Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Polen versus Brussel: een conflict over macht

polandballwelcome.png Brussel is boos op EU-lidstaat Polen. Al een hele tijd. Want de Polen hebben een nogal rechtsconservatieve regering die vasthoudt aan de christenkatholieke cultuur van het land, en die het derhalve vertikt om mee te doen aan het mallotige EU herverdeelschema voor "vluchtelingen". Omdat te veel van die "vluchtelingen" gewoon migranten zijn. En omdat ze liever geen islam in Polen willen. De Polen zien meer heil (sorry) in de Europese cultuur. Dat laatste zou je iemand niet kwalijk hoeven nemen, want de Europese cultuur heeft oneindig veel meer vrijheden en verworvenheden te bieden dan de islamitische cultuur. Maar dat doet Brussel dus wel, onder andere bij monde van EU-Dominee Timmerfrans. Boze woorden tegen Polen volgen elkaar in hoog tempo op en het gaat veel verder dan de standaard 'wel de lusten, niet de lasten'-verwijten. De media smullen er van, al die ivoren toorn tegen het land waar Donald Trump laatst zo hartelijk werd ontvangen. De rel waar de MSM deze week mee vol staan, is een interessante én een hypocriete: eurocommissaris Jourová van Justitie dreigt EU-subsidies aan Polen droog te leggen als het land haar plannen doorzet voor het ontslag van oude rechters en de benoeming van nieuwe. En Timmerfrans is al een week aan het keffen tegen onze favoriete stucadoors, aspergestekers en alcomobilisten. Wij doken er ook eens in, want wie iets verder kijkt dan zijn avondkrant lang is, komt al snel tot een heel ander beeld dan wat de couranten en de staatsmedia je proberen wijs te maken. Rechters vervangen: coup of corruptiebestrijding? Het zit zo. Het Poolse parlement heeft een paar wetten aangenomen die de volksvertegenwoordigers een grotere zeggenschap geeft bij de benoeming van rechters. Ook wil de regering van Wet en Rechtvaardigheid (PiS, in het Pools) alle rechters van het Poolse Hooggerechtshof buiten gooien en vervangen door nieuwe rechters. Critici zeggen dat het land daarmee voorsorteert op een dictatuur, de regering in Polen beweert dat de maatregel nodig is in de strijd tegen corruptie. Dat eerste klinkt wat hysterisch, het tweede als een slechte smoes om meer macht naar jezelf toe te hengelen. Maar misschien dat een beetje context hier kan helpen. De vorige - EU-gezinde - regering van de partij 'Burgerplatform' (Platforma Obywatelska, PO) was volgens (Poolse) critici zo corrupt als Kiev, waarbij ook de rechterlijke macht onder dubieuze politieke benoemingen gevormd werd. Al in 2000 stond in - nota bene - NRC te lezen dat parlementariërs en rechters in Polen te koop zijn. Polen staat ook sinds haar toetreding in 2003 (en totdat Oekraïne bij de EU komt) te boek als een van de meest corrupte lidstaten van de Europese Unie. Of je het onder corruptie kan scharen, is een beetje een stretch, maar ook de vorige Poolse regering schroomde een snelle wetswijziging in ieder geval niet om nog gauw wat rechters te kunnen benoemen. Doei doei, Oom Donald Destijds maalde Brussel er in elk geval niet om, want de (centrum-rechtse) PO-regering was pro-Brussel en de premier van Polen (en oprichter van de PO) is tegenwoordig voorzitter van de Europese Raad. Zijn naam: Donald Tusk. Na zijn vertrek naar Brussel koos de Poolse bevolking in oktober 2015 dus voor een nationalistisch getinte christendemocratische regering van de Prawo i Sprawiedliwość (PiS), oftewel Wet en Rechtvaardigheid. Ze hebben een absolute meerderheid, een unicum in de Poolse parlementaire geschiedenis. PiS staat voor een meer conservatieve, minder EU-gerichte koers, en dat is tegen het zere been van Brussel. Dus heten ze in de media al snel "extreemrechts" of "ultraconservatief" en soms zelfs "fascistisch", want zo schilderen de EU & de MSM hen onwelgevallige geluiden altijd af. Het hele Poolse parlement is nu overigens volledig centrum tot rechts op het politieke spectrum. Vlak voordat PiS de verkiezingen won, hadden de zittende regeringspartijen PO en PSL (Poolse Volkspartij) de wet aangepast, waardoor de partijen nog snel vijf rechters in het Constitutionele Hof konden benoemen. Daar begon in december 2015 de eerste grote rechterlijke rel mee: PiS-president Duda weigerde die rechters na de verkiezingen te beëdigen. EU boos. Staatsmedia opgeschud en persvrijheid ingeperkt In de tussentijd heeft de Poolse regering personeel bij publieke omroepen vervangen en een wetsvoorstel gemaakt waarmee journalisten moeilijker parlementaire toegang krijgen. Dat eerste boeit natuurlijk niet (staatsomroepen zouden überhaupt niet moeten bestaan in een democratie), dat tweede is zorgelijk. Het noopte Timmerfrans tot de uitspraak: "Burgers van Polen zijn ook burgers van de Europese Unie. Het is aan de Europese Commissie om Poolse burgers te beschermen als hun rechten bedreigd worden." Het antwoord van PiS was dat de EU zich alleen met de 'vier vrijheden' zou moeten bemoeien: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Meer niet. Hoe redelijk die opvatting ook is, hij werd hier ingezet als afleiding van de inperking van persvrijheid. Bovendien liggen die Polen ook ruimhartig aan de subsidietiet van de EU. Puntje voor Brussel dus. Maar: over de haastige wetswijzigingen van de partij van Tusk om vóór de verkiezingen nog wat rechters te kunnen benoemen, hebben we Timmerfrans dus niet gehoord. Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen groeide de migratiecrisis en daarin liepen de spanningen tussen Warschau en Brussel ook hoog op. Polen wil namelijk geen moslims, wil niet aan herverdeling doen en houdt de grenzen liever gesloten voor vreemde luchtjes in de Poolse portieken. Mag niet van Brussel, want Wir Schaffen Das, had Merkel toch gezegd. En die is de baas. Vooralsnog is deze strijd niet beslist, maar PiS heeft op migratiegebied moeiteloos de steun van de bevolking, dus voor Polen is het probleem kleiner dan voor de EU, dat haar eenheid in idealisme bedreigd ziet door de opstandige Oostblokkers. Tot zover de (gedeeltelijke) voorgeschiedenis van het conflict tussen Polen en Brussel. Vanmiddag stemde het Poolse parlement in met de (MSM-speak alert) 'omstreden wet'. Ook PiS-president Duda, die eerst nog met een tegenstem dreigde (voor de show?), stemde in. Wat doet Brussel zo steigeren van die wet? 'Poolse democratie in gevaar!' Het wetsvoorstel maakt de weg vrij voor politieke benoemingen, door het parlement, van de leden van de Poolse Raad voor de rechtspraak. Het regelt ook dat de minister van Justitie presidenten van rechtbanken mag vervangen en er staat in dat de leden van het Hooggerechtshof in Polen, het hoogste rechtsorgaan in dat land, uit hun functie worden gezet tenzij de justitieminister hen heeft benoemd. Is dat een bedreiging, zoals Timmerfrans beweert? Welnu. Bovenaan dit topic zeiden we dat deze rel zowel interessant als hypocriet was. Waarom hypocriet? Nou, laten we ons eigen land en de benoemingenstructuur er eens bijpakken. Ten eerste: Nederland heeft niet eens een Constitutioneel Hof. Hier gaan alle wetten voor toetsing aan de Grondwet naar de Senaat, de bijbaanmachine van het partijkartel. De rechter mag zich er in Nederland niet eens over uitspreken. Ten tweede: In Polen mag het parlement de leden van de Raad voor de rechtspraak gaan benoemen. Is dat nou zo erg? In Nederland stelt de minister van Justitie de benoemingen voor de Raad voor de Rechtspraak voor, de ministerraad stemt daar dan mee in (of niet). De Polen doen het tenminste nog via het parlement, als we de nieuwe wet goed interpreteren. Dat doen ze dus in principe beter dan wij. Ten derde: Uit naam van corruptiebestrijding mogen de leden van het Hooggerechtshof door de Poolse MinJus uit hun functie gezet worden. Dat is een rechtvaardig argument, maar wij kunnen vanaf hier niet controleren of, en zo ja welke, leden allemaal daadwerkelijk corrupt zijn. Het lijkt sowieso nogal een forse bezem die PiS hier hanteert. Dat de MinJus ook de nieuwe benoemingen mag doen, is ook nogal een krap selectiecomité. Maar ook in Nederland is het benoemingsproces politiek: de voordracht gebeurt door de Tweede Kamer. Bonusfeitjes over benoemingen in de EU: Als we het over dubieuze politieke benoemingenstelsels hebben, dan kan het EU Hof van Justitie er ook wat van. De rechters daarvan (eentje per lidstaat) worden namelijk benoemd door regeringen. Komt geen parlementariër aan te pas, laat staan gewone burgers. Politieker wordt het niet. Wellicht ten overvloede: de PiS-regering in Polen is democratisch gekozen en lijkt vooralsnog met een groot mandaat te besturen, ondanks demonstraties van bezorgde burgers. Helemaal *niemand* heeft echter op Timmerfrans gestemd om hem de baas van het Brusselse blafwerk te maken. Hij is door de Nederlandse regering voorgedragen, dus ook zonder tussenkomst van parlement of publieke stem. Over ondemocratisch gesproken. Ohja, en dan was er ook nog iets met een Grondwetreferendum in 2005 en een Oekraïnereferendum in 2016, waarbij in beide gevallen de nee-stem van de meerderheid door Den Haag en Brussel genegeerd werd om de EU haar eigen zin door te kunnen laten drijven. Daar zit dus de hypocrisie. Democratie = Demonstraties Veel Polen demonstreerden tegen de nieuwe wetgeving over de rechterlijke benoemingen, en de algehele crackdown van de PiS-regering op pers en persvrijheid. Dat kan namelijk in een democratie. In mei gingen 'duizenden mensen' de straat op, waarover ruim bericht werd in de MSM. Peilingen wijzen op Poolse zorgen over de koers van de regering. Over het enthousiasme voor het bezoek van Donald Trump aan Warschau, vlak voor de G20, lazen we echter weinig in de Nederlandse media. Terwijl er toch zo'n 15.000 enthousiaste Polen waren uitgelopen om de Amerikaanse president te horen spreken.
(Lol @ confederate flag en scanderende Polaks) Ook gaan Polen wel eens de straat op tegen de islam, zoals in de video hieronder. Op 11 november 2016 - de Poolse onafhankelijkheidsdag - gingen honderdduizenden Poolse patriotten de straat op, vóór de Europese cultuur en tegen de islam.
Zo en dan eindelijk een soort conclusie Als je alles zo eens onder elkaar zet, dan ziet het er enerzijds uit dat de Poolse PiS-regering inderdaad dubieuze bewegingen maakt rond de persvrijheid, idiote abortusregels en een deel van de benoemingsmethoden in de nieuwe rechterlijke wetgeving. Maar toch hangt rond de woede van de EU ook veel zweem van chagrijn, onmacht en geborneerde Brusselse bestuurders. Over Oekraïne is iedereen namelijk razend enthousiast, terwijl dat een nóg corrupter land is waar (pers-) vrijheid ook geen vanzelfsprekendheid is, dat in oorlog is met zichzelf en waar nog steeds 298 onopgeloste moorden in een zonnebloemveld liggen. Maar ja, Kiev praat Brussel naar de mond en Warschau spreekt Brussel luidkeels tegen. Polen moet dus terug in submissie geknuppeld worden, want op opstandige lidstaten zit de EU niet te wachten. De media nemen het EU-narratief behoorlijk klakkeloos over, zoals ze altijd doen, en dan kunnen op zichzelf niet heel schokkende wetten van een christendemocratische regering ineens tot de grootst mogelijke morele veroordeling leiden. Je zou bijna denken dat Brussel aanstuurt op een Poolse volksopstand, maar zolang de Gewone Pool geen moslims in zijn land wil - en dat wil ie écht niet - hoeft PiS voorlopig nog niet te vrezen voor Maidantoestanden. En de Verenigde Staten staan, in tegenstelling tot Oekraïne destijds, aan de kant van de zittende regering. Zoveel heeft Trump wel duidelijk gemaakt. Brussel is dus vooral woedend van onmacht - zomaar een land dat haar eigen besluiten neemt, dat moeten we goddomme niet willen! Wat dus vooral weer eens duidelijk wordt in deze wedloop tussen Warschau en de Wetstraat, is dat je op papier wel tientallen landen in dezelfde Unie kunt proppen, maar dat de praktische gelijkschakeling daar dus niet automatisch uit volgt. In ultimo is dit een strijd om wie de macht in Europa heeft: de lidstaten, of de overlords. En in geval van dat eerste, hoeveel ze met die soevereine macht mogen doen totdat Brussel alsnog met ongekozen machtsvertoon komt ingrijpen. Maar wat doen de Polen met hun collega-dwarsliggende Visegrad-vrienden ondertussen? Die halen onverschillig de schouders op en gaan lekker met z'n allen bij Bibi op de koffie in Israël. Wat is 'Fuck you, Brussel' in het Oostbloks?

