achtergrond

Geenstijl

Hoe MinFin Dijsselbloem de ABN-bonussen witwast

In de week dat het kabinet wanhopig steun zoekt voor het belastingplan, staat MinFin Dijsselbloem onder druk vanwege een aantal pijnlijke dossiers waarin hij het liegen en verdraaien niet schuwt. NRC maakte dit weekend nog een Dijsselverbloem Lijstje des Doods: EU Naheffingen; Bankbonussen; NS-corruptie; CoCo-lobby van ING en fraude door Rabomedewerkers. Is de MinFin aan het voorsorteren op een Gerrit Zalmpje of Wim Kokje in de financiële graaisector, of is de veredelde landbouw-hbo'er echt te licht voor zijn dubbele functies? Over die ABN-faal van Dijs hebben we nog wat bonusmateriaal.

De MinFin had beloofd dat er geen bonussen uitgekeerd zouden worden zolang ABN/Ambtenaar nog staatsbezit is, maar dat gebeurt volgens de prospectus van de aanstaande beursgang (vrijdag) dus wél. In 2012 is de groep waarop het bonusverbod voor staatsgesteunde instellingen betrekking heeft per amendement (PvdA/SP, 33058 nr. 16) uitgebreid van alleen ‘bestuur’ naar ‘dagelijks beleidsbepalers’. Dat is twee jaar later (oktober 2014) nóg eens uitgebreid tot een groep personen die ‘een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijkse beleidsbepalers’ (wederom PvdA/SP, 33964 nr. 41). Op die manier ging dat bonusverbod dus gelden van bestuur (6 mensen) via ‘dagelijks beleidsbepalers’ (een echelon van zo’n 30 mensen) naar een groep met leidinggevende functies onder dat echelon van in totaal ongeveer 250 mensen. Maar in de antwoorden op Kamervragen over de gebroken bonusregelingbelofte, stelde Dijs afgelopen week de dagelijkse beleidsbepalers van ABN/Ambtenaar ineens weer gelijk aan de Raad van Bestuur (6). Huup huup bonustruuk: volgens deze logica heeft het bonusverbod ineens nog maar betrekking op zo’n 30 man, omdat de 250 leidinggevende functies in zijn redenering niet meer meegeteld worden - maar dat is niet wat er per amendement in de wet staat. Dijsselbloem verdraait dus de waarheid weer eens om zijn eigen gebroken belofte te ontkennen. De SP heeft vervolgvragen aangekondigd.

Na de breek nog een set hilarische CDA-Kamervragen aan Dijsselbloem over zijn belofte om de Kamer beter te informeren. Vooral vraag 7 zal je doen grinnniken!
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Financiën over zijn uitspraak dat hij voortaan wel alle documenten aan de Kamer zal sturen, als daarom gevraagd wordt (ingezonden 16 november 2015) 1. Herinnert u zich dat u vrijdag 30 oktober jl. in reactie op vragen over het enquêterapport over de Fyra en onvolledige informatie gezegd heeft: “Als de Kamer voortaan alles wil hebben, ik vind het prima.” (Zie video - red.)
2. Bent u op de hoogte van artikel 68 van de Grondwet dat luidt: “De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.”?
3. Bent u op de hoogte van het feit dat volgens de regering dit recht toekomt aan een individueel Kamerlid en zich ook uitstrekt tot documenten en niet slechts tot informatie over die documenten (Kamerstuk 28 362, nr. 2)?
4. Onderschrijft u het regeringsbeleid in Kamerstuk 28 362, nr. 2 volledig? Zo nee, kunt u dan precies aangeven op welke punten niet?
5. Kunt u precies aangeven hoe ver de uitzonderingsgrond in artikel 68 Grondwet, belang van de staat, reikt?
6. Bent u bereid om alle stukken die deze kabinetsperiode gevraagd zijn door ten minste een Kamerlid maar niet aan de Kamer gestuurd zijn per ommegaande aan de Kamer te doen toekomen (tenzij de uitzonderingsgrond in artikel 68 Grondwet zich daartegen verzet)?
7. Heeft u behoefte aan een lijst met stukken die u nog zou moeten verschaffen, of kunt u zich goed herinneren hoe vaak en welke stukken door het kabinet niet aan de Kamer gestuurd zijn? (LOL - red.)
8. Bent u bereid in dit overzicht niet te vergeten: a. de Nederlandse zienswijze over het Eurowob-verzoek van de Telegraaf inzake de naheffing (die onder geen beding onder diplomatiek verkeer valt, zoals de regering beweert) (Kamerstuk 34 023, nr. 11), b. de remuneratierapporten van de NS over 2013 en 2014 en het verslag van de aandeelhoudersvergadering van de NS in maart 2015, evenals de daar behandelde documenten en de gevraagde informatie in de Kamervragen 2015/2016, nummer 2015Z20306), c. de correspondentie met de Europese Commissie over coco’s, inclusief alle correspondentie en gespreksverslagen (formeel en informeel) over staatssteunaspecten hierin? 9. Kunt u deze vragen binnen twee weken beantwoorden?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.