achtergrond

Geenstijl

Troonrede: Poepsaaie bureaucratische kudtspeech

donorhart.jpgDe eerste troonrede van Koning Willy. We kunnen er kort over zijn: het was een risicoloze kutspeech. Bedankje aan mama, kwootje over plichtsbesef, en daarna nog een kwartier lang bureaucratisch boekhoudkundig gepunnik namens de regering. Een onbemande toespraak. Een dronerede. Niet te volgen voor de gemiddelde burger Oranjegezinde volkstokkie. En totaal nietszeggend voor wie achter elkaar geplakte woorden als 'de Nederlandse economie kampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder de schuldenlast van de overheid en huishoudens en de vermogenspositie van banken' wél kan verstaan. Er zat maar één semi-nieuwe term in de rede: participatiesamenleving. Uitleg van Willy: "De regering zet niet alleen in op toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen, maar ook op solidariteit tussen generaties en evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen." Vertaling naar de realiteit: een participatiesamenleving is een verzorgingsstaat waarin je wél onevenredige belastingafdrachten moet blijven betalen aan de Staat, maar vervolgens alles alsnog zelf moet regelen omdat je niks terugziet van je investeringen. Die verdwijnen in Fyrae, vliegende Fyrae, de salarissen van interim zorgmanagers en staatsieportretten van Wim-Lex die 4 ton per 3 stuks kosten. Andere naam, hetzelfde bijna opgebruikte product dus. Opvallender was dat Wim-Lex dit zei: "Een stevig fundament onder de euro is cruciaal. Daarom maakt de regering zich sterk voor de totstandkoming van een bankenunie." Wut? Kondigt de koning (die geen wetgevende macht heeft) nu een bankenunie aan waar onze regering nog 'kritisch en terughoudend' over beweert te zijn? Dat is dus de Europese participatiesamenleving van Rutte II: u zorgt zelf voor uw oude moer, en wij houden van uw belastinggeld de Europese monetaire unie overeind. Halbe Zijlstra vatte de nietszeggende speech treffend nietszeggend samen: "We moeten door de zure appel heen en dan verschijnen de lichtpuntjes aan de horizon vanzelf." Wie dat nog gelooft, is een Oranjegezinde NOS'er. Bankenunie: Uit de Miljoenennota. 'Bankenunie is belangrijke stap naar structurele oplossing van de crisis'. Sterker nog: een goed vormgegeven bankenunie is CRUCIAAL.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.