Want ieder nadeel heb zijn voordeel.

paulvink | 27-11-17 | 23:58 | 3

Zent schrijft niet voor het probleem, hij heeft gewoon een bodem nodig voor zijn woordenspelletje, zwarte piet boeit 'm niks..

Wilderst2 | 28-11-17 | 00:11

Goed gezegd. Het is typisch links domdenken om gouden oorbellen te zien als een rassenkenmerk.

Lewis Lewinsky | 28-11-17 | 00:33

Kijk eens naar 'Kuifje in Afrika'.

Japannert | 28-11-17 | 07:36

Cacao komt nog steeds uit Afrika, sombrero's uit Mexico, rietsuiker uit de tropen, suv's worden gepromoot met beelden uit IJsland, lingerie wordt gepromoot met dames als Doutzen Kroes, tandpasta met glanzende witte gebitten, thee met Indiase dames die theeblaadjes plukken, koffie met Zuid-Amerikaanse boeren, cranberry's met Amerikaanse boeren, Zwitserse chocola met paarse koeien, specerijen met beelden uit Indonesië, rijst met sawa's. Van wie zou dit dan allemaal niet mogen? Een gelovige wellicht, die in de waan leeft dat hij zelf het alleen het ware ideale wereldbeeld heeft.
Overigens heeft kolonisatie en de invoering van plantages ertoe geleid dat in voormalig Nederlandsch-Indië de kindersterfte enorm is afgenomen en de bevolking zich kon voorzien in schoenen dragen, kleren en eten kopen. Dat alles volgens de ambtelijke rapportages die erover zijn verschenen in die tijd. Er zit overal een andere kant aan.

ijskogel | 27-11-17 | 23:58

Voor Sylvana. First and all time lady of jazz (god bless her soul). www.dailymotion.com/video/xryxsw Een dame die itt tot jij die wel iets gepresteerd heeft.
Zat er laatst met mijn vrouw nog over filosoferen. Stel je voor dit was je mama en zong slaapliedjes voor toen je nog een hummel was. Wow!

Basil Fawlty | 27-11-17 | 23:55

Het oordeel van de reaguurders alhier op verandering van Zwarte Piet is: unaniem NEE! Dus dat doen we gewoon even niet... nice try Zentgraaf...

Sarcastisch varken | 27-11-17 | 23:55 | 2

Ik kan een goed onderbouwde afwijkende mening eigenlijk wel waarderen, geeft wat aanleiding voor een goeie discussie. Toch weer eens wat anders dan de zoveelste variatie op "ha dat waren vast Diederik en Frederik-Jan" te moeten bedenken.

Panos88 | 28-11-17 | 02:19

Spreek voor jezelf.

Japannert | 28-11-17 | 07:37

Beste uitleg tot nu toe. Bravo zentgraaff.

Brabantse Leeuw | 27-11-17 | 23:53 | 2

Brabantse nachten zijn lang! Hele stuk aandachtig gelezen?

penis-aqua-rosA | 27-11-17 | 23:55

Hoi, Zentgroupie.

Lewis Lewinsky | 28-11-17 | 00:23

Gaap, lekker belangrijk ook.

penis-aqua-rosA | 27-11-17 | 23:51 | 1

@mezelf wees eens betrokken man bij zo’n belangrijk vraagstuk

penis-aqua-rosA | 27-11-17 | 23:53

Ok ok, goed artikel. Roetveegpiet it is. Wil ik graag opmerken aan de koloniale machten dat de tijd van schuldgevoelens en affirmative action tegenover de verloren gebiedsdelen nu ook echt moet stoppen dan. Diversiteit is geen grondrecht. Laat de linksbakken dat dan ook erkennen. Ga eens in de schrawi woestijn praten met lokale Marokkanen, zie er maar eens te komen met die lelijke bus. Werkgelegenheid van de asielindustrie afbouwen en herinvesteren in de maatschappij. Er is zat afgebroken de afgelopen 10 jaar dus genoeg te doen lijkt me.

OptimaForma | 27-11-17 | 23:49

Oh god, was ik maar zwart....

CleaudeSacke | 27-11-17 | 23:47 | 2

Oh god, was je maar wat slimmer......

guurderrea | 27-11-17 | 23:52

ze zoeken nog pieten

ogeon | 28-11-17 | 08:52

Zentgraaff zegt best een hoop zinnige dingen, maar slaat ook een paar keer de plank flink mis. Het klopt dat we hier destijds dol waren op Oosterse en islamitische dingetjes, zeg maar gerust op multikul. Maar het zwart verven van mensen is echt veel ouder, de Germanen deden dat al lang voor het bestaan van Afrika bekend was. En zij niet alleen; in bijna alle Indo-Europese culturen wordt roet gezien als vruchtbaarheidssymbool, en draaien duizenden jaren oude gebruiken om het zwart verven van jezelf of anderen. Tot in Iran toe. Sowieso is het beschilderen van mensen zo oud als de mens zelf, ook in Afrika schildert men er op los.
Dat er later aan de zwarte kleur ook kroeshaar werd toegevoegd klopt, maar is dat een ramp?
Sint Nicolaas wordt afgebeeld met lange witte baard, een beetje stijf, onhandig en vergeetachtig; kortom, als een karikatuur van een oude man. Moeten we daar om janken vanwege "ouderenhaat"?

En eerlijk is eerlijk, van mij mogen Pieten ook blauw of geel zijn. Maar ik word doodziek van de racisme-beschuldiging, omdat die gewoon niet klopt. Waarom kan dit feest op de Antillen wel gevierd worden?
De linkse kerk is uit op een rassenoorlog, en dat heeft niks met dit kinderfeestje te maken. Het is precies wat hieronder al gezegd wordt; al onze feesten moeten er straks aan geloven, dat proces is al lang begonnen. In de VS staat de kerstman ter discussie, "want blank", en hadden we hier onlangs ook al geen zwarte Sinterklaas?
En dat mag, maar nogmaals, het gaat om het dreinen, het zeiken, het etteren. In plaats van zelf een leuk feest te bedenken, verbieden ze ons feest (waar iedereen welkom was), en nemen het dan over; en zijn wij niet welkom meer. Een beetje wat er ook met ons onderwijs, onze zorg, onze overheid ons sociale stelsel en ons hele land gebeurt; niet echt positief.

En nog even over die Haarlemse schoolmeester, te weten Jan Schenkman; hij was niet degene die Zwarte Piet introduceerde, hij was alleen de eerste die dat opschreef. Zwarte Pieten liepen er al eerder rond, ook in Duitsland. Dat lag deels aan een oude mythe over de Ethiopische slaaf Pitr, die door de heilige Sint Nicolaas postuum zou zijn bevrijd uit die slavernij. Maar was daarnaast een voortzetting van die Germaanse tradities. Er zijn zoveel overeenkomsten; Wodan die op zijn witte paard Sleipnir door de lucht gaat, soms "de wilde jacht" aanvoert waarbij mensen ontvoerd werden. Wodan was god van de oorlog, maar ook van de dichtkunst; gaf het runenschrift aan de mensen; en liet zich door 2 zwarte raven (hugin en munin, = geheugen en gedachte) informeren over wat er op aarde gebeurde.
Sounds familiar?

Ondertussen was de persoon Schenkman een tegenstander van slavernij.
En de mythische Sint Nicolaas was de beschermheilige van slaven.

Als ik een pro-slavernij-feestje zou willen organiseren dan zou ik daar eerder de ideeën van Stalin of Mao voor gebruiken, of de mythische slavenhandelaar Mohammed.
Maar verrek; de aanhangers van die slavenjagers zitten allemaal in het anti-Zwarte Piet kamp.
En dat zegt veel over hun bedoelingen, dunkt me.

Dandruff | 27-11-17 | 23:45 | 2

Het feit dat iedereen nu pas gaat nadenken waar het eigenlijk allemaal vandaan komt zegt genoeg. Het gaat om projecties van de huidige maatschappijtendensen en gevoelens van groepen mensen. Je zou de discussie kunnen zien als een teken aan de wand van deze tijd. Het gaat niet om het verleden maar de huidige toestand waarin spanning is omdat meerdere groepen mensen last hebben om samen te leven. Het klinkt keel mooi.. multiculti... maar het is een hele uitdaging om een nieuw evenwicht te vinden. Het duwen en het verzet is een soort "oorlog"om die nieuwe balans te vinden. Dus als we kijken naar de echte oorsprong van Zwarte Piet... dan denk ik niet dat daar de oplossing ligt. Positief discrimineren lijkt mij ook niet de oplossing. Maar wat dan wel? Misschien afschaffen van alle feesten en religie. Dan worden de diskussies tenminste schoner. Niet dat ik het allemaal zo goed weet. Maar dit wellus nietus lost ook niks op, zolang we niet naar de echte intentie erachter kijken.

Anno Niem facebook | 28-11-17 | 09:06

Veel dingen over Sinterklaas wist ik 30 jaar geleden al, omdat ik erg geïnteresseerd ben ik geschiedenis. Dat zal voor veel meer mensen gelden. Ook kerst bijvoorbeeld wordt gevierd tijdens het Romeinse "Sol Invictus", de Onoverwinnelijke Zon (als de dagen gingen lengen). De kerstboom was een vervanging voor de heilige eik van de Germanen, die overigens in veel Indo-Europese religies een belangrijke rol speelde.

Wat er nu misgaat heeft niks met dit kinderfeest te maken. Zoals gezegd, de linkse kerk is uit op een rassenoorlog. Niet alleen hier, maar in alle westerse landen worden alle Westerse vrijheden aangevallen, inclusief eeuwenoude tradities. En alles en iedereen die deze maatschappij overeind houdt; belastingbetalers en joden bijvoorbeeld, maar ook de politie.

Vandaar ook de agressieve ophef rond "Only Black Lies Matter".
Ongeveer 94% van de zwarte jongemannen in de VS komt om door geweld, gepleegd door andere zwarte jongemannen. Slechts 6% van de vermoorde zwarte jongemannen wordt gedood door een blanke, Aziaat, Latino of een (vaak zwarte) agent.
Wat de cijfers voor zwarte kinderen, zwarte vrouwen en zwarte bejaarden zijn weet ik niet, maar ik gok dat ook zij meer te vrezen hebben van zwarte jongemannen dan van alle andere bevolkingsgroepen in de VS, de politie incluis.
De claim van links dat een genocide op alle blanken en legalisering van alle vormen van gewelddadige criminaliteit jaarlijks de levens van tientallen zwarte criminelen zal redden, is dus vrij naïef; zonder belastingbetalers en politie zal het geweld tussen criminelen alleen maar toenemen. Om over de vele levens van niet-criminele zwarten nog maar te zwijgen.

