achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Timmerfrans geeft toe: 'Turkijedeal is totale troep'

jesuisdobberneger534.JPG Hee een EU persbericht over de Turkijedeal. Dit weekend riepen de Turken luidkeels dat de deal van tafel is als de visumvrije regeling voor alle Turken niet uiterlijk in juni geregeld is. Vandaag schrijft Timmerfrans juist het tegenovergestelde: het gaat allemaal swimmingly met de deal. Maar is dat wel zo? Nee. Dat is niet zo. Hieronder een kloosried van een absurdistisch persbericht over een onwerkbare fopdeal die elke grondslag in de realiteit ontbeert (maar wel de Europese buitengrenzen nóg verder open zet - voor 80 miljoen Turken). EU: Uit een verslag dat de Commissie vandaag bekend heeft gemaakt, blijkt dat goede vooruitgang wordt geboekt bij de uitvoering van de verklaring van de EU en Turkije. GS: Dat is raar. Uit dit persbericht zal namelijk blijken dat dit helemaal niet het geval is. EU: De nieuwe aanpak begint resultaten op te leveren. Het aantal mensen dat illegaal de Egeïsche Zee oversteekt van Turkije naar Griekenland, is sterk gedaald. GS: Dat klopt. Dat komt omdat ze nu allemaal via Italië beginnen binnen te stromen. Neemt niet weg dat er in de eerste vier maanden van dit jaar al meer dan 150.000 arriveerden in Griekenland. EU: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie: "Onze samenwerking met Turkije levert een eerste resultaat op: mensen worden zich er stilaan van bewust dat het geen goed idee is om een beroep te doen op smokkelaars. GS: Niet waar. De smokkelboten blijven komen. Ze kiezen nu slechts andere routes en varen (of verzuipen) vaker vanuit Egypte en Libië richting Italië (waarmee bovendien de kans is toegenomen dat er juist vanuit die landen méér IS-strijders, terroristen of anderszins kwaadaardige islamisten op die bootjes meereizen). EU: De voorbije drie weken is het aantal irreguliere aankomsten sterk gedaald. We moeten nu zorgen voor een legale hervestiging van mensen die bescherming nodig hebben. Hoewel we goed zijn gestart, moet de Commissie zich blijven inzetten voor de volledige en tijdige uitvoering van alle onderdelen van de verklaring EU-Turkije, zoals de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije, de visumliberalisering en de naleving van Europese en internationale wetten.” GS: De Turken moeten kennelijk nog beginnen met het opvangen van Syrische vluchtelingen in Turkije, en hoewel de Turken volgens Amnesty deze vluchtelingen nog steeds tegen de afspraken in terug stuurt naar Syrië, moet de visumregeling voor de Turken wel alvast doorgezet worden. Dit is nou precies waarom dit zo’n baggerdeal is: de EU gaat zich aan haar eigen beloften houden, in de hoop dat Turkije het dan ook doet. Terwijl de Turken zich steeds nieuwe eisen op tafel leggen, terwijl ze aan hun kant (nog) niet uitvoeren wat er is afgesproken - en er geen enkele garantie is dat ze dat ooit gaan doen.
EU: Uit het verslag blijkt dat de Griekse en Turkse autoriteiten, de Commissie, de lidstaten en de agentschappen van de EU sinds 18 maart goed hebben samengewerkt om vooruitgang te boeken bij de uitvoering van de verklaring. GS: Nou, wat hebben ze allemaal gedaan dan, behalve oeverloos overleggen en stukken papier met beloftevolle woorden over en weer faxen? EU: Op 4 april werden de eerste irreguliere migranten naar Turkije teruggebracht. Van de irreguliere migranten die na 20 maart via Turkije in Griekenland waren aangekomen, zijn er tot nu toe in het kader van de verklaring 325 naar Turkije teruggebracht. GS: 325? DRIE HONDERD VIJF EN TWINTIG!? Er sloeg dit weekend een boot om op de Middellandse Zee en daar alleen al zaten er al zeker 400 op. En als het een maand kost om 325 mensen terug te sturen, wat dóen ze dan met die mensen? Arriveren, opvangen, registreren, doopceel lichten, lijntjes nalopen, statusrecht beoordelen, afwijzen, inpakken, opladen en onder Frontexbegeleiding terugsturen: dat trage en voornamelijk bureaucratische proces kost ongetwijfeld tienduizenden euro’s per migrant. En alles wat het oplevert is 1 zelfvoldaan juichzinnetje in een persbericht dat van A tot Z geschreven is om een falende deal te verpakken als een winnende strategie, omdat de EU denkt dat Europeanen dom, gek & blind zijn. Wat. Een. Farce. legestrandeninturkije.png(Bron pica: deze pdf) EU: Op de Griekse eilanden zijn 318 begeleidingsofficieren en 21 overname-experts van Frontex aan het werk om de terugkeer te ondersteunen. Er zijn ook 25 Turkse verbindingsofficieren ingezet in kritieke gebieden in Griekenland en vijf Griekse verbindingsofficieren in de aankomstplaatsen in Turkije. GS: Laat die woorden eens op je inwerken. “Begeleidingsofficieren”. “Overname-experts”. “Verbindingsofficieren”. Allemaal mannetjes met clipboards die turven hoeveel dobberdrommels er aan Turkse zijde instappen en aan Griekse zijde uitstappen, om ze vervolgens, ingepakt in onderkoelingsfolie, door te verwijzen naar het verwerkingsloket alwaar de formulierenvrouwtjes klaar staan met grote EU-stempels om hun aanwezigheid te accorderen danwel