achtergrond

Geenstijl

'Interne partijdemocratie VVD ligt in coma'

vvdixie.jpgHet borrelt binnen de gelederen van de VVD en dit keer is het geen sherry. Waar 'dixie' voorheen louter stond voor de klanken van roomblanke jazzbands, wordt het nu intern geassocieerd met de geur die op een warme zomerdag opstijgt uit de gelijknamige chemische toilethuisjes: lauw, onfris en verstikkend. Wat is er aan de hand? Welnu. Op zaterdag 14 juni aanstaande houdt de VVD een Algemene Ledenvergadering in het Gooise kakkerjsdurp Bussum. Omdat op zo'n ALV voornamelijk omhooglikkende, baantjesjagende beroeps-VVD'ers aanwezig zijn (en geen kritische 'doorsnee' leden), was het politbureau van plan om de aanwezige hielenlikkers snel even te laten stemmen over een nieuwe voorzitter voor het Hoofdbestuur. VVD-bijeenkomsten worden niet voor niets 'Noord-Koreaanse klapcongressen' genoemd door intimi. Op die manier kan er op zogenaamd democratische wijze een zetbaasje voor Rutte neergezet worden op de stoel die nu nog door Benk Korthals gevuld wordt. Kritische leden die niet op de ALV aanwezig zijn, kunnen op die manier niet meestemmen. Daar zijn diverse lokale afdelingen het niet mee eens. VVD Eindhoven heeft bijvoorbeeld een boze motie (pdf) ingediend die oproept tot een stemming onder alle leden, niet alleen onder de kritiekloze ja-knikkers die op de ALV zijn de 14e. "De interne partijdemocratie ligt in coma", vertelt een ongeruste VVD'er ons. Hij stuurde ter illustratie een andere motie mee, van de afdeling Ede, te vinden na de breek. Onze mol: "Het is 1 grote motie van wantrouwen tegen de top van de VVD. Wel kansloos op het aanstaande VVD-congres want de partijtop en het politbureau regeren vanuit betonnen bunkers. Maar de onvrede over de formatie van 2012 heeft geleid tot deze moties." Het Hoofdbestuur acteert ondertussen welwillendheid naar de leden toe, maar getuige de comments onder dit berichtje is dat parelkettingen voor de zwijnen. Sja. Waar je mee omgaat, word je mee besmet: de VVD is in de Partij van de Achterdocht aan het veranderen.
Motie ALV 14 juni 2014 De ALV op 14 juni 2014 in vergadering bijeen: constaterende, dat na de verkiezingsoverwinning in 2012 het vertrouwen van de kiezer in de VVD ernstig is geschaad, doordat essentiële liberale thema’s in het coalitieoverleg voortdurend worden uitgeruild; van oordeel, dat dit vertrouwen zo spoedig mogelijk dient te worden hersteld; roept de VVD-Kamerfracties op om het kabinetsbeleid indringender aan de liberale uitgangspunten van het VVD-Verkiezingsprogramma te toetsen; en, verzoekt de nieuwe partijvoorzitter om een open, kritische gedachtewisseling in alle geledingen binnen de partij op gang te brengen, met als doel: consistent en vertrouwenwekkend liberaal beleid. VVD afdeling Ede, juni 2014 (brondoc)

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.