achtergrond

Geenstijl

K. Regenjas - Vertrouw geen sociale wetenschappers

oie_PeeGY8QAkfu3.gif Plop, daar dook de wandelende doorrekenmachine K. Regenjas weer op in de mailbox. Ditmaal houdt hij wat sociaalwetenschappelijke onderzoeken tegen het licht en vraag zich af: Kun je sociale wetenschappers vertrouwen? Het antwoord wordt al een beetje weggegeven in de kop boven dit topic natuurlijk, maar een goede wetenschapper weet: een goed geplaveide weg naar de slotconclusie is belangrijker dan de uitkomst. Dus doe zelf eens onderzoek, en lees het rapport van K. Regenjas over sociale wetenschapsblunders in het geval van onderzoeken naar antisemitisme. Vertrouw nooit zomaar op een sociale wetenschapper! Wat is de invloed van vleeseten op islamofobie onder neoliberale hyperrijken? Op welke manier dragen Bart Smit folders bij aan institutioneel racisme? Hoe kan cultuurverrijking economisme terugdringen in seksistische old boys networks? Dit is slechts een greep uit de buitengewoon interessante vragen waar jonge Nederlandse academici tegenwoordig hun verstandelijke vermogens aan wijden. Waar je vroeger nog natuurwetten moest ontdekken, ziektes moest genezen of op zijn minst iets moest laten ontploffen om mee te tellen als wetenschapper, tegenwoordig hoef je enkel een links lulverhaal te Diederik Stapelen en je mag jezelf bij het pretentieuze clubje der sociale wetenschappers voegen. Dit alles gebeurt vrijwel altijd van belastinggeld. Dat is niet zo vreemd, want geen bedrijf of particulier is bereid om de portemonnee te trekken voor iets dat op geen enkele manier wat toevoegt aan BV Nederland. Toch heeft Nederland een sterk bovengemiddeld aantal studenten in sociale wetenschappen, blijkt uit OECD-cijfers. Helaas betekent kwantiteit niet automatisch kwaliteit. Veel Nederlandse sociaal-wetenschappelijke onderzoeken zijn politiek gekleurd en methodologisch volkomen ruk. Zo trekt Asscher nu het onderzoek in twijfel waaruit blijkt dat een groot deel van de Turkse jongeren IS-sympathisanten zijn. 87% van de jonge Turken zou het goed vinden dat er steun is voor groepen als de Islamitische Staat. Dat zijn cijfers om van te schrikken.
Prutsonderzoek over moslims De kritische blik van de minister is echter wel wat selectief te noemen. Wanneer blijkt dat de multiculturele samenleving een maatschappij ontwrichtende ramp van epische proporties is, kijken we kritisch naar het onderzoek. Maar als de cijfers meevallen, slikt links Nederland de cijfers voor zoete koek. Zo werd pas geleden door Verwey Jonker een nog veel slechter onderzoek uitgevoerd over de opvattingen van moslimjongeren. En wat bleek? Slechts 12% van de Nederlandse moslims zou “niet zo positief” staan tegenover Joden. Pfoe, valt dat even mee! Zeker gezien het feit dat mensen die traditioneel Joods gekleed door het leven gaan hun leven niet zeker zijn in de Schilderswijk. Je weet wel, die wijk waar al die sociaal betrokken, tegen geweld demonstrerende aanhangers van de religie van vrede wonen. Hoe kan het dan toch zijn dat volgens de enquête “slechts” 12% van de moslims niet zo positief denkt over Joden? Simpel. Omdat de onderzoekers er alles, maar dan ook alles aan gedaan hebben om het percentage Jodenhaters zo laag mogelijk uit te laten vallen. Vraagstelling en steekproeven Laten we eerst eens kijken naar de antwoordcategorieën. Op de vraag “Hoe denk je over Joden en Israël?” mochten de deelnemers kiezen uit de antwoorden “weet ik niet”, “positief”, “neutraal” en “niet zo positief”. What? The? Fuck? Je mag als moslim dus kiezen tussen ”ik vind Joden top” en “ik vind Joden niet per se extreem geweldig”. Waar is de antwoordoptie dat alle Joden aan het gas moeten? Luisterend naar de leuzen die Neerlands Mohammedanen regelmatig roepen tijdens de gemiddelde demonstratie “tegen geweld”, zou deze categorie zeker in het lijstje moeten voorkomen. Maar het gevaar van zo’n antwoordoptie is dat er genoeg moslims idioot genoeg zijn om hem aan te vinken. Dus weglaten die handel. Stel je voor… Daarnaast besteedde Geenstijl al aandacht aan het feit dat de steekproeftrekking nogal dubieus is verlopen. Jongeren zijn geworven via online panels zoals “PanelClix”. Voor zo’n panel melden maatschappelijk betrokken mensen zich aan om af en toe hun mening te geven over maatschappelijke onderwerpen. Denk je dat je op zo’n manier de doorsnee moslim in je steekproef krijgt? Hint: nee. Dus ook hier gaat Verwey Jonker de mist in. Ze proberen dit goed te maken door via allerlei netwerken op zoek te gaan naar lager opgeleide allochtonen, maar hiermee maken ze het probleem nog erger. Jongeren, docenten, straatcoaches en dergelijke mochten feitelijk jongeren die zij geschikt vonden AANWIJZEN om mee te doen aan het onderzoek. Tel uit je methodologische fouten. Ook storend is het feit dat in de vraagstelling al onderscheid gemaakt werd tussen Joden en zionisten. Over zionisten denkt maar liefst 66% van de moslims “niet zo positief”, wat in deze enquête dus ook kan betekenen “aan het gas”. De vraag is, waar halen de onderzoekers het idiote idee vandaan dat in de dagelijkse praktijk moslimjongeren een keurig onderscheid maken tussen Joden en zionisten? Hoe kun je aan een Jood zien of hij wel of geen zionist is? Waarom worden Joods uitziende mensen op straat bedreigd en staan er gewapende marechaussees bij Bar Mitswa’s, synagoges en joodse scholen? Niet omdat onderscheid maken tussen zionisten en normale Joden tot de specialiteiten van gewelddadige moslims gerekend mag worden. Door in de vraagstelling al een enorm nuancerend vermogen te veronderstellen bij een laagopgeleid, onverlicht publiek, laat je de anti-Joodse sentimenten kunstmatig laag uitvallen. De bekende leus luidt namelijk niet “Hamas, Hamas, zionisten aan het gas”. Een paar vragen verder mogen jongeren aangeven waarom ze precies niet zo extreem superdol zijn op de Joodse medemens. Er wordt een heel aantal redenen gegeven, zoals het Palestina-conflict, slechte ervaringen of de joodse cultuur. Maar raad eens welke reden daar nu net niet bij staat? Juist, de Koran. Ook hier hebben de onderzoekers weer eieren voor hun geld gekozen. Stel je voor dat die optie straks massaal wordt aangevinkt? Dat moeten we niet willen met zijn allen. Even een zijspoor. Het feit dat zo’n beetje de helft van het rapport gaat over antisemitisme bij voetbal is ook tenenkrommend. Alsof het roepen van voetballeuzen een even groot maatschappelijk probleem is als het feit dat Joodse kinderen doodgeschoten kunnen worden als er geen bewaking bij de school staat? De logica lijkt te zijn “als we iets zeggen over allochtonen, moeten we ook iets zeggen over autochtonen”. Vertrouw nooit een sociale wetenschapper Al met al hebben deze maatregelen effect gesorteerd. “Slechts” 12% van de moslims staat “niet zo positief” tegenover Joden. Dit getal komt in de kranten, op sociale media en in de Tweede Kamer terecht. Professor Koopmans voerde enige tijd geleden wél een fatsoenlijk onderzoek uit. Hij liet enquêteurs die dezelfde etniciteit hebben en taal spreken als de doelgroep telefonisch aan willekeurige mensen vragen stellen over hun opvattingen over Joden. Daarmee krijg je een betere steekproef dan door het spammen van online panels en vervolgens een groep multicultiknuffelaars hun favoriete knuffelmoslims op te laten draven voor een onderzoek. Toen bleek ineens dat 45% van de moslims vindt dat Joden niet te vertrouwen zijn. Dat is goddomme bijna vier keer zo veel als in het Verwey Jonker onderzoek. Zo zie je maar wat dat soort onderzoeken waard zijn. Natuurlijk is ook die 45% niet heilig, want sociale wetenschappen zijn in essentie dubieus, maar we weten in ieder geval wel zeker dat die 12% helemaal nergens op slaat. Vertrouw daarom vooral op Joden, maar nooit zomaar op een sociale wetenschapper! WAS GETEKEND, K. REGENJAS

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.