achtergrond

Geenstijl

Prof Pinto - Praten en nuanceren lossen niets op

lekkernuancerenmetpinto.jpg Je zou bijna denken dat het geregisseerd is, tweemaal dat met onrust geladen nieuws deze week over Turkse Nederlanders. Om Marokkanen even uit de wind te houden? Het eerste gaat over het onwaarschijnlijk hoog percentage Turkse jongeren die sympathiseren met IS en jihad-praktijken. Uit onderzoek van bureau Motivaction blijkt dat acht van de tien Turkse jongeren het niet afkeurt dat uit naam van de jihad geweld wordt gebruikt tegen niet-moslims. Ook vindt tachtig procent de terugkeer van jihadgangers naar Nederland geen probleem. Dit belooft nog ‘s wat! Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), een samenwerkingsverband van 390 moskeeën, stelt onder meer: “Er is nader onderzoek nodig, des te meer omdat dit rapport sterk afwijkt van eerdere onderzoeken. Op het eerste gezicht ontbreekt op onderdelen de nuancering.” CMO is goed aangepast aan het polder-denken en -doen. Bevalt een onderzoeksresultaat niet? Geen nood. Verder onderzoeken en vooral nuanceren totdat het probleem is platgekletst. Tijdelijk dan. Immers, omdat het niet is opgelost, steekt het probleem vanzelf de kop weer op. Minister Asscher wil ondertussen in gesprek gaan met Turkse organisaties en de jongeren. Wat zou dat helpen, ‘in gesprek gaan’? Het tweede onrustbarende nieuws over dezelfde groep betreft vier conservatief-religieuze Turkse stromingen en organisaties. Hierbij toont Asscher meer daadkracht: hij wil de organisaties minimaal vijf jaar lang blijven volgen om hen te dwingen de integratie van Turken in Nederland te bevorderen. Ik zou liever ‘participatie’ bedingen. Meedoen, actieve deelname aan de maatschappij naar kunnen en vermogen. Dat is duidelijk, praktisch, concreet en meer eisend. Integreren roept alleen maar vragen op: wat wordt hiermee bedoeld? Doen, denken, voelen, praten en handelen als een Nederlander? Welke? Limburger, Groninger, Twentenaar of bewoner van de Grachtengordel in Amsterdam? Maar dit terzijde. Twee Kamerleden van Turkse afkomst (Kuzu en Özturk - red.) zijn het evenwel met Asscher oneens en verdelen hiermee de PvdA-fractie. Nog meer gerommel in een club die er electoraal al beroerd ervoor staat volgens de peilingen. Naschrift redactie: De PvdA heeft ook al een oplossing tegen de eigen zetel-implosie: PvdA-politici moeten verplicht een kwart van hun werktijd op straat door gaan brengen om te integreren met het gewone volk.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.