Niet de politie is het probleem, maar de gewelddadige criminaliteit.
Niet dit kinderfeest is het probleem, maar alle subsidies op anti-bank racisme.

Dandruff | 28-11-17 | 16:11

Zentgraaff zegt best een hoop zinnige dingen, maar slaat ook een paar keer de plank flink mis. Het klopt dat we hier destijds dol waren op Oosterse en islamitische dingetjes, zeg maar gerust op multikul. Maar het zwart verven van mensen is echt veel ouder, de Germanen deden dat al lang voor het bestaan van Afrika bekend was. En zij niet alleen; in bijna alle Indo-Europese culturen wordt roet gezien als vruchtbaarheidssymbool, en draaien duizenden jaren oude gebruiken om het zwart verven van jezelf of anderen. Tot in Iran toe. Sowieso is het beschilderen van mensen zo oud als de mens zelf, ook in Afrika schildert men er op los.
Dat er later aan de zwarte kleur ook kroeshaar werd toegevoegd klopt, maar is dat een ramp?
Sint Nicolaas wordt afgebeeld met lange witte baard, een beetje stijf, onhandig en vergeetachtig; kortom, als een karikatuur van een oude man. Moeten we daar om janken vanwege "ouderenhaat"?

En eerlijk is eerlijk, van mij mogen Pieten ook blauw of geel zijn. Maar ik word doodziek van de racisme-beschuldiging, omdat die gewoon niet klopt. Waarom kan dit feest op de Antillen wel gevierd worden?
De linkse kerk is uit op een rassenoorlog, en dat heeft niks met dit kinderfeestje te maken. Het is precies wat hieronder al gezegd wordt; al onze feesten moeten er straks aan geloven, dat proces is al lang begonnen. In de VS staat de kerstman ter discussie, "want blank", en hadden we hier onlangs ook al geen zwarte Sinterklaas?
En dat mag, maar nogmaals, het gaat om het dreinen, het zeiken, het etteren. In plaats van zelf een leuk feest te bedenken, verbieden ze ons feest (waar iedereen welkom was), en nemen het dan over; en zijn wij niet welkom meer. Een beetje wat er ook met ons onderwijs, onze zorg, onze overheid ons sociale stelsel en ons hele land gebeurt; niet echt positief.

En nog even over die Haarlemse schoolmeester, te weten Jan Schenkman; hij was niet degene die Zwarte Piet introduceerde, hij was alleen de eerste die dat opschreef. Zwarte Pieten liepen er al eerder rond, ook in Duitsland. Dat lag deels aan een oude mythe over de Ethiopische slaaf Pitr, die door de heilige Sint Nicolaas postuum zou zijn bevrijd uit die slavernij. Maar was daarnaast een voortzetting van die Germaanse tradities. Er zijn zoveel overeenkomsten; Wodan die op zijn witte paard Sleipnir door de lucht gaat, soms "de wilde jacht" aanvoert waarbij mensen ontvoerd werden. Wodan was god van de oorlog, maar ook van de dichtkunst; gaf het runenschrift aan de mensen; en liet zich door 2 zwarte raven (hugin en munin, = geheugen en gedachte) informeren over wat er op aarde gebeurde.
Sounds familiar?

Ondertussen was de persoon Schenkman een tegenstander van slavernij.
En de mythische Sint Nicolaas was de beschermheilige van slaven.

Als ik een pro-slavernij-feestje zou willen organiseren dan zou ik daar eerder de ideeën van Stalin of Mao voor gebruiken, of de mythische slavenhandelaar Mohammed.
Maar verrek; de aanhangers van die slavenjagers zitten allemaal in het anti-Zwarte Piet kamp.
En dat zegt veel over hun bedoelingen, dunkt me.

Dandruff | 27-11-17 | 23:45 | 1

Ik las "De Ethipische slaaf Pritt".

Bijtendehond | 28-11-17 | 00:10

Aardig verhaal. Ik weet er ook nog een.

Op het Arabisch schiereiland waren er naast Joden en Perzen ook groepen Syrisch-Arameese christenen. Aangezien Mohammed Mohammed was, kreeg hij ook met hen aan de stok, en riep daarom zijn volgelingen op hen te onderwerpen (je godsdienst heet natuurlijk niet voor niets ‘onderwerping’, nietwaar). Na lange strijd slaagden zij daarin, en om dit heugelijke feit te vieren en te gedenken, stelde Mohammed het Offerfeest in, waarbij het onderworpen Lam Gods - teken der Christenheid - gekeeld wordt en langzaam doodbloed om deze lange strijd en de uitkomst telkenmale te symboliseren en bekrachtigen. Een soort van islamitische Oranjemars met Paus-pop verbranding, zeg maar.
Natuurlijk is dit gebruik een schokkend voorbeeld van Christofobie en dierenbeulerij, zeer kwetsend voor het Christelijk en niet-Laat Ze Niet Lopend smaldeel van de bevolking, en dient daarom aangepast zo niet verboden te worden - het was allemaal leuk en aardig in een Islamitische monocultuur, maar in een multiculturele omgeving kan een dergelijk barbaarse intolerantie niet getolereerd worden. See the voilence inherent to the system!
See the voilence inherent to the system! Help! Help! I’m being opressed!

Knoeperd | 27-11-17 | 23:37

Welja... laten we karikaturen afschaffen... want zo racistisch en beledigend.... en past niet in postkoloniale kosmopolitische wereld...
tjongejonge, wat een boel woorden om kul te verkopen door een Pagliacci die pretendeert Il Dottore te zijn. en.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%2...

Stormageddon | 27-11-17 | 23:35

Zwarte Piet komt uit 1850 en had daar ook moeten blijven.

Kaan78 | 27-11-17 | 23:31 | 3

En jij uit 78 zo te zien...

Lood om oud ijzer | 27-11-17 | 23:40

@kaan
En Mohammed had in 612 moeten blijven. Bedoel je dat?

Lewis Lewinsky | 27-11-17 | 23:46

2017: Willen we meer of minder zwarte pieten?

OptimaForma | 27-11-17 | 23:57

2van2. Er ontstaan rellen in het dorpje de dag erna. Honderden mensen protesteren terwijl de politie charge uitvoerd. De verslaggever geeft aan hoe rasistisch de mensen uit het kleine dorpje zijn. En je ziet het op de televisie en denkt. Ja vroeger vierden wij dat ook, maar toen was het nog niet rasistisch. Ik ben blij dat ik brn gestopt met zwarte piet. (Einde verhaal). Ik ben bang dat we deze richting op gaan. Jammer dat geen stijl nu ook "overstag is". We gaan zien hoe dit eindigd.

ManMetAccount | 27-11-17 | 23:31
-weggejorist-
Bijtendehond | 27-11-17 | 23:30

Ik heb nu in het afgelopen jaar denk 80 keer een uitleg gezien over wie ZP nu echt is of was, en dat het geen negerslaaf was, maar iemand die zwart is van de schoorsteen, en dat ie niet vergeleken moet worden met etc. etc.
DAAR GAAT HET NIET OM! Het is genoeg, tot hier en niet verder.
Het had ook over het omdopen van de Coentunnel of het verbieden van varkensvlees in de supermark kunnen gaan.

skoftig | 27-11-17 | 23:29 | 2

Juist.

Lewis Lewinsky | 27-11-17 | 23:43

Zwart door de schoorsteen is een van de domste NPO-verzinsels ooit.
Komt van overbetaalde programma-makers die denkt dat een gemiddeld huishouding nog een open haard kent.
Wekt alleen maar mee verwarring, en maakt de discussie onzuiver.

Rommelende Onderbuik | 28-11-17 | 08:16

"[...]Het is voor iedereen leuker om de identiteit van onze volksfeesten in lijn te brengen met globalisering[...]". Ahhh dus je bent een voorstander van globalisering?!? Ik ben het voor de verandering niet eens met een artikel op geen stijl. Erg jammer. Ook opvallend lang stuk. Weet je hoe dit eindigd: uiteindelijk zijn er geen zwarte pieten meer, en moet iedereen oppassen dat hij niet ergens een beetje rasiatisch overkomt bij anderen, om vervolgens als rasist te worden weggezet. De nederlandse cultuur is totaal verwaterd en niemand voelt zich meer een nederlander maar meer een europeaan/aardbewoner zonder echte identiteitsgevoel. De soevereiniteit van nederland is er niet meer en niemand voelt dat ook nog. Er zal een nieuw soort identiteit ontstaan in de provincie/regio nederland, maar die is niet echt duidelijk te definieren met zoveel religies, overheden, culturen. De mensen die je kent zijn de mensen van de joga en de sportschool. Of je collega's of je directe familie. Maar de mensen om je heen, in de straat, in de wijk (zeg maar de mensen die niet dezelfde sport/werk/hobby heeft dan jij) ken je niet en moet je niks van weten. Want er zijn zoveel mensen en zoveel verschillende mensen in je buurt dat je totaal geen connectie met ze hebt. Ondertussen zien we op het NOS journaal hoe een klein dorpje in het oosten van het land, nog als laatste een zwarte piet heeft bij het sinterklaas feest. De politie arresteerd de mensen die hun gezicht zwart hebben geschminkt. 1van2

ManMetAccount | 27-11-17 | 23:26

Zentgraaff: "Google maar eens op Odalisk"
Gedaan. Hier is het resultaat www.youtube.com/watch?v=kAde2l9u-LM
Hele eksotiese dansbewegingen. Lijkt me een prima vervanging voor zwarte piet.

vrijstijler | 27-11-17 | 23:23

En zo zijn er vele verhalen. Zwarte Piet is een variant op een feest wat in het voormalige Perzië (Iran) wordt gevierd. De helpers zijn daar ook zwart. Zwart en wit worden eigenlijk niet als kleur beschouwd, en dus waar hebben we het over.

Het is een Nederlands feest. Zoals alle landen hun eigen feesten hebben. Niemand hoor je daar over. Behalve in het Koninkrijk der Nederland. Daar moet alles op de schop om maar zo neutraal mogelijk te zijn. Zelf de term gender-neutraal is geïntroduceerd. Mogen we ons nog wel iets noemen. Nederlander, mag eigenlijk niet. Je geeft dan duiding. Diversiteit daar gaat het om. Misselijk- en ziekmakend. Diegenen in de politiek en het establishment pakken het eerste de beste vliegtuig naar een luxe oord als het dreigt fout te lopen. Don't call me, i call you hoor je ze nog net zeggen als ze het vliegtuig instappen. Mag dat eigenlijk wel, vliegen. Vervuilend, co2 emissie. Ha ha, dat geldt alleen voor de minder bedeelden maar toch niet voor ons. Succes, till better times.

