Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Jeuj! Shirin Musa lanceert nieuwe campagne

Bring them Home!

Vorige week had Shirin nog copywriters tekort, maar dat heeft GeenStijl voor haar opgelost, dus nu is de nieuwe campagne 'Ontsnap aan je vakantie' toch op tijd klaar. Persbericht!

Den Haag, 17 augustus 2018. Femmes for Freedom (FFF) lanceert onder de naam ‘Ontsnap aan je vakantie’ een social media campagne om opnieuw de aandacht te vestigen op gedwongen achterlating, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking. Juist nu de scholen over 2 weken weer beginnen en de stoelen leegblijven. 

Maar ook omdat Femmes for Freedom deze zomer zoveel zaken heeft gehad waarin de hulpverlening de meisjes en vrouwen wantrouwde en moeizaam op gang kwam, willen we deze  meisjes en vrouwen handelingsperspectief geven. De lessen van afgelopen jaren en deze zomer hebben we vertaald naar praktische tips. Waar eerdere campagnes van anderen zich alleen richten tot hulpverleners of professionals, richt FFF zich op de meisjes zelf. 

Huwelijksdwang en achterlating
Femmes for Freedom wil met deze campagne (mogelijke) slachtoffers van bovenstaande misdrijven handelingsperspectieven geven. Dat is uniek in Nederland; eerdere campagnes van belangenorganisaties, onderzoeksinstituten en de overheid richtten zich alleen op professionals. Daarmee wordt de groep waarom het gaat door deze instituten en de overheid, vergeten. Deze groep kan nu op de website van Femmes for Freedom duidelijke tips en acties terugvinden, evenals de contactinformatie van hulpinstanties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Achterlating komt in het hele jaar voor, maar in de zomervakantie is altijd een piek. Nu de zomervakantie bijna afgelopen is en scholen weer gaan beginnen, zullen lege plekken erg opvallen. 

Naast dat de doelgroep direct wordt aangesproken, heeft Femmes for Freedom ook een boodschap voor de overheid, beleidsmakers en onderzoeksinstellingen in Nederland. Het beleid van de overheid heeft zich de afgelopen jaren gericht op preventie en voorlichting. Via het ministerie van Buitenlandse Zaken worden meerdere internationale ontwikkelingsorganisaties met honderden miljoenen gesteund. Deze organisaties richten zich enkel op hulp aan lokale bevolkingen. Het werk dat zij doen is zeer belangrijk maar helpt de Nederlandse slachtoffers niet. 

Overheid verzwijgt meldpunt
Kamerlid Han ten Broeke (VVD) heeft zich afgelopen jaren ingezet voor Nederlandse meisjes en vrouwen die te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Met amendementen en moties heeft hij gepleit voor een integrale aanpak en samenwerking met NGO's zoals dat in Noorwegen en Engeland gebeurt. De uitwerking heeft ook tot een ticketfonds geleid om slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating te helpen met de kosten van een vliegticket naar huis. Maar de overheid houdt dit angstvallig geheim uit vrees voor misbruik.

(meer na de breek)

Gouden Pik voor Lekker Gewerkt gaat naarrr... JULLIE!

Social

Slachtoffers die zich melden bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating moeten zelfs verklaren  dat ze zich ervan bewust zijn dat zij als minderjarige of als houder van een dubbele nationaliteit, niet geholpen kunnen worden. In 2017 is het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating slechts in vier gevallen geslaagd slachtoffers terug te brengen, terwijl er 38 meldingen waren en het LKHA bovendien over voldoende geld en personeel beschikt. 

Femmes for Freedom wil dat er in nauwe samenwerking met de doelgroep een actieplan komt naar het voorbeeld van Noorwegen voor effectieve hulpverlening in binnen-en buitenland. De Noorse (en Britse) slachtoffers worden zelfs in het buitenland veilig opgevangen. Nederlandse slachtoffers daarentegen worden met regelmaat weggestuurd bij de ambassade en worden zo gedwongen op straat te leven, met alle risico’s van dien. Ook vrouwen die Nederlands staatsburger zijn en op eigen krachten weten terug te komen, worden bij terugkomst gewantrouwd door de overheid en krijgen geen hulp of opvang. 

Vrouwelijke genitale verminking (VGV)
Ook VGV vindt in de zomervakantie plaats. In Nederland is iedere vorm van VGV strafbaar. Ook wanneer deze verminking in het buitenland heeft plaatsgevonden, kunnen ouders bij terugkomst in Nederland vervolgd worden. Maar er is nog nooit iemand veroordeeld. Hersteloperaties na deze barbaarse praktijken zijn mogelijk, maar worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit, terwijl we wel de behandeling van de gevolgen van besnijdenis zoals urinebuisinfecties, incontinentie en verminderde vruchtbaarheid vergoeden.

In 2014 zijn er vragen gesteld over het vergoeden van hersteloperaties aan toenmalig Minister Schippers (VWS). Een werkgroep zou zich over de mogelijkheden hiervoor buigen. Maar hier is nooit meer over gerapporteerd. Uit het handelen en de communicatie van de overheid spreekt een sterke mate van wantrouwen richting de doelgroep. De overheid houdt momenteel liever de hand op de knip dan te helpen, en communiceert men alleen over de hoofden van de doelgroep. Femmes for Freedom wil dat deze misstanden hersteld worden door de politiek en heeft er alle vertrouwen in dat er spoedig middelen worden vrijgemaakt en beleid wordt ontwikkeld waarmee leed voorkomen en hersteld kan worden. 

Folders en posters
Download hier de folder met tips. Download hier de A4 poster en hier de A3 poster.

Reaguursels

Inloggen

@letopuwzaak | 18-08-18 | 18:24
"en de verwarring over wat er nu deugt, de islam of de strijd ertegen" Die verwarring is met een paar heel simpele vragen aan jezelf te ontwarren, alleen weet ik niet of de zogenaamde linksmensen zichzelf die vragen durven stellen, omdat het nogal confronterend is.
-

Vraag 1. Komen mijn denkbeelden en mijn visie op zaken als persoonlijke vrijheid overeen met de opvattingen binnen de Islam en de opvattingen van Moslims?

Vraag 2. Hoe zou het me vergaan als ik me in een door Moslims gedomineerd land op dezelfde manier zou manifesteren en uiten als in ons "koude xenofobe kikkerlandje? "
- Vraag 3. Hoe zou het me vergaan als ik daar de aandacht van de clerus en de autoriteiten trek? Vraag 4. Hoeveel Moslims in dat land zullen het voor me opnemen als mijn opvattingen me in conflict met de gevestigde orde brengen?

Als je die vragen hebt beantwoord, ben je al een stuk dichter bij een goede afweging.

Heiner | 18-08-18 | 20:33 | 1

Precies dit, Heiner! Mooi geformuleerd. Ik mag hopen dat u leraar maatschappijleet bent op een vmbo school.
Dit zijn de vragen die ieder zichzelf zou moeten stellen.

letopuwzaak | 18-08-18 | 23:41

@GS redactie.
Lezen jullie aub even mee?

k lees net dat er in het Nederlands geschreven boeken zijn waarin word opgeroepen tot vrouwenbesnijdenis dan wel gepropageerd wordt! En ondanks een (nep?)oproep van Groen Links Halsema e.a. destijds is dat boek nog gewoon te koop!

WTF!!!! denk ik dan, mag ik?

"pagina 59 inzake vrouwenbesnijdenis, waarin geconcludeerd wordt dat geleerden het er unaniem over eens zijn dat besnijdenis de voorkeur geniet voor vrouwen? "
Bron:
groenlinks.nl/node/572

En nog steeds gewoon bij bol.com te koop. En bij de bibliotheek te leen! Zoek er maar op.

gaffelbaard | 18-08-18 | 19:56 | 1

Het wordt tijd dat we massaal recensies gaan schrijven bij Bol voor dit soort boeken.

Verbandmeester | 18-08-18 | 20:36

Het is niet aan ons, want die hele kutideologie had hier nooit moeten komen en zich zo moeten inparasiteren.
Maar ok ze zijn hier.

Ik juich dit toe, al is het alleen maar om de verwarde koppies van deugdend Nederland te zien.. Shirin die Geen Stijl bedankt, en de verwarring over wat nu deugt.. de islam of de strijd ertegen. Oh, de verwarring.

letopuwzaak | 18-08-18 | 18:24

Fantastisch toch dat die nare linkse kliek altijd claimt op te komen voor de zwakkeren en dat het nu juist die "fascisten", "nazii" en "racisten" van Geenstijl (bedankt Bart) zijn die werkelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem. Overigens niet verrassend: links creëert problemen en "rechts" (wat in werkelijkheid vaak de redelijke en weldenkende middenklasse is) mag het dan, helaas, oplossen. Overigens, hiermee niet gezegd dat het probleem nu is opgelost natuurlijk.

Ride_On | 18-08-18 | 15:59

Passende vormgeving en copywriting. Succes met de campagne. Dat iedereen maar heelhuids van familiebezoek/vakantie terug moge keren.

mozaard | 18-08-18 | 15:36

"Vanwege het jubileum pakt de organisatie groot uit met een programma van bijna drie uur."
Zo jagen ze de laatste 10 belangstellenden ook nog weg.

nick.name | 18-08-18 | 13:58 | 1

Dit had onder het verhaal over Kerwin D. gemoeten.

nick.name | 18-08-18 | 14:01

""Alleen al de ruimte die ze innemen zie ik al als een verarming. Dat alleen al zie je terug in hogere huren en huizenprijzen.""
@ HogeNood | 18-08-18 | 13:36
Vette kassa voor de grote meer-huiseigenaren, woningcorporaties en beleggers, (lees= VVDers)

telelezer | 18-08-18 | 13:54

@kompromat
Dat is ook tweeslachtig, hè. Aan de ene kant willen we Jihadistische oorlogsmisdadigers en hun bruidjes terug halen uit hun zelf gekozen kalifaat, enkel en alleen omdat ze nu een losing card in de hand hebben. Als ze dan hier zijn, krijgen ze een fopstraf, want niemand weet precies wat ze daar hebben uitgevreten. Aan de andere kant worden dit soort zaken een beetje onder het tapijt geschoven, met als dieptepunt de optredens van mensen als Sylvana Simons, Kajsa Ollongren en Anja Meulenbelt die liever een achterlijke doctrine pleasen dan te bekritiseren.

