achtergrond

Geenstijl

Kloosried. VVD spint zich suf over pensioenverdrag

ohjeedaargaatweereenbeloftevandevvd.png Ghe, wat een sukkels bij de VVD. We waren een paar dagen stil over de pensioenen, maar vandaag geven ze ons zélf een aanleiding voor een nieuw topic. Want er wordt een potje pensioenpoep gepraat door de eurofiele fopliberalen. Even ontleden hoorrr. Bron: VVD website. Waar ze de comments uitgezet hebben, omdat ze zelf ook wel zullen weten dat ze weer door hun neusgaten staan te liegen. Korte kloosried omdat het moet: Vraag: Worden de Nederlandse pensioenen overgedragen aan Brussel? VVD:: Nee, dat is absoluut niet het geval. Door de wijziging van de Europese pensioenregels wordt geen geld of macht overgedragen aan Brussel. Integendeel zelfs. Uw pensioen blijft uw pensioen. Uw pensioen wordt met deze regels wel beter beschermd. GS: Niemand zegt dat de pensioenen ‘worden overgedragen aan Brussel’. Dat is een populistisch kreetje dat door de VVD zelf verzonnen is, om er vervolgens een “antwoord” aan op te hangen. Flauw PR-truukje, trappen we niet in. Of het pensioen ‘beter beschermd wordt’, zoals de slotzin zonder enige toelichting suggereert, daar komen we hieronder op terug. Feit is in ieder geval wel dat er veel meer Brusselse regels gaan gelden voor uw pensioen. Honderd pagina’s, maar liefst. Vraag: Wat houdt de herziening van de richtlijn nu precies in? VVD:: De veranderde regels maken het voor pensioenfondsen lastiger om uw pensioen naar het buitenland te verhuizen. Een bedrijf kan nu al besluiten het pensioen onder te brengen in een ander land, maar door de herziening van de richtlijn moet een meerderheid van de deelnemers en de gepensioneerden hier toestemming voor geven. Vervolgens moet de toezichthouder deze verhuizing goedkeuren. Voor u betekent dit, dat De Nederlandsche Bank als toezichthouder in Nederland een verhuizing naar het buitenland kan verbieden als uw pensioen onvoldoende is beschermd. Of als het pensioen van de ‘achterblijvers’ gevaar loopt. GS: Of die verhuizing kan worden geblokkeerd, valt nog zeer te bezien. Op dit moment mag DNB onder artikel 83 van de Nederlandse pensioenwet zelf bepalen of een pensioenfonds mag verhuizen. Zij mag zelf bepalen waarom het geblokkeerd mag worden, of niet. Omdat er geen EU regels voor zijn, kan de Nederlandse wetgever zelf de wetten maken. Die zijn behoorlijk streng en met reden: pensioenen verdienen bescherming. Onder de nieuwe IORP-II-regels mag DNB een verhuis nog om maar drie redenen weigeren. Maar DNB mag nu niet meer weigeren met als argument dat het toezicht in het buitenland niet deugt. Dat veto staat er niet in. En dat zou wel een belangrijke weigergrond moeten zijn. Je wil immers niet dat je pensioen onder slecht toezicht komt te staan, met alle mogelijke gevolgen van dien. Als het besluit tot verhuizen of niet verhuizen aangevochten moet worden, moet je je straks “in een aantal gevallen“ bij de buitenlandse rechter melden, schreef stas Klijnsma aan de Kamer. Dat is een veel hogere drempel dan een verhuisveto door DNB. In de nieuwe EU-regels moet een meerderheid (van de deelnemers) instemmen met een verhuis van hun pensioenfonds naar het buitenland. Dat klinkt veilig, maar het is een afzwakking: op dit moment wordt je pensioen niet overgedragen als je zelf bezwaar gemaakt hebt (artikel 83, lid 2 van de Pensioenwet). Je stond dus als pensioenspaarder in de oude regels individueel sterker dan in de nieuwe.
Vraag: Maar waarom bestaat er überhaupt een Europese richtlijn voor onze Nederlandse pensioenen? VVD:: Dat heeft te maken met de Europese interne markt, die zorgt voor vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de Europese Unie. Pensioenfondsen kunnen nu al besluiten om te verhuizen naar het buiteland (sic). Het is belangrijk dat er Europese regels zijn voor eventuele grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen. Door de herziening van de richtlijn heeft De Nederlandsche Bank meer bevoegdheden gekregen en kan dus een verhuizing verbieden als het pensioen onvoldoende beschermd is. Met alle andere landen is nu afgesproken dat de nationale toezichthouder toezicht houdt. Dat geldt voor elk Europees land. De VVD heeft ingestemd met deze richtlijn, omdat onze pensioenen nu beter beschermd zijn. GS: vrij verkeer geldt niet voor sociale zekerheid. daar is niet voor niets veel discussie over. Pensioenen vallen in Nederland onder sociale zekerheid, niet onder verzekeringsproducten, waarvoor de markt geldt. Bovendien: Welke markt, VVD? Je mag niet eens je eigen pensioenfonds