achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten - De rookbom Mark V.

feynmanenoffeiten100.jpg Hoe zorg je ervoor dat de pers een maand lang niet de afrekening geeft over vier jaar Senaat en vier jaar twaalf verschillende provinciale staten? Is Mark V. een offerpion? Is hij de mol? Wordt de kritische pers met een synthetisch probleem niet op een dwaalspoor gezet met een pyrrusoverwinning? Waarom zou de ervaren raspoliticus, die sinds zijn puberteit actief is, zo lang wachten met de beslissing af te treden? Het zou toch niet zo zijn omdat hij nog niet zo lang Kamerlid is? Dat hij door een halve maand extra Kamerlid te zijn ook rechten opbouwt voor een halve maand extra wachtgeld? 180% loon voor met de kop in het zand de realiteit niet onder ogen zien? 6554 euro bruto? We hebben het nu niet over vier jaar aan stemgedrag van de Senaat en al helemaal niet over vier jaar aan provinciale problematiek, waar sowieso serieuze nieuwsvoorziening ontbreekt, de burger ongeïnformeerd een keuze moet maken, en dus het fundament onder de democratie, een kiezer die weloverwogen een vakje rood kleurt, wegvalt. Het rapport van de door de VVD benoemde Integriteitcommissie (VVD-IC) is net zo zielig. De opbouw die je verwacht is een inleiding, dan een overzicht van alle ter discussie staande feiten, een korte samenvatting van de geldende normen en waarden vanuit de wet, de provincie en de VVD. Vervolgens een vergelijking tussen die regels en praktijk per casus, een conclusie daarover en dan pas een reactie van Mark V., zodat niet alleen duidelijk wordt wat er wel en niet gebeurd is, maar ook duidelijk wordt welke regels er eigenlijk allemaal gelden voor een politicus die meer petten heeft dan hemden. Hier zit zelfs een gemiste kans om Mark V. uit de wind te houden. Zodat iedereen leert van iedere fout en niet alleen van de vier die nu door de VVD-IC zijn verheven.
Broddelwerk Het rapport heeft echter een puberale structuur. Eerst een extreem incompleet overzicht wat er speelt. Daaruit wordt alleen de inleidende publicatie van het NRC geselecteerd, waarna Mark V. direct uitvoerig mag oreren. Daarna direct een fatale conclusie. Pas later in de slotopmerkingen wordt Mark V. vier maal nagepraat om alsnog naar de conclusie toe te gaan werken. Een beetje nagalm van Mark V, geen eigen oordeel. Pas echt ranzig wordt het in de laatste bijlage. Zonder reden zijn de laatste pagina's een geknipt en geplakt overzicht van alle andere Kamerleden die ooit in opspraak zijn geweest. Wat wil de VVD hiermee zeggen? Dat er nu jaarlijks wel een VVD’er door de mand valt? Dat de PvdA een veroordeelde pedofiel rehabiliteerde? Kader De VVD-IC geeft twee redenen om alleen de eerste publicatie van het NRC te behandelen. De eerste is om declaraties die door de Provinciale Staten van Limburg besproken zijn, buiten het onderzoek te houden. Waarom kan de VVD geen eigen oordeel hebben naast dat van de provincie? Hun debat is zelfs al geweest. De gouverneur van de provincie deed geen uitspraak over de juistheid van de declaraties, alleen of ze juist waren verwerkt. Technisch waren ze dat. Of een declaratie moreel juist is, is de verantwoordelijkheid van de indiener. Hij nodigde de provinciale staten, waaronder de VVD, waaronder Mark V. zelf, tot een oordeel te komen. Het is niet aan de provincie haar wetgever te beoordelen, dat is aan zichzelf en eens in de vier jaar aan de kiezer. Strafzaak Hetzelfde geldt voor de holle frase dat ze declaraties niet willen bespreken die nu in een aparte strafzaak zitten. De VVD-IC weet hopelijk helemaal niet waar aangifte van gedaan is, en al helemaal niet waar de recherche onderzoek naar doet. Anders hebben we een zeer corrupte recherche. Aangezien de VVD-IC helemaal niet behoort te weten welk deel van het dossier onder behandeling is van het Openbaar Ministerie kan zij niet zomaar bepaalde zaken buiten beschouwing laten omdat de officier van justitie er al op zit, én kan zij niet deze elf zaken wél gaan beschouwen in de overtuiging dat de officier van justitie er niets mee aan het doen is. Gemiste kans De VVD-IC laat nu de kans liggen om te oordelen of het dragen van meerdere conflicterende petten wel wenselijk is, en of Mark V. hierin te ver is gegaan. Er zijn genoeg welwillende werkelozen om dit pettenprobleem tegen te gaan. Ook hier zien we een tunnelvisie op incidentaanpak, waardoor de volgende generatie politici vergelijkbare fouten gaan maken. Mark R. gaf zonder onderzoek direct aan dat de elf NRC declaraties niet opgeblazen moesten worden in de media. Kennelijk zijn de vier feiten waar Mark V. voor moet vertrekken normaal binnen de politiek, of de VVD. Mark R. gaf niet aan of hij als minister-president sprak of als politiek leider, dus het blijft gissen welke van de twee. Wil de VVD echt werken aan integriteit? Of laat de VVD liever jaarlijks een kop rollen als het tegen de lamp loopt?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.