Reaguursels

Inloggen

Go Polen!! Fuck de EU en haar bemoeienis. Ik zou hier ook de staatsomroepen willen OPHEFFEN. Een groot propaganda kanaal van links georiënteerden. De nieuwswaarde is laag aangezien alles druipt van een sausje van politiek correct wensdenken en meningen.
Hetzelfde geldt voor onze rechters, die zijn grotendeels allemaal links georiënteerden die meer bezig zijn met de rechten van de dader ipv die van het slachtoffer. Als een regering je dan met pensioen kan sturen zou er misschien wat druk zijn om eens te bedenken wat voor maatschappelijke gevolgen je uitspraken hebben.
Ik geef toe dat het de onafhankelijkheid onder druk zet maar soms moet je iets doen om het kartel te doorbreken zoals Thiery dat zo mooi zegt.
Niet laten kisten oost-blokkers. Baas in eigen land.

WatZalIkErvanZeggen | 21-07-17 | 10:39

bergsbeklimmer | 21-07-17 | 09:20
Snap ik. Maar met leger bedoelde ik de vluchtelingen. Als je 100.000 of 1.000.000 vluchtelingen hebt en die kan je naar een land sturen. Dan heb je heel veel macht.
twitter.com/polNewsForever
Bijvoorkeur natuurlijk alles richting Brussel. :-)

Príncipe | 21-07-17 | 10:02

Even een stukje aanvulling/nuance, en daarvoor gaan we een stukje terug in de tijd. De periode van vlak voor de vorige regering. Lech Kaczynski (broer van..) was president van Polen. En op staatsbezoek geweest in Rusland. Om onbekende reden is de delegatie in twee delen terug gevlogen, het vliegtuig van Kaczynski is 'neergestort' vlak voor de landing. Hier is een hoop om te doen en er zijn veel terechte vraagtekens bij het aanloop naar de crash en de afhandeling daarvan. (zoals, waarom mocht het toestel niet landen van de russische verkeersleiding op een vliegveld dat niet in dichte mist lag? Waarom zijn er geen grote brokstukken gevonden ondanks dat het vliegtuig vanaf geringe hoogte is neergestort? Waarom is er geen verder onderzoek gedaan naar de sporen van TNT die gevonden zijn? Waarom is door de minister van volksgezondheid verboden de kisten te openen en sectie te doen? Waarom heeft Rusland het volledige onderzoek geleid, en heeft de Poolse regering (onder leiding van PO) zich er nauwelijks mee bemoeid? Waarom was Komorowski (verliezende Presidents kandidaat, PO) al onderweg om het presidentschap te claimen voordat er uberhaupt enig nieuws was over slachtoffers of overlevenden?) De kisten van de slachtoffers worden nu opgegraven, en de nu blijkt dat in veel kisten niet de mensen liggen die er in zouden moeten liggen. Of dat er resten van meerdere mensen in liggen, en dan niet een vingerkootje verwisseld of zo, maar kisten met daarin 3 benen of twee hoofden. afval dat in schedels gepropt is (zoals latex handschoenen, vuilniszakken en sigaretten peuken.

Wil degene die iets riep over "hysterische complot theorien zich eens diep gaan schamen?

Goed, dat gezegd hebbende, er heerst al sinds lange tijd onder polen een diep gekoesterd wantrouwen tegen wat voor overheid dan ook. Dit gaat (meest recent) terug tot communistische overheersing. Sinds die tijd hangt er een zweem van vriendjes politiek en corruptie rond de complete regering. In 1992 is Lech Walesa president, er een lijst op gesteld van mensen die zich op dat moment in belangrijke posities bevinden en er van worden verdacht destijds samen gewerkt te hebben met de Communistische geheime dienst. Op die lijst staat ook president Walesa, de stemming over het openbaar maken van de lijst krijgt een meerderheid voor publicatie. En nog dezelfde nacht wordt door president Walesa het kabinet ontbonden en in een achterkamertje een nieuw kabinet gevormd, in enkele uren. Wie is daarbij aanwezig, een dan nog jonge Donald Tusk. Die vent zit al vanaf het begin van zijn politieke loopbaan bij de 'juiste' mensen aan tafel. En zijn regering heeft er alles aan gedaan om Polen een schoothondje te maken van Brussel. Er zijn heel veel zaken heel schimmig geregeld door politici van de kliek rond Tusk die zich enorm verrijkt hebben over de ruggen van burgers en belastingbetalers.

Dit kon, en kan nog steeds, omdat de politieke macht sterk verweven is met de rechterlijke macht. Veel rechters uit de sovjet periode zijn nog steeds aan het werk. Veel politici ook, destijds werd je geen rechter of politicus zonder partij lidmaatschap. Dat ze elkaar allemaal wel kennen hoef ik waarschijnlijk niet verder te onderbouwen. Dat ze elkaar allemaal handjes boven het hoofd houden om er zelf beter van te worden is dan ook zo geregeld. Het is zo geregeld dat Rechters, zelf nieuwe rechters benoemen, dit houd het systeem van elkaar dekken lekker in stand want buitenstaanders komen er niet tussen. Er is dus geen enkele rechter die een ander zal veroordelen of een bevriend politicus zal veroordelen. En zo kan het gebeuren dat hele appartementen complexen in Warschauw verkocht worden voor de prijs van enkele appartementen in dat complex. En geen haan die er naar kraaide, want rechters, en politici dekken elkaar. Openbaar aanklagers, rechercheurs en politie worden onderdruk gezet om onderzoeken stop te zetten, glas plas was.

Daarom wil men de benoeming van rechters politiek maken, het eerste voorstel is door President Duda geweigerd, het tweede voorstel is aangenomen met daarin belangrijke aanpassingen. Zoals een vereiste 3/5 meerderheid bij benoemingen. En nog een aantal.

Dan de media, als ik uitleg dat ongeveer 70% van alle geschreven Media en televisie bedrijven in bezit zijn van Duitse concerns of ondernemers. Hoef ik dan nog heel erg uit te leggen dat die nogal gekleurd zijn ten faveure van Brussel/EU? Ook voor de pers geld dat die ten tijde van Sovjet invloed ernstig onder een vergrootglas lag, zonder partij lidmaatschap kwam je niet op belangrijke posities. En in die kringen kwamen dus rechterlijke macht, bestuurlijke macht en controlerende macht (media) bij elkaar. Waarom houdt men elkaar de handjes boven het hoofd? In het communisme was praktisch alles staatsbezit, dat dit niet houdbaar was, daar was men snel achter. Privatiseren die handel, prima, maar daar was (en is) smerig geld te verdienen/verdiend. Door de mensen die wisten wanneer er wat te verkopen viel.

Daarom gaat er de bezem door het politieke landschap, door de media en door de rechterlijke macht. Het is bespottelijk dat rechters die onder het communisme mensen tot celstraffen of erger hebben veroordeeld, of juist helemaal niet veroordeeld, nu nog steeds in functie zijn. Dat gepensioneerde militairen die toen leiding gaven aan troepen die demonstranten kapot sloegen en beschoten. Nu staan te klagen dat hun pensioenen gekort gaan worden. (ze krijgen afhankelijk van rang 5 tot 6 keer MEER staats pensioen dan iemand die niet hoog in de boom hebben gezeten.) En dan niet zelf opgebouwd pensioen, maar een basis pensioen dat in principe voor iedereen gelijk is. Behalve natuurlijk voor ex-commie officieren en politici.

