achtergrond

Geenstijl

Hilfe! We worden vervangen. Hoewel..?

migratieduitsers.pngJe kan liegen met cijfers, maar cijfers zelf liegen niet. Het grafiekje hierboven bevat zorgelijke cijfers, en gezien de bron lijkt van liegen geen sprake: het staatje is afkomstig uit de slideshow (pdf) van een Duitse politicoloog met de minder Duitse naam Aladin El-Mafaalani. Is dat alvast duidelijk geadresseerd. Nu de inhoud. Wat vertelt het staatje? De tabel gaat over de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling in een aantal grote Duitse steden. In die steden is het aandeel van inwoners met een migratieachtergrond tussen de 30 tot wel 43%. Dat zijn voor grotere steden geen opvallende cijfers: in Nederland kent Rotterdam het hoogste percentage niet-westerse allochtonen (37,1%). Amsterdam volgt met 34,9%. Den Haag op drie met 34,4%. Al deze steden hebben sowieso al meer dan 50% allochtone inwoners, als je de westerse migranten meetelt. (Bron: Zorgatlas, cijfers uit 2013). Maar de bevolkingsgroei onder niet-westerse allochtonen gaat harder dan onder autochtonen. Hier cijfers voor Nederland uit 2013, daar een CBS-nieuwsbericht uit februari 2016 over dalende bevolkingskrimp door toenemende (niet-westerse) immigratie. In het Duitse staatje is dat te zien in de rechterkolom: kijk je naar het aantal 6-jarigen met een migratieachtergrond in de genoemde steden, dan stijgt hun aandeel ineens van 30-43% naar 55 tot wel 70%. Die groep groeit dus vele malen harder.
Waarom is dit een zorgelijk tabelletje? Zijn die cijfers 'zorgelijk' omdat we allemaal xenofobe racisten zijn? Nee, natuurlijk niet. We kijken sec naar de feiten hier. Die cijfers zijn zorgelijk omdat een getalsmatige toename van (niet-westerse) migranten doorgaans zorgt voor een toename in armoede, een toename in werkloosheid en een toename in criminaliteit. "Een oververtegenwoordiging in de negatieve statistieken", heet dat in Nederland altijd in enigszins verdekte bureaucratische bewoordingen. Minder meetbaar (doch niet geheel onmeetbaar), maar wel aanwijsbaar en voelbaar zijn de sociaal-culturele veranderingen: vervanging van autochtone middenstand door niet-westerse uitheemse varianten, een stijging van religieuze beleving en de naleving van religieuze regels en gebruiken, een groeiende regressieve houding ten aanzien van vrijheid en vrouwenrechten en afnemende tolerantie ten opzichte van homo's, joden en andersdenkenden, alsook dalend vertrouwen in, dan wel verzet tegen democratie, rechtsstaat en liberale waarden. Cijfers, grafieken en rapporten over de verschillen tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen worden al jarenlang door SCP en CBS geproduceerd en uitgegeven, en zijn daarmee voor iedereen na te lezen. In de Duitse slideshow staat overigens ook een zorgwekkende puntenwolk met de verhouding tussen armoede en allochtonen in Duitse steden: migrationundarmut.pngMaar worden we vervangen? Nee. Althans, het is maar hoe je het bekijkt. Puur cijfermatig kijken de grote Duitse steden tegen - letterlijk - groeiende problemen aan. Armoede, werkloosheid, misdaad liggen allemaal in de de verwachtingslijn der groeiprognoses, zeker nu er in zo'n korte tijd zo veel nieuwe en moeilijk te integreren migranten Duitsland binnen geschaft zijn. In Nederland zullen de verwachtingen niet veel beter zijn, ondanks de lagere migratiecijfers van de afgelopen jaren. (Door gezinshereniging zijn die aantallen wel wederom groeiende, zo stond vorig weekend in Trouw te lezen, en vrijdag in De Volkskrant) Als je echter op landelijke schaal kijkt, zal het met die vervanging niet zo'n vaart lopen: met name in de provincie, zowel in Dld als in NL, is de niet-westerse aanwas veel kleine dan in de steden. De steden ten spijt, zo hard gaat het dus niet met die 'vervanging'. En aan de ontwikkeling van de eerder gelinkte geboortecijfers (deze) is te zien dat ook niet-westerse allochtone vrouwen op steeds latere leeftijd (als in: eind twintig tot midden dertig) pas hun eerste kind krijgen. Dat duidt op integratie en verwesterde waarden: eerst opleiding afmaken, werk zoeken, partner vinden en dan pas een gezin stichten. Als die trend doorzet, zal het geboortecijfer onder niet-westerse vrouwen alleen maar verder