achtergrond

Geenstijl

Belangrijk bericht voor alle Nederlandse gemeenten

aangetekendepost.jpg Omdat GeenStijl serieuze business bedoelt met het Stijlloze Stemmentellen, proberen wij zo veel mogelijk te doen om het onze stemmentellers zo makkelijk mogelijk te maken op 22 mei. Het pad naar een betrouwbare, vrij beschikbare verkiezingsuitslag is bezaaid met hindernissen en we doen er alles aan om die voor aanstaande donderdag uit de weg te beuken. Bijvoorbeeld mailen met alle Nederlandse gemeentes. Om ze te waarschuwen voor de komst van het legioen Stijlloze Stemmentellers, en ook om ze te wijzen op hun democratische plichten en verantwoordelijkheden. Zodat de verkiezingen voor iedereen rustig en onverstoord verlopen. Hieronder integraal de mail die vanmorgen naar alle Nederlandse gemeenten is verzonden: Geachte gemeente, burgemeester, wethouders en ambtenaren, Via deze weg wil GeenStijl een beroep doen op uw ruimhartigheid en uw democratische plichtsbesef, en u attent maken op de mogelijke aanwezigheid van GeenStijl stemmentellers in stemlokalen in uw gemeente op de avond van 22 mei. Wees gerust, en we zeggen dit met klem: we komen in vrede. Lees onderstaand pamflet daarom svp zorgvuldig, het is van groot belang voor een ordentelijk verloop van de aanstaande Europese verkiezingen.
Inleiding Zoals u ongetwijfeld niet ontgaan is, heeft GeenStijl een oproep gedaan aan kiezers in heel Nederland om op 22 mei waarnemer te zijn bij het tellen van de stemmen voor de Europese Verkiezingen. GeenStijl wil hiermee protesteren tegen het door Brussel opgelegde en door minister Plasterk uitgevoerde embargo, dat tot zondagavond 25 mei om 23:00 uur rust op de officiële bekendmaking van de voorlopig verkiezingsuitslag. Wat GeenStijl betreft is het een democratisch recht van de Nederlandse kiezer om op de dag van de verkiezingen te horen wie de winnaars en verliezers zijn. Dat noemen we 'het feest van de democratie', en dat was tot en met 2009 ook het officiële standpunt van de Nederlandse regering. Het is ons een raadsel waarom dat zwaarwegende argument in 2014 plots van tafel geveegd is. Een embargo op de uitslagen van ruim drie dagen werkt de kans op vergissingen, fraude of zelfs vervalsing van uitslagen in de hand. Een verkiezingsuitslag behoort bovendien geen geclassificeerde informatie te zijn die op een "need to know" basis aan een enkeling verstrekt wordt, die hoort juist zo snel mogelijk en zo breed mogelijk gepubliceerd te worden op het moment dat deze bekend is - en geen moment later. We komen de uitslagen halen Welnu. Hier geldt het bekende gezegde van Mozes en de berg: als we geen uitslag krijgen, dan komen we de uitslag wel halen. De oproep van GeenStijl heeft inmiddels ruim 1600 vrijwillige bewakers van het democratische proces opgeleverd, die allemaal een stemlokaal uitgekozen hebben om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen en het aansluitende voorlezen van de uitslagen. Voorlezen van de uitslagen, zegt u? Jazeker. Hoewel de minister van Binnenlandse Zaken aan alle burgemeesters heeft opgedragen om de uitslag van de verkiezingen geheim te houden tot zondagavond 25 mei, biedt een maas in de Kieswet tóch mogelijkheden om deze uitslag eerder in de openbaarheid te krijgen. Volgens Artikel N9, punt 1 van de Kieswet, die u hierrr kunt nalezen, is de voorzitter verplicht om de uitslag van zijn of haar stemlokaal mee te delen aan aanwezige kiezers. Op honderden locaties gaan onze Stijlloze Stemmentellers bij dat moment aanwezig zijn. Minister Plasterk heeft in eigen persoon verklaard dat deze stemmentellers daarmee in hun recht staan: "De Kieswet is duidelijk. De uitslag moet openbaar worden voorgelezen, en daar mag eenieder bij aanwezig zijn", zei hij ten overstaan van onze camera en roze plopkap. Die video vindt u hierrr. Dat brengt ons op de verantwoordelijkheid van uw gemeente en de stembureauvoorzitters die daarbinnen actief zijn: GeenStijl roept via deze weg alle gemeenten op om de democratische rechten van kiezers én stemmentellers te waarborgen, en de stemmentellers in vrede te laten doen waarvoor zijn gekomen zijn. GeenStijl beoogt een eerlijke waarneming van democratische verkiezingen, en is nadrukkelijk niet uit op het verstoren van het democratische proces, noch op onrust of ongeregeldheden in of rond de stemlokalen. We willen enkel de uitslag horen, op het moment dat er een uitslag is. Niets meer en niets minder. De spelregels samengevat Zoals gezegd en geschreven: - Hebben kiezers het recht om de verkiezingsuitslagen per stembureau voorgelezen te krijgen; - Hebben stembureauvoorzitters de plicht deze uitslagen voor te lezen; - Is het expliciet niet verboden om het voorlezen van deze uitslag op audio of video op te nemen. Voor een ordentelijk verloop van de verkiezingen, en om misverstanden en onrust te voorkomen, roept GeenStijl u op om het voorgaande te begrijpen, te onderschrijven en te communiceren aan uw stembureaumedewerkers. Hoe het stemmentellen precies in zijn werk gaat op de avond van de 22e , wordt omschreven in deze video. GeenStijl heeft niet in alle Nederlandse gemeenten stemmentellers. Dat neemt niet weg dat mensen overal in het land, stijlloos of niet, het recht hebben de uitslagen bij te wonen. Het is hún democratie, niet die van Brussel. In Rotterdam hebben ze die boodschap begrepen. We hopen dat alle burgemeesters, wethouders, ambtenaren en stembureauvoorzitters van Nederland hem ook begrijpen - en onderschrijven: het is immers ook úw democratie. Met dank voor uw aandacht en hopelijk uw begrip Namens alle 1600+ Stijlloze Stemmentellers, De redactie van GeenStijl.nl

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.