achtergrond

Geenstijl

Cie Stiekem: Parijs kan in Nederland ook gebeuren

8796362080286.jpgDit topic is niet bedoeld om angst aan te wakkeren, spanning te kweken of tegenstellingen op scherp te zetten. Dit topic bevat slechts quotes uit een verslag over de Commissie Stiekem uit 2014, waarin naar voren komt dat het dreigingsbeeld in Nederland over het afgelopen jaar toenam, waarbij de suggestie bestaat dat aanslagen zoals dit weekend in Parijs plaatsvonden ook in Nederland denkbaar zijn. En als het gebeurt, dan zijn er dus Haagse verslagen waarin bijna letterlijk staat dat de regering op de hoogte was van bepaalde ontwikkelingen. Je moet het tussen de regels door lezen, want er mag natuurlijk niets letterlijk uit de Commissie gelekt worden. De citaten komen uit het Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014, de enige publieke inzage in de Commissie Stiekem, en ze worden prangender naarmate het jaar vorderde. Let wel: dit was dus 2014, dus nog vóór Charlie Hebdo. Inmiddels weten we dat beide aanslagen in Parijs gepleegd zijn door (Europese) terugkeerjihadisten. Lees de citaten en doe zelf de wiskunde... 27 maart 2014 "In het kader van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, het Nationaal Inlichtingenbeeld en de Driemaandelijkse Rapportage AIVD over het vierde kwartaal 2013 is voornamelijk gesproken over de problematiek en de stand van zaken betreffende de terugkeerders van en uitreizigers naar Syrië." 22 mei 2014 "Werd de commissie [..] geïnformeerd over de werkwijze en informatiepositie van de AIVD en de samenwerking tussen de AIVD, politie en OM om de problematiek van de terugkeerders aan te pakken. Verder is de commissie geïnformeerd vanuit de ervaringen die zijn opgedaan in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over de problematiek van de zogenaamde «sleepers» [en] over onderzoek naar aanslagplannen en de inlichtingenpositie van de AIVD." 3 juli 2014 "Wederom uitvoerig gesproken over de problematiek van uitreizigers en terugkeerders. Verder is gesproken over de fondswerving voor de jihad door internationale netwerken, de (ook in Nederland) oplaaiende spanning tussen soennieten en sjiieten, het onder druk staan van de weerbaarheid van de moslimbevolking door intimiderend optreden van een kleine groep jihadistische jongeren, het actieplan tegen de jihad, transnationale netwerken van jihadisten [en] de EU-samenwerking tegen de jihad in EU-context." 11 september 2014 "Van gedachten gewisseld [..] over de aanwijzingen voor aanslagvoorbereidingen in Europa, de dreiging van personen die in contact staan met jihadistische netwerken in Syrië, de aanwezigheid van slapende cellen van IS in Europa om aanslagen uit te voeren. Bij dit agendapunt is langer stilgestaan bij de situatie in Nederland en de dreiging in Europa m.b.t. het jihadisme (uitreizigers en terugkeerders)." 9 oktober 2014 "Gesproken over [..] de focus op de terugkeerders (de achterkant van het probleem) en hoe om te gaan met de duizenden sympathisanten en de snelle radicaliseringsprocessen (voorkant van het probleem), de effectiviteit van de brede aanpak (waarbij gemeenten, welzijn, scholen, politie betrokken zijn), de dreigementen van ISIS tegen het Westen en de oproep van ISIS tot het plegen van aanslagen in het Westen, de aantrekkingskracht van ISIS en de problematiek van sleepers cellen, lone wolves en snelle radicaliseringen. Tenslotte is de commissie geïnformeerd over de betekenis van het dreigingsniveau substantieel." 13 november 2014 "Op verzoek van de leden van de commissie zijn enkele passages uit het dreigingsbeeld – zoals de voorbereiding van aanslagen in Europa, de steeds omvangrijkere rol van Nederland, jihadisten die niet (kunnen) uitreizen en in Nederland solitair aanslagen kunnen plegen, oproepen van Nederlanders in de strijdgebieden oproepen om een daad te stellen tegen Nederland, de extra beveiliging van het Tweede Kamergebouw – nader toegelicht. Opgemerkt werd dat het dreigingsbeeld in de afgelopen twee jaar breder en diffuser is geworden, door terugkerende strijders met een opdracht, netwerken in Syrië die aanslagen in Europa plannen en sympathisanten en aanhangers van IS in Nederland die aanslagen plannen. Verder is een toelichting gegeven op [..] aanslagplots in Nederland, de risicoschatting van en de inzet van inlichtingenmiddelen tegen de terugkeerders [en] het onderkennen en verijdelen van concrete dreigingen en de bedreigingen." Bron: Commissie Stiekem

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.