achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

VERTALING! Het verzwegen rapport van Ome Roon

omeroonopeeneilandjpg.jpgEr is panische stresspaniek des paniekdoods in de coalitie, begrijpen we uit bronnen van links tot rechts aan het Haagse firmament. Paniek over de vele kille commentaren in de mediaas over het aanblijven van Plasterk. Paniek over de knallende cock-fight tussen Didi en Peggold. Paniek over het harde oordeel dat de EU vandaag naar buiten bracht over de mensenrechten die Tapsterk met zijn metadatacollectie schendt. Paniek over de opheldering die D66 daarover vraagt. En paniek over het rapport waarin staat dat de Bovenwindse Boevennesten inderdaad, je verwacht het niet, boevennesten zijn. Niet omdat die overduidelijke conclusie zo overduidelijk is. Maar omdat Plasterk het rapport sinds 18 november DRIE MAANDEN LANG achterhield voor de Kamer om geen stof te doen opwaaien over het beroerde bestuursfunctioneren van Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte aldaar. Plasterk heeft het rapport vier keer laten herschrijven om de conclusies van 'vernietigend' naar 'kritisch' te krijgen, maar durfde het toen nog steeds niet te laten zien aan de Kamer. Want wie AmbtenarenLingo begrijpt, kan lezen dat Stolte & Co tot de enkels worden afgebrand. Aangezien niet iedereen door de wollige bureaucratische beleefdheden en gepolijste ambtelijke newspeak heen kan lezen, hebben we de tekst voor het raam van een overheidsgebouw gehouden zodat we in spiegelbeeld konden lezen wat er echt in staat. Nou. 'Kritisch' dekt bepaald de lading niet. Vertaling van een aantal bunkerharde kernpunten uit het rapport na de breek.
Pagina 3 Het heersende beeld dat de BES eilanden als een stukje tropisch binnenland bestuurlijk zich als een kleinere Nederlandse gemeente moeten gedragen, kan op basis van de bevindingen niet worden volgehouden. Er bestaan majeure verschillen tussen het Europese en het Caribisch deel van Nederland. Vertaling: Hoewel we de Boevennesten dolgraag tot een soort Staphorst met palmbomen willen kneden, blijken de eilanden een bestuurlijk Sodom en Gomorra van onderlinge haat, onwil, luiheid en corruptieschandalen. Nog afgezien van de evidente politieke en bestuurlijke verschillen, zijn er culturele verschillen die zich niet makkelijk laten overbruggen. Vertaling: Die flierefluitende strandnegers luisteren gewoon niet! De aandacht voor communicatie- en integriteitsstrategieën dient te worden verscherpt. Vertaling: We moeten ze eerst nog even aan het verstand punniken dat bonnetjesloze donaties aan neven en/of halfbroers niet onder het ambtelijk curriculum vallen. Pagina 6 De individuele gesprekken [voor dit rapport] hadden een vertrouwelijk karakter. Vertaling: De ondervraagde ambtenaren konden vrijelijk hun gal spuwen en roddelen over hun collega's en bazen zonder angst te hoeven hebben de nieuwe Helmin Wiels te worden. De relaties met de respectieve eilandbesturen zijn complex en worden niet eenvormig ingevuld. Vertaling: Elk eiland is zijn eigen anarrrchistische piratennest. Pagina 7 Velen hebben gewezen op het ontbreken van een ‘stip op de horizon’. Vertaling: Dit. Uit de aanbevelingen (P15/16): 1. Neem vertrouwen bevorderende maatregelen om de relaties tussen alle betrokkenen op professioneel peil te krijgen. Bouw verder aan duurzame relaties en aan betrokkenheid bij de eilandbesturen. Vertaling: Hoe moeilijk het ook is om een bezem over een strand te halen: een paar trappen onder hun hol en gaan met die bananendrankjes. 10. Positioneer de RV centraal binnen het RCN. De liaisons worden aan hem toegevoegd, de directeur RCN-centraal en de diensthoofden rapporteren aan hem. Vertaling: De BES-eilanden zijn als 3havo tijdens een blokuur Frans: "Jongens! Even centraal! Nee niet met propjes gooien. D'Angelo, niet eten tijdens de les! Clarence. CLARENCE! Wat doe je met die aansteker bij die deofles? LEG NEER! OPLETTEN! NU! AAAAARRGGHH!" 