Heiner | 18-08-18 | 13:36

Dit is een zeer goed en nobel initiatief, maar heel cynisch gezegd is het allemaal dweilen met de kraan open;
Jonge meisjes worden daar achter gelaten, terwijl weer andere jonge meisjes juist worden geimporteerd door (bijvoorbeeld) Syrische mannen die per se een minderjarige bruid willen hebben (Syrische mannen die nota bene asiel hebben verkregen in Nederland) en op grond van gezinshereniging deze minderjarige meisjes hierheen kunnen halen (zodat Nederland MEDE-schuldig is aan kindermisbruik!).
Door aanhoudende nieuwe kansloze importen blijven (althans, nu nog) culturele minderheden in Nederland hun cultuur (en achterlijkheid) vasthouden, aangezien hun culturele/religieuze groep groot genoeg blijft om binnen eigen kring, zonder (veel) contact met de "leitkultur", te leven (en te overleven, aangezien zij in hun levensonderhoud worden voorzien door het Nederlandse sociale stelsel).

De "main focus" moet liggen - en blijven liggen - op beperking van immigratie uit bepaalde gebieden in de wereld van mensen met een bepaalde culturele/religieuze achtergrond. De multiculurele samenleving heeft gefaald (voor menigeen hier, waaronder ondergetekende, is dit iets waar al decennialang voor wordt gewaarschuwd), dus nieuwe kansloze aanwas leidt alleen maar tot nog meer ellende zoals de ellende waar het in het artikel vermeld initiatief tegen is gericht.

Dus meneer Ten Broeke (c.s.), begint u eens met het aanpakken van asielverdragen, het aanpassen van het beleid (dus véél minder mensen accepteren als "politiek vluchteling", want in werkelijkheid zijn zij niet weggevlucht voor vervolging, maar weggetrokken omdat hier betere economische perspectievenzijn), het veel verder oprekken van het termijn voor toekenning van een permanente verblijfsvergunning, veel kortere termijn voor verlenging van een verblijfsvergunning voor "statushouders" (dus niet jaarlijks verlengen maar - bijvoorbeeld - elke 3 maanden), dubbele nationaliteiten afschaffen, beperking/afschaffen van gezinshereniging van statushouders, het financieel aanpakken van moslim-extremisten (bijstands- en andere uitkeringen intrekken) en -last but not least - met een megagrote poepschep door uw corrupte partij te trekken.

Dan spreken we wel weer eens verder.

Kompromat | 18-08-18 | 13:30 | 1

Mooi gezegd @Kompromat. Kan ik niets meer aan toevoegen anders dan: "en wij spreken verder...".

Goedzo | 18-08-18 | 13:42

Als Groenlinkserds en D66erds nu worden aangesproken, dan komen ze vast wel aan geld. Ik wil zo weinig mogelijk weten van multicultuur, en ben er ook niet verantwoordelijk voor.

HogeNood | 18-08-18 | 13:22

@sergeant pierlala
Voor die meisjes is het niet hun cultuur. Voor die meisjes is het de half achterlijke Oom Achmed van ergens in de veertig die wat te neuken zoekt en zich nog een paar keer wil voortplanten.

Heiner | 18-08-18 | 13:09 | 1

Nee hoor, de Evolutie heeft ze zo gemaakt - ze zijn gewoon een ander ras. Denken dat "wij" de wijsheid in pacht hebben is Kwalijk Westers Superioriteitsdenken.

HogeNood | 18-08-18 | 13:26

Als ik een hoofddoek zie, kots ik al. Maar mevrouw Musa dat vind ik een topwijf. Liever zonder hoofddoek, maar dat terzijde.

Moestuinier | 18-08-18 | 13:09 | 3
-weggejorist-
Wienerschnitzel mit | 18-08-18 | 13:26

Heb je de reklame van Plus gezien, 'n moslim gezin met alles erop en eraan, die 1 blank jongetje heeft uitgenodigd om mee te eten. En dan de leuze, "lekker eten, want daar houden wij van, om te kotsen.
Take care.

PopeyeKamper | 18-08-18 | 14:23

@PopeyeKamper

Tja een blank meisje had eerst een hoefdoekje moeten omdoen, anders big problems in dat gezin.

Rene046 | 18-08-18 | 14:46

Waar bemoeien we ons mee? Laat die mensen volgens hun cultuur vertrekken.

SergeantPierlala | 18-08-18 | 12:55

In dit land barst het van de geëmancipeerde dames.Met en zonder subsidie.
Er zijn politieke partijtjes die over niks anders praten.
Maar dit gedoe is niks voor hun want dan moeten ze met de billen bloot en iets zinnigs zeggen.En dat kunnen ze niet.

pejoar | 18-08-18 | 12:47 | 1

als ze met de billen bloot gaan mogen ze blijven

telelezer | 18-08-18 | 13:49

@Ervaringsdeskundige
Nee, en het relativeringsvermogen is vaak ook op een rare manier ontwikkeld.

Heiner | 18-08-18 | 12:44

Prima die vrouwenbesnijdenis. Vrouwen krijgen daardoor minder zin in seks en daardoor worden er minder moslims geboren, pure winst dus.
Het mentaal en fysiek welzijn van die groep zou een normaal westers mens niet moeten interesseren, laat die imbecielen lekker kapot gaan aan hun eigen stupide onderlinge groeps- gedrag dat erg lijkt op het socialisme en ons mee probeert te sleuren de ondergang in.

Ongeblustekalk | 18-08-18 | 12:38 | 6

@ristretto Wat een intens domme redenatie alsof een moslima nooit jeuk heeft en door seks nageslacht krijgt, door besnijdenis verdwijnen in ieder geval die geile momenten en dus worden er minder geboren domme doos.

Ongeblustekalk | 18-08-18 | 13:41

Nou dat valt wel mee... ze proppen `m er toch wel tegen aan .. in of whatever schijnbaar.. want hier hebben die wijven veul meer kindertjes dan de witmensen..

hatchet | 18-08-18 | 17:19

Zeldzaam misselijke reactie. Alsof een moslimman die kinderen wil zich daarvan laat weerhouden omdat zijn vrouw niet nat is. Daarnaast weiger ik mijn menselijkheid te verliezen door deze mensen; en minderjarige meisjes die vanuit Nederland naar dat soort landen worden gestuurd om verminkt te worden, dat zal ik nooit accepteren.

Mr.Major | 18-08-18 | 19:21
▼ 3 antwoorden verborgen

@koter
Het is wel een gigantisch probleem en het moet stoppen. Moslims mekkeren al jaren over minder, minder, minder en worden razend over hoofddoekjes, al dan niet halal of haram een barbecue of een voornemen voor een spotprentenwedstrijd. Dat zijn zaken die niets voorstellen in vergelijking met dit probleem. En vanwege die club of eventuele subsidies. De achterlijkheid van de Islam en een deel van haar volgelingen is het bestaansrecht van FFF. 45 ontvoerde en verhandelde (want dat zijn ze) meisjes stelt niet veel voor. Als die opvatting representatief is voor de doelgroep, begrijp ik niet dat er nog één Moslim zich druk maakt over zaken als BBQ's, cartoonwedstrijden, halal of haram slachten. Burka of hoofddoekissues, gemengd zwemmen, en "minder, minder, minder" Dat zijn nou echt zaken die niets voorstellen. Uiterlijk vertoon en zelf opgelegde dogma's, maar kinderontvoering is dat niet.

Heiner | 18-08-18 | 12:34 | 1

Moslims kennen niet het begrip ' zelfreflectie '

Ervaringsdeskundige | 18-08-18 | 12:39


Wat hebben we toch een bak met ellende naar binnen gehaald - geimporteerd - onszelf opgedrongen.

Kan er meer over zeggen maar dit dekt gewoon de lading.

Ervaringsdeskundige | 18-08-18 | 12:31 | 2

Alleen al de ruimte die ze innemen zie ik al als een verarming. Dat alleen al zie je terug in hogere huren en huizenprijzen.

HogeNood | 18-08-18 | 13:36

We ?
tot nu toe is het nog steeds Den Haag wat beslist heeft...
Als men daar gelijk iets had ondernomen, wat het niet gebeurt of anders maar beperkt..

Rene046 | 18-08-18 | 14:43

Aardig initiatief wat vooral de hypocritie van de overheid en de barbaarsheid van de islam en Afrikaanse culturen bloot legt.
Uiteindelijk is het een beetje gedruppel op de gloeiende plaat, want die barbarij gaat in Afrika gewoon door.
We moeten die barbarij dan ook niet importeren want dan zet en plant die ellende zich hier voort en breidt hier nog uit ook. We moeten beschaving exporteren en hadden de kolonies nimmer moeten opgeven.
Je helpt die Afrikaanse en islamitische vrouwen pas echt als je de imbeciele Afrikaanse en/of islamitische mannen die daar de macht hebben, afzet en vervangt door beschaafde Westerlingen die de barbarij afschaffen. Goedschiks en zonodig kwaadschiks.
Wellicht een ongewoon standpunt in deze debiele tijden van misplaatst en opgelegd Westers schuldgevoel, maar als je een Afrikaans en/of islamitisch meisje bent die op het punt staat dat haar geslachtsdeel door de locale gek aan flarden wordt gesneden, dan had ik liever dat kolonel Henk de Vries de baas was dan Imam Abdullah Mohammed of koning Boengoboengo.
U niet?

kempenaer | 18-08-18 | 12:12 | 4
-weggejorist-
pollie3 | 18-08-18 | 12:23

Dat was sarcastisch bedoeld door Eddy. Omdat dat de redenering is van regressief en dom links tegen allerlei initiatieven van linksen die nog niet hun volledige verstand verloren zijn, hoewel dat eigenlijk een contradictio in terminis is, maar goed, die gun ik Eddy dan maar even.

kempenaer | 18-08-18 | 12:28

Eigenlijk ben ik het daar wel mee eens. Het is met de voormalige koloniën nou niet veel beter gegaan sinds ze onafhankelijk werden. Ken geen enkel geslaagd voorbeeld van een land wat het na al die tijd onafhankelijkheid beter doet dan daarvoor.

