achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Factcheck. Brussel liegt over salaris EU-ambtenaren

eurovoorambss.jpeg Eigenlijk moest boven dit topic wederom de kop '10.000 EU-ambtenaren verdienen meer dan Rutte'. Net zoals in februari en in april. Want deze week weer actueel. Hoeveel ambtenaren verdienen meer dan onze eigen MinPres? 10.000? 20.000? 40.000? Niemand weet het. Woensdag gaat MinBuZa Timmerfrans het ein-de-lijk onthullen. Timmerfrans beloofde na herhaaldelijk aandringen door Pieter Omtzigt dat hij hoogstpersoonlijke onderzoek zou doen naar Brusselse salarissen en niet zou terugkeren zónder antwoorden. Eindelijk zal Nederland weten wat voor salarisbedragen neergelegd worden om de gigantische Brusselse puntenslijper draaiende te houden. Vanuit Brussel zelf is er niemand die het wil zeggen. Integendeel. Daar stellen ze een sussend persberichtje (afkomstig van deze verongelijkte lolpagina)(mirrorpdf hier) op met daarin 'enkele enkele feiten op een rij' die de discussie moeten smoren. Over hoe die arme ambtenaren bijvoorbeeld ook gewoon BTW en MRB moeten betalen. Of dat ze geen bonussen kunnen verdienen of overuren kunnen declareren, terwijl wel van ze verlangd wordt dat ze meerdere talen spreken. Arme jongens en meisjes daar in Brussel. Maar dat rijtje 'feiten' hebben we toch eens gefactcheckt. En? Ja hoor. Communiceert de EU eens een keer wat. Staat het bomvol met leugens en spin. Maar nergens een nettobedrag of salarisschaal, laat staan hoeveel mensen er meer dan Rutte verdienen. Ontleding na de breek. TL;DR? De echte, ware, onbewerkte, niet afgeroomde cijfers krijgt u woensdag van de MinBuZa. Toch, Fransie?
Deze memo uit december 2011 wordt door de Europese Commissie beschouwd als 'een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten en voorstellen zoals die bestonden toen deze informatie werd opgesteld in december 2011' en 'geeft nog steeds een getrouwe weergave van de voorstellen van de Europese Commissie'. Nou, komt ie. Naar aanleiding van het actuele debat over de beloning van EU-ambtenaren zetten we graag enkele feiten op een rij. Wanneer we praten over hoge lonen, moeten we het volledige plaatje in beeld brengen: EU-instellingen bieden lagere startsalarissen dan andere internationale organisaties. -- Als jullie het zeggen, dan zal het wel waar zijn. Nee hoor, laat die spreadsheets met een feitelijke vergelijking tussen startsalarissen op de private en de publieke banenmarkt maar zitten. We geloven jullie zo ook wel. Op je euroblauwe ogen. Jullie zeggen 'dit zijn de feiten', wij zeggen 'OK, dan is het de waarheid'. Eenheid baseer je op vertrouwen, nietwaar? Hmm. Toch even gegoogeld. Hee, een EU-onderzoek uit 2000, waar we op pagina 11 (pdf) lezen dat zowel ambtenaren die single zijn als married with children, globaal gezien hetzelfde of meer verdienen dan bij nationale overheden of (inter)nationale bedrijven. Vandaar dat er geen cijfers staan in dit lijstje 'feiten' natuurlijk. De EU zoekt experts in bepaalde vakgebieden, die minstens één vreemde taal op professioneel niveau spreken (en meestal meer dan een) en in een multiculturele omgeving kunnen werken. Ze moeten bereid zijn met hun gezin naar een ander land te verhuizen (wat vaak betekent dat echtgenoten hun carrière moeten opgeven). -- Een multiculturele omgeving is toch het grote ideaal van de EU? Mensen zouden blij ende verheugd moeten zijn dat ze in zo'n omgeving mogen werken! Blijkbaar moeten ze toch met grote bedragen gelokt worden. En ook hier ontbreken de cijfers. Hoeveel mensen zijn er voor zo'n bijzondere positie naar Brussel verhuisd, en hoeveel carrières van wederhelften zijn daarbij gesneuveld? De Europese Commissie heeft deelgenomen aan studies waaruit blijkt dat de EU-instellingen doorgaans lagere startsalarissen betalen dan andere internationale organisaties. In een klein aantal gevallen bieden zelfs de nationale overheden van de EU-landen een aantrekkelijker salarispakket. -- Wat voor studies? Door wie zijn die uitgevoerd? Waar kunnen we de uitkomsten vinden? En wederom: HOE HOOG ZIJN DIE STARTSALARISSEN DAN? Sinds we het instaploon in 2004 verlaagd hebben, zien we bijvoorbeeld dat het steeds moeilijker wordt op goede kandidaten aan te trekken uit 'rijkere' EU-landen zoals bv. Nederland. -- Echt, is er dan helemaal niemand meer te vinden die voor het luizige startsalaris van (en we hebben het zelf maar opgesnord) 2654 euro bruto per maand in dienst wil treden om zich omhoog te kunnen werken richting de 18.370 euro bruto per maand die er te halen valt? Wat een armoede zeg... Misschien moeten jullie bij werving en vacatures beter duidelijk maken dat 'netto' in Brussel 'hoger dan bruto' betekent. Salarisschalen staan overigens hierrr (pdf, via). De EU biedt geen extra voordelen bovenop het salaris. EU-ambtenaren hebben geen recht op voordelen in natura die heel gebruikelijk zijn bij diplomatieke diensten en internationale organisaties zoals gratis huisvesting, auto, telefoon en dergelijke. Bij de berekening van het netto-loon moet je dus ook rekening houden met het feit dat er bijvoorbeeld geen overuren, vakantiegeld of eindejaarstoelage worden uitbetaald, dat er geen bonussen bestaan, dat een tankkaart of een woonwerkvergoeding niet mogelijk is. -- Keiharde leugens. Kostwinnersvergoeding. Een soort kinderbijslag. Representatiekosten. Expatvergoeding. Vergadervergoeding. En algemene onkostenvergoeding. Brusselse ambtenaren krijgen het allemaal. Belastingvrij. Salariskadootjes, noemen we dat. (Hele salaris infographic trouwens daarrr.) EU-ambtenaren [...] dragen een tijdelijke speciale heffing van momenteel 5,5% af, die volgens het voorstel van de Commissie wordt gehandhaafd en tot 6% verhoogd. -- Nee, die 'solidariteitsbelasting', waar veel bezwaar tegen was, is dus per 1 januari 2013 afgeschaft. Gevolg: 45.000 ambtenaren 5,5% loonsverhoging. Solidariteit, moeten we niet willen in Brussel. EU-ambtenaren betalen in hun woonland ook belastingen die niets met hun EU-salaris te maken hebben, zoals plaatselijke belastingen, belastingen op onroerend goed, btw, autobelasting, registratierechten, enzovoort. -- Wat? Nee toch zeker? Moeten EU-ambtenaren óók gewoon btw afdragen en motorrijtuigenbelasting betalen, net als alle andere mensen die spullen kopen of een auto hebben? Ongelofelijk. Dat daar nog niet een of andere ambtenaren klankbordgroep tegen in protest gekomen is. Of is daar soms die 16% expatvergoeding voor, die bovenop het bruto salaris wordt uitgekeerd? Om de pijn van betalen voor dingen waar het plebs ook voor moet betalen wat te verzachten? In deze economisch moeilijke tijden wil de Europese Commissie zeker haar bijdrage leveren net als andere overheidsinstellingen. Op 13 december 2011 werd daarom een pakket voorgesteld met bezuinigingen op administratieve kosten. Hiermee zal de EU 1 miljard euro besparen tegen 2020 en zal ze haar administratieve uitgaven kunnen bevriezen. Wat omvat het voorstel? • Een vermindering van het personeelsbestand met 5%. -- Hee. Dat betekent dat Brussel niet meer zo hard hoeft te zoeken om nieuw personeel te werven. Mooi, want een paar alinea's hoger stond dat ze daar zo veel moeite mee hadden. • De normale pensioenleeftijd wordt verhoogd van 63 tot 65 jaar. Het wordt gemakkelijker gemaakt om vrijwillig tot 67 jaar te werken. De regels over vervroegde pensionering worden aanzienlijk beperkt. -- Vrijwillig tot 67. In Nederland moeten we dat binnenkort verplicht. Verwacht vooral geen medelijden op dit punt. • Om rekening te houden met de huidige economische moeilijkheden wordt een nieuwe solidariteitsheffing van 6% ingevoerd bovenop de reguliere inkomensbelasting. -- Die was 5,5% en is dus per 1/1/2013 niet verhoogd, maar in zijn geheel komen te vervallen. EU heeft sowieso al lage personeelskosten. De begroting van de EU bedraagt zo’n 1% van het bbp van de EU, terwijl de overheidsbegrotingen van de lidstaten 30 tot 50% van hun bbp vertegenwoordigen, en soms zelfs meer. -- De EU is een papierwinkel die beleid maakt en oplegt. De uitvoerende instanties werken op nationaal niveau. Woningcorporaties, pensioenfondsen, zorginstellingen, publieke werken, openbare orde, veiligheid, mobiliteit, de openbare ruimte: allemaal kosten die de EU niet hoeft te maken. Deze vergelijking slaat dus als een lul op een drumstel. Er werken in alle instellingen, instanties en agentschappen van de EU zo’n 55.000 ambtenaren en andere personeelsleden, in Brussel, Luxemburg en de rest van Europa en de wereld. Deze mensen werken voor zo’n 500 miljoen Europeanen in 27 lidstaten, maar ook voor talloze mensen overal ter wereld, vooral in ontwikkelingslanden in Afrika en elders. -- Hoeveel van die 55.000 kun je buiten trappen als je stopt met werken voor die 'ontwikkelingslanden in Afrika en elders'? Anders gevraagd: hoeveel EU-ambtenaren werken er voor en aan Europa, en hoeveel zijn bezig met geldverslindende, idealistische hobbyprojecten om het collectieve geweten mee af te kopen op kosten van heel veel Europese belastingbetalers die helemaal geen boodschap hebben aan dit soort progressieve speeltuinprojecten? Pensioenrechten die je opbouwt per dienstjaar: EU-ambtenaren: 1.9%, NL ambtenaren: 2.05% -- Dit is een prachtig leugentje. Het lijkt zo of een EU-ambtenaar minder pensioenrecht opbouwt dan een Nederlandse ambtenaar. Maar: in Nederland wordt de middelloonregeling gehanteerd (= pensioenberekening over gemiddeld salaris tijdens loopbaan, wiki) en worden die pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd (nogmaals wiki). In Brussel hanteren ze het fiscaal en financieel gunstigere eindloonsysteem, dat wel geïndexeerd wordt en waarbij het topsalaris aan het einde van de carrière bepaalt hoeveel pensioen je ontvangt: 70% van het laatstverdiende salaris. Zie deze pdf, artikel 77 tot en met 84. Mag u 1 keer raden wie er met meer geld achter de geraniums gaan aan het einde van hun loopbaan. (via) Wettelijke pensioenleeftijd EU ambtenaren: 63; Commissievoorstel 65, en het wordt gemakkelijker om tot 67 te blijven werken vanaf 1 januari. NL ambtenaren: 65. Het hervormingsvoorstel van de Europese Commissie zal de pensioensleeftijd van de EU op gelijke hoogte brengen met Nederlandse ambtenaren. -- Dan moet die leeftijd dus niet naar 65, maar naar 67. Op dit moment kunnen EU-ambtenaren nog op hun 55e uittreden. Zie nogmaals deze pdf. En dat was het einde van het document. Nergens een nettobedrag gezien, of een salaristabel, of bedragen waarmee de vergelijkingen gestaafd worden. Weten we feitelijk dus nog steeds niks. En dat is precies wat EU wil: dat u niks weet en alles aan de grote mensen in Brussel overlaat. Hopen dat Timmermans de antwoorden wel heeft woensdag. Anders wordt-ie door Omtzigt ongetwijfeld wéér terug naar de Europese Commissie gestuurd om ze te gaan vragen...

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.