achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

MaatGate: GS mailt met persvoorlichters v/d Steur

indiana-bones1.png Afgelopen maandagavond openbaarde professor George Maat zijn eigen, door Van der Steur volledig zwartgelakt aan de Kamer verzonden politierapport over de forensische lezing over MH17 die hij gaf aan een zaal studenten. Met die lezing was niets mis, maar Van der Steur, incompetente zak lucht als die is, gooide de gewaardeerde forensische veteraan tóch uit het vliegtuig. En alsof hij daarmee nog niet genoeg gepiepeld was, mocht de oude prof zijn eigen rapport alleen inzien, niet kopiëren of mee naar huis nemen. Maar Maat is nog niet klaar met de schoffering die VVD plofkip Ard van der Steur hem aangewreven heeft, dus de oude baas pakte een potlood en een kladblok en pende het hele ding over. Uit het rapport blijkt dat de politie vanuit een door minister Van der Steur gewenste conclusie terugwerkte om de benodigde argumenten er bij te vinden. Dat kostte een heleboel moeite, want het rapport vermeldt ook de zin "De [door Steur] genomen maatregelen hebben plaats gevonden zonder goed inzicht in de feiten." Ziedaar de reden van het zwart lakken: Ard van der Steur kent mensen die zijn overleden aan een gebrek aan inzicht in de feiten. En logischerwijs wil "Indiana Bones" excuses van de corpulente kasteelheer. Het S-woord. Ook GeenStijl vraagt zich ernstig af waarom Steurmans dat ene woordje maar niet over de lippen krijgt en pleisterde derhalve een aantal keurige persvragen tegen de betonnen verdedigingswal rond Van der Steur, beter bekend als 'persvoorlichting'. De volgende email-conversatie ontvouwde zich. van: Bart Nijman aan: "w.kortman", "j.s.t.fransman" datum: 5 januari 2016 11:51 onderwerp: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Geachte heren voorlichters V&J, Via deze weg wil ik graag alsook per ommegaande een reactie vragen inzake het politierapport dat de minister van V&J heeft laten opstellen over professor George Maat, dat nu in de openbaarheid is gekomen omdat hij het met potlood heeft overgeschreven. Mocht ik in u niet de juiste voorlichter treffen om deze vragen te beantwoorden, zou u ze dan per direct willen doorgeleiden naar de verantwoordelijke collega? De vragen die ik heb, zijn de volgende: - Artikel 68 Grondwet geeft Kamerleden het recht op (vertrouwelijke) inzage in stukken, tenzij het belang van de staat in het geding komt. De inhoud van het nu door Maat zelf geopenbaarde rapport wijst geenszins op gevaren voor het staatsbelang bij openbaring. Desalniettemin werd het politierapport over prof. Maat bijna volledig zwartgelakt aan de Kamer gestuurd. Waarom stuurde de minister dit rapport desgevraagd niet gewoon naar de Kamer? - Wanneer zag minister Van der Steur het feitenrelaas zelf voor het eerst? Wat was daarop zijn reactie? - Is de minister van plan om te reageren op de publicatie van het volledige rapport? - Zal de minister de door prof. Maat gevraagde excuses (citaat: "Ik heb dus wel een soort eerherstel gekregen. Maar dat is niet voldoende. Ik wil nog steeds excuses van de man." - bron) aanbieden? Zo nee, waarom niet? Ik hoop dat ik per ommegaande de antwoorden op deze vragen tegemoet kan zien. Eventueel ben ik bereikbaar op 06-[12345678]. Bij voorbaat dank, Met vriendelijke groeten, Bart Nijman Redactie GeenStijl.nl
Doorgaans reageren persvoorlichters binnen enkele uren op zo'n simpel mailtje, maar het bleef stil. Dus 's avonds toch even een vriendelijke herinnering gestuurd: van: Bart Nijman aan: "j.s.t.fransman", "w.kortman" datum: 5 januari 2016 23:26 onderwerp: Re: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Waarde heren voorlichters, Zo'n twaalf uur geleden heb ik onderstaande persvragen bij u uitgezet. Tot op heden nog geen antwoord morgen ontvangen. Bij dezen een vriendelijke herinnering - ik zou graag de vragen beantwoord zien, daar het dossier-Maat nog altijd niet (naar tevredenheid van de betrokkenen) lijkt te zijn afgesloten. Met vriendelijke groet, Bart Nijman Redactie GeenStijl Nou, dat leverde nog steeds niets op en derhalve deden we rond lunch nog maar eens een reminder naar buiten, ditmaal iets stelliger alsook naar ongeveer alle V&J-voorlichters: van: Bart Nijman aan: j.s.t.fransman, w.kortman cc: w.alkema, c.s.van.der.meer, e.m.messchaert, r.piet, j.a.oosterveer, l.b.hekking, j.h.takens, k.temmink3 datum: 6 januari 2016 12:44 onderwerp: Re: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Geachte dames en heren persvoorlichting, Inmiddels is het 1 etmaal en 1 herinnering geleden dat ik een aantal vragen bij u heb ingediend, maar tot op heden heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen. Daarom bij dezen een tweede herinnering, ditmaal aan u allen. Graag wijs ik er bij dezen op, dat het dossier-Maat nog altijd een open einde kent en dat er van de zijde van de minister of het ministerie nog geen enkele reactie is gekomen op noch de openbaarmaking, door professor Maat, van zijn volledige rapport, noch op de uitspraken die hij deed bij de publicatie daarvan. Voorts wil ik er eveneens op wijzen dat uit de openbaarmaking van het rapport blijkt dat er vanuit bepaalde conclusies is teruggewerkt om daar de passende argumenten bij te vinden, opdat minister Van der Steur aan zijn eigen zijde van het gelijk kon blijven staan in zijn veroordeling van professor Maat en diens handelwijze. Een veroordeling die, zo gaf de minister al min of meer toe en zo blijkt ook uit het rapport, zowel onterecht als op niets gestoeld is, daar professor Maat niets verkeerd gedaan blijkt te hebben. Wat nu rest, is een situatie waarin een zeer gewaardeerd forensisch onderzoeker ten onrechte in zijn eer en goede naam is aangetast door een minister die weigert daarvoor excuses aan te bieden, of zelfs maar te reageren, en een afdeling persvoorlichting die niet kan of wil reageren op deze kwestie. Dat roept eigenlijk nog veel meer vragen op dan de paar simpele vragen die ik hieronder aan u heb gesteld, maar vooralsnog zal ik het toch bij deze vier vragen laten. Mocht u voor het einde van deze werkdag nog steeds niet (inhoudelijk) gereageerd hebben op deze vragen, zal ik dat beschouwen als onwil om de pers te woord te staan, alsook een suggestie van onwil om de minister te verdedigen in deze kwestie, en dat ook als zodanig publiceren. Ik hoop van u te horen. Met vriendelijke groet, Bart Nijman Redactie GeenStijl En toen kwam er dan toch ineens heel rap een antwoord. Of nou ja, eigenlijk vooral een uitstel van een antwoord: van: Messchaert, drs. E.M. - BD/DV/P&B aan: Bart Nijman datum: 6 januari 2016 12:59 onderwerp: FW: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Geachte heer Nijman, Op dit moment werkt de minister aan een brief om de Kamer nader te informeren naar aanleiding van de verschillende berichten in de media, de uitlatingen van professor Maat en de vragen die door politici in het openbaar zijn gesteld. Ik verwijs u daarom naar deze brief en zal ervoor zorgen dat deze met u de brief krijgt op het moment dat hij naar de Kamer wordt verstuurd. Met vriendelijke groet, Edmond Messchaert Sja. Wat moet je daarmee? Van der Steur wil tijd kopen. Een briefje aan de Kamer, in de hoop dat CDA, D66 of iemand anders die zich de wanbehandeling van professor Maat aantrekt Kamervragen zal indienen, zodat de VVD zich eerst nog een paar weken achter de afwachting van de beantwoording kan verschuilen: van: Bart Nijman aan: "Messchaert, drs. E.M. - BD/DV/P&B" datum: 6 januari 2016 13:12 onderwerp: Re: FW: Persvragen t.a.v. minister Van der Steur inzake professor Maat Geachte heer Messchaert, Spijtig te horen dat vier simpele vragen niet zomaar beantwoord kunnen worden, zonder dat het pad der Kamerbrieven eerst weer bewandeld moet worden om de uitingen van de minister in een voor de minister gunstige vorm te kunnen gieten. Ach en welja. We wachten af. Sorry really seems to be the hardest word, nietwaar? Dank voor het antwoord, Vriendelijke groeten, Bart Nijman Tot slot kwam er nog een mailtje van de heer Messchaert, reply all naar al zijn kleega's en vermoedelijk per ongeluk naar ondergetekende, waarin hij koeltjes verklaarde dat de kwestie was AFGEDAAN. Nou, dat is hij zeker weten nog niet.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.