Braboblanke | 19-08-18 | 01:55
▼ 1 antwoord verborgen

In 2017 ging het om 45 gevallen van kinderontvoering of achterlating. Niet fijn, maar zeker ook geen gigantisch probleem. Dit is typisch zo'n stok waarmee Musa subsidie probeert log te peuteren en Geenstijl haar anti-migranten (in het specifiek anti-moslim) agenda kracht hoopt bij te zetten.

"Uit cijfers die het ministerie vorige maand vrijgaf, blijkt dat in 2017 er 45 gevallen waren van kindontvoering of achterlating."
www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/w...

koter | 18-08-18 | 11:48 | 6

Ach maar 45 kinderen waar maken we ons druk om
Ach die paar meisjes/vrouwen die in de mensenhandel terecht komen waar maken we ons druk om
Ach die paar tieners die door loverboys uitgebuit worden waar maken we ons druk om??
Zie hier de partij doctrine van D66, PvdA GL

Jacktheflipper | 18-08-18 | 12:16

Zullen we daar maar 45 *BEKENDE* gevallen van maken? Zonder melding of actieve opvolging is de omvang voor niemand duidelijk.

marcoplarco | 18-08-18 | 12:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Er spreekt uit het overheidshandelen geen wantrouwen naar de doelgroep, maar onvervalste onverschilligheid. En ik kan het niet nalaten om een link te leggen naar de idioot lage straffen voor seksueel misbruik (als dat al vervolgd wordt ((zie rapporten Nationaal Rapporteur mensenhandel)), de herkansing die TBSers krijgen en de mensenhandel die oogluikend wordt toegestaan op bijvoorbeeld De Wallen.
Overigens lijkt het mij tijd dat we ons eens af gaan vragen waarom religies en religieuze overwegingen tot oogluikend toestaan leiden. Er is geen enkel bewijs voor het bestaan van een God. Integendeel! En áls er al een God zou bestaan is hij het navolgen beslist niet waard.

BenZen | 18-08-18 | 11:46 | 5

@Benzen... God heeft NIETS met religies en godsdiensten - ieder persoon kan persoonlijk contact maken met God, daar heb je geen religie bij nodig.

God laat duidelijk merken dat hij niets met religies heeft.... de machthebbers deugen niet, God laat ze onderling tegen elkaar vechten en met de islam zet hij nu de puntjes op de IE [IS].

sociaal_econoom | 18-08-18 | 12:20

@ sociaal econoom
Heeft ie dat tegen jou gezegd ja? Wanneer en waar was dat?

kempenaer | 18-08-18 | 12:24

Kempenaer... dat was ongeveer 6 jaar geleden - toen heb ik een tijd (een jaar lang) de stem van God in mijn hoofd gehad, waarbij Hij mij duidelijk maakte... wie en hoe hij was.

Hij heeft mij toen ook duidelijk gemaakt waarom de komst van Jezus geen verbetering van de mensheid teweeg heeft gebracht.
Dit komt - God had met zijn zoon Jezus afgesproken dat hij geen kinderen mocht verwekken. Echter toen Jezus 32 was heeft hij een kind verwekt bij Maria Magdalena - God is enorm boos geworden waarbij Jezus mocht kiezen tussen de hel of gekruisigd worden.
Jezus heeft toen voor het laatste gekozen en hierbij was zijn missie mislukt.

sociaal_econoom | 18-08-18 | 12:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Heel mooi initiatief. Ik ga er wel vanuit dat de gematigde Moslims en politici in NL unaniem hun steun uitspreken voor deze actie. De Moslims van DENK (die toch hun mond volhebben over onderdrukking en mensenrechten) voorop.

Heiner | 18-08-18 | 11:45

Er is werkelijk NOOIT eens iets positiefs te melden over die ons ongevraagd door de strot gewrongen multiculti.

moitambien | 18-08-18 | 11:40 | 5

@sociaal_econoom | 18-08-18 | 12:14: Kunt u dit ook met droge ogen aan mijn ouwelui uitleggen? Ze zijn bejaard en moeten elke keer vechten om thuishulp te krijgen als het nodig is. Ondertussen sjouwt de pas gearriveerde donkere neger, een 1,5m grote TV zijn huis in. En nee, dit is geen fictief voorbeeld. Al die buitenlanders maken ons sociaal stelsel kapot.

lokoolokie | 18-08-18 | 12:31

@kempenaer

het klopt wat je schrijft - migranten kosten erg veel geld.
Niet alleen de 10.000-en ambtenaren die hiervoor dagelijks bezig zijn... maar ook de kosten voor opvang, zorg, huisvesting, extra aandacht, extra begeleiding en de talrijke bijstandsuitkeringen.
Ondanks de goede huidige economie en werkgelegenheid....
- gaat de BTW volgend jaar van 6 naar 9% - dit brengt 3 miljard euro op.
- gaat de energieheffing omhoog
Waarom denk je dat wij tot 67 jaar moeten blijven werken?
Het geld zal toch ergens vandaan moeten komen.

sociaal_econoom | 18-08-18 | 12:32

@sociaal_econoom
Die asielzoekersindustrie is heel makkelijk weg te denken hoor.
En we moeten helemaal niks, behalve ons redelijke verstand te gebruiken en eens kijken naar het kosten/batenplaatje van dit illegale-migrantenbeleid.
Zo vlug als het was opgezet kan het ook afgeschaft.
Verander de asielprocedure naar uitsluitend asielaanvragen vanuit de landen van herkomst, met volledige registratie, inclusief fingerprints.
Dat is beter om mensen te monitoren, mocht men zich gaan misdragen.
Maak mensen duidelijk wat de Westerse waarden zijn, wat betreft vrijheden voor vrouwen en andere ideeën, en dat aanpassing verwacht wordt.
Leer ze minimaal de taal en gebruiken.
En verander gedragsvoorwaarden, bij recidive criminaliteit verliest men de asielzoekers status en wordt men retour gezet naar het land van herkomst.
Vluchtelingen die hun land zijn ontvlucht, opvangen in uitstekende kampen in de regio. Kampen met de voorzieningen welke men hier ook aanbiedt, maar in de regio kan dat voor veel minder geld geregeld worden en daardoor kan men ook veek meer mensen bereiken dan de onzalige pogingen hier in Europa. Biedt in de kampen scholing aan voor alle kinderen en alle volwassenen. Taal rekenen en handvaardigheden. En laat ze meedraaien om de hygiëne te handhaven. Mensen vervuilen minder als ze zelf opdraaien voor het schoonmaken. Zorg dat ze trots kunnen ontlenen uit hun directe omgeving. Geef ze een basis van waaruit men het eigen land weer kan opbouwen. De opvangindustrie verplaatst zich naar die regio's, en kan oa vanuit Europa geïnitieerd en gesponsord worden.

kleurdoosje | 18-08-18 | 19:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Religie gaat nog eens dezelfde kant op als roken. Het zou tot achter de voordeur moeten worden gedreven en uiteindelijk helemaal moeten worden verboden. Vrijheid van godsdienst is hetzelfde als vrijheid van misbruik en terreur.

BrabantsVerzet | 18-08-18 | 11:38 | 2

Religie is georganiseerde achterlijkheid en trekt ook dito mensen.
De ene religie is wel stukken achterlijker en gevaarlijker dan de andere.
Aan de ene kant vannhet spectrum heb je het boeddhisme, kan niet veel kwaad, aan de andere kant de islam, een barbaarse en levensgevaarlijke veroveringsdoctrine en doodscultus, vele malen gevaarlijker voor onze beschaving dan het nazisme ooit geweest is.

kempenaer | 18-08-18 | 12:22

Haal de bescherming van religie uit de grondwet. Dan heb je veel meer speelruimte om gekken en dwazen aan te pakken.

lokoolokie | 18-08-18 | 12:35

Waarom draagt de frontvrouw van Femmes For Freedom een hoofddoek? Volkomen ongeloofwaardig.

ristretto | 18-08-18 | 11:38 | 2

+1

Net zoiets als Saudi Arabië die lid is van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, UNHRC

Rene046 | 18-08-18 | 14:13

Hervormingen zullen toch ook van binnenuit de Islam moeten komen. Shirin bereikt overigens meer vrouwen en meisjes en ook mannen zolang ze haar hoofd in het openbaar bedekt, ze plaatst zichzelf niet buiten de groep maar kaart van binnenuit de mensen- vrouwenrechten aan, waaraan nog flink gewerkt moet worden binnen de islamitische gemeenschap. Ik kan dit alleen maar toejuichen. Een ontwikkelde en moedige vrouw die in alle redelijkheid integer bezig is met broodnodige hervormingen.
Ik snap wel wat u zegt, maar zou ze nu ook nog haar hoofddoek afdoen, komt de focus daaroo te liggen, wordt ze binnen de gemeenschap eerder tegengewerkt, omdat ze dan niet meer gezien wordt als een respectabele vrouw, en leidt dat teveel af van haar doel om de meisjes en vrouwen te bereiken en de ergste misstanden aan te pakken.

kleurdoosje | 18-08-18 | 19:24

Een actie tegen huwelijksdrang en genitale verminking? Door de bron van alle ellende, de Islam, af te schaffen (en wat mij betreft openbare religie in het algemeen) sla je inmiddels niet twee, maar tientallen vliegen (oftewel globale maatschappelijke problemen) in één klap.

JackStick | 18-08-18 | 11:35

Opkomen voor kinderrechten altijd +1.
Kinderen (lees: meisjes, want minderwaardig) uithuwelijken aan een achterlijke neef of oom of genitaal verminken altijd dikke vette -1.

