achtergrond

Geenstijl

Brief. Spekman SCHOFFEERT authentiek PvdA-lid

spekmanklootzakman.2jpg.jpgHans Spekman. Het gehele kader van PvdA-bonzen is natuurlijk allang vergeten waarom ze die ramp van een vent ooit partijvoorzitter hebben gemaakt. Maar als iemand dan toch zo vervelend is het te vragen, bevat het antwoord altijd het woord 'authentiek'. En hij is een keertje geen drs., wat de voeling met het voetvolk natuurlijk vergroot. Tenminste, dat zou je denken. Maar in het brein van Spekman is inmiddels een perfect storm ontstaan. Zijn volkse authenticiteit is versmolten geraakt met de hautaine volksminachting van Cohen et al., en dan krijg je dus deze vreemdsoortige ongein. Regenteske peasent-haat, in uw gezicht gespuugd door de opper-peasant. Gehele klootzakkenbrief, uitgeprint en al, dus echt [=disclaimer]. Er zitten nog net geen geel uitgeslagen opgedroogde kwijlvlekken op. Dat voorrecht was vast voorbehouden aan z'n trui du jour. Het bepaald gevatte antwoord van het tot in de vaten gekrenkte PvdA-lid luidde als volgt: "Ik vind het zó onbeleefd. Ik zeg netjes 'u' en 'heer' en hij spreekt me aan bij mijn voornaam en zegt 'je' terwijl hij mij helemaal niet kent. Bovendien heb ik het helemaal niet over de 'Referendumwet' maar over het feit dat ze tégen stemden om Geenpeil meer geld te geven. Afgezien daarvan: het heet geen 'Referendumwet' maar 'Wet raadgevend referendum'. Maar vooral die laatste zin laat zien hoe ze over de gewone burger denken. Nou, succes maar weer met het Geenpeil-referendum! :)" Oorspronkelijke brief, inclusief af en toe woorden in HOOFDLETTERS, waardoor Spekman full retard ging, na de breek.
"Geachte heer, mevrouw, U en uw partij hebben TEGEN het amendement voor het toekennen van 42 miljoen euro voor het referendum door het volk (GeenPeil-referendum) gestemd. Daarvóór al verklaarde diverse politici dat het referendum niets mag kosten, dat ze erop neerkijken en dat ze niet gediend zijn van 'democratische knutselwerkjes´ (VVD-kamerlid Van 't Wout). Voorts werd iedere burger die wil stemmen in dit referendum door VVD-kamerleden in de Telegraaf uitgemaakt voor 'Poetinvriendje'. En daarna loog Laura Huisman namens de VVD; zogenaamd zou de VVD alles in het werk stellen om meer financiële middelen vrij te maken voor het referendum terwijl de VVD net TEGEN had gestemd. Mag ik u eraan herinneren dat een politicus een VOLKSVERTEGENWOORDIGER is en zich niet als een dictator moet gedragen? U en uw partij zouden op moeten komen voor het Nederlandse volk, maar in plaats daarvan stelt u alles in het werk om de burger te onderdrukken. Het is duidelijk dat u en uw partij het GeenPeil-referendum saboteren - en dus ook de democratie. Het is dus eveneens duidelijk dat u NIET in de politiek zit om het volk te vertegenwoordigen, maar om uw eigen wil door te drukken. De Euro, die ons 'door de strot is gedouwd' is mislukt. Europa, die ons ook al gedwongen is opgelegd, is ook al mislukt. U en uw partij hebben miljarden aan de banken gegeven, die de schuld zijn van de crisis, terwijl u de bevolking uitzuigt: kinderen leven in armoede, ouderen moeten naar de voedselbank en families staan op straat. U en uw partij hebben miljarden aan Griekenland en andere landen, zoals Turkije, gegeven waardoor er op het Nederlandse volk bezuinigd moest worden. De zorg stelt niets meer voor waardoor vele Nederlanders een ellendig leven hebben dankzij u en uw partij. U en uw partij hebben al één miljard aan de vluchtelingen gegeven die hier klagen over het slechte eten en eisen dat ze een betere woning krijgen, terwijl een deel van uw Nederlandse volk honger lijdt en op straat woont. Ondanks dat willen u en uw partij doorgaan op de ingeslagen desastreuze weg, de burger monddood maken en de democratie de nek omdraaien. Dit is de arrogantie van de macht. U en uw partij zijn verworden tot tirannen die op dictatoriale wijze regeren. Ik verzoek u hiermee te STOPPEN, en de macht terug te geven waar het hoort: HET NEDERLANDSE VOLK. Ik hoor graag van u en uw partij hoe u onze democratie gaat redden, hoe u het GeenPeil-referendum gaat steunen en hoe u het Nederlandse volk weer de rechten geeft die het rechtens toekomt."

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.