achtergrond

Geenstijl

@overtreden

LIJST. Deze wetten overtrad de Belastingdienst

De Behoorlijk Bestuur Stemwijzer

Hier volgt een lijst. Die komt uit een Kamerbrief. Het erge is: het gaat om situaties waarin ónze Belastingdienst ónze Wet overtrad. En misschien wel nog erger is: de lijst is nog niet eens compleet. Dat zeggen de opstellers van de brief zelf. Maar goed. Omdat het weekend is. Even een droge opsomming, de uitleg leest u in de brief

Fiscaliteit:
1. Mondeling intrekken bezwaren
2. O/GS en minnelijke schuldsanering (Invordering)
3. Ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten
4. Vergoeden invorderingsrente
5. Stuiten van verjarende schulden
6. AVG en Archiefwet
Toeslagen:
7. Strijdig handelen met de AVG bij de verwerking van persoonsgegevens
8. Herstelorganisatie Toeslagen
- niet (tijdig) vaststellen van de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag
- niet of onvoldoende in acht nemen van de wettelijke termijn waarbinnen een beslissing op bezwaar moet komen
- niet of onvoldoende motiveren van beslissingen inzake de toekenning of afwijzing van de kinderopvangtoeslag
- onvoldoende duidelijk maken aan de ouder welke informatie van hem/haar wordt verwacht
- op de zaak betrekking hebbende stukken achterhouden of te laat verstrekken aan de burger of rechter
- onvoldoende in acht nemen van het proportionaliteits- en evenredigheidsbeginsel bij besluiten
- ouders onnodig moeilijk maken, of onvoldoende in staat stellen om hun recht op toeslag aan te tonen
- stopzetten/terugvorderen van de toeslag zonder voorafgaand onderzoek
9. 21-puntenlijst (uitleg daarrrr)
- Uitspraak Raad van State herziene voorschotbeschikkingen
- Persoonsgegevens in het Toeslagensysteem
- Ontbreken beschikking bij aanvragen die digitaal niet mogelijk zijn
- Tijdigheid definitief toekennen
- Definitieve toekenning voor een deel van het jaar
- 50% toekenning van de zorgtoeslag in combinatie met toepassing van een woonlandfactor
- Vereisten stopzetting voorschot
- Motiveren beschikkingen
- Horen in bezwaarprocedures
- Hanteren doelmatigheidsgrens
- Overlijden op de eerste dag van de maand
- Toepassing van art. 21 Awir, herzien van definitieve toekenning in het nadeel van de aanvrager
- Huurtoeslag voor recreatiewoningen
- Verworven recht voor de huurtoeslag
- Geen definitieve toekenning bij intrekking van de aanvraag per 1 januari
- Belanghebbende staat op een ander soort adres geregistreerd (‘briefadres’)
- Onderzoeksplicht Toeslagen naar het verblijfsrecht van een vreemdeling
- Aansprakelijkstelling van partner, medebewoner of anderen
- Vervolgvragen over toepassing van wetgeving bij kindgebonden budget hersteloperatie
- Fouten in gegevens of gegevenskoppelingen
- Co-ouderschap bij huurtoeslag
10. Vaktechnische waarborgen
11. Toeslagpartnerschap
12. Onterechte kwalificatie O/GS
13. Kindgebonden Budget

Succes met stemmen woensdag!

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.