achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Advies: asielplaag in maag van de gemeente splitsen

Omdat Klaas Dijkhoff ook wel snapt dat het asielbeleid in Nederland niet je van het is, heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken rapportje 'Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders' (hiero) naar de Staatsie gestuurd. Interessant tussenkopje: Pleidooi voor wettelijke taakstelling voor de opvang van asielzoekers. "Op basis van de ervaringen met de verhoogde aantallen asielzoekers in 2014 en met name 2015 en begin 2016 zijn er goede redenen om de opvang van asielzoekers in gemeenten meer verplichtend te organiseren. De introductie van een dwingend (spreidings)mechanisme voor de opvang van asielzoekers zou (op termijn) de politieke last voor gemeenten kunnen verlichten en de opvang van asielzoekers voor hen tot ‘common business’ kunnen maken, net als de huisvesting van vergunninghouders." Verplichte opvang, tegenspraak niet mogelijk, dat is lachen: door de Europese afhaalservice Timmerfrans Ferries en het gespartel van Dijkhoff cs wordt de lokale democratie ondermijnd door asielzoekiërs in de maag van demense te splitsen. EU-esque. Kost duur, veel gedonder. Ach ja, het zorgt in den lande wel voor lekker veel draagvlak (en betere integratie). Kijk maar: draagvlak.jpg

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.