achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Europarlement wil Nederlands 'nee' NIET accepteren

klaarmeteuu.jpgAls Nederland op 6 april 'nee' zegt tegen het associatieverdrag met Oekraïne, zal het Europees Parlement de uitslag van het democratische referendum, dat plaats vindt binnen de kaders van de soevereine Nederlandse wet, NIET accepteren. Dat blijkt uit een stemming die vandaag in het EP is gehouden. Er stond een soort 'Motie van Angst' op de stemmingsrol, waarin het EP zich "uiterst bezorgd" toont over het referendum. Bezorgd, OK. Dat kan. Maar er was een amendement op die motie ingediend door de GUE-groep (waar SP en PvdD in zitten), die opriep om de uitslag wél te respecteren, maar die is door een ruime meerderheid afgewezen. Het ging zo. Eerst werd de paragraaf van angst aangenomen. De tekst luidt als volgt: [De indiener, groepen Verts/ALE, PPE, ALDE (dus VVD66), ECR en S&D (=PvdA)] toont zich uiterst bezorgd over de achtergrond waartegen het op stapel staande Nederlandse raadplegende referendum over de AA/DCFTA tussen de EU en de Oekraïne zal worden gehouden; vertrouwt erop dat de beslissing van de Nederlanders zal worden genomen op grond van de voordelen van de overeenkomst, en dat de concrete effecten voor de EU in het algemeen en Nederland in het bijzonder op waarde worden geschat. [BRON, het is paragraaf nummer 44] Vrij vertaald: 'Boehoehoe Nederland speelt niet leuk mee met ons EU expansiespelletje!' De motie is met 71% van de stemmen aangenomen, dus ruim tweederde van het Europarlement is doodsbang voor GeenPeil en de mogelijkheid dat 'nee' de uitslag wordt op 6 april. Anja Hazekamp van de PvdD (GUE-groep) is echter een stuk dapperder qua democratie en had een amendement op de motie ingediend die precies het tegenovergestelde bepleitte. Dit was haar tekst: [Indiener] dringt erop aan dat de uitslag van het Nederlandse referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne volledig wordt gerespecteerd; verzoekt de Commissie passende maatregelen te nemen in overeenstemming met de uitslag van het referendum, waaronder een onmiddellijke opschorting van de associatieovereenkomst, indien de meerderheid bij het Nederlandse referendum nee zegt. Hazekamp had dit uitstekende amendement al aangekondigd, terwijl Marianne Thieme in Nederland over hetzelfde onderwerp Kamervragen heeft ingediend. Het is namelijk een logisch en terecht verzoek: als de meerderheid van Nederland 'nee' zegt op 6 april, kan het associatieverdrag niet geratificeerd worden en zou het dus moeten worden opgeschort. Maar de motie is dus weggestemd door de democratiehaters in Brussel, met maar liefst 77% van de stemmen. Motie 44 was nog redelijk 'neutraal', qua dat de MEPs alleen maar stemdem over hun emoties, namelijk of ze "uiterst ongerust" zijn, of meh, boeie. Maar amendement 17 van Hazekamp legt de ware aard van het Europarlement bloot: bijna 4 op de 5 uitvreters in dat Europese Nepparlement zegt 'NEIN we gaan niet luisteren naar de uitslag' en toont zich daarmee openlijk dictatoriaal ten aanzien van de Nederlandse burgerinspraak in de eigen Nederlandse democratie. Waarvan, zoals men zegt, akte. Er is maar één continentale crisis in Europa en die zetelt in Brussel. Na de breek kijken we nog even wat de Nederlanders in het EP gestemd hebben. Opdat wij niet vergeten.
Paragraaf 44 De groene duimpjes in het plaatje hieronder zijn de Nederlandse MEPs die doodsbang zijn voor de kiezers in hun nationale democratie en daarom vóór de Motie van Democratische Doodsangst hebben gestemd. Omgerekend naar politieke partijen zijn dat CDA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA (minus Paul Tang, die voorstander is van GeenPeil en zich daarom iets dapperder toont dan de partijlijn). De overige partijen (PvdD, PVV, SP, D66, VVD) hebben tegen deze motie gestemd en vrezen de kiezer dus niet, hoewel VVD en D66 er waarschijnlijk van uit gaan dat het associatieverdrag toch wel door zal gaan en daarom besloten zichzelf niet onsterfelijk belachelijk te maken door vóór de bangepoepersmotie te stemmen. Wim van de Camp was op de motor naar de sauna. heepaultangwatdoeje.png Amendement 17 Hieronder is de stemming te zien van het Amendement Hazekamp. De rode duimpjes omlaag zijn de landverraders in het Europarlement die de Nederlandse kiezer & democratie openlijk de middelvinger geven. Dat zijn SGP, ChristenUnie, CDA, hier natuurlijk wel D66 en VVD, GroenLinks en de PvdA. Die laatste partij heeft met Kati Piri overigens een rebel: zij stemde vóór amendement 17. Misschien drukte ze verkeerd. De groene duimpjes zijn de nationale democratie-verdedigers van SP, PvdD en PVV. Waarvoor dank. Jullie houden voor ons de moed er in. amendement17.png

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.