Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog — Box 3 debacle

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat de staat de plank heeft misgeslagen met het belasten van vermogen via een fictief rendement. Ondanks de vele waarschuwingen van fiscale en juridische experts, zette het kabinet de belastinghervorming toch door. Nu, na een rechterlijke uitspraak, blijkt wat iedereen al zei: het mag niet. Dus nu zijn de briljante koppen bij de belastingdienst weer samengekomen met een nieuw plan. En dat plan is nou niet bepaald waterdicht…

Allereerst een verklaring voor de vurige wens voor een vermogensbelasting; naast de onuitputtelijke drang van de overheid om meer belasting te willen innen, is het in dezen ook een beetje PR. Immers, door het slechte (ultra ruime) monetaire beleid van de ECB heeft er vanaf de kredietcrisis tot vorig jaar een enorme inflatie plaatsgevonden in financiële waarden zoals aandelen, obligaties en vastgoed, die nu pas is overgeslagen naar de reële economie. Het ECB-beleid was dus regressief want de vermogenden werden flink vermogender omdat zij de grootste houders zijn van deze financiële activa. De gewone burger kon maar mondjesmaat mee genieten (via eigen huis) terwijl de lagere inkomensklassen helemaal geen voordeel heeft gehad omdat zij geen financiële activa bezaten; sterker nog, zij zijn er op achteruit gegaan omdat de huren flink zijn gestegen (wel verschil tussen private verhuur en sociale huur natuurlijk, zowel in timing alsmede hoogte van de verhogingen). Het moge duidelijk zijn dat de meesten in de politiek hier een slaatje uit kunnen slaan. Het aanpakken van de rijke stinkerds levert namelijk altijd stemmen op. Of zoals het FD schreef: “alle politieke partijen zien de charme [!!!] van het belasten.. van vermogen”.

Maar in plaats van het monetaire beleid (en de begrotingstekorten) aan te pakken, heeft men geopteerd om de symptomen te behandelen. Nou ja, behandelen… meer afromen. Immers, meer belasting is beter in de optiek van de overheid dan de optie waar financiële activa niet stijgen en dus de belastinginkomsten niet ook een mooie stijging kunnen laten zien.

Dat al deze politici voorbijgaan aan de kapitaalsallocatie effecten van een vermogensbelasting blijft verbazingwekkend. Veel overheidsregelingen betreffen het willen controleren van kapitaalsstromen, maar net als in de huizenmarkt, leidt dit altijd tot een puinhoop. Maar omdat de meeste kiezers geen snars begrijpen wat hier gaande is, blijft de politieke afrekening altijd uit. Vandaar ook de populariteit van dit soort maatregelen onder politici.

Welnu, de overheid had dus moeilijkheden om te bepalen hoe het vermogen te belasten en uiteindelijk deed zij dat via een fictief rendement; de overheid nam aan dat elk vermogen met een vast percentage per jaar groeit en dat werd dan belast. Maar gezien de vermogenssamenstelling van iedereen anders is, waren de beleggingsresultaten ook anders, wat vaak leidde tot oneerlijke belastingheffing (ware rendement was lager dan het fictieve). De rechter heeft, zoals beschreven, hier een streep door gezet. Dus moest staatssecretaris Van Rij een nieuw plan bedenken, eentje dat op werkelijke rendementen gebaseerd moest zijn.

En zoals het een goed politicus betaamt, waren de eerste versies expres vreselijk. Waarom? Nou als de regering aangeeft iedereen de hand af te willen hakken en dat later afzwakt naar een paar vingers, is iedereen weer blij want het is veel minder erg dan de eerste optie. In de eerste versies wilde de overheid ook papieren rendementen belasten, ook op illiquide activa zoals vastgoed, kunst en zo verder. Dit had kunnen leiden tot situaties waar de activa verkocht had moeten worden om de belasting te kunnen betalen. Stel u heeft een Herman Brood aan de muur en die was EUR 1000 waard. Door een verkeerde afslag viel de kunstenaar in kwestie van een gebouw en hoppa al zijn kunst verdubbelde in prijs. Maar u heeft geen geld en de belastingdienst wil haar buit.. dan zou u dus geforceerd worden om uw vermogen te liquideren om zo de vermogensbelasting te kunnen betalen. Waanzinnig natuurlijk!

Dus is de nieuwe versie nu er één met een “knip”.  Voor spaartegoeden en effecten zou er een belasting komen op de waardvermeerdering, maar voor de illiquide vermogensdelen wordt er alleen belasting geheven als de vermogenswinst gerealiseerd wordt (bij verkoop dus). Het idee is dat spaartegoeden en effecten makkelijk zijn op te vragen bij de bank en dus makkelijk te belasten zijn. Verder kan de bezitter, indien nodig, een klein beetje verkopen (zijn immers liquide markten) om de vermogensbelasting te betalen. Bij illiquide activa is dat niet het geval dus daar wil de overheid alleen de winst belasten bij een daadwerkelijke verkoop (realisatie).

