achtergrond

Geenstijl

@moskeeverbod

Wilders in persbericht: 'Oh ja trouwens laat maar zitten dat verbod op moskeeën en koran'

Plasterk Effect!?

Hee kijk nou. Er gebeurt iets in de formatie. Tenminste, wij kregen vanochtend opeens persbericht van de PVV over een brief van Geert Wilders van de PVV aan Martin Bosma van de PVV. Daarin kondigt die eerste (Wilders) aan dat hij drie wetsvoorstellen intrekt, te weten de Wet administratieve detentie, het Verbod van bepaalde islamitische uitingen (w.o. 'moskeeën' en de koran) en de Wet strekkende tot uitbreiding van uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers. Oftewel: Wilders trekt drie anti-rechtsstatelijke keutels in, en stuurt de pers ook nog een berichtje zodat iedereen weet dat Wilders drie anti-rechtsstatelijke keutels intrekt. Het lijkt wel of er schot zit in de onderhandelingen!

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.