kiezen. De markt is er dus niet voor de spaarder, maar voor de pensioenfondsen zelf. Een lobbymarkt voor sociale zekerheid, zoals de hele interne markt van de EU een lobbymarkt voor multinationals is. En in dit geval kunnen pensioenfondsen dus verhuizen naar het buitenland, bijvoorbeeld naar een land waar minder (of helemaal geen) toezichthouder is voor pensioenen. Risico! Kortom. De VVD geeft geen antwoord op haar eigen vraag waar er überhaupt een EU-richtlijn moet zijn voor NL pensioenen. Ze komt niet verder dan “het is belangrijk.” En dat valt zeer te betwijfelen, in een EU waarbinnen 60% van alle pensioengelden die onder IORP-II vallen, Nederlands zijn. Het antwoord op de vraag waarom we überhaupt een EU-richtlijn willen, hebben we zelf allang gegeven. En het antwoord luidt: Dat willen we helemaal niet. Vraag: Klopt het dat Duitsland niet meedoet? VVD:: Dit klopt niet. De Duitse werkgeverspensioenen vallen, net zoals de Nederlandse werkgeverspensioenen, ook onder de richtlijn. Er is geen aparte uitzondering voor Duitsland. GS: Duitsland is niet in zijn geheel uitgezonderd, dat klopt. Een stukje van Duitsland valt er wel onder. Maar grote stukken zoals de zogenaamde unterstutzungskassen en de boekreserve-systemen vallen expliciet niet onder de richtlijn. Dat is tezamen het grootste deel van het toch al kleine Duitse stelsel van pensioenregelingen. Het Nederlandse aandeel van 60% is niet voor niets zo groot in het totaalplaatje van de EU. Vraag: Is er overhaast een besluit genomen? VVD:: Nee. De onderhandelingen over deze richtlijn lopen al vanaf eind 2013. In de tussenliggende tijd heeft de Tweede Kamer verschillende keren gesproken over dit onderwerp met staatssecretaris Klijnsma. Een groot deel van het akkoord was dan ook al bekend. Het was belangrijk dat nu, onder Nederlands voorzitterschap, een besluit werd genomen. Als dat niet gebeurd zou zijn was de kans op nieuwe onderhandelingen groot. Slowakije zou deze onderhandelingen als nieuwe voorzitter van de Europese Unie over moeten nemen. De kans dat deze onderhandelingen minder goed zouden uitpakken was te groot. Daarom heeft de Kamer in de afrondende fase snel een besluit moeten nemen over het uiteindelijke resultaat. GS: In Brussel is er lang en veel gesproken. Al enkele jaren. Dat klopt helemaal. Maar die onderhandelingen vonden, zoals we al zo vaak hebben geschreven, plaats achter gesloten deuren. Zelfs de rapporteurs (CDA’er Omtzigt en PvdA’er Vermeij) kregen als updates alleen ‘technische briefings’, waarin werd verteld óver de onderhandelingen, maar niet wat er ín het verdrag kwam te staan. Vermeij beweert dat ze daar genoeg aan had. Omtzigt zegt het tegendeel. En Klijnsma stuurde maar één keer de hele tekst van IORP-II en dat waren de 100 pagina’s die 1 avond voor de stemming over de richtlijn aan de Kamer werden gestuurd. Binnen een etmaal was de richtlijn aangenomen door VVD, PvdA, D66 en GroenLinks, die áchteraf willen weten van de staatssecretaris wat het effect van de richtlijn op de Nederlandse pensioenwet zal zijn. Wat. The. Fuck. De Kamer had overigens de afspraak volledig geïnformeerd te worden voordat er een besluit genomen zou worden. Daarover was een aparte Kamervergadering geweest en daarover had de voorzitter een brief aan Klijnsma gestuurd. Die volledige informatie is nooit gekomen. En de Kamerleden die over de richtlijn gestemd hebben, konden of wilden een simpele ja- of nee-vraag van GS of ze het verdrag in zijn geheel gelezen hadden, niet beantwoorden. We’ll take that as a “no”. Het weerhield ze er niet van om er vóór te stemmen. Omdat, de VVD geeft het hierboven zelf al aan, het zo vreselijk belangrijk was dat de richtlijn met stoom en kokend water onder Nederlands voorzitterschap zou worden aangenomen. Belangrijk voor wie? Voor Mark Rutte en z’n vriendjes, die zo graag wilden pronken met een prachtige termijn als EU-voorzitter. De kater komt later - en niet voor de premier maar voor de kiezer. Let maar op. Dus ja - er is wél een overhaast besluit genomen. Naschrift: Ondertussen, in Brussel, stemde het CDA (van Pieter Omtzigt) VOOR de IORP-II pensioenrichtlijn waar Pieter Omtzigt tegen is. VVD-spinhoerrr Kees Berghuis (ex-RTL Nieuws) was er als de kippen bij om daar populismepuntjes op te pakken. En inderdaad, het CDA is óók een door en door verrotte regentenpartij. Maar dat de zelfdienende sokpoppen van het Europarlement altijd voor meer, meer, meer macht voor zichzelf stemmen, mag natuurlijk ook geen verrassing heten.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.