Nou, ga er maar aanstaan. Bijvoorbeeld, wat is de peildatum van vermogen? Wat als iemand 400.000 euro op de bank heeft en dat in november opneemt en zegt het vergokt te hebben, krijgt deze persoon dan geen aanslag als de peildatum 31 december is? Of zal dat pro rata gaan over het gedeelte van het jaar dat die persoon het in bezit had? En wat als de hoeveelheid spaargeld enorm fluctueert, wat dan? En wat als een kunstbezitter zijn kunst verkoopt tegen zeer slechte prijzen aan één aan hem gelieerde bv, dan is de vemogensbasis flink verkleind, en kan het verlies ter compensatie gebruikt worden, of niet? Hoezo is dit makkelijk bij te houden en te belasten??

En, wederom, wordt het kapitaalsalloctie-effect niet meegenomen. Zo zullen veel vermogende mensen (behalve vluchten) hun beleggingen nu in een investeringsvehikel doen die een lange lock up hanteert. Dit fund belegd dan vol in aandelen en andere effecten die in wezen dus zeer liquide zijn, maar in en uit stappen uit een dergelijk fund, dat kan niet zomaar. Is dit dan een illiquide belegging en valt dit dan onder vermogensWINSTbelasting (belasting bij verkoop) in plaats van vermogensAANWASbelasting (belasting op papieren winst)?

Veel mensen zullen dan maar niet meer in liquide beleggingen gaan zitten maar in illiquide, zoals private equity, hedge funds, en meer van zulks. Wat zijn de economische effecten van een dergelijke omlegging van kapitaalsstromen? Ik wed mijn linkerfamiliejuweel op dat fiscalisten al vele opties hebben klaarliggen om de vermogensbelasting te ontwijken. Maar ja, het zijn alleen de echt vermogende die deze expertise kunnen inkopen. De rest, krijgt het voor de kiezen.

Het ziet er dus weer naar uit dat het een puinhoop wordt en dat het een hard gelag wordt voor de middenklasse en niet de ultrarijken. En in alle discussies over mogelijke oplossingen voor deze problemen omtrent de vermogensbelasting, komt niemand met de enige echte oplossing: schaf die hele vermogensbelasting af. Het is een onding, verschrikkelijk moeilijk te peilen, vast te stellen en te controleren en leidt tot misallocaties en allerlei andere negatieve bijwerkingen. Maar ja, ik ben vast weer een roepende in de woestijn; ik word wel lekker bruin zo. Tot ze dat ook nog eens gaan belasten natuurlijk…

Reaguursels

Inloggen

Als ik het stukje goed begrijp, heeft de ECB dus te veel geld besteed aan het redden van de Noord-Europese banken met hun risicovolle leningen, en worden we nu dus 2x genaaid door die banken? Typisch. Ik heb geen probleem met rijke mensen. het kan me niet schelen hoe veel geld je hebt, of hoe veel auto's je daarvan koopt. Wat me wel stoort, zijn de mensen die met hun geld het leven van andere mensen duurder maakt, door bijvoorbeeld onroerend goed te kopen en dat te verhuren, of aandelen private Equity te kopen, die de kosten van overnames op de balans zetten, en dus uiteindelijk de consument laten opdraaien voor hun kosten.

m@rkus | 18-09-23 | 07:06

Uiteindelijk heeft Piketty gelijk: het is in de hele Westerse wereld (dus niet alleen Den Haag/EU/ECB), dankzij decennialang lobbywerk van de oligarchen veel te makkelijk geworden om geld met geld te maken. Het blijft bizar dat loonslaven tot de helft van hun salaris mogen inleveren, maar dat pandjesprins Bernard niet jaarlijks 5% van de WOZ-waarde van al z'n onroerend goed aftikt. Mede doordat de loonbelasting in Nederland zo hoog is, en nog een deel vastzit in pensioenen,,heeft de middenklasse financieel nauwelijks vet op de botten. Bij een beetje tegenslag (dure energie), moet de overheid ingrijpen met miljardenpakketen.

De inkomstenbelasting zou voor iedereen echt naar het BTW-tarief moeten (of nog lager), en daarvoor in de plaats gaan we tweede auto's, aandelenpakketten, tweede/derde huizen en boten zwaarder belasten. Van een salaris wordt in de meeste gevallen onderdak, energie, voedsel, kleding betaald; een boot of vakantiehuis is frivole luxe die erom smeekt om belast moet worden (net als roken of sterke drank). Voer om te beginnen een 'eigenwoningforfait' van 5% in voor een tweede huis of vakantiewoning, verhoog de bijtelling of BPM als je een tweede of derde auto wilt kopen in hetzelfde gezin, etc.. .En over de peildatum van vermogen in aandelen of spaarrekeningen mogen ambtenaren dan lekker creatief zijn.

Festen | 17-09-23 | 23:22 | 1

Frivole luxe? Gewoon pleziertjes van mensen die het wat breder hebben. En qua auto’s pleit ik voor een belasting per autobezitter in plaats van per auto; je kan er tenslotte maar in 1 tegelijk rijden. Wat jij voorstelt is een typische jaloeziebelasting.

