achtergrond

Geenstijl

Bassiehof - Hup Halbe Zijlstra*

bassiehof100xxx.jpgIn bijna elke organisatie, bestuur of zelfs redactie zit altijd minimaal één ‘Ja, maar…’-zegger. Verschrikkelijke types zijn het; koerswijziging en verandering zijn acuut nodig maar aan de overzijde van de vergadertafel gaat dan langzaam maar zeker een wormachtig vingertje omhoog gevolgd door een “Ja, maar… ” Krachtig en meedogenloos ingrijpen is dan alles wat rest want voordat je het weet rijden dergelijke types het karretje in de poep: stilstand is achteruitgang. Uit de politieke reacties op de voorstellen van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra blijkt eens te meer dat de Nationale Vergaderzaal vol zit met deze Ja, maar-zeggers. Terwijl de Fries toch veel zinnige ideeën te berde bracht in zijn interview met het AD dit weekeinde. Al spreekt het voor zich dat de beleidsmedewerker die Zijlstra het borstvergroting/-verkleining –voorbeeld in het oor fluisterde op staande voet ontslagen dient te worden wegens totale incompetentie.
Wat zei Zijlstra nou eigenlijk in negen woorden? Hij wil vluchtelingen ontmoedigen naar ons land te komen. Hoe wil hij dat doen? Asielzoekers die een tijdelijke verblijfsstatus krijgen schralere voorzieningen geven: - Geen voorrang meer bij het verkrijgen van sociale huurwoningen - Alleen medische zorg als die strikt noodzakelijk is - Geen bijstandsuitkering - Geen toelages - Sobere opvangwoningen met gedeeld toilet en keuken. Eventueel in ‘containerachtige’ woningen (Ghe, Vrij Nederland is ook voor) - Pas als je een permanente verblijfsvergunning hebt, krijg je wat alle Nederlanders hebben - Leefgeld van een paar tientjes - Nederlandse ambassades moeten een rol krijgen in anti-reclame voor Nederland (Er is een Ghanees waar we wat mee kunnen) - De tijdelijke verblijfsvergunning moet niet meer voor vijf jaar worden afgegeven, maar elk jaar vernieuwd - Nareizen van gezinsleden moet worden beperkt Hoe reageerden de Ja, maar-zeggers? Attje Kuiken van de PvdA zei: “We willen vluchtelingen netjes opvangen zoals we dat in Nederland altijd hebben gedaan.” (WANT STEL JE VOOR DAT WE HET EENS OP EEN ANDERE MANIER ZOUDEN PROBEREN) Wilders was even onbuigzaam (en daardoor nog geen deuk in een pakje boter slaand) als altijd. D66 sprak van ‘polariserende kortetermijnpolitiek’. En volgens GroenLinks dragen de opmerkingen van Zijlstra ‘geenszins bij aan een oplossing van het probleem’. Alleen CDA-leider Sybrand Buma kwam met een rake observatie: “Niet nu maar een jaar geleden was het al noodzakelijk om tijdelijke opvang voor oorlogsvluchtelingen in te voeren en te koppelen aan sobere opvang.” En daar heeft Buma een punt: Er was al die tijd geen plan, niets is voorbereid. Winter is coming, nietwaar? Het moet Zijlstra echter hoopvol stemmen in ieder geval op de steun van de christen-democraten te kunnen rekenen. Een zompig moeras van Ja, maar-zeggers Zoals de Geenstijl-lezer eerder in deze kolommen constateerde, is het enige wat coalitiegenoot PvdA en de linkse- en progressieve partijen als reactie op concrete VVD-voorstellen in te brengen hebben hoongelach, veroordeling en afwijzing. Halbe Zijlstra ploegt ondertussen noest voort door dit zompig moeras van Ja, maar-zeggers. Een moeras waar Nederland inmiddels langzaam maar zeker in lijkt vast te lopen. Hup Halbe Zijlstra. *Eerder in dit feuilleton: Halbe Zijlstra heeft gelijk en Wat Halbe Zijlstra zegt

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.