achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Analyse Taxbrief: Welke belastingen gaan omhoog?

merchantofvenice.jpgDe Belastingbrief van de regering, die gisterenmorgen om 11 uur naar de Kamer gestuurd had moeten worden, is met een etmaal vertraging dan toch eindeljk aangekomen. Het zijn zes pagina's hallelujah waarmee VVD en PvdA de Crematoriumcoalitie (Grefo, Gristen & Kereltje) + Genderneutrale Snotneus succesvol naar de achterkamertjes gelokt hebben, waar ze er samen hun handtekening onder gaan zetten om opkrabbelend Nederland weer terug in de economische crisis te duwen. Nou nou, niet zo somber GS, er komt toch lastenverlaging op arbeid? Gezinnen gaan er toch op vooruit? Jazeker, dat is de belofte. Maar die belofte moet gecompenseerd worden om het te kunnen betalen. Bijvoorbeeld met hogere btw, hogere milieuheffingen, hogere gemeentebelastingen en de afbouw van de algemene heffingskorting (wat vorig jaar nog tot belastingnaheffingen leidde!). Allemaal "kleinigheidjes" die natuurlijk helemaal onderaan het goede nieuwe in de belastingbrief zijn verstopt. Nou, dan halen wij ze wel even omhoog. Want het is echt niet allemaal hosanna in de goedkope gloria. We pakken er drie betreffende alinea's uit de brief even bij. Om te beginnen met: Uniformering van de btw met uitzondering van voedingsmiddelen GeenStijl: Lees: ENORME BTWVERHOGING Rutte II: Nederland maakt relatief vaak gebruik van het verlaagde tarief, dat bovendien lager ligt dan in veel andere Europese landen. Anders dan vaak wordt verondersteld, hebben lage inkomens geen relatief voordeel van ons btw-stelsel en kost het btw-stelsel banen. GeenStijl: Niet waar. Verhóging kost juist banen. Scroll maar eens door de talloze voorbeelden in deze timeline: van ondernemers in de grensstreek, tot kappers, sportclubs, musea, dierentuinen, kranten, boeken en pretparken: iedereen in het lage btw-tarief wordt slachtoffer van de verhogingsplannen, en vreest omzet- en daarmee banenverlies. Want als gezinnen meer overhouden, gaan ze dat niet per se uitgeven aan producten die juist duurder worden gemaakt. Rutte II: Bovendien leidt het verschil tussen het verlaagde en algemene tarief tot complexiteit. Harmonisatie van de tarieven leidt tot een minder problematische uitvoering en een aanzienlijke welvaartswinst. Randvoorwaarde voor uniformering is dat de opbrengst volledig én gelijktijdig wordt teruggesluisd zodat mensen er per saldo niet op achteruitgaan en dat het leidt tot meer werkgelegenheid. GeenStijl: Wederom nonsens. Je kan niet producten duurder maken en er dan recht evenredig vanuit gaan dat er meer banen bij komen, waardoor er elders geld overblijft waarmee lasten verlicht kunnen worden. Dat is hard tegen zacht: de harde cash van prijsverhogingen, tegen de zachte voorspelling van meer banen. De belofte van 100.000 banen die Clowntje Ron van de NOS zo enthousiast verkondigde, is in hun eigen brief bijvoorbeeld nú al bijgesteld naar 60.000. En ook dat is een loos getal, op geen enkele manier cijfermatig te onderbouwen. Meer kloosried van de geniepige plannetjes in de weggestopte slotalinea's na de breek.
Rutte II: Voorts blijven voedingsmiddelen in het verlaagde tarief ter voorkoming van grenseffecten. GeenStijl: Nee, die blijven in het lage tarief omdat het eerste levensbehoeften zijn die voor iedereen zo toegankelijk mogelijk dienen te blijven. Deze regering geeft geen fuck om grensondernemers, dat hebben ze met eerdere btw- en accijnsverhogingen (en vooral de onwil om het rendementsverlies van hun handelen daarin toe te geven) al voldoende laten blijken. Rutte II: Om nieuwe afbakeningsproblemen voor de Belastingdienst te voorkomen, blijven voedingsmiddelen in de horeca ook in het verlaagde tarief. GeenStijl: Lol. Uit eten blijft 6 procent. Niet om de ondernemers een plezier te doen, maar om het de Belastingdienst niet te moeilijk te maken. Zei iemand daar 'bureaucratische cijferneukertjes'? Verruimen gemeentelijk belastinggebied GeenStijl: Lees: STIJGENDE LOKALE BELASTINGEN Rutte II: Nederland heeft binnen de OESO het laagste aandeel decentrale belastingen. GeenStijl: En dat is kennelijk een valide argument om ze te willen verhogen. Rutte II: Als gemeenten een grotere verantwoordelijkheid zouden krijgen voor de eigen inkomsten, met een bijbehorend ruimer belastinggebied, versterkt dat de gemeentelijke democratie en kunnen de lasten op arbeid extra worden verminderd. Een dergelijke verruiming van het gemeentelijk belastinggebied kan uitkomen op een bedrag tussen € 2 en 4 mld per jaar waardoor de lasten op arbeid met een vergelijkbaar bedrag verder kunnen worden verlaagd. GeenStijl: Lees: De regering wil de belasting op arbeid met 2 tot 4 miljard verlagen, en pakt daarvoor 2 tot 4 miljard euro uit potjes die voor de gemeenten bedoeld zijn. De gemeenten moeten dan op hun beurt het gat dat daarmee in hun begroting ontstaat zelf zien te vullen. Met - tadaaa- verhoogde lokale belastingen. Dat versterkt niet de gemeentelijke democratie, dat kost de burger evenveel, zo niet meer geld, maar zonder dat het meer inspraak oplevert. Verdere vergroening GeenStijl: Lees: HOGERE MILIEUBELASTINGEN Rutte II: Nederland staat volgens Eurostat in de top-3 van landen met de hoogste milieubelastingen. In de komende vijf jaar loopt de energiebelasting verder op tot een verhoging van circa € 2 miljard structureel per jaar door de opslag duurzame energie ter financiering van de SDE+. Het kabinet heeft in de brief 'Keuzes voor een beter belastingstelsel' aangekondigd verder op zoek te gaan naar manieren om de verduurzaming van de economie verdergaand te ondersteunen, waar mogelijk ook fiscaal. GeenStijl: Lees: HOGERE MILIEUBELASTINGEN. Rutte II: Hierbij zijn de door het kabinet gehanteerde randvoorwaarden breed onderschreven: de maatregelen 1) mogen er niet toe leiden dat werkgelegenheid de grens over verdwijnt en het klimaat ondertussen niet verbetert GeenStijl: De suggestie dat de sprinkhanenplaag die 'de mensheid' heet een positieve of remmende invloed kan hebben op de verslechtering van het klimaat, blijft lachwekkend. Bovendien: je kan niet dingen duurder maken (omwille van het milieu) en dan denken dat het geen effect zal hebben op de economie (in dit geval de werkgelegenheid). Rutte II: en 2) moeten voor de Belastingdienst goed uitvoerbaar zijn. GeenStijl: Weer die arme Belastingdienst die ontzien moet worden in de vuige plannetjes van het kabinet. De burger moet bloeden zonder dat de Belastingdienst er meer werk aan heeft. Rutte II: Een maatregel die in dat verband op draagvlak lijkt te kunnen rekenen, is het minder degressief maken van de energiebelasting op elektriciteit, waarbij de opbrengst wordt teruggesluisd naar bedrijven. GeenStijl: "minder degressief" = "progressief" = "hoger maken". En dan wellicht een manier vinden om bedrijven een beetje te ontzien (maar burgers niet). Rutte II: Hiertoe lijken mogelijkheden te zijn waarbij we er wel voor moeten waken dat Nederland niet uit de pas gaat lopen met de omringende landen. GeenStijl: Kortom, we zeggen het wel maar we hebben alvast een smoesje paraat om het uiteindelijk toch niet te doen: andere landen dicteren nou eenmaal wat wij moeten doen, kennelijk. Rutte II: Het kabinet staat ook in het kader van verdere vergroening open voor concrete suggesties vanuit uw Kamer binnen de hiervoor genoemde randvoorwaarden. GeenStijl: Jesse Klaver, kom er maar in want eigenlijk is de hele voorgaande alinea vooral een lokkertje om jou aan tafel te krijgen met wat obligate groene beloftes die linksom of rechtsom leiden tot belastingverhoging. De volledige brief is hier te lezen (pdf) en ja, we hebben de dure onderste alinea's even omhoog gehaald en in rood gedrukt. Opdat u niet te makkelijk in de hosanna halleluja belasting bullshit bingo van Wiebes tuint. Belastingverlaging is een illusie. Onder de streep wordt alles altijd alleen maar duurder.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.