En dan nog over de omstreden abortuswet, die is zelfs hier omstreden, hij is niet aangenomen. Maar de regering MOEST er over debatteren en er over stemmen om dat het voorstel door een burger initiatief op de agenda is gezet. Verzamel, een hoeveelheid medestanders, en de regering moet je voorstel in behandeling nemen. Hoezo de democratie is in gevaar?

De huidige oppositie word omgeven door corruptie schandalen, politieke blunders, media blunders en andere gekkigheid. Er is in Polen een centraal bureau voor corruptie bestrijding. Dit richt zich op politiek, maar ook op witteboorden criminaliteit, omkoping en fraude. PO heeft het tot 1 van zijn speerpunten gemaakt dit instituut op te heffen.

Of er veel Polen zijn die weg gaan, ik weet het niet, ik ben er zelf november vorig jaar naar toe verhuisd, en in januari heb ik werk gevonden, mijn vrouw per oktober vorig jaar. We hebben hier een lekker huis, vlakbij de grote stad. We kunnen goed rondkomen zonder toeslagen en gezeur, en we gaan niet meer terug. Als er Polen vertrekken zijn ze waarschijnlijk links georrienteerd. Die draaien nog wel weer bij zodra ze de geneugten van de multi-culturele samenleving aan den lijve ondervinden.

bakkerst | 21-07-17 | 09:40

Die Polen hebben nog liever de pest binnen hun landgrenzen.
En die keuze kan ik begrijpen als het over moslims gaat.

Rest In Privacy | 21-07-17 | 09:27

Polen,een ultra-katholiek conservatief land met een bevolking die nog 2 generaties nodig heeft om goed ( naar Westerse normen) te leten werken.Balkenende had gelijk toen hij in 2004 ( zeker alweer vergeten) zijn veto uitsprak mbt dd toetreding van de 10 nieuwe EU lidstaten in het Oosten van Europa.Helaas heeft hij dat veto weer ingetrokken onder druk van Schröder.Die uitbreiding heeft ons handen vol geld gekost en heel weinig opgeleverd. In NL werken 1 mio Polen waarvan 500.000 ingeschreven als ZZP-ers die allen bijna geen belasting betalen maar wel kinderbijslag toucheren.
Europa is een wangedrocht. Oost-Europa en West-Europa hebben helemaal niets gemeen. Nooit gehad en wij zullen het ook nooit krijgen!! Een mooi tijdstip om West en Oost Europa uit elkaar te trekken.Laat ze maar leven zonder onze subsidies; dab houdt het snel op met deze schijn-welvaart.

Eendragtmaaktmagt | 21-07-17 | 09:25

Príncipe | 21-07-17 | 06:49
Oostenrijk wil het leger NIET naar Italië sturen, maar heeft 750 man (leger) klaarstaan om de grens aan de Brenner hermetisch voor "vluchtelingen" af te sluiten. De voorbereidingen voor de sluiting zijn al maanden geleden gedaan, de afgelopen weken heeft men de troepen in staat van paraatheid gebracht. Dit overigens na allerlei dreigementen van Italiaanse zijde (vooral NGO´s, maar ook van ministeries) de dobbernegers door te sturen richting het noorden en dus via de Brenner.

bergsbeklimmer | 21-07-17 | 09:20

Wat die Pool zegt in één van die filmpjes ( ja vager kan bijna niet) , dat klopt ; zij geven het goede voorbeeld voor de volkeren in europa ; massaal de straat opgaan, en er iets aan DOEN ! Dus, voor de 85 hondermiljoenste keer ; wanneer gaan WIJ de Bastille weer eens bestormen ? Slijp de guillotines, kom op , de straat op ! Zo nee , wordt dan tenminste lid van FvD en draag daadwerkelijk iets bij, dan alleen een in een afwerkhokje met een potlood een cirkeltje inkleuren waar je innerlijke kleuter trots op is ..

Kim-Jung-Un | 21-07-17 | 09:10

Ik kan het alleen maar toejuichen als een land zijn beleid niet laat bepalen door Brussel. Echter, aangezien Polen VERREWEG de grootste netto-ontvanger is van de EU, vind ik dat ze de morele verplichting hebben om in te leveren of samen met hun Visegrad-maatjes eruit te stappen. Dat laatste zou voor iedereen beter zijn.

Bulloch | 21-07-17 | 09:07

Duidelijk is dat Polen geen nep-democratie is. Het volk heeft daar nog wat in de melk te brokkelen. Zoals het hoort.

frisenfruitig | 21-07-17 | 09:05

Laten we stoppen met de EU.

succesvol | 21-07-17 | 08:57

Dat wij geen constitutioneel hof hebben is mij al jaren een doorn in het oog. De meeste democratieën hebben dat namelijk wel. Aan de andere kant misschien maar goed ook want ik zie de stroom zaken Vluchtelingenwerk e.d. al komen. De meeste klanten van zo'n hof zullen uit de deughoek komen.

Bigi Bana Boy | 21-07-17 | 08:52

@enorme sukkelzak | 21-07-17 | 07:56
Turkije??
Wat een hopeloos stuk bagger. Ja de EU heeft zeker veranderingen nodig, maar dit is wel een extreme Whataboutism. De persvrijheid en rechten voor vrouwen worden ingeperkt en GeenStijl plaatst een juich stuk over die Polen, omdat ze tegen EU bemoeienis zijn... Om nog niet over het vernietigen van het oudste bos van Europa te praten: mobile.nytimes.com/2017/07/11/world/e...
Triest om te zien hoe GeenStijl, woordvoerder van het (nodeloos kwetsend) vrije woord hier zich zo laat kennen...

GekkeLorrie | 21-07-17 | 08:49

Mooi om te zien dat de voltallig MSM en EUlite over elkaar buitelt om Polen de les te lezen, terwijl het democratisch gehalte aldaar stukken hoger is dan in de olie-monarchie (rijke variant van bananenrepubliek maar dan met een koning) Nederland.

Wetten worden niet grondwettelijk getoetst in Nederland. De rechter mag het niet eens. En benoemingen gaan via de baantjescarrousel.
Enige indirect-democratische toetsings/controle middel is de tweede kamer. Maar die wordt door bijna iedereen als overbodig gezien. En de weinige voorstanders bevinden zich meestal in de partijkartel-baantjescarrousel.

Terzijde, @Van Rossem, misschien een keertje een long read over schrijven?

Rommelende Onderbuik | 21-07-17 | 08:48

Het is erg slecht natuurlijk dat de moslims geen moslims binnenlaten. Wij doen dat zoveel beter en worden daarom over 30 jaar door hen vervangen. Wat ik me afvraag is of we dan in de USA asiel kunnen aanvragen.

Patatter | 21-07-17 | 08:34

De geschiedenis herhaalt zich, kijk maar eens wat Polen en Hongarije hebben gedaan voor (west-)Europa toen de Ottomanen aan de poort van Wenen stonden... Zonder hen geen West-Europa. Houd vol!

Pindakaas Piet | 21-07-17 | 08:28

"Het noopte Timmerfrans tot de uitspraak: "Burgers van Polen zijn ook burgers van de Europese Unie."
Er zijn geen burgers van de EU. In iedere geval niet in Nederland.
Balkenende heeft de Nederlandse burgers verraden en Brussel heeft vervolgens onze soevereiniteit overgenomen.
We zijn slaven van de EU, rustig gehouden met schijnverkiezingen.
(iedere verkiezingsuitslag leidt tot meer "Brussel" en meer import van mensen uit ons vijandige culturen)
We moeten Polen steunen, voordat Polen ook volledig ten prooi valt aan de machtswellust van EU-mannetjes als Timmerfrans en Mogherini.

arbeid_loutert | 21-07-17 | 08:14

Ongeacht het onderwerp en het standpunt - iedereen die / elk land dat de EU - mafia negeert , frusteert , irriteert en saboteert , heeft mijn onverholen sympathie , ik beschouw die persoon , dat land als een vriend. ( enemy of my enemy )

enorme sukkelzak | 21-07-17 | 07:56

bergsbeklimmer | 21-07-17 | 06:26
Ehm... het is allemaal nog mooier. Oostenrijk wil het leger naar Italie sturen, als Italie een batch van 10 divisies (samen 100.000) vluchtelingen richting het noorden stuurt. Misschien een vier sterren generaal aan het hoofd van de troepen stellen? ;)

Príncipe | 21-07-17 | 06:49

Aanvullend op mijn vorige post. Kurz (Oostenrijks minbuza) wil de Brenner grens sluiten als de aandrang uit Italië te groot wordt. Italie is daar natuurlijk tegen, open grenzen en zo, dit alles onder goedkeurend oog van de EU cie. Dat gaat nu al zo ver dat de Italianen Kurz voor Neo-Nazi uitschelden: www.krone.at/oesterreich/aussagen-von-...

bergsbeklimmer | 21-07-17 | 06:26

Van Rossem | 20-07-17 | 21:29 Sjoernalistiek hogeschoolboekvoorbeeldstukkie. Met goedkeuring van het middernachtcommittee naar de stijlloze klassiekers.
De url onder de link van "vijf rechters"
geeft precies aan wat EU is.
EU Edgar-suit "Burgers van Polen zijn ook.. etc" ondersteunt deze aangemeten imperialistische houding.
Dit is waarschijnlijk het beste stuk sjoernalistiek dat ik ooit gelezen heb.
Heel anders dan een "boze mannen spelen niet braaf met EU mee"-toontje staat er in dit artikel wie het zijn, wat ze willen, hoe ze het doen, waarom ze het zoo doen, wat de keerzijde is en hoe het bestel is ingericht.
Daarnaast wordt het Poolse bestel vergeleken met twee andere entiteiten waarbij EU er kwalijk uitspringt als minst democratische instituut sinds 1917 en waarin NL-etje ook niet het beste jongetje in de klas is.

