achtergrond

Geenstijl

KB archiveert GeenPeil als cultureel erfgoed

unescoapproves.jpg Kijk Pechtold & Pijbes. Het verwerven & preserveren van nationaal cultureel erfgoed hoeft geen tachtig miljoen, een bak ruzie en een internationale diplomatieke rel met de Frambozen te kosten. GeenStijl ontving een mailtje van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, met daarin de vreugdevolle mededeling dat GeenPeil.nl wordt opgenomen in hun archieven als digitaal erfgoed, volgens de regels van het UNESCO Charter on the Preservation of Digital Heritage. Alweer ja, want GeenStijl.nl viel die eer in mei 2013 ook al ten deel. En ook GeenPeil mag zich nu digitaal meten met de molens van Kinderdijk, de Amsterdamse grachtengordel en de Waddenzee (*). Bedankt, KB. We zijn stiekem best een beetje trots. van: [afzender]@kb.nl aan: DEMOCRATIE@geenstijl.nl datum: 29 september 2015 15:08 onderwerp: Archivering van uw website door de Koninklijke Bibliotheek Geachte heer/mevrouw, In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://geenpeil.nl/ Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 29 oktober 2015. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen. De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand [2] zullen we daarbij negeren. Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering en het via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 29 oktober 2015 een e-mail te sturen naar [emailadres]. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken. Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot [naam en adres]. Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op: http://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering Met vriendelijke groet, Lucinda Jones Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix [2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Robots.txt Ons antwoord: Dag Lucinda Jones, By all means, archiveer maar raak! We ontvingen zo'n mail van u al eerder over GeenStijl.nl, dus we zijn bekend met het archiveringsproces. Groet, Van Rossem Afdeling Stijl- en Peilloos Cultureel Erfgoed

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.