achtergrond

Geenstijl

GeenStijl stuurt kerstpresentje aan MinPres Mark

zakmetgeldvoorbrussel.jpg Gisteren wist uw aller GeenStijl op basis van een Telegraaf-Wob een reconstructie te maken over de totstandkoming van de naheffing aan Brussel. Het werd een Factcheck des Doods voor Dijsselbloem, die duidelijk aantoont dat MinFin & MinPres leugens en onwaarheden vertellen over de Brusselse naheffing. Marjolein Faber, fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, vatte de situatie als beste samen door te zeggen 'dat de Nederlandse burger wel goed genoeg is om te betalen, maar niet goed genoeg is om geïnformeerd te worden'. [video.] Maar ons viel nog iets anders op. GeenStijl had óók een Wob-verzoek ingediend over de naheffing, maar wij ontvingen een brief van de MinPres dat hij meer tijd nodig had om te beslissen over dat verzoek. Gelul, want op hetzelfde moment werden dezelfde documenten verzameld voor de Telegraaf! Dat vinden wij raarrr, want het riekt naar willekeur (en dat mag niet). Daarom, en omdat dit dossier wat ons betreft niet automatisch gesloten mag worden zodra die 1,1 miljard euro in de drankpot van Juncker is gestopt, hebben we een kerstpresentje voor de MinPres: NOG EEN WOBVERZOEK (pdf), rond de vraag: Stuur ons ALLE correspondentie over de naheffing van, naar, in en tussen (onder andere) het Ministerie van Financiën van Dijsselbloem en het Ministerie van Algemene Zaken van Rutte. We zijn nog niet klaar. We willen alles zien, en dan vooral de inhoud van dat beruchte Document 75. En graag met spoed, dus vóór het geld is overgemaakt. Briefje is op de bus, dus dat ligt morgen onder de boom bij de MinPres. Fijne dagen, daar in Den Haag! P.S. Nog een extra presentje na de breek...
We zijn niet de enigen die met kerst aan de MinPres en de MinFin denken. Pieter Omtzigt las de Factcheck des Dijs op GeenStijl en besloot er ook nog maar een setje van veertien Kamervragen tegenaan te knallen, waarin hij op tien verschillende manieren naar hetzelfde beruchte Document 75 vraagt. kertspostvoordepremier.jpg Update: Er zit punch in de Tweedekamerserver. Hier de vragen van Omtzigt: 2014Z23920 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Financiën en aan de minister-president over de Europese naheffing die op 30 december 2014 betaald gaat worden (ingezonden 23 december 2014) 1 Herinnert u zich dat u voor de NOS-camera op 24 oktober 2014 gezegd heeft: “Blijkbaar is er een tabel op internet gezet, zonder dat er van tevoren iets over is gemeld aan de lidstaten. Dus ook in die zin zijn we verrast”? 2 Klopt het dat uit de documenten die zijn openbaar gemaakt n.a.v. het WOB-verzoek over de afdracht aan de EU, gepubliceerd op 19 december 2014 1), kan worden geconcludeerd dat u al op 17 oktober 2014 's-avonds een keer of twintig heen en weer mailde met uw ambtenaren over de heffing, maar dat die mails geheim zijn? 3 Klopt het dat u in uw besluitbrief op het WOB-verzoek van 19 december 2014 aangeeft dat stuk nummer 75, de notitie van de PV Brussel van 17 oktober 2014 aan maar liefst zeven ministeries over onder andere de naheffing, gedeeltelijke openbaarmaking toezegt, terwijl u dat stuk in de bijlagen niet verschaft, omdat dit „het belang van de betrekkingen met andere staten of internationale organisaties schaadt”? Bent u bereid om het stuk (gedeeltelijk) openbaar te maken zoals u in de besluitbrief toezegt? 4 De Kamer heeft eerder verzocht om stuk 75 en dat is toen geweigerd omdat dit de noodzakelijke vertrouwelijkheid en effectiviteit van het onderhandelingsproces schaadt; deelt u de mening dat dit een andere reden is dan waarom het nu geweigerd is onder de WOB? Deelt u de mening dat er helemaal geen onderhandelingsproces was, omdat volgens de regering deze naheffing alleen afhing van verificatie en dat er niet over onderhandeld kon worden? 5 Bent u bekend met artikel 68 van de Grondwet dat luidt: „De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.” 6 Deelt u de mening dat er geen enkel staatsbelang is om dit stuk niet openbaar te maken? Zo nee, kunt u dit dan toelichten? 7 Heeft u contact gehad met de Europese Commissie om hen te vragen of zij bezwaar heeft tegen het openbaar maken van stuk 75? Zo ja, kunt u dan aangeven met wie en wanneer u contact hebt gehad, en wat daar de uitkomst van was? 8 Bent u bereid om stuk 75, of tenminste het deel dat gaat over de naheffing daarin, openbaar te maken, aangezien het duidelijk in het belang van de controle op de regering is om de mededelingen over een naheffing van € 642 miljoen netto, € 1,1 miljard euro bruto, in te zien en te kunnen controleren en er geen onderhandelingsbelang was en is, omdat er volgens de regering ook niet over onderhandeld mocht worden? 9 Herinnert u zich dat u tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer gemeld heeft „Wij hebben de mogelijkheid gekregen om zelf af te wegen wanneer wij gaan betalen. De Commissie heeft wel gevraagd om dit voor 1 december door te geven. Dat zullen wij doen. Het afwegingskader voor het kabinet is de vraag wat het beste in de kas past en wat het beste past wat betreft het saldo-effect en wat betreft het uitgavenkader om het in te passen. De beslissing hierover zullen wij in de ministerraad nemen. Ik zal dit de Kamers daarna uiteraard laten weten”. 10 Wanneer heeft u de Eerste Kamer mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de betaaldatum van 30 december? 11 Kunt u aangeven met welke Nederlandse autoriteit de Europese Commissies mails gewisseld heeft die in de Eurowob naar boven komen, wat de inhoud daarvan was en hoe die zich verhouden tot de in de WOB vermelde mails (mail van Nederland aan de Commissie op 20/10, 21/10 (twee), 23/10 (twee) en mails van Nederland aan de Commissie (21/10, 22/10 en 23/10)? 12 Is er contact geweest tussen de Nederlandse regering en de Europese Commissie over de Nederlandse WOB en/of de Eurowob over de naheffing? Zo ja, kunt u dat dan toelichten? 13 Bent u bereid om ten minste stuk 75 en alle andere stukken waarvan openbaarmaking apert niet in strijd is met het staatsbelang vóór 29 december 2014 openbaar te maken? 14 Bent u bereid deze Kamervragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.