achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Man schrijft brief aan @MinPres Mark Rutte

Geachte redactie. Onderstaande tekst gaat vandaag per post naar onze premier. U mag de tekst van mij integraal plaatsen, zonder NAW gegevens. Helaas zou dat mijn bedrijf kunnen schaden. Met vriendelijke groet, [-edit:] Ministerie van Algemene Zaken t.a.v. de heer M. Rutte Postbus 20001 2500 EA Den Haag Afz. [-edit:] [-edit:] [-edit:] 13 juni 2016 Betreft: motivatie referendum Oekraïne Weledelgestrenge heer Rutte, Vandaag zag ik in het NOS journaal een stukje van uw toespraak voor de Eurogroep en wat ik zag vond ik schokkend. Ik gebruik de fatsoenlijke aanhef voor uw functie, maar uw uitspraken waren een premier onwaardig. Dat u een hekel heeft aan referenda, dat mag zo zijn, net als iedere Nederlander dient u zich gewoon aan de wet te houden. Ik heb ook een hekel aan een exacte tijd waarop ik bij mijn auto terug moet zijn na afloop van de parkeertijd, dat ontslaat MIJ er niet van dat ik me daar toch gewoon aan moet houden. Klopt de referendumwet? Van geen kant!! Klopt de parkeerwet die er vanuit gaat dat ieders horloge de atoomtijd uit Frankfurt volgt? Van geen kant!! Toch zijn het gewoon wetten waar geen ontkomen aan is. Ook niet als je premier van alle Nederlanders bent. Dan nu inhoudelijk. Ik heb de gehele verdragstekst gelezen. Als een van de weinigen (denk ik). Dhr. Pechtold stond zich er zelfs op voor dat hij dat NIET gedaan had. Op zich helemaal geen slecht verdrag. Toch stemde ik tegen. Niet om een of ander detail, of dat het wat geld kost, of welke inhoudelijke reden dan ook. Ik stemde tegen omdat het geopolitiek spelen met vuur is wat hier gebeurt. U (lees: onze politiek verantwoordelijken) lijkt horende doof en ziende blind. Ik was met stomheid geslagen toen ik Van Baalen (VVD) en Verhofstadt op het plein in Kiev de meute zag opstoken, zo mogelijk nog meer bij uw uitspraken vandaag in het journaal. Objectief kunnen we vaststellen dat het kabinet onder uw leiding een slecht kabinet is. Wellicht het slechtste sinds WOII. De opsomming van gebroken kiezersbeloften zal ik hier achterwege laten, ik wil niet meer dan 1 postzegel aan deze brief besteden. Vaak voel ik me als idioot behandeld door dit kabinet. Dat is bijna erger dan inleveren vanwege de WUL (dank u, VVD). Dat u de eigen betrouwbaarheid en die van de VVD ondergraaft is uw goed recht, maar wel erg. Dat u de geloofwaardigheid van de politiek ondergraaft is al erger. Dat u het land kapot maakt met monsterlijke windmolens langs het IJsselmeer vind ik onvergeeflijk. Had maar een extra heffing ingevoerd, die hadden we kunnen afschaffen bij een volgend kabinet, deze monsters staan er 25 jaar en leveren een marginale, if any, bijdrage aan het verlagen van de CO2 uitstoot. Maar wat de kroon spant is dat u zich, als voorbeeld voor de kiezers, niet aan de wet houdt. 6 april referendum, 7 april definitieve uitslag, 8 april persconferentie met uitslag accepteren of verwerpen. In mijn beleving had u zelfs meer respect afgedwongen met het snel verwerpen van de uitslag dan met deze erbarmelijke vertoning van wegduiken en rookgordijnen opwerpen. Maar misschien heeft u als politicus juist belang bij de veelbesproken kloof tussen kiezer en gekozene. Hoe meer kiezers met de rug naar de politiek gaan staan, hoe meer u (en de uwen) de handen vrij hebben om te doen wat u wilt (let op: niet goeddunkt, WILT). Uw vertoning voor de EU groep was beschamend. Voor uzelf, voor mij en voor Nederland. Kom uit uw ivoren torentje en begeef u eens onder de (inmiddels welingelichte) kiezers. Besef dat er internet is en dat niets meer verborgen blijft. Stel de kiezer en dit land eens centraal en besef dat een kabinetscrisis beter is dan een wet aannemen waar u zich zelf niet eens aan wenst te houden! Dit moest ik even kwijt, het rolde in 20 minuten van mijn toetsenbord. Met vriendelijke groet, [-edit: naw bij redactie bekend]

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.