achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

COLUMN: Jacob Gelt Dekker

jacobgdekker.jpgKijk. Hier houden we wel van. Gewoon iemand die even de complete katholieke wereldproblematiek van zich afschrijft in een column, en dat vervolgens ongevraagd naar ons opstuurt. Normaliter noemen we zulks spam, vandaag zeggen we: hé, cuntent. Nu is die iemand overigens niet zo maar iemand, maar Jacob Gelt Dekker. De redelijk gearriveerde (200 miljoen volgens de Quote500) Antillenveredelaar, die zoveel goeds heeft gedaan voor de kansenwijk Otrabanda op Curaçao. (De mare gaat dat Dekker eigenhandig al de leuke geveltjes in Willemstad heeft geschilderd in die typerende frisse kleurtjes (foto's) maar dat terzijde.) Geoefende reaguurders kennen Jacob Gelt Dekker bovendien als een oude bekende van GeenStijl. Dus waar hebben we het over. Pak chips en een potje Polar en sta versteld van Jacob Gelt.
Het caudale eindje van het maagdarmkanaal Potentiële aansprakelijkheid wegens gebruik van het caudale deel van het maagdarmkanaal van duizenden schooljongens voor seksuele geneugten van geestelijken doet de vastgoedportefeuilles van de Rooms Katholieke Kerk op haar grondvesten schudden. Een apocalyps van ongekende omvang kondigt de ondergang aan van de Heilige Stoel met alle paleizen die haar huisvesten. Voorzichtige schattingen noemen reeds schadevergoedingen van vele miljarden terwijl actuarisatie nog nauwelijks is begonnen. Het orale deel van het spijsverteringskanaal van de kinderen wordt tot op heden geheel buiten beschouwing gelaten maar kardinaal Tarcisio Bertone, de defacto premier van het Vaticaan, spreekt nu reeds het stellige vermoeden uit dat spoedig een tweede diabolische aanval op zijn goddelijke instelling zal volgen. De laatste resten van de Moeder Kerk dreigen dan te verzengen in een Armageddon van een alles vernietigend hellevuur in een lang voorzegd, profetisch cataclysmisch treffen. De kardinaal meent overigens dat de verwoede strijd geheel een mannenzaak is, geworteld in verderfelijke knapenliefde. Hij weigert enige uitlatingen te doen over regelmatige onzedelijke borstbetastingen van schoolmeisjes door nonnen, immers zulks dient te worden gezien als preventieve medische zorg binnen de opleidingsinstellingen waaraan de kinderen in goed vertrouwen door hun ouders zijn toevertrouwd. Het is niet de eerste maal dat de financiële funderingen radicaal onder de Sancta Sedes werden weggerukt door bijna gelijkluidende satanische aantijgingen. Zo arresteerde koning Philip van Frankrijk op vrijdag 13 october, 1307, alle leden van de schatrijke Orde van de Tempeliers, de bewaarders van het Heilige Graf in Jerusalem, op beschuldigingen van sodomie en wist daarmee de astronomische nationale schuld van Frankrijk in een klap te slechten en de pauselijke zetel uit Rome als in een Babylonische ballingschap te verhuizen naar zijn machtgebied in Avignon. In de Heilige Schrift van de Kerk wordt in Genisis 18 nog eens duidelijk en onomwonden gesteld dat Lot, de neef van aartsvader Abraham, er wijs aan deed zijn maagdelijke dochtertjes aan te bieden aan de geile hysterische mannenmassa van Sodom voor gangbang, in ruil voor het ongeschonden laten van de eerbaarheid van de konten van zijn hooggeëerde huisgasten. De kerkelijke conclusie die getrokken wordt is dat de zonde van sodomie heel veel verderfelijker is dan die van pederastie. De speciale bescherming van het kind, zoals in 1993 in een manifest vastgelegd in de Universele Rechten van van het Kind van de Verenigde Naties, is, historisch gezien, een moderne frats waarover de discussie eerst rond midden de negentiende eeuw op gang kwam. Voordien was een kind niet anders dan de mini uitgave van een volwassene met alle rechten en plichten van dien. Dat seks bedrijven met een kind een misdaad zou kunnen zijn die grote blijvende schade aan het kind zou kunnen berokkenen, was een ongekende voorstelling van zaken. Blijkbaar heeft de Rooms Katholieke Kerk in haar achterlijke arrogantie te weinig kennis genomen van die humanistische ontwikkeling in onze seculiere maatschappij. Men kan zich nauwelijk een meer passende boetedoening voorstellen dat het tot de laatste cent uitkleden van de zwartgerokte heren.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.