Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wat voor kiezer ben jij? GeenStijl legt het uit!

Pixels in een palet

Zijn GroenLinksstemmers antisemieten? Haten D66-stemmers de democratie? Zijn alle CDA'ers agressieve straatgroeters? NATUURLIJK NIET! 

De afgelopen dagen worden een miljoen kiezers in dit land met argusogen en diepe argwaan bekeken. Ze worden openlijk als fascistisch en extreemrechts benoemd en beschuldigd in keurige couranten, door universitaire docenten en zelfs door politici van diverse partijen. Maar is dat eigenlijk wel zo? En als FvD'ers bruinhemden zijn, wat zijn al die andere kiezers op andere partijen dan? Het GeenStijl Planbureau voor de Electorale Peilomgeving zocht het uit!

De D'66-stemmer: keurige burgers, welvarend en hoogopgeleid

Er is geen partij geweest in de recente geschiedenis die zo veel schade aan de democratie heeft toegebracht als D66, en daar nog blasé over deed ook. Maakt dat hun kiezers tot naargeestige totalitairen met een hete aardappel-R? Welnee!

D'66-stemmers zijn keurige burgers. Vaak stads, minder vaak provinciaal. Ze verdienen bovenmodaal en zijn vaak werkzaam in (hoger) onderwijs, zorgmanagement, consultancy of als zelfstandig ondernemer. Ze wonen in gentrified wijken in de binnenstad of daar vlak omheen, of in een wat grotere twee-onder-eenkap  in een aangeharkte vinex. Ze hebben veel bezit en welvaart, maar denken ook na over hun consumptiegedrag. Ze voeden hun kinderen 'inclusief' op, met een wereldse blik en een groot hart voor de EU. ze wisselen 'lekker lui op de camping in Frankrijk' af met meer cultureel actief gerichte stedentrips. Weinig allochtonen in hun omgeving, of het moeten expats zijn, dus van de islamisering van achterstandsbuurten en de bijkomende problematiek merken ze weinig en achten ze overdreven. Het meisje met de hoofddoek achter de kassa bij de Albert Heijn groeten ze altijd vriendelijk - we moeten het immers samen doen. Die moslima groet ook altijd netjes terug. Keurige mensen, onbezorgd, met tijd over om na te denken over ingewikkelde ethische kwesties als euthanasie en donorschap. Want de samenleving moet antwoorden formuleren, ook als de vragen moeilijk zijn.

De VVD-stemmer: hardwerkend, ambitieus en ondernemend

Er is geen partij geweest in de recente geschiedenis die zo veel stagnatie van de welvaart op zijn conto kan schrijven als de VVD, en toch glashard groei blijf claimen. Maakt dat hun kiezers tot feodale leenheren die hun arbeidskrachten uitbuiten? Welnee!

VVD-stemmers zijn hardwerkend, eigen baas of koesteren die aspiratie. Ze houden van een beetje gas geven, ook op een bochtige weg. Problemen zijn er om op te lossen, kan niet bestaat niet en geld maakt echt wel gelukkiger dan geen geld. Politieke correctheid wringt bij het zakendoen, de winkel moet blijven draaien en alles iets mooier voorschotelen dan het is, is niet kwalijk als het de economische motor stimuleert en tot meer banen leidt. De VVD'er wil graag een grotere auto, maar kijkt niet neer op kleintjes. Als je maar wat ambitie toont, je schouders er onder zet en zelf wat van je leven probeert te maken. Inspanning mag beloond worden. De multiculturele samenleving biedt kansen, maar daar zitten ook een paar duidelijk te markeren rotte plekken, zoals die rotmarokkaantjes op het plein. En misdaad, ook een grote zorg. VVD'ers wonen graag veilig, want ze hebben spullen te beschermen. De EU is prima, want handelsgeest. Een overheid moet klein zijn, maar wel alert - kapitalisme werkt alleen als het de juiste kaders krijgt, en de vruchten van de verzorgingsstaat moeten ten goede komen aan degenen die er zelf de zaden voor platen, niet aan uitvreters en opsoupeerders. Liberalisme, dat is welvaart en rechtvaardigheid hand in hand, dát is de VVD-stemmer. Streng, doch rechtvaardig - en met het belang van een biertje ter ontspanning altijd in gedachten.

De GroenLinksstemmer: diep betrokken bij mens en natuur

Er is geen partij geweest in de recente geschiedenis die zich zo verdacht weet te maken als bedrijven bashende succeshaters met een vleugje antisemitisme als GroenLinks. Maakt dat hun kiezers tot terreur verheerlijkende linkse extremisten met een Palestijnse sjaal om de nek? Welnee!

GroenLinks-stemmers hebben veel overlap met de D'66-kiezer: hoger opgeleid, welvarend, stads en met relatief weinig zorgen. Ze tonen zich echter wel actiever bezorgd over en betrokken bij de mens en de planeet. GroenLinksers wonen dan misschien in de stad, ze kweken groenten in de eigen tuin, of hebben een moestuin aan de rand van de stad. Daar wordt met zorg getuinierd, en met bezorgdheid naar natuur en milieu gekeken. De mens is een vernietigende kracht, hoe kunnen we daar wat tegenwicht aan geven? De windmolen en het zonnepaneel zijn misschien niet de eindoplossing, maar actief nadenken over dergelijke techniek is de enige weg voorwaarts. De GroenLinkser acht 'de mens' een uniek dier dat ondanks kleur- en vormverschillen geen onderscheid in rassen kent. Culturele verschillen kunnen in versmelting tot versterking leiden, en ook voor deze kiezers geldt dat het probleem van de parallelle samenleving eigenlijk niet bestaat, want ze komen zelden in contact met moslims. En zo wel, dan zullen zij zich een klein beetje extra inspannen om die mensen op hun gemak te stellen. Ze maken zich meer zorgen om de onrechtvaardigheid van krachtsverschillen. Zijn die Gazanen zulke lieverdjes? Nee, maar Israël heeft wel een onredelijke overmacht. Ook vanuit dreiging echo't repressie, kunnen die verhoudingen niet wat eerlijker? Want alleen samen, zijn we met ons allen - én de natuur - in balans. Eigenlijk ontzettend warme mensen, dus.

De CDA'er: Agrarisch ondernemend, maar met zondagsrust

Er is geen partij geweest in de recente geschiedenis die zich - uit naam van God en het fatsoen - zo regressief op kan stellen tegen de vrijheid van meningsuiting als het CDA. Maakt dat hun kiezers tot religieuze zeloten die de hele dag met de moraalvinger wapperen? Welnee!

CDA'ers zijn als ondernemende VVD'ers, maar dan met land- en tuinbouw. Bovendien houden zij een wat strakkere moraal ter harte, en leggen zij op zondag het werk even stil voor bezinning en het traditioneel ingerichte gezin. Dan eten zij wat het boerenland hen levert en moeder de vrouw bereidt, maar begrijpen ze ook dat overconsumptie schadelijk is voor mens en milieu. CDA'ers zijn zorgzaam, betrokken bij hun familie en hun gemeenschap en houden niet van onrechtvaardigheid. Ze komen op voor de minder bedeelde, bewaken de sociale mores en zullen niet alleen de vernieler van het bankje bestraffend toespreken, maar ook het initiatief nemen om het bankje te repareren. Want als je dat laat versloffen, zal alles verder verstoffen en dit land is groot geworden omdat het in samenspraak is aangeharkt en opgeruimd. Als dat lukt, na noeste arbeid, dan mogen de armen even over elkaar - uit tevredenheid, maar nooit uit valse trots.

DENK-stemmers: Gemarginaliseerd, maar wel mondig

Er is geen partij geweest in de recente geschiedenis die zich van zulke agressieve en valse frames bediende als de dubbele agenda-agitators van DENK. Maakt dat al hun kiezers tot islamistische Erdo-aanhangers die de democratie omver willen werpen? Welnee!

DENK-stemmers zijn geëmancipeerde allochtonen met mbo+- of hbo-papieren die zich de loze beloftes van links niet langer wilden laten aanleunen, maar op eigen kracht een koers wilden kiezen. Niet langer de excuusallochtoon, in dit land hebben zij een eigen stem. Ze wonen en werken meestal in steden, in de achterbuurten maar steeds meer opschuivend naar het centrum. Na een jeugd met wat 'traditionele rottigheid' werden ze volwassen na het huwelijk, en daarmee verantwoordelijk. In de DENK-stemmer schuilt het dubbele dat de parallelle samenleving zo kenmerkt: enerzijds de vreemde hang naar (antisemitische) complotten en het voor westerse ogen zo wereldvreemde beeld van Arabische schoteltelevisie. Anderzijds kiezen zij niet voor stilzwijgen, maar participeren ze op de democratische weg naar inspraak in de koers van dit land, waarin zij deelnemen - of het nou door botsende culturen, afwijkende opvattingen en confrontaties met racisme en uitsluiting soms moeizaam gaat of niet. De DENK-stemmer wil graag meedoen, en verdient alleen al daarom betere vertegenwoordigers dan die valse vampieren van Graaf Denkula. Sorry DENK-stemmers, die slotzin was helaas onvermijdelijk.

PVV-stemmers: Bezorgde bubbelbewoners met een goed hart

Er is geen partij geweest in de recente geschiedenis die zich op zulke harde, onredelijke wijze uitliet over grote groepen inwoners van onze samenleving. Maakt dat alle PVV-stemmers tot woedende (of doodsbange) 'islamofoben'? Welnee!

De PPV-stemmer zag de afstand tot Den Haag steeds groter worden. Niet alleen vanuit 'de provincie', maar zelfs vanuit Spijkenisse, Katwijk of Duindorp. Zag nou niemand in Den Haag hoe hun wijk verandert, de inkomensgrafiek steeds verder afvlakt en het leven steeds onbetaalbaarder? En dat terwijl de PVV-stemmer om 6 uur 's morgens zijn eerste arbeidshandeling van zijn onregelmatige werkrooster verricht, in de bouw, in de maatschappelijke dienstverlening of als handen aan het bed. Plichtsgetrouw maar toch onzichtbaar. Stank voor dank, zo voelt het, en het ruikt naar de vreemde luchtjes in het portiek van de buren. De wereld is niet groot voor de PVV-stemmer, maar hij was vroeger wel veiliger en niemand lijkt begrip te hebben voor. Behalve Geert. En verdomd, het is toch ook zo dat die moslims zich aan andere maatschappelijke mores houden dan zij? Wat doen die kinderen zo laat op straat, waarom mag de vrouw nooit buiten en spreekt ze geen Nederlands, hoe kan de buurman zó een dure Mercedes hebben als hij bijna altijd thuis is en je hem nooit in iets anders ziet dan een trainingsbroek en slippers? Dat was vroeger wel anders. De buurt verloedert, ze begrijpen de eigen buren niet meer en alleen door Wilders wordt hun klacht gehoord. Maar als ze de Syrische vluchtelingenkindjes in afgedragen kleding op het speelplein zien, zullen ze zonder nadenken wat oud goed van hun eigen kroost afstaan. Want de PVV-stemmer is bezorgd vanuit een goed hart.

De FvD-stemmer: Jong, slim en optimistisch

Er is geen partij geweest in de recente geschiedenis die zo veel twijfel wist te zaaien over intenties met uitspraken, etentjes met dubieuze figuren en rare quotes in interviews. Maakt dat alle FvD'ers tot racisten, fascisten en bruinhemden? Welnee!

Forumstemmers zijn jonge, hoogopgeleide mensen die op eigen kracht en beredenering tot de conclusies zijn gekomen dat bijna alle media dezelfde hangende plaat afspelen, dat de Europese Unie een geweldige constructie kan zijn die door corruptie, opportunisme en totale debielen bestuurd wordt, en dat de multiculturele samenleving een mislukking zal blijven zolang de parallelle onderstromen niet ofwel met meer maatschappelijke dwang in de hoofdstroom worden getrokken, ofwel met gericht beleid uit de samenleving worden geweerd. Want de islam is niet compatibel met een liberale democratie, een hechte samenleving kan niet bestaan zonder gezond zelfvertrouwen en de huidige 'kartelpartijen' klitten allemaal samen in een politiek midden waar ze collectief de kop in het zand steken voor volstrekt helder te duiden problemen, uit pure angst dat de policor guillotine die ze zelf hebben opgetuigd hun hoofden er af zal hakken. Entrée Thierry Baudet, wars van politieke correctheid, blakend van zelfvertrouwen en zonder schaamte theatraal intellectueel. Dat hij soms met woorden wappert die niemand begrijpt, ach. Who cares. Hij is een verademing, tegenover die grauwe eenheidsworst die louter schermt met erfzonde, "witte schuld" en strak gepolijste maar krachteloze politiek correcte retoriek. En dat ze voor 'fascist' worden versleten? Leuk is het niet, maar ze worden er ook een beetje lacherig van, van die morele paniek waaruit deze retorische armoede wordt gelanceerd. Bovendien: ze zijn met steeds meer en er is helemaal niets om je voor te schamen. Het is gewoon tijd voor wat anders, en twintig jaar na Pim geeft de ommezwaai die hij in gang zette wind in de zeilen van de renaissancevloot. BOREAAL! Hahahaha.