"I mean the whole part about amsterdam, wow"

hallevvezool | 21-07-17 | 06:13

Wat ik in dit verhaal mis is het feit dat dit niet alleen gaat om Polen. Polen is de eerste en de grootste die met de machteloze woede van de EU te maken krijgt, dus dienen ze als kop van Jut. De machtsstrijd gaat over EU (voorlopig vnl) commissie tegen realiteitszin, tegen denkende mensen, of zoals de EU bobo´s het noemen de &$%§Q//&Q "populisten" en met name tegen "rechts" georiënteerde regeringen. Orban is ook al stout en zoals het zich laat aanzien zal in Oostenrijk na de verkiezingen in oktober een rechts / rechtse regering ontstaan. De "lijst Kurz" (ÖVP, cf CDA maar dan rechtser) samen met de FPÖ (cf PVV), een andere meerderheid zal er waarschijnlijk niet te vinden zijn. De SPÖ verliest massaal stemmen, de Groenen worden weggevaagd door interne ruzies en door een splitsing nadat ze hun conservatiefste (en hard werkendste) parlementariër weggestemd hebben. Kurz wil gesloten grenzen voor gelukszoekers (ook aan de Brenner als het daar mis gaat), sluiting van de Middellandse zee route, uitzetting van misdadige elementen, controle op het hebben van 1 staatsburgerschap etc. . daar is de EU commissie vast tegen .

Polen is het proefproces.

bergsbeklimmer | 21-07-17 | 06:05

@VierkantBanaan wat lul jij uit je nek zeg, woon al jaren in Wawa... Man man man...

polpolned | 21-07-17 | 06:04

TL;DR #TeamPolen.
Polen heeft zeker eenmaal ons zielige achterste gered.
EU heeft landen bezet.

Lang stuk lezen verplicht.
Als er geen grasadders opduiken dan is de onderbuiktoets geslaagd.

hallevvezool | 21-07-17 | 04:41

In Nederland krijg je echt geen positie als rechter als giga anti-EU bent. Dus de EU net zo erg of nog veel en veel erger.

Príncipe | 21-07-17 | 04:00

Ach... mensen met rechtse standpunten of anti-EU standpunten worden hier in Nederland ook overal gewipt en niet toegelaten in belangrijke maatschappelijke functies. Als Polen nu het omgekeerde doet, dan herstelt dat misschien gewoon de balans.

Príncipe | 21-07-17 | 03:45

EU.
Europäische Untergang.

de honden blaffen... | 21-07-17 | 02:12

De Polen willen geen islamieten opnemen.
Dat begrijp ik.
Maar de Polen doen net als de islamieten:
Hand ophouden, geen plichten, alleen rechten.
En net als naar de moslims gaan er enorme subsidie-stromen naar Polen.
Maar de lasten worden door de moslims en Polen weer doorgestuurd naar NL en Duitsland en Zweden.


Bovendien ondermijnen de Polen onze arbeidsmarkt.
Polen vindt het prima dat polen voor 500 Euro per maand in West-Europa werken ipv onder de NL-se CAO's.
Polen parasiteert op West-Europa.

Jan Dribbel | 21-07-17 | 02:10

'We', de Europeanen, 'we', de blanken, 'we', de beschaafden, gaan gered worden door de Oost-Europeanen, omdat die nog te goed de symptomen van aankomende voortekenen van dictaturen herkennen.
Zij weten nog van de ondemocratische U.S.S.R. (landen die door Stalin, Churchill en Rooseveld tijdens 'Malta' werd beloofd, vrije zelfbeschikkende verkiezingen te mogen krijgen, maar werden ingelijfd door 'invloedsferen', en verraden-overgelaten door de anderen)
Zij weten dat de EU precies dezelfde toeëigening toepast, zodra Timmermans spreekt van 'onze EU-burgers'; want néé, de Polen zijn niet de EU-burgers waar je regentesk over-, maar niet met wilt spreken. De Polen zijn van niemand dan de Polen zelf. Zoals de Nederlanders van niemand zijn dan van de Nederlanders zelf. Dat verschijnsel, dat iemand alleen maar van zichzelf is, heet soevereiniteit, en kan niet stiekem worden ontfutseld met kwak-woorden van betere wetende regent-dictators.
'Wij' weten beter, omdat pubers ook dat breekmoment hebben gehad, te moeten opkomen tegen de ongetwijfeld goedbedoeld bedisselende toontjes van ouders, 'die 't beste met je voor hebben'; dank u, door dat psychologische hoepeltje zijn we in onze eigen jeugd al gesprongen; dat hoeven we nu niet meer opnieuw te doen om te weten dat we mogen opkomen voor ons zelfbeschikkingsrecht.
De verlamming zit weer bij onze godsdienstige engerdjes om ons heen; die menen als gelovigen, dat het volk eigenlijk geen volkssoevereiniteit toekomt, 'omdat alle macht en gezag afkomstig is van god en plaatsvervangend de koning'; en dat die gelovige engerdjes van de Anti-Revolutionaire Partij nog steeds in hun programma hebben, dat de volkssoevereiniteit van de Franse Revolutie van Napoleon uit alle macht moet worden ontkend en verzwakt. (de gelovige protestanten, voorheen uit de CHU en de AR, zijn onze echte vijfde colonne)
Dus hé, de katholieken uit Oost-Europa gaan de zaak doen keren; de EU gaat kapseizen (wacht maar tot er méér landen uit de EU gaan stappen); zodat daarna Timmermans zich bij de Franse Jupiter-Macron kan gaan inzetten voor de afschaffing van die krankzinnig opgesplitste vergader-verhuizingen tussen Straatsburg en Brussel. (want zelfs over iets rationééls kan er in die ondemocratische EU niet rationeel besloten worden) Wat een Farce.
We moeten weer terug naar de oude EEG. Gewoon voor de handel. En voor de rest gewoon volkssoevereiniteit. De kracht van Europa is juist, dat er teveel verschillende volkeren leven, met verschillende talen, en dat die 'maatwerk' nodig hebben, en niet allemaal met 'confectie' passen in one-size-fits-all.

Der Paulie | 21-07-17 | 01:55

Dit gaat wel wat verder dan gesteld narrative. Net zoals bv in Syrie, "Follow the Pipes". De geopolitieke strijd om natural resources en de infrastructuur om dat te verplaatsen. De EU wil Nord Stream 2 en Polen wil cashen op Northern Gate. www.euractiv.com/section/energy/news/...

HdJ | 21-07-17 | 01:54

@Ongeblustekalk | 21-07-17 | 01:40
Oh zo, omdat ik het ergens eerder eens was met een andere reaguurder, ben ik dus ook "niet te vertrouwen en een stuk vrete"?

Bijzondee gedachtengang, want ik ben het ook vaak eens met wat u tegelt. Maar dat zal nu wel niet meer uitmaken, want ik ben "voor die ander".

Nou ja, ik zal het dan vanaf nu dan ook maar niet meer eens zijn met uw tegels, vanwege wederzijdse verschillen?

Rene Freauger | 21-07-17 | 01:45

Rene Freauger | 21-07-17 | 01:32
Tuurlijk zit ik er niet naast, die occupatie met journalisten met een grote bek is triest, dat zijn geen mannen.
Vandaar toch?
Ga nu maar slapen.

Ongeblustekalk | 21-07-17 | 01:40

De helft van de Polen hebben zelf of kennen iemand die in het Westen heeft gewerkt en gewoond. Hoewel het op de werkvloer ongetwijfeld roomblank is, is het in de pauperwijken waar ze tijdelijk verblijven zeker een kleurrijke bende. Daarnaast heb ik uit goede bron vernomen dat Polen beschikt over het internet.

Het Westen is het petrischaaltje waarin het multiculturele experiment is uitgevoerd met de bekende resultaten. De Polen hebben dus de luxe om de resultaten van tevoren te kunnen bekijken, en die liegen er niet om zoals ons allen bekend is.

Het gore lef van elitair westers linksvolk en "liberalen" om de Polen hetzelfde lot op te dringen getuigt van pure kwaadaardigheid.

Trekbeest | 21-07-17 | 01:39

@Ongeblustekalk | 21-07-17 | 01:27
U weet niet hoe ver u van de waarheid zit met uw insinuaties, maar het is leuk om weer eens "ignorance is bliss" bij iemand te zien.

Rene Freauger | 21-07-17 | 01:32

@Sweetlakecity | 21-07-17 | 01:11
Water verlaat onze planeet niet, dus daar ontstaat ook geen tekort.
Het ophalen van mineralen is, zelfs met SpaceX, nog een milennium van ons af. We kunnen echt geen diamanten/andere waardevolle dtof meteoor uit de ruimte plukken, of Helium ophalen.
De maan als springplank gebruiken is wel slim inderdaad. Kost een stuk minder resources... maar ja, die basis op demaan moet er eerst ff komen he. In onze lifetime niet realistisch in ieder geval.

Rene Freauger | 21-07-17 | 01:28

Rene Freauger | 21-07-17 | 01:19
Maakt dat u de alpha male?
Dat bedoel ik, jezelf beter voelen dan mannen, vanuit een lelijke rimpelkop, terwijl mannen je niet willen. Sneu.

Ongeblustekalk | 21-07-17 | 01:27

@Ongeblustekalk | 21-07-17 | 01:09
Dat mag u vinden. En nu? Dat u dit even de wereld ingeschopt heeft, maakt u dit de alpha male? Hautain, hah. U zou hautain nog niet eens herkennen als het u in de bips zou bijten.

Rene Freauger | 21-07-17 | 01:19

Rene Freauger | 21-07-17 | 01:01

Planetoïden : Grondstoffen, mineralen delvers, en water op Ceres.
Europa : Water, niet zo'n beetje ook, hard nodig met een te kort op Aarde.
Maan : Prachtige plek voor een basis.
Titan moet verder ontdekt worden, en staat te boek als meest interessante maan van ons zonnestelsel.

Sweetlakecity | 21-07-17 | 01:11

Rene Freauger | 21-07-17 | 00:42`
Daar heb jij een punt. Ik ga eigenlijk over de vorm en het hautaine gedrag over mijn nek.
My bad, maar ik vind jou een walgelijk mens. Kippenvel.

Ongeblustekalk | 21-07-17 | 01:09

@Sweetlakecity | 21-07-17 | 00:53
Zou u op voornoemde planetoïden/manen willen wonen dan? Ikzelf namelijk niet. Maar ik ben zeker nieuwsgierig naar iemand die deze afweging wel durft te maken. Please elaborate.

Rene Freauger | 21-07-17 | 01:01

Rene Freauger | 21-07-17 | 00:37

Wapentuig = bevolkingspreventie, als de hele wereld dit had omgezet in ruimtevaart, woonden we nu al op de Mars, Maan, Europa, Titan, en wellicht de asteroïde gordel om grondstoffen te delven. Nee, we slopen elkaar liever...

Sweetlakecity | 21-07-17 | 00:53

litebyte | 21-07-17 | 00:32

Erg cru, of Europeanen moeten zich suf n**ken, en deze golf n**kend wegconcurreren, we hebben nog 33 jaar. We kunnen de vergrijzing tegen gaan door een explosieve babyboom, of dan 1 Aarde genoeg is om dat allemaal te voeden is de vraag. De vluchtelingenstroom die Brussel nu toepast om het Europese vergrijzingsprobleem op te lossen creëert alleen maar onrust.

Sweetlakecity | 21-07-17 | 00:44

@Ongeblustekalk | 21-07-17 | 00:36
Waar ziet u zalvende woorden dan? Ik ben gewoon benieuwd waar wij dat soort opdrachten met andere miljardenopdrachten gaan vervangen, want we hebben nogal wat belang in die streken. Ik was benieuwd naar het antwoord van @litebyte omdat me dat nogal als een "happy wonderworld" klonk.

Rene Freauger | 21-07-17 | 00:42

@litebyte | 21-07-17 | 00:32
Heh, hoewel cynisch, maar alsnog de waarheid; de miljarden die wij steken in het Afrikaanse continent, worden vooral gebruikt om wapentuig voor te kopen en andere Afrikaners mee deaud te schieten. Dus wellicht is het nature's antwoord op overbevolking. Maar mss is de Joris van dienst het niet eens met dit antwoord en word ik maar geJorist.

Rene Freauger | 21-07-17 | 00:37

Rene Freauger | 21-07-17 | 00:11
Dat verlies zal best meevallen, jouw zalvende woorden en redenaties niet.
handel is handel en daar verandert niets aan.

Ongeblustekalk | 21-07-17 | 00:36

@Rene Freauger | 21-07-17 | 00:24

Naief is het om te denken dat we straks minimaal 10% van de 2.4 miljard Afrikanen in 2050 kunnen voeden, opvangen of kunnen tegenhouden door ze met bootjes terug te sturen (al dan niet geweldloos)

(Mede) Investeren in hun toekomst of in de vernietiging van de 'onze'.

litebyte | 21-07-17 | 00:32

@FW Ta-183 Huckebein | 21-07-17 | 00:13

Dat is waar, maar landen kunnen zeker na het recente besluit m.b.t. de Oekraine besluit nemen over waar ze in de toekomst willen investeren, of investeringen willen verplaatsen.

Goed mogelijk dat straks het bulk van het voor Duitsland bestemde graan niet meer uit Polen komt maar uit de Oekraine, dat verschillende duitse zware industrieen hun productie verplaatsen naar het goedkopere Oekraine... wat daarnaast een mooi excuus dat te doen om democratsiche redenen/en/of EU-afspraken?

litebyte | 21-07-17 | 00:25

@litebyte | 21-07-17 | 00:18
Vergeef me als ik u naïef noem, of idealistisch. Maar dit soort veranderingen zal toch niet gaan op deze wereldschaal die u voorstelt?

Hoe denkt u dat uw telefoon opgebouwd is? Met zeldzame metalen die voornamelijk in China gewonnen worden. Hoe wilt u hier een vuist tegen maken, zondar dat, ik noem maar wat, alles in de IT 3x zo duur wordt? Want duurzaam. En dit is maar één proces dat ik beschrijf. Enfin, ik denk dat u wel snapt waar ik naar toe wil.

Rene Freauger | 21-07-17 | 00:24

@Rene Freauger | 21-07-17 | 00:11

Dat bedoelde ik met geo economische belangen. Je kan als land nooit alleen - maar een EU - als het werkelijk een eenheid is, zou makkelijk (met bijv. de VS, na Trumptard althans) een serieuze vuist kunnen maken. Zet onder druk vergelijkbare marshall plannen op, zet dictators in o.a. Africa meer onder druk en dwing opbouw af, beperk ze in hun int. reis vrijheid, bevries tegoeden in het buitenland.

Als de int. westerse gemeenschap werkelijk wil dat Africa beter ontwikkeld wordt was daar alang serieus op ingezet, dat is nu net het probleem, er is geen geo politieke wil en economische noodzaak, althans nog niet.

litebyte | 21-07-17 | 00:18

Saoedi Arabie investeert gigantisch in wapenindustrie en polen maakt een stijging mee van 20% in het defensiebudget. Groeiende afhankelijkheid.
Zoals europa in de Airbus ging investeren met als hoofdafnemer SA. Het staatje heb ik niet terug kunnen vinden maar SA had 160 toestellen besteld waar de rest van europa niet verder kwam dan 90 bij elkaar. (rond 2003)
Het is niet voor niets dat de EUleiders buigen en thee slurpen. Hoe die slimme westerse wereld met een overweldigende machtspositie een stel kneuters uit de zandbak zo gigantisch veel geld hebben toegeschoven voor een grondstof is mij nog steeds een raadsel.
Polen is net als de EU afhankelijk van die baardmannen.
En wat doet het westen? Rusland schofferen terwijl er decennia lang geinvesteerd is in Russische pijpleidingen. Als dat geen grootschalig geld over de balk gooien is... en dan krijg je ook nog eens die doodcultuur erbij.
Leuk hoor, al die universiteiten, eredoctoraten en Nobelprijzen en ondertussen kruipt het zaakje richting een no-go schiercontinent.
Polen kan z'n poot stijf houden naar EU maar de dikke poet van het midden oosten wordt uiteindelijk wel een probleempje.

bodemloos | 21-07-17 | 00:18

@FW Ta-183 Huckebein | 21-07-17 | 00:13
En daar heeft u ook nog eens volkomen gelijk. Een artikel 7 zou unaniem aangenomen moeten worden. En precies die landen (al is het alleen Hongarije zelfs) zouden dwars kunnen liggen.

Rene Freauger | 21-07-17 | 00:16

Berbaar | 21-07-17 | 00:09

Het BNP per hoofd is 6 x hoger in Polen, eens kijken wie de rekening gaat dokken.

Sweetlakecity | 21-07-17 | 00:14

aan alle mensen die denken dat er strafmaatregelen tegen PL mogelijk zijn: die moeten unaniem genomen worden, en Hongarije, Tsjechië en Slowakije laten PL niet vallen.

FW Ta-183 Huckebein | 21-07-17 | 00:13

@litebyte | 21-07-17 | 00:03
Wat stelt u dan voor betreffende deze landen? Dat wij, als Nederland zijnde, al onze belangen wegtrekken uit deze landen? Zoals een Boskalis die dan ineens geen landen daar meer mag opspuiten, of een Mammoet die nergens meer mogen liften op zee in die landen? Dat kost echt miljarden op ons BNP.

Ik denk namelijk dat die hele "Arabische lente" al is aangestoken ten tijde van de eerste Golfoorlog. Het verwijderen van een dictator die het Westen gezind was, maar (als ik het me goed herinner) de eerste was die olie niet meer in Dollars wilde verrekenen.

Rene Freauger | 21-07-17 | 00:11

@Berbaar | 21-07-17 | 00:09

Idd

litebyte | 21-07-17 | 00:11

@donkeyman | 21-07-17 | 00:05

De EU (met name Duitsland) is voor Polen niet meer weg te denken voor hun economie... serieuze druk vanuit de EU, met als gevolg economische maliase en de lucht van PiS is er alleen nog in Polen.

Daarnaast kennende zal de EU alles (zie eerder Oekraine) eraan doen om de oppositie te ondersteunen.

litebyte | 21-07-17 | 00:10

@Sweetlakecity | 21-07-17 | 00:03
Ach Polen stelde ook weinig voor voordat wij (EU) er miljarden in pompten.

Berbaar | 21-07-17 | 00:09

De Polen houden hun straatje keurig schoon zoals het een goed Christelijk land betaamt. Timmerfrans maakt zich wel zorgen over de rechtsstaat aldaar, terwijl in West-Europa alles op wordt afgebroken door moslim immigratie. een lachertje die EU.

donkeyman | 21-07-17 | 00:05

@Rene Freauger | 20-07-17 | 23:59

Het probleem ligt in de betreffende (conflict) landen zelf. Daar kan jezelf (als het westen) ook veel harder op in zetten, ipv afkopen met geld en het voortzetten door uiterst smerige geo politiek en geo economische belangen.

En de tijd dringt, als je alleen al kijkt naar Africa.

litebyte | 21-07-17 | 00:03

bodemloos | 20-07-17 | 23:44

Lol, zijn charisma is opvallend door die smoel van 'm, denk dat hij de enige op de wereld is met zo'n bakkes..

Sweetlakecity | 21-07-17 | 00:00

@litebyte | 20-07-17 | 23:53
Ik zou zelf ook graag zien dat Frontex stopt met net buiten de twaalf-mijlszone en daar iedereen maar oppikt. Net als dat we eens de EU wetten zouden moeten respecteren datasielzoekers in het land van aankomst (binnen de EU zone) asiel moeten aanvragen. Daar wij aan de achter- en onderkant zijn ingesloten door andere EU-leden en aan de west- en noordkant door zee worden omgeven, zouden wij in principe al niet eens vluchtelingen horen te krijgen. Maar ja, da's ook weer zo'n Utopie helaas

Rene Freauger | 20-07-17 | 23:59

@litebyte | 20-07-17 | 23:54
Inderdaad Polen is inwisselbaar.
Liever niet maar dan zal het huidige regime zich moeten aanpassen.

Berbaar | 20-07-17 | 23:57

botbot | 20-07-17 | 23:42

De tijd zal leren, lasten forceren... daar trapt niet elk land meer in. Allemaal op één lijn met Brussel, er is geen ingewikkelder continent als Europa, prettige wedstrijd.

Sweetlakecity | 20-07-17 | 23:56

@Rene Freauger | 20-07-17 | 23:50

De Ukraine

litebyte | 20-07-17 | 23:54

@Rene Freauger | 20-07-17 | 23:43

Toen EUroscist, populist en intrigant Frans Timmermans in 2015 zei dat Europa makkelijk vele miljoenen vluchtelingen kon opnemen omdat het zo groot is. Wist hij dondersgoed dat 99% maar naar 6 landen binnen de EU (niet Europa) willen.

Immigranten (vluchtelingen) willen zelf niet naar oost of zuid EU. Dat zijn niet alleen financiele redenen. Alleen een aantal landen in West EU stellen zich zo open in relatie tot de islam.

En met 1 land minder (UK) zal de druk op deze 6 landen (Fr/Du/NL/Be/Zw/Ost alleen maar groter en groter worden.

litebyte | 20-07-17 | 23:53

*export van Polen van groenten en fruit dus

Rene Freauger | 20-07-17 | 23:51

@litebyte | 20-07-17 | 23:43
Nu ben ik absoluut niet op de hoogte van de export van groente en fruit over de rest van Europa. Maar als Polen dan zo belangrijk is nu, voor diezelfde productie (en Polen is, zoals u al zegt grotendeels afhankelijk van groente- en fruitteelt), waar gaan we dat dan binnen de EU zo snel opvangen? Zonder dat de prijs van groenten en fruit de pan uit giert voor een aannemelijke tijd (denk aan maanden, mss jaren zelfs?).

Rene Freauger | 20-07-17 | 23:50

Berbaar | 20-07-17 | 23:47
Helaas heb je een keer gelijk.

Mark_D_NL | 20-07-17 | 23:49

Rene Freauger | 20-07-17 | 23:43
Die ophef is voor de buhne, ik denk dat de enige hier voor opname van migranten, Berbaar is.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 23:48

@litebyte | 20-07-17 | 23:43
Kijk U begrijpt het.
Er is een scala van machtsmiddelen om die Polen (lees de huidige Poolse regering) weer in het gareel te krijgen.
Lusten is ook lasten.

Berbaar | 20-07-17 | 23:47

grrrr, met die tanden van Verhofstadt..
Sweetlakecity | 20-07-17 | 23:26
Ik kon me bij kuitenbijter niet zoveel voorstellen... met Verhofstadt begint dat echter vorm te krijgen

bodemloos | 20-07-17 | 23:44

@Rene Freauger | 20-07-17 | 23:30

Polen, is net zoals driekwart van de EU afhankelijk van (de wil van) Duitsland. Polen is op dit moment een land waar de politiek (nog) WEL de politieke koers bepaald. Echter zodra de Poolse industrie en diverse economisch belangrijke belangengroepen (lees machtige agrarische sector)in het nauw wordt gedreven door boetes danwel export beperkingen is het snel afgelopen met de Poolse weerstand.

litebyte | 20-07-17 | 23:43

@Ongeblustekalk | 20-07-17 | 23:40
Daarom snap ik ook de ophef over Polen niet zo. Hongarije is volgens mij net zo halstarrig wat betreft opnemen van vreemdelingen.

Rene Freauger | 20-07-17 | 23:43

Sweetlakecity | 20-07-17 | 23:26
Als ze het doen wil het nog niet zeggen dat ik het ermee eens ben.
Mijn persoonlijke mening is dat ze nu voor de volle 100% gaan en onder druk van de EU nemen ze met veel bombarie 80% terug met de overgebleven 20% kunnen ze dan redelijk uit de voeten.

botbot | 20-07-17 | 23:42

Kwaliteit van leven in Poland begint duidelijk die van Nederland te overtreffen. En dat is uiteindelijk toch waar mensen naar verlangen. En de berichtgeving in de NL MSM over Polen is, meestal, complete larie. Polen is groot en heet aardig wat platteland, kleine dorpjes e.d. Die willen geen Hordes Moslims en Noord-Afrikanen, zoals in Nederland, in hun dorpjes en stadjes. En ze maken veel kinderen!

Mark_D_NL | 20-07-17 | 23:42

Berbaar | 20-07-17 | 23:34
Niet willen delen in de lasten van een illegale migratie golf, dat is een goede beslissing.
Dus welke lusten, blijkbaar geven de Polen meer om hun volk dan om wat miljarden nepgeld uit brussel.
Niet dat ze dat niet meer gaan krijgen.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 23:40

Hahaha alsof er ook maar 1 "vluchteling" zou blijven in Polen na herverdeling. Hupsakee zo weer de Oder/Neisse over naar het beloofde land. Wat een schitterend overbodige discussie

Gen. Maximus | 20-07-17 | 23:39

@echt_links | 20-07-17 | 23:28
En toen zagen Uw collega's de verkiezingsuitslagen in Nederland, Frankrijk en straks Duitsland en denken ze die echt_links l*lt uit zijn/haar nek. lol

Berbaar | 20-07-17 | 23:37

.. dus als ik het goed begrijp speelt de huidige Poolse regering een beetje voor EU (ondemocratisch en kan slecht tegen kritiek)... ja, dan snap ik dat de EU pisnijdig is.

litebyte | 20-07-17 | 23:37

@Ongeblustekalk | 20-07-17 | 23:27
Ik vind het doorgaans ook fijne mensen en harde werkers.
Maar........ als je tot een clubje wil behoren dan deel je in de lusten (en dat hebben ze volop gedaan) maar ook in de lasten.
Wil men dat niet meer?
Ook prima maar dan schaffen we de lusten ook af.
Eerst centjes (zoals voorgesteld) en (ver) daarna is het terugsturen van een paar miljoen Poolse gastarbeiders een instrument dat geen enkele Poolse regering zal overleven.
Maar ach, het zal zo'n vaart niet lopen.

Berbaar | 20-07-17 | 23:34

De islam (kleine letter) is geen cultuur op zichzelf, het is hoogstens onderdeel van een cultuur al dan niet als ideologie.

litebyte | 20-07-17 | 23:32

Cynisch bedoeld, maar het zou zomaar eens bewaarheid kunnen worden; wij die asiel aanvragen in Polen. Een kleine enclave buiten de EU, waar een ieder z'n gespaarde pensioen nog wel als een "toereikende uitkering tot de deaud" is, i.p.v. die daytraders van onze pensioenfondsen, waarbij gisteren de pensioenen dekkend waren en volgende week is er weer een miljard of 4 verdampt.

Rene Freauger | 20-07-17 | 23:30

Het wordt tijd dat we eens aan een br2exit gaan denken
(Brusselse EU elieten uit de EU).

Butchijo | 20-07-17 | 23:29

Aan mijn Oostblok collega's zeg ik altijd dat de meerderheid van West-Europa en zéker Nederland óók geen moslim immigranten blieven. Bovendien vertel ik ze dat Timmermans een door het overgrote deel vd Nederlandse bevolking gehaat en geminacht wordt en dat hij behoort tot een partij die bij de laatste verkiezingen vernederd en gedecimeerd is.
En dat deze vadsige minkukel dus over nul komma nul democratisch mandaat beschikt en al helemaal niets over bv Polen of Hongarije te vertellen heeft. Reken maar dat mijn collega's deze boodschap loud and clear doorgeven aan de respectievelijke ambassadeurs, tijdens de frequente borrels voor expat personeel werkend in Nederland.

echt_links | 20-07-17 | 23:28

Berbaar | 20-07-17 | 23:23

Ja, zat ook al te denken om 't dak van m'n huis door een hutjesmaker uit Utopia Afrika te laten doen.

Sweetlakecity | 20-07-17 | 23:28

Berbaar | 20-07-17 | 23:10
Polen heeft het geld dat ze hebben gekregen nuttig besteed, het was een erg arm land. Wanneer ik de Polen weeg, blijven er nauwelijks negatieve sentimenten over.
Ik mag die Polen wel, die hebben zoveel klappen gehad en ze zijn er nog steeds.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 23:27

botbot | 20-07-17 | 22:48

Jawel, we zullen ze leren..., grrrr, met die tanden van Verhofstadt..

Sweetlakecity | 20-07-17 | 23:26

@Sweetlakecity | 20-07-17 | 23:21
Welnee, halen we die benodigde arbeidskrachten elders vandaan.
Oekraïne kuch.

Berbaar | 20-07-17 | 23:23

Het nederlandse volk is vergaan. Ik gun dat Polen niet, dus laat ze niet luisteren naar de EU.

helodia | 20-07-17 | 23:23

Berbaar | 20-07-17 | 22:54

Met 1 biljoen BNP zal Polen niet zo snel omvallen, en die miljoenen spotgoedkope werknemers zullen via andere regels hun ding kunnen blijven doen. Anders zouden EU landen hierdoor tientallen miljarden schade oplopen.

Sweetlakecity | 20-07-17 | 23:21

Ik mag die Polen wel! Ze zouden zomaar eens voor onze redding tegen het EU-monster kunnen zorgen.
 
En vergeet niet, ze hebben Europa al eens eerder gered tegen een ander (islam) monster. (1683 ;)

saintinel | 20-07-17 | 23:16

@Marie Curieux | 20-07-17 | 23:10
NEE!

Berbaar | 20-07-17 | 23:14

GerMonster | 20-07-17 | 23:05
Maak er maar haast mee, want aan lieden als jou hebben we niets wanneer het erop aankomt. Ik betaal liever twee keer zoveel voor een huis op mijn eigen land , dan dat ik de grens over ga.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 23:12

@Ongeblustekalk | 20-07-17 | 23:08
Geen punt, het was slechts interesse.

Berbaar | 20-07-17 | 23:11

Misschien had de EU van meet af aan eerlijk tegen Polen moeten zijn en aangeven dat tegenover het aannemen van geld, de verplichting stond om grenzeloos moslims het land binnen te laten. Nu is het een totaal non argument.

netniet | 20-07-17 | 23:11

@Ongeblustekalk | 20-07-17 | 22:58
Ach willen, mij maakt het vrij weinig uit wat die Polen doen.
Maar als je tot een clubje wil behoren (en dat wil/wilde Polen) dan moet je je conformeren of wieberen.
Het clubje heeft machtsmiddelen en die kan ze inzetten.
Eerst hand op de knip (doet beetje pijn) en als er dan niet geluisterd wordt is het tijd voor een stapje verder en die miljoenen Poolse arbeidsmigranten zijn dan een bruikbare en machtige pion.
Maar ach het zal zo'n vaart (hopelijk) niet lopen.

Berbaar | 20-07-17 | 23:10

Polen is op de goede weg, die laten zich geen loer meer draaien door niemand. Trots volk en voor de duivel niet bang. Dus ook niet voor de duivelachtige Eu en volgevreten pvda'ers die daar werkzaam zijn. Ze zijn in de recente geschiedenis al te vaak verraden door grootmachten, dat gaan ze niet nog een keer toelaten.

drs. P | 20-07-17 | 23:09

Berbaar | 20-07-17 | 22:57
Meestal. Helaas geen linkje, ik luister Radio 1 in de auto.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 23:08

Hey misschien kan ik mijn huis in Duitsland inruilen tegen een leuk plekje in Polen, Hongarije staat ook op de lijst.

Wel erg jammer dat we in Europa elke 200km een andere, veelal, lastige taal hebben, anders was ik hier allang weer weggeweest.

GerMonster | 20-07-17 | 23:05

Van de Polen hier in Nederland gaan we nog veel profijt krijgen als hier de islamitische pleuris uitbreekt.

basweetutwel | 20-07-17 | 23:04

@VierkantBanaan | 20-07-17 | 22:27
Lol, de regenboog. Waarom maken ze dat ding niet gewoon rood/wit.
www.youtube.com/watch?v=I8jvcsUfNDo

MogeWijEveOvergeve | 20-07-17 | 23:02

Ach, in Polen konden pedofiele pastoors nog bijna ongestoord hun gang gaan.
Nu in de huidige theocratie wordt de katholieke doofpot compleet.
Theocratiën zijn altijd kut-landen.

Jan Dribbel | 20-07-17 | 22:58

Berbaar | 20-07-17 | 22:54
Waarom zou je dat willen, wat is er mis met de beslissingen van de Poolse regering.
Kan je dat uitleggen?
(genereert wel extra clicks, dus kom op)

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 22:58

@Ongeblustekalk | 20-07-17 | 22:50
Gelezen.
Misschien heeft U gelijk, we zullen zien.
Niet toevallig een linkje naar die radio1 uitzending of naam programma?

Berbaar | 20-07-17 | 22:57

@Sweetlakecity | 20-07-17 | 22:41
Is niet nodig.
Eerst die 9 miljard per jaar stoppen en als er dan niet snel geluisterd wordt het vrije verkeer van werknemers voor Polen intrekken.
Hebben ze straks een paar miljoen pisboze landgenoten die naar huis moeten want niet meer werken in de EU.
Dat overleeft geen regering daar.

Berbaar | 20-07-17 | 22:54

Berbaar | 20-07-17 | 22:38
Let op, hier komen ze mee weg. Ik heb het stukje gelezen, maar een betere analyse gehoord op radio 1. Lees mijn eerste post.
Vanwege de verhoudingen binnen de EU, komen de Polen hier gewoon mee weg.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 22:50

Kurwa EU!

Mark_D_NL | 20-07-17 | 22:50

Hoe kan het dat de media het eu beleid zo keurig doornoteren als de meerderheid in Polen zo patriottisch is.?
Je zou verwachten dat er genoeg journalisten met rechte pen schrijven.

bodemloos | 20-07-17 | 22:49

Sweetlakecity | 20-07-17 | 22:41
Gefeliciteerd met uw opmerking.
U heeft zeker nog nooit van beslagleggingen gehoord.

botbot | 20-07-17 | 22:48

@VierkantBanaan | 20-07-17 | 22:27
Je komt binnen, zegt dat er niks van het stuk klopt.
Verklaart het niet nader, alleen dat er een hele enge groep mensen is die alles sloopt op 11 november.
Dat vind ik raar.
Want wie zijn wie en wat willen ze? Van Antifa weten we dat ze rellen en die lopen er ook ergens rond

MogeWijEveOvergeve | 20-07-17 | 22:43

Dus Polexit en een rekeningetje van 100 miljard naar Polen ?

Keep dreaming Brussel..

Sweetlakecity | 20-07-17 | 22:41

Tsja, dat land dat achter de schermen geregeerd wordt door een katholieke Erdogan, die ervan overtuigd is dat Poetin z'n tweelingbroer heeft vermoord en Tusk vooral kwalijk neemt dat niet te geloven.

JTKDM | 20-07-17 | 22:41

Helaasch voor de EU proleten gaat er geen vluchtende migrant richting Oostblok.
De Oostblokkers hebben het totaal niet op islamieten en bovendien valt er geen gratis geld een luxe wasmachine of een knap huis te scoren.
.
Daar rent de gemiddelde migrant dwars doorheen, op weg naar het land van melk en honing.

Ommezwaai | 20-07-17 | 22:40

Dank je wel @VanRossem. Erg goed stuk weer!
Eén puntje:
"(...) en die het derhalve vertikt om mee te doen aan het mallotige EU herverdeelschema voor "vluchtelingen".

Het EU herverdelingsschema is niet mallotig. Het is kwaadaardig.

Marie Curieux | 20-07-17 | 22:39

Polen doet het goed. Polen is nog leefbaar. Polen is nog authentiek. Ik vind dit weer een geweldige leerzame bijdrage van van Rossem.

frisenfruitig | 20-07-17 | 22:38

@Ongeblustekalk | 20-07-17 | 22:34
Blijkbaar kunnen ze dus niet doen wat ze willen, lees eerst het stukkie eens.

Berbaar | 20-07-17 | 22:38

Kijk. Heerlijk. Dit zijn nou de artikelen waardoor ik zo'n fan ben van GeenStijl. Lekker alternatief, onafhankelijk duiden, zonder waardeoordeel. Meer van dit graag. Maar ouderwets schoppen op zijn tijd is ook leuk.

IJzer Oxide | 20-07-17 | 22:36

-weggejorist-

isitsoornot | 20-07-17 | 22:35

Berbaar | 20-07-17 | 22:28
Die geldkraan gaat niet dicht, de EU heeft Polen nodig dus ze kunnen doen wat ze willen.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 22:34

@VierkantBanaan | 20-07-17 | 22:27
Dank voor de inside info!!

Berbaar | 20-07-17 | 22:29

@marcoplarco | 20-07-17 | 22:25
Ik denk niet dat er iemand is, die er toe doet, er voor voelt met die Poolse strekarmertjes een coalitie te vormen.
Ze passen zich maar aan en anders gaat de geldkraan dicht.

Berbaar | 20-07-17 | 22:28

MogeWijEveOvergeve | 20-07-17 | 22:13

Check your own. Die antifa protesten hebben er totaal niets mee te maken. Het zijn de patriotten die actief midden in de stad buitenlanders actief agressief benaderen en mishandelen. Het zijn de patriotten die de gehele aleja in de fik zetten. Het zijn de zogenaamde patriotten die de regenboog in Warszawa zo vaak hebben vernield dat-ie uiteindelijk maar definitief is weggehaald.

Ik heb er zo lang gewoond, stfu.

VierkantBanaan | 20-07-17 | 22:27

@a1a2a3 | 20-07-17 | 22:07 Ik vind dat we iedere gelegenheidscoalitie moeten aangrijpen als die leidt tot de opheffing van het gedrocht EU en de berechting van Timmermans en consorte. Dat de leden van die gelegenheidscoalitie ieder een eigen motief hebben en dat die niet op één lijn zijn doet dan niet ter zake. Het doel heiligt de middelen.

marcoplarco | 20-07-17 | 22:25

@cocktailsmaak | 20-07-17 | 22:18
Nou jeetje ze verdienden 1.3 miljard per jaar.
Gaat helemaal nergens over, klein bier.

Berbaar | 20-07-17 | 22:24

@Munchhausen | 20-07-17 | 22:15
Prima toch, fijn weer een compleet soevereine staat worden dat scheelt de EU een kleine 9 miljard per jaar.
Wel jammer voor al die hardwerkende Polen overal in de EU.

Berbaar | 20-07-17 | 22:22

Daarom hou ik van jullie. Hulde van Rossem

flat out | 20-07-17 | 22:21

-weggejorist-

Johan1737 | 20-07-17 | 22:21

Als Polen en ook de andere landen van de Visegrad zone niet zulke maatregelen treffen, worden ze onder druk van Brussel ook multi-culti en krijgt ze vroeg of laat langs de achterdeur ook migranten uit het Midden-Oosten binnen. Polen wil zijn soevereiniteit beschermen. Zoals we allen weten zal dat moeilijk worden binnen de door West-Europa gedirigeerde EU. De Rechters moeten van Brussel alles langs de 'mensenrechten‘ meetlat leggen en de hoogste rechter van een land zit daarmee in Straatsburg. Het hele 'vluchtelingen‘ drama is verworden tot een ‘HumanRights' agenda waar bij nationale belangen en bescherming van Nationale identiteit en bevolking aan de kant wordt geschoven ter bevoordeling van miljoenen Afrikanen en Arabieren die zelf de mensenrechten helemaal niet erkennen. Deze zelf-destuctieve rechtspraak wil Warschau terecht niet en de Visegrad landen weigeren hun rechtsysteem uitte leveren aan de elitaire deug rechtspraak machine in Straatsburg want dat is zelfmoord. De Polen hebben bij Wenen al eerder de Islam horden tegengehouden en ik ben dankbaar dat ze dat nu op nieuw doen voor hun eigen land en daarmee een voorbeeld willen zijn voor de culturele degeneratie in West-Europa.

Johan1737 | 20-07-17 | 22:21

Goed dat dit stuk enige duiding geeft, hoezeer ook misschien dat het een kwalijke ontwikkeling is daar. Dat de Eurocraten iedereen in zijn hok willen en slaafse volgelingen het prettigst vindt wordt steeds duidelijker. En dan inderdaad te beseffen dat niemand daar in Brussel is gekozen door de 'Europeanen', net zoals in Nederland waar we geen enkel poppetje kunnen kiezen.

Ruud5 | 20-07-17 | 22:19

Gelukkig voldoet Turkije nog steeds ruimschoots aan de toetredingsvoorwaarden van de EU en gaan de gesprekken daarover nog steeds door.

IslamPislam | 20-07-17 | 22:19

Mooi hoor, De Britten eruit, de Polen eruit, wie volgt, de Nexit of Tjexit?

General McAuliffe | 20-07-17 | 22:18

Wellicht dat Brussel zich verkeken heeft met haar uitbreidingsplannen naar het Oosten. Deze landen (of beter gebieden waar dezelfde cultuur heerst en taal wordt gesproken) vertonen een dusdanig sociale cohesie die door eeuwen strijd is ontstaan dat de bevolking zich dit niet zomaar af laat nemen.
Het gelul over solidariteit van de eurofielen is in de meeste gevallen ook slechts een buhne verhaal. Vooral Dld is de grootverdiener van de EU (er wordt bv grof verdiend aan leningen aan Griekenland). Eigenlijk zie je op alle fronten dat landen hun eigen agenda's hebben. Echter je hebt ook kleine landjes als Nld die alles inleveren aan de Brussels omdat er een partijkartel heerst.

cocktailsmaak | 20-07-17 | 22:18

Ik vind die Polen ook wat eng met hun rechtse gedoe.

Maar ... de laatste die hier wat van kan zeggen is natuurlijk de EU! Polen is een soevereine staat.

Munchhausen | 20-07-17 | 22:15

Ik ben net terug, een wandeling op straat of bezoek aan winkelcentra is een verademing.

DANNY3960 | 20-07-17 | 22:14

Prima stukkie van Rossem!
Humor om te lachen vond ik wel het stukje "Democratie = Demonstraties":
De mensuh gingen demonstreren en dat mag maaruh voor Donny Drumpf en tegen de Islam gingen ze ook de straat op.
Nou én wat heeft dat met elkaar te maken?
Verder doen die Polen maar, als de EU ze niet bevalt doe dan een Poxit.
Niet te snel graag want de garage moet hier nog gestuct worden.

Berbaar | 20-07-17 | 22:13

@VierkantBanaan | 20-07-17 | 21:50
Vechten tegen Antifa maar geen mooi patriotic event, check your privilige.
www.youtube.com/watch?v=U-_XOm_QDV0

MogeWijEveOvergeve | 20-07-17 | 22:13

autocratisch = technocratisch. stop de tijd.

a1a2a3 | 20-07-17 | 22:09

Macron is een intelligente stropop van de elite. Zijn opkomst wordt beschreven door Houllebecq in Soumission. Blij dat de polen tegenwerken.

ristretto | 20-07-17 | 22:08

Het lijkt er op dat veel reaguurders de vijand van mijn vijand lijn kiezen. Dit is mijns inziens altijd een fout.
-
De EU is een ondemocratisch en autocratisch gedrocht. Maar de richting die Polen is ingeslagen is ook niet om over naar huis te schrijven. Het lijkt er steeds meer op dat er daar een vergelijkbare situatie als in Turkije aan het ontstaan is, ditmaal over de katholieke rechtervleugel. Een dergelijke ontwikkeling kent alleen maar verliezers.

a1a2a3 | 20-07-17 | 22:07

Polen krijgt dus hetzelfde als wij Nederlanders. Hallo Marcouch.

Dutch_Holland | 20-07-17 | 22:05

en wat mij opvalt: vele hoger opgeleiden trekken nu juist weg, gewoon omdat ze PiS zat zijn.
Ken mensen met eigen vrijstaand huis, 2 auto's en goed inkomen; leren nu Duits en zijn binnenkort weg.

FW Ta-183 Huckebein | 20-07-17 | 22:04

Poland is my city!

Usefullidiot | 20-07-17 | 22:03

Na zijn vertrek naar Brussel koos de Poolse bevolking in oktober 2015 dus voor een nationalistisch getinte christendemocratische regering van de Prawo i Sprawiedliwość (PiS), oftewel Wet en Rechtvaardigheid.

Fout, dat deed slechts iets van 38%.
Echter, door een kiesdrempel van maar liefst 10% kregen ze toch de absolute meerderheid.
Het grote probleem van Polen (heb er al vrienden sinds 1983, kom er al 30 jaar, nu in totaal zo'n 150x):
1) de diepe verdeeldheid tussen aanhangers van PiS en de rest
2) de absurde theoriën van Kaczynski (PiS) over de Smolensk-ramp.
3) de continue propaganda op de staatsTV door PiS.

Het resultaat?
Jong tegen oud, stad tegen platteland, opgeleid tegen arbeiders.

FW Ta-183 Huckebein | 20-07-17 | 22:02

Net als ieder ander EU-lid zit de premier van Polen ook in de Europese raad.
Waar ik wel benieuwd naar ben is wat hij dan bepleit binnen die raad. Hij zal ook iets te melden hebben lijkt me. Harde buitengrenzen? Geen immigrant de EU in? Moslims uitfilteren?
Het zal toch niet zijn dat hij in overleggen zijn schouders ophaalt en zegt: niet Polen's probleem.

koeberg | 20-07-17 | 22:01

Blijft de komende tijd wel een dingetje. Eigen verantwoordelijkheid en autonomie vs. EUkazes vanuit het Politburo te Brussel.

Rommelende Onderbuik | 20-07-17 | 22:00

De echte dictatuur is de EU. En wie denkt nog enige democratie te kunnen hebben, wordt ongenadig weer in het gareel geschopt.

Wie heeft trouwens ooit voor Frans Timmermans gestemd? Over democratie gesproken...

De Droit | 20-07-17 | 21:59

Goed dat de Polen dit doorvoeren en wat is er mis met de Poolse abortuswet?
Daarnaast is een vergelijking tussen Polen en Nederland niet correct omdat het een dispuut is tussen Polen en de EU.

Een erg goed stuk, btw.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 21:58

duitsland: pegida is nazistisch! democratie vindt plaats via de stembus!

polen en hongarije: regeringen nazistisch! ze zijn dan misschien wel gekozen, maar waarom luisteren ze niet naar demonstraties?

wilders: nazi/demagoog/populist! heeft niet eens een echte partij! zijn geageer tegen de zogenaamde 'elite' toont aan dat hij geen democraat is en de rechtstaat wil afbreken!

macron: wat een held! hij heeft niet eens een partij nodig! stopt hoogpersoonlijk de populistische golf. en wat dapper en knap van hem dat hij de oude corrupte elite aan durft te pakken <3<3<3


wat word ik toch schijtziek van de deugers der wereld.

aight.. | 20-07-17 | 21:57

Volgens veel Polen is de eerste taal van "onze" niet gekozen president Donald, duits. Iets met accent. vraag uw lokale Pool om een toelichting.

Winston1 | 20-07-17 | 21:55

Polen heeft al genoeg geleden onder de Duitsers en de Russen en als slotakkoord de geallieerden. Vandaar de persiflage van de (Battle of Britain) toespraak van Churchill: never in the history of mankind have so many people been betrayed by so few.
.
Polen is streng katholiek (ex paus leverancier)en aangezien Islam geen enkele andere religie tolereert (en nog een heleboel meer van onze vrijheden afwijst) is het wel zo slim dat Polen de deur dicht houdt en het lef heeft om die volgevreten Brusselse dictatuur de dikste middelvinger te geven. Zouden wij ook moeten doen. Val dood Brussel, met Timmermanneke voorop.
.
Wat betreft de subsidie tiet van de EU, oftewel het Brusselse apparaat waarmee je vriendjes inkoopt. Polen heeft vele kilometers geluidsschermen geïnstalleerd langs hun wegen, soms wel drie rijen dik, en ook op plaatsen waar geen mens woont. Zo zie je maar, de subsidie is prima besteed.

Memek | 20-07-17 | 21:54

Om mijn bovenstaande reaguursel met een kort praktijkvoorbeeld eens wat kracht bij te zetten. Beide jaren dat ik in Warszawa centrum werkte mochten alle buitenlandse werknemers (ook blanke) op 11 november werken vanuit huis of kregen een dag betaald verlof van de baas. Als je na 18:00 over straat gaat en je wordt aangezien/herkend als buitenlander ben je in het centrum van Warschau je leven namelijk niet zeker.

VierkantBanaan | 20-07-17 | 21:53

Niets over de 1.2 miljoen vluchtelingen uit de Ukraine ??? Ow nee, not invited by Germany.
Is Polen na 20 jaar + economische groei nog geen netto betaler ??
Wat meer info over werkeloosheden in de grote steden aub..
opvallend is wel dat hoe minder landen met de EUSSR te maken willen hebben, hoe beter ze het doen. UK, Polen, IJsland bv.

Winston1 | 20-07-17 | 21:51

Panos88 | 20-07-17 | 21:39
Dan hebben ze toch nog aardig geboerd onder het juk van de EU.

botbot | 20-07-17 | 21:51

"Eurocommissaris Timmermans maakt zich zorgen over de plannen van Polen waarbij de politiek de macht moet krijgen om rechters aan te nemen en te ontslaan. Volgens hem is de democratie in het land in gevaar."
bron: nos.nl/artikel/2183991-timmermans-demo...

Ik vind dat wel humor; de EU die Polen verwijt aan de democratie te knagen. Als er één organisatie de democratie aan de laars lapt is het de EU wel.

Rest In Privacy | 20-07-17 | 21:51

Van Rossem;

Ik ben al werkelijk een decennium sluimerend reaguurder, jullie hebben me nog afgedrukt alhier toen ik een keer boos rantte (www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/06/...) en ik kom hier met plezier. Maar de Poolse 11 november mars in Warszawa presentere als een mooi patriotic event gaat te ver.

Ik heb 5 jaar in Polen gewoond, waarvan 2 in Wawa (de lievtallige koosnaam voor Warszawa in Polen) en de 11 november marches met eigen ogen mogen aanschouwen. Dit is wt ik zag, niet hoe het hier omschreven wordt. In het kader van evenwichtige berichtgeving mist dit nogal in je stukje.

www.youtube.com/watch?v=pl5JB5LVz-A

En zo is je stukje verder doorspekt van een totaal gebrek aan realiteitszin en inzicht in Polen. Neem alsjeblieft eens contact op met een paar Polen of ga er eens heen ofzo.

VierkantBanaan | 20-07-17 | 21:50

Ik pleit voor Warschau als het nieuwe Brussel voor Europa.
Dan kunnen we nog eea terugdraaien.

NiCeY | 20-07-17 | 21:48

Geen islam in je land, dat klinkt goed. Mijn steun hebben ze.

Rest In Privacy | 20-07-17 | 21:46

Eindelijk een land waar ik nog wel op vakantie kan

witwas | 20-07-17 | 21:46

De EU heeft haar eigen agenda. Zo bv. wel immigratie en geen verzorgingsstaat (verzorgingsstaat is in de toekomst onmogelijk vanwege concurrentie met India en China aldus Schauble). Landen die hier niet mee eens zijn worden gedwongen in het keurslijf op straffe van excommunicatie.

Rest In Privacy | 20-07-17 | 21:45

Gaat daar dus in elk geval beter dan hier.

vanBarchum | 20-07-17 | 21:43

Niks aan de hand, de Polen mogen doen wat ze willen. Duitsers gaan gezien het wo2 verleden niet streng doen tegen Polen en macron is de banden juist aan het aanhalen met Oost Europa.
Allemaal gelul voor de buhne dus.
Polen is een opkomende macht. Daarnaast zij het een stel bikkels en hebben ze mooie vrouwen die nog echt vrouw zijn.

Ongeblustekalk | 20-07-17 | 21:39

Economisch gezien is Polen op het moment een van de best presterende landen van de EU.

Panos88 | 20-07-17 | 21:39

Tegenpolen..

marcoplarco | 20-07-17 | 21:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen