achtergrond

Geenstijl

Overheid stuurt standaard reply op GeenPeil-post

mp-rutte.jpg Maandag riepen we iedere GeenPeiler (en overige democraten) op om MinPres Mark de moeder te mailen. Even vragen hoe hij in gesprek denkt te gaan met - met name - de mensen die NEEN gezegd hebben op 6 april, want vooralsnog konkelefoest ons lokale knipmes van Brussel alleen in de achterkamertjes van hun eigen eurofiele gelijk over Wat Te Doen met de Nederlandse oprisping van een doodgewaande democratie. Welnu, het standaardantwoord is geformuleerd. Iedereen die het contactformulier heeft ingevuld, krijgt een standaard antwoord en dat lult luidt als volgt: Geachte [Naam Kiezer], Dank voor uw mailbericht. U roept hierin het kabinet op om snel duidelijkheid te geven over de wijze waarop het rekening houdt met het feit dat u ‘tegen’ hebt gestemd. Een meerderheid van de opgekomen kiezers heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in het EU-associatieakkoord met Oekraïne. Het kabinet heeft daarom meteen na het referendum aangegeven dat het verdrag, gegeven de uitslag, nu niet zonder meer kan worden geratificeerd. Het kabinet zet zich in voor het vinden van een oplossing die tegemoet komt aan de uitslag van het referendum en de tijdens het debat in aanloop naar het referendum naar voren gekomen zorgen. Dit proces vraagt om een zorgvuldige, stapsgewijze aanpak, waar de nodige tijd mee gepaard gaat. Het gaat hier om een complexe kwestie, waarbij ook 27 andere EU lidstaten en Oekraïne bij zijn betrokken. Mocht het niet lukken om een oplossing te vinden die tegemoet komt aan de uitslag van het referendum, dan zal het kabinet met een voorstel komen om het verdrag niet te ratificeren. Meer informatie over de stand van zaken met betrekking tot het referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne is terug te vinden via [weblink]. Met vriendelijke groet, Informatie Rijksoverheid Lekker anoniem een antwoord vol dingen die we al wisten d'r in, plus het loze/leugenachtige sussertje dat het kabinet misschien wel met een voorstel komt om het verdrag te shredderen (lol dat gelooft echt helemaal niemand). Bedankt, Informatie Rijksoverheid, voor deze nietszeggende dialoog met de kiezer!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.