Nou. Was dat nou zo moeilijk?

Reaguursels

Inloggen

En de Fvd stemmers leven nog in het Boreaal, of Pleistoceen? Baudet smijt met termen die de gewone man in het woordenboek moet zoeken in de Openbare Bibliotheek. In die tijd gingen wellicht ook vele mensen vluchten naar het noorden, waar al het ijs verdween. Het is niet van de laatste jaren. Toen verschoven ook al hele volken over de hele wereld rond.Getuige opgravingen.

Jan Onbewoond | 24-03-19 | 12:18

Voor de verkiezingen werd er geroepen en gezegd dat wij allemaal op de Fvd moesten stemmen, " stem Fvd of Pvv", want Rutte dat was niks en slecht.Wat hadden wij in de afgelopen jaren bereikt ? Niks.,gingen wij dat niet doen dan ben je van de linkse kerk en wegkijker,een migrantenvriend. Nu is het zover dat wij dat allemaal, kudde dieren, het wel zover hadden gekregen Nederland was nooit links, communistisch geweest. Altijd rechts. Omdat rechts nog niet genoeg deed tegen de migratie, stemmen wij nu extremer en schoppen tegen alles aan wat wij bereikten.

Jan Onbewoond | 24-03-19 | 04:30 | 1

En wat hebben we dan bereikt? De gasbel is bijna op...

O2Neutraal | 24-03-19 | 19:41

Het sprak de kiezers aan dat hij het over migratie had. En het omvolken, maar hij is zelf een halve Franzoos. Wilders had het er ook over, maar hij vond Nieuwzeeland wel erg.en Baudet kwam te laat. Die migratie is het belangrijkste, voornaamste ook voor Nederland, want er kwamen zoveel binnen.. En ze krijgen allemaal gratis onderdak, eten en zorg? Terwijl wij zolang moeten wachten.Rutte werd als Frau Merkel gezien: "Wij klaren het". Niks was meer goed.. Het ging te slecht .Nu wordt het eindelijk met succes aangepakt.

Jan Onbewoond | 23-03-19 | 17:48 | 4

Ja. Er zit een groot verschil tussen een Fransman en een Afrikaan. Daarom zijn er Banlieues in Frankrijk. Die Fransen kunnen niks aan en goed regelen., ook niet met die Gele Hesjes niet. Het is heel slap.

Jan Onbewoond | 24-03-19 | 04:37

Migratie is echt niet het enige

timmey | 24-03-19 | 20:48
▼ 1 antwoord verborgen

Syrie heeft nu de stad Homs klaargemaakt voor de terugkeerders uit alle hoeken en gaten op de wereld. Baudet hoeft straks niet veel meer te doen om hen gedwongen uit te zetten.

Jan Onbewoond | 23-03-19 | 17:37

De SGP-stemmer.
Lijkt op de CDA-stemmer, maar is maatschappelijk geengageerder en meer internationaal georienteerd. Want heeft in zijn/haar jeugd vaak een korte periode in het (verre) buitenland in een kerkelijke zendings- en liefdadigheidsinstelling doorgebracht. Is over het algemeen hoog opgeleid, maar dan vaak wel aan reformatorische onderwijsinstellingen. Is daarom nogal kritisch ingesteld waar het linkse en progressieve verschijnselen en uitgangspunten betreft.
Vaak ook een agrarische achtergrond (landbouw, tuinbouw, visserij), of anderzijds uit een ondernemersnest.(transport, techniek, bouw)
Daarnaast ook te vinden in de ambtenarij, de politie, bij Defensie, in de zorgsector (vooral vrouwen) en in het onderwijs. Hardwerkend, plichtsgetrouw en zeer loyaal jegens gezin, familie en kerk; precies in die volgorde.
Veelal wonend op het platteland.
Vanwege de afwezigheid van TV, of het slechts zeer beperkt en kritisch kijken ernaar, niet geindoctrineerd door de linksdraaiende Hilversumse kongsi. En ook meer belezen en een bredere culturele interesse dan alleen de popcultuur. Kunnen ook vaker een muziekinstrument bespelen dan gemiddeld en weten goede boeken te waarderen. Kunnen zeker wel van de goede dingen des levens genieten (goed eten, mooie huizen, mooie auto's, stijlvolle kleding) maar weten dit ook te relativeren en zijn bereid anderen te helpen.
Willen nog het liefst gewoon met rust worden gelaten.
En kunnen onverwacht fel en strijdbaar uit de hoek komen, wanneer hun levenswijze schijnt te worden bedreigd.

Ab Sconditus | 23-03-19 | 16:18

Ik mis de partij van de aandeelhouders en de soosjaale prolete.

Rest In Privacy | 23-03-19 | 14:00

Aardige analyse Van Rossem, ken wel een paar mensen voor wie dit verplicht leesvoer zou moeten zijn + de al eerder hier in de panelen aangehaalde en gelinkte columnisten uit Trouw en NRC die ook een redelijke poging tot analyse en duiding hebben gedaan.
Verademing na al die hysterische uitlatingen met het Boekenbal gister als een van de voorlopig trieste hoogtepunten.

bwanabanjo | 23-03-19 | 13:51

Knap gedaan dit stuk! Lachspiegels en röntgenfoto's tegelijk.

RozemarijnLucassen | 23-03-19 | 13:24

Haal maar weg Joris

Alt | 23-03-19 | 13:23

Wat zou Marcus Bakker (CPN) trots zijn dat de opvolger van zijn partij (Groen-Links) als hij dat had mee mogen maken

Alt | 23-03-19 | 13:20

www.nrc.nl/nieuws/2019/03/21/fvd-aant...
Enige verschil is dat FvD stemmers juist LAGER opgeleid zijn dan gemiddeld. En meestal man. Wel weer hoger opgeleid dan gemiddeld als het gaat om rechts-populistische partijen.

Beste_Landgenoten | 23-03-19 | 13:00 | 6

Hoger opgeleid: Corné Hanssen. U denkt dat 'hoger opgeleid' werkelijk iets inhoudt? Het riekt naar discriminatie, naar de tijd toen de regenten het algemene kiesrecht tegenhielden, omdat Jan met de pet niet was 'hoog opgeleid'.

Eeuwig..Op..Vakantie | 23-03-19 | 13:57

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 23-03-19 | 13:57:
Het staat anders gewoon in het stukje van van Rossum en gewoon in het onderzoek van Ipsos. Daar beweer ik niks mee, behalve dat ik de feiten uit dat onderzoek neerzet.

Beste_Landgenoten | 23-03-19 | 15:59

De hoog opgeleide kiezer van 66, brengt ons stap-voor-stap, richting een onvermijdelijke EU-dictatuur. Daarmee wil ik de overige HO's niet beledigen, niet iedereen wil immers een dictatuur.

O2Neutraal | 24-03-19 | 19:37
▼ 3 antwoorden verborgen

De GL-stemmer diep betrokken bij de natuur en de mens? Dan zullen ze niet blij zijn met het bericht van Amnesty over elektrische auto's die helemaal niet 'schoon' zijn en de miljarden insecten die zich te pletter vliegen op de windmolens. Ik zou echt graag willen horen van Jesse hoe ze dat probleem gaan oplossen. www.telegraaf.nl/c/3337957/ en www.telegraaf.nl/c/3331867/

FrankVeer | 23-03-19 | 12:53 | 7

@hoeman | 23-03-19 | 13:56:
Hoezo? Ik vind Wekker haar titel niet waard. Maar Baudet ook niet.

Beste_Landgenoten | 23-03-19 | 15:58

@Beste_Landgenoten | 23-03-19 | 13:04: Ik probeer geen karikaturen van GL-stemmers te maken en ben oprecht benieuwd naar het verhaal van GL over deze twee kwesties. Ik ben wel van mening dat men met het klimaatakkoord langdurige en wellicht onherstelbare schade gaat aanrichten omdat zowel de oplossingen als de kosten volledig ondoordacht zijn en ik heb sterk het idee dat men bij GL onvoldoende kennis in huis heeft (of geconsulteerd) om de gevolgen van het akkoord te kunnen overzien. Ik zou het een klimaatreligie willen noemen, waarvan men niet wil afwijken, ook als duidelijk wordt dat de maatregelen te duur zijn en geen meetbaar effect hebben.

FrankVeer | 23-03-19 | 17:46
▼ 4 antwoorden verborgen

D66 in het leger? Waar haalt u dat vandaan?

Joostmochtnietsweten | 23-03-19 | 12:47

Zie ik daar het woord "eindoplossing" bij de GroenLinks-beschrijving?! Zie je wel: invloed van de bruinhemden van FvD nu al op GeenStijl!!1!

appelboor | 23-03-19 | 12:47 | 1

Lol, ook ik kon een glimlach niet onderdrukken. De endlosung lijkt echter vooral insecten te treffen. Een goed verborgen geheime agenda van de Groene Khmer.

BlowingBubbles | 23-03-19 | 13:32

Ooit heel erg links, want ze hebben nog altijd goede vergezichten. Al heel lang gewoon PVV. Niet omdat die partij me nu zoveel meer gaat brengen, maar meer omdat de PVV aan de alarmbel ging hangen en iedereen de andere kant op keek.

LV-223 | 23-03-19 | 12:25 | 1

En, is die alarmbel nu voldoende gehoord denk je?

Beste_Landgenoten | 23-03-19 | 13:07

PVV: er is geen partij in dit land ooit geweest die zo weinig voor elkaar heeft gekregen dan deze. Niet door de inhoud van hun standpunten, maar door de wijze van uitbrengen van die standpunten..
er zijn dus ook nog nooit zoveel mensen collectief genaaid. Maakt dat PVV stemmers dom? Ja eigenlijk wel...

Epistulae_Morales | 23-03-19 | 12:01 | 5

Kort door de bocht natuurlijk, dat de PVV niets voor elkaar krijgt.

Zeker als ze geweerd worden in het kabinet, terwijl ze wel een van de grootste vertegenwoordiging van nl volk representeren..

killRoy1982 | 23-03-19 | 12:52

Onzin. Ik stem geen PVV maar zie wel dat die club al jaren vrijwel continu buitenspel wordt. Enkele andere partijen vinden op een aantal punten ook wat de PVV vindt, laten Wilders de kastanjes uit het vuur halen en blijven zelf buiten schot.

Bewezen-De-Gekste | 23-03-19 | 13:37

@Frau Merkel | 23-03-19 | 12:38: onzin. De CD en CP86 hebben da5 al gedaan en daarvoor de Volksunie al. Wilders wilde eerst wel en toen niet samenwerken.. uiteraard omdat ie doorhad dat ie door de mand zou vallen...
Het was niets nieuws wat Wilders bracht..

Epistulae_Morales | 23-03-19 | 17:36
▼ 2 antwoorden verborgen

FvD'ers optimistisch? Hahahahahahahahahahaha! Of ze gelijk hebben of niet laat ik maar even in het midden, maar Baudet consorten zijn de grootste onheilsprofeten die er in de Nederlandse politiek en in het Nederlandse volk rondlopen. Ja, over het klimaat ja, daarover zijn ze optimistisch, omdat ze weten dat pessimisme daarover een EIGEN gedragsverandering zou vragen, terwijl deze mensen vooral goed zijn in het neerleggen van problemen bij groepen die zover mogelijk bij henzelf vandaan staan, want stel je voor dat je naar jezelf zou moeten kijken!

Diewijfvandielange | 23-03-19 | 11:52 | 4

Kijk het filmpje hierboven en probeer het dan nog eens.