Als vermogende ben ik voorstander van een vermogensrendementsheffing. Belast de daadwerkelijke inkomsten uit vermogen, en doe dat gewoon in box 1, met de mogelijkheid om winst en verlies enigszins over de jaren te spreiden. Dat is eerlijk.

Wel graag de mogelijkheid om in eigen beheer voor pensioen te sparen of te beleggen. Al die socialisten die verlekkerd naar volle spaarrekeningen kijken en menen dat we eenmalig (dat wil zeggen met enige regelmaat) daar best een greep van 10% uit mogen doen. Tegen hen zou ik willen zeggen: prima, maar dan doen we ook een greep van 10% in de pensioenfondsen.

Muxje | 18-09-23 | 02:11

Het belangrijkste argument tegen een reguliere vermogensbelasting was altijd dat die de Staat in jaren van fin.-econ. voorspoed enorm veel geld oplevert, terwijl hij in magere jaren, dus wanneer de opbrengsten juist het hardst nodig zijn, niks opbrengt of zelfs negatief rendeert.

Een groot probleem met het voorstel dat nu op tafel ligt is dat spaartegoeden veel lager belast zullen worden dan aandelen/obligaties. Het is nu al te voorzien dat Nederlandse beleggers op de dag voor de peildatum massaal hun beleggingen gaan liquideren, om ze daarna weer terug te kopen. De volatiliteit die dat oplevert in de markten en in de rente en daarvan afgeleide producten (hypotheken e.d.) kan nog flinke hoofdbrekens gaan opleveren.

Tot 20 oktober kan de burger op de plannen reageren via onderstaande internetconsultatie:

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2...

GnottoBlotto | 17-09-23 | 23:15

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, dienen belastingen niet ter financiering van de overheid. Als de overheid namelijk geld nodig heeft, kunnen ze dat gewoon bijdrukken. Ja, ook met de ECB.

Belastingen dienen er dan ook niet toe dat de overheid dat geïnde geld heeft. Dat is slechts een gunstig neveneffect. Het hoofddoel is namelijk dat u dat geld _niet_ meer heeft. Om u arm, en daarmee machteloos te houden. En alsof dat niet genoeg is, betaalt u ook nog het gelag van het bijdrukken, doordat het geld dat u wèl mag houden, steeds minder waard wordt dankzij inflatie. Mooi systeem hè?

Chuck the plant | 17-09-23 | 23:07

Als de economie in elkaar stort is er geen rendement meer dus nul belasting, bovendien gaat iedereen de verliezen verrekenen met de andere voorgaande jaren en de betaalde belasting van die voorgaande jaren terugvragen. Inkomsten van de overheid gaan dus fluctueren met een veelvoud van de economische schommelingen?

W_F | 17-09-23 | 22:53

Ja maar als er geen fictief rendement wordt geheven op vermogen dan is dat toch eigenlijk subsidie? (*ZUCHT*)

De Treinende Rechter | 17-09-23 | 22:38

Uit ESB:
“Inkomsten uit erfbelasting gedaald na mislukte poging om ontwijking te beperken”

En dat gaat ook gebeuren in box3 van de IB. Want hoe ingewikkelder je een systeem maakt, hoe meer plannings- en ontwijkingsmogelijkheden er worden bedacht.

esb.nu/inkomsten-uit-erfbelasting-ged....

theo-is-dood | 17-09-23 | 22:06

Werken, dat is pas stevig belast.
Je kunt beter vermogen hebben dan inkomen uit werk. Inkomstenbelasting hier is krankzinnig hoog.
En zo worden de vermogenden steeds rijker en de werkenden steeds armer.
Het hoogste tarief gaat weer richting de 50%, dankzij Heks Kaag.

Jan Lange3373 | 17-09-23 | 21:55 | 3

Hoezo? Om de zoveel jaar storten wereldwijd de aandelenmarkten met 20-30-40% in. Als je dat vermogen nodig hebt voor je pensioen ben je het haasje.

theo-is-dood | 17-09-23 | 21:59

Vermogensbelasting is volgend jaar ook al 33%, dus zo veel verschil met inkomstenbelasting is er niet meer.

W_F | 17-09-23 | 22:09

@W_F | 17-09-23 | 22:09: vermogensbelasting betaal je nadat over die winst ook al vennootschapsbelasting is betaald. Per saldo meer dan 50%. Meer dan inkomstenbelasting.

Malle moer | 17-09-23 | 22:15

De echt rijken redden zich altijd wel, so to speak. Ongeacht of men over het hele vermogen braaf box 3 belasting betaald of dat men door ingewikkelde constructies helemaal niks betaald. Het gaat om hier om een ontzettend klein (en exclusief) clubje dat steeds maar weer wordt opgevoerd. Het zijn de pakketbezorgers van de ZZP discussie..

