achtergrond

Geenstijl

Altijd geinig. Mailen met BuZa over GeenPeil

fuckdevoter.pngAfgelopen woensdag werden diverse organisatoren van het GeenPeil-referendum telefonisch benaderd om in Haagse achterkamertjes te komen praten over aanpassingen aan het associatieverdrag met Oekraïne. Daar hebben wij vriendelijk doch stellig voor bedankt. De afspraak kwam ook nog per mail binnen - 23 juni om 16u30 - dus we hebben voor de zekerheid nog even geantwoord. Bij dezen, in het kader van deugdelijk bestuur, transparantie en prudente omgang met de uitslag van het referendum, de tekst van ons antwoord: van: Van Rossem aan: Matthijs van der Plas/BuZa cc: MinBuZa datum: 10 juni 2016 13:50 Geachte heer Van der Plas, In het onwaarschijnlijke geval dat ons wederbericht u ontgaan is, bij dezen onder deze mail integraal gekopieerd vanaf GeenStijl.nl. Dit in reactie op uw herhaalde uitnodiging om te komen praten over politieke zaken waar wij geen electoraal mandaat voor hebben noch enige noodzaak in zien, en waarbij wij u, de minister en de regering - wederom - willen wijzen op het simpele gegeven dat de keus om te uitslag van het raadgevende referendum te honoreren danwel te negeren uitsluitend bij het kabinet Rutte II ligt, niet ende nooit bij de initiatiefnemers van het GeenPeil-referendum. Er is bovendien geen enkele reden om te overleggen over aanpassingen aan het verdrag, of over tussenoplossingen, aangezien deze opties simpelweg niet bestaan. Er is gestemd over de wet tot goedkeuring van het verdrag, niet over het verdrag zelf. De kiezer wees op 6 april jl. deze wet tot goedkeuring met een stellige 61 procent van de hand. Ofwel u en de uwen accepteren de democratisch tot stand gekomen keuze van de burger (namelijk: 'intrekken die ratificatiewet, en wel zo spoedig mogelijk'), ofwel de minister-president toont eindelijk eens ballen, richt zich tot een camera, en spreekt de kiezer toe met de woorden: "Sorry, maar we gaan u en uw wens glashard negeren. Moet van Brussel, want nationale democratie in de EU bestaat niet meer" - of woorden van gelijkende strekking. Meer smaken zijn er ons inziens niet. We wensen u veel succes met uw keuze - en de mogelijke electorale gevolgen daarvan. Met vriendelijke groeten alsook prettig weekend, Bart Nijman (Referendum-organisator zonder politiek mandaat) P.S. De keus om die afspraak op 23 juni voor te stellen, op de dag van het belangrijke Brexit-referendum dat zogenaamd de behandeling van de uitkomst van het Nederlandse referendum in de weg staat, is dat een ironisch toeval, of is dat het gevoel voor humor van BuZa? Just curious. De vriendelijke reactie kwam nog dezelfde middag, nota bene om 4 minuten óver 5. De P.S. blijft helaas onbeantwoord: Geachte heer Nijman, Dank voor Uw email. Uw wederbericht was mij zeker niet ontgaan: het is van vele kanten tot mij gekomen. Ik had de heer Roos toegezegd de uitnodiging per email te bevestigen. Ik heb die toezegging gestand willen doen. Uw standpunt is echter volstrekt helder. Vriendelijke groeten en prettig weekeinde, Thijs van der Plas
En hier voor de volledigheid ook nog de reactie van Thierry Baudet/Forum voor Democratie op de uitnodiging: From: Thierry Baudet To: "Plas, matthijs-vander" Date: Fri, 10 Jun 2016 16:44:14 Subject: Re: uitnodiging voor een gesprek met minister Koender Geachte heer Van der Plas, Wij gaan niet in op de uitnodiging van Minister Koenders voor een gesprek over de uitslag van het referendum van 6 april j.l. Samen met onze partners van GeenStijl menen wij dat er niets te bespreken valt. De uitslag van het referendum was geldig en duidelijk. Ruim 61% van de kiezers stemde tegen de Wet tot Goedkeuring van het Associatieverdrag met Oekraïne. Artikel 11 van de Wet raadgevend referendum bepaalt dat de politiek de uitslag van het referendum nu ófwel moet volgen en de goedkeuringswet moet intrekken; óf dat zij de uitslag van het referendum expliciet naast zich neer moet leggen om de goedkeuringswet alsnog aan te kunnen nemen. De regering dient daartoe volgens genoemde bepaling zo spoedig mogelijk een voorstel van wet in te dienen. Meer smaken zijn er niet. Luisteren naar de bevolking of niét luisteren naar de bevolking. Geruime tijd na de uitslag van het referendum een gesprek aangaan met diverse partijen om hun inzichten te vernemen is een optie die de wet niet biedt. Wij zijn geschokt over de ondemocratische, en zelfs onrechtstatelijke opstelling van de regering. Om de Nederlandse Staat te dwingen zich aan de wet te houden, is Forum voor Democratie een rechtszaak gestart tegen de staat (tegen Premier Rutte en tegen Minister Koenders). Wij hebben geen andere boodschap voor hen dan dat zij zich aan de wet moeten houden; hun eigen visie daarop vernemen wij t.z.t. graag ten overstaan van de rechter. Thierry Baudet Voorzitter Forum voor Democratie

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.