achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

De kindbruidjes van Klaas Dijkhoff (2)

Een aantal weken geleden ontstond ophef over de 34 kindbruidjes die tussen begin 2014 en begin 2015 het land binnen kwamen, en de tientallen nareizende kindbruidjes die nog onderweg zijn (of waren, we zijn al weer een aantal weken verder) naar Nederland. Ondanks het Nederlandse verbod op praktiserende pedofilie en de risico's voor de openbare orde die deze middeleeuwse praktijken met zich meebrengen, had VVD-staatssecretaris Dijkhoff weinig haast om de kindbruidjes te redden uit hun cultureel opgelegde dwanghuwelijken met pedomohammedanen. Kolonel Klaas verklaarde in de Kamer dat hij er helaas niks aan kon doen: hij moest wachten op het aanscherpen van een wet. Daarmee suggereerde hij dat het de schuld van de Eerste Kamer was dat hij niet kon ingrijpen bij kindbruiden, en dat hij dat nest vol bijbaanbeunhazen gevraagd had om haast te maken met het afhameren van de wet. Dat is niet waar: al sinds 25 maart 2014 lag er een aangescherpte en aangenomen wet (pdf) voor de nietigverklaring van kindhuwelijken te wachten op ratificatie door de Senaat. De reden dat deze wet nog niet afgehamerd was, zit in het feit dat de Eerste Kamer nog vervolgvragen heeft gesteld over de wet, waarbij de VVD een jaar op zich liet wachten met antwoorden. Die vragen stonden op 27 mei 2014 (pdf) al in een zogenaamd voorlopig verslag, maar ze worden niet beantwoord door de VVD: in februari van dit jaar informeert de Senaat nog vriendelijk doch dringend bij V&J 'naar het beoogde tijdpad voor beantwoording van de vragen' die bijna een jaar eerder zijn gesteld. Pas in september zijn ze afdoende beantwoord door de regering. Daarna kon de wet eindelijk afgehamerd worden en dat is vorige week gebeurd. Worden pedofiele kindhuwelijken in azc's nu meteen aangepakt? Neen. Nog steeds niet en mogelijk zelfs helemaal nooit. Klaas Dijkhoff en de VVD doen net alsof het nu in kannen en kruiken is, maar er zitten nog meer haken en ogen aan de wet, die bovendien nog niet van kracht is. Lees mee, dan leggen we het uit. Kindbruidenwet pas in februari in werking Ten eerste gaat de wet niet meteen in, omdat er nog een referendum over aangevraagd kan worden. Ja, echt. En dat terwijl de Wet raadgevend referendum (we kennen 'm inmiddels een beetje) een uitzonderingsgrond heeft die hier goed gebruikt zou kunnen worden. Artikel 12 Wrr zegt namelijk: "Indien de inwerkingtreding van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, geen uitstel kan lijden, kan [...] de inwerkingtreding [...] worden geregeld, onverminderd de mogelijkheid over de wet een referendum te houden." Ofwel: de wet kan alvast ingaan als er nood is. En die is er, want er worden minderjarige kinderen stelselmatig seksueel misbruikt op basis van een excuus (het huwelijk) dat in Nederland niet rechtsgeldig is. Fnuikend detail: in de wet kindhuwelijken had een bepaling moeten staan om artikel 12 Wrr mogelijk te maken, maar die staat er niet omdat het huwelijkswetsvoorstel al zo oud is dat het van voor de referendumwet is. En dat is dus weer de schuld van VVD, die zoals hierboven beschreven nogal laks met de wet om ging en lekker de tijd nam. Het zal nu 2016 worden eer de wet die in 2014 al werd aangenomen ingaat - Dijkhoff zei zelf op 30 september letterlijk dat het 'waarschijnlijk februari' wordt eer de wet van kracht wordt. 'Sorry kindbruidjes, nog een paar nachtjes volhouden als er zo'n hijgende baardman van middelbare leeftijd bij je binnen dringt, de regels der bureaucratie verhinderen nou eenmaal dat we iets voor jullie kunnen doen...' VVD blokkeert tussentijdse aanpak kindbruiden Dus nu er tandenknarsend op de bureaucratie gewacht moet worden om kindhuwelijken nietig te kunnen verklaren, gaat Dijkhoff toch zeker wel met het wetboek in de hand de pedofiliepraktijken op azc's alvast actief bestrijden? Nee, dat gaat de Klaassecretaris niet doen. Peter Oskam (CDA) diende de volgende motie in om de regering tot actie te dwingen in de overbruggingsperiode tot de wet ingaat: De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kindhuwelijken onacceptabel zijn en volstrekt in tegenspraak met de Nederlandse rechtsstaat; verzoekt de regering, tot de inwerkingtreding van het door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden om gesloten kindhuwelijken nietig te verklaren en de Kamer te rapporteren over het aantal gevallen waarin dat is gelukt, en gaat over tot de orde van de dag. Oskam Maar deze motie werd VERWORPEN door een meerderheid van VVD (!), PvdA, GroenLinks, Kuzu/Öztürk, 50PLUS en Houwers (VVD). Niks actieve tussentijdse aanpak van kindhuwelijken. Nog erger: de VVD maakte een sarrende infographic om politiek te kunnen bedrijven over de rug van de nog altijd niet bevrijde seksslaafjes in pedofiele kindhuwelijken, enkel om te kunnen suggereren dat het CDA met 'mosterd na de maaltijd' kwam met deze motie: Een misselijke leugen, want de door de VVD weggestemde motie-Oskam gaat niet over de algemene aanpak van kindhuwelijken, maar over de overbruggingsperiode tot aan de inwerkingtreding van de wet. Het CDA wilde simpelweg meteen actie van het kabinet afdwingen tegen kindhuwelijken, maar met het wegstemmen van de motie blijft de VVD pedofilie, kindermisbruik en kindhuwelijken doodleuk gedogen. Maak daar eens een infographic van als je durft. Misschien is de Cortoon in VVD-kleuren die hierboven staat een goed startpunt. Tot slot, voor wie nog niet moedeloos was: zodra de aangescherpte wet op de kindhuwelijken in 2016 eindelijk van kracht wordt, kunnen kindhuwelijken vanaf dat moment nietig worden verklaard. Maar de wet geldt alleen voor nieuwe gevallen en ziet er dus niet op dat bestaande kindhuwelijken met terugwerkende kracht ontbonden worden. Bestaande kindhuwelijken blijven gewoon bestaan als Dijkhoff niet met de ruim beschikbare wettelijke middelen in de hand actief een einde maakt aan de islamitische seksslavernij in Nederlandse asielzoekerscentra. Niet polderen met pedofilie Uiteindelijk is er maar één conclusie mogelijk: ondanks het binnenkort aanscherpen van de wet, faalt Dijkhoff in de aanpak van kindhuwelijken omdat de maatregelen tekort schieten en de regering te lafhartig de handschoen oppakt voor actieve bestrijding. Geen idee waar de VVD in vredesnaam bang voor is, maar pedofilie is géén onderwerp om mee te polderen. De VVD doet dat helaas wel - en voert met populistische twitterplaatjes over de rug van kindbruidjes nog een ranzige campagne op het onderwerp op de koop toe. Sjiek. Heel sjiek...

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.