Rest In Privacy | 18-08-18 | 11:33 | 1

tja maar of men dit aan de kindertjes zelf ook gaat uitleggen in de weekendscholen...
Ze openen de koran, en mogen diverse pagina's eruit scheuren omdat deze niet aan de Nederlandse wetten voldoen en aan onze cultuur .. lol

Rene046 | 18-08-18 | 14:10

Als je een "retard" cultuur je ooit zo moderne en vrije land binnen haalt, dan weet elk kind (maar "onze" overheid weigert dat te weten) dan haal je daarmee vanzelf hun retard waarden, normen, tradities en gewoontes je land binnen. Maar dat durft niemand meer te zeggen, anders word je voor de rechter gesleept.

telelezer | 18-08-18 | 11:27 | 1

Somalië gemiddelde IQ is 68. Ik dacht het ook altijd al te zien in die glazige blik in die oogjes. Nisk qat. Er is gewoon niks. Stelling: WAAR! Bron: iq-research.info/nl/average-iq-by-cou...

Rest In Privacy | 18-08-18 | 11:36

""U bent zonder het in de gaten te hebben naar een zandbakstaat geëmigreerd omdat links jarenlang met opzet informatie achter hield (houdt) dan wel voor een klimaat zorgde (zorgt) waarin het niet mogelijk is die informatie onder de aandacht te brengen zodat daarover een debat kon worden aangegaan. Wie dat wel deed, was/is een nazi,(...)""
@ gaffelbaard | 18-08-18 | 11:04
informatie achterhouden heet in het engels:" Lying trough omission" En dat is wat "onze" regeringen al decennia lang doen.
Maar waarom toch? vragen vragen............

telelezer | 18-08-18 | 11:16 | 1

Waarom? Omdat men 'links' een stempel goed gaf, en wie rechts was een stempel slecht. Dat was sinds wo2 historisch zo gegroeid.
Dus, alle dat ten voordele of mogelijk ten voordele van een politiek rechtse agenda kon komen, moest onbesproken blijven en werd een taboe onderwerp.

gaffelbaard | 18-08-18 | 11:37

De helft van de folder doorgelezen.
Chapeau voor de heldere en gecomprimeerde inhoud.
Veel praktische tips, iets waar je wat aan hebt als je in een foute situatie dreigt te belanden.
Grafisch ontwerper> overzichtelijk en niet 'moeilijk door elkaar heen'. mooi werk!

bodemloos | 18-08-18 | 11:16

Zo lang in Nederland geboren kinderen nog steeds een tweede pasport naar keuze krijgen gaan we helemaal nergens komen...

IAKSAKKAK | 18-08-18 | 11:10 | 3

zolang in Nederland geboren kinderen systematisch in het achterlijke middeleeuwse woestijn haatdogma worden opgevoed "gaan we helemaal nergens komen"
Maar de realiteit (willen..!) inzien kun je bij de meerderheid van de Haagse Apenheul niet verwachten

telelezer | 18-08-18 | 11:21

Een tweede paspoort levert een HALF Nederlanderschap op. Zou ook een HALF stemrecht moeten zijn.

HogeNood | 18-08-18 | 13:50

ach dan weet je gelijk waar wiekend scholen goed voor zijn...

Rene046 | 18-08-18 | 14:07

Vrouwen die de hoofddoekjes, nikaabs or whatever, goedpraten zijn medeschuldig aan jarenlange vrouwenonderdrukking, dus die moeten nu helemaal hun mond dichthouden. Mannen ook uiteraard.

K. Westergaard | 18-08-18 | 11:07 | 1

Is dit een verwijzing naar Shirin Musa?

koter | 18-08-18 | 11:43

Hand in Broeke die zich inzet voor Nederlandse meisjes........ Dat klinkt al best een beetje dubieus.

Verbandmeester | 18-08-18 | 11:07

Het wordt tijd dat er niet meer van dit soort campagnes nodig zijn. Volgens mij ligt er een wet tegen kindhuwelijken al heel lang bij de Eerste kamer. Hoeven ze daar alleen maar goed te keuren, maar op een of andere manier, gebeurt dit maar niet. Stuur het dan terug naar de Tweede kamer. Kunnen ze er mooi al die ellende die in het artikel staat bijvoegen. Dit soort barbaars gedrag moet met wortel en tak worden uitgeroeid.

lokoolokie | 18-08-18 | 11:05 | 1

Referenda afschaffen kunnen ze wel snel. Geeft te denken.

Deflatiemonster | 18-08-18 | 11:05

Waar blijven nou de protesten van de Linkse partijen en Feministes? Vakantie ? Of gevalletje “islamofobie”

Bolder | 18-08-18 | 11:00

En maar volhouden dat al die import een verrijking voor Nederland is!
Die lui staan totaal buiten de Nederlandse samenleving en gaan hun gang, zoals ze al eeuwen doen. Van enige integratie zal nooit sprake zijn.

demaup | 18-08-18 | 10:58

Tja.... het kost soms wat even tijd maar in dit geval boeit het me geen ruk. We halen dit zelf binnen en mogen dan ook nog zelf erachteraan gaan om de verzonden schaapjes te redden. We willen de DUNE mensen hier niet en dan mogen we hun achterlijke ideeën nog redden ook nog? Nee, geen support van mijn kant op geen enkele manier, hoe verwerpelijk dan ook.

Mr_Pikibelly | 18-08-18 | 10:58

Mooie poster en goed initiatief van FFF. Jammer dat dit in Nederland nodig is.

funkyd | 18-08-18 | 10:57

"de Verklaring Meisjesbesnijdenis [link] aan je familie laten zien"
De [link] werkt niet op de pagina.

Rest In Privacy | 18-08-18 | 10:57

Kinderrechten? Meisjesrechten.

MagIkAlWeer | 18-08-18 | 10:54

Het kenmerk van een religie is toch wel het
kleuterneuken.
Zie ook nu de jehova's

Kanarie_Geil | 18-08-18 | 10:53 | 6

Yep. Het gaat alleen nog maar over de Christenen, moet je nagaan wat er bij de rest nog onder het tapijt ligt. Hier in de buurt zitten enkele madrassa's. Niemand weet wat zich daarbinnen afspeelt. Iig wij, Westerlingen niet. Over de Joden kan ik niks zeggen, want die wonen hier niet meer. Die paar die er hier waren, zijn weggetrokken. Ze waren de wijk ontgroeid, en hun huizen worden nu bewoont door de broer en achternneef van een van de islamofascistische families hier.

lokoolokie | 18-08-18 | 11:16

Als je kleuters wilt neuken, ga je zo snel mogelijk bij een organisatie die dat faciliteert lijkt me.
Als die drang voor een atheist groot is zal hij zeggen "dan maar pastoor"

skoftig | 18-08-18 | 11:19

Doe de kleuter een hoofddoekje om zeg het is mijn cultuur en zeg rotop k@t Hollander
Dan mag het en krijg he bescherming en is her de schuld van Wilders en trump

Jacktheflipper | 18-08-18 | 12:23
▼ 3 antwoorden verborgen

Zonder dit domme geloof zou de wereld een veel mooiere plek zijn. Nederland in ieder geval

Repetitive Beats | 18-08-18 | 10:49

Ik snap de opwinding niet. De meisjes krijgen in de Ummah een prachtige vorming tot devoot moslima aangeboden, en kunnen zich eindelijk helemaal overgeven aan hun brandende liefde voor hun Heer, zonder afgeleid te worden door westerse verdorvenheden. Ze krijgen er ook nog een geweldige echte man bij kado van bewezen streng-islamitische huize! Menig autochtoon Nederlandse bekeerlinge zou er de klamme handjes voor dichtknijpen.
En wij zijn weer van een aanstaand islamitische broedkipje verlost.
Win-win toch??

BenPakdee | 18-08-18 | 10:44

Ik ruk me de haren uit het hoofd. 1400 jaren geleden besloot een groep gewapende woestijnbandieten onder leiding van hoofdman Mohammed, hun mores vast te leggen in een geschrift, de Koran. Het hele (christelijke) Midden-Oosten wordt veroverd, in handen van het Romeinse rijk, op dat moment verzwakt door oorlog en de pest. 1400 later is het gebied een vuilnisbelt. Nu is het Westen aan de beurt, op dit moment verzwakt door de politieke en maatschappelijke macht van een linkse en links-liberale kliek. De geschiedenis herhaalt zich: de bandieten stromen West-Europa binnen en opnieuw voltrekt zich het drama - geen wonder dat de Chinezen naar zeer radicale middelen grijpen om deze gesel voorgoed te neutraliseren.

Boer Kini | 18-08-18 | 10:44 | 6

Aan de andere kant maak ik me geen zorgen. Niets, maar dan ook echt nies, wat uit die religie komt mislukt. En dat zou dan Europa veroveren? Binnen de islam is domheid tot deugd verheven, en als Europa genoeg krijgt van moslims die zich in bussen opblazen etc. dan is het snel over. Helaas wordt dat dan een etnische zuivering, dat wel, maar de Islam kan gewoon niet winnen.

skoftig | 18-08-18 | 11:16

mislukt = lukt (kater, en geen herstelkroontje)

skoftig | 18-08-18 | 11:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Eigenlijk is huwelijksdwang niets minder dan vrouwenhandel.

VanBukkem | 18-08-18 | 10:40 | 2

Klopt. Ik weet alleen niet of het ook zo berecht wordt.
En of we fitties aangaan met elk land wat niet meewerkt aan het "vrijlaten" van onze staatsburgers.

mark1487 | 18-08-18 | 10:45
-weggejorist-
Rene046 | 18-08-18 | 13:49

Is het niet ongelofelijk discriminerend om hier een meisje met een hoofddoek af te beelden? Daarmee doe je net alsof er een probleem zou bestaan in de islam. In de ISLAM! Iedereen weet toch dat er ab-so-luut geen problemen bestaan in, met, of door de islam? En dat je in geen geval over die problemen mag praten? Wat een weerzinwekkende, racistische advertentie...

Opslag Medium | 18-08-18 | 10:40 | 2

Je hebt gelijk is de schuld van Wilders

Jacktheflipper | 18-08-18 | 10:42

@ Jacktheflipper | 18-08-18 | 10:42
en ook van Thierry en van Trump. Oh ja, ik vergat het bijna: het is natuurlijk een zionistisch complot

telelezer | 18-08-18 | 11:07

Ze hebben twee paspoorten onder welk paspoort gaan ze nu op vakantie naar hun echte vaderland pak dan als het blijkt dat een van hun kinderen niet meer van vakantie terugkeert neem het Nederlandse paspoort in.

Jan70 | 18-08-18 | 10:36 | 3

Ja, van die ouders! En de rest van broers en zussen. Dat geeft een preventief effect. Als je bij VGV riskeert dat je complete familie gedenaturaliseerd word, denk je wel 2 x extra na voordat..

gaffelbaard | 18-08-18 | 10:42

Gaat niet gebeuren, want daar zijn geen wetten voor. En die wetten komen er ook niet, zeker niet als het aan de EU ligt. We moeten ons wel bewust zijn van het feit dat de nationale wetgeving (steeds vaker) overruled wordt door de Europese. Houd daar rekening mee met het plannen van je toekomst.

Jahowiseffe | 18-08-18 | 11:11

Jahowiseffe | 18-08-18 | 11:11
Ik heb een juridische achtergrond. Dus ... Natuurlijk ben ik me hier van bewust!

Verder.. er bestaan reeds wetten mbt mensenhandel en verlies van het Nederlanderschap. Daarnaast is er een richtlijn over mensenhandel (2011/36/EU) en zijn er verdragen mbt hetzelfde onderwerp of over de rechten van kinderen. Onze wetten zijn niet altijd perfect, of niet in overeenstemming met richtlijnen/verdragen/etc, of dat is er wel maar dan weer niet juist geimpelementeerd. Juist daarom veranderen wetten ook zo vaak!

Dus wie weet ... wat vandaag nog niet is, kan in de toekomst altijd nog komen.

gaffelbaard | 18-08-18 | 16:51

Kinderhandel en -misbruik zijn ongemakkelijke onderwerpen waar zowel islam als globalisten het liever niet over hebben.
De vraag "waarom?" krijgt een hoed van aluminium.

Jan Passant mk2 | 18-08-18 | 10:35 | 3

Kinderhandel. Voor de Islam een vorm van (moderne) slavernij die volgens de letter sinds begin 21e eeuw overal verboden is maar in redelijk wat islamitische landen in de praktijk (maar dan illegaal) nog steeds plaats vind. Die illegaliteit maakt dat ze er niet over willen praten.
Globalisten zijn heel vaak ook moslimknuffelaars. Globalisten houden net als wij GS regeerders niet van kinderhandel. Het feit dat onder groepen en landen van de moslims die ze zo graag knuffelen, ook kinderhandel voorkomt is een pijnlijke waarheid waarvan de globalisten heel graag willen dat die waarheid voor mensen zoals ons verborgen blijft.

En wat betreft kindermisbruik kan men hetzelfde zeggen. Kindermisbruik word door veel moslims afgekeurd. Ze denken als moslim perfect en verheven te zijn, terwijl kindermisbruik ook bij hen veel voorkomt (Google zelf maar naar de vele voorbeelden daarvan). Globalisten idem. Denken perfect en verheven te zijn, want hartjes voor de hele wereld, iedereen 1, voor e.o.a. NGO vluchtelingkindjes in kampen ver weg helpen, en toen ... toen kwam het kindermisbruik onder hulpverleners werkzaam voor Ngo's in het buitenland uit.

Niks aluhoedje. Gewoon op basis van algemeen bekende en publieke informatie vrij eenvoudig te deduceren.

gaffelbaard | 18-08-18 | 10:56

gaffelbaard.....
vergeet wel even te vermelden dat volgens de islam er wel geadviseerd wordt om op dezelfde manier als hun Mohammed het geloof optimaal te volgen.
En laat in de uitleg van deze edele heer, tot op de puntjes nauwkeurig het proces van kinderhuwelijk, besnijdenis meermaals uitgelegd te zijn.
En trouwens slavernij is tot heden niet illegaal in veel islamitische landen. staat zelfs ook in hun boeken, en herinner je je nog die Arabische dame die het schandalig vond dat haar huishulpje recht moest hebben om haar paspoort te behouden...
tja landen die sharia volgen of toestaan, daar gelden heel andere regeltjes...

Rene046 | 18-08-18 | 13:47

Rene046 | 18-08-18 | 13:47
Onjuist. Zoek het maar op. De jure is slavernij afgeschaft (Mauritanië was het laatste land dat het afschafte).

Dat dit verbod op slavernij de facto, dus feitelijk of in de praktijk, niet word nageleefd en er nog steeds, clandestien, slavenmarkten bestaan kan ook ik niet helpen! Neemt niet weg dat het recht iets anders zegt.

gaffelbaard | 18-08-18 | 17:01

Prima actie, gefeliciteerd met het resultaat. Links zal nog iets verder moeten wegkijken, de integratie is nog lang niet geslaagd.

BozePaarseMan | 18-08-18 | 10:35 | 3

Links zou wel komen dat het een fascistisch idee is.
Of de wegkijk redenering hanteren “het valt wel mee”

Jacktheflipper | 18-08-18 | 10:40

Barry Atsma zal wederom bij Jinek gaan oreren hoe ge-wel-dig er geïntegreerd wordt in zijn wijk. Fan-tas-tisch gewoon. Uithuwelijking en besnijdenissen komen in zijn wijk ab-so-luut niet voor..

BozePaarseMan | 18-08-18 | 10:53

@Bozepaarse
Het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn dat de gehele artistiek club links en stekeblind is. Niet alleen in Nederland. Het zijn per definitie emotionele mensen, die gevoel (vooral dat lekkere gevoel van "wat ben ik toch een goeierd"), boven observatie, gezond verstand, en vooral: de lange termijn stellen. Drank -en drugmisbruik en af een toe eens een zelfmoordje zorgt er wel voordat die groep niet al te groot wordt.

Jahowiseffe | 18-08-18 | 11:20

Steeds vaker dezer dagen denk ik aan het land waarin ik ben opgegroeid en dan denk ik: ik ben naar een zandbakstaat geëmigreerd zonder dat ik het in de gaten had.

De Vrijlansier | 18-08-18 | 10:30 | 5

U bent zonder het in de gaten te hebben naar een zandbakstaat geëmigreerd omdat links jarenlang met opzet informatie achter hield dan wel voor een klimaat zorgde waarin het niet mogelijk die informatie onder de aandacht te brengen zodat daarover een debat kon worden aangegaan. Wie dat wel deed, was/is een nazi, moet zijn grote muil of bek houden en verdient het om -geheel in de stijl van molenbeekse moslims - uit zijn buurtje te worden weggepest.

gaffelbaard | 18-08-18 | 11:04
-weggejorist-
HoogToontje | 18-08-18 | 11:20
-weggejorist-
Rene046 | 18-08-18 | 13:33
▼ 2 antwoorden verborgen

'Slachtoffers die zich melden bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating moeten zelfs verklaren dat zij zich ervan bewust zijn dat zij als minderjarige of als houder van een dubbele nationaliteit, niet geholpen kunnen worden.'

Wat is dat voor iets debiels? Uitgerekend de groep die het meest behoefte heeft aan hulp, minderjarigen, en die zich meldt bij een steunpunt dat daar speciaal voor is opgericht, wordt niet geholpen? *kortsluiting in hoofd*

Ook het hebben van een dubbele nationaliteit is vzv ik weet nog nooit een reden geweest om iets niet te mogen of te krijgen, zelfs als het gaat om best belangrijke dingen als stemrecht -waar je best een hele discussie over kan houden of dat wenselijk is- maar het bieden van hulp in een ingewikkelde situatie is dan ineens een probleem?

De logica hiervan ontgaat me.

Shirin, goed bezig. Die meisjes hebben hulp nodig en praktische tips kunnen ze goed gebruiken. Mijn steun heb je!

Braboblanke | 18-08-18 | 10:29 | 3

Logica ontgaat jou?
Hoezo, briljant verdien model lijkt mij.
Je zegt iets te doen voor een groep, die sluit jij vervolgens uit. Subsidieverstrekkers kijken niet zo diep, dus gratis geld.

MarcS | 18-08-18 | 10:36

@MarcS
Subsidieverstrekkers kijken wel zo diep, gratis geld weggeven terwijl dat niets oplost zorgt ervoor dat ze er toch iets tegen hebben gedaan en dat ze dus niet met een echte oplossing hoeven te komen. Dat is hun logica.

me,myself and IK | 18-08-18 | 11:10

"Uitgerekend de groep die het meest behoefte heeft aan hulp, minderjarigen, en die zich meldt bij een steunpunt dat daar speciaal voor is opgericht, wordt niet geholpen? *kortsluiting in hoofd* "

Goed punt. Er zijn meerdere verdragen en richtlijnen over mensenhandel waar ook NL een van de deelnemende landen bij is. Ik denk dat zulk een werkwijze in overeenstemming met de inhoud van die richtlijnen of verdragen is.
Heb ik gelijk, dan is het aan onze regering de huidige protocollen /wetten, die er niet mee overeen stemmen, wijzigen.

gaffelbaard | 18-08-18 | 17:11

Ik ben te lui om mij in te lezen, dit op voorhand.
Maar kan iemand uitleggen WAAROM men vrouwen besnijdt?
Voor mannen hebben ze een soort val valide reden.
Maar welke man wil een vrouw nemen die er geen genot aan beleeft?

MarcS | 18-08-18 | 10:27 | 6

@Sjefke7807 | 18-08-18 | 10:56

Thanx!
Opvallend dat die mennekes dan zoveel drukte maken. Kan mij het schelen met wie of wat mijn geit neukt.

MarcS | 18-08-18 | 11:43

Nou stel die moslim dame geniet ervan, en zelfs zoveel dat ze er niet genoeg van kan krijgen, en aangezien moslim mannen wel eens meer dan 1 vrouw hebben ze er eentje of een paar niet kunnen voorzien van dit genot, zou de moslim dame wel eens op de s(n)mikkel toen kunnen gaan..
Het is dat vrouwen kinderen moeten baren in overvloed anders had men zo ook nog wel gesteriliseerd.

Rene046 | 18-08-18 | 13:29

-toen=toer

Rene046 | 18-08-18 | 13:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik neem aan dat het de belastingbetaler niks kost en ook niks gaat kosten? Niet het probleem van de belastingbetaler maar van de islampijpende elite en die politipinokkio's. Leg de rekening maar bij hen neer.

VeelTeSteil | 18-08-18 | 10:24

Ziet er allemaal prachtig uit. Voor ons. Telefoonnummers, meldpunten enz. Maar hoe gaan ze dan die meisjes zelf bereiken? Was een foldertje aanbieden vòòr de zomervakantie aan kindertjes die het kunnen overkomen niet wat handiger geweest? Of zoeken zij zelf wel op het grote menseninternet?

Leptob | 18-08-18 | 10:24 | 1

De leerkracht die dat had gedurfd zou wegens vermeende discriminatie en racisme op staande voet ontslagen zijn. Er is niks zo fanatiek en rabiaat extreem-links als de leerkrachten in ons onderwijs!

gaffelbaard | 18-08-18 | 11:27

Nederland wordt steeds meer een probleemland met toenemende maatschappelijke problemen en spanningen.
We hebben een enorme woningnood en Den Haag gaat gewoon door alsof er niets aan de hand is.
Onze domme overheid denkt dat ze SOCIAAL is door migranten uit Afrika en moslimlanden hier opvang, zorg plus een woning met een uitkering te geven.
Dit beleid is onbetaalbaar - het loopt hier helemaal vast.

Iedere dag horen wij over problemen en spanningen met migranten en moslims... de fout ligt 100% bij de politici en Kamerleden in Den Haag.
Zij worden gesteund door de NPO die al deze dingen verzwijgen - waarbij mensen met zorgen en andere ideeën niet aan het woord komen.

sociaal_econoom | 18-08-18 | 10:20 | 2

Nee. Nee.
Het zijn de moslims die het verzwegen wilden houden. VGV komt al eeuwen lang voor. De 1e moslim immigratiestromen in NL gaan nu bijna 70 jaar terug in de tijd. Pas ongeveer 40 jaar later werd VGV in ons land strafbaar. Tot die rijd werd VGV door moslims eerst ontkend of gebagatelliseerd, daarna kwamen de geloof- gebruik- en geloofs-excuses, daarna werden de tegenstanders beschuldigd van racisme, discriminatie, en islamofobie. En ondanks dat VGV al 25 jaar lang strafbaar is, is dat vaak nu nog zo.

gaffelbaard | 18-08-18 | 11:33

en men denkt dat men in Den Haag zich hier wat van aantrekt.. die zien alleen maar dat er jaarlijks meer in het belasting potje komt, ja er word ook aan subsidies en uitkeringen verdient.

Rene046 | 18-08-18 | 13:21

Ik stel voor dat we bij een leeg stoeltje na de zomervakantie de rest van de familie ook naar het land van herkomst sturen. Om te gaan zoeken. En ze komen er alleen weer in als het betreffende meisje weer gevonden hebben, ongetrouwd en onbeschadigd.

VanBukkem | 18-08-18 | 10:16

Mooi hoor, maar het zijn de gevolgen van een oorzaak: islam.

Fijnstoffer | 18-08-18 | 10:15

Is dit de manier om de Islam te bestrijden?

Carmelita | 18-08-18 | 10:13 | 1

Ach welnee. Windowdressing. Meer is het niet.

Lupuslupus | 18-08-18 | 10:16

Wat zou Stef Blok zeggen?
Waarschijnlijk iets met mislukte integratie, want het meisje mag blijkbaar niet zelf bepalen met wie ze trouwt. Om zeker te zijn dat het geen Nederlander is, wordt de uitsluitend islamitische partner/familielid in land van herkomst geronseld.
Over discriminatie gesproken....
De islamistische indoctrinatie zit er al eeuwen ingebakken en slaafs gevolgd op straffe van dood en verderf.

I.P standing up | 18-08-18 | 10:13 | 1

ach vroeger stonden de moslim dames ook al in de rij om met een Nederlandse man te trouwen om zo hun paspoort te bemachtigen, na een aantal maanden vroegen ze de scheiding aan en lieten hun familie incl. man naar Nederland komen. En kregen nog wat extra's van hun Nederlandse ex..

Rene046 | 18-08-18 | 13:18

De 'doe een lepel in je ondergoed'-actie om er zodoende op tijd uitgepikt te worden en hulp te vragen op een vliegveld, ging elders al in mei van start.
De timing van Musa is op z'n minst wonderlijk te noemen. De meisjes die niet (kunnen) terugkomen zitten toch nu al vast?

Poesmobiel | 18-08-18 | 10:08

Goed!
En nu hetzelfde tegen de katholieken en jehowaisten...

wezen | 18-08-18 | 10:08 | 3

Natuurlijk, want die laten ook altijd hun kinderen achter in een ver buitenland!

BenPakdee | 18-08-18 | 10:28

Of snijden bij de meisjes álles af....

Sjefke7807 | 18-08-18 | 10:59

Ja, niet focussen, lekker op alle fronten tegelijk, bewezen maximaal succesvol.

sockpuppet | 18-08-18 | 13:18

Mag die Terstall wel, snap hem alleen niet zo goed hij zou toch al lang moeten snappen dat er op de linkerflank amper ruimte is voor vrijere geesten, het de linkse kerk noemen is zo raak. Het is gewoon excommuncatie als je kritisch bent. Hulde ook voor die dame ik hoop er nooit achter te komen hoeveel lef ze heeft.

Bokito ergo sum | 18-08-18 | 10:07 | 1

Ik kan deze tweet ook niet duiden.
Is hij nu voor deze actie of tegen.

MarcS | 18-08-18 | 10:29

Cellofaan, mengkraan, roeispaan, imaam, klikspaan, membraam, mengbaar, oplosbaar, bruikbaar, kraambed, integreebaar, besnijdbaar en oneerbaar....
Als je goed roert is alles eetbaar.... de kunst is om de lekkere en bruikbare stukjes eruit te halen... daar heb je wel een Goede Lepel voor nodig.

hetgingperongeluk | 18-08-18 | 10:05 | 1

Zoute haring met slagroom, hoe goed jij ook roert het is wél te eten maar smaakt niet lekker denk ik.

MarcS | 18-08-18 | 10:30

Wat een drama voor die meisjes. Terwijl de Nederlandse prinsjes en prinsesjes ieder jaar zorgeloos op vakantie gaan, is dit de door Asha Tuinbroek en consorten goedgekeurde standaard voor islamitische meisjes. Want daar heeft Asha dan even ‘geen mening over’. Laffe drollen zijn het. Ga maar weer snel de Bart Smit folder spellen, Asha. Er staat vast weer een meisje in het speelgoedkeukentje.

medusa324 | 18-08-18 | 10:05 | 2

+1

Ed Bever | 18-08-18 | 10:33

We moeten het niet hebben over zaken die negatief afstralen op de Islam volgens mevrouw Asha Tuinbroek.

Degrelle | 18-08-18 | 11:36

De aarde zou een vrediger en beschaafder plek zijn zonder nationaal-socialisme (gelukt!) en islam (moet nog gebeuren...).

kempenaer | 18-08-18 | 10:03 | 3

Er is nog altijd nationaal-socialisme, sterk gemarginaliseerd maar toch.

Er is helaas ook nog erg veel marxisme, niet uit te roeien ondanks dat deze stroming al 100 jaar bewezen heeft niet te werken. D'r is ook nog christendom, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme and last but not least islam. Ook al niet uit te roeien en genieten een miljarden aanhang.

Het enige wat vrijwel verdwenen is, zijn absolute monarchieën en onafhankelijke stadstaten geregeerd door of een oligarchie of een directe democratie. En de meeste polytheïstische religies natuurlijk.

De mensheid is helaas nog lang niet zover om liberalisme, directe democratie en wetenschap te omarmen. Leven teveel met antieke totalitaire godsdiensten (waar ik marxisme ook onder schaar) helaas.

Graaf_van_Hogendorp | 18-08-18 | 10:11

Geachte graaf, ook het liberaal-conservatisme van vvd en d66 is een foute religie. De religie van opzichtig liegen en bagatelliseren.

Degrelle | 18-08-18 | 11:33

De meerderheid van de mensheid leeft op gevoel (gut-feeling). De een wat meer dan de ander. Cultuur, opleiding, intelligentie spelen hier allemaal een rol.
Zelfs de meest rationele persoon heeft nog heel veel "dier" in zijn hersenstam. Dat verklaart zo´n beetje iedere situatie waarvan je op een gegeven moment denkt: hoe is dat toch mogelijk (geweest).

Jahowiseffe | 18-08-18 | 11:33

Hoezo achterlating? Ze hebben toch gewoon een paspoort van dat land en uithuwelijking is normaal bij moslims. Waarom is deze combinatie nu ineens wel een probleem en anders nooit? Dit valt onder de normale vrouwenrechten binnen de islam. Als iemand het beter weet mag die mij corrigeren.

me,myself and IK | 18-08-18 | 10:02 | 3

Uithuwelijking zelf is niet zo zeer het probleem want gebeurt in meer culturen..
Wat wel een probleem is, is de (veelal misdadig jonge) leeftijd waarop dit gebeurt.

Als je het heel strikt benaderd dan is het huwelijk tussen Maxima en prins Pils ook gearrangeerd. Immers, die tandarts dochter mocht niet van Bea en dat mokkel wat hij daarvoor had kwam ook niet door de ballotage commissie.

Voor wat betreft de vrouwenrechten binnen de islam die u aanhaalt. Een vrouw mag misschien wel nee zeggen maar dat resulteert nogal eens in een gevalletje eerwraak, vaak met dodelijke afloop dus van recht is eigenlijk geen sprake.

normanius | 18-08-18 | 10:20

Het is gewoon gebruikelijk in deze culturen en aangezien deze culturen een enorme verrijking zijn voor ons land (Is mij altijd geleerd), kan het dus nooit iets negatiefs zijn.
Enige waar de overheid voor moet zorgen is dat er niet, dankzij het dubbele paspoort, na een paar jaar terugkeer naar Nederland plaatsvindt inclusief de analfabete bruidegom en de hele schoonfamilie.

Franker | 18-08-18 | 10:32

@normanius | 18-08-18 | 10:20

Blijft raar, dat de vader van max wel door de commissie kwam.

MarcS | 18-08-18 | 10:32

Shirin Musa, een trotse, hoofdoek dragende moslima, gaat tegen de wetten van de islam in.
Advies: verlaat de islam. Waar u nu mee bezig bent is tegen onderwerping te zijn, tegen wat mannenmoslims zeggen. Tegen de islam zelf dus.
Als moslima mag dat niet. Als moslima moet u onderworpen blijven. Dat zegt de door u aangehangen religie-godsdienst. Denkt u de islam, uw leer, te kunnen veranderen? Als vrouw?
Elk normaal denkend mens in Nederland is tegen de zaken waar u ook tegen strijdt.
Een normaal denkend mens in Nederland is geen moslima of moslim.
Als Nederlander meng ik me niet in zaken die de islam betreffen. Dat kost me mijn kop.
Als u met die zaken wel door kunt gaan, als moslima, is er iets dat niet klopt.
Zou dat geld kunnen zijn? Niet voor u persoonlijk, natuurlijk. Maar voor islamitische instellingen? Waar mannenmachten achter zitten.

onnosel | 18-08-18 | 09:59 | 6
-weggejorist-
Ed Bever | 18-08-18 | 10:35
-weggejorist-
Rene046 | 18-08-18 | 13:06

Nee, ze gaat niet tegen 'wetten van de islam' in. Maar, tien again ... wat precies versta je onder 'de islam'?
Als je de Islam wil uitleggen als zoiets als 'de huidige praktijk/denkwijze in alle islamitische landen op deze aardbol, dan klopt het niet. Dan is Shirin's strijd in overeenstemming met een in maart 2013 door de Organization of Islamic Cooperation (OIC) gegeven statement.

"The FGM is still practiced in some societies under the
cloak of religious, cultural and tribal practices. As the OIC Secretary General reiterated just last
month here at the United Nations, "We can no longer allow ignorance surrounding women's rights,
and FGM to be perpetuated by traditions and rituals disguised as religious teachings. This
inhumane practice has survived for over centuries, and must be stopped."

We are glad to report that there is a rising awareness across the Muslim world against this terribly
hazardous practice that endangers the physical and psychological health of women and girls. It was
concluded at the Second Islamic Conference of Ministers in charge of Childhood held in Khartoum in
2009 that FGM is a violation of human rights of girls and women. In this regard, the OIC welcomes
the UN General Assembly resolution 67/146, entitled, Intensifying global efforts for the elimination
of female genital mutilations and General Assembly resolution 67/144, entitled, Intensification of
efforts to eliminate all forms of violence against women, both of which were adopted without a
vote.

Madame Chair,
The FGM is unfortunately only one of many cultural practices that are disguised as part of religious
tradition. Child marriage, violence against women as well as other negative acts perpetuated are
often misidentified as being part of Islamic tradition, whereas they are part of the local tradition
and we should raise awareness at the local level to de-link these practices from religion. On this
occasion, the OIC General Secretariat condemns in the strongest terms the killing of the women
polio workers. Similarly, the OIC General Secretariat also condemned the assassination attempt on
the young, Pakistani girl, Malala Yousafzai, who, even as a child, understands the importance of
women's education and just wanted to improve educational access for women and girls.

One activity that we can all take part in is to organize public awareness campaigns about the FGM,
and other issue-specific campaigns to ensure that all people receive information regarding the
negative impacts of violence against women. This can happen through community gatherings, radio,
television, social media, mass text messaging, social media and other forms of media.

We must continue to support and empower women and girls. We must do our utmost to eliminate
any impediments between them and their goals. Whether they are interested in participating in
science, engineering, math and technology; creating, building and maintaining peace; participating
in economic or governmental decisions or becoming entrepreneurs; attending school and
university or providing for their families; women and girls should have equal access to all
opportunities without any fear.
Bron: Statement on behalf of the OIC General Secretariat
57th Session of the Commission on the Status of Women
Monday 11 March 2013

Dus om nu te zeggen 'mag niet van de islam' .... Nee! Een boel islamieten zullen het daar niet (of niet meer) mee eens zijn. Islamiet EN tegen VGV zijn, kan prima samen!

gaffelbaard | 18-08-18 | 17:39
▼ 3 antwoorden verborgen

Complimenten GeenStijl, dat jullie de aandacht vestigen op deze afschuwelijke en weerzinwekkende praktijken. Daar kan het wegkijkende deugvolk een voorbeeld aan nemen. Echt top.

Motleycrew | 18-08-18 | 09:57 | 2

Links gaat dit nooit goed vinden, want tegen islam en geholpen door GS.

Earl_of_Doncaster | 18-08-18 | 10:04

Mee eens. Op zulke momenten weet je weer waarom je abonnee bent. Krijg ik nou een kusje van Joris?

Boer Kini | 18-08-18 | 10:33

Wat een islamofobie weer. Zoals eenieder weet: islam is vrede, jihad is de bloemetjes water geven en Mohammed heeft de vrouwenrechten uitgevonden.

Broeders en zusters: hamdoelilah!

HoogToontje | 18-08-18 | 09:49 | 5

Dat is een goede vraag waar niet in het kort op te antwoorden is. De benadering moet breed en grondig zijn.
Het doel: de islam zoals het nazisme verwijderen uit Europa en collaborateurs/apologeten/facilitators corrigeren.
Druk ik me zo voorzichtig genoeg uit?

kempenaer | 18-08-18 | 12:05

Lechajim !

aamert | 18-08-18 | 12:44

HoogToontje | 18-08-18 | 11:01: De grondwet aanpassen. Meer hoeft nu nog niet.

lokoolokie | 18-08-18 | 13:50
▼ 2 antwoorden verborgen

"In 2014 zijn er vragen gesteld over het vergoeden van hersteloperaties aan toenmalig Minister Schippers (VWS)."

Was mevrouw de minister besneden? En zo ja, kon zij de hersteloperatie niet zelf bekostigen?

Yrrab | 18-08-18 | 09:48

Wie had mij toen ik jong was kunnen overtuigen dat dit voor zou komen in nederland.

Betekent dit dat over 15 jaar een meldpunt voor kannibalisme komt als de huidige lichting afrikaantjes de kinderen op vakantie neemt?

Jaja lach maar.... we zijn dit allemaal ongewenst maar wel normaal gaan vinden.

... En dan wel kinderen kunnen terughalen maar nog nooit iemand voor veroordeeld.

Er komt burgeroorlog. Niet vandaag, niet morgen, maar het komt. Kutislam.

Knufter | 18-08-18 | 09:48 | 2

Goed punt. Lang geleden gebeurde dit soort zaken ook alleen viel het toen onder de noemer 'schaking'. Ga er verder maar vanuit dat het over 15 jaar nog veel gekker is dan u zich nu voor kan stellen.

Nanker Phelge | 18-08-18 | 10:26

Knufter, Grote steden zullen al eerste verloren zijn, daar zullen de moskeeën fungeren als kazernes van waaruit de jihadgangers worden bewapend. Op Iftarkruipende en zwaar geinfiltreerde politiediensten, salafistische burgemeesters en een wegbezuinigd leger hoef je ook niet meer op te rekenen. Dat loopt uit op een soort bijltjesdag met genocide zoals we dat alleen gewend zijn van de landen van herkomst van deze barbaren. De goedmensen zullen in notime vol ongeloof worden overlopen en afgeslacht ondanks zwaaien met witte onderbroeken of partijkaarten van Klaver, Pechtold en andere partijen die de fascistische islam hier (actief) op grote schaal hebben gefaciliteerd.

B.Spiritus | 18-08-18 | 10:54

Waarom is vrouwelijke genitale verminking wel strafbaar en mannelijke genitale verminking niet?

boebidoeibi_mehmeh | 18-08-18 | 09:47 | 8

@EefjeWentelteefje | 18-08-18 | 10:10 |
Het gaat zelfs nog veel verder. Vergelijk het met het afsnijden van de gehele penis door middel van een roestig scheermes. Want dat is hoe FGM meestal geschiedt. Ik heb er ooit eens 1 YT van mogen aanschouwen en heb het bijna huilend afgezet. En dan ben ik doorgaans een lompe bouwvakker die niet zo heel gauw onder de indruk is van iets. Het betrof zeer jonge meisjes (denk 6-8 jaar oud) in, jawel, Indonesië en het leed is werkelijk met geen pen te beschrijven. Eigenlijk zouden ze al die naysayers hier verplicht dergelijke video's moeten laten kijken. Misschien dat ze dan die plaat ter grootte van de gehele Bijlmer aan beton eens voor de kop weg halen...

Sjefke7807 | 18-08-18 | 11:05

Je moet gewoon helemaal nergens in snijden, meisjes noch jongens. Punt.

knutsel_ | 18-08-18 | 12:18

EefjeWentelteefje | 18-08-18 Dat is een wijdverbreid misverstand. Het aantal gevoelszenuwen in de voorhuid is groter. Is gewoon literatuur over, maar om jongensbesnijdenis te kunnen bagatelliseren is dat een achtergrondfeitje.

sockpuppet | 18-08-18 | 13:14
▼ 5 antwoorden verborgen

GroenLinks, PvdA en Denk gaan nu helemaal los op Shirin Musa, want die zijn vóór gedwongen achterlating, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking.

MAD1950 | 18-08-18 | 09:47 | 2

Klopt. Iedereen boos. Joop boos, NPO boos. Sylvana en Meulenbelt boos, Twitteractivisten boos. Woordvoerder Antifa Nederland boos. Reaguurders van de sekte van het broodnodige andere geluid boos. Het dikke wijf met de dikke bril boos. Het dunne wijf met de dikke bril boos. Ach teveel om op te noemen. Ze zijn allemaal boos.

RickTheDick | 18-08-18 | 09:59

Er is zelfs een, nota bene vrouwelijk, PvdA Kamerlid geweest, die ergens jaren 90 heeft voorgesteld om genitale verminking bij vrouwen, op te nemen in het ziekenfonds pakket.

Franker | 18-08-18 | 10:38

Eerst maar eens de oorzaak aanpakken waarom jullie weer bedelen, moslimdames!
Afstand nemen in het openbaar van je kindneuqreligie en je vrouwslaancultuur zou een goed begin zijn!
In het openbaar
Zonder reserves
islam, daar kun je niet mee thuiskomen!

pennestront | 18-08-18 | 09:46 | 8

Nou overdrijft u toch schromelijk hoor. Net alsof het 'de islam' ook maar iets kan schelen wat ik denk of vind. Ik heb daar geen enkele stem in. 0,0
En iedereen die denkt dat wel te hebben komt er vanzelf achter dat het niet zo is.

Lupuslupus | 18-08-18 | 10:35

De ene helft wil er niets van zeggen, want cultuur, want Wilders niet in de kaart spelen. De andere helft wil er niets aan doen, want "gewoon normaal doen haha", want ik heb er nooit om gevraagd en wens ze weg. Islam valt of staat met onderdrukking van (hun) vrouwen. Als het niet zo tragisch was, dan zou het ironisch zijn.

Ik moet aldoor denken aan die documentaire met Boris v/d Ham en wat gevluchte atheïsten/afvalligen. Hoe omzichtig en voorzichtig die mensen te werk moeten gaan. En dat zijn dan mannen. Als vrouw alleen kun je geen kant op.

atheïstisch stemvee | 18-08-18 | 10:46

@ atheïstisch stemvee
De oorzaak van de feitelijke situatie van de moslimdames ligt niet bij lieden zoals ik.
Een regering (maar dan één met ballen!) hoort hier een duidelijke sturing aan te geven:
-allereerst het erkennen van de weinig sympathieke/onlust-gevoelens zoals die heersen onder de oorspronkelijke bevolking t.a.v. moslims (goh hoe komt dat nou?)
- het erkennen en omarmen van de Nederlandse volksaard: hard werken, leren, religie ok maar dan met mate, biertje (soms iets teveel) vatten moet kunnen, vrije (sexuele) omgangsvormen, niet ongastvrij maar beledig de gastheer niet, en overwegend sociaal en humaan.
Eenvoudigweg omvolking ons door de strot drukken resulteert in fel verzet.

Een wijze regering (zuiver, niet landverraderlijk) geeft hier de juiste sturing aan en wendt zo een nare periode van eigenrichting, verzet en misschien nog erger af.

pennestront | 18-08-18 | 16:15
▼ 5 antwoorden verborgen

De subsidiepot is weer geopend

Kwetsnat | 18-08-18 | 09:40 | 1

Zo is dat.

Lupuslupus | 18-08-18 | 10:11

Ga maar eerst de criminele doctrine aanpakken dan is ook opgelost

Yalimba | 18-08-18 | 09:39

Goed verhaal. Wat ik vooral stuitend vind is het verhaal van die herstel operaties. Waarom bij mannen wel en bij vrouwen niet. Wat is dat voor fucked up situatie.

Omebert | 18-08-18 | 09:37 | 1

Een clit naai je er niet zomaar opnieuw aan...

eerstneukendanpraten | 18-08-18 | 09:54

Ik snap de angst voor misbruik wel.
Vakantie naar Zandbak van herkomst, retourtjes welvaartsstaat voor Jurkmans, Boerka en de broertjes. Enkele reizen voor de meisjes. Terugvlucht voor de meisjes op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Dit soort volk heeft het misbruik van voorzieningen bijkans uitgevonden maar zeker tot een kunst verheven.

JanvandeBiertent | 18-08-18 | 09:37 | 3

Kosten van de retourvlucht alsnog verhalen op de ouders hier. En dat kan prima want als ze geen geld zouden hebben zouden ze niet daarheen reizen.

2voor12 | 18-08-18 | 09:40

@ 2voor12 | 18-08-18 | 09:40 |
Bij gebrek aan eigen middelen financiert de lokale moskee het gewoon.
Zo ook de kosten voor de retourvlucht mocht die op de ouders verhaald worden.

normanius | 18-08-18 | 10:02

Laatste zin: prachtig verwoord en zo waar.....

Ed Bever | 18-08-18 | 10:39

Mooi werk FfF en GeenStijl.

boterhamtevredenheid | 18-08-18 | 09:35 | 1

En niet te vergeten bepaalde reaguurders die blijkbaar in bezit zijn van GS ("reaguurders van Geenstijl").

Rest In Privacy | 18-08-18 | 09:41

Immigratie

Het begon met een onschuldig kuchje,
daarna een beginnend griepje wat uitliep
in een matige longontsteking die naderhand
een beginnende longkanker bleek te zijn.

En Europa gooit er een asperientje tegenaan.

kwark001 | 18-08-18 | 09:35

De oproep is terecht. Handhaving bij misdaden door booslims kijkt de overheid steevast weg. Het terughalen van IS bruidjes daarentegen is niet gewenst.

Frau Merkel | 18-08-18 | 09:34

Het is onze overheid haar eigen schuld.
Zij verlenen aan een never ending stroom migranten uit Afrika en moslimlanden hier opvang, huisvestingen en zorg.
De problemen worden hier alsmaar groter en veelvuldiger.

Den Haag en onze gemeenten denken dat ze sociaal zijn... door een oneindig aantal migranten hier huisvesting, zorg plus een uitkering te geven.
Echter het kostenplaatje wordt onbetaalbaar en de maatschappelijke problemen, spanningen en weerstand worden onbeheersbaar.

Er komt een tijd dat rijke en werkende Nederlanders met hun gezin dit land zullen ontvluchten... dan heeft Den Haag de boel helemaal voor elkaar.

sociaal_econoom | 18-08-18 | 09:34 | 6

@pennestront

ben voornemens om over 2 jaar naar Luxemburg te verhuizen.
Dit kleine land is dunbevolkt, welvarend en heeft de afgelopen 40 jaar nauwelijks asielzoekers en vrijwel geen moslims binnen gekregen.
Dit komt zij hebben een ANDER asielsysteem.
Luxemburg is een klein land met maar 550.000 inwoners... ze zeggen heel eerlijk: ''wij kunnen onmogelijk alle asielzoekers hier een woning met een uitkering geven''.
Men krijgt maximaal een half jaar (6 maanden) opvang met zorg en zakgeld... daarna moet men zichzelf zien te bedruipen middels werk of bij familie of bij kennissen.
In NL krijg je gratis opvang, gratis een woning en automatisch een bijstandsuitkering.
Den Haag en onze ambtelijke bestuurders denken dat ze sociaal zijn - maar dit verhaal is onbetaalbaar en onbeheersbaar geworden.

sociaal_econoom | 18-08-18 | 10:03

Dat doen er elk jaar al 200,000, en het worden er steeds meer die zo gauw het kan de boel hier ontvluchten. Was iig het beste wat ik zelf ooit heb gedaan.

BenPakdee | 18-08-18 | 10:36

Maar wat is dan nog een goed land om heen te migreren? We hebben het eerder geprobeerd met Belgie, maar... gillend weggerend. En daar ben ik nog steeds elke dag dolgelukkig om. Wellicht een foute keuze destijds, maar wat is dan een goede?

Beroepshufter | 18-08-18 | 19:41
▼ 3 antwoorden verborgen

Ja maar opkomen voor de rechten van onderdrukte moslimvrouwen is rechts-fascistisch hoor!

2voor12 | 18-08-18 | 09:33 | 1

+1

Rene046 | 18-08-18 | 12:55

Feminisme is hard nodig blijkbaar.

Bakito | 18-08-18 | 09:32 | 5

Bakito | 18-08-18 | 10:17
Mannen die steeds minder moeten hebben van vrouwen... Mag hopen dat je begrijpt wat voor desastreuze gevolgen dat heeft, voor vrouwen dan. Lol.

VeelTeSteil | 18-08-18 | 10:22

VeelTeSteil | 18-08-18 | 10:22
Een echte vent haat geen feminisme laat staan vrouwen. Ben je bang voor meisjes?

Bakito | 18-08-18 | 10:24

Bakito | 18-08-18 | 10:24
Ach een shaming argument. Lol. Zo gratuit en zo origineel allemaal. Als je inhoudelijks niks te melden hebt houdt dan vooral je klep.

VeelTeSteil | 18-08-18 | 14:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Fantastisch werk van mevr Musra en FFF, gruwelijke nalatigheid van de overheid.
Heel veel sterkte en succes gewenst met deze helaas zo noodzalijke actie.

* doneert *

EefjeWentelteefje | 18-08-18 | 09:31 | 1

Sorry voor de tiepvauten, kudttelefoon.

EefjeWentelteefje | 18-08-18 | 10:00

Dus wij gaan ons bemoeien met andere culturen en hen hun lolletjes ontzeggen?

NeedIsaymore? | 18-08-18 | 09:30 | 1

Deden we vroeger al met spiegeltjes en kraaltjes.

Schoorsteenveger | 18-08-18 | 09:33

Goed werk! Ga zo door!

Neta | 18-08-18 | 09:30

Werkelijk alleen maar moslim-ellende.

npo | 18-08-18 | 09:29 | 6

Zware Guy | 18-08-18 | 09:55 Ja, vechten op meerdere fronten tegelijk, top-efficiënt. Prio 1 mee beginnen maar?

sockpuppet | 18-08-18 | 12:57

NiCeY | 18-08-18 | 11:53 Wordt al aan gewerkt, heeft ruim de aandacht. Nu is een ander deelgebied het onderwerp, niet doen aan topicverbreding. Opletten, focussen.

sockpuppet | 18-08-18 | 12:59

Goed gezegd sockpuppet! Dat `gejamaar` brengt verwarring en maakt dat alles weer in het grote niks oplost. Focussen ja!!

Rest In Privacy | 18-08-18 | 14:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Beter laat dan nooit. Ze had daar een maandje of twee eerder misschien nog meer meisjes mee bereikt.

aamert | 18-08-18 | 09:27

Dit krijgen sommigen niet rond in hun koppies.

Rollins | 18-08-18 | 09:20

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland