achtergrond

Geenstijl

K. Regenjas - Wat Nederland kan leren van Japan

noneshallpass.gifEen breed wereldbeeld, een liefde voor Azië én kennis van cijfers. Dan krijg je inzendingen zoals hieronder. Onze Man In Regenjappistan is terug, om Japanse cijfers over demografie & misdaad over die Japan te leggen. Opdat we weer eens kunnen concluderen: WTF, Japonezië, why u so weird? Japanners zijn in veel dingen goed. Onverwoestbare auto’s bouwen, anime tekenen, sushi bereiden, diepe gevoelens van WTF oproepen, enfin. Er is nog iets anders waar de Jappen ontzettend goed in zijn: hun landsgrenzen bewaken. Daar waar in Nederland de kansarme migranten in polonaise de grens oversteken, weten de Japanners ongenode gasten vrijwel allemaal buiten te houden. Slechts 1,3% van de Japanse bevolking is van buitenlandse komaf, vergeleken met 21,4% in Nederland. Van deze 1,3% bestaat ruim de helft uit Chinezen en Koreanen, die cultureel en etnisch een aanzienlijk kleinere afstand tot de Japanners hebben dan bijvoorbeeld Somaliërs tot Nederlanders. Ook zijn Japanse buitenlanders veel vaker vrouwen, wat erop duidt dat het voor een belangrijk deel om huwelijkspartners gaat voor Japanse mannen. Bootvluchtelingen, daar doet Japan niet aan. Niet dat die er in Azië niet zijn. Ze worden simpelweg geweigerd. Vorig jaar liet het land slechts 11 asielzoekers toe. Een recordaantal! Al met al is immigratie in Japan een zeer beperkt fenomeen. Minder allochtonen, minder moord Wat levert dit strenge immigratiebeleid Japan op? De Japanners missen wellicht een enorme cultuurverrijking, zou je zeggen. Toch legt het beleid van gesloten grenzen Japan geen windeieren. Door de gesloten grenzen is Japan één van de veiligste landen ter wereld. In Japan was in 2011 de kans om vermoord te worden 0,35 op de 100.000. In Nederland lag dat getal in hetzelfde jaar op 0,86; twee en een half keer zo hoog. Dit hogere moordcijfer in Nederland valt vrijwel volledig te verklaren door de aanwezigheid van allochtonen in onze samenleving. Het CBS becijferde dat tussen 1992 en 2001 gemiddeld 44% van de moorden in Nederland niet door een Nederlander gepleegd is. Dat was nota bene in een tijd dat het percentage allochtonen in Nederland nog fors lager lag dan vandaag. Recentere cijfers van het Ministerie V&J laten zien dat allochtonen inderdaad meer dan de helft van alle moord en doodslag plegen. In 2003 werd bijvoorbeeld slechts 37% van alle moorden gepleegd door een autochtoon. Was er geen multiculturele samenleving geweest, dan zou er in Nederland dus ruim de helft minder gemoord worden. Het verschil met Japan zou daarmee zo goed als weg zijn. Minder allochtonen, minder moord. Wat is het leven soms toch simpel.
Migratie helpt niet tegen vergrijzing Qua veiligheid hebben de Japanners het dus goed geregeld, maar hoe zit het met hun economie? Japan kent net als Nederland een sterke vergrijzing. Graven ze hun eigen graf door geen buitenlandse werknemers toe te laten? Nee, zegt onder andere het CPB. Immigranten kosten namelijk veel meer geld dan ze opleveren, tenzij het om hoogopgeleide kenniswerkers gaat die moeilijk vervulbare vacatures komen invullen. Omdat de meeste allochtonen niet in die categorie vallen, kan immigratie niet als oplossing voor de vergrijzing worden gezien. Bovendien zou het aantal immigranten dat nodig is om de vergrijzing op te vangen absurd hoog zijn. Het aandeel 65-plussers in Nederland zal de komende decennia bijna verdubbelen. Om dezelfde verhouding tussen werkenden en AOW-ontvangers te behouden, zou dus ook de beroepsbevolking moeten verdubbelen. Dat zijn pakweg 9 miljoen immigranten. Voor het veel grotere Japan zouden zelfs 64 miljoen hoogopgeleide kenniswerkers nodig zijn om de vergrijzing tegen te gaan. Dat gaat hem dus niet worden. De ongeletterde Somaliërs die we uit de Middellandse Zee vissen, van wie ruim de helft in de bijstand belandt, gaan de vergrijzing niet oplossen. In Nederland niet en in Japan niet. De echte oplossing voor de vergrijzing zit hem in het verhogen van de arbeidsparticipatie onder reeds aanwezige mensen. En dan vooral de vrouwen. In zowel Japan als Nederland kunnen vrouwen bijna twee keer zoveel uren werken als ze momenteel doen. Het recept voor kebab Nu hebben de Japanners het wel iets makkelijker dan wij. Een eiland is makkelijker te bewaken dan een polder. Dat mensen Nederland binnendringen is dus haast niet te vermijden, maar dat deze mensen de Nederlandse nationaliteit krijgen, een uitkering ontvangen en de moordcijfers verdubbelen, daar kiezen we zelf voor. Terwijl in Nederland de allochtonen schietend met Kalasjnikovs over straat rennen, schenken ze in Japan nog veilig een bakje thee in. Vuurwapengeweld is in Japan bijna ongehoord. In 2006 werden er in totaal twee Japanners doodgeschoten. De Japanse regering doet namelijk wat een regering hoort te doen: het landsbelang dienen en zijn bevolking beschermen tegen schadelijke invloeden. Dat de Japanse cultuur niet verrijkt wordt door allerlei kansenparels zal ze niet veel kunnen schelen. Het recept voor een lekker broodje kebab kun je ook gewoon van internet halen. Dat is wel zo veilig. Was berekend, K. Regenjas

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.