dalen. Don't panic just yet. Waarom zijn die cijfer dan toch zorgelijk? Niet-westerse allochtonen zijn niet de enigen die zich profileren in de samenleving en ook niet de enigen die een kwaadschikse invloed op de maatschappij kunnen hebben. Hoe groter de (gevoelsmatige) druk op onze waarden, hoe sterker het verzet. Je ziet her en der al zwerende steenpuisten in de vorm van burgerwachten opduiken - gelukkig voornamelijk beperkt tot een facebookpagina en wat online scheldpartijen, maar het zijn wel bewijzen van gevoelsmatige frustratie die zich langzaam omzetten in fysieke actie. In het noorden des lands stond een honderdtal demonstranten onlangs al bij een azc op de stoep om "verhaal te halen" bij een heel kamp vol vluchtelingen vanwege het gedrag van enkele van hen (in dit geval een vermoeden van aanranding). Politiek (wan)beleid en slechte selectie aan de poort van Nederland proberen te keren door je tegen vluchtelingen in opvanglocaties kan nooit de bedoeling zijn in een democratie, en verdient derhalve keiharde afstraffing. Maar ook als de jaren zullen vorderen, en de niet-westerse (lees: cultureel-islamitische invloed) op dit land en dat van de oosterburen zal toenemen, zullen we nog niet zonder slag of stoot "overlopen" worden door religieuze en culturele regressie. Een land 'overnemen' doe je niet op straat, dat doe je door jezelf te institutionaliseren. DENK doet een poging, maar moeten we nou meteen bezorgd zijn over die clowns? Nope. Idem met de Islam Universiteit in Rotterdam, die als broedplaats voor anti-intellectualisme weinig maatschappelijke hemelbestormers af zal leveren. Diyanet, de Turkse lange arm in de polder, is wel een probleem met z'n "Religie staat boven politiek"-mentaliteit, maar ook dat blijft an sich beperkt tot moskeeën, praathuizen en een paar PvdA-afdelingen; veel eigen parochie maar nog niet diepgeworteld in Nederlandse instituten van beleid en bestuur - althans niet diep genoeg om de koers van het land te verleggen richting religieuze duisternis. De niet-westerse mars door de instituties is niet zomaar gelopen - althans niet geweldloos. Voor de wel gewelddadige pogingen die er zijn of kunnen gebeuren (aanslagen, dus) is er nog altijd het geweldsmonopolie van de overheid. Dat middel lijkt nu soms (of vaak) wellicht laks, of slaperig, of onoplettend, maar reken maar dat het zal ontwaken als er echt noodzaak voor is. Zo snel als een peloton ME'ers een Pegida-demo uiteen kan knuppelen, zo moeiteloos zal dat ook met niet-westerse subversieven gaan als het moment er om vraagt. Aanslagen kunnen de moraal beschadigen, maar je neemt er geen land mee over. En de Nederlandse middenklasse en hoger zit voornamelijk hoog, droog en desnoods in een gated community. Die hebben reserves, die hebben middelen en die hebben mogelijkheden - die redden zichzelf wel als het echt ongezellig mocht worden in Nederland. Dorre grassroots vergroten de kans op hooibroei Het risico op 'vervanging' is dus echt niet zo heel groot of relevant. Prettiger zal het echter niet worden, in een West-Europa waar de tegenstellingen harder groeien dan de integratie (of de politieke oplossingen) kunnen bijbenen. En in de autochtone bevolkingslagen die aan de onderkant bungelen, is de frustratie over niet alleen de degeneratie van de eigen cultuur (Zwarte Piet!), maar ook het gevoelsmatige tot feitelijk aantoonbare verschil in behandeling van niet-westerse (nieuwe) buurtgenoten voelbaar: jij een lage banenkans of een hoog ontslagrisico met laag inkomen en altijd parate ME bij de voetbal op zondag, zij voorrang op een sociale huurwoning, niemand die ze uit een uitkering probeert te motiveren en een supersofte aanpak van de dealers, straathangers & tuigvloggers onder hun jeugdigen. Het botst, het wringt en het broeit - en voor je het weet staat er dus een "burgerwacht" op de stoep van een azc. Vanuit welke hoek je het ook bekijkt, dat is uitermate zorgwekkend - hoe hard Rutte ook roept dat hij "hartstikke trots" is op hoe Nederland er nu voor staat. We zullen niet zonder slag of stoot overlopen worden. Maar slagen en stoten, die gaan we waarschijnlijk nog wel beleven. In alsook vanuit alle hoeken van de samenleving.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.