Het echte probleem is dat je in de ogen van de linkse kerk al snel rijk en vermogend bent en dat er geen onderscheid wordt gemaakt. Hier zitten grote groepen tussen die absoluut niet rijk zijn en op het geld moeten letten. Bijv. mensen die door nare omstandigheden met laag inkomen in duur huurhuis zitten, gepensioneerden die spaargeld als pensioen hebben, een bescheiden erfenis. Deze 'rijken' kunnen een heel laag inkomen hebben. Met pech hebben zij hierdoor ook geen zorgtoeslag omdat ze (net) boven de vermogensgrens zitten. Deze 'rijken' proberen om de hoge inflatie beetje bij te houden. Met sparen lukt dat absoluut niet dus moet je ook beleggen. Elke belegger weet dat er ook veel slechte beursjaren zijn met verlies in de portefeuille. Is er na een slecht jaar een keer een goed beursjaar en is het eerdere verlies een klein beetje terugverdiend, dan staat de fiscus gelijk op de stoep om een groot deel van dat werkelijke rendement op te eisen. Ja dat is gewoon heel oneerlijk.

Verder zijn de allergrootste vermogensstijgingen bereikt via eigen huis. Volledig onbelast behalve beetje via WOZ. Iemand die in een afbetaald huis van 1 miljoen heeft lagere vaste woonlasten dan een student op kamers. Geen grap helaas. Eigen huisbezitters ontspringen de dans volledig omdat dit een grote kiezersgroep is.

Per saldo lijkt het hele systeem gericht te zijn op ambtenaren met vast contract in een koophuis. Die heeft zoveel financiële zekerheid en wordt ook altijd gecompenseerd dat als die 'vermogen' heeft daar best wat van mag worden afgedragen. Ja dat zal iedereen wel vinden.

Triage | 17-09-23 | 21:09 | 8

@theo-is-dood | 17-09-23 | 22:26:
Goh, wist niet dat ik zo veel betaal, maar ja mijn vrouw doet de boekhouding. Was liever niet geïnformeerd. Betaling is geen probleem, maar de wetenschap dat ik genaaid word.

Ruud Hazes56616330 | 18-09-23 | 00:37

Jij bent niet helemaal goed! Ook een eigen woning is niet zo maar op te nemen in geld, je huis moeten verkopen om er een vermogensbelasting over te kunnen betalen.

In de 2e alinea van jouw tegel begin je over “rijken” die niet echt rijk zijn, dat is idem met de huiseigenaar die overwaarde heeft wat vast in stenen zit.

Achterlijke NIMBY, wel wat centen op de bank maar waarschijnlijk het schip gemist op de huizenmarkt…

BadPatNL | 18-09-23 | 00:47
▼ 5 antwoorden verborgen

Maar nog even over die inflatie hè. Wat ik steeds hoor is dat omdat de Russen Oekraïne binnenvielen de energieprijzen de lucht ingingen en dat daardoor ook de kosten bij vrijwel alle bedrijven explodeerden. Zij rekenden die hoge (energie)kosten dan weer door aan de klanten en toen was alles duur. De overheden printten lekker door en zeiden ach dat is maar tijdelijk, maar dat bleek dus van niet. Toen kwam de loon-prijs spiraal en de rest is geschiedenis.
Maaaaaar volgens mij (en wie ben ik) stegen de energieprijzen niet door de Russische inval an sich, ze schoten omhoog door de westerse boycotten op Russisch gas en olie. Een dramatische verschuiving in de wereldwijde energievoorziening, puur om de Russen “pijn te doen”.
Resultaat: Putin verdient lekker extra met gestegen export aan China / India voor een topprijsje en voor ons is het de vraag waar deze self inflicted inflatiebom gaat eindigen…

Miyagi | 17-09-23 | 20:59 | 4

De prijzen gingen ruim voor de inval in Oekraïne al sterk omhoog.

Malle moer | 17-09-23 | 21:26

Nee, de prijzen waren al vele maanden voor de inval. De Russen verkochten ineens niks meer op de spotmarkt en vervolgens draaiden allerlei pijpen op minder vermogen. Men zei toen dat men zo openinh van Nordstream 2 probeerde af te dwingen.
Maar de Russen wisten nisschien zelf hun plannen al.
In ieder geval, de energie steeg al vanaf oktober het jaar voor de inval flink

Shoarmamasutra | 17-09-23 | 21:40

De gasprijzen gingen omhoog omdat landen als Duitsland en Belgie hun kerncentrales sloten en vol inzette op gascentrales. Wij sloten kolecentrales en gingen ook grotendeels over op gas. Dat was al ruim van te voren aan de gang.

threebees | 17-09-23 | 23:17
▼ 1 antwoord verborgen

De ultra rijken belasten, hoeveel is ultra rijk, en hoeveel ultra rijken zijn er ( en blijven in NL ). Verdeel dat over 6 miljoen werkenden eenmalig 1000,00 bruto ?. Nee dat gaat dan naar de overheid en geven het in een jaar uit. Het is dan op.
Lees eens over de geschiedenis van het communisme en herken de herkomst van dit misleidende idee. De onvrede van de werkende nederlanders ontstaat bij de blauwe enveloppe.