Frau Merkel | 23-03-19 | 12:39

Ach meid toch.... Gaat t weer een beetje inmiddels?

BlowingBubbles | 23-03-19 | 13:34

Heb jij de verkeerde afslag genomen terwijl je op weg was naar JOOP.NL?

Bewezen-De-Gekste | 23-03-19 | 13:37
▼ 1 antwoord verborgen

Generaliserende BS. Ik ben niet gelovig, geen agrariër maar stem nog steeds CDA, simpelweg omdat hun programma het beste aansluit met mijn overtuigingen.
Ik heb er zelf een voor jullie: De behoefte aan deze oversimplificatie bestaat eigenlijk alleen bij mensen die de volledige werkelijkheid niet kunnen bevatten en derhalve moeten vereenvoudigen. De mate waarin u hieraan behoefte heeft bepaalt uw aggregatievermogen / capaciteit / IQ. In dit geval ruim onder de 100, vermoed ik. Get a life, read a book, etc.

Homer P. Simpson | 23-03-19 | 10:51 | 5

Grappig dat je dit zegt, want jouw projectie op enkel het CDA-alineaatje voorkomt dat je het hele plaatje (en daarmee het punt van dit topic) volkomen mist. Aggregatievermogen / capaciteit / IQ. In dit geval ruim onder de 90, vermoed ik. No hard feelings verder, je kunt nou eenmaal niet de volledige werkelijkheid bevatten.

Van Rossem | 23-03-19 | 12:04

haha, het is een generalisatie. Natuurlijk gaat de vlieger niet op voor elke CDA'er. Dat is wat generalisatie betekent domoor.

Joostmochtnietsweten | 23-03-19 | 12:44

CDA, wat is dat?? In al die jaren Lubbers, Balkenellende, Eurlings en ander Limburgs CDA-geboefte hebben ze weinig voor t land kunnen betekenen behalve vriendjes,- én achterkamertjes politiek... Succes met jouw keuze sukkel...

surffee11 | 23-03-19 | 13:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed gesproken ouwe Hond.

Wasbakplasser | 23-03-19 | 10:33

De Hond vergeet één en het grote fundamentele verschil tussen de Fey/Ajax en de politiek vergelijking. Links zegt moreel en ethisch verheven te zijn boven de ander en bestrijd de ander met nazi/fascisme roepen ipv inhoudelijke argumenten. Want waarom ze de EU, Islam, Immigratie en Illegalen, niet mogen bekritiseren (als PVV/Baudetter) of nationalistisch, trots op NL en dergelijke mogen zijn is onduidelijk anders dan je bent racist en nazihond

nonfortiscedtenax | 23-03-19 | 10:00 | 1

nonfortiscedtenax | 23-03-19 | 10:00 Waarmee u dus het punt van Maurice de Hond bevestigt.

Rest In Privacy | 23-03-19 | 10:11

Een hele goedemorgen en een heerlijk begin van de dag met een grote grijns. Als iemand die denkt een beetje te weten hoe de hazen lopen in de politiek, ben ik zeer aangenaam verrast door de wijze woorden van Maurice de Hond. Over een goed begin van de dag gesproken.

Rest In Privacy | 23-03-19 | 09:45

Die stemwijzer is raar. Je komt meestal links uit ook al vul je ja in bij alle FvD en PVV standpunten.

Of bij 50+ als je invult dat je hogere pensionsleeftijd wilt hebben. (Ik zie hoe zielig mijn vader achter zijn geraniums zit terwijl hij liever part time had doorgewerkt)

Merlanni | 23-03-19 | 09:41 | 1

Ik kwam wel aardig uit op SGP, VVD en FvD uit. 50Plus idd gedeelde 3e plek met FvD. Het viel mij juist op dat mijn linkse vrienden vaak PVV, VVD of FvD kregen. Hoewel ze altijd erg linkse gedachten met mij uitwisselen.

MasterfulOne | 23-03-19 | 13:32

Ik herken mezelf in niet één omschrijving.

J. Jarig | 23-03-19 | 09:26 | 2

En wat stem je?

frickY | 23-03-19 | 09:45

Hier nog 1. GS typeert wat ik gestemd heb als het type lomp en dom volk in de lage lonenklasse. Hier in huize gaffelbaard is het tegendeel waar, serieus! Maar wat weet GS nou van mij? Dus, och, ik vergeef het ze maar. De vooroordelen zijn, hoewel niet op huize gaffelbaard van toepassing, wel kwetsend en diep beledigend. Dat sommigen bij GS negatief over die groep is wist ik, maar kom op zeg ... zit de haat werkelijk nog steeds zo diep? Hebben ook de mensen bij GS zich zo laten beinvloeden/brainwashen door de door het partijkartel geinstigeerde demoniserings-journalistiek? Ik weet dat het weinig overmij zegt en heeeel veeel over die ander, maar toch vind ik het jammerom te zien hoeveel vooroordelen en negatieve stereotypering er bestaat over grote groepen stemmers, waaronder die waar ook ik toe behoor..

gaffelbaard | 23-03-19 | 10:32

D66 leden zijn veelal goedbetaalde ambtenaren bij het onderwijs, het leger, rechters, bij provincie en gemeenten en andere overheidsinstellingen.

Het zal hun een worst wezen wat wij kwijt zijn voor het klimaat - voor migranten en voor Brussel.
Echter de gewone mensen en mensen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn moeten al deze uitgaven inclusief de lonen voor ambtenaren ophoesten.

D66, GroenLinks en de linkse partijen denken heel gemakkelijk --> zodra ze geld tekort komen dan verhogen ze de BTW, accijns en milieuheffingen.
Echter hier kun je niet oneindig mee doorgaan - het volk heeft steeds minder te besteden en wordt ontevreden en wanhopig.

Baudet gaat ingrijpen op gebied van klimaat, migratie en Brussel.
Hier zijn 100-en miljarden euro's mee gemoeid hetgeen we ook kunnen besteden voor ouderen, zorg en voor herstel koopkracht van de Nederlander.

sociaal_econoom | 23-03-19 | 09:15 | 4
-weggejorist-
De-gebakken-peren | 23-03-19 | 09:54

D66, GroenLinks en de linkse partijen denken heel gemakkelijk --> zodra ze geld tekort komen dan verhogen ze de BTW [...]
Dat noemen ze nou feitenvrije recaties. BTW is nog nooit door groen links verhoogd. BTW verhoging is gedaan door de VVD.

"Baudet gaat ingrijpen op gebied van klimaat"
Nee, Baudet wil juist niet ingrijpen op het gebied van klimaat, omdat hij aangeeft dat de klimaat-integristen ongelijk hebben.

ParadiseLost | 23-03-19 | 12:47

Militairen stemmen D’66?

Okay, dat is nieuw dan..

Waarom zou je al militair op D’66 stemmen die het liefst het land in de verkoop zet?

Het merendeel militairen stemt centrum rechts, maar omdat dat niet meer bestaat, rechts, en in de ogen van D’66 extreem rechts..

killRoy1982 | 23-03-19 | 12:58
▼ 1 antwoord verborgen

Wat alle en zo'n ontzettende domper is op dit glorieus gebeuren (er niet langer een tweede kamer meerdereheid meer in de eerste kamer) dat de winst voor FvD afkomstig is van de PVV. Toch raar die kennelijke bestendigheid terwijl je een enorme groei van beiden zou verwachten.

Hein7261 | 23-03-19 | 09:00 | 7

Het wordt dat de PVV zich tot een leden partij gaat omvormen. Daar komt ze echt niet zwakker uit.

SugarCandyMountain | 23-03-19 | 10:26

Michael, neemt u eens een kijkje op de website van FvD. Daar vind u een zeer uitgebreid programma als ook alle stemmingen in de 2e kamer, inclusief een motivatie van die stem. FvD is uiterst constructief en transparant.

Joostmochtnietsweten | 23-03-19 | 12:50
▼ 4 antwoorden verborgen

Stemwijzer ingevuld. Wat denk je?
"De partij die het beste bij u past, meneer VanBukkem, is al jaaaren verboden."
Heb ik weer.

VanBukkem | 23-03-19 | 08:17

Ik heb wel lang op school gezeten maar om nu maar direct te zeggen dat ik hoog opgeleid ben...

GetOffMyWify | 23-03-19 | 08:15 | 7

Mijn buurman ook: jarenlang op een grote universiteit gezeten. Als dakdekker.

aamert | 23-03-19 | 11:00

Hooggeleid G

amateurrr | 23-03-19 | 12:25

Met name de sociale wetenschappen zijn indoctrinatie machines van SocialJustice/IdentityPolitics/ CultureelMarxisme. In veel gevallen zijn afgestudeerden compleet gehersenspoeld en niet meer in staat om zelfstandig te redeneren en te onderzoeken. Het gros van de universitair geschoolden met dergelijke graad is hun titel onwaardig.
Je kunt je onderzoek gepubliceerd krijgen met citaten van Mein Kampf, zo lang je maar de gewenste (linkse) richting uit redeneert.

Joostmochtnietsweten | 23-03-19 | 13:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Forum stemmers zijn denk ik helemaal niet jong, ik in ieder geval niet. Johan Derksen ook al niet, nog zo'n fossiel.

quigg | 23-03-19 | 07:13 | 4

Ben 66 en als zelfstandig boekhouder heb ik voor het midden- en kleinbedrijf gewerkt.
Ben erg blij met Baudet... heb de afgelopen maanden vaal mails gestuurd naar FvD om ze te wijzen op onbetaalbare dingen zoals klimaat, migratie en Brussel.
Ben blij dat Baudet deze drie punten nu op tafel heeft gegooid.
Rutte en Rutte III maken er een potje van.

sociaal_econoom | 23-03-19 | 09:26

Ik denk dat het aandeel jong (<28) groter is onder GroenLinks

frickY | 23-03-19 | 09:48

De graaf is ondertussen ook al een 'jonge' oudere aan het worden met 64 jaar. Maar ik denk nog altijd als een jongere en ga ook veel en graag met jongeren om. Mijn vrouw is ook een jonkie en die houd mij ook goed bij de les. Bij FvD kom ik ook heel veel jongeren tegen, ik heb het dan over de groep 20-35 jaar. Daar wemelt het van in de partij en dat is heerlijk om te zien, zij zijn de toekomst. Thierry is van het niveau Pim Fortuyn, hij benoemt de zaken en komt met oplossingen. Dat maakt de gevestigde orde zo paniekerig, want tientallen jaren hebben zij iedereen eronder weten te houden met kletskoek en fopoplossingen die altijd het omgekeerde effect opleverden. Yes We Can (niet voor Jesse, maar voor Thierry).

Graaf Monte Cristo | 23-03-19 | 09:52
▼ 1 antwoord verborgen

Zo wat is die de hond hier scherp. Deze man is wat mij betreft meteen flink in achting gestegen.

B0bBer | 23-03-19 | 04:54 | 2

Helemaal mee eens en duidelijke boodschap. Die demonisering en polarisatie gaat de boel verlammen.

Risingson | 23-03-19 | 09:14

Nou , dat vond ik nu ook en ook mijn achting is gelijk een tikkeltje gestegen. Mooie metafoor heeft hij daar gevonden om het issue te duiden. Mooi ook dat hij zei dat hij dit jammer genoeg niet op de NPO kon vermelden, want juist daar was deze boodschap wel nodig.

Peerkeoud | 23-03-19 | 10:03

Was 3 weken geleden weer eens in Roermond (daar waar ik tussen mijn 9e en 18e heb gewoond dus mijn puberteit en vorming (was een groot feest)) en kwam daar wat oud klasgenoten tegen. Hun gedachte. "Ja Basil, is allemaal leuk en aardig maar wij hebben niks met de grote steden in het westen." Lees Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en den Haag. Dat is allemaal ver weg van ons. En dat zal niet anders zijn in iedere andere provincie. En ze hebben ergens "gelijk". De ongelooflijke arrogantie van een stad als Amsterdam olv van de nieuwe Lenin, Groot Wassink interesseert ze niet omdat ze hem niet kennen en niet begrijpen hoe gevaarlijk die man is ondanks dat hij lokaal Amsterdam is maar de voorloper is van het algemene GL beleid. Ze hebben niet door dat de beslissingen van links Rutte VVD en origineel links radicaal GL en de links, protestantse, zichzelf kasteidende protestantse CU beslissingen langzaam gaan doordruppelen richting hun "onbezorgde" leven. De VVD is de PS verkiezingen groot gebleven in de provincie door luiheid van oa de mkb-ers in de provincie. Standaard opmerking. "Ja maar de lokale VVD doet goede dingen bij ons in de stad/dorp" Daarnaast die MKB-ers zijn VVD lid/raadslid/wethouder etc. Ongelooflijk bekrompen wereldbeeld. En geloof me ik ben er geboren en opgegroeid. Vandaar dat de VVD dus nog 12 zetels in de senaat heeft. Op z'n midden Limburgs: "Veur hebben nieks te maken met die koekwaus m'nheertjes in de Randstad." Tsja, en zal me niks verbazen als dat dezelfde gedachte is in menig andere provincie.