De Evangelist | 27-11-17 | 23:23

Nog meer onzin van Zent pfff

Wilderst2 | 27-11-17 | 23:21

Zwarte Piet is zwart maar geen zwarte. Het is geen neger, het is een kinderfeestje. Met zwart geschminkte mensen. Een feest voor kinderen. Als je dat stoort, rot op.

Manneke Pislam | 27-11-17 | 23:20

OT Iemand al wat meer nieuws mbt Tel Aviv

kneuterzak | 27-11-17 | 23:19 | 3

Enorme explosies. Meer weet ik niet.

Lewis Lewinsky | 27-11-17 | 23:23

Een verffabriek ontploft. Lijkt een 'gewoon' ongeluk. (bron: Times of Israel website)

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-11-17 | 23:28

Bij Pauw weer een aflevering van het Gooise matras.
Dat is weer eens wat anders dan dat zwarte Pieten gedoe.

Jan Dribbel | 27-11-17 | 23:14 | 9

@Schoorsteenveger | 27-11-17 | 23:37
Thx. Dat wist ik niet.

Lewis Lewinsky | 27-11-17 | 23:40

Lewis Lewinsky | 27-11-17 | 23:40
Je neemt me in de maling.

Schoorsteenveger | 27-11-17 | 23:45

@Schoorsteenveger | 27-11-17 | 23:45
Nee. Ik was daar vroeger heel beperkt in, in het waarnemen van mensen.

Lewis Lewinsky | 28-11-17 | 00:15
▼ 6 antwoorden verborgen

Ongeschminkte Piet is geen echte Piet maar een nep Piet. De schmink is wat het echt maakt. Kinderen snappen er niks meer van. Die associeren schmink niet met huidskleur. Die associeren schmink met Zwarte Piet, omdat Zwarte Piet er zo uit ziet, Je kunt 100 ongeschminkte negers in Zwarte Pieten pakken neerzetten en 1 blanke geschminkte in een Zwarte Pieten pak, moet je dan eens vragen aan een kind wie de echte Zwarte Piet is.

DommeNeger | 27-11-17 | 23:06 | 1

Ik zal je vertellen. Ben ooit met een paar vrienden als zwarte piet verkleed gegaan met vastenoavend in Venlo en liepen mee met de kinderoptocht en je wil niet weten hoeveel hummels om onze nekken hingen. Zwarte Piet!!! Ze vroegen zich wel af waar Sinterklaas was maar die was aan het uitrusten in Spanje! ;-))

Basil Fawlty | 27-11-17 | 23:21

Leuk stuk! Dit had toen bij die rechtszaak voorgelezen moeten worden. Maar hier gaat het allang niet meer om. Zwarte Piet is het symbool geworden voor iedereen die zich Nederlander voelt en het zát is om constant van wat hen bekend is te moeten inleveren. Het 'moeten' maken van halal kerstdiners op basisscholen. Kerstbomen die weggehaald worden. Winterdiners. Hele stadsdelen waar je nog amper een Hollander ziet. De extraatjes, of noem het dikke bonussen, die weg gegeven worden aan statushouders terwijl een gigantisch deel van de NL bevolking nog steeds de broekriem aan moet halen. Woningen waar men met gemak 15 jaar op moet wachten. Men is er klaar mee. En hoe beter is het om dat uit te vechten over een sprookjesfiguur. Of marketingcampagne

Sandronique | 27-11-17 | 23:06

Blijft toch raar, degene die wat racistisch in zwarte piet zien, willen een blanke piet. En slechts voor blanken (slegs vir blankes) om uit te voeren.

Maar goed. Zie je wat racistisch in zwarte piet, neem een blanke. Noem hem blanke piet (en niet wit gaan schminken, als je een neger bent, want dat is dan ook racistisch in je boekje. En flikker die blank-maak-middeltjes ook maar gelijk weg.).
En probeer niet de niet-racisten te overtuigen van je racistische inslag, en ook racisten te maken. Want ja, je bent een racist als je in een zwarte piet een karikatuur van een neger ziet. Gelijk een blanke piet nemen als je dat overkomt.

Degene die er niets racistisch in zien, lekker zwarte piet houden (te spelen door mensen van alle kleuren).

Wim Venijn | 27-11-17 | 22:58

koffie en thee ? Heb in Oostenrijk een krat Mohren bier gekocht ! Compleet met morenkop erop

hereboer | 27-11-17 | 22:56

Wij schaffen Zwarte Piet af, als jullie, je weet wel wie, het slachtfeest afschaffen.

Deal?

King of the Oneliner | 27-11-17 | 22:53

Vraagje?

Zijn de figuren die Jandino Asporaat en Jorgen Rayman neerzetten rqcistische karikaturen?

Nee he? Waarom is Zwarte Piet dan wel een racistische karikatuur.

Re:Kniftig | 27-11-17 | 22:53 | 2

Rayman zou geloosd zijn en Aspartaam zit in een colafles bij te kleuren.

gnor | 27-11-17 | 22:59

Oei, nu noem je een naam, Jorgen Rayman, die zit ook lekker onder de radar dankzij de NPO.

photto | 28-11-17 | 01:40

Zwarte Piet is een goedaardige goedlachse clown. Een schertsfiguur. Een karikatuur.
En in tegenstelling tot de witte clowns in het circus met oranje krulharen en een grote ronde rode zuipneus is hij zwart. Dat is alles.
Je hebt natuurlijk ook Pennywise. Die is ook wit en niet zo lief voor kinderen en eet ze graag op.
Maar zo is onze Zwarte Piet niet. Hij houdt van kinderen en niet op zijn bord maar op een normale manier.
Dus waarom al die drukte?

klinkklaar | 27-11-17 | 22:53 | 4

@rickthedick omdat hun moeders ze vertellen dat die institutionele koloniale witte racistische ptata's cq makamba's zeggen dat zij op zwarte piet lijken. Ik heb jaren in de oldskool Bijlmer gewoond maar Piet ben ik nog nooit tegen gekomen

Sandronique | 27-11-17 | 23:10

Oh zit dat zo, Sandronique, nou ja als witte schuld toch nooit meer valt weg te schminken, dan zou ik zeggen.. blijf zwarte Piet, al is het maar voor de moeders van de rappers.

RickTheDick | 27-11-17 | 23:35

RickTheDick | 27-11-17 | 23:05
Daaarom zijn het ook jankers.
Misschien moet de lijkwitte Pennywise hen maar een bezoekje brengen om ze op te vrolijken.

klinkklaar | 28-11-17 | 00:11
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een flutstuk. Gelukkig is het maar een mening van wederom iemand die denkt te weten wat ik ben en wat ik denk of voel.

Promedio | 27-11-17 | 22:51

Lang verhaal. En dat is precies het probleem. Ik wil sinterklaas vieren en het niet exact weten welk deel van sinterklaas door wie wanneer werd toegevoegd om er vervolgens over te praten. Over sommige dingen discussieer je niet. Ik piet, jij niet?

Wilders Spamaccount | 27-11-17 | 22:50

Wat een mooi geschreven column. Chapeau!

Het Vragevuur | 27-11-17 | 22:47 | 1

Wat was je favoriete passage?

Wilders Spamaccount | 27-11-17 | 22:50

Ik kies liever voor het Russische integratie beleid. “In Rusland praten we Russisch dus aan andere talen doen we niet”,”Rusland heeft een rijke cultuur, wil je hier wonen dan laat je je eigen cultuur maar thuis” én mijn favoriet “gijzel een paar Russen en we pakken en hakken je hele familie”.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden..

Bobdesloper | 27-11-17 | 22:46 | 1

Ruslands grootste dichter Poesjkin stamt af van een 'Zwarte Piet', een gekidnapte 'moor' die opgroeide aan het hof van Peter de Grote. Peter was zelfs zijn peetvader. Inderdaad schopte deze perfect geïntegreerde Hannibal het ver: hij werd generaal.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-11-17 | 23:12

Vraagje?

Zijn kabouters dan ook racistische karikaturen van kleine mensen? En reuzen van grote?
Is een pierrot een kwetsende karikatuur van eenndepressieve Fransman? Een clown een racistische karikatuur van een Ier ofzo?
Nee he? Dus waarom zou Zwarte Piet dan wel een racistische karikatuur zijn.

Re:Kniftig | 27-11-17 | 22:43 | 1

Spijker op de kop, Re:Kniftig!

paulvink | 27-11-17 | 23:21

Wees er van bewust dat Zwarte Piet meerdere gecombineerde achtergronden kan hebben; Italiaanse schoorsteenveger, figuren uit de Germaanse Mythologie, de door Sint Nicolaas bevrijde Moorse kindslaven(!) en inderdaad de zwarte knecht.

Natuurlijk is het in zijn huidige verschijning qua uiterlijk een karikatuur van een neger, aan de andere kant heeft voor zover ik weet het feest in de afgelopen 100 jaar wonderlijk genoeg nooit een racistische lading gehad en is het heeft men consistent het schoorsteenverhaal gekozen. Daarvoor is geen zware maatschappelijke druk nodig geweest; mensen beschouwen racisme als iets duisters en hebben er dan nooit behoefte aan gehad zoiets in een kinderfeest te propageren.

Het Sinterklaasfeest is geen instrument dat van jonge kinderen racisten maakt, nog in effect nog in intentie. Het enige echte bezwaar kan mijns inziens zijn dat sommige mensen zich gekwetst voelen door de karikatuur an sich, en dat vind ik vreemd. In de mainstream film- en muziek wereld zijn veel nog veel kwalijkere stereotypen en karikaturen over groepen mensen aan de orde van de dag en bovendien geaccepteerd; films als Borat, Shanghai Knights, Bruno, Les Entouchables, Dukes of Hazard, typetjes van Fresku en Rapmuziek niet te vergeten.

Dan vind ik het erg selectief en bovendien kwaadaardig om over iets onschuldigs als Zwarte Piet te gaan rellen; in plaats van echt iets van betekenis te willen veranderen wordt er gekozen voor makkelijk scoren en beschadigen.

Panos88 | 27-11-17 | 22:38 | 5

@ Re:Kniftig | 27-11-17 | 22:50
Je taalgebruik richting negers komt me wat vijandig over, misschien vind je dat onzin maar het lijkt me toch wat contraproductief. Dat gezegd hebbende ben ik me inderdaad bewust van het sentiment dat jij beschrijft, met name onder bepaalde groepen Antillianen. Echter moet je niet vergeten dat Zwarte Piet tot een jaar of 6 geleden niemand in onze Surinaamse of Antilliaanse gemeenschappen wat kon schelen.