Pensionista | 17-09-23 | 20:57 | 1

De Jager: belasting Christina via Guernsey is legaal

Er is niks mis met de belastingconstructie van prinses Christina. Dat zei staatssecretaris Jan Kees de Jager (financiën) dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

theo-is-dood | 17-09-23 | 22:48

Anders dan in het artikel staat is de consultatie inmiddels al open. internetconsultatie.nl/wetwerkelijkre...
Het grootste probleem met de huidige opzet is dat inflatie volledig vergeten wordt. De spaarrente is al sinds 2013 niet met hoger dan de inflatie geweest, dus de spaarder gaat er op achteruit en mag ook nog eens belasting betalen! Bij hoge inflatie komt het reëele belastingpercentage ook al snel richting de 70%.

gibhunter | 17-09-23 | 20:51 | 1

De website werkt alleen niet. Naar het invullen van reacties op alle vragen krijg je een melding dat er een technische storing is. Dat is vast een voorproefje van wat we kunnen verwachten met een veel ingewikkelder belastingstelsel.

W_F | 17-09-23 | 21:34

Als ik een aantoonbaar negatief rendement zou hebben, zou ik dan geld krijgen van de belastingdienst?

HaaiBaai | 17-09-23 | 20:42 | 3

Je mag hooguit de verliezen verrekenen met de winst van voorgaande jaren. Iedereen moet dan wel elk jaar over alle voorgaande jaren opnieuw aangifte doen, dus er zijn 10x zo veel ambtenaren nodig om alle extra aangiftes te verwerken. Kleine kans dat de BD bij verlies automatisch de voorgaande aangiftes gaan aanpassen, dus de vooraf ingevulde aangifte heb je niets meer aan.

W_F | 17-09-23 | 20:50

In de voorstellen is de mogelijkheid van verliesverrekening opgenomen. Kun je nagaan hoe ingewikkeld dat gaat worden!

theo-is-dood | 17-09-23 | 21:48

@theo-is-dood | 17-09-23 | 21:48:
Dat wordt dus bijna risicoloos beleggen tot op een bepaalde hoogte. Ik ga nog wat turbo's Rheinmetall inslaan

Eddy1977 | 17-09-23 | 22:40

Gaan we fictieve belastingen zoals "woongenot" dan ook echt afschaffen?

W_F | 17-09-23 | 20:41 | 1

Zolang het geld oplevert en niet teveel burgers schuimbekkend aan de poort staan blijven die belastingen gewoon bestaan.
Er wordt over de hele linie een soort kaasschaaf methode toegepast, want alle belasting (lokaal en landelijk) bij elkaar, dat geeft toch even wat teveel scheve blikkken, het is dus veiliger om het onduidelijk, ondoorgrondelijk, gefragmenteerd en wollig te houden.

Dezenaamhier | 17-09-23 | 20:56

60 - 70 % van alle ambtenaren ontslaan, elke vorm van subsidie en uitkering afschaffen lijkt mij nou een fijne oplossing. Iedereen gewoon werken voor je geld, en anders slaap je maar onder een brug.

Blaffendehond | 17-09-23 | 20:38 | 4

Om te beginnen op de subsidie op fossiele energie. Dat is meteen al 40 miljard

Ridde Rogter | 17-09-23 | 20:56

@Ridde Rogter | 17-09-23 | 20:56: ik ben zo bang dat mensen dit nog echt denken ook…

Malle moer | 17-09-23 | 21:28

@Ridde Rogter | 17-09-23 | 20:56: dat is een broodje aap dat bedrag. Ze kijken naar de prijs van een zakje kolen voor de BBQ en de zwaarbelaste liter brandstof voor particulier gebruik. Ze vergelijken dat met de grote bedrijven en ziem dat die geen BTW en minder accijns en heffingen betalen en dat noemen ze dan subsidie.

Shoarmamasutra | 17-09-23 | 21:44
▼ 1 antwoord verborgen

Vroeger had je belasting op grond van het aantal ramen in je huis. Ging men ze dichtmetselen. Of alleen op begane grond oppervlak, dan bouwde men enorme overhangende tweede verdiepingen. Er worden altijd weer gekke belastingen uitgevonden.

Hadena | 17-09-23 | 20:35 | 1

Toen had je nog een andere zotte belasting, namelijk de vermakelijkheidsbelasting. Die werd o.a. geheven bij voetbalwedstrijden. Ook al kreeg je kluppie met 8-0 op de kl*ten en werd je dus helemaal niet vermaakt tenzij je masochist was.
Volgens mij is die vermakelijkheidsbelasting nooit formeel afgeschaft of wordt deze nu in een andere vorm geheven, bijvoorbeeld als toeristenbelasting.

Here's Freddy | 17-09-23 | 21:24

Wat een gedoe voor die paar miljard box-3 inkomsten. Vergelijk het eens met de BTW-inkomsten. Gooi gewoon een half % op de BTW, en laat die hele vermogensbeslating achterwege. Scheelt handenvol geld aan uitvoering. De overheid wilde toch dat de burger veel meer zichzelf ging redden ? daar hoort ook een gezond stuk vermogens-opbouw bij.

ThePozz | 17-09-23 | 20:25 | 1

Vaag kan ik mij nog herinneren dat er een personele belasting was, kwam men kijken bv hoeveel perzische tapijten men in huis had. Ging de hele buurt door. Kon men de waardevolle spullen ff verestoppen.,

gebochelde | 17-09-23 | 22:36

Leuk, maar de wereld is groter dan alleen Nederland. Zie Max Verstappen die Nederlander is in Monaco.

Winston1 | 17-09-23 | 20:23 | 3

Zo woont mijn Nederlandse zoon al meer dan 20 jaar in Singapore. Hij heeft nog immer een Nederlands paspoort, maar heeft wel een speciale status.

toetssteen | 17-09-23 | 20:29

Hij is geen Nederlander. Hij is een Monegask met Nederlandse roots. Dat hele 'Max is een Nederlander-gedoe'. is enkel voor de sponsorinkomsten.

m@rkus | 18-09-23 | 07:00

"dat het een hard gelag wordt voor de middenklasse en niet de ultrarijken. En in alle discussies over mogelijke oplossingen voor deze problemen omtrent de vermogensbelasting, komt niemand met de enige echte oplossing: schaf die hele vermogensbelasting af.":
Hoe gaat het afschaffen van de vermogensbelasting helpen om de middenklasse rijker te maken door het belasten van de ultra rijken? Nee, de oplossingen van rechts ontzien de ultrarijken altijd. Hoe betalen de ultra rijken anders als je de vermogensbelasting afschaft? Sassen van Elsloo denkt dat het niet opvalt dat hij dus niet met een oplossing komt om het geld wat eerlijker te verdelen. Gewoon dus links stemmen, want al zeggen ze dat links niet werkt, zij proberen wel wat geld bij de ultrarijken weg te halen zodat de middenklasse en de armen ontzien kunnen worden.

cugel | 17-09-23 | 20:15 | 17

Waarom is geld AFpakken en aan mensen geven die er niet voor werken altijd zogenaamd EERLIJK?!

theo-is-dood | 17-09-23 | 21:51

@theo-is-dood | 17-09-23 | 21:51:
Wel, het is rechts dat nu klaagt dat mensen die hard werken toch niet rond kunnen komen. Dus op de één of andere manier moet je die mensen economisch tegemoet komen. Geld bijdrukken schijnt inflatoir te werken. Als je geld weghaalt bij bijvoorbeeld huisjesmelkers, die wel slim zijn, maar helemaal niet zo hard werken, en je geeft daarvan wat aan de werkende armen dan zijn die in ieder geval beter af.
@minderweter | 17-09-23 | 22:10:
See, weer een reden om er wat aan te doen.

cugel | 17-09-23 | 22:08

Iedere week komen er 1000+ armen bij in Nederland.

minderweter | 17-09-23 | 22:10
▼ 14 antwoorden verborgen

Ik voel me overbelast, als een pakvanjeafezel.

roosvrij | 17-09-23 | 20:13

Fictieve rendementen belasten was al een ridicule regeling,

Maar dit voorstel is nog slechter..

Hiermee kun je vermogensaanwas creëren zonder belasting en zolang de verkregen liquidaties aan het eind van het jaar nul is, is de belasting nul.

Wijze uit het Oosten | 17-09-23 | 20:08

Krijg ik - andersom - geld van de overheid als ik mijn aandelen met verlies heb moeten verkopen?

Colin.Fart | 17-09-23 | 20:06

Ongelofelijk slecht te lezen verhaal maar dat de regelingen heffing vermogensrendement niet kloppen is natuurlijk zonneklaar. Elk rendement op vermogen/beleggen is direct inzichtelijk op de jaaropgaven. Daarover kun je prima een heffing inzetten over het saldo van positief en negatief rendement. De grootse vermogenssprong in Nederland zit in vastgoed en dan vooral het eigen huis terwijl het risico klein is. Daarover een heffing instellen is best wel reëel denk ik maar niet over fictief maar alleen over bij verkoop gerealiseerd.

DrJaap | 17-09-23 | 20:05 | 4

DeGiro vermelde alleen de waarde op de jaaropgave, niet de winst of verlies. Van andere beleggingen krijg je niet eens een jaaropgave en moet je zelf de waarde inschatten, en straks dus ook het rendement inschatten. Als de WOZ-waarde omhoog knalt, is dat dan winst? verschillende instanties publiceren verschillende inflatiecijfers. welke moet ik gebruiken om mijn winst uit te rekeken? Zo eenvoudig is het niet.

W_F | 17-09-23 | 20:18

@W_F | 17-09-23 | 20:18: Voor ik mijn dividend krijg uitgekeerd op DeGiro heeft @Belastingdienst al beschermingsgeld berekend. Zo makkelijk is het dus.

Duwbak_Linda | 17-09-23 | 20:22
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb dus ook zoiets gehad in een contract.

Elk intellectueel eigendom dat ik maakte dat een waarde vertegenwoordigde kwam de werkgever toe.

Ook in privé.

Uiteraard niet gesigneerd, wel een foto gestuurd.

Kaas de Vies | 17-09-23 | 20:03

Nederland heeft geen inkomstenprobleem, maar een uitgaveprobleem.

Kaas de Vies | 17-09-23 | 20:00 | 4

Precies! Kan ik de pics gesigneerd en in cadeauverpakking contant afrekenen?

roosvrij | 17-09-23 | 20:15

Elke bedrijf dat de overheid als klant heeft gooit een inflatiecorrectie op de prijs.

W_F | 17-09-23 | 20:22

Juist niet, de inkomsten zijn te laag. Dan moet je niet bezuinigen wanneer de begroting normaal is maar de inkomsten verhogen. Alleen VVDers willen dan bezuinigen. Je vraagt je toch af hoe die VVDers ooit een bedrijf kunnen runnen.

AntiZanicz | 18-09-23 | 00:20
▼ 1 antwoord verborgen

Erfbelasting is de meest gore belasting die er is.

Kaas de Vies | 17-09-23 | 20:00 | 21

Denk dat we daar wel wat aan kunnen doen. Wat denk je van het voortaan nabestaande heffing te noemen?

Geen01 | 17-09-23 | 21:47

@BobDobalina | 17-09-23 | 20:11:
TWEEdeling. Daar is dat toverwoord weer. Tweedeling. Je leest het steeds vaker. Maar wat betekent het nu echt? Welke lading geeft de politiek eraan?

theo-is-dood | 17-09-23 | 22:34

het is gewoon inkomstenbelasting, als het ware. Deontvanger krijgt toch gratis inkomen. Dat het wellicht al eerder belast werd bij het ontstaan is niet anders als met gewone transacties. Een winkelier enz betaalt ook weer belasting over de omzet.

AntiZanicz | 18-09-23 | 00:19
▼ 18 antwoorden verborgen

Wie niet steelt of erft, zal werken tot hij sterft.

Pekketrikker | 17-09-23 | 19:54 | 1

Dank voor dit inzicht.

Peerkeoud | 18-09-23 | 03:52

Belast idd bij inkomende gelden (inkomsten uit arbeid, giften, erfenis, etc) en uitgaande gelden (BTW). En laat bezit van mensen verder vrij van belasting. Uiteindelijk zal het vermogen dan toch belast gaan worden omdat iedereen dood gaat en er dan erfbelasing is. Vermogensbelasting afschaffen dus en compenseren met verhoging van andere belastingen zodat eea budgetneutraal is.

MrTee | 17-09-23 | 19:53 | 5

@BobDobalina | 17-09-23 | 19:55: Dat is dus juist het probleem, de rijken interesseert het geen ene ruk. Zoals van Elsloo aangeeft: "Ik wed mijn linkerfamiliejuweel op dat fiscalisten al vele opties hebben klaarliggen om de vermogensbelasting te ontwijken. Maar ja, het zijn alleen de echt vermogende die deze expertise kunnen inkopen. De rest, krijgt het voor de kiezen."
Degene die die fiscalisten niet kunnen betalen (want geen miljoen op de spaarrekening) zijn dus altijd het bokje met dit soort regelingen.

klaas24 | 17-09-23 | 21:04
▼ 2 antwoorden verborgen

belasten werkelijk rendement. ik vind het prima zolang ik ook geld van de staat krijg als ik verlies draai met aandelen.

Ir. Wilhelmus | 17-09-23 | 19:50 | 2

Voor winst draait u 100% op; bij verlies is er een verliesdrempel. Tja, zo kan ik natuurlijk als staat altijd winnen. Ordinaire 2.0 roof

Eddy1977 | 17-09-23 | 22:46

Nu nog wachten op het moestuintjeforfait.

Duwbak_Linda | 17-09-23 | 19:48 | 1

Balkonbakbelasting voor de armlastige kleinbehuisden.

Dr. Blechtrummel | 17-09-23 | 20:07

dit is geen gemakkelijke materie. Ik snap dat de meesten hier belasting gelijk vinden staan aan diefstal, maar die mening deel ik niet.
het is eenvoudiger neer te sabelen dan een alternatief te bedenken om vermogen "eerlijk" te belasten. iedere vorm van belasting heeft voor- en nadelen. En voor iedere variant zijn vooral tegenstanders te vinden.

nog even voor de "diefstal" adepten: kijk naar de toestand van een land met benedengemiddelde belastingdruk. Grote kans dat het een bananenrepubliek, oligarchie, kleptocratie, dictatuur of de VS is.
Nee, ik werk niet bij de belastingdienst en betaal in de hoogste schaal.

Dr.Utker | 17-09-23 | 19:47 | 5

Als je 0,9% verdient aan een lening dan ziet de belastingdienst dat al "overige bezittingen" en gooit er hetzelfde fictieve rendement op als voor aandelen: 6,17%, dat met 32% belast word, dus netto 2%. Ik betaal dus 219% belasting over mijn rendement van 0,9%, nog afgezien van inflatie. Is dat geen diefstal?

W_F | 17-09-23 | 20:09

Een overheid heeft 4 kerntaken; zorg, onderwijs, veiligheid en infrastructuur.
Nederland heeft vrijwel de hoogste belastingen ter wereld en toch lukt het NL niet om die 4 kerntaken op orde te krijgen.

De realiteit is dat teveel belastinginkomsten hier meer schade aanrichten dan te weinig. Het geldoverschot bij de overheid leidde tot gigantische baantjesmachines voor talentloze politici. En het ambtenarenoverschot leidde tot encyclopedieën vol overbodige wet- en regel- geving, die werkvloeren in zorg, onderwijs, veiligheid en infrastructuur nauwelijks aan kunnen voldoen.

Met minder geld kun je beter focussen op wat belangrijk is. Bovendien is bestuur zonder overbodige baantjesmachines veel transparanter, zodat wanbeleid en corruptie afgestraft wordt. In landen als Zuid Korea, Singapore en Taiwan zijn genoemde kerntaken veel beter geregeld met de helft van de belastingdruk.

Dandruff | 17-09-23 | 20:12

@Dandruff | 17-09-23 | 20:12: Idd, komt nog bij dat vele semi-publieke organisaties ook inefficient zijn waardoor allerlei basisvoorzieningen duur tov van andere landen.

MrTee | 17-09-23 | 20:21
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit is het meest onsamenhangende verhaal dat ik ooit van Sassen gelezen heb. Wat een lulkoek

Baron_von_Rijswijck | 17-09-23 | 19:46 | 1

ja, Yellen is van de concurrent USA en de ECB doet het al jaren hartstikke goed.

AntiZanicz | 18-09-23 | 00:22

In de basis is een vermogensheffing of een erfbelasting theoretisch gezien de beste manier om vermogen gelijk te trekken tussen burgers. Probleem is echter dat het volledig oneerlijk is en ook nooit echt bij andere burgers zal terechtkomen. De belastingsdienst heeft overigens totaal geen capaciteit om alle werkelijke rendementen na te rekenen dus dat zou tot uitbreiding van het ambtenaren apparaat leiden met alle gevolgen van dien..

Kartelmaster2000 | 17-09-23 | 19:45 | 1

De een gaat 3x per jaar op vakantie, de ander lost zijn huis af om later geen geldzorgen te hebben. Vreemd dat de 2e veel zwaarder belast wordt.

quazi | 18-09-23 | 06:38

In Duitsland is vastgoed bezit (niet huis belast als volgt: werkelijke inkomsten - afschrijving - kosten gemaakt. Dan worden schijven toegepast tot max iets van 45%. Bij verkoop gelden die schijven ook over de winst die je dan maakt. Tot 10 jaar. Daarna is dat onbelast. (Ook niet helemaal fair)

joker3 | 17-09-23 | 19:44

Ideetje.
We nemen een fictieve (te hoge) belasting. En dan mag jij als brave (rijke) burger bewijzen dat je minder hebt verdiend en dus minder belasting mag betalen.
Getekend, iemand die beduidend onder jan modaal leeft.

Cadaver | 17-09-23 | 19:44

Ten eerste. Ik kan me de tojd nog herinneren dat je moest opgeven hoeveel rente je had gekregen over een jaar en daar ging dan gewoon belasting af. In veel landen is dat nog steeds zo. Ook bij aandelen, huizen, etc. Wordt gekeken naar waarde bij aanschaf en waarde bij verkoop (of overerving). Wat is daar nu zo moeilijk aan? Het probleem is natuurlijk wel bij dure kunst of autos die misschien een belegging zojn. Waar leg je dan de grens. Haal ik iets bij het grof vui vandaan en verkoop ik het voor 50 op marktplaats, moet ik dan belasting betalen?

Hadena | 17-09-23 | 19:42 | 3

Officieel wel.

Toedels | 17-09-23 | 22:33

ja, over de winst, en dat is in uw geval 50 euro.

W_F | 17-09-23 | 22:46

hahaha, en dat deed men eerlijk?

AntiZanicz | 18-09-23 | 00:22

Ik vermoed dat er ook meer belegd gaat worden in risicovolle producten. Zeker een percentage van het totale vermogen. Want....
Verlies is compensatie voor de overige opbrengsten. Hoge winst? Nou, dan maar wat betalen maar alsnog meer rendement dan op een suffe sparrekening. Win-win dus.

BoerKoekoek | 17-09-23 | 19:42

De afgelopen jaren hadden we een minister van financiën die alleen maar minister van financiën was omdat ze geen minister van buitenlandse zaken mocht zijn omdat ze daar een aantal zeperds had gemaakt terwijl dat haar specialteit zou zijn omdat ze zo lang had gewerkt als internationale diplomaat.

Osdorpertje | 17-09-23 | 19:40 | 4

We hebben meer van dat soort talenten gehad in Nederland. Geld land kan hun capaciteiten zo enorm waarderen dat ze nu van die Wall street jobs hebben als baas van de NS, of burgermeester van Eindhoven.

Winston1 | 17-09-23 | 20:18

Ik weet niet of dat de enige reden is. Ze hoopte misschien op een Wim Kok of een Zalmeffect.
In NL zijn MinFins vaak als held gezien terwijl de premier dan de schuld van alles kreeg

Shoarmamasutra | 17-09-23 | 22:08

gebazel, de deed het goed en ze had gewoon op BuZa moeten blijven. Veel betr dankluns Hoekstra

AntiZanicz | 18-09-23 | 00:21
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland