achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten - Struisvogelpolitiek

feynmanenoffeiten100.jpg Charlie Hebdo opende met een ménage à trois. Een willekeurige Arabier werd dubbel geswaffeld. Ivo Opstelten en David Cameron lieten hun kroonjuwelen breder hangen. Zonder hun ambtenaren de aanslagen en veertien jaar aan antiterrorisme wetgeving te laten evalueren, riepen zij op tot nog meer 1984 voor hun burgers. Kruispunt liet al zien dat met de bestaande informatie over terrorisme niets gebeurt. Een vader wist dat zijn puberzoon ging afreizen naar Syrië. Hij belde Jeugdzorg en politie, beide deden niets en de zoon verdween naar Syrië. Hoeveel informatie wil je hebben? Is het niet de vraag of je genoeg informatie hebt, maar eerder de vraag of je het kunt verwerken, en vooral er naar kunt handelen. Het Kamerdebat was nog verder verstoken van enige kennis. Slechts 1,3% van terrorisme zou vanuit categorie 1 (Religie) komen, volgens Europol. Echter de definitie van categorie 2 luidt: “Ethno-nationalist and separatist terrorist groups are motivated by nationalism, ethnicity and/or religion” (p53). Het islamitische geweld is weggestopt als etnisch of als afscheidingsbeweging. Europol stapelt vrolijk verder door extreem islamitisch geweld dat niet onder de noemer terrorisme aan Europol gemeld is, weg te gooien: “These cases were not considered in the statistical data of this report” (p52). Als je onderzoek doet op basis van dodelijke slachtoffers kom je op een ander beeld: zonder de slachtpartij van Breivink, een eenling, was dit bijna volledig1 islamitisch.
totalitaire informatie Alle passagiersgegevens van Europese vluchten moeten internationaal gedeeld gaan worden. Zelfs onze professor juichte toe dat privacy werd ingeruild voor tijdelijke veiligheid. De aanname dat de staat deze informatie alleen of zelfs überhaupt gebruikt om terrorisme tegen te gaan, is een brug te ver. Dissidenten en journalisten kennen het misbruik van totalitaire informatie. Dat het Europees parlement deze maatregel vorig jaar nog afkeurde, wordt in de week na de aanslagen genegeerd. De uitvoerende macht heeft zich dermate ingelaten met wetgeving, dat de wetgevende macht haar controlerende en schrijvende taak de facto heeft ingeleverd. Verantwoording afleggen wordt overgeslagen om tijdens paniek oude dromen door te drukken. Ivo kreeg het zelfs voor elkaar eerst de Kamer tot haastwerk te manen, om daarna erachter te komen dat driekwart van de nieuwe wetten door hemzelf vertraagd werden. Nog voor de gendarmerie invallen deed om de gijzelingen te beëindigen, wisten de inlichtingendiensten te melden hoe vaak de schutter met zijn meisje hadden gebeld: 500 keer. Nutteloze informatie. Rot toch op Aboutaleb meldt eerst dat hij zich "het geweld niet kan voorstellen." Maar het staat letterlijk in de Koran die hij als moslim gelezen heeft. Openlijk roept hij radicalen te vertrekken zonder in te zien wat voor schade Nederland oploopt in het buitenland door hun aanslagen, zonder een plan te hebben ze buiten te kunnen houden en zonder in te zien wat er gebeurt na terugkeer. Gekken detineren geeft meer zekerheid dat ze buiten de samenleving worden gehouden, dan ze “op laten rotten” om daarna te wachten waar ze ergens langs de duizenden kilometers stippellijn van Europa in de komende jaren weer binnenwandelen. Niet als gehersenspoelde jongere met een foutief wereldbeeld, maar gehard door enkele jaren ervaring in stedelijke oorlogsvoering. Exodus Vóór de aanslag van twee weken geleden vertrokken al zevenduizend van de half miljoen Franse joden naar Israël, anderhalf procent. Mensen verlaten dus de Europese multiculturele droom om zich te vervoegen naar een land wat al zeventig jaar in permanente staat van oorlog verkeert. Maar nee hoor, geacht kabinet, terwijl onze F16's bommen gooien is het geen oorlog. Echt niet. Het zijn vooral onze regeringsleiders die beweren dat dit terrorisme geen onderdeel is van de islam. Dit in tegenstelling tot de teksten in de Koran, Hadith en Sira, de terroristen, hun team van geestelijke begeleiding, de Islamitische Staat en de gedoogcultuur van dit geweld door de meerderheid van de anderhalf miljard moslims. Policolor Het rode geluid van P&W is inmiddels geprivatiseerd bij Humberto Tan. Eerst werd een majoor ingevlogen die zich bediende van uitspattingen als “religie is vrede” en “ik kan er niet bij”. Alsof het hier om de openbaring van 9/11 gaat - maar we zijn toch inmiddels wel een flinke reeks aanslagen verder. Het enige novum is de verschuiving naar zachtere doelen. Dinsdagavond ging Tan nog even verder door te vergeten dat de belangrijkste uitzondering op de vrijheid van meningsuiting de oproep tot geweld is. Belediging, bedreiging en racisme noemde hij wel. Meer dan de helft van de Koran is de oproep tot geweld tegen ongelovigen. Maar… In de uitzending van Bill Maher van 9 januari zat een mevrouw te verdedigden dat religie niet het probleem is, omdat het christendom zich (tijdelijk) gedraagt. Jammer genoeg had die dame niet met Reza Aslan gesproken, die probeerde de Islam vrij te pleiten door te wijzen op de mutilatie van Centraal Afrikaanse vrouwen een Christelijk probleem is. De But Brigade klinkt leuk en lekker policor, maar spreekt zichzelf tegen. In België staan de militairen ondertussen gewapend op straat, maar onder de Haagse kaasstolp zit een persoonlijke schijnwerkelijkheid. De grens tussen Nederland en Vlaanderen is maar een streep op papier. En ons kabinet negeert risico's en oplossingen, zoals de wereld het geweld van Boko Haram in Nigeria negeert.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.