achtergrond

Geenstijl

MinPres Mark Rutte: 'De Armeense Genocide is slechts een voetnoot in de geschiedenis'

Wereldwijd gingen gisterenmiddag tijdens de herdenking van 100 jaar Armeense Genocide honderdduizenden mensen de straat op. In de Armeense hoofdstad Jerevan waren afgevaardigden van negentig landen bij de ceremonie. Nederland was er daar geen van. Hoewel de Tweede Kamer wél van een erkende Armeense Genocide spreekt, omdat het een ruim gedocumenteerd en algemeen geaccepteerd historisch feit is, vindt het kabinet het genoeg om naar de eerste systematische volkerenmoord van de 20ste eeuw te verwijzen als 'de Armeense kwestie'. Weigerambtenaar Jeanine Hennis zei letterlijk tegen de NOS dat "Turken en Armenen gezamenlijk tot een standpunt hierover moeten komen", alsof het om een politiek hindernisje gaat waarover nog naar een akkoordje gepolderd kan worden [Video hierboven:]. "Het is een welles/nietes-spelletje", zegt de MinDef, die kennelijk nog nooit 1 boek of artikel over de Armeense Genocide gelezen heeft.
Afgestudeerd historicus Mark Rutte ging nog een stap verder en zei op vrijdag 24 april 2015, de dag waarop de honderdste verjaardag van de Armeense Genocide herdacht werd: "Wij zijn vaag met een reden, we willen niet partij kiezen." Daarmee zegt Mark Rutte, gelijk Jean-Marie le Pen over de Holocaust, dat de Armeense Genocide wat hem betreft slechts een voetnoot in de geschiedenis is. En niet alleen wat hem betreft: hij deed zijn uitspraak tijdens de wekelijkse vrijdagpersco, dus als minister-president. En dat is hij - naar eigen zeggen althans - van alle Nederlanders. Best wel een goor gevoel, wanneer je premier namens volk en vaderland verkondigt dat een genocide nooit heeft plaatsgevonden, waarmee hij Armeniërs tot tweederangs burgers met een ondergeschikte rechtspositie degradeert. En dat deed hij ook nog eens in Den Haag, de stad van internationale vrede en recht. Walgelijk.
Weet je wie ook bevolkingsgroepen tot tweederangs burgers degradeerde en hun ondergeschikte rechtspositie tot nationale norm verhief? Adolf Hitler, de dictator die de Turkse methodes van concentratiekampen en massavernietiging kopieerde en adopteerde voor zijn eigen jodenvernietiging en die op 22 augustus 1939 in zijn Obersalzburg Speech aan de vooravond van de inval van Polen en de aftrap van de Holocaust de woorden sprak "Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“, waarmee hij zijn plan om de Polen uit te roeien kracht bij zette. Los van de goedkope doch relevante Godwin: zijn wij als Nederland dan zo betrokken bij de Armeniërs en hun beladen historie? En zouden we dat per se moeten zijn, als internationaal erkend Goed Volk met een gretig afgesteld moreel kompas? Mwa. Nederland telt slechts 18.000 Armeniërs (tegen een half miljoen Turken) en de handel, ontwikkelingshulp en politieke betrekkingen zijn allemaal oppervlakkig. Dit in tegenstelling tot Turkije, waar handel en investeringen in tien jaar tijd verdrievoudigd zijn. Dat, en niet de historische waarheid, is dus kennelijk leidend voor het kabinetsstandpunt. Economisch begrijpelijk, maar het proeft ranzig. Turkije is niet het eerste quasidictatoriale land waar we handel mee drijven, en Erdogan niet de laatste schimmige bestuurder die zoete broodjes eet in het Torentje. Maar zelden worden feiten, rechten en bevolkingsgroepen zo schaamteloos gesloopt voor de geldgeilheid van een opportunistische handelsgeest en de angst voor diplomatieke represailles van een onberekenbare regeringsleider als Erdogan. En nog erger: nooit wordt het volk daaraan zo gewetenloos medeplichtig gemaakt. Want Nederland heeft nu dus bij monde van de premier als natie niet het fatsoen, de menselijkheid en vooral het gezonde verstand om een historisch feit gewoon een historisch feit te noemen, zonder er een vies politiek woordenspel van te maken waarin de erkenning van de mening van een groot en ernstig verknipt deel van het Turkse volk leidend plotseling leidend is en aanmoediging verdient. Het is alsof heel Nederland collectief wir haben es nicht gewusst zegt. De Killing Fields van Cambodja ontkent. Of openlijk oppert dat Srebrenica nooit gebeurd is. Maar bij de Armeense Genocide zijn de fotorolletjes dus niet kwijt geraakt. Duitsland - met z'n enorme Turkse populatie - erkent de Armeense Genocide wel, doet dat hardop en neemt de reactionaire Turkse woede daarbij voor lief. Want als iemand weet wat een genocide is als ie er eentje ziet is het De Mof wel. Wat de stampij van Turkije betreft: lees deze headline eens als "Duitsland woedend op Israëlische Holocaustherdenking" en je snapt wat voor een debiel dictator Erdogan is. Erken de ene, voorkom de volgende. Rutte vond in 2009 dat het ontkennen van de Holocaust niet strafbaar zou moeten zijn: "Hoe onzinnig het ook is dat iemand de Holocaust ontkent, verbieden moet niet." Toen leek iedereen bozer dan nu hij zelf een genocide ontkent. Maar we zijn het volstrekt met hem eens: in het kader van de vrijheid van meningsuiting, moet je kunnen roepen dat het nooit gebeurd is. Ook het ontkennen van de Armeense Genocide hoeft niet strafbaar te zijn. Maar als iemand het doet, staat het de rest van de rationele mensheid wel vrij om hem, net als bij Holocaustontkenning, meewarig aan te kijken en na te wijzen als een maatschappelijk melaatse met het historisch besef van een pinda. Als het, zoals in dit geval, echter een regeringsstandpunt betreft, vragen we ons ernstig af hoe kankerlaf ons kabinet moet zijn dat ze de historische realiteit ontkennen en zich daarbij met hun rubberen Ruttegraat achter het complete Nederlandse volk verstoppen. Of is het voeden en versterken van Erdogans valse wereldbeeld soms die 'samenwerking met dictators' waar Halbe Zijlstra namens de VVD zo vurig voor pleit? Voor het hogere doel van liberalisme moet je niet meer bij de VVD zijn. Daar zit kennelijk niemand meer die bescherming van de burger - álle burgers - nog serieus neemt. Juist voor een liberale premier zou het basisprincipe van bescherming dóór de Staat, tégen de Staat hoog in het vaandel moeten staan. Wie beschermt de individuele burger of de minderheidsgroepering tegen een bloeddorstige meerderheid, of nog erger: tegen een gecorrumpeerde Staat die haar machts- en geweldsmonopolie misbruikt om tot uitroeiing over te gaan? Rutte heeft met zijn uitspraken alle 18.000 Armeniërs in Nederland tot niet serieus te nemen, tweederangs minderheid gedegradeerd en bij de VVD als geheel regeert een bekrompen handelaarsgeest van kleine bange mannetjes bij wie het klassieke, eerbiedwaardige liberalisme is geërodeerd tot brallen over belastingverlaging boven een glas gratis bier. In die sneue mindset blijkt het nog slechts een kleine stap naar marchanderen met mensenrechten boven de mierzoete Turkse koekjes van een maniakale Turkse islamist en ultranationalist. Met zijn achterlijke gepolder bewijst Mark Rutte dat hij er geen moeite mee heeft om mensen en bevolkingsgroepen tot tweederangs burgers te degraderen, dat hij bereid is daarvoor het vuile wapen der geschiedvervalsing in te zetten en dat hij zelfs niet schroomt om als "premier van alle Nederlanders" zijn hele volk medeplichtig te maken aan zijn gore woordenspelletjes over de Armeense Genocide. Heeft die ranzige rasopportunist dan werkelijk geen greintje trots in zijn lijf? Door zijn debiele uitspraken absoluut geen premier van alle Nederlanders, maar hij is wel de vleesgeworden verpersoonlijking van de woekerende zelfhaat die de Nederlandse identiteit verziekt. CDbcmO8WIAA3DH4.jpg Tijdens het bezoek van Rutte's vriend Erdogan, vorig jaar, kreeg de MinPres instructies tijdens een speciaal Ontkenningsklasje. Mark toonde zich een vlotte en gewillige leerling in het ontleren van de geschiedenis.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.