achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

@Hoofdlijnenakkoord

OVERZICHT. Dit staat er in het Hoofdlijnenakkoord van uw aanstaande kabinet

Nederland zal en moet met hoop, lef en trots bestuurd worden

Weertje he

Het aanstaande kabinet is overeengekomen dat het slecht ging en weer goed moet gaan. Onderstaand de globale overeenkomst en de 10 hoofdpunten. Wat die nou precies betekenen leest u hier zelf in het Hoofdlijnenakkoord (PDF), maar het komt zoals beoogd neer op minder geld naar klimaat, natuur, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, ambtenaren, migranten en de publieke omroep, en meer geld naar inkomenssteun, boeren, leger, beter bestuur en woningbouw.

We Zijn Zo Ongelofelijk Terug. Onderstaand alvast een aantal opmerkelijkheden.

Ten eerste natuurlijk - gehele hoofdstuk onderaan topic: "Het hele asiel- en migratiestelsel wordt hervormd, de instroom gericht en maximaal teruggedrongen met een breed pakket maatregelen zodat een oplossing wordt geboden voor de huidige acute situatie, met plek voor wie hier echt mag blijven en draagvlak te behouden." Dat beloofde Rutte I met gedoogsteun van de PVV namelijk ook, maar daar kwam toch weinig van terecht. Hetzelfde geldt ongeveer voor beoogde bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en EU-uitgaven. Echter, nu heeft de VVD de PVV te gedogen.

Ook: 't mag wat kosten en er wordt met 'slechts' €4,66 miljard veel minder bezuinigd dan geadviseerd.

Maar dan natuurlijk stikstof. U leest: "De maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest van 170 kg/ha wordt uit de Nitraatrichtlijn geschrapt. (...) Dit is belangrijk omdat de norm van 170 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest alleen geldt in kwetsbare gebieden. Dit resulteert per direct in meer plaatsingsruimte voor mest. De stikstof- en fosfaatnormen in oppervlaktewater worden in lijn gebracht met ons omringende landen: België en Duitsland." En: "De derogatievrije zones (overgangsgebieden) rondom Natura-2000 gebieden worden beperkt tot alleen stikstofgevoelige natuurgebieden." BOEREEE!!!!!!

Maar misschien wel het allerbelangrijkst: de verlaagde btw-tarieven op culturele goederen en diensten wordt afgeschaft en gaat van 9% naar 21%. Maar het lage btw-tarief voor dagrecreatie en bioscopen blijft laag, want zoals een VVD'er verzuchtte: "De uitzondering op deze btw-verhoging was blijkbaar nodig vanwege Wilders’ voorliefde voor de Efteling." Zijn we ooit zo terug geweest?

Dat vermeende lijstje met beoogde ministers is overigens nep.

Naschrift 08:54 - Deze Trumpiaanse curve ball: Nederland wil ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsen. "Met inachtneming van de oplossingen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en de diplomatieke belangen, wordt onderzocht wanneer verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem op een daartoe geschikt moment kan plaatsvinden."
Update 09:01 - LIENTJE LEGE ZAAL.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.