achtergrond

Geenstijl

Mariko Peters loog in fopinterview NRC

boterbolleke.jpg Het excuusinterview van Mariko Peters in NRC zit ons toch niet helemaal lekker, dus hebben we de tekst nog eens naast de mails uit de Volkskrant en die van Robert Kluijvers ex-vrouw Ana gelegd. Vooropgesteld: Peters & Kluijver beweren dat Ana slechts één bron is, die bovendien liegt & bedriegt, maar het tortelduo is zelf samen ook maar één bron die nog geen enkel bewijs heeft geleverd heeft dat - bijvoorbeeld - de spijtbetuigingen van Robert over het slaan en schoppen van zijn ex vervalst zouden zijn, noch hebben ze het waarheidsgehalte van de briefjes ontkend. Maar laten we bij de vriendjespolitiek blijven. In de eerste mail van Mariko, van begin april, is het taalgebruik al zonder omhaal ‘verliefd’ te noemen. Dat komt overeen met de mails die we hebben van Ana, waarin ze het heeft over contacten tussen Robert en Mariko sinds eind 2004. Er is geen reden om aan te nemen dat Ana, mocht ze delen van haar relaas inderdaad verzonnen hebben, daar over liegt. In het NRC-interview liegt Mariko echter wel als ze het heeft over ‘koffie drinken en praten over een culturele instelling met een man die later mijn partner werd’. Dat woordje 'later' is waar de schoen wringt. Niet alleen is uit haar emails best te concluderen dat ze het al met elkaar deden, ook volgens Ana begon de seksuele relatie tussen Mariko en Robert tijdens Nowruz (Perzisch nieuwjaar) dat ook op de Nederlandse ambassade werd gevierd en waar Mariko & Robert aanwezig waren. Ook volgens VK was de relatie overigens al langer aan de gang. Nowruz viel in 2005 op 20 maart, een maand vóór Mariko's mail aan Robert over het verzoek van het Prins Claus Fonds voor informatie over Roberts 'circusproject'.
In het NRC-interview zegt ze: “Het was allemaal heel pril en je kunt alleen nu vaststellen dat ik toen verliefd op hem was. Het was toen slechts een man van wie ik onder de indruk was." Dat is dus gewoon pertinente onzin, tenzij ze met 'onder de indruk' op zijn bedprestaties doelt. Ze had al met ‘m tussen de lakens gelegen (of in de bezemkast van de ambassade gezeten) tijdens het nieuwjaarsfeestje, een suggestie die door de duizend kleine gedachten uit de appeltjesgroene buikvlindermail suggestief wordt ondersteund. Ze heeft sowieso heel erg haar best gedaan om het advies zo snel mogelijk rond te krijgen, want in de mail van zondag 17 april vraagt ze of ze een kop koffie bij Robert mag komen halen tijdens een 'vakkundige presentatie' (niets bij denken, is louter professioneel) en al op 21 april, slechts vier dagen later, ontvangt ze een bedankje van het Prins Claus Fonds voor haar 'uitgebreide en snelle reactie'. Die koffie hebben ze zo ongeveer dezelfde avond nog gedronken en duizend kleine gedachten lieten zich vlot vertalen naar een volledig adviesverhaal. Motie van belangenontstrengeling Los van alle mails kwamen we na wat doodsaai parlementair graafwerk ook nog uit op een motie die Mariko op 2 november 2009 als Kamerlid indiende om 'te onderzoeken hoe de schijn van belangenverstrengeling bij de subsidieverlening door [cultuurfondsen] voorkomen kan worden'. Die motie werd aangenomen en toenmalig OCW-minister Marja van Bijsterveldt beloofde in een brief op 14 juni 2010 de procedures zodanig aan te passen dat adviseurs met persoonlijke belangen géén invloed meer mogen hebben op subsidieaanvragen. Dat is om te voorkomen dat adviseurs zichzelf in de spiegel aan gaan kijken en dan besluiten dat ze integer hebben gehandeld, want dat is dus bepaald geen waterdicht systeem. Goed dat Mariko daar wat aan gedaan heeft! Spijtig dat het zelfbescherming na de zonde is. Ook jammer voor Mariko is dat haar motie met *kuch* de kennis van nu luidkeels schreeuwt dat Mariko zelf dus eigenlijk vindt dat ze, volgens de inhoud van haar eigen motie en de daaruit voorvloeiende conclusies & aanbevelingen van Van Bijsterveldt, NIET integer en WEL belangenverstrengelend heeft gehandeld. Haar motie heeft immers de deur dicht gegooid voor handelingen die ze enkele jaren eerder zelf nog heeft uitgevoerd: als adviseur met een aannemelijk persoonlijk belang invloed uitoefenen op een subsidieaanvraag. Poeh. Ain't the benefit of hindsight a bitch? Zo. Nu gaat een deel van u roepen: "Sjonge GS, wat een gemiereneuk allemaal." Dan zeggen wij: klopt. Het immer correcte, fouten corrigerende, belangenontstrengelende, geloofwaardige en goed functionerende GroenLinks kan trots op ons zijn. Gaan we nu even wat vrouwen helpen met gelijk oversteken in Kunduz terwijl we u achterlaten met een delicate en historisch correcte (want enkel mannelijke toneelspelers, net zoals in de late middeleeuwen) vertolking van Romeo & Juliet, betaald met de 38.000 euro subsidie die Mariko voor haar Robert bij elkaar adviseerde. Sterker nog, wij vinden Mariko's aanduiding 'circusproject' een nogal badinerende term voor deze hoogstaande uiting van culturele verfijning. Veel kijkplezier!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.