11. Ga zo spoedig mogelijk over tot de tijdelijke benoeming van een Rijksvertegenwoordiger (RV), die gedurende de komende bredere bestuursevaluatie in 2015 kan helpen de positie in rustiger vaarwater te krijgen. Vertaling: Schop RV Wilbert Stolte zo snel mogelijk op straat en stel iemand aan die wél in staat is om zijn handen uit de mouwen te steken, wél het overzicht kan bewaren, wél overwicht over zijn personeel heeft, wél als baas en leider wordt gezien, wél ervaring heeft in bestuurlijke topposities en die wél in staat is om alle ruziemakende en elkaar hatende ambtenaren weer om de tafel te krijgen. Bovendien mag de nieuwe RV níet partijdig en níet chantabel zijn. Want nu neemt echt helemaal niemand op de BES-eilanden die Stolte nog serieus. 15. De aanwijzingen voor de RV zouden o.m. de volgende elementen kunnen bevatten: - Begeleid de lokale bestuurders bij de synchronisatie van beleid en uitvoering. Vertaling: Alle eilandbestuurders runnen hun eigen winkeltje. Met familie, vrienden, kennissen en iedereen die maar een baantje zoekt. -Werk intensief bestuurlijk en ambtelijk samen met de openbare lichamen op een zo collegiaal mogelijke wijze, met gevoel voor interculturele gevoeligheden. Vertaling: 'Vijf over half negen binnen is te laat' wil er maar niet in bij die eilanders, maar boos worden werkt gek genoeg óók averechts. 18. Let op de toon waarop de eilandbesturen worden aangesproken, luister en wees nog meer bewust van de beperkte uitvoeringscapaciteit. Adviseer en coach de eilandbesturen naar eigen oplossingen. Vertaling: Leuk dat de directe aanpak in Nederland zo goed werkt, maar je bent op een tropisch eiland dus doe niet zo betuttelend, neokoloniale kakker met je VOC-vlinderdas. Op de BES-eilanden bouwt nou eenmaal niemand een dijk tegen overstromingen voordat het te laat is. 22. Leg managementafspraken vast met alle leidinggevenden om te verzekeren dat integriteitsbeleid integraal onderdeel van de kwaliteitsmeting van management wordt. Vertaling: Als iemand zegt dat het goedkomt. Dan komt het goed. Het duurt alleen wel *iets* langer dan de Europese Nederlander verwachtte. Bovendien is iedereen corrupt maar niemand geeft een fuck. 23. Stel vast dat de nieuwe vertrouwenspersonen ook daadwerkelijk het vertrouwen genieten. Vertaling: Vertrouwenspersonen zijn net kappers: Als je bij een van hen je beklag doet, weet binnen een uur het hele eiland het. 26. Licht het RCN-centraal door op inrichting, management en kwaliteit van de uitvoering. Daarmee wordt RCN-centraal goed voorbereid op de volgende fase van ontwikkeling. Vertaling: Er wordt al jarenlang geprobeerd om die luie eilandnegers voor zichzelf te laten zorgen, maar de boel zit muurvast. De enige oplossing is om de hele bestuurstoko te vullen met verse, nog niet gecorrumpeerde ambtenaren die nog denken 'Ha leuk, een zonnig eiland, dit wordt een eitje'. Misschien dat we dan eindelijk een volgende fase in de eilandontwikkeling van de grond kunnen krijgen in die Bovenwindse Boevennesten. Maar goed, dat roepen we al sinds de BES-eilanden een 'speciale gemeente' werden op 10-10-'10 en ze worden nog steeds net zo belabberd bestuurd als de afdeling klantvriendelijkheid van KLM, dus het zal wel weer niks uithalen. Kortom. Leg dit rapport maar in een diepe la en zeg vooral niks tegen de Kamer. Conclusie: Sja. Als je dit zo leest (en dit is dus al een sterk afgezwakte vijfde versie (pdf) van het rapport), snap je wel dat Minister van IJdelheid Ronald Plasterk dit Caribische faalcarnaval even niet kon gebruiken. Zijn provinciale herindeling in Europees Nederland lopen immers ook al voor geen meter, en iedereen weet dat iedere poging tot het stichten van degelijk bestuur op die drijvende kokosmatjes in de Cariben het tropische equivalent is van Oud-Hollandsch trekken aan een dood paard. Maar ja, de boel in een la schuiven, onder de pet houden of onderop de stapel verbergen voor de Kamer is natuurlijk nooit een goed idee. Vandaar: coalitiepaniek. Allemaal de schuld van een minister waar dinsdag al 62 van de 150 Kamerleden hun vertrouwen in opzegden. Als dat maar goed afloopt...

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.