Hit is de met name de door links-progressieve blanken gedomineerde journalistieke sector geweest die het gebeuren buiten alle proporties heeft opgeblazen. Waarom? men voelt in tijden van verschuivende politieke bakens een diepe angst voor het verrechtsende volk en probeert instinctief(!) door middel van schaamte en vernedering deze tendensen te beheersen. Waarom dacht je immers dat we deze discussie niet in de jaren 70, 80 of 90 hebben gehad?

Panos88 | 27-11-17 | 23:13

Mijn toon naar negers is niet agressief. Wel naar het door mij beschreven stel negers die zichzelf tot een karikatuur verlagen en het vertikken om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Nu heb ik het in het algemeen niet zo op dit soort figuren ongeacht hin kleur. Maar dat ze hiermee onze maatschappij zo weten te polariseren en vergiftigen doet een schepje er bovenop. Dus ja ik ben redelijk agressief naar dit soort mensen omdat ze het voor de meerderheid meestal verzieken.

Re:Kniftig | 28-11-17 | 00:46

@ panos88
Wat je 2e alinea betreft.

Nee joh weet je wat het is. Degene die het in dit land een beetje voor t zeggen hebben (media, ambtenaren en politiek). Zijn zo wit als sneeuw en raken in een kramp als iets ook maar enigzins zou kunnen verlinken dat ze totaal geen affiniteit hebben met enige allochtoon en diens cultuur uit de samenleving. En in hun wereldjes hebben ze ook niet veel met allochtonen te maken dus omarmen ze elke kans die ze krijgen om toenadering te zoeken. Dit is vrij doorzichtig (allochtonen zijn namelijk niet zo achterlijk als deze mensen vaak toch wel denken) en wordt dus ook flink uitgebuit. Hierdoor heeft men geen realistisch beeld van de situatie en ook weinig begrip voor andere uitgangspunten die niet stroken met hun beperkt beeld. Daar komt die politieke correctheid dus vandaan en verraad vooral dus het sneeuwwitte milieu van de beoefenaar. True story!

Re:Kniftig | 28-11-17 | 02:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ben dit weekend op een idee gekomen, ik was al even aan het brainstormen over hoe het sinterklaasfeest er in de toekomst uit kan zien. Niet vanwege anti zwarte Piet sentimenten, maar omdat ik het een beetje oubollig vind worden ( en ik krijg persoonlijk nogal de kriebels van zwarte pieten, wat veel mensen met clowns hebben).
Ik ga dit plan binnenkort mailen naar diverse instanties die hier mee te maken hebben.
Het komt er op neer dat ik elementen toe wil voegen, in plaats van weg wil nemen. Denk aan ‘robots’ (á la Daft Punk) en piraten (á la Jack Sparrow) , dit kan makkelijk in het verhaal te schrijven zijn : die piraten kunnen ze makkelijk op zee tegenkomen en die robots ( in de kleuren goud, zilver & alles dat glimt en met ledlampjes). Kinderen vinden robots en piraten te gek, en die zien zwarte Piet straks ( bij wijze van spreken ) niet eens meer staan.
Ik ga met enkele creatieve geesten en ontwerpers aan een plan werken om dit concreet te maken.
Elke verandering van de huidige pieten zal op weerstand stuiten, maar als er figuren toe worden gevoegd die de kinderen ‘vet’ & ‘cool’ vinden zal er veel sneller een Sint 2.0 gaan ontstaan die breed gedragen wordt in de samenleving.

Stripe Square | 27-11-17 | 22:37 | 3

Gaap :(

Wilders Spamaccount | 27-11-17 | 22:55

Ah, de Stuyvezandt-theorie: afname door toevoeging.

PandaBeep | 27-11-17 | 23:07

Blijf jij maar lekker in je bunker, rukkend. Veel beter. Wat een slecht verhaal.

kempenaer | 28-11-17 | 22:13

Piet staat symbool voor het offeren van de Nederlandse cultuur voor een globale eenheidsworst.

IkWilOokWatZeggen | 27-11-17 | 22:37

Lang verhaal/uitleg van een zeer eenvoudig sprookje. Een kind van 5 kan dit beter uitleggen. En korter.

Stortkoker | 27-11-17 | 22:35

Zentgraaff durft zijn belangrijkste conclusie, dat Zwarte Piet een karikatuur is, maar geen racistische, niet door te zetten in de rest van zijn stuk. Omdat die gasten van nature toch alleen het begin- en het eindstuk oppervlakkig doorbladeren denkt -ie misschien natuurlijk. Hoopt hij onder een joekel van een kafferpartij uit te komen.
Maar zo werkt het niet, in rassenland. Boos dat iedereen over alles zal zijn poeh. Zwarte wolken.

LibertasSimplex | 27-11-17 | 22:31

Zwarte Piet. Werkt hard, is gul, loopt nooit te chagrijnen, is niet agressief en onbewapend, deelt snoep en cadeautjes uit, zorgt dat 'stoute kindjes' worden afgevoerd, en is (daarom) bij 95% van de bevolking populair. Wat zegt dat over dat smaldeel van de bevolking dat zich door een (vergelijking met) deze persoon negatief geprofileerd voelt?

Echt, er is niemand die Zwarte Piet leuk ziet doen met de kinderen (zelfs als het inhalige rotkids zijn) en denkt "goh, das net een echte Surinamer/Antilliaan).

Leuk experiment: zet aan de ene kant van een straat 50 Antillianen neer in typisch pak, aan de ander kant 50 Zwarte Pieten in typisch pak, en laat 100 kinderen los om te kiezen naar wie ze lopen. Wat zou er gebeuren?

Valse_nootjes | 27-11-17 | 22:28 | 4

Ook mooi de Ray-Ban zonnebrillen die de pieten dragen. Hahaha!

Basil Fawlty | 27-11-17 | 22:38

Nice. ;)

Wol | 27-11-17 | 22:47

Ook mooi de dames in gele t-shirts swingend en lachen die waarschijnlijk de boel hebben georganiseerd en de pliesie zonder wapens. Zoals het hoort. Een groot feest.

Basil Fawlty | 27-11-17 | 23:09
▼ 1 antwoord verborgen

De gemiddelde Nederlander smeert kilo's zonnebrand om hutjemutje op een Spaans strand zo zwart als een neger te worden. Ik vind dat discriminerend! Wat is er mis met blank ?

SoundMake | 27-11-17 | 22:24 | 2

Zonnebrand om zwart te worden? Zonnebrand om niet rood te worden denk ik zo.

MoltisantiBeer | 27-11-17 | 22:49

rood worden? discriminatie , arme indianen en pvda-ers

SoundMake | 27-11-17 | 22:59

Zwarte Piet heet zwarte Piet en is dus zwart.
Punt!

demaup | 27-11-17 | 22:17 | 2

Ja, als ie nou zwarte Mkeke heette, zou ik ook een komma op zn plaats vinden.
En Zentgraaff, heb je een stuk tekst van iemand die bij het Parool werkt mogen publiceren hier?

Zoltan | 27-11-17 | 22:27

En dus niet bruin, met knalrode lippen, want dan klopt het roetverhaal niet.

JTKDM | 27-11-17 | 22:42

Had het maar nut, dat aanpassen of afschaffen van Zwarte Piet. Maar dat heeft het niet. Als hij helemaal uit beeld verdwenen zou zijn, worden de acties heftiger tegen bepaalde straatnamen, standbeelden, titels van schilderijen, boeken en films, namen van musea, onderwerpen van colleges, lezingen, voorstellingen en tentoonstellingen, replica's van boten, songteksten en literatuur- en poëziefragmenten. Tegelijkertijd moeten we dan met cultural appropriation rekening gaan houden. Net zo lang tot we niets meer voelen en weten. Zoiets als de wereld van The Giver, van Lois Lowry.

Beetje overdreven, deze reactie op een aanpassing? Was het maar waar. In de laatste twee jaar zijn alle acties die hierboven zijn genoemd ook echt gevoerd. Niet allemaal alleen in Nederland, maar wel samen met die in de V.S., Canada en Zweden.

Zullen we deze agressie, intolerantie, onwetendheid en geschiedenis- en cultuurontkenning dus nu alvast maar blankofobie gaan noemen? Begin ik een meldpunt.

Poesmobiel | 27-11-17 | 22:17 | 2

Precies. Ze willen de geschiedenis vervalsen of zoals men in het Engels ironisch genoeg noemt: whitewashen. Ineens gaat het er niet meer om wat de waarheid is en wat werkelijk is gebeurd, maar hoe men zich erbij "voelt". Alsof het ontkennen van de Holocaust of slavernij ineens betekent dat het nooit gebeurd is. Of dat het verbieden van Zwarte Piet ineens betekent dat zowel blanken als zwarten en mensen van elke kleur in Nederland geen persoonlijke voorkeuren of "racisme" meer zullen kennen. Alsof domme mensen niet meer hun mening op vooroordelen zullen baseren of mensen in het algemeen gewoon puur qua voorkeur niet liever iemand van eigen "soort" of verwantheid prefereren.

Wol | 27-11-17 | 22:46

Nooit buigen voor onredelijkheid. Nooit.

kempenaer | 28-11-17 | 22:07

Nog even ter aanvulling. Al is het niet van dezelfde orde: die gestoorde Pakistaanse extremistische moslims die in de hoofdstad Islamabad protesteerden tot een wijziging betreffende een beroepseed werd afgeschaft en een minister tot aftreden gedwongen zijn exact de uiting van wat ik bedoel. Zoals Margaret Thatcher ooit riep over een groep stakers of demonstranten, kan helaas de quote en contekst niet terugvinden dus even in mijn eigen bewoordingen "it's time to decide who we want running this country: it's elected government, or a mob..."

Wie bepaalt in dit land de wet en wat wel of niet verboden is? De meerderheid of een drammende minderheid? We hebben nota bene geen dictatuur van de meerderheid maar grondrechten die minderheden moeten beschermen. Waarom in vredesnaam laat je dan je wet of gedrag van de meerderheid dicteren door een schreeuwend minderheidsgroepje?

Wol | 27-11-17 | 22:16

Het etiket 'racistisch' is duidelijk aan hyperinflatie onderhevig. Laten we de mening van degenen die zwarte Piet met racisme in verband brengen dan ook op juiste waarde schatten. Negeren!

Astimar Teutis | 27-11-17 | 22:15

Beetje te lang voor mij....

NiekNaam | 27-11-17 | 22:15

Een karikatuur van een mythische neger is niet racistisch.

Het wordt pas racistisch als hij minderwaardig wordt gemaakt omdat -ie een neger is. Maar hij kan dingen en hij weet dingen die een stervelingenkindje niet weten kan.

Zentgraaff zegt zelf in zijn hoofdconclusie dat de karikatuur juist niet racistisch is. Maar daarvoor noemt hij mensen die dat vinden debiel. En na de hoofdconclusie noemt hij het wel een racistische karikatuur.

Dus.

LibertasSimplex | 27-11-17 | 22:14
-weggejorist-
Gen. Maximus | 27-11-17 | 22:12

Zwarte Piet is zwart als de nacht, zwart van roet, en het leukste van het hele sinterklaasfeest. De dikke rode lippen, gouden oorbellen, spraakgebrek en dom gedrag mogen er af. Wie daarna nog zeurt over racisme is zelf een racist. Een zwart gezicht is niks mis mee. Met een ongeschminkt (of "roetvegen") gezicht herkent jantje de buurman. Met een gekleurd gezicht worden het clowns (daar hebben we carnaval voor en dat vinden ze alleen in het zuiden leuk). Zwart dus.

cabbit | 27-11-17 | 22:08 | 2

P'cies, iedere 100, 200, 400, 800 etc. meter recordatleet is donker/neger/zwart/geef het een naam (behalve Dafne, uitzondering op de regel) het overgrote deel van MLB, NFL, voetbalteams in Engeland, Frankrijk en iedereen heeft daar bewondering en respekt voor maar nee een Quincy, Sylvana en co. blijven zeiken. Heb het eigenlijk wel gehad met die idioten. Ze kunnen itt tot die atleten en sporters helemaal niks. Maar wel zeiken. Maw uw kleur interesseert me niet. Presteer iets of hou je mond.

Basil Fawlty | 27-11-17 | 22:27

Dikke rode lippen: niet typisch voor negers, die hebben bruine lippen.
Gouden oorbellen: ook al niet typisch voor negers, vooral vrouwen dragen gouden oorbellen en sjonnies.
Spraakgebrek? Zwarte piet heeft geen spraakgebrek.
Dom gedrag? Zwarte Piet is niet dom, wel nijver, leuk en vrolijk.
Ziet u zelf ook hoezeer u gehersenspoeld bent? Erg hè?

kempenaer | 28-11-17 | 22:04

Na ca “3000” woorden besluit de schrijver zjn laatste alinea met “ kortgezegd”..
Hoe Kan ik iemand serieus nemen die zoveel woorden nodig heeft om zijn gedachten te formuleren?

Janneus | 27-11-17 | 22:08 | 1
-weggejorist-
kempenaer | 28-11-17 | 22:00

Dankzij Zwarte Piet is het Zentgraaf die heel braaf de Vaderlandsche geschiedenis in vogelvlucht doorziet. Dus om de arme zwarte stakker zo maar af af te laten schminken, moet je op drie gedachtes hinken. Ja, Het is niet van deze tijd. Ja, het is een traditie die menig kinderhart verblijdt. Ja, Zentgraaf is een geschiedkundige geleerdheid. Hij eet zowel SJW's als racisten voor ontbijt.

tipo | 27-11-17 | 22:08

Interessante invalshoek.

atheïstisch stemvee | 27-11-17 | 22:06

Wie zo gepreoccupeerd is met ras dat hij in de figuur van zwarte Piet racisme ontwaart, is een debiele racist.

Astimar Teutis | 27-11-17 | 22:02

Ik zapte vanmiddag langs het sinterklaas-journaal waar een man het idee had de pieten een touw te geven zodat ze niet meer door de schoorsteen moesten. Ging helemaal fout, vrouw pleurt in de schoorsteen naar benee en komt zwart door de voordeur.

Boodschap is dezelfde als waar ik mee ben opgegroeid, zwarte piet heeft zijn kleur te danken aan de schoorsteen. Zoals de anti-pietters zeggen, zwarte piet moet met zijn tijd meegaan. Zo was hij vroeger zwart omdat het een slaaf was, hij is nu zwart omdat hij door de schoorsteen komt. Een deel van de pieten is zwart, een deel heeft wat vegen, en een paar blanke pieten. Laten we het daar gewoon bij houden.

Luckystriker | 27-11-17 | 22:02 | 1

Dus de zwarte Pieten zijn degenen die nog een beetje willen werken voor de Sint?

Schoorsteenveger | 27-11-17 | 22:07

Poepoeh wat een verhaal toch weer. Lekker kort ook. En nu zijn we klaar. Ik ga er onderhand van dromen.

Pedronegro | 27-11-17 | 22:00

Je hebt een hoop woorden nodig om te zeggen: ik buig graag voor een drammende minderheid...

Verder een interessant stuk hoor en ik ben de laatste die moet klagen over langdradigheid, maar waarom zouden we iedere keer ja en amen moeten zeggen zodra iemand roept dat hij\zij zich gekwetst of gepest voelt? Mag ik dan ook eisen dat de Gay Pride wordt afgeschaft omdat het een stereotiep beeld over homo's neerzet? Mogen feministen eisen dat Miss-verkiezingen en porno verboden worden omdat het vrouwen stereotypeert of objectiveert en het hen "pijn" doet als vrouw zo gezien te worden? Mogen moslims en christenen eisen dat vrouwen zich zediger kleden terwijl PVV'ers en rechtsere feministen mogen eisen dat de hoofddoek verboden wordt? Mogen Joden eisen dat Hindoes en Boeddhisten hun millennia oude symbool van de Swastika opgeven omdat ze het kwetsend vinden om te zien?

Waar eindigt dat? Hierin meegaan is de deur openzetten voor fascisme en dictatuur van de overgevoeligen. De meest hypersensitieve types gaan dan op alles een verbod eisen, zo'n beetje elke grap die een cabaratier maakt zal verboden zijn, carnaval en andere verkleedpartijtjes mogen ook niet meer, want er is altijd wel iemand die het niet leuk vindt om als dik, dun, roodharig, zwart, blank, Indiaan, cowboy, Aziaat, oud, kinderlijk, lelijk, dwerg, reus, of wat dan ook te kakken worden gezet of met zo'n stereotiep te worden geconfronteerd.

Gewoon niet doen...

Wol | 27-11-17 | 21:58 | 1

en toch is dat precies wat er gaat gebeuren omdat onze bestuurders, opiniemakers, BN'ers en alle anderen die denken dat ze er toe doen, nog het aller bangst zijn om gekwetst te worden met het verwijt dat ze racistisch zijn, niet flexibel zijn en bang zijn uitgesloten te worden van de elite. De bubbel heeft een onnoemelijke aantrekkingskracht voor deze verdwaalde geesten, niet meer in staat om voor hun eigen principes te kiezen, maar zich conformeren aan de groupthink. Eigenlijk leven we in de meest conformistische tijd van de moderne geschiedenis.

Nebuchednezzar | 27-11-17 | 22:07

Zentgraaff is net als ik om, zwarte pieten zijn goor, zitten met hun rode lippen en roede aan dingen die niet voor koters geschikt zijn. www.geenstijl.nl/5139583/what-did-you...

Tjemig | 27-11-17 | 21:57

Hans Teeuwen heeft het ooit eens goed verwoord. Over beledigen enzo. Verder: Wie de schoen past, likt m'n reet! Fijn Sinterklaas allemaal.

koningboco | 27-11-17 | 21:54

Waar het om gaat is dat we dit als kind zelf zo meegemaakt hebben, en de pappa's en mamma's ook, en hun ouders ook (al kregen ze stukken minder, ons opa en oma zetten de schoen ALLEEN op 5 december, bijvoorbeeld). En als je een lastpak was, kreeg je inderdaad een kool uit de kolenkit.

Het commentaar komt alleen van "buitenstaanders", waar pappie en mammie ne oma en opa die geschiedenis niet hebben, en het zooitje meelopers (om toch vooral goed aan de buitenwereld te laten zien dat ze ZELF absoluut NIET racistisch/xenofoob/etc. zijn; "kijk mij eens!! kijk mij eeeeensss!!").

Het de keel doorsnijden van dieren lijkt mij toch veel meer uitnodigen voor een discussie. Wellicht kan daarvoor een substituut worden bedacht, bijv. een kunststofdier met een zakje afwasbaar nep-bloed.

EnNouJijWeer | 27-11-17 | 21:51 | 1

Ja, ben ik helemaal met je eens.
Zet deze jaarlijkse dierenfoltering, genaamd slachtfeest eens ter discussie!

Marianne Thieme, aan u het woord.
Te gek voor woorden dat in het land waar dierenambulances uitrukken voor een duif die klem zit in een dakgoot bijv., wel getolereerd wordt dat schapen en runderen langzaam stikken in hun eigen bloed, terwijl kinderen toekijken, en echt dit nooit ter discussie gesteld mag worden!

King of the Oneliner | 27-11-17 | 22:28

@Zentgraaff jeeeee na "lees verder" ben ik afgehaakt. Als je zoveel letters nodig hebt om je punt te maken ga dan bij de krant werken.

AliBhaBha | 27-11-17 | 21:50

In het mega-epistel van Zentgraaff ontwaar ik een semi-beladen woord: joekel. Semi-beladen omdat het zijn kleurduidende voorzetsel mist. Zentgraaff wist natuurlijk dat zijn woorden op een edelmetalen schaaltje gewogen zouden worden door dragers van anti-blanke sentimenten. Ik zie dat deels als pro-actieve capitulatie. Deels, omdat Zentgraaff heel goed wist dat alle Hollandse boze witmannen de ontbrekende kleurduiding mentaal zouden aanvullen middels een drogbeeld van Sylvana in hun hoofd.

Nivelleermarionet | 27-11-17 | 21:49 | 1

Hahaha, scherp! Ik had hem niet mentaal aangevuld overigens, wat ik wijt aan te snel lezen.

De waard zijn gast | 27-11-17 | 22:00

Hellep Swarte Piet de winter door.

william7055 | 27-11-17 | 21:49 | 1

Ssssst.... straks mag sneeuw ook niet wit meer zijn en wordt je op je wintersportvakantie afgeschilderd als een racistische witte wittelandschapsfetisjist.

De waard zijn gast | 27-11-17 | 21:58

Hulde aan de schrijver van deze doorwrochte kritische lezing. De Moor, de stoomboot, de 'koloniaal' winkel (bestaat nog steeds in de Habsburglanden), Julius Meinl koffie, de aura van commercie, het komt prachtig uit de verf. Maar Sinterklaas blijft jammer genoeg onbelicht. Sinterklaas lijkt een karikaturale samenpakking van alle Rooms Katholieke goedheiligmannen bij elkaar in een antipapistisch paard van Troje hooggezeten bovenop een schimmel. Zijn geheime missie, de ondermijning van de RK traditie, is meer dan geslaagd. Vandaar dat hij nu zo oubollig (ver over zijn houdbaarheidsdatum) overkomt.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-11-17 | 21:48

Prima stuk hoor zentgraaff. Je weet van tevoren dat je 80% poep over je heen krijgt.
Ik roep gewoon "aanpassen of wegwezen!" Scoort bij beide kampen goed huhuhuhu

Rest In Privacy | 27-11-17 | 21:47

Laten we het eenvoudig houden: onderzoeken wijzen keer op keer uit dat tussen de 60-70% van de Nederlanders niet van zins is om Zwarte Piet aan te passen. Dat is een ruime meerderheid. In de toekomst zal dat percentage door een veranderende bevolkingssamenstelling wellicht kleiner worden, waarna vanzelf aanpassing zal volgen. Zullen we tot die tijd gewoon stoppen met het geforceerde, verongelijkte gedram?

Lefty-Messup | 27-11-17 | 21:45

Een afgeschminkte Piet is herkenbaar, dus wat dan? Alle kleuren behalve zwart? Dat is nog racistischer dan alleen zwart. De enige oplossing had kunnen zijn zwarte Piet blijft en mensen die dat niks vinden mogen als kleurpiet, smurf of Muppet, of wat dan ook, meelopen. Had de oplossing kunnen zijn. De zaak is nu zo verziekt, schaf dit feest alsjeblieft af.

schoneslapert | 27-11-17 | 21:42 | 1

Wat een slapheid verraadt je “oplossing”, ik zou me kapotschamen voor dit soort standpunten.

kempenaer | 28-11-17 | 21:50

Al kom je met 1000 verschillende ontstaansgeschiedenissen die bewijzen dat het allemaal zo niet is, het gaat geen zak helpen. De mensen die zich beledigt, gediscrimineerd, slaven en financieel tekort gedaan voelen (ja, daar gaat het om) ga je niet overtuigen, nu niet, nooit niet. Sylvana blijft aandacht vragen, Sunny blijft drammen, Quinsy blijft huilen en de fascisten blijven dreigen. Geen aandacht geven en wat aanpassen lijkt mij de enige manier (en verdeel en heers!).
Vraag maar aan de gemeente Utrecht wat ze van de Blauwe Eeuw (of hoe die jankers heten) vinden. Je komt echt nergens als je dit soort lui mee laat praten.

TheseDays00 | 27-11-17 | 21:40 | 1

beledigd met een d ja.

TheseDays00 | 27-11-17 | 21:41
-weggejorist-
Erlembaldo | 27-11-17 | 21:38 | 3

Ha, een 'topic' over ene Piet, een zwarte nog wel. Waarom mag deze 'zwarte' of beter donkere meneer ook alweer niet meer mee doen?
Man man wat een non discussie. Dat GS hier ook vol in mee gaat. Een topic over dat A7 verhaal ok maar moet er nu weer een lap tekst van hier naar Spanje aan gespendeerd worden? Wellicht kunnen we ons bezig houden met belangrijkere zaken alles en iedereen heeft inmiddels gezegd wat hij/zij er van vindt.

deNettobetaler | 27-11-17 | 21:36 | 2

En ja, dit is de eerste keer ooit een reactie zonder heel het artikel te lezen.

deNettobetaler | 27-11-17 | 21:37
-weggejorist-
kempenaer | 28-11-17 | 21:49

Zwarte Piet is een slavenhaler van blanke kindslaven die ontvoerd werden naar het Ottomaanse rijk. Dit is hoe een traditie de herinnering aan het slachtofferschap van onze voorouders in leven houdt. Men probeert ons in feite de herinnering te ontnemen aan het onrecht dat onze voorouders werd aangedaan. Goh, dat moesten blanke mensen eens proberen bij een andere bevolkingsgroep.

Er is in onze cultuur veel te weinig aandacht voor blanken die het slachtoffer werden van slavernij. Je zou bijna gaan denken dat mensenrechtenschendingen alleen interessant zijn afhankelijk van de huidskleur van dader en slachtoffer.

Angel_eyes | 27-11-17 | 21:36 | 2

Inderdaad... Bijvoorbeeld, gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn ruim 500.000 Nederlanders gedwongen tewerkgesteld in Duitsland... Daar horen we bijna niemand over.. Ordinaire slaven en dat nog maar zo'n 75 jaar geleden.

Ommezwaai | 27-11-17 | 21:44

Alsof Ot en Sien de kneuterboeren in Drenthe nou zo van het rechten genoten en het zo goed hadden onder het juk van hun landheer in de 18e eeuw. Niet echt dus. En dan zat het weer nog tegen!

Re:Kniftig | 27-11-17 | 22:39

Dat je alleen maar kan beargumenteren waarom Zwarte Piet een racistische karikatuur is en niet een gewone karikatuur door iedereen die hier niet van overtuigd is af te doen als.debiel is een enorm zwaktebod.

De hele kwestie hangt aan de vraag of het een racistische karikatuur is en lan niet zo makkelijk worden afgedaan.

Re:Kniftig | 27-11-17 | 21:35 | 2

De vraag is wie er hier ten lande een soort van absolutistisch oordeel kan en mag vellen over de vraag of het hier om een racistische karikatuur gaat ja of nee. Ook Lubach heeft er kennelijk geen enkele moeite mee om. als een kleine groep vindt dat dit het geval is, bovenmatig tolerant en inschikkelijk te wezen en fluks de cultuur aan te passen aan de nukken en grillen van die groep. Zoals kwetsen inmiddels reeds een feit is als iemand zich gekwetst voelt. Wat de ander voelt is richtinggevend of zelfs dwingend, maar ik meen dat het een zeer interessante vraag is wie die 'ander' precies is, wat zijn of haar autoriteit is en waarom dat het geval is. Niet iedereen kan zich zomaar als 'ander' presenteren, je bent pas een 'ander' als dat binnen een bepaalde context past. Ben je de een, en niet de ander, dan ben je zwaar de lul. Er is een ingewikkelde machine draaiende die tot in detail voordefinieert wie zich als 'ander' mag presenteren en aan mag schuiven aan de diverse tafels waar dag in dag uit morele oordelen worden uitgesproken.

Schoorsteenveger | 27-11-17 | 21:49

Nou dat is het punt dus en waar het compleet misgaat. Niet de wetten van de logica gelden meer maar vooral wie het zegt en of het welvallig klinkt.

Vandaar mijn vraag dus want hier is precies waar Zentgraaf de wetten van de logica even negeert.

Re:Kniftig | 27-11-17 | 22:34
-weggejorist-
Stripe Square | 27-11-17 | 21:35 | 2

Voor de discussie had iedereen een mening. Erna heeft iedereen een mening. Een glas en een plas en alles blijft zoals het was. Niemand lult nergens meer over, prima compromis.

PIS-Alchimis | 27-11-17 | 21:35

Hele hoop lulkoek. Of zwarte piet nou een negert is of niet, hij is gewoon zwarte piet. En nou ophouden met dat gezeik.

orca | 27-11-17 | 21:35

En toch is Zwarte Piet zwart. Daar valt geen exotisme tegenin te brengen.

Rest In Privacy | 27-11-17 | 21:34

Geen zin om al die Zwarte Piet diarree te lezen, hou het wat korter de volgende keer s.v.p.!

stormtijd | 27-11-17 | 21:34

Goh, ik wist niet dat Zwarte Piet een issue was. Vertel er eens wat meer over. Ik ben zeer geinteresseerd. Misschien kunnen we er een hele lange discussie over gaan voeren. Dat lijkt me nou eens leuk.

deministerpresident | 27-11-17 | 21:33

Jan Cremer: Oh Nederland
Oh Nederland, Oh Nederland
Mijn klein koud kaal kolereland
O kloteland, o kloteland
Jij lullig rot en stiekem land
Ik hou van jou en blijf je trouw
Mijn Nederland, mijn Nederland
Ik hou van jou en blijf je trouw
Mijn Ne-e-e-derland

Jij bent en blijft mijn vaders land
Een vuil, vies, stiekem teringland
Ik hou van jou mijn knollenland
Ik hou van jou mijn knollenland
O Nederland

Als ik hier in den vreemde lig
Met onder mij een mooie vrouw
Dan denk ik nog steeds rood wit blauw
Dan denk ik nog steeds rood wit blauw
O Nederland

En dat mijn Nederland, mijn vaderland
Nou, dat dank ik aan jou

King of the Oneliner | 27-11-17 | 21:33 | 1

Dat gedicht moet van lang geleden zijn, met toch nog zoveel positieve woorden.
Het kan in 2017 teruggebracht worden naar 1 regel:
'Een vuil, vies, stiekem teringland '

keestelpro | 28-11-17 | 00:22

Als ik Zentgraaf was zou ik me nu heel stilletjes gaan zitten schamen.

DrumPiet | 27-11-17 | 21:33

Inderdaad de film Wild Geraas, die maar niet op de t.v. wordt uitgezonden, want dan is de discussie meteen klaar!

benjeallanggek | 27-11-17 | 21:37

Als Zentgraaff zonodig de historie van de boeman in een kolonialistische periode zoekt dan kan hij de pot op. Ben gestopt met lezen van onzin.
Er zijn een tig tal keer filmpjes met hints naar een verder verleden gelegd. Als dat niet meetelt dan moet je geen verhaal daarover schrijven.

bodemloos | 27-11-17 | 21:30

Boeiend verhaal, ongetwijfeld. Mijn punt is nog steeds dat ik geen neger zie, maar ik zie Zwarte Piet. Ik zie geen Surinamer(?) maar ik zie Humberto Tan. Ik zie geen Chinees, maar ik zie Zhang, de eigenaresse van een restaurant.

Durkmans | 27-11-17 | 21:28 | 2
-weggejorist-
mamalookabooboothere | 27-11-17 | 21:43

Je bewijst mijn punt in je arrogantie, rassen boeien me niet. Ik zie mensen als individuen en niet als een ras. Rassen bestaan sowieso al bijna niet meer in hun pure vorm, de enigen die nog in rassen denken en daardoor racisme in stand houden zijn de uiterst linkse en uiterst rechtse mensen. De middenmoot denkt niet in kleuren.

Durkmans | 28-11-17 | 00:00

Het enige interessante in dit stuk vind ik de link tussen islamitische slavernij en die door West-Europeanen, want verdomd, dat was nog niet op me gevallen. Aan de andere kant komt dan weer de dreiging dat het hele feest op die gronden wordt overgenomen door - bijvoorbeeld - op kamelen rijdende Sinterklazen, en weet je? Nee. Gewoon GVD nee!
Als onze tradities aan verandering toe zijn gebeurt dat op een moment waarop de bevolking daar zelf klaar voor is. En niet doordat een WijZijnZielig groepje drammers en zeikerds dat zo wil.
Next.

Litsehimmel | 27-11-17 | 21:28

Weer een zentgraaff topic, weer een ongelezen topic. Ik lees nog liever de joop dan dit gebral.

Emsarrev | 27-11-17 | 21:25

Een moorkop! Mag je daar nog wel je tanden in zetten?

Dutch_Holland | 27-11-17 | 21:24 | 1

Het lekkerste zit in de binnenkant, maar ja dat is dan ook wit.

Dutch_Holland | 27-11-17 | 21:26

Interessante kijk Zenterklaas. Heb je toch niet voor niets geschiedenis gestudeerd.

knutsel_ | 27-11-17 | 21:24 | 2

Zeker een interessante en originele kijk op de (non)zaak.
Zeker niet met alles eens maar een 9+ voor vlijt, ijver en originaliteit.
Dank Zentgraaff!

Berbaar | 27-11-17 | 21:54

Wat Berbaar zegt.

keestelpro | 28-11-17 | 01:21

De linkse media is druk doende de pro pieten in een extreem rechts kamp te zetten in de hoop dat fatsoenlijke mensen daar niet bij willen horen.

jaap932057795966 | 27-11-17 | 21:24

Meer dan 100 jaar hebben we in Nederland leuk en gezellig Sinterklaas gevierd. Totdat een zooitje beroepsgekwetsten (voornamelijk import die nooit gevraagd is om hierheen te komen + linkse drammers) nu al jarenlang proberen dat feest te verpesten.

Voor mij hoeft het niet meer. Schaf gewoon alles af: Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, carnaval, oudjaarsdag en nieuwjaarsdag. Weg ermee.

Maar dan ook he.le.maal weg met dat suikerfeest, kwakoekwakoe en al die andere zooi van de import. Wij geen feestje, zij ook geen feestje.

Lupuslupus | 27-11-17 | 21:24 | 3

Hihi de zure muts slaat ook weer toe.
Ik ben meer voor wij een feestje, zij een feestje, iedereen zijn/haar feestje.
Leven en laten leven dat leeft wel zo fijn.
Maarja zo zal dat wel niet werken voor oude stukken chagrijn uut Almeló

Berbaar | 27-11-17 | 21:51

Maar Koninginnedag moet blijven. Hoewel.... de dag van de Kalief klinkt ook wel trendy.

Pedronegro | 27-11-17 | 21:56

Boehoe ik kan niet tegen verandering en ga nu in foetus houding huilen in een hoekje. Wat een onnozel lapje tekst. Vooral je wij-zij afsluiter, kinderachtig gezwets.

jawor36 | 28-11-17 | 08:44

TL;DR
Maar samengevat: Zwarte Piet is GEEN racisme/slaaf, maar exotisme, verheerlijking van exotische, vreemde cultuur, en dan met name de Moorse/Arabische cultuur.

Wat tegenwoordig gemeengoed is, omdat de exotische culturen tussen ons wonen.
Dit alles uit de tijd van de stoomboot en de tijd dat Nederland een koloniale macht was en wilde zijn.

King of the Oneliner | 27-11-17 | 21:23 | 3

Vroeger zongen de kinderen:

Moriaantje, zo zwart als roet
Ging eens wandelen zonder hoed
En de zon scheen op z'n bolletje
Daarom droeg hij een parasolletje.

EnNouJijWeer | 27-11-17 | 21:56

Dat liedje zongen wij op de kleuterschool.
Bij ons zat een Surinaams jongetje in de klas en die zong vrolijk mee.
Waarom ook niet. Niets racistisch aan.

keestelpro | 28-11-17 | 00:13

Vroeger? Nu nog. Leuk liedje, niets mis mee.

kempenaer | 28-11-17 | 21:44

Prachtig schrijfsel. En het zal allemaal wel. Maar het gaat er nu om NEE te zegen tegen alle SJW-debielen, multi-culti-idioten en beroepsslachtoffers die de "witte" Nederlanders eronder proberen te krijgen, of een eeuwig schuldgevoel proberen aan te smeren om er zelf beter van te worden, of anti-zwarte Piet in hun islamiseringsagenda vinden passen. De leugen en de onzin regeren. En dat moet afgelopen zijn. Waar stopt het? Het zal ze nooit genoeg zijn. Blijven toegeven is geen optie meer.

Fijnstoffer | 27-11-17 | 21:23

Milieu-technisch zouden we ook iets moeten doen aan die stoomboot. Al blijft het natuurlijk knap dat een boot vanuit Madrid naar Nederland kan varen.

spanarchist | 27-11-17 | 21:22

Ik word zo moe. Heb geen witte kinderen, laat staan zwarte.
En Transsylvanië is moeilijk bereikbaar met de camper.

Ernst Oosters8389 | 27-11-17 | 21:22 | 1

Toch zul je daar als voormalige plantagetiran een stuk gelukkiger zijn. Transsylvaniërs zijn net zulke gevoelloze monsters als wij. Ik heb menig film gezien waarin vampieren misselijk werden van het bloed van joodse en zwarte slachtoffers. Daar kan ik me helemaal in vinden, ik eet ook geen Roti die door kotomissie Sylvana is klaargemaakt, en bananen koop ik in de supermarkt ipv van zelf halfnaakt met een kapmes in zo'n boom te klimmen. #meracist2 !

dedeurs | 27-11-17 | 22:07

Ik heb een loeiende hekel aan racisme en discriminatie, maar ik speel voor mijn kleinkinderen weer zwarte Piet dit jaar. En ik maak me extra zwart met grote gouden oorringen en extra dikke rode lippen. En ik praat ook nog met een surinaams accent. Althans iets wat er op lijkt. Zin in.

beau van rtl | 27-11-17 | 21:22 | 1

Mooi man! Heel veel plezier gewenst met de kleinkinderen.

Lupuslupus | 27-11-17 | 21:26

Na eerste alinea overgegaan op doorscrollen. Was een goede keuze. Ik vind zwarte Piet niet racistisch. Ik vind mensen die over zwarte Piet zeiken wel heel erg irritant.

hustler01 | 27-11-17 | 21:22

Eet een wortel uit je schoen en wees blij.

chicago river | 27-11-17 | 21:22

Ook is Piet een moor, al dan niet uit slavernij bevrijd. Geconverteerd naar het christendom en nu in het leger van de christelijke sinterklaas. Ook niet echt een populair beeld om te vieren tegenwoordig. Over 10 jaar gaat de bijl er definitief in daarna kerst.

P-unit | 27-11-17 | 21:20

"Het is voor iedereen leuker om de identiteit van onze volksfeesten in lijn te brengen met globalisering van de dekolonisatie dan blijven vast te houden aan de tradities die stammen uit de hoogtijdagen van het kolonialisme."
En dat maak jij uit? Kotsen moet ik inmiddels van al die pogingen om een traditie, tegen beter weten in zo voelt het, te verdedigen. Tegen wie? Tegen wat?
Waarom dat zielige reactieve? Het is wat het is, het is heilig, het hóeft godverdomme niet verdedigd te worden.

Schoorsteenveger | 27-11-17 | 21:20 | 1

Zentgraaf is een appeaser. Ruggegraatloos en weke knietjes. Beschamend dus.

kempenaer | 28-11-17 | 21:42

In de Engelse taal valt een behoorlijk boek te vullen met pejoratieven over de Hollanders, het drankgebruik van de Hollanders, de bedgewoonten van Hollanders en de fysieke eigenschappen van Hollanders. Stel ik ga in GB wonen en begin daar een aktie tegen dit taalgebruik. Het begint met gelach en het eindigt met uitzetting uit het land.
In Spanje (Valencia) wordt ieder jaar het festival van "Christianos y Moros" uitgevoerd en dat is een nagespeelde veldslag waarbij de Christenen de Moren (moslims) het land uitjagen en er is geen haan die er naar kraait. Ik kom bij de actie tegen "Zwarte Piet" iedere keer de naam van Jerry Afriye tegen en diens naam doet me vermoeden dat hij uit Afrika afkomstig is, of hij doet alsof , want dat is ook "bon ton" onder deze lieden. Ik zou tegen deze meneer willen zeggen: "hou op met ouwehoeren, pas je aan of ga anders terug naar "Afriye".

oliebolletje123 | 27-11-17 | 21:19 | 5

Glasgow Argus | 27-11-17 | 21:2
U was me voor... Maar als deze relnegerT ballen heeft, begint ie met protesteren bij de bron. Zijn geliefde Ghana. Maar dat durft deze lafaard natuurlijk niet. In Ghana weten ze wel raad met dit volk.

Ommezwaai | 27-11-17 | 21:32

Gooi 'm maar in de Airfryer

Mastermattie | 27-11-17 | 22:43

Dat vind ik nog wel het mooiste aan het geheel. Weet je ook waarom Nederlanders zo prominent warne in de slavenhandel? Omdat de Ashanti alleen met de Nederlanders wilden handelen omdat ze de Britse imperialisten verafschuwden en de toenmalige Republiek niet aan imperialisme deed maar bedrijven uit de Republiek factorijen en bouwerijen hielden van waaruit ze handel dreven met de plaatselijke bewoners.

Al met al is het hele verleden niet zo zwart wit als men stelde en heeft niemand zich naar de maatstaven van die tijd buitensporig gedragen.

Re:Kniftig | 28-11-17 | 01:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat is racistisch? De tweets van Anousha Nzume of Arzu Aslan? Vervang bij hen in elke tweet het woord 'witte' voor 'zwarte' en laat dit door een blanke twitteren. Het zou mij niet verbazen wanneer hij of zij dan een ban krijgt wegens racisme.

overdrijfnietzo | 27-11-17 | 21:19

Ik heb mijn schoen al vast gezet.

Rest In Privacy | 27-11-17 | 21:18
-weggejorist-
benjeallanggek | 27-11-17 | 21:16 | 1
-weggejorist-
Zapata10 | 27-11-17 | 21:16

Karikaturen zijn leuk voor de mensen die ze maken, maar niet voor de mensen die het betreft. De hypocriete mores schrijft echter voor dat die laatsten mee moeten lachen.

landlopertje | 27-11-17 | 21:16 | 2

Spitting the image?

Tjemig | 27-11-17 | 21:49

Stop met je gejank en grow up.

kempenaer | 28-11-17 | 21:40

Iedereen die zegt dat blauwe Piet geen racistische karikatuur van de smurfen is, is debiel.
En verder moet carnaval hoog op de kapotmaaktlijst.

RickTheDick | 27-11-17 | 21:15 | 2

Carnaval? Kerstmis moet kapot! Het kan toch niet zo zijn dat gewone mensen met besnijdenis geconfronteerd worden met ballen in een boom zonder te worden beledigd? Kom op zèg! Zwarte Piet is slechts een begin en later slopen ze Santa Claus, de vieze vuile witbaard.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 27-11-17 | 21:26

Kerst staat al enige tijd op die lijst....

Mastermattie | 27-11-17 | 22:33

de historie van de sinterklaas gaat veel verder terug. sinterklaas en zwarte piet zijn de europese verbeelding van het yin en yang, goed en kwaad.
zwarte piet is uiteindelijk vormgegeven als de moor, de gesel van de westerse kusten, die kinderen kwam stelen om als slaaf te worden verkocht op de ottomaanse en noordafrikaanse markten. van spanje tot in ijslans werden kinderen en vrouwen gestolen, van het strand geplukt, om een ellendig bestaan in de harems van de islamitische rovers te dienen.
het is die volksoverlevering van de boeman die in de figuur van zwarte piet is gestold. de vriendelijke ietwat dommige helper van de sint, my ass.
zwarte piet is de boeman uit de onderwereld uit germaanse overlevering, al duizenden jaren deel van het volksgeheugen. door dat los te laten verliezen we in west europa wel de laatste resten van ede etymologische geschiedenis van dit werelddeel, zeker wanneer de kerstboom als volgende symbool gaat sneuvelen in het eindejaarsfeest.

Glasgow Argus | 27-11-17 | 21:14

Ja, die gaper bij apotheken. Daar moeten we het ook nog eens over hebben. Ik vermoed dat dat weleens de volgende belediging kan worden, na de straatnamen en standbeelden.

TheseDays00 | 27-11-17 | 21:14

Uitstekend onderbouwd stuk.

Rest In Privacy | 27-11-17 | 21:13 | 1

Vooral dit: "Het komt misschien omdat Nederland een klein, miezerig, nat, koud, guur en ellendig regenachtig kudtlandje is"

Ik mis nog het woord "zuur"

litebyte | 27-11-17 | 21:16

Die sint op een kameel in Osdorp, onder begeleiding van Arabische muziek, is voor mij toch echt een brug te ver. Wat een wan-vertoning. Dan maar liever het hele sinterklaasfeest afschaffen om de herinnering te bewaren van hoe het was en hoorde te worden gevierd. We kunnen dan altijd nog naar de Antillen om daar traditioneel sinterklaasfeest te vieren.

De waard zijn gast | 27-11-17 | 21:13 | 9

Precies. Zet een Nederlander op die kameel en heel moreel superieur Nederland valt weer over je heen omdat je van de Arabieren een stereotype maakt.

spanarchist | 27-11-17 | 21:26

spanarchist | 27-11-17 | 21:26
Er ZAT een Nederlander op die kameel... of in ieder geval een blanke... verkleed als de Sint.

De waard zijn gast | 27-11-17 | 21:53

"Wel met zwarte pieten, dat moet je ze nageven."
Roetveegpieten trouwens, ook zoiets.

De waard zijn gast | 27-11-17 | 21:56
▼ 6 antwoorden verborgen

Vandaag toevallig Mississippi burning weer gezien. Goede film en je kan de behandeling van de negers in 1964 in Mississippi prima vergelijken met de behandeling van de negers in 2017 in Nederland, de strijd tegen racisme is volkomen identiek. Vanwege Zwarte Piet.

spanarchist | 27-11-17 | 21:12 | 1

Hilarisch!

kempenaer | 28-11-17 | 21:38

Sorry ik heb er de kracht niet voor... is Zwarte Piet van oorsprong een karikatuur, ongetwijfeld. Is dat anno 2017 racisme, nope.

Lood om oud ijzer | 27-11-17 | 21:11

Doe dan #blacklivesmatter op dat spandoek, dan breng je ze helemaal in verwarring.

erwin8521 | 27-11-17 | 21:09

Zent, had je nou niet even kunnen wachten met dit topic tot de kinderen naar bed zijn?

gemeentereiniging | 27-11-17 | 21:09

Jajaja, en elke Jamaicaan komt half november voor het mooie weer naar Nederland zodat ik me als supermodel kapot kan schamen. Nee, dan gewoon als de Nederlandse Austin Powers lekker naar de Noordpool. Hoi Doutzen! Qua Kerstman en zo. Ik ben Han en ik doe miepmiep na. En ik ga nu mijn schoen zetten!

Rest In Privacy | 27-11-17 | 21:09 | 1

Net als die miep van de joop begint het bij ondergetekende toch een beetje te loensen. Bij haar geldt het als 1 van de 7 schoonheden, bij ondergetekende is het vermoeidheid. Het complete artikel is voor morgenochtend bij de koffie www.youtube.com/watch?v=QKnHYcSG9Po

Rest In Privacy | 27-11-17 | 21:34

Ik kan het woord zwarte piet niet meer horen. Dat feest is inmiddels totaal verkracht door de Gutmensch en de neger met minderwaardigheids complex. Zo blij dat ik niet meer in Nederland woon!

Spaanse Peetvader | 27-11-17 | 21:09

Je mag dikke mensen afzeiken, Limburgers, Brabanders, Belgen, Duitsers etc... etc...
Dus waarom dat monopolie om niet afgezeken te mogen worden?

Rico Tampeloerus | 27-11-17 | 21:07 | 3

Dat is het in een nutshell

Abu Bachouca | 27-11-17 | 21:11

Genau!

Basil Fawlty | 27-11-17 | 22:13

Met carnaval wordt echt iedereen op de hak genomen.
Stel, stel dat met sinterklaas negers op de hak genomen worden dan zou dat gewoon moeten kunnen.
Het is niet eens zo want Zwarte Piet is Zwarte Piet.

keestelpro | 28-11-17 | 00:09

Holy shit, wat een lap tekst. Ik zeg bier en tetten.

Call on the attacker | 27-11-17 | 21:05

Alsjeblieft, ga niet mee met de SJW-terminologie met dat 'people of color'. Die term wordt nl. gebruikt om blanke, eh, 'witte' mensen tegenover de rest te zetten en daar een conflictmodel op los te laten. Puur racisme uit de SJW-hoek.

raskol | 27-11-17 | 21:05

Gelul, Zentgraaf

Abu Bachouca | 27-11-17 | 21:05 | 2

het is een interessante lezing maar redelijk ongefundeerd inderdaad.

keestelpro | 28-11-17 | 00:08

Zent gaat mee met de verontwaardigingsporno die de media beheerst. Elke culturele uiting draagt een vorm van uitsluiting in zich, zeker voor de snel gekwetsten. Alleen in barbaarsheid zijn de mensen gelijk.
Zwarte Piet mag van mij overigens Gouden Piet worden.

kaasfondue | 28-11-17 | 05:12

Zwarte Piet is een ver-christelijks iets van heidense feesten die vroeger werden gehouden.
Net als paasbulten, die waren vroeger om de geesten weg te jagen, en dat kon de kerk niet hebben.

Reden | 27-11-17 | 21:05 | 3

Voordat deze hele discussie losbarstte was dat te lezen op Wikipedia...

Lood om oud ijzer | 27-11-17 | 23:44

Natuurlijk is Sinterklaas iets Germaans. Vergeet de invalshoek van Zent.
Hij is slim maar gaat teveel mee met de trends.
De ZwartePiet discussie is overgewaaid uit de VS.
Die hebben geen zwarte pieten maar haten het dat Santaclaus wit is.
www.newsweek.com/why-santa-claus-white...

keestelpro | 28-11-17 | 01:28

Probeer anders het stukje nog een keertje te lezen en je oogkleppen even af te doen.
Natuurlijk is Piet een racistische karikatuur, zo gemaakt vanuit christelijk verleden. Daar zou je best weer wat verandering in mogen aanbrengen alleen niet om de redenen die alle gutmenschen en kwetsnegers on willen opdringen. Dan bekijk je het maar lekker en zet ik mijn hakken in het zand.

HA BIER!1! | 28-11-17 | 08:56

Zwarte Piet is geen karikatuur van donkere mensen. Zwarte Piet is vrolijk, vriendelijk en vlijtig.
De donkere mensen die ik als role-models via social media tegenkom zijn dom, zuur en lui.
In real life vallen donkere mensen overigens reuze mee. Eigenlijk zouden eens in opstand moeten komen tegen de kleine, racistische minderheid van roeptoeters die hun imago verpesten.

Rommelende Onderbuik | 27-11-17 | 21:04 | 5

Niet heel lang geleden was Zwarte Piet een boeman met een roe en een zak waarin hij je kon meenemen naar Spanje (als het strooigoed er uit was, tenminste) dat maakte hem nog altijd niet tot een karikatuur van negerts, dat maakte hem tot iets dat kindertjes maande tot de toen als noodzakelijk geziene gehoorzaamheid aan de ouders en braafheid in het algemeen. En oh ja: de Sint had in die tijd slechts één trouwe knecht (- wie verzonnen heeft dat het een complete groep moet zijn, die heeft het niet begrepen)

bisbisbis | 27-11-17 | 21:14

Sinterklaas en Zwarte Piet helpen kinderen om een geweten te vormen. Op een speelse manieren en in kinderlijke vormen. Naast de huiselijke opvoeding en school moeten kinderen leren na te denken over zichzelf; ben ik lief geweest en ben ik stout geweest. Zonder inmenging van de ouders en als een inventarisering van het afgelopen jaar zodat ze het in het komende jaar meer naar wens zulen doen. Donkere mensen ansich in het echte leven ervaar ik vaak als lieve leuke mensen zonder vooroordelen. Misschien zien zij niet als minder ?

mamalookabooboothere | 27-11-17 | 21:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Het gaat niet om Zwarte Piet. Het gaat ook niet om kinderen, die de kleur van Piet niets uit maakt. Het gaat om het behoud van de eigen Identiteit, waarvoor toevallig Piet een symbool geworden is. We hebben al genoeg ingeleverd, zelfs onze grootste steden. Ergens moet een lijn in het zand getrokken worden, en dat is bij Piet geweest.

du Roi Soleil | 27-11-17 | 21:04 | 8

Zwarte Piet nodig hebben om je identiteit aan op te hangen, is toch wel een beetje sneu. Net als eindeloos doormekkeren over het slavernij verleden trouwens. Allemaal Calimero gedrag.

JTKDM | 27-11-17 | 22:38
-weggejorist en opgerot-
Rest In Privacy | 27-11-17 | 23:11

@Argus51 | 27-11-17 | 23:11
GS hééft al door monde van een PowNed, invloed verkregen in medialand, daar hebben reageurders ten volle aan meegewerkt.
Wat is der mee gedaan?
Overname TMG, men opende dagelijks met een topic welke de televaag al had staan.
Het succes wat je beschrijft is al van jaren geleden, er zijn vele doorgestroomd naar betere baantjes, slechts een enkeling blijft in overtuiging, en niet voor de centen.

photto | 28-11-17 | 01:26
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl