achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Spoeddebat

bassiehof1001.jpgTerwijl een D66-politicus de scribenten van deze website uitmaakt voor NSB’ers, dit kabinet over de rug van de roomblanke, lichtgetinte, bruine, donkerbruine, zwarte en/of gele belastingbetalers diverse sauzen declareert en tegelijkertijd nutteloze paspoortwetten indient, komt Den Haag langzaam maar zeker piepend en krakend tot stilstand. Welkom in de wondere wereld van het spoeddebat. Kijkt u even mee naar de debatten die nog níet in de agenda staan? Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (Dibi, GroenLinks), debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi, GroenLinks), debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld ‘Poolse Migranten’ (Van Nieuwenhuizen, VVD), debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands, PVV), debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib, PvdA), debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt, PvdA), debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema, PVV)...
debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak, SP), debat over de handelwijze van de IGZ naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (Leijten, SP), debat over de staat van het hbo (Klaver, GroenLinks), debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark, VVD), debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers, PvdA), debat over de besteding van 60 miljoen euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik, PvdA), debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema, PVV), debat over de sluiting van de belastingdienst in Emmen (Heijnen, PvdA), debat over het plaatsen van Tv-camera's in het VU Medisch Centrum (Van Gerven, SP), debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt, PvdA), debat over universiteiten die op grote schaal 'genadezesjes' uitdelen (Jadnanansing, PvdA), debat over het plunderen van winkels door Oost-Europese bendes (Çörüz, CDA), debat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob, ChristenUnie), debat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya, D66), debat over de kritiek van Europa met betrekking tot de Hedwigepolder (Jacobi, PvdA), debat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester, PvdA), debat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer, PvdA), debat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt, PvdA), debat over het bericht 'JSF kampt met reeks technische problemen' (El Fassed, GroenLinks), debat over dreigende faillissementen van bouwbedrijven door stijgende lasten (Verhoeven, D66), debat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (niemand weet meer wie dit debat heeft aangevraagd), debat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten, SP), debat over PIP-borstimplantaten (Arib, PvdA), debat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven, SP), debat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg, CDA), debat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed, GroenLinks), debat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands, PVV), debat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob, ChristenUnie), debat over het nog steeds niet afsluiten van CAO's voor 2012 (Hamer, PvdA), debat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob, ChristenUnie), debat over het EU-standpunt inzake Israël (Peters, GroenLinks), debat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing, PvdA), debat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten, SP), debat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob, ChristenUnie), debat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34 procent stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen, PvdA), debat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam, PvdA), debat over het bericht dat de staatssecretaris van V&J de eigen bijdrage in de GGZ wil terugdraaien (Leijten, SP). Dat zijn dus 44 spoeddebatten. En er komen wekelijks een stuk of vijf bij. Inmiddels heeft niemand meer een idee hoe dat nou zat met dat afluisteren van Geert Wilders, het JSF-debacle doet er schijnbaar ook niet meer toe en Job Cohen kan zijn eigen spoeddebat niet eens meer mee maken. Gerede kans dat het merendeel van deze aangevraagde debatten nooit gevoerd zullen worden, ze zullen stilletjes van de Kameragenda verdwijnen. Dat zal het Kamerlid die het debat heeft aangevraagd weinig kunnen schelen. Aankondigen dat je een spoeddebat wilt, levert nu eenmaal vaak een krantenkop op. De conclusie is wel dat dit parlementaire instrument inmiddels bot en versleten is. Dat is wellicht een aardig onderwerp voor een spoeddebat.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.