af te wijzen. Waarop ze in het tweede geval weer via de begeleidingsofficier in handen van de overname-expert komen, die ze begeleid naar het retourveer waar de verbindingsofficier een seintje geeft aan de Frontexkapitein om terug naar Turkije te varen. En in totaal zijn dat dan minder dan 400 mensen. Nogmaals: er verzopen meer vluchtelingen in 1 weekend dan er EU-poppetjes aan beide zijden van het water hun potlood staan te likken. EU: De eerste hervestigingen vanuit Turkije op basis van de verklaring vonden plaats op 4 en 5 april. Tot nu toe zijn volgens de 1:1-regeling 103 Syrische vluchtelingen in de EU hervestigd. De operationele standaardprocedures voor hervestiging zijn opgesteld in nauwe samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) en Turkije, en moeten nu worden afgewerkt. GS: Alle EU-acronymen zijn in actie gekomen en het GANSCHE Europese bureaucratisch radarwerk is in malende gang gezet om HONDERD EN DRIE Syriërs te herplaatsen. Dat zijn dus nu de allerduurste asielzoekers allertijden, of wat? Mogen we in stuksprijzen denken, of is dat niet netjes? Mogen we in dat geval in aantal EU ambtenaren per gehervestigde Syriër rekenen, en is dat een getal van 2 cijfers, of gaat het stiekem toch meer richting de 3? EU: Griekenland heeft versnelde procedures ingevoerd voor alle stadia van een asielaanvraag, van het eerste gesprek tot het indienen van beroep. Op de eilanden zijn Griekse functionarissen en politieagenten aan het werk volgens de voorschriften van de richtlijn asielprocedures. EASO heeft 60 asielambtenaren en 67 tolken naar de Griekse eilanden gestuurd om de verwerking van asielaanvragen te ondersteunen. GS: De EU heeft overal mannetjes. In Griekenland dan. In Italië, waar de bulk van de bootjes nu naar afbuigt, is vooralsnog geen enkele tolk, asielambtenaar of overname-expert gesignaleerd… EU: Op 4 mei maakt de Commissie haar derde voortgangsverslag over visumliberalisering in Turkije bekend, en als het land de nodige maatregelen neemt om aan de resterende criteria te voldoen, zal bij het verslag een wetsvoorstel worden gevoegd om Turkije op de lijst van visumvrije landen te plaatsen. GS: Laat ons raden: Juncker zei gisteren dat de visumcriteria niet zullen worden versoepeld, dus de visumcriteria zullen hier wat worden versoepeld en daar wat worden opgerekt, en dan blijken de Turken zo ongeveer precies eind juni aan de eisen te voldoen, waarop er een verklaring komt dat de regeling per 1 augustus in zal gaan. EU: In Turkije worden versneld plannen gemaakt en projecten voorbereid in het kader van de faciliteit voor vluchtelingen. Behalve de 1 miljard € uit de EU-begroting hebben 16 lidstaten hun bijdragecertificaten ingediend, goed voor 1,61 miljard € van de beloofde 2 miljard € voor de periode 2016-2017. Op 4 maart zijn de eerste contracten in het kader van de faciliteit ondertekend, goed voor 77 miljoen €. De eerste betalingen zijn verricht op 18 maart. GS: Daaaag, goeie geldje, daaaag. Dat Ome Erdo er maar mooie presidentiële paleizen grote zakken proviand voor ISIS hardwerkende Koerdenverdelgers sjieke geitenstallen humane vluchtelingenkampen van zal bouwen. EU: Na deze goede start moet het tempo in de volgende fasen worden opgevoerd. De Commissie zal zich ten volle blijven inzetten bij de uitvoering van alle onderdelen van de verklaring. De lidstaten moeten hun steun aan Griekenland opvoeren. Er is vooral bijzondere aandacht nodig voor kinderen en kwetsbare groepen. Er moeten meer financiële middelen en opvangplaatsen ter beschikking worden gesteld voor hervestigingen, herplaatsingen en steun aan de EU-agentschappen. Lidstaten die nog geen bijdragecertificaat voor de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije hebben ingediend, moeten dat nu snel doen. GS: Check die slotzin! Er zijn dus landen die nog niet hebben afgetikt voor deze hemeltergende hoaxdeal. Bijna de helft van de lidstaten, om precies te zijn: 12 landen moeten nog lappen. Nettobetaler Nederland staat *niet* op dat lijstje natuurlijk, want het Turkijeplan komt immers gedeeltelijk uit de koker van onze MinPres, dus "wij" zullen wel weer als eerste hebben ingelegd. EU: Ook Turkije moet zich blijven inspannen om, onder meer via de faciliteit, steun te verlenen aan diegenen die internationale bescherming het hardst nodig hebben. Turkije moet ook de nodige maatregelen nemen om eind april te voldoen aan de resterende criteria voor visumliberalisering, zodat de visumverplichting voor Turkse onderdanen uiterlijk eind juni kan worden opgeheven. GS: Oh. 1 augustus was nog te pessimistisch. Uiterlijk vanaf eind juni komen de Turken zomervakantie vieren in Europastan. Maar Junkcer zei gisteren nog... Mja laat ook maar, we hoeven niet nog meer leugens te horen. Onze slotvraag op deze persco is derhalve: Hoeveel Turken zullen er permanent blijven plakken om voor altijd in de verzorgingsstaten van de EU te overwinteren? Misschien kan meneer Timmerfrans zijn antwoord onderbouwen in aantallen bij te bouwen moskeeën...

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.