Basil Fawlty | 23-03-19 | 04:24 | 2

Als toevoeging. In Zuid Holland, Noord Holland, behalve idioot GL Havana aan de Amstel en Flevoland zijn ze al wakker.

Basil Fawlty | 23-03-19 | 04:33

Kom nou, "de VVD is groot gebleven omdat alle MKB-ers lid zijn van de VVD". Als alleen de leden van de VVD, totaal in aantal zo'n 30.000, op de VVD zou stemmen, dan hadden ze geen enkele zetel. Nee, er zijn nog altijd onbegrijpelijk veel meer mensen die graag voorgelogen worden.

Peerkeoud | 23-03-19 | 10:18

Tsja, ik ben team Geert.

Niets tegen FvD, maar het meest urgente probleem wordt toch echt door de PVV het beste benoemd.

Padjepejer | 23-03-19 | 03:35 | 2

Ook daarvoor moet het kartel worden ontmanteld en beslissingsbevoegdheid terug naar den haag. Met alleen benoemen schieten we niet zo veel op.

Joffri | 23-03-19 | 08:22

Met alleen wijzen en roepen komen we er niet

De oplossingen die Geert wel nonchalant roept zijn meestal in strijd met wetten. En ik zie 0 initiatief om die wetten te wijzigen of om te buigen.

frickY | 23-03-19 | 09:52

De eerste 3 artikelen hebben we u cadeau gedaan.
Ook dit artikel lezen?

EricDonkaew | 23-03-19 | 04:23

@EricDonkaew | 23-03-19 | 04:23:
dat zijn alleen maar cookies, als je het te veel werk vindt ze te verwijderen open je even een prive pagina of gebruik je een TOR browser.

bergsbeklimmer | 23-03-19 | 07:07

Zijn dat de "echte feiten", of wordt hier ook maar wat aangerommeld met wat taartgrafiekjes? Als in Nederland 51% van de uitgebrachte stemmen van vrouwen zijn geweest (taartje links boven), waarom zijn GL, DENK en de PvdD niet veel groter geworden? Hoe is het mogelijk dat de grootste partijen in meerderheid door mannen zijn gekozen als landelijk er meer vrouwenstemmen zijn geweest? Ik zal mogelijk te simpel zijn om dit te begrijpen.
Kan men deze taartgrafiekjes staven met wat getallen erbij?

Peerkeoud | 23-03-19 | 10:28

Ik zie de politiek en achterban vrij correct beschreven, kuddos.

Als Amsterdammer en ja jammer voor velen iemand met dubbel Nationaliteit waar die trouwens geen reet mee heeft ( autos hebben bijv visumplicht en als je eerlijk bent weet ook onze belastingman wat we bezitten hier en daar )

moetttttt ik toegeven, Baudet is een goeie keuze.
ps Nanninga zou wel doen maar helaas zij mij niet!

Er is te veel corruptie van hoog dat alle kanten raakt of je nou een tint hebt of niet een religie of niet, maar uiteindelijk net als het zelfde groepje gewoon wilt werken en verdienen naar wat het hoort ook.

P.S. ik stem niet en ook niet in vaderland maar ik leef erin dus Baudet was wel underdog in mijn geval en alsnog zou ik niet op iemand stemmen, want tot slot is het beeld van politiek erger dan die van een taxichauffeur bij mij.

Ze moeten liegen en bedriegen komen ze ergens ....

Maar hoe groot is het positieve aandeel voor ONS Nederland toch ?
Ik bedoel dankzij Rutte en andere geflikvlooi heb ik soms een depressief idee dat ik hier maar betaal om te ademen.

Ik ben blij dat ik geen man van 1 beroep ben geweest, ik heb ook gereisd en een andere gestoord gemeenschap mogen meemaken, liever bijdrage aan eentje die we repareren en verbeteren dan landelijk achteruit gaan.

We krijgen bijv gas uit Rusland direct via pijpleiding Northstream 2 als ik het goed heb, maar waarom wilt Nederland van gas af ? is Rusland een schurkje ? of is het Murica die zegt het is een schurk en neem niets af voor je volk.....

Jonge de vragen dat ik kan stellen waar wij ook midden in staan als Nederland, het is gewoon grofweg schandalig.

Zo is de Tesla wel een heerlijk elec auto, maar 30K op je bank voor dat ding kon het resultaat geven om 50 terug te winnen bijna ( ja ja soepsoedieee )

Magoed, dit is waarom ik niet te veel met politiek en zulke spul te maken wil hebben, als het moeilijk gaat en inkomen of succes in je leven word maar verneukt door 'internationaal' aandeel van Rutte en dergelijk... tjahhhh als dat je niet een goeie trap geeft terwijl je bijv herstellende in BETAALLAND bent...

U gonn have a hell of a trip baby.

R.B.Bender | 23-03-19 | 02:12

Elke gezond bos fikt om de zoveel tijd tot de grond toe af, zodat dood hout plaats maakt voor jonge scheuten. En het is al 75 jaar rustig in Battleground Europa, do the math!

ZwarteDag | 23-03-19 | 02:11

Is de FVD'er jong, slim en optimistisch? nee, niet altijd. Ik spreek uit ervaring.
Niet zo jong meer, en verboden om slimmer te zijn dan de geborneerde sociaal-economische status voorschrijft.
Dus veel optimisme zit er niet in. Laat staan enthousiasme.
Dat laat ik wel aan Baudet over.
En verder: het is niet boreaal. De boreale zone ligt noordelijker en heeft met name betrekking op de noordelijke wouden: Canada, Zweden, en de Taiga in Rusland. Dat is boreaal, garnaal. Met je dodelijke slachtoffers.

Rest In Privacy | 23-03-19 | 02:05 | 2

Duizenden jaren geleden was heel Europa bedekt met bossen zover het oog kon reiken. Daar komt de uitdrukking "Boreaal Europa" vandaan.
De laatste 500 jaar hebben we hier die bossen gekapt voor bouw en brandhout.
Maar de traditionele benaming voor Europa is blijven bestaan.

copywriter | 23-03-19 | 05:30

@copywriter | 23-03-19 | 05:30: Dat is goedpraten wat niet goed te praten valt. Boreaal Europa is noordelijk Scandinavië en daarmee is de zaak af.

Rest In Privacy | 23-03-19 | 10:38

En Europa was en is het ook, hoofdzakelijk rechts. Nu neigen sommige landen naar extreem rechts, door al die vluchtelingen en asielzoekers. Zij zoeken weer een sterk persoon, die dit weer kan oplossen.

Jan Onbewoond | 23-03-19 | 01:25 | 2

Dit is het probleem in mijn optiek. Veel mensen stopten op dat moment met die angst met nadenken. En onderdrukken het gevoel met deugd. Totdat de druk te hoog wordt. Dan pas komt er een zoekrocht naar een ventiei. Mensen die wel in staat bleven om vrij te denken en te spreken hebben zich steeds vaker verbaasd over de blindheid en luiheid van die groep. Nu begint het overal te sissen en feldwebel groot wassink, nitwit corné en deugzombie de Jonge zijn de eerste die je ziet en hoort. Die zoeken een sterk iets omdat anders de andere realiteit te sterk wordt en ze zichzelf niet vertrouwen wat ze doen als een sterk persoon wat van ze wil. Zoals ze hun eigen denken en gevoelens onderdrukken moeten ze andere meningen zwartbruin maken en de boodschappers onderdrukken. Omdat dit al die tijd na de sixties gewerkt heeft houden ze eraan vast. Ze hebben niet in de gaten dat het bord van het spel omgedraaid is en zij nu de benauwde verstikkende heersende macht zijn geworden. Die met hun vrije spel op het gebied van immigratie en zwakkeren ondersteunen de arbeiders én laten betalen én ze keihard in hun hok terugschreeuwen als ze iets willen zeggen over de gevolgen. Die angstdeugers doen hun boodschappen niet in winkelcentrum Nova waar die tram maandag langsreed. Nee die kijken eerst door het spiekwrtje als de appie bezorger voor de deur staat en doen alleen open als ze het apepakkie herkennen van hun buitenlandse (prima gozers) bezorgers.

De klimaatangst heeft ze nu roekeloos gemaakt. De paniek dat de onnozele rest (de 'poets' van fictieonderzoekster Vonk, die buurman met de BMW die 's ochtends op weg naar z'n klant in Groningen om 6 uur iets te veel gas gaf met z'n 6 cylinder, die groenteboer met z'n scherpe opmerkingen en foute grappen) die het nooit gaan snappen en zij dan maar voor iedereen's bestwil moeten zorgen dat het klimaat het te warm maakt voor hun tere wereldvreemd opgevoede kleinkinderen. Ambtenaren of dergelijke die denken dat geld dat spul is waar ze het over hebben bij afdelingsbudgetten, CAO's en monetair beleid. Als er te weinig is wetten en belastingen aanpassen en klaar is kees.

De mensen die het zat zijn werken wel met buitenlanders, doen wel boodschappen in Noca waar de paralelle werelden even bij elkaar komen door de kantoren erboven en het parkeerdak waar je via het winkelcentrum op moet. Dia al jaren zien dat het de verkeerde kant opgaat als ze om niks een klodder spuug voor de voeten krijgen of nagesist worden.

De tijd van bek houden en betalen is voorbij mensen. Ajax en Feijnoord moeten gaan samenwerken dus hou Freek, Corné en grootwassink aan de lijn want die maken het aanpakken van uitgestoken handen door FvD niet makkelijker. Vertrouw de gasten beste waard. Niet iedereen is zoals jij denkt dat je bent diep in je hart.

Kladderadatsch | 23-03-19 | 10:17

Ons land was nooit een links, communistisch land geweest. Altijd rechts. En Rechtsextremen hoorden er ook bij in kleine groepen. Dat is nu eenmaal een democratie. De meeste linkse mensen woonden toen nog in oost-Groningen of Amsterdam.Dat is nu ook een beetje veranderd in meer rechts.

Jan Onbewoond | 23-03-19 | 01:21

ik als vvd'r heb fvd gestempt door na het het zuur komt het zoet. not. vaste lasten verhoging . en de misser met de divident-ellende.

newray | 23-03-19 | 01:08

Maurice snapt een essentieel punt. Bij DWDD die linkse lui zeker niet. De FvD wordt opgeroepen om lekker samen inclusief te gaan zitten te doen. Alsof Baudet, man met missie, daar intrapt. Baudet is niet om te kopen met baantjes etc. voor hem en de zijnen. Baudet heeft een beschavingsideaal en kijkt neer op 'omhoog gevallen netwerkers'. Tenenkrommend werd het helemaal toen werd geopperd dat al die laagopgeleide FvD-stemmers zo gecharmeerd zijn van het chique excentrieke van Baudet en daarom op FvD stemmen. Dat FvD-stemmers hoogopgeleid zouden kunnen zijn en uit inhoudelijke redenen op FvD stemmen, die gedachten worden uitgebannen. Er is nog geen begin van begrip bij die DWDD-ers. Maar veel weerzin om begrip te krijgen, en de behoefte om het eigen gelijk op te dringen. Als je een andere mening hebt dan de linkse, dan is er iets mis met je. Je bent dan slecht, dom of beide. Het wordt nog een lange hete zomer.

Rest In Privacy | 23-03-19 | 00:35

Ik ga lekker de EU uit, DOEI. !

Hebbiehemookweer | 23-03-19 | 00:18

Wat een mooi geschreven analyse der stemmers. Meerdere mensen in mijn huishouden van drie verschillende partijen, hebben zich hierin kunnen herkennen! Ik mis nog de PvdA, voor m'n oude moeder.

SaintNick | 23-03-19 | 00:05 | 1

Niemand herkent zich in het beeld van gemakzuchtig, dom en intolerant voor andersdenkenden. Dat is de grap van dit stukje want ook deze negatieve typering kan voor een stemmer van eender welke partij gelden.

Diotima | 23-03-19 | 02:56

Volgens de meeste analyses zijn veel forumstemmers oud. Ik geloof dat deels. Een man als Baudet maakt met zijn Latijn en boekenwijsheid natuurlijk een grote indruk op de jonge generatie, die nauwelijks drie delen van Snelle Jelle uit hebben gelezen. Hij biedt een hoopgevend alternatief voor de toekomst, zeker als je dat vergelijkt met de Doomsday predikers aan linkerzijde.

Wat oudere kiezers, zeg maar dertigers en jonge veertigers, zijn gemiddeld genomen minder onder de indruk van de poeha van generatiegenoot Baudet. Tevens begrijpelijk. Zij hebben wat meer kennis van de wereld. Zij hebben veelal met eigen ogen gezien dat de mensheid inderdaad roofbouw pleegt op de aarde. Dat gaat veel verder dan global warming - de drastische afname van biodiversiteit, de dramatische toenames van stikstof niveaus in de bodem, het in ras tempo kappen van het regenwoud, de enorme vervuiling van oceanen met plastic zooi en een exponentiële toename van bosbranden door menselijke onvoorzichtigheid. Men hoeft geen PhD te hebben om te begrijpen dat zoveel miljard mensen een slechte invloed hebben op onze aardkloot. Maar of wij als Nederland de oplossing kunnen aandragen, betwijfelt ook deze groep. Dus waarom dan 1000 miljard verspillen, waarvan we ook nog een paar mooie decennia kunnen hebben?

Vijftigers en zestigers zien het weer anders. Zij zijn opgegroeid met het idee dat groei eeuwig is, en een doel op zich. De laatste jaren hebben velen van hen geen groei, maar juist stagnatie gezien. Hun huis stond onderwater. Ze werden ontslagen en konden geen baan meer vinden. Deze groep wordt doodmoe van het opgeheven vingertje van sommige middelbare scholieren - broekies die altijd beschermd geleefd hebben zonder enige kijk op hun problemen - en van de generatie onder hen. Alsof zij, met al hun harde werk, persoonlijk de wereld verpest hebben. Een regelrechte belediging. Geruststellend om te geloven dat in werkelijkheid, alles slechts op n misverstand berust, of een slecht complot. De klimaathoax. Daarnaast zien ze alles wat hen aan een geborgd en veilig Nederland doet denken onder vuur. Sinterklaas, onze geschiedenis, onze taal - en dan verschijnen er ook nog moskeeën in onze steden.

Iedere generatie heeft haar redenen. Begrijpelijke redenen. Maar veel beter zullen we van deze man helaas niet worden. Romantisch en nostalgisch elitair nationalisme werkt niet in een internationale wereld. Het biedt geen oplossingen voor de problemen die overbevolking, massamigratie en ecologische problematiek veroorzaken. Hoe jammer we dat ook kunnen vinden. Ons verstoppen achter de spruitjespan terwijl we oude dichters citeren zal helaas geen verlossing brengen. Slechts meer teleurstelling.

Recapore | 22-03-19 | 23:05 | 10

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 22-03-19 | 23:41: Ik wacht zijn eerste grote speech over de aanpak van dit thema af.

Recapore | 22-03-19 | 23:44

@Recapore | 22-03-19 | 23:44: Ik verwacht een romantische oplossing: we gaan weer zeilen met zeilschepen als der Fliegende Holländer. Of een thorium-variant. Of investeren in een combinatie van Heathrow en Schiphol in de Noordzee. Uw betoog is echter dogmatisch en als zodanig te waarderen.

Eeuwig..Op..Vakantie | 22-03-19 | 23:52

Het werkt in Zwitserland uitstekend

frickY | 23-03-19 | 09:58
▼ 7 antwoorden verborgen

Maurice heeft gelijk en daarom werkt wat wij democratie noemen niet. Regeringspartijen sluiten partijen met standpunten die te veel afwijken uit van deelname en weigeren uit eigen belang te erkennen dat hun begrip van feiten een interpretatie is, die zij als feiten presenteren. Zo werkt het stempelen van onwelgevallige interpretaties van feiten als nepnieuws ook. Onwelgevalligheid is de differentiator, niet de waarheid.

Balgesjaakt | 22-03-19 | 22:58

Mooi stuk, ik smul ook maar ben ook een beetje droevig als linksmensch.
Inderdaad zien ze nog steeds die betonplaat niet voor hun kop.
Hoe in vredesnaam is het mogelijk geworden dat links zich alleen nog maar kan en mag bezig houden met klimaathysterie, genderneutrale toiletten, racisme en identiteitspolitiek. Een andere mening wordt weggehoond.
Nog een paar jaar en dan heeft links nog een zetel of twintig over in Nederland. (ja ik begrijp ook wel dat hier D66 en zelfs de VVD als links worden gezien).
En dan presteren ze het nog om elkaar om die paar lullige zeteltjes de tent uit te vechten.
Links is dood in Nederland. Het partij kartel volgt.

Zapata10 | 22-03-19 | 22:59

Betonplaat?
Gewapend beton op zijn minst.
Kruppstahl.
Helaas, regressief links.
Maak plaats voor echt links.
Beter nog doorbreek deze onnutte tegenstelling.
Sterf, snel. Evocatus

Evocatus | 23-03-19 | 01:49

Met al dat inlevingsvermogen krijg je een hele hoop punten op eigen doel.
Cleese en co hebben daar ooit een filmpje van gemaakt. Op den duur weet je niet eens meer of je aan het voetballen was, Hegel parafarseerde of eigenlijk in de zandbak wil gaan spelen.

bodemloos | 22-03-19 | 22:38

(..)"Welnee!" (..)
@Van Rossem | 22-03-19 | 21:05 |
GHEHEHEH! LOL!1! (en goed lang ook). HAHAHA.

Zonder je running gag te bashen, Van Rossem, MIJ doet het denken aan:
Louis C.K: "Of Course, But Maybe..."
www.youtube.com/watch?v=0O5h4enjrHw
-"Y'all clapped about dying kids of nut-allergies, so you're in this with me now..."
.
OVerigens, ON/T: wat voor kiezer ik ben? VOordat FvD zich roerde, kon ik GEEN partij vinden waarvan ik dacht: ok, meer overeenkomsten dan verschillen.

Dus FvD FTW. Dat "neofascist" neem ik op de koop toe. (spreek je er nog later over, @Bakkeleures, jij mede-neo-*watjezenoemen*

chicago river | 22-03-19 | 22:33 | 3

Zo, dat was weer even smullen of course.

bodemloos | 22-03-19 | 23:05

@bodemloos | 22-03-19 | 23:05:
Je houdt niet van Louis C.K? En jij weer zuurpruimen. Had je nog iets, FrontaalNaakt-lovertje?
Denk niet dat ik eertijds je ant-semitische tegels heb gelezen, wezenloos bodemloos.

chicago river | 22-03-19 | 23:12

@chicago river | 22-03-19 | 23:12:
Dus van smullen weet jij 'niet houden van', zuurpruimen, FrontaalNaakt (nog nooit iets van gelezen) en wezenloos te maken.
Oh, ja ik heb een keer iets over je godje gezegd. Dat was stevig aangekomen blijkbaar.

bodemloos | 22-03-19 | 23:36

D'66 was ooit typisch een demo-partij van het referendum en andere politieke vernieuwing die zich helemaal heeft laten inpakken en uitpakken door de machtsintrigant Alexander Pechtold. Het zijn allemaal mensen die van zichzelf vinden dat ze kritisch nadenken, maar wat is de praktijk? Ze buigen voor het adellijk anti-democratisch ferment van Ollongren, ze zijn klapvee voor Menschen ohne Eigenschaften, grijsdraaiende robotten in een circulaire dram-repeat. Van Rossem verbeeldt zich achter Jetten, Ollongren, Pechtold een lieve vlieglustige bovenmodaalspendeerder. Maar de huidige leiding van D'66 is eerder een dramzieke verloochening van liberaal zijn dan zielsverwant met de redelijk Spinozistische regentenmentaliteit die de Zeven Provinciën heeft grootgemaakt.
De VVD is verworden tot het vleesgeworden marchanderen met politieke en persoonlijke integriteit. Bestaat er wel een belofte die Rutte is nagekomen? De vis begint te rotten aan de kop. De klimaatverafgoding toont aan hoe de VVD in en in onbetrouwbaar is geworden.
GroenLinksstemmers laten zich in een stint rondrijden en zich geestelijk copycatten: het zijn onderbuikers zonder hoegenaamd kritisch denkvermogen. Ze 'voelen' 'verharding' enz. en beseffen daarbij niet dat zij zelf keihard verhard met een plaat voor 't hoofd door het leven gaan. Depressiviteit, pillen slikken, haatgevoelens, pillen slikken, deug-gevoelens, pillen slikken, religieuze gevoelens, pillen slikken enz. GroenLinks is een samendromming van hysterici.
CDA-ers waren vroeger typische machtsverdelers met besef voor grotere maatschappelijke samenhangen, net als de sociaaldemocraten van de PvdA (die niet voorkomt in de analyse). Tegenwoordig is het CDA geen powerbroker meer en geen getuigenispartij: vlees noch vis.
DENK-stemmers zijn typisch een belangengroep. Ze behartigen de Turkse, Islamitische stem met een sociaaldemocratische inbedding en een vleug Erdogan.
Forum voor Democratie stemmers zijn kritisch ingesteld (zijn niet automaten wat betreft 'De Russen', 'MH17', 'EU', 'Klimaat is door 'de mens' verkloot' enz.) en zijn tegelijk gezond verstand mensen met praktische zin en weerzin tegen alle ideologische prietpraat. FvD-ers kicken op vrijdenken, humor en charisma.

Eeuwig..Op..Vakantie | 22-03-19 | 22:33

Lekker dan, word ik hier geframed als D66 stemmer. Behalve die Franse camping dan, het leven moet wel leuk blijven. En stemmen op RobotJetten en zijn 40 referendum-rovers dat zit er ook niet in.

medusa324 | 22-03-19 | 22:29

Prima profielen zetten jullie hier neer, met zowel aandacht voor de minder fraaie kanten als voor de oprecht goede bedoelingen van iedere kiezer. Kan zo in de krant zou ik zeggen, of als stemwijzer dienen :)

themexican | 22-03-19 | 22:21

Maar... maar... volgens de NPO en andere media waren de FvD kiezers toch oudere, witte, boze mannen met een nazistische achtergrond? Hoe komt Van Rossum aan die andere wetenschap?

Groen Slinks is een partij voor mensen die het zich financieel kunnen veroorloven te deugen en duurzaam te leven.

UncleAlbert | 22-03-19 | 22:20 | 3

Zag een kaartje vandaag waar werd aangegeven welke partij de lokale winnaar was. GroenLinks was de grootste in onder andere Delft, Leiden, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Steden die zich vanwege de daar gehuisveste universiteiten onderscheiden door een overmaat aan jongeren die zich juist financieel helemaal niks kunnen veroorloven, hetgeen het alleen maar makkelijker maakt om te beslissen over de portemonnee van anderen. Het hebben van ook maar iets van toekomstvisie kun je de toekomstige elite wat dat aangaat in ieder geval niet verwijten - ze lijken het als een volledige verrassing te zien dat ze na hun afstuderen misschien wel meer dan minimumloon kunnen gaan krijgen.

Pierre Tombal | 22-03-19 | 22:43

@Pierre Tombal | 22-03-19 | 22:43: hoeveel is het aantal studenten op het totale aantal van de kiezers? Verwaarloosbaar.

UncleAlbert | 23-03-19 | 00:14

Vvd stemmer met een af en toe uitstapje naar d66. Pvv stemmers snap ik (SP stemmers ook, hup Ronald van Raak), FvD heeft mijn sympathie al moet Terry zich meer gaan. concentreren op infinity pool photoshoots en de ondertussen de hiddemeister het woord laten doen. Beetje goeie saaie kandidaten erbij en dan wordt het misschien wel wat. Groen links wordt mij wat te positief geschetst. ja groen hart op de goede plaats, duurzaam,inclusief, betere wereld. Maar ondertussen zo intollerant als de pest. Maar goed, als VVD stemmer heb ik ondertussen ook een tyfushekel om me te verantwoorden voor die sherryhoeren als anne duhtler of henry keizer

JanFTE | 22-03-19 | 22:17

Die van de GroenLinks stemmers klopte niet helemaal: Naïeve bakfietsmoeders en gezichtsbedekkende en capuchon dragende ANTIFA leden die geweld geoorloofd vinden, mits het door het juiste kamp gebruikt wordt. De politieke interesses strekken zich uit van der Rote Armee Fraktion tot Black September. Stellen Pol Pot, Mao Zedong en Stalin tot voorbeeld. Een paar miljoen doden is een klein, maar noodzakelijk offer als je de socialistische heilstaat wil bereiken.
Kenmerken zich door zure naargeestige mensen te zijn die anderen het licht in de ogen niet gunnen.
Zijn soms lid van verboden organisaties zoals het Animal Liberation Front, RaRa of andere organisaties om doelen te bereiken waar dat niet via het democratische proces kan.

Osdorpertje | 22-03-19 | 22:13

Nogmaals: Van Rossem moet solliciteren als profiler bij de FBI.

threeheadedmonkey | 22-03-19 | 22:07

De partij van de niet-stemmers, goed voor bijna de helft van het aantal zetels, is slecht vertegenwoordigd.

Baron Clappique | 22-03-19 | 22:05 | 1

Die komen wel bij de tweede kamer verkiezingen en dat gaat helemaal zeer doen bij ons soort mensen van het kartel.

Zapata10 | 22-03-19 | 22:46

Vaasjes lijmen, inleven en vergoeilijken doen we wel als het kartel gehalveerd is. tot die tijd is het gewoon oorlog. Tenzij je over je heen wil laten lopen.

bodemloos | 22-03-19 | 22:04 | 2

Het kan toch zo opluchten om die pokke vaas eens helemaal aan gruzelementen te smijten. Dat lelijke klere ding staat al 40 jaar de sfeer te verpesten op de schoorsteenmantel.

Zapata10 | 22-03-19 | 22:45

@Zapata10 | 22-03-19 | 22:45:
De achterkamer ligt al vol met scherven. Ondanks dat heb ik af en toe toch nog een joris of ban te verwerken.

bodemloos | 22-03-19 | 23:00

Nou, Maurice is hier vaak neergezet als 'de hoax' maar in dit filmpje spreekt de man als een echte baas: een eindbaas! Hulde!

Amsterdamsko | 22-03-19 | 22:04

Ik ben een academisch (2x BSc, 1x MSc), ben 66 jaar, ik heb PVV gestemd sinds het begin en dat doe ik nog steeds ondanks dat de FvD is opgestart 2 jaar terug. Zij zijn de laatkomers. De PVV de is eerste die de islam en integratie in twijfel trok. Wat dat betreft ben ik dus... een trouwe PVV-stemmer.

Thoth | 22-03-19 | 22:04 | 8

@Jackson | 22-03-19 | 23:46:
Ik denk zomaar dat hij zelf niet 1 papiertje heeft waaruit blijkt dat hij na de basisschool intellectueel gesproken nog iets zinnigs deed.

2tribes | 23-03-19 | 01:01

@kotelet | 22-03-19 | 22:15:

Anton Constandse was dan wel geen politicus, maar wist wel waar Abraham de mosterd haalde in 1983:

"“Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van verouderde, en voor ons gevaarlijke, immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun diskriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?”

Anton Constandse, SP brochure Gastarbeid en Kapitaal, p. 17, 1983"
Ach, ik maakte mijn eerste steekTurkje al mee in 1978/79.
Tja. Evocatus

Evocatus | 23-03-19 | 02:03
▼ 5 antwoorden verborgen

Patatje mayo en ik ben om

rein9576 | 22-03-19 | 22:00 | 2

of een eierbal?

Glasgow Argus | 22-03-19 | 22:02

Loempiedelletje erbij?

Ruimedenker | 22-03-19 | 22:18

Fuck! Ben ik zomaar ineens een D66'er. Hou eens op met dit soort vage framing :(

Pierre Tombal | 22-03-19 | 21:59

Ik ben helemaal in de war......
Mijn profiel komt vrijwel helemaal overeen met de D66 stemmert, behalve dan dat ik niet in een 2-onder-1-kap woon.
Maar ik heb echt helemaal niets, en dan ook echt nada, noppes, niks met die partij.
Als ik niet de uitzondering ben die de regel bevestigt dan klopt de analyse voor geen meter.

Majoor Pikindewind | 22-03-19 | 21:58 | 1

Zullen we ons dan samen opgeven om de treinen aan te duwen?

Welles! Nietes! | 22-03-19 | 22:09

Er past geen frame om mij. Heb ik nu wat gewonnen?

Willem_Oltmans | 22-03-19 | 21:58 | 4

Op mij ook niet. Had ik wel mogen stemmen ?

2tribes | 22-03-19 | 22:02

Het wordt wederom een verwarrende nacht.

Willem_Oltmans | 22-03-19 | 22:11

Woon ff niet meer in nl maar nz mag ik nu toch nog blij zijn?

Rest In Privacy | 22-03-19 | 22:17
▼ 1 antwoord verborgen

De liberale semi-meritocratie creëert arrogante winnaars, die menen dat ze hun succes verdienen, en boze losers die anderen de schuld geven van hun gebrek aan succes.

FvD hoort bij geen van beide, net als CU en SGP.

JTKDM | 22-03-19 | 21:58 | 1

Ach, het FVD is toch ook weer niet zó uniek?
Het is in de kern een conservatieve denktank (de Burke stichting) die het populisme met een intellectuele/conservatieve inslag heeft omarmd. Nu zijn mensen als Paul Cliteur zeker geen straf, maar laten we het niet groter maken dan het is.

kotelet | 22-03-19 | 22:08

Wow van Rossem, je overtreft jezelf. Ik pas helemaal in het hokje, en de mensen die ik ken die in hetzelfde hokje zouden moeten passen passen daar ook in!

Draak uit Brabant | 22-03-19 | 21:55

Voor een ieder een goed woord #doeslief.
Maar wie zijn nu al die kwalijke figuren dan die de boel verstieren, van Opsporing Verzocht tot ramkraken, van plofkraken tot anti-Pegida knokploegen?
Zijn dat nou de niet-stemmers?

Nuchternederland | 22-03-19 | 21:55 | 1

Dat zijn de anderen.

Rest In Privacy | 22-03-19 | 21:56

Leuk verhaal lekker kort ook...

radbraker | 22-03-19 | 21:54 | 2

Idd, pfff

Willem_Oltmans | 22-03-19 | 21:57

Veel slordigheidjes ook dit keer, niet gewend van Van Rossem. Zware week denk ik.

2tribes | 22-03-19 | 22:06

Bedankt voor het compliment van Rossem. Zie er inderdaad nog niet zo oud uit. Toch?

Rest In Privacy | 22-03-19 | 21:54 | 1

Pas maar op met zo'n soort opmerking.

bodemloos | 22-03-19 | 22:16

He hallo. Ik ben helemaal niet jong! Wel slim en altijd super optimistisch. Maar misschien lijk ik heel heel jong. Dat zal het zijn! Daarom stem ik er zeker op die club van Terry. Oh ja ik ben ook ondernemer (entrepreneur). De undertaker volgens JoopdenUyl.

AMX pri | 22-03-19 | 21:51

Lekker mensen in hokjes stoppen. Op basis van 'onderzoek' zonder enige verantwoording van methode of bronnen. Generaliseren van stereotypes en identiteitspolitiek gaan nog eens heel groot worden.

Oh wacht...

OverdaanDerOnderheid | 22-03-19 | 21:49

Is de FvD stemmer jong dan wel oud? Ik hoor verschillende invalshoeken, Roos Vonk en GeenStijl. Gelukkig word ik hierboven niet beschreven.

Rest In Privacy | 22-03-19 | 21:42 | 10

@kotelet | 22-03-19 | 21:50:
Nee hoor geen doorsnee: "Zo’n 29 procent van de FvD-stemmers is hoogopgeleid. Dat is lager dan het gemiddelde (35 procent), maar hoog voor een Europese radicaal-rechtse partij. De PVV is er nooit in geslaagd veel hoogopgeleiden te trekken" zegt Eelco Harteveld, die politiek gedrag onderzoekt aan de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam. (bron: NRC). Ik denk nu ook te begrijpen waarom het frame, dat FvD en -in grotere mate-:PVV een wat dommige achterban heeft, zo populair is bij de powers that be: als je dat maar stug blijft volhouden, hoef je die stemmers en hun onvrede met de huidige situatie ook niet serieus te nemen en kan alles blijven zoals het nu is: keep calm and carry on.

2tribes | 22-03-19 | 22:19

@Berbaar | 22-03-19 | 22:08:

Uhhh volgens mij deed hij dat. Begrijp voor jou dat het natuurlijk ombegrijpbaar is daar hij jou geliefde VVD niet kiest. Je weet wel die partij van de draai kinderpardon. Die partij van een oud minister in burka. Die partij die voor het pluche ineens bereid is om groenslinks klimaatgekte uit te voeren. Je weet wel die partij waar twee dagen geleden ineens dat vaasje brak.Ik weet het is nu na de verkiezing. Maar ik dacht zal het je helpen herinneren. Mocht je het vergeten zijn. Zeg maar dat onder VVD adepten opstelten tijdelijke dementie syndroom om dat dat zo lekker uitkomt.Heb je al een warmtepomp.Of een windmolen in je tuin en zonnepanelen op je schuur. Zoals groenvvd graag ziet.

tweetybird | 22-03-19 | 22:26

https://www.geenstijl.nl/5146856/wat-voor-kiezer-ben-jij-geenstijl-legt-het-uit/#cid_246836405: Ik weet het niet hoor maar volgens mij is Klaver nooit veel verder gekomen dan VMBO, en kan hij ook niet zo goed rekenen. Maakt trouwens niet uit, een titeltje vertelt niet zoveel over gezond verstand. Het is dan wel weer grappig dat iemand die zoveel coquetteert met zijn erudutie zoals Baudet toch weer mensen kan aanspreken die geen hout begrijpen van wat hij nu weer voor koeterwaals uitslaat.

Zapata10 | 22-03-19 | 22:29
▼ 7 antwoorden verborgen

Die Hond heeft hier objectief gezien wel een punt en ziet idd wel wat er aan de hand is. Desalniettemin denk ik niet dat "verbinden" nu de oplossing is. Er zal na decennia beleid waar veel mensen het niet mee eens zijn, eerst eens "een verplicht rondje wedstrijd kijken vanaf de Feijenoord tribune" moeten volgen, om het geheel weer een beetje recht te trekken. Over 8 jaar gaan we weer verbinden.

peterdh | 22-03-19 | 21:42 | 1

De vergelijking van die Hond gaat helemaal niet op.
Een groot deel van de stemmers op Baudet hebben een leven geleefd aan de linkerzijde van het spectrum. Die kennen de merites van binnenuit, kennen hun eigen overtuigingen nog van wereldburger en global village.
Het andere kamp heeft nog nooit in de schoenen gestaan van de club die het schip ziet stranden.
Er zijn grote verschillen in inlevingsvermogen daardoor dus die Hond vlakt de boel af met zijn vergelijking.

bodemloos | 22-03-19 | 22:28

Er bestaat al een prachtige wijze om Feyenoord en Ajax met elkaar te ''verbinden'' (k#ts)….en dat is het NL's elftal.

Dus Rutte moet gewoon een zakenkabinet vormen, waar behalve de kartelpartijen, zowel de SP als FvD en PVV in zitten en klaar is Kees.... iedereen tevreden.

Keyboardspeler | 22-03-19 | 21:41

Gheghe Van Rossem, wat een fijne positief kritische insteek mbt de doorsnee kiezers.
Me like, een warm bad ;)

Berbaar | 22-03-19 | 21:41 | 8

@MickeyGouda | 22-03-19 | 21:54:
Warm bad natuurlijk, heerlijk om weer thuis te komen Mickey.
Mevrouw Berbaar was blij ons weer terug te zien, de Fikkies idem en ik mag vannacht weer in een comfortabel bed slapen.
Life is good!

Berbaar | 22-03-19 | 22:05

@Berbaar | 22-03-19 | 22:05:

Bijna zou ik een volgende keer VVD gaan stemmen, Berbaar, met de nadruk op bijna. Enjoy!

MickeyGouda | 22-03-19 | 22:11

@MickeyGouda | 22-03-19 | 22:11:
U lijkt me geen typische VVD stemmer maar we zijn inclusief dus iedereen is welkom ;)
Gewoon lekker Uw vermakelijke en originele zelf blijven lijkt me het beste.

Berbaar | 22-03-19 | 22:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Analyse klopt redelijk goed. Dat gezegd hebbende, is het gebrek aan realiteitszin van iedereen links van

caspert79 | 22-03-19 | 21:40
-weggejorist-
IslamPislam | 22-03-19 | 21:40 | 1

Moet dan toch weer denken aan de jongeman in het stembureau die tegen me zei dat die mensen die op FvD stemmen maakt het niet uit dat hij campagne voert nadat er een aanslag is gepleegd is. Ik schatte hen in als D66er.

marrretje | 22-03-19 | 21:39 | 5

Hij zat samen met mij achter de tafel en had geen idee dat ik forum lid ben. Dar heb ik zo gelaten

marrretje | 22-03-19 | 21:47

Verder trouwens een keurige jonge man beetje betweterig. Goed opgeleid.

marrretje | 22-03-19 | 21:50

Goede burgerzin en undercovercapaciteiten!

MickeyGouda | 22-03-19 | 22:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik mis de PvdA stemmer. Suf, saai, ambtenaar en uit het raam starend. Of 70+ die zich nog den Uyl (nee niet die van Minerva) herinnerend.

Graaf_van_Hogendorp | 22-03-19 | 21:38 | 3

Niet meer nodig om te vermelden. Die zijn over vijf jaar allemaal naar de eeuwige subsidie velden.

Zapata10 | 22-03-19 | 21:41

"Of 70+ die zich nog den Uyl (nee niet die van Minerva) herinnerend. "

Hiero-is-er-eentje en wat wilt u met deze opmerking beweren?
Nou? Evocatus
PS: Herinnerd?

Evocatus | 23-03-19 | 02:09

He wat een geruststelling. En nu allemaal zoet gaan slapen kindertjes.
Als ik zo de reacties van groen linksers en D66ers lees op de overwinning van Baudet dan komt dat niet op mij over als de beschrijving hierboven gegeven. Meer als een horde op bloed beluste psychopaten met een minderwaardigheidscomplex.

Zapata10 | 22-03-19 | 21:33 | 3

Ik heb ook zo,n ecologische Groenlinks-tante in mijn facebook-netwerk.
"Baudet moet niet gefeliciteerd worden. Fascisme moet bestreden worden!" Und so weiter.......... Ik heb het al eerder gezegd: binnen No-time hebben Hiddema en Baudet bewaking als het zo doorgaat. Dat ziet iedereen met een beetje realiteitszin aankomen.

kotelet | 22-03-19 | 21:41

@kotelet | 22-03-19 | 21:41: Weet ik niet, ik hoop het niet. Maakt me al misselijk als ik er aan denk. In een wereld die ik normaal acht verschillen we van mening en gaan we de discussie aan. Proberen we op legale manieren elkaar de loef af te steken en dragen we verlies net zo grootmoedig als dat we winst zouden dragen. Teleurstellingen kunnen we mee omgaan en we zetten de schouders er onder.
Ook al verschillen we nog zo van mening, daarom ben je nog geen vijand van me. Sterker nog je kan mijn vriend zijn. Maar die wereld zal wel niet meer bestaan, heeft misschien wel nooit bestaan, Ik zal wel naief zijn.

Zapata10 | 22-03-19 | 21:47

Ik leef als een D66er (ik groet mijn ene allochtone buurman altijd netjes wanneer hij in zijn leaseauto stapt), denk als een VVDer maar heb GroenLinks gestemd.
Het grootste gevaar namelijk dat hier (letterlijk) boven het hoofd hangt heeft de vorm van een Collendron-Boeing. Het is een gevaar voor mijn rust, dus ik had een partij nodig die vliegveld Lelystad lang genoeg kan traineren tot het luchtruim opnieuw ingedeeld is.

koeberg | 22-03-19 | 21:32 | 2

Als D’66er door het leven gaan, dan vlieg je liever over andermans huis.
Dat is logisch.
Als je een vliegveld tegenhoudt en daar GroenLinks voor nodig hebt, denk je niet als een VVD’er.
Maakt niet uit.

Ruimedenker | 22-03-19 | 21:47

Kortom, stuurlozer dan de Titanic die zojuist in het schijnsel van de aurora borealis op een ijsschots gevaren is.

Kapitein Stijlvol | 22-03-19 | 21:55

Okay v, Rossem,leuk topic weer, en zeer vermakelijk ook.
Wat ook leuk is voor straks of morgen misschien is een NPO tafels analyse afgezet tegen de online nieuws/politieke podcast's?

Welles! Nietes! | 22-03-19 | 21:32

Kan er in de boekenweek niet eens een leeslijstje worden gemaakt? Zou ik zeer geinteresseerd in zijn. Zijn die boekjes van Baudet het lezen waard? Bolkesteins "scheiden van de markt"? Dat boek van Paul Nielsen? Cliteur? Wat zijn de must reads?

JamesMurphy | 22-03-19 | 21:32 | 2

De Perpetua-reeks en alle andere klassiekers die Thierry al dan niet gelezen in zijn kast heeft staan.

JTKDM | 22-03-19 | 21:53

Ik ben een laagopgeleide blanke hardwerkende belastingbetaler.
Dus Ik heb FvD gestemd en verder boeit het mij niet

Jacktheflipper | 22-03-19 | 21:30

Van Rossem: de enige echte verbindende factor in Nederland.

Noodluik | 22-03-19 | 21:30

Ik ben oud en vind Thierry leuk slim en verfrissend.

frisenfruitig | 22-03-19 | 21:29

Hahaha deze is leuk:
'Freek de Jonge verstoort opening Boekenbal. Hij wil eerst dat er gezamenlijk statement over toespraak Baudet van woensdag wordt afgelegd. Hij wordt vooral uitgefloten. ‘Dit gaat niet over jou Freek’. Hij gaat weer zitten."

twitter.com/MarcelHaenen/status/11091...

Hahaha!

keestelpro | 22-03-19 | 21:28 | 12

Volgens mij is Freek de vader van Prem.

HoerieHarry | 22-03-19 | 21:41

Die gozert dient tegen zichzelf te worden beschermd, met z'n pogingen tot relevantie.

donkieshot | 22-03-19 | 21:42
▼ 9 antwoorden verborgen

Libelle-achtig deugstukje.
Vol zoetsappige generalisaties.
Jij hebt vast een leuke middag gehad in het zonnige Amsterdam...
Kun je heel redelijk en inclusief van gaan schrijven.

Desmoulins | 22-03-19 | 21:28 | 1

Ach lente is begonnen, de verkiezingen zijn gewonnen... Dan heb je tijd voor een leuke middag. Ik vind het een leuk stukje.

peterdh | 22-03-19 | 21:52

Ik heb de aflevering waar De Hond het over heeft gezien.
Gek genoeg begreep ik met mijn beperkte verstand direct waar hij het over had.
Van de gasten aan tafel was alleen "Oczan (Ik denk dat hij het was) degene die De Hond begreep en bovendien het niveau van de dicussie wat omhoog wilde krikken dingen. De rest was van een bedenkelijk niveau. Zeker de meneer van het NRC die zichzelf wel erg goed vond maar echt geen idee had.

metdedag | 22-03-19 | 21:26 | 1

Ja Eus en Veelo snapten het, de rest doet volgens mij alleen of zij het niet snappen. Wel zo makkelijk toch?

2tribes | 22-03-19 | 22:35

Nou daar ga je dan. Leuk om al die vooroordelen te lezen.
Beter had ik geen FvD gestemd.
Ik ben een keurige burger, redelijk welvarend, hardwerkend, betrokken bij de mensen, hou van zondagsrust, ben heel mondig, slim, optimistisch en heb een goed hart. Al zeg ik het zelf.
Nu ben ik in de war.
Dank je wel van Rossem.

Ruimedenker | 22-03-19 | 21:25 | 6

Het gaat alweer! Gelukkig barst ik van het zelfvertrouwen.

Ruimedenker | 22-03-19 | 21:55
▼ 3 antwoorden verborgen

Vraag aan alle stemmers op Hamas-GroenLinks: noem eens vijf voordelen van de massale import van mensen uit islamitische landen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ik ben benieuwd...

eerstneukendanpraten | 22-03-19 | 21:23 | 7

Nou gewoon, de diversiteit!.. dat kinderen leren met elkaar om te gaan!.. dat iedereen het recht heeft op goede zorg en scholing.. en dat wij daar aan bijdragen zie ik als een plicht van ons rijke Nederland.. iedereen telt mee!.. de wereld is van iedereen! Daar mag wat ons betreft geen twijfel over bestaan.
Groen links nadoen geeft koppijn.. dus zo genoeg onzinnige argumenten,kon geen enkele vinden die hout sneed.

Welles! Nietes! | 22-03-19 | 21:40

Hé, wat ik zo vervelend vind is dat je deze groep ontmenselijkt. Je zegt "import", alsof het vee is. Het gaat niet over dieren. Het gaat over mensen. Zij kiezen ervoor om naar Nederland te komen. Ze ontvluchten honger, oorlog en corroptie. Wij hebben een plicht als welvarend land om niet alleen aan onszelf te denken. We moeten deze mensen een plek uit de regen gunnen. Hoe zou jij het vinden om met je kinderen je land te moeten ontvluchten en dan watertrappelend met een stok van de boot afgeduwd te worden? Vreselijk. Hoe krijg je het in je hoofd. We hebben niet voor niks mensenrechten. Die gelden voor IEDEREEN.

Behalve als ze van de Toyota flikkeren in de Sahara en omkomen van de dorst en honger. Dat interesseert me dat geen flikker, dat kan ik niet zien. Mensenrechten zijn er alleen voor de zichtbaren.

De Eierbal | 22-03-19 | 22:05

@De Eierbal | 22-03-19 | 22:05:
Shit, gooi ik al mijn eigen ruiten in. *corruptie

De Eierbal | 22-03-19 | 22:05
▼ 4 antwoorden verborgen

'Maakt dat hun kiezers tot terreur verheerlijkende linkse extremisten met een Palestijnse sjaal om de nek? '
Echt wel!

Petrus Poortwachter | 22-03-19 | 21:22

Wat De Hond zegt.
Dus nu alle Ajax en Feijenoord fans gebroederlijk in polonaise naar Eindhoven en het komt allemaal goed. Een paar weken te laat, maar geen getreur. Het is altijd een goed moment voor een feestje.

Laat die vaasjes maar aanrukken!

SamV | 22-03-19 | 21:22

Altijd fijn om te weten dat je in geen enkel plaatje past. En toen ... medicatie, opname?

MickeyGouda | 22-03-19 | 21:22 | 5

@MickeyGouda | 22-03-19 | 21:22
Haha maar U past zooooooooo in een standaard plaatje heur.
Geeft niks dat passen we eigenlijk bijna allemaal wel.

Berbaar | 22-03-19 | 21:56

@Berbaar | 22-03-19 | 21:56: hè, kijk aan. Hij durft weer na vele dagen. Kom, noem nog even het adres...

Man.man.man | 22-03-19 | 22:20

Ik moest een keer bij een career counselor een soort persoonlijkheidstest doen. Kwartiertje na het inleveren van de antwoorden kwam de vrouw geagiteerd naar me toe met het verzoek hem opnieuw te doen, want er kwam geen bruikbaar profiel uit...

2tribes | 22-03-19 | 22:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vond Baudets toespraak glashelder in vergelijking met deze woordendiarree.

gestoptmetroken | 22-03-19 | 21:22 | 1

Baudets toespraak te moeilijk en dus voor de doelgroep slecht. Ik vond hem met hulp van internet geweldig.
Het verhaal van De Hond is glashelder en duidelijk.

metdedag | 22-03-19 | 21:31

Ik zie dat de grote cliché-emmer flink is leeggeschept alhier.

Leuk om te lezen dat ik zo jong ben, op mijn dik-50'ste.
Want ook dàt cliché komt natuurlijk weer even langs, op die leeftijd kun je natuurlijk geen FvD-stemmer meer zijn...

EefjeWentelteefje | 22-03-19 | 21:22 | 2

Dat bepaal je lekker zelf. Kijk maar naar het leeftijdverschil van Hiddema en Baudet.

kloopindeslootjijook | 22-03-19 | 21:38

Bijna 50% heeft niet gestemd. Wie zijn dat dan?

Mark_D_NL | 22-03-19 | 21:22 | 3

ik onder andere

lovekila | 22-03-19 | 21:25

De buren.

027 | 22-03-19 | 21:27

de Turken en Marokkanen in mijn buurt , omdat Mohammed VI van Marokko en Erdogan nog niet op het stembiljet staan

speed48 | 22-03-19 | 21:42

He wat leuk. Een filmpje uit de oude doos met Ralph Imbar en een nog jonge Guy Verhofstadt. Alleen jammer dat ze het alleen over voetbal hebben...

LiniaalRectaal | 22-03-19 | 21:22

Er speelt op links ook een forse dosis "virtue signalling".

Pimp my Voortuin | 22-03-19 | 21:21

Ik woon in Laren nh, daar hebben 0,2% van de stemmers DENK gestemd. Dan denk ik... ondankbare honden!!!!! Wordt je in zo'n welvarend dorp gehuisvest en met open armen ontvangen en geholpen door school, voetbal vereniging en de mensen in de straat waar je woont, etc etc. Want alleen mijn Irakeese buren kunnen op DENK gestemd hebben... want waarom zou de rest van de kakkers in het drop op DENK gestemd hebben????

MeneerGuggenheimer | 22-03-19 | 21:21 | 6

Haha.

Desmoulins | 22-03-19 | 21:40

Slechte koffie gehad in”Het bonte paard”?

Ruimedenker | 22-03-19 | 21:58
▼ 3 antwoorden verborgen

Uit onderzoek blijkt dat FvD juist ook wel wat oudere kiezers trekt.

Verder is het denk ik wel een enigszins accurate, zij het ietwat romantische, voorstelling van de gemiddelde stemmer. Het is in elk geval mooi om de waarden van elke stemmer weer voor het voetlicht te brengen. Dat helpt in de acceptatie.

Bvdb | 22-03-19 | 21:20

De Hond had hier bij Salto om half 4 s'morgens een mooi slotwoord.

Fi-Bu-Bla | 22-03-19 | 21:20

Van Rossem heeft waarschijnlijk de reaguursels van de afgelopen weken geanalyseerd.

Rudolph_Hesje | 22-03-19 | 21:18

Zoiets vind je meestal in vrouwenbladen bij de horoscopen en 'wat voor iemand ben jij'-rubriekjes.

kloopindeslootjijook | 22-03-19 | 21:18 | 1

Dat verklaart een boel, een open sollicitatie van Van Rossem voor de Libelle dus.

Kapitein Stijlvol | 22-03-19 | 21:59

Wat is dit trouwens voor een verhaspelde,nietszeggende onafgemaakte kut zin!

"De wereld is niet groot voor de PVV-stemmer, maar hij was vroeger wel veiliger en niemand lijkt begrip te hebben voor."

Welles! Nietes! | 22-03-19 | 21:15

CDA: en de christelijke partijen hebben de zondagsrust helemaal fout. dat was namelijk op een zaterdag, maar maak ze dat maar eens aan het verstand, dus die zijn af.
VVD: hebben nog steeds teveel skeletten in hun kasten, dus die zijn chantabel.
DENK: Maak ik geen woord aan vuil.
GROENLINKS: Eet nog wat meer paddestoellen, stelletje hippies!
D66: Net alsof je zo'n buttplug in je reet gedrukt krijgt, maar dan zonder glijmiddel ( vraag Jesse Klaver maar hoe het voelt als Rob Jetten zoiets doet )

Kamikazepiloot | 22-03-19 | 21:15 | 2

Christenen hoeven zich niet aan de joodse wetten te houden, en Christus is wederopgestaan op een zondag. Vandaar.

LiniaalRectaal | 22-03-19 | 21:23

Goed punt om te noemen bij VVD. Terry zijn zwembadrand-foto zal ook wel een reden gehad hebben om aan te geven dat hij niet chantabel is.

Pimp my Voortuin | 22-03-19 | 21:24

Dit is absoluut niet waar. Zelfs ergerlijk die positiviteit. Een PVVer wil liefst vandaag nog dat de treinen weer gaan rijden. Een FvDer is een superieur wezen die alle andere wezens minacht. Een GL wil iedereen dood met een andere mening. Een SPer is gewoon doodjaloers op de succesvolle buurman terwijl hij naar zijn lelijk wijf kijkt. Een D66’er is doorgaans iemand die in een continue identiteitscrisis zit. Maak hem niet aan het schrikken, dan gaat ie huilen. Een VVDer komt doorgaans aan zijn geld omdat hij zijn medemens heeft uitgebuit of bestolen . Een PvdAer is al dood, alleen hij weet het nog niet. Een CDAer is een geloofsgekkie die straks weer een tuigje aantrekt zodat zijn wijf weer aan haar masochistische neigingen kan voldoen. En de rest is nog meer kudt.

azijnseikerT | 22-03-19 | 21:14 | 6

Is ook waar, maar GeenStijl belicht de positieve punten. Niemand is alleen maar goed of alleen maar slecht.

koeberg | 22-03-19 | 21:23

Nee ik heb geen idee waar ik zelf aan refereer.

azijnseikerT | 22-03-19 | 21:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat een stereotype nonsens!
Ik pas het meeste in jouw VVD-profiel, Van Rossem. Maar ik stem al meer dan 10 jaar Wilders. Als tegenwicht en handrem.

De VVD is er al lang niet meer voor echte ondernemers. Onder Rutte is het een club geworden voor Multinationals en opgevlotte accountmanagers uit vinex-wijken.

kotelet | 22-03-19 | 21:14 | 4

@Glasgow Argus | 22-03-19 | 21:20:
Juist. En vergeet het buurjongetje van Rutte niet. De zoon van fucking Bart Chabot.....

kotelet | 22-03-19 | 21:26

Om nog maar te zwijgen over die kleine overheid. Nog nooit is de overheid zo snel gegroeid als in de afgelopen 6 jaar. Men verbaast zich dat de VVD niet verliest maar volgens mij is 80% van hun kiezers van 10 jaar geleden vertrokken en is hun plek ingenomen door ambtenaren die voorheen PvdA stemden.

witwas | 22-03-19 | 21:29

@witwas | 22-03-19 | 21:29:
Zou heel goed kunnen. Onder Rutte is het paars all over again wat er de klok slaat. Mensen als Bolkesteijn houden zich stiller dan stil, en compromis-politici als Annemarie Jorritsma en Ed Nijpels zijn weer uit hun graven gehesen. Nooit, maar dan ook nooit, stem ik nog op die club.

kotelet | 22-03-19 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen

Ik mis de analyse van de Jezus Leeft!-stemmert.

Rest In Privacy | 22-03-19 | 21:14 | 1

die is dead

theJ71 | 22-03-19 | 21:19

Dat betoog van Maurice de Hond is geweldig. Een perfecte beeldspraak.
Baudet heeft de verkiezingen gewonnen maar niemand in Hilversum kent een forum stemmer of heeft er ooit een willen kennen. Jinek probeert wanhopig in contact te komen met forum stemmers alsof ze op zoek is naar buitenaards leven.

keestelpro | 22-03-19 | 21:12 | 1

Mevr. Jinek en dhr. Pauw moeten DENKstemmers uitnodigen en vragen waarom ze op die partij gestemd hebben.
Lijkt me nuttig. Evocatus

Evocatus | 23-03-19 | 02:17

Ik ga niet eerder weer stemmen dan dat mogelijk is via digiD of zoiets. En dat ontneemt mij echt niet het recht om ergens wat van te vinden. Dat je je bek moet houden alleen maar omdat je niet gestemt hebt is de allergrootste onzin. Staat ook niks van in de wet.

Leptob | 22-03-19 | 21:12 | 7

Bij deze krijgt u een prenatale bekeuring voor de nog te maken houjebekwet

Harry058 | 22-03-19 | 21:21

ja lekker via digid stemmen zodat de overheid precies weet wat je stemt en ala er 1 of andere mafklapper aan de macht komt pcies weet waar hij je moet vinden.
Je hoeft je bek niet te houden van mij als je niet stemt maar ik neem je niet serieus meer

Oromis | 22-03-19 | 22:11
▼ 4 antwoorden verborgen

Stop nou eens met die hokjes.
Niet alleen de persoon maar ook zijn/haar omgeving heeft invloed op het stemgedrag!

memyi | 22-03-19 | 21:11 | 1

Hokjes zijn handig, dan kun je naar mensen wijzen alsof het hokjes zijn.

kloopindeslootjijook | 22-03-19 | 21:23

"PVV-stemmers: Bezorgde bubbelbewoners met een goed hart
Er is geen partij geweest in de recente geschiedenis die zich op zulke harde, onredelijke wijze uitliet over grote groepen inwoners van onze samenleving."

Bij onredelijke wijze was ik klaar.

Welles! Nietes! | 22-03-19 | 21:11 | 3

Dit is toch de bekende (geen)stijl, lees dat nou eens met wat humor, het wordt dikker aangezet dan het is, omdat al die malloten het geneigd zijn zo te verwoorden.

Watching the Wheels | 22-03-19 | 21:22

@Watching the Wheels | 22-03-19 | 21:22:
Ghe.. ghe.. zie mij volgende tegel... is nog beterrrr!

Welles! Nietes! | 22-03-19 | 21:26

@Welles! Nietes! | 22-03-19 | 21:26:
Ghe.. ghe.. lol ... dat zal ze leren.

Watching the Wheels | 22-03-19 | 21:54

ik kijk straks wel wat maurice de hoax te melden heeft. eerst even naar veronica inside kijken, wat die ouwe pessimist van derksen te melden heeft.

Glasgow Argus | 22-03-19 | 21:09 | 3

Ik denk dat Derksen geen goed woord heeft over Memphis. Veel te zelfzuchtig of zo.

keestelpro | 22-03-19 | 21:19

@keestelpro | 22-03-19 | 21:19: bij zijn club, inderdaad. voor oranje met buitenspelers waar je niks aan hebt is hij een ideale spits.

Glasgow Argus | 22-03-19 | 21:22

@Glasgow Argus | 22-03-19 | 21:22: Ja dat vind ik zeker. Depay ziet in alles een kans om aan te vallen. Kan levensgevaarlijk zijn vanwege balverlies bij Olympique Lyon maar Oranje heeft zo'n sterke achterhoede dat ze meteen de bal weer terug hebben.

keestelpro | 22-03-19 | 21:31

En Partij van de Dierenpoes?

Watching the Wheels | 22-03-19 | 21:08 | 2

Maurice de Hond heeft volkomen gelijk en hij werd bij DWDD compleet genegeerd door die NRC-journalist met dat zuinige mondje en die Barbara poldermodel Baarsma en al die anderen op Eus na die het als enige wel begreep. Ze lieten MdH gewoon maar kletsen en zaten helemaal in hun eigen bubble incl. Prem met z'n geschreeuw.

Watching the Wheels | 22-03-19 | 21:13

En die publieke VARA-omroepmiljonair niet te vergeten. Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs, allemaal lekker harken uit de belastingkassa met allerlei constructies en trucs en geen enkel zelfkritisch vermogen. Oogkleppen van een orgelpaard.

Watching the Wheels | 22-03-19 | 21:15

Op mijn stembiljet in Amsterdam zag ik de lijst QUEER voorbij komen. Wat voor gezelligerds zijn dat? Whooohooo!

De Badtegelzetter | 22-03-19 | 21:07 | 1

Kijk uit voor hun krokodillen.

Watching the Wheels | 22-03-19 | 21:16

Gezellig

Tettentettentetten | 22-03-19 | 21:07 | 1

Ah daar heb je er één!

De Badtegelzetter | 22-03-19 | 21:08

Ik ben oud, dom en pessimistisch. Is daar ook een partij voor?

keestelpro | 22-03-19 | 21:05 | 9

PvdA

kapotte_stofzuiger | 23-03-19 | 08:37

Het gerucht gaat dat Freek de Jonge een nieuwe politieke partij gaat oprichten: Neerlands Wanhoop. Dat lijkt me een perfecte partij voor mijn doelgroep.

keestelpro | 23-03-19 | 12:06
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen