achtergrond

Geenstijl

Bassiehof - Meindert Fennema heeft ongelijk

xxxMeindert Fennema pleitte afgelopen week in NRC Handelsblad om de immuniteit van Kamerleden maar helemaal af te schaffen en die van Geert Wilders in het bijzonder. Aanleiding is het Tweede Proces Wilders ook al speelt ongetwijfeld mee dat de herziene editie van De Tovenaarsleerling, de biografie van Fennema over Geert Wilders, deze week in de boekhandel ligt. NSB-Tweede Kamerlid Meinoud Rost van Tonningen, destijds de Lange Arm van Berlijn in de Tweede Kamer, sloeg in 1939 tijdens een onderbreking van de vergadering Henk Ruijter van de Roomsch-katholieke Staatspartij (RKSP) op de bek. De RKSP’er had hem even van tevoren (buiten de vergadering dus niet onschendbaar) een ‘landverrader’ genoemd. De Haagse rechtbank legde Ruijter hiervoor een geldboete van 25 gulden op.
Funfact Twee jaar eerder werd bij de Grondwetsherziening voorgesteld het mogelijk te maken om de onschendbaarheid van ‘revolutionaire volksvertegenwoordigers’ op te heffen en hen ‘uit gekozen lichamen te verwijderen’. De voorstellen daartoe, die zich met name richtten tegen de NSB en de CPN, haalden echter bij de tweede lezing geen tweederde meerderheid. U weet wel, de CPN waar Fennema later lid van werd. (Anekdote tussen haakjes) (Daarna zijn er ook nog weleens geweldsincidenten in de Tweede Kamer geweest. Allemaal bij de LPF. Een kersvers Kamerlid haalde uit naar een fotograaf, rondom een fractievergadering schijnt eens vuurwapen te zijn getrokken en niemand minder dan Joost Eerdmans is tegen de grond geslagen door iets uit een lager gremium van de inmiddels ter ziele gegane partij) Halbe en Tunahan snappen het spel wel Tijdens de Algemene Beschouwingen vorige maand beschuldigde VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra DENK-voorman Tunahan Kuzu ervan onderdeel te zijn van de Lange Arm van Ankara. Diezelfde avond herhaalde de liberaal zijn beschuldiging bij talkshow Pauw. Deze keer sloeg niemand elkander op de bek. Noch werd er aangifte gedaan. Logisch, beide partijen hebben meer baat bij de beschuldigingen dan ze buiten-parlement aan te vechten. Verruwing van de politiek? Ongetwijfeld. Maar de kiezer is niet dom. Wilders, Samsom en Spekman We hebben eerder in deze kolommen Het Tweede Proces Wilders toegejuicht. Met name omdat de rechter logischerwijze ook iets zal moeten zeggen over de uitspraken van Diederik Samsom en Hans Spekman over Marokkanen. Het zou mooi zijn als rechter en/of Openbaar Ministerie Geert Wilders hierna eens met rust laten. (Tenzij hij hypotheekfraude pleegt, spioneert of fraudeert, de Nationale Vergaderzaal is niet het Europees Parlement waar je overal mee weg moet kunnen komen, nietwaar?). En wel hierom. Vandaar een quote van Femke Halsema bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Januari 2011, toen ze nog wel fun was “Er dient ruimte te zijn voor de geaccepteerde opvattingen, maar ook en juist voor de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen. Nu het politieke debat niet meer alleen plaatsvindt in het parlement, maar ook – en soms gelijktijdig - op televisie en op internet, lijkt het mij tijd om na te denken over de regels van parlementaire onschendbaarheid. Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.” Wat ons weer brengt op Fennema Het voorstel van Fennema zal onvermijdelijk leiden tot een tsunami aan aangiften. Naast de PVV zullen met name SGP (Vrouwenrechten zijn stom), Partij voor de Dieren en wederom PVV (Hup Dierenrechten, boe koshere- en halalmaaltijden), en SP en D66 (Kritiek op het Koninklijk Huis) zullen het slachtoffer worden van deze Fennema Doctrine. Belangrijker: iedere partij, ongeacht of deze zich verzekerd weet van een meer- of minderheid in het parlement, zal zich niet meer vrijuit te durven uiten. Bang voor een rechtszaak. Een vrijplaats voor gedachten Terwijl er feitelijk geen verschil is tussen een Kamerlid dat wat zegt in de nationale vergaderzaal, een zaaltje in het land of op radio of TV. Een politicus is altijd on message. Laat de Nationale Vergaderzaal een vrijplaats zijn voor gedachten. En laat de bewoners zoals Halsema zei ‘overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren’. Hoef je niet bang voor te zijn; het is zeker dat aan het eind van de rit de kiezer beslist. Meindert